หน้าหลัก >> เกาะติดลพบุรี

เกาะติดลพบุรี
จังหวัดลพบุรีจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 81 พรรษา (13/08/2013)
ที่สวนราชานุสรณ์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์จำนวน 82 รูป เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยมีนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ข้าราชการ ทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ่อค้า ประชาชน ร่วมทำบุญตักบาตรกันอย่างพร้อมเพรียงกัน
จ.ลพบุรีเปิดโครงการเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 81 พรรษา 12 สิงหาคม 2556 (13/08/2013)
ที่วัดหัวช้าง ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน จุดธูป เทียนบูชาพระรัตนตรัย และเปิดกรวยดอกไม้ถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และนำกล่าวถวายพระพรชัยมงคล ในพิธีเปิดโครงการเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 81 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2556 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
จ.ลพบุรีปิดโครงการพัฒนาศักยภาพส่งเสริมการถ่ายทอดภูมิปัญญาและสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุจังหวีดลพบุรี) รุ่นที่1 (13/08/2013)
ที่โรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดลพบุรี ภายในบริเวณวัดพระบาทน้ำพุ ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพส่งเสริมการถ่ายทอดภูมิปัญญาและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ(โรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดลพบุรี)รุ่นที่1 และบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ภูมิพลังแผ่นดิน” พร้อมมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการอบรมโครงการฯโดยมีท่านเจ้าคุณพระอุดมประชาทร เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ กล่าวสัมโมทนียกถา
ผู้แทนพระองค์สมเด็จพระญาณสังวร พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เป็นองค์ประธานพิธีเททองหล่อพระพุทธรูป “ไพรีพินาศ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ ที่จังหวัดลพบุรี (09/08/2013)
น. ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี พระเทพสารเวที ผู้แทนพระองค์สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เป็นองค์ประธานในพิธีเททองหล่อพระพุทธรูป “ไพรีพินาศ”เพื่อเป็นสังฆราชานุสรณ์ และมหาราชานุสรณ์ ในโอกาสมหามงคล ที่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปิณายก ทรงเจริญพระชนมายุ 100 พระชันษา ในวันที่ 3 ตุลาคม 2556 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และเพื่อความร่มเย็นเป็นสุข รู้รักสามัคคีของปวงประชาราษฏร์
: จ.ลพบุรี จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สู่ภูมิภาค 76 จังหวัด เพื่อน้อมเกล้าฯถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ (09/08/2013)
ที่ เรือนจำกลางลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และกล่าวอาศิรวาท จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สู่ภูมิภาค 76 จังหวัด เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า นำหน่วยแพทย์เคลื่อนศูนย์โรคหัวใจสิรินธร จัดโครงการหัวใจสัญจร เพื่อทหาร และประชาชน เฉลิมพระเกียรติ 81 พรรษา มหาราชินี ที่ จังหวัดลพบุรี (08/08/2013)
นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดโครงการหัวใจสัญจร เพื่อทหารและประชาชน ครั้งที่ 5 “เฉลิมพระเกียรติ 81 พรรษา มหาราชินี” โดยมี พล.ท.นพดล เพ็ญกิตติ ผู้อำนวยการศูนย์โรคหัวใจสิรินธร โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า นำคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้ายโรคหัวใจ พร้อมเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย ร่วมกับ โรงพยาบาลอานันทมหิดล ในฐานะหน่วยแพทย์ของโรงพยาบาลในสังกัดกองทัพบก ออกให้บริการทาง การแพทย์ เพื่อเป็นการดูแลสุขภาพหัวใจของทหาร และประชาชนทุกกลุ่มอายุในพื้นที่จังหวัดลพบุรี
