หน้าหลัก >> เกาะติดลพบุรี

เกาะติดลพบุรี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปิดการสัมมนาวิชาการ และวิพากษ์ ในหัวข้อ “ ข้อมูลเศรษฐกิจเชิงพื้นที่กับการบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ” กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ที่ จังหวัดลพบุรี (14/06/2013)
นาวาอากาศเอก อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานสัมมนาทางวิชาการและวิพากษ์ ในหัวข้อ “ ข้อมูลเศรษฐกิจเชิงพื้นที่กับการบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ” กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง ชัยนาท ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์เป็นจำนวนมาก ณ ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5ศาลากลางจังหวัดลพบุรี
โครงการหัวใจสัญจร เพื่อทหารและประชาชน ครั้งที่ 5 “เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชินี 75ปีโรงพยาบาลอานันทมหิดล” (13/06/2013)
ที่ห้องประชุมพระปรางค์สามยอด ศาลากลางจังหวัดลพบุรี นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ฟังบรรยายการสรุปการจัดกิจกรรม”เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชินี 75 ปีโรงพยาบาลอานันทมหิดล”จากพันเอกนายแแพทย์เฉลิมเกียรติ ตันตระกูล เลขาธิการมูลนิธิเด็กโรคหัวใจสิรินธร โรงพยาบาลพระมงกุฎ และประธานโครงการหัวใจสัญจรพร้อมคณะ
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี อัญเชิญพวงมาลาพระราชทาน ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ 8 (09/06/2013)
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี อัญเชิญพวงมาลาพระราชทาน ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
จังหวัดลพบุรีแถลงข่าว “เทศกาลกระท้อนหวานและของดีเมืองลพบุรี ครั้งที่22 ประจำปี 2556” (07/06/2013)
ที่สวนกระท้อนคุณทองดี ตำบลตะลุง อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายอานนท์ ศรีรัตน์ นายอำเภอเมืองลพบุรี เป็นประธานแถลงข่าว “เทศกาลกระท้อนหวานและของดีเมืองลพบุรี ครั้งที่22 ประจำปี 2556”
การจัดงานประเพณีแข่งเรือยาวและเทศกาลของดีบ้านหมี่ ประจำปี 2556 (04/06/2013)
ณ ศาลาประชาคมอำเภอบ้านหมี่ นายธานี มาลีหอม นายอำเภอบ้านหมี่ เป็นประธานการประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ โดยได้รณรงค์ให้ผู้นำชุมชนแต่งกายด้วยผ้ามัดหมี่ ซึ่งผลิตโดยชาวบ้านไทยพวน ๘ ตำบลในอำเภอบ้านหมี่ ซึ่งเป็นวัฒนธรรมการทอผ้าไทยที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีลวดลายสวยงามและเป็นที่ต้องการของตลาดสินค้าไทยนายอำเภอบ้านหมี่ได้แจ้งว่า และเพื่อเป็นการสืบสานศิลปะการทอผ้ามัดหมี่ จังหวัดลพบุรี อำเภอบ้านหมี่จึงได้กำหนดจัดงาน ของดีบ้านหมี่ ประจำปี 2556 ระหว่างวันที่ 20-28 กรกฎาคม 2556
จังหวัดลพบุรีเปิดแผนปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติด “เพนียด 1” (04/06/2013)
น.นายพิเชษฐ ไพบูลศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดแผนปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติด" เพนียด 1 " ณ หน้าที่ว่าการอำเภอโคกสำโรง โดยมี ผบก.ภจ.ว.ลบ. ผอ.ปปส.ภาค1 ผบก.ตชด.ภาค1 หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี ทั้งนี้ จากสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในพื้นที่ตำบลเพนียด อำเภอโคกสำโรง ถือเป็นปัญหาเรื้อรังมายาวนาน
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์เยี่ยมชม ร้านโชวห่วย โชว์สวย ทั่วไทย รวมใจช่วยสังคม ที่จังหวัดลพบุรี (03/06/2013)
นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่เยี่ยมร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการโชวห่วย โชว์สวย ทั่วไทย รวมใจช่วยสังคม ที่ร้านท่าโขลงเซ็นเตอร์ ร้านบูรณ์ธนาโชติ ร้านคลองเม่ามินิมาร์ท และร้านอภิชาตมินิมาร์ท ในอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ซึ่งทั้งสี่ร้านเป็นร้านค้าส่งที่มีการเชื่อมโยงเครือข่ายพันธมิตรทางการค้ากับผู้ผลิต ผู้แทนจำหน่าย และสมาชิกค้าปลีกเครือข่ายจำนวนมาก ถือเป็นร้านค้าต้นแบบของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าที่กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาค
