หน้าหลัก >> เกาะติดลพบุรี

เกาะติดลพบุรี
ทำบุญศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนจังหวัดลพบุรี (21 พ.ค. 2555)
นายธวัชชัย ไทยเขียว อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และนายฉัตรชัย พรหมเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ร่วมเป็นประธานทำบุญศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนจังหวัดลพบุรี โดยมีพระอุดมประชาธร เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี กล่าวสัมโมทนียกถา
คณะรัฐมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับโครงการ 4 โครงการ (20 พ.ค. 2555)
มูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย มอบวัสดุ อุปกรณ์ ก่อสร้างบ้านน้ำใจไทย (17 พ.ค. 2555)
พลอากาศเอก อนุพงศ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา รองประธานมูลนิธิอาสา เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ นายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพ มอบวัสดุ อุปกรณ์ ก่อสร้างบ้านน้ำใจไทย เพื่อให้หน่วยทหารในพื้นที่ นำไปช่วยเหลือฟื้นฟูบ้านเรือนราษฎรที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ใน 3 อำเภอ ของ จ.ลพบุรี เพิ่มเติมอีก 60 หลัง
กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนาลงพื้นที่จังหวัดลพบุรีแจกเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน (14 พ.ค. 2555)
นายสุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานฯโดยมีนายฉัตรชัย พรหมเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี กล่าวต้อนรับ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางคู้ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี
จังหวัดลพบุรีจัด โครงการสหกรณ์ไทยเพื่อคนไทย “สินค้าอุปโภค บริโภค ถูกทั้งแผ่นดิน สินค้าสหกรณ์ ราคายุติธรรม” (11 พ.ค. 2555)
นายศุภชัย นุกูลกิจ สหกรณ์จังหวัดลพบุรี แถลงข่าวโครงการสหกรณ์ไทยเพื่อคนไทย “สินค้าอุปโภค บริโภค ถูกทั้งแผ่นดิน สินค้าสหกรณ์ ราคายุติธรรม”
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มอบแผนที่เมืองละโว้ (ลพบุรี) พุทธศักราช 2293 (8 พ.ค. 2555)
นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี รับมอบแผนที่ประวัติศาสตร์ เมืองละโว้ พ.ศ. 2293 จำนวน 300 ชุด จาก ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต จุลาสัย ห้องปฏิบัติการแผนที่ประวัติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนายสุกิจ ทรัพย์เพิ่มพูน กรรมการผู้จัดการบริษัทซิตี้นีออนแอนด์ดิสเพลย์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้สนับสนุนการจัดพิมพ์
ทั่วทุกภาคมีฝนฟ้าคะนองกระจาย ร้อยละ40 – 80ของพื้นที่ (8 พ.ค. 2555)
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเปิดงานประเพณีชักพระศรีอริยเมตไตรยิ่งใหญ่ (4 พ.ค. 2555)
นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดงานงานประเพณีชักพระศรีอาริยเมตไตร ณ วัดไลย์ ตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีทำพิธียกเสาเอก บ้านน้ำใจไทย เพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก (3 พ.ค. 2555)
นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานทำพิธียกเสาเอก บ้านน้ำใจไทย เพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก หลังที่ 1 และ 2 เพื่อเป็นปฐมฤกษ์ในการก่อสร้างบ้านตามโครงการสร้างบ้านน้ำใจไทย เพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก
พิธีรับมอบวัสดุ อุปกรณ์การก่อสร้าง บ้านน้ำใจไทย เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก (1 พ.ค. 2555)
นายวิชัย นิมิตมงคล นายอำเภอบ้านหมี่ เป็นประธานในพิธีรับมอบวัสดุ อุปกรณ์การก่อสร้าง บ้านน้ำใจไทย เพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยากจากกองทุนครอบครัวข่าว 3 โดยมีผู้มารับมอบของจาก 12 ตำบล 20 ครัวเรือน ของอำเภอบ้านหมี่
จังหวัดลพบุรี จัดวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2555 (30 เม.ย. 2555)
ณ. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นายธนาคม จงจิระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป้นประธานเปิดวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2555
แม่ทัพภาคที่ 1 นำกำลังพล พลังมวลชน ปลูกต้นไม้ สร้างฝาย ขยายคูคลองสนองพระมหากรุณาธิคุณ ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา จ.ลพบุรี (30 เม.ย. 2555)
พลโท อุดมเดช สีตบุตร แม่ทัพภาค ๑ เป็นประธานโครงการ ปลูกต้นไม้ สร้างฝาย ขยายคูคลองสนองพระมหากรุณาธิคุณ ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี
มหกรรมธงฟ้าลดค่าครองชีพ ปี2555 จังหวัดลพบุรี (27 เม.ย. 2555)
นายวัชระ ทิพย์พิลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธานเปิดงาน มหกรรมธงฟ้าลดค่าครองชีพ ปี2555 จังหวัดลพบุรี ที่สนามโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย
จังหวัดลพบุรี สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรีลงพื้นที่มอบของช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่อำเภอเมืองลพบุรี (25 เม.ย. 2555)
นายธนาคม จงจิระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธานพิธีมอบชุดธารน้ำใจพร้อมน้ำดื่มสะอาดช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย พร้อมด้วย นางสาวสมสิริ อนงคณะตระกูล ผู้ช่วยผู้อำนายการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ดร.ปฤถา พรหมเลิศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี ที่ วัดโบสถ์ ตำบลโก่งธนู และวัดท่าข้าม ตำบลท้ายตลาด อำเภอเมืองลพบุรี
จังหวัดลพบุรีจัดพิธีวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช (25 เม.ย. 2555)
นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธานวางพวงมาลาถวายราชสักการะ และจุดธูป เทียนเครื่องทองน้อย อ่านประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ หอประชุมอำเภอเมืองลพบุรี
จังหวัดลพบุรีบูรณะฟื้นฟูอาคารสถานที่และเสนาสนะของวัดที่ประสบอุทกภัยของคณะปกครองสงฆ์ภาค3 (24 เม.ย. 2555)
งานวันเทศบาล จังหวัดลพบุรี (24 เม.ย. 2555)
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย หลังจากเกิดเหตุพายุฤดูร้อนพัดถล่ม 2 อำเภอที่ผ่านมา (21 เม.ย. 2555)
ดร.ปฤถา พรหมเลิศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรีพร้อมคณะลงพื้นที่ อำเภอชัยบาดาลและอำเภอท่าหลวง มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย
โครงการผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีพบประชาชน ครั้งที่ 6 /2555 (21 เม.ย. 2555)
นายวัชระ ทิพย์พิลารองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีพบประชาชน ครั้งที่ 6 ปี25555(หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน) ณ อบต.โคแสมสาร ต.โคกแสมสาร อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี
โรงเรียนขนาดเล็ก3 โรงเรียนในจังหวัดลพบุรี ได้รับเครื่องกรองน้ำ เสื้อผ้านักเรียน ข้าวสาร จากศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย(ADPC)และ Shenzhen One Foundation of China (19 เม.ย. 2555)
นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี กล่าวต้อนรับคณะ ดร.พิจิตต รัตตกุลที่ปรึกษาอาวุโสและคณะผู้บริหาร ADPCที่เดินทางมามอบเครื่องกรองน้ำ เครื่องแบบนักเรียน ข้าวสาร แก่3โรงเรียนขนาดเล็กในจังหวัดลพบุรี

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 [86] 87 ถัดไป>>