หน้าหลัก >> เกาะติดลพบุรี

เกาะติดลพบุรี
งานวันเทศบาล จังหวัดลพบุรี (24/04/2013)
ที่ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน ประกอบพิธีสงฆ์ ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม แด่พระภิกษุ พร้อมรับศีลรับพร เนื่องใน”วันเทศบาล” และ อ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อให้บุคลากรของเทศบาลทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็น คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและลูกจ้าง ได้ทำกิจกรรมร่วมกันใน “วันเทศบาล”
สรรพากรพื้นลพบุรีมอบรางวัล “โครงการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ (24/04/2013)
ที่บริเวณห้างบีกซี ลพบุรี สาขา 1 นางจินตนา วิทยาสุข สรรพากรพื้นที่ลพบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เป็นผู้จับสลากรางวัลสำหรับผู้เสียภาษีที่เข้าร่วม “ โครงการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ผ่าน Internet ปีภาษี 2555”
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นผู้รับมอบรถบรรทุกน้ำจากการประปานครหลวงเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบปัญหาภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดลพบุรี (24/04/2013)
ที่บริเวณลานพระบรมรูปสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว(รัชกาลที่ 5 ) ศาลากลางจังหวัดลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นผู้รับมอบรถยนต์บรรทุกน้ำ จำนวน 5 คันจากการประปานครหลวง เพื่อไว้ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบปัญหาภัยแล้งในเขตพื้นที่จังหวัดลพบุรี โดยจะแบ่งให้บริการประชาชนในพื้นที่อำเภอบ้านหมี่ จำนวน 3 คัน และอำเภอท่าวุ้ง จำนวน 2 คัน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นผู้แทนพระองค์อัญเชิญพวงมาลาพระราชทาน วางหน้าหีบศพทหารที่เสียชีวิต ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ ที่ จังหวัดปัตตานี (19/04/2013)
ที่วัดตองปุ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นผู้แทนพระองค์อัญเชิญพวงมาลาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ ทุกพระองค์ รวมจำนวน 12 พวง วางหน้าหีบศพ จ่าสิบเอกอุดม บุตรสุวรรณ ตำแหน่งนายสิบการข่าว สังกัดกองพันรบพิเศษที่ 2 กรมรบพิเศษที่ 1 จ่าสิบเอกอุดม บุตรสุวรรณ เสียชีวิตเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2556 เนื่องจากถูกสะเก็ดระเบิดบริเวณซี่โครงด้านซ้าย ที่อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี
จังหวัดลพบุรี จัดโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พบประชาชน (18/04/2013)
นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน จุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย และเปิดกรวยดอกไม้ ธูป เทียนแพ ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ฯ และ นำกล่าวคำปฏิญาณปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ในพิธีเปิดโครงการ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พบประชาชน (หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน) ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 5 ของปีงบประมาณ 2556
ศูนย์ปฏิบัติการ่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี2556จังหวัดลพบุรี สรุปยอดการเกิดอุบัติเหตุ วันที่หก จำนวน 2 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ 2 ราย (17/04/2013)
นายธีรศักดิ์ ทรัพย์ศิริ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุม สรุปยอดการเกิดอุบัติเหตุ วันที่ 16 เมษายน 2556 ซึ่งเป็นวันที่หก มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นทั้งหมด จำนวน 2 ครั้ง มีผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมด จำนวน 2 ราย
ศูนย์ปฏิบัติการ่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี2556จังหวัดลพบุรี สรุปยอดการเกิดอุบัติเหตุ วันที่ห้า จำนวน 6 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ 11 คน ผู้เสียชีวิต 2 ราย (16/04/2013)