โรงพยาบาลอานันทมหิดล จ.ลพบุรี จัดกิจกรรม ครอบครัวต้นไม้ น้อมเกล้า ถวายในหลวง พระราชินี เพื่อเป็นการสนองนโยบายกองทัพบก ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับสังคม (08/08/2013)
พลโท ภาณุวิชญ์ พุ่มหิรัญ เจ้ากรมแพทย์ทหารบก เป็นประธานนำคณะแพทย์ พยาบาล กำลังพล และครอบครัว ตลอดจนกลุ่มพลังมวลชนต่างๆ จากพื้นที่โดยรอบโรงพยาบาลอานันทมหิดล จ.ลพบุรี กว่า 500 คน ร่วมประกอบพิธีถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระ-เจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เพื่อแสดงความจงรักภัคดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ พร้อมทั้ง เปิดโครงการ “ครอบครัวต้นไม้ น้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่ทั้ง 2 พระองค์ เนื่องในวโรกาส 5 ธันวามหาราช และ 12 สิงหามหาราชินี เพื่อเป็นการสนองนโยบายกองทัพบก ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับสังคม
ศูนย์การทหารปืนใหญ่ นำพสกนิกร ทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีไถ่ชีวิตกระบือไทย จากโรงฆ่าสัตว์ 49 ตัว เพื่อมอบให้แก่เกษตรกร ตามพระราชเสาวนีย์ ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสมิ่งมงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี (07/08/2013)
พลโท นรินทร์ ลักขณา เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก เป็นประธานนำเหล่าพสกนิกรทุกหมู่เหล่า จากพื้นที่ชุมชนรอบค่ายพหลโยธิน จ. ลพบุรี กว่า 1,000 คน เข้าร่วมประกอบพิธีไถ่ชีวิต กระบือไทย จากโรงฆ่าสัตว์ จำนวน 49 ตัว ซึ่งศูนย์การทหารปืนใหญ่ ได้จัดติดต่อกันมาอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 9 เพื่อส่งมอบให้แก่เกษตรกรไทย ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี และจังหวัดชายแดนใต้ เพื่อใช้ทำการเกษตร ตามพระราชเสาวนีย์ ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ต้องการให้ คนไทยทุกภาคของประเทศ ได้ร่วมกันอนุรักษ์กระบือไทยมิให้สูญพันธุ์ และรักษาเอกลักษณ์วิถีชีวิตของชาวนาไทย
วิทยาลัยเทคโนโลยีลพบุรี จัดโครงการปฏิบัติธรรมครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรม เฉลิมพระเกียรติฯ “หนึ่งใจ...ให้ธรรมะ” (06/08/2013)
วิทยาลัยเทคโนโลยีลพบุรี ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี จัดโครงการปฏิบัติธรรมครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรมเฉลิมพระเกียรติ “หนึ่งใจ...ให้ธรรมะ”เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาส เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงเจริญพระชนมพรรษา 86 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 81 พรรษา และถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆ ปรินายก ทรงเจริญพระชันษา ครบ 100 ปี โดยมีนายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดโครงการฯ มีนักศึกษา จากวิทยาลัยเทคโนโลยีลพบุรี เข้าร่วมทำกิจกรรมในโครงการฯ จำนวน 268 คนและคณะครูอาจารย์รวมทั้งผู้บริหารวิทยาลัย จำนวน 16 คน รวมทั้งสิ้น 284 คน โดยใช้หลักสูตรวิปัสสนากัมมัฏฐาน ตามหลักสูตรสติปัฏฐานสูตร ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน ที่วัดเขาวงกฎ ตำบลสนามแจง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
พิธีรับมอบที่ดินเพื่อจัดทำแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเปิดกิจกรรม “ปลูกข้าว ปลูกปัญญา” ของโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี (05/08/2013)
ที่ โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี พระคุณเจ้าพระครูอุดมประชาทร เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีรับมอบที่ดิน เพื่อจัดทำแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และพิธีเปิดกิจกรรม “ปลูกข้าว ปลูกปัญญา” ของโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี โดยมีนายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน และดร.สุรัฐ ศิลปะอนันต์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.)ในฐานะผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้รับมอบที่ดิน เพื่อใช้เป็นสถานที่ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพของคนพิการทางสติปัญญา และเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับเด็กพิการ มีหัวหน้าส่วนราชการ สโมสรไลออนส์ สโมสรโรตารี่ ประชาชน เข้าร่วมพิธี
จังหวัดลพบุรีเปิดงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา เพื่อร่วมฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (04/08/2013)
วันนี้(4 สิงหาคม 2556) เวลา08.30 น. ที่ โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ตำบลท่าหิน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรม และการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา เพื่อร่วมฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ระดับจังหวัด โดยมีพระสงฆ์ ครู นักเรียน ประชาชน ร่วมงานเป็นจำนวนมาก วัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณ ฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ให้สถานศึกษา พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ครู นักเรียน ร่วมคิด ร่วมทำและนำเสนอประสบการณ์ทางพระพุทธศาสนาให้เป็นที่ประจักษ์ ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ศึกษาค้นคว้าหลักธรรมทางศาสนา สนองนโยบายการศึกษาของรัฐบาล ที่มุ้งเน้นให้เด็กและเยาวชนมีคุณธรรมและน้อมนำมาพัฒนาคุณภาพชีวิต
จังหวัดลพบุรีเปิดโครงการบำบัดฟื้นฟู ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดในระบบสมัครใจ 1 ตำบล 1 ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (03/08/2013)
ที่ อาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลหนองม่วง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี นายคันชล ผ่องใส นายอำเภอหนองม่วง เป็นประธานเปิดโครงการบำบัดฟื้นฟู ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดในระบบสมัครใจ 1 ตำบล 1 ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม อำเภอหนองม่วง มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 100 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ บำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ในระบบสมัครใจ ไม่ให้หวนกลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดได้อีก
สถานการณ์ในพื้นที่อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี ประสบปัญหาฝนทิ้งช่วง (03/08/2013)
พื้นที่อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ได้รับผลกระทบโดยได้เกิดสถานการณ์ฝนทิ้งช่วง(ภัยแล้ง) ตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึงเดือนกรกฎาคม 2556 จำนวน 6 ตำบล 57 หมู่บ้าน ทำให้ราษฎรขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค และเพื่อทำการเกษตร พืชไร่เช่น ข้าวโพด มันสำปะหลัง อ้อย ถั่งลิสง ในพื้นที่ได้รับความเสียหายเป็นอย่างมาก ต้องให้ความช่วยเหลือและแก้ไขอย่างเร่งด่วน ซึ่งขณะนี้ภัยยังไม่สิ้นสุด
จังหวัดลพบุรีเปิดโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสำหรับผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และประชาชน ประจำปี2556 (01/08/2013)
ที่ห้องประชุมสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน สำหรับผู้บริหารหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และประชาชน ประจำปี 2556โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเจริญพระชนมพรรษา 86 พรรษา และเฉลิมพระชนมพรรษา 81 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และถวายเป็นพระกุศลแด่ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในโอกาสเจริญพระชันษา 100 ปี
อดีต สส.จังหวัดลพบุรี นำพลังมวลชนเข้าเสนอร่างกฎหมายนิรโทษกรรม (31/07/2013)