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นำพุทธศาสนิกชนร่วมเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา (26/05/2013)
นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นำพระพุทธศาสนิกชนเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ที่วัดเสาธงทอง พระอารามหลวง ตำบลท่าหิน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ได้มีพระเมตตา กรุณาต่อเวไนยสัตว์อย่างหาที่สุดมิได้
รวมพลัง Mini NPD สัญจร ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด เทิดไท้องค์ราชัน จังหวัดลพบุรี (26/05/2013)
ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พล.ต.ท.นเรศ นันทโชติ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 ร่วมเป็นประธานเปิดโครงการ “รวมพลัง Mini NPD (Mini No Place for Drug) สัญจร ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด เทิดไท้องค์ราชัน จังหวัดลพบุรี” โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ชุมชน อาสาสมัครเครือข่าย กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชน เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีนำพุทธศาสนิกชนทำบุญตักบาตรวันวิสาขบูชา (26/05/2013)
ลพบุรี นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี หัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้าประชาชน และนักเรียนนักศึกษา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน 99 รูป เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชา
ประชาชนแห่ร่วมงาน “ประเพณีชักพระศรีอาริยเมตไตร"วัดไลย์ จำนวนมาก (23/05/2013)
ที่ วัดไลย์ ตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีชักพระศรีอาริยเมตไตร ซึ่งทางวัดไลย์จัดขึ้น เป็นประเพณีที่ชาวบ้านตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง ถือปฏิบัติกันมาช้านาน
หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ร่วมกับ จังหวัดลพบุรี นำกลุ่มพลังมวลชน กว่า 1,000 คน ร่วมกันปลูกป่า สร้างฝายชะลอน้ำ และจัดทำโปร่งอาหารช้าง ตามโครงการ “ ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ เฉลิมพระเกียรติ แม่ของแผ่นดิน ” (22/05/2013)
นาย พิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้ร่วมกันเป็นประธาน นำกำลังพล พร้อมด้วย กลุ่มพลังมวลชน ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี กว่า 10 องค์กร รวมกว่า 1,000 คน ร่วมกัน ปลูกต้นไม้ จัดสร้างฝายชะลอน้ำ และจัดทำโปร่งอาหารช้าง เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ผืนป่า
อัญเชิญพระศรีอาริย์จากวัดไลย์ อำเภอท่าวุ้ง มาประดิษฐานที่สนามกีฬาพระราเมศวร อำเภอเมืองลพบุรี เพื่อให้ประชาชนได้เข้านมัสการและปิดทอง (22/05/2013)
นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นางอรพิน จิระพันธุ์วานิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ได้นำ พ่อค้า ประชาชน นักเรียนนักศึกษา ร่วมขบวนแห่อัญเชิญพระศรีอาริย์ โดยขบวนชักพระเริ่มในเวลา 16.00 น.นำขบวนชักพระศรีอาริย์ไปประดิษฐาน ยังสนามกีฬาพระราเมศวร โดยมีกลองยาวแห่นำขบวนชักพระศรีอาริย์ ไปตามถนนนารายณ์มหาราช จากวงเวียนเทพสตรี ผ่านสถานีตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี แล้วเข้าไปยังสนามกีฬาพระราเมศวร โดยประดิษฐานภายในสนามฟุตบอล
จังหวัดลพบุรี จัดโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พบประชาชน (21/05/2013)
ที่ วัดหนองรี ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน จุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย และเปิดกรวยดอกไม้ ธูป เทียนแพ ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ฯ และ นำกล่าวคำปฏิญาณปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ในพิธีเปิดโครงการ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พบประชาชน (หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน) ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 6 ของปีงบประมาณ 2556 เพื่อนำบริการด้านต่าง ๆและเครื่องอุปโภค บริโภค ของส่วนราชการในระดับจังหวัดทั้งหน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรีไปให้บริการประชาชนในพื้นที่