นายธนาคม จงจิระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุม สรุปยอดการเกิดอุบัติเหตุ วันที่ 15 เมษายน 2556 ซึ่งเป็นวันที่ห้า มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นทั้งหมด จำนวน 6 ครั้ง มีผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมด จำนวน 11 ราย มีผู้เสียชีวิต จำนวน 2 รายโดยเกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิตที่อำเภอลำสนธิเสียชีวิต จำนวน 2 รายได้แก่พันเอกพิเศษวรพงษ์ ชูโต อายุ 50 ปีและนางพิชชาพร ชูโต อายุ 47 ปี เป็นคนจังหวัดนครราชสีมา โดยพันเอกพิเศษวรพงษ์ เป็นผู้ขับรถเก๋ง มีรถจักยานยนต์ตัดหน้า หักหลบทำให้พุ่งชนกับรถปิคอัพทำให้ทั้งสองเสียชีวิตทันที
ศูนย์ปฏิบัติการ่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี2556จังหวัดลพบุรี สรุปยอดการเกิดอุบัติเหตุ วันที่สี่ จำนวน 2 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ 2 คน (15/04/2013)
นายธนาคม จงจิระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุม สรุปยอดการเกิดอุบัติเหตุ วันที่ 14 เมษายน 2556 ซึ่งเป็นวันที่สี่ มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นทั้งหมด จำนวน 2 ครั้ง มีผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมด จำนวน 2 ราย
ศูนย์ปฏิบัติการ่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี2556จังหวัดลพบุรี สรุปยอดการเกิดอุบัติเหตุ วันที่สอง จำนวน 9 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ 9 คน (13/04/2013)
ที่ ศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี2556 จังหวัดลพบุรี สรุปยอดการเกิดอุบัติเหตุ วันที่ 12 เมษายน 2556 ซึ่งเป็นวันที่สอง ของการรงณรงค์ สงกรานต์ปลอดภัย ตายเป็นศูนย์ มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นทั้งหมด จำนวน 9 ครั้ง มีผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมด จำนวน 9 ราย
ชาวลพบุรีร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในสงกรานต์ วันขึ้นปีใหม่ไทย (13/04/2013)
ที่บริเวณปรางค์แขก อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นางปิยพัชร์ ไพบูลย์ศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรีนายธนาคม จงจิระ นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า และพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดลพบุรี ได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์เนื่องในวันสงกรานต์ หรือวันปีใหม่ของไทย เพื่อความเป็นสิริมงคลของตนเองและครอบครัว โอกาสนี้ ได้กราบนิมนต์หลวงพ่อ อลงกรต เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ มาแสดงสัมโมทนียกถาและประพรมน้ำพระพุทธมนต์ให้ผู้ที่ไปร่วมทำบุญตักบาตร
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีตรวจจุดให้บริการประชาชนและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2556 (13/04/2013)
นายธนาคม จงจิระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีและคณะส่วนราชการ สื่อมวลชน ออกตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครที่ประจำในแต่ละจุดตรวจบริการประชาชนและจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์ ที่จุดตรวจอำเภอพัฒนานิคม อำเภอชัยบาดาล และอำเภอลำสนธิ โดยส่วนใหญ่แต่ละจุดมีการเตรียมการในการให้บริการเป็นอย่างดี
ตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม ในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ ปี2556 (12/04/2013)
ที่บริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรเมืองลพบุรี นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม และระดมสรรพกำลังแสดงความพร้อมในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและควบคุมสถานการณ์อาชญากรรมในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ ปี2556ในเขตพื้นที่รับผิดชอบตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี โดยมีการสนธิกำลังแบบบูรณาการ ร่วมกับหน่วยงานราชการ และภาคเอกชนประกอบด้วย ตำรวจ ทหารบก ทหารอากาศ พลเรือน อปพร. หน่วยกู้ภัย และอาสาสมัคร รวมทั้งสิ้นประมาณ 370 นาย ร่วมในการเปิดการระดมกวาดล้างฯในครั้งนี้
ประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี ตรวจจุดและบริการประชาชนที่อำเภอบ้านหมี่ (12/04/2013)
นายไชยยันต์ พงศะบุตร ประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยนางอิสรีย์ พงศ์กมลานนท์ ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี ออกตรวจจุดบริการประชาชน 2จุดที่ ตำบลสนามแจง อำเภอบ้านหมี่ ได้แก่ จุดสี่แยกไฟแดงบ้านกล้วยและจุดบ้านห้วยแก้ว ทั้ง2จุดมีเจ้าหน้าที่ ทั้งผู้ใหญ่บ้าน กำนัน อาสาสมัคร เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อยู่ประจำที่หน่วยอย่างพร้อมเพียง
จังหวัดลพบุรีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาล สงกรานต์ ปี 2556 (11/04/2013)
นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี2556 จังหวัดลพบุรี ณ บริเวณหน้าแขวงการทางลพบุรีที่ 1 จังหวัดลพบุรี พร้อมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนในพื้นที่จังหวัดลพบุรี จัดตั้งจุดตรวจและบริการตามมาตรการ 3ม 2ข 1ร จำนวน 22 จุดโดยบูรณาการร่วมกับทหาร ตำรวจ ข้าราชการพลเรือน อาสาสมัครในพื้นที่
จังหวัดลพบุรีทำพิธีเปิดและปล่อยขบวนพาเหรดเชิญชวนประชาชนร่วมรณรงค์ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี2556 (10/04/2013)
บริเวณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานพิธีเปิดและปล่อยขบวนพาเหรดเชิญชวนประชาชนร่วมรณรงค์ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2556
จังหวัดลพบุรีเปิดโครงการวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2556 เรื่อง “นาฏดุริยางคศิลป์” (10/04/2013)
ที่ โบราณสถานพระปรางค์สามยอด ตำบลท่าหินอำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานพิธีเปิด โครงการวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปีพุทธศักราช 2556 เรื่อง “นาฏดุริยางคศิลป์” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์มรดกศิลปวัฒนธรรมไทย ที่ทรงมีคุณูปการต่องานด้านศิลปวัฒนธรรมอย่างอเนกอนันต์ตลอดมา เนื่องจากวันที่ 2 เมษายน ของทุกปีตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระองค์และเป็น “วันอนุรักษ์มรดกไทย”
จังหวัดลพบุรี จัดงาน “ชุมนุมภูมิปัญญาอาวุโสจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 11” เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ วันครอบครัวและเทศกาลสงกรานต์จังหวัดลพบุรี ประจำปี2556 (09/04/2013)
ที่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “ชุมนุมภูมิปัญญาอาวุโสจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 11” เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ วันครอบครัวและเทศกาลสงกรานต์จังหวัดลพบุรี ประจำปี 2556
จังหวัดลพบุรี จัดพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ เพื่อถวายราชสดุดีและระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ (09/04/2013)
ที่ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย วางพานพุ่มถวายราชสักการะ และเปิดกรวยกระทงดอกไม้สด กล่าวคำถวายอาศีรวาทราชสดุดี โดยมี ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน องค์กรเอกชน ทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธี
สนข.เปิดเวที นำเสนอ 5 แนวเส้นทางเลือกและรับฟังความคิดเห็นประชาชนจังหวัดลพบุรี โครงการรถไฟความเร็วสูงสายกรุงเทพฯ – เชียงใหม่ (09/04/2013)
ที่หอประชุมอำเภอเมืองลพบุรี สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) เปิดเวทีรับฟังความเห็นจากทุกภาคส่วนที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามแนวเส้นทางพัฒนาโครงการศึกษาและออกแบบรถไฟความเร็วสูงสายกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ระยะที่1 (กรุงเทพฯ-พิษณุโลก) เพื่อนำเสนอข้อมูล สาระสำคัญ ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน พร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามแนวเส้นทางโครงการฯเพื่อประกอบการศึกษาและออกแบบเส้นทางรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ กำหนดทางเลือกเส้นทางพาดผ่านพื้นที่ต่างๆ 5 รูปแบบ โดยจะพิจารณาให้เหลือเพียง 1 รูปแบบโ
นักศึกษาวิชาทหารปีที่3 รุ่นที่1/2556 ของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ 4 อำเภอสงขลา เข้าค่ายฝึกพัฒนาเยาวชนที่จังหวัดลพบุรี (09/04/2013)
ที่มัสยิดกลางลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี พันเอกเสด็จ อาคะจักร ผู้บังคับชุดควบคุมที่ 953 ศูนย์สันติสุข กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ซึ่งได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านมวลชนสัมพันธ์และงานด้านการช่วยเหลือเยาวชน โดยเฉพาะการเข้าดำเนินกิจกรรมการฝึกค่ายพัฒนาเยาวชนนักศึกษาวิชาทหารปีที่3 รุ่นที่1/2556 ของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ 4 อำเภอสงขลา จำนวน 65 คน ตั้งแต่วันที่4-10เมษายน 2556 ให้กับกลุ่มนักเรียนเครือข่ายโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 [86] 87 88 89 90 91 92 93 94 95 ถัดไป>>