ที่พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช วงเวียนเทพสตรี จังหวัดลพบุรี นายสุชาติ ลายน้ำเงิน ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม อดีต สส.จังหวัดลพบุรี ได้นำกลุ่มพลังมวลชนประมาณ 2,000 คน จากพื้นที่ในจังหวัดลพบุรี เข้าถวายเครื่องสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่กลุ่มพลังมวลชน ก่อนที่จะเดินทางเข้าไปยังรัฐสภา กรุงเทพมหานครเพื่อเสนอร่างกฎหมายนิรโทษกรรม ตาม พ.ร.บ. มารตรา 163 ของรัฐธรรมนูญฉบับ 2550 ซึ่งกำหนดให้ประชาชน ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 10,000 คน มีสิทธิเข้าชื่อร้องขอต่อประธานรัฐสภา เพื่อให้รัฐสภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติตามที่กำหนดไว้ได้
จังหวัดลพบุรีจัดประชุมโซนนิ่งเกษตร ครั้งที่2 (31/07/2013)
นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดทำโซนนิ่งภาคเกษตร ร่วมกับผู้ประกอบการโรงงานน้ำตาลในพื้นที่จังหวัดลพบุรี สิงห์บุรี สระบุรี และสมาคมชาวไร่อ้อยจังหวัดลพบุรี เพื่อแก้ไขปัญหาการปลูกข้าวในพื้นที่ที่ยังไม่ค่อยเหมาะสมกับสภาพดิน
ปิดฉากลงแล้วงานประเพณีแข่งเรือยาวและเทศกาลของดีบ้านหมี่ ประจำปี 2556 (29/07/2013)
อำเภอบ้านหมี่ ร่วมกับท่านพระครูประภัทรธรรมทิน เจ้าคณะตำบลหนองเมือง เจ้าอาวาสวัดพุน้อย และนายสุชาติ ลายน้ำเงิน ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ร่วมจัดงานประเพณีการแข่งขันเรือยาวและเทศกาลของดีบ้านหมี่ ประจำปี 2556 ขึ้น ณ คลองชลประทานอนุศาสนนันท์และสวนสาธารณะริมถนนสายบ้านกล้วย อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรีโดยมีนายวิสาร เตชะธีราวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดการแข่งขันเรือยาวและเทศกาลของดีบ้านหมี่
พสกนิกรทุกหมู่เหล่าในจังหวัดลพบุรี แสดงความจงรักภักดีและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ (29/07/2013)
นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นำพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีวันคล้ายวันพระราชสมภพ ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี เพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และแสดงออกถึงความจงรักภักดี
ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลาง ยังคงเร่งทำฝนหลวง พร้อมปรับแผนเพิ่มเติม อากาศยาน อีก 2 ลำ เป็น 5 ลำ เพื่อเติมน้ำให้กับเขื่อนป่าสักฯ หลังปริมาณน้ำวิกฤตอย่างหนัก เหลือเพียง ร้อยละ 10.23 ของความจุอ่าง (25/07/2013)
นายธนาคม จงจิระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นายทวี กาญจนา ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลาง และ นายธีระวุฒิ สุคนธประดิษฐ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2 ตลอดจนคณะกรรมการบริหารจัดการลุ่มน้ำป่าสัก ได้ร่วมประชุม เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เพื่อร่วมหาแนวทางในการแก้ปัญหาปริมาณน้ำในเขื่อน ป่าสักชลสิทธิ์ ซึ่งขณะนี้พบว่าปริมาณน้อยมาก เหลือเพียง 80.34 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 10.23 ของความจุอ่าง จากระดับเก็บกักปกติ ซึ่งสามารถลองรับน้ำได้ถึง 960 ล้านลูกบาศก์เมตร เนื่องจากปริมาณฝนที่ตกอยู่ในขณะนี้ ยังกระจายตัวและไม่ตกลงในพื้นที่รองรับน้ำของเขื่อน
จังหวัดลพบุรี จัดโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พบประชาชน (19/07/2013)
เช้าวันนี้(19 กรกฎาคม 2556) เวลา 09.30 น. ที่ วัดสามัคคีธรรม หมู่ที่ 6 ตำบลหัวสำโรง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน จุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย และเปิดกรวยดอกไม้ ธูป เทียนแพ ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ฯ และ นำกล่าวคำปฏิญาณปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ในพิธีเปิดโครงการ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พบประชาชน (หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน) ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 8 ของปีงบประมาณ 2556 เพื่อนำบริการด้านต่าง ๆและเครื่องอุปโภค บริโภค ของส่วนราชการในระดับจังหวัดทั้งหน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรีไปให้บริการประชาชนในพื้นที่

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 [90] 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 ถัดไป>>