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 2 ตรวจราชการเพื่อแก้ไขปัญหาสำคัญเฉพาะพื้นที่ ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย จังหวัดลพบุรี (20/05/2013)
นายจำรัส ศักดิ์จิรพาพงษ์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 2 และคณะผู้ตรวจราชการกระทรวง ประจำเขตตรวจราชการที่ 2 ได้เดินทางมาตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะพื้นที่ที่มีความเสี่ยงในการเกิดภัยพิบัติจังหวัดลพบุรี โดยร่วมประชุมกับนายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ที่ ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี
รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่จังหวัดลพบุรี ตรวจเยี่ยม โรงเรียนบ้านหนองประดู่ และร่วมเสวนาเวทีประชาคม “โรงเรียนดีที่ชุมชน” (18/05/2013)
ที่โรงเรียนบ้านหนองประดู่ ตำบลหนองผักแว่น อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนบ้านหนองประดู่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 2 ลพบุรี พร้อมบันทึกเทปรายการเวทีประชาคม “โรงเรียนดีที่ชุมชน” โดยมีนายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี กล่าวต้อนรับ
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเกี่ยวข้าวไรซ์เบอรี่ ในพื้นที่โครงการฟาร์มตัวอย่างตามแนวทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง (17/05/2013)
ที่ กรมทหารราบที่ 31 รักษาพระองค์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีเกี่ยวข้าวในแปลงนาสาธิต โครงการฟาร์มตัวอย่างตามแนวทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงของกรมทหารราบที่ 31รักษาพระองค์ โดยมี พันเอกวิรัฏฐ์ วงษ์จันทร์ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 31 รักษาพระองค์ พร้อมข้าราชการ ทหาร และสภาเด็กและเยาวชน เข้าร่วมกิจกรรม
จังหวัดลพบุรีทำพิธีส่งมอบบ้านอยู่สุข 80 พรรษา บรมราชินีนาถ 80 ปียูนิลีเวอร์ (16/05/2013)
พิธีส่งมอบบ้านอยู่สุข 80 พรรษา บรมราชินีนาถ 80 ปียูนิลีเวอร์ ให้กับราษฎรผู้ด้อยโอกาสเนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในปี 2555
จังหวัดลพบุรี จัดงานประเพณีแห่พระศรีอริยเมตไตร ประจำปี 2556 (14/05/2013)
บริเวณหน้าวิหารเก้าห้อง วัดไลย์ ตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธานแถลงข่าวงานประเพณีแห่พระศรีอาริยเมตไตร ประจำปี 2556 ซึ่งจัดโดยจังหวัดลพบุรี ร่วมกับกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 (ลพบุรี,สิงห์บุรี,ชัยนาท,อ่างทอง)และชมรมรักษ์วัดไลย์ เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น
: จังหวัดลพบุรีเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ และโครงการพัฒนาศักยภาพส่งเสริมการถ่ายทอดภูมิปัญญาและสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงวัย รุ่นที่ 1 (12/05/2013)
ที่โรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดลพบุรี ภายในวัดพระบาทน้ำพุตำบลเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี พระคุณเจ้าพระครูอุดมประชาทร เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ เป็นประธานตัดริบบิ้นเปิดป้ายและเจิมป้ายโรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดลพบุรี โดยมีนายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพส่งเสริมการถ่ายทอดภูมิปัญญาและสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงวัย รุ่นที่ 1 เพื่อเป็นศูนย์กลางเพิ่มศักยภาพของผู้สูงอายุในการมีส่วนร่วมการพัฒนาสังคม ทั้งระดับหมู่บ้าน ชุมชนและสังคม

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 [87] 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 ถัดไป>>