หน้าหลัก >> เกาะติดลพบุรี

เกาะติดลพบุรี
จังหวัดลพบุรีเปิดโครงการ 1479 ปลุกพลังคนพิการ จากบูรพาสู่อีสาน (22/05/2012)
น. ที่ สนามกีฬาพระราเมศวร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ1479 ปลุกพลังคนพิการ จากบูรพาสู่อีสาน พร้อมด้วย ดร.ปฤถา พรหมเลิศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับขบวนคาราวานฯ โครงการ1479 ปลุกพลังคนพิการ จากบูรพาสู่อีสาน
ทำบุญศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนจังหวัดลพบุรี (21/05/2012)
นายธวัชชัย ไทยเขียว อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และนายฉัตรชัย พรหมเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ร่วมเป็นประธานทำบุญศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนจังหวัดลพบุรี โดยมีพระอุดมประชาธร เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี กล่าวสัมโมทนียกถา
คณะรัฐมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับโครงการ 4 โครงการ (20/05/2012)
มูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย มอบวัสดุ อุปกรณ์ ก่อสร้างบ้านน้ำใจไทย (17/05/2012)
พลอากาศเอก อนุพงศ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา รองประธานมูลนิธิอาสา เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ นายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพ มอบวัสดุ อุปกรณ์ ก่อสร้างบ้านน้ำใจไทย เพื่อให้หน่วยทหารในพื้นที่ นำไปช่วยเหลือฟื้นฟูบ้านเรือนราษฎรที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ใน 3 อำเภอ ของ จ.ลพบุรี เพิ่มเติมอีก 60 หลัง
กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนาลงพื้นที่จังหวัดลพบุรีแจกเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน (14/05/2012)
นายสุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานฯโดยมีนายฉัตรชัย พรหมเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี กล่าวต้อนรับ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางคู้ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี
จังหวัดลพบุรีจัด โครงการสหกรณ์ไทยเพื่อคนไทย “สินค้าอุปโภค บริโภค ถูกทั้งแผ่นดิน สินค้าสหกรณ์ ราคายุติธรรม” (11/05/2012)
นายศุภชัย นุกูลกิจ สหกรณ์จังหวัดลพบุรี แถลงข่าวโครงการสหกรณ์ไทยเพื่อคนไทย “สินค้าอุปโภค บริโภค ถูกทั้งแผ่นดิน สินค้าสหกรณ์ ราคายุติธรรม”
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มอบแผนที่เมืองละโว้ (ลพบุรี) พุทธศักราช 2293 (08/05/2012)
นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี รับมอบแผนที่ประวัติศาสตร์ เมืองละโว้ พ.ศ. 2293 จำนวน 300 ชุด จาก ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต จุลาสัย ห้องปฏิบัติการแผนที่ประวัติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนายสุกิจ ทรัพย์เพิ่มพูน กรรมการผู้จัดการบริษัทซิตี้นีออนแอนด์ดิสเพลย์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้สนับสนุนการจัดพิมพ์
ทั่วทุกภาคมีฝนฟ้าคะนองกระจาย ร้อยละ40 – 80ของพื้นที่ (08/05/2012)
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเปิดงานประเพณีชักพระศรีอริยเมตไตรยิ่งใหญ่ (04/05/2012)
นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดงานงานประเพณีชักพระศรีอาริยเมตไตร ณ วัดไลย์ ตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีทำพิธียกเสาเอก บ้านน้ำใจไทย เพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก (03/05/2012)
นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานทำพิธียกเสาเอก บ้านน้ำใจไทย เพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก หลังที่ 1 และ 2 เพื่อเป็นปฐมฤกษ์ในการก่อสร้างบ้านตามโครงการสร้างบ้านน้ำใจไทย เพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก
พิธีรับมอบวัสดุ อุปกรณ์การก่อสร้าง บ้านน้ำใจไทย เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก (01/05/2012)
นายวิชัย นิมิตมงคล นายอำเภอบ้านหมี่ เป็นประธานในพิธีรับมอบวัสดุ อุปกรณ์การก่อสร้าง บ้านน้ำใจไทย เพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยากจากกองทุนครอบครัวข่าว 3 โดยมีผู้มารับมอบของจาก 12 ตำบล 20 ครัวเรือน ของอำเภอบ้านหมี่
จังหวัดลพบุรี จัดวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2555 (30/04/2012)
ณ. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นายธนาคม จงจิระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป้นประธานเปิดวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2555
แม่ทัพภาคที่ 1 นำกำลังพล พลังมวลชน ปลูกต้นไม้ สร้างฝาย ขยายคูคลองสนองพระมหากรุณาธิคุณ ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา จ.ลพบุรี (30/04/2012)
พลโท อุดมเดช สีตบุตร แม่ทัพภาค ๑ เป็นประธานโครงการ ปลูกต้นไม้ สร้างฝาย ขยายคูคลองสนองพระมหากรุณาธิคุณ ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี
มหกรรมธงฟ้าลดค่าครองชีพ ปี2555 จังหวัดลพบุรี (27/04/2012)
นายวัชระ ทิพย์พิลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธานเปิดงาน มหกรรมธงฟ้าลดค่าครองชีพ ปี2555 จังหวัดลพบุรี ที่สนามโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย
จังหวัดลพบุรี สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรีลงพื้นที่มอบของช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่อำเภอเมืองลพบุรี (25/04/2012)
นายธนาคม จงจิระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธานพิธีมอบชุดธารน้ำใจพร้อมน้ำดื่มสะอาดช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย พร้อมด้วย นางสาวสมสิริ อนงคณะตระกูล ผู้ช่วยผู้อำนายการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ดร.ปฤถา พรหมเลิศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี ที่ วัดโบสถ์ ตำบลโก่งธนู และวัดท่าข้าม ตำบลท้ายตลาด อำเภอเมืองลพบุรี
จังหวัดลพบุรีจัดพิธีวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช (25/04/2012)
นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธานวางพวงมาลาถวายราชสักการะ และจุดธูป เทียนเครื่องทองน้อย อ่านประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ หอประชุมอำเภอเมืองลพบุรี
จังหวัดลพบุรีบูรณะฟื้นฟูอาคารสถานที่และเสนาสนะของวัดที่ประสบอุทกภัยของคณะปกครองสงฆ์ภาค3 (24/04/2012)
งานวันเทศบาล จังหวัดลพบุรี (24/04/2012)
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย หลังจากเกิดเหตุพายุฤดูร้อนพัดถล่ม 2 อำเภอที่ผ่านมา (21/04/2012)
ดร.ปฤถา พรหมเลิศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรีพร้อมคณะลงพื้นที่ อำเภอชัยบาดาลและอำเภอท่าหลวง มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย
โครงการผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีพบประชาชน ครั้งที่ 6 /2555 (21/04/2012)
นายวัชระ ทิพย์พิลารองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีพบประชาชน ครั้งที่ 6 ปี25555(หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน) ณ อบต.โคแสมสาร ต.โคกแสมสาร อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 [88] 89 ถัดไป>>