หน้าหลัก >> เกาะติดลพบุรี

เกาะติดลพบุรี
การดำเนินการและใช้ประโยชน์ จาก Big Data (18/05/2018)
นางสวามินี อิสระทะ ประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) จัดแสดงนิทรรศการเรื่อง การดำเนินการและการใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) โดยมีบูธนำเสนอผลงานการขับเคลื่อน Big Data ของภาครัฐ 4 เรื่อง
อ่าน 12 ครั้ง
บัญชาการสงครามพิเศษ มอบถังน้ำกลางสำหรับบรรจุน้ำดื่มสะอาด ขนาด 1,500 ลิตร จำนวน 7 ถัง ให้แก่ประชาชน ใน 7 หมู่บ้าน เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งใน อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี (18/05/2018)
พลโท สุนัย ประภูชเนย์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ จังหวัดลพบุรี มอบหมายให้กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา จัดรถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่ พร้อมกำลังพลกว่า 10 นาย ทำการเคลื่อนย้ายถังบรรจุน้ำขนาดใหญ่ ขนาด 1,500 ลิตร จำนวนถัง ออกจากที่ตั้งหน่วย ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี ออกเดินทางไปยัง อำเภอบ้านหมี่ และ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ระยะทางราว 50 กิโลเมตร เพื่อนำถังน้ำทั้ง 7 ใบ กระจายไปติดตั้ง สำหรับเป็นถังน้ำกลางประจำหมู่บ้าน สำหรับรองรับน้ำฝน และน้ำดื่มสะอาดที่ทางหน่วยราชการ นำไปแจกจ่ายให้ในช่วงที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ในพื้นที่ 2 อำเภอ 5 ตำบล รวม 7 หมู่บ้าน ตามที่ศูนย์บรรเทาสาธารณะภัยของแต่ละอำเภอได้ร้องขอ
อ่าน 27 ครั้ง
วัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี ชี้แจงแนวทางการประเมิน องค์กรชุมชุน อำเภอและจังหวัดคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559-2564) (18/05/2018)
วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี ตำบลป่าตาล อำเภอเมืองลพบุรี นางวชิราภรณ์ เพ็ชรล้อม วัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุม "คณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดลพบุรี" เพื่อชี้แจงแนวทางการประเมินองค์กร ชุมชน อำเภอและจังหวัดคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559-2564) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559-2564) ของจังหวัดลพบุรี
อ่าน 13 ครั้ง
จ.ลพบุรี กำหนดยุทธศาสตร์ แก้ปัญหาลิงอย่างยั่งยืน เนื่องจากลิงเป็นสัญญาลักษณ์ของลพบุรี ยึดเสียงประชาชนเป็นส่วนใหญ่ การย้ายลิงบางส่วน ต้องใช้เวลาอย่างน้อย 2 ปี (18/05/2018)
จังหวัดลพบุรี กำหนดยุทธศาสตร์ แก้ปัญหาลิงอย่างยั่งยืน หลัง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ให้ จ.ลพบุรี เป็นโมเดล ในการแก้ปัญหา และเป็นเป้าหมายแรกที่จะย้ายลิงไปยังพื้นที่ปิด เพื่อลดปัญหาระหว่างคนกับลิง ในเขตชุมชนเมือง เนื่องจากจำนวนประชากรลิงที่เพิ่มอย่างรวดเร็ว ทำให้มีการขยายพื้นที่อยู่อาศัยของลิงจากศาลพระกาฬ และพระปรางค์สามยอด ออกไปยังพื้นที่ชุมชนเมือง จนเกิดความขัดแย้งระหว่างคนกับลิง มากขึ้น
อ่าน 27 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี ประกอบพิธีขอพระบรมราชานุญาตจัดงาน เจ้าพระยา-ป่าสัก Expo 2018 (16/05/2018)
วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.29 น. นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประกอบพิธีขอพระบรมราชานุญาตจัดงาน "มหกรรมเจ้าพระยา-ป่าสัก Expo 2018 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2" ณ พระที่นั่งดุสิตสวรรค์ธัญญมหาปราสาท ภายในพระนารายณ์ราชนิเวศน์ อำเภอเมืองลพบุรี เพื่อเป็นการถวายราชสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราช และขอพระบรมราชานุญาตจัดกิจกรรมต่างๆในงาน มหกรรมเจ้าพระยา-ป่าสัก Expo 2018 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 อีกทั้งเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดงานและประชาชนชาวลพบุรี
อ่าน 24 ครั้ง
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลพบุรี จัดประชุมชี้แจงสิทธิประกันสังคมมาตรา 40 แก่บุคลากรสำนักงานประกันสังคมและเครือข่าย (16/05/2018)
วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. ที่โรงแรมลพบุรีอินน์ รีสอร์ท อำเภอเมืองลพบุรี สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลพบุรี จัดประชุมชี้แจงสิทธิประกันสังคมมาตรา 40 แก่บุคลากรสำนักงานประกันสังคมและเครือข่าย รุ่นที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ประกันสังคมมาตรา 40 ที่ปรับปรุงใหม่ เสริมสร้างเครือข่ายและพัฒนาผู้นำประกันสังคมมาตรา 40 ให้สามารถสื่อสารให้แรงงานนอกระบบตระหนักถึงความสำคัญของการมีหลักประกัน และสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ปัญหาอุปสรรคข้อคิดเห็นต่างๆ ที่จะทำให้การขยายความคุ้มครองประกันสังคมมาตรา 40 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
อ่าน 23 ครั้ง
บรรยากาศโรงเรียนทุกแห่งเปิดภาคเรียนวันแรกการจราจรติดขัด เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องทำงานอย่างหนัก เพื่อเร่งระบายรถ (16/05/2018)
บรรยากาศโรงเรียนทุกแห่งเปิดภาคเรียนวันแรกการจราจรติดขัด เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องทำงานอย่างหนัก เพื่อเร่งระบายรถ เนื่องจากผู้ปกครองส่วนใหญ่ เลือกจะนำรถยนต์ส่วนตัวมาส่งบุตรหลานของตนเองในวันแรกของการเปิดภาคเรียน
อ่าน 28 ครั้ง
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี บรรยายพิเศษ"กำเนิดไทย"ที่ลพบุรี (15/05/2018)
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี สร้างความตระหนักรักชาติและกำเนิดไทย บรรยายพิเศษเรื่อง "กำเนิดไทย" แก่ลูกหลานเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 11 จังหวัดลพบุรี
อ่าน 26 ครั้ง
ตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี เปิดศูนย์ปฏิบัติการเชิงรุก ในการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานทางภูมิศาสตร์ (15/05/2018)
วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 พล.ต.ต.ชัยน์วัฒน์ อรัญวัฒน์ ผู้บังครับการตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี เปิดศูนย์ปฏิบัติการเชิงรุก ในการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานทางภูมิศาสตร์ GIS Location MAP เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ในบริบทของศูนย์ควบคุมและสั่งการ Control and Command Operation Center หรือที่เรียกกันว่า CCOC ซึ่งโครงการดังกล่าว ถือเป็นตามนโยบายการป้องกันปราบปราม ของตำรวจภูธรภาค 1 ซึ่งในส่วนของตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี ได้ดำเนินการโตรงการดังกล่าว เพื่อจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานทางภูมิศาสตร์ เป็นภาพรวม ทั้ง 11 อำเภอ เพื่อใช้ประโยชน์ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม
อ่าน 28 ครั้ง
อบต.พันท้ายนรสิงห์ จ.สมุทรสาคร ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว (14/05/2018)
องค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์ 234 หมู่ 4 ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร จัดกิจกรรมในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 ขึ้น
อ่าน 21 ครั้ง
คณะรัฐมนตรี อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (12/05/2018)
นางสวามินี อิสระทะ ประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
อ่าน 13 ครั้ง
กระทรวงพลังงาน เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 โครงการขยายระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (11/05/2018)
วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น. ที่ โรงแรมลพบุรีอินน์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายผดุงศักดิ์ หายปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 โครงการขยายระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำหรับวันนี้เป็นการประชุมรับฟังความคิดเห็นของหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องของจังหวัดลพบุรี โดยมีผู้แทนหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคเอกชน สถาบันทางสังคมที่เกี่ยวข้อง และสื่อมวลชน จำนวน 50 คน เข้าร่วมประชุม
อ่าน 29 ครั้ง
สวนกระแส สิ้นเชิงขายไปได้ยังไง ทุเรียนหมอนทอง กิโลละ 39 บาท ลูกค้าแน่นร้านทุกวัน แกะ ฉีก ดูพู กันอย่างเห็นๆ ที่ ลพบุรี (11/05/2018)
หลังมีกระแสโด่งดัง ในโลกโซเซียล สื่อสังคมออนไลน์ ถึงร้านขายทุเรียนสวนกระแส ราคาตลาดทุเรียนที่กำลังแพงอยู่ขณะนี้ จนมีลูกค้าพากันเดินทางไปจับจองต่อคิว เพื่อซื้อทุเรียนที่ร้านแห่งนี้จนแน่นร้านทุกวัน
อ่าน 44 ครั้ง
อัพเดท สถานการณ์น้ำ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี หลังฝนตกต่อเนื่องตลอด 1-2 สัปดาห์ ที่ผ่านมา ปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 5 จากสัปดาห์ก่อน เขื่อนยังสามารถรองรับน้ำได้อีกในปริมาณมาก (11/05/2018)
สถานการณ์น้ำของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ล่าสุดเช้านี้(11 พ.ค.61) ที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
อ่าน 32 ครั้ง
ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป คณะรักษาความสงบแห่งชาติ จัดกิจกรรม"สื่อมวลชนสัมพันธ์ ครั้งที่1" (10/05/2018)
วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น. ที่โรงแรมลพบุรีอินน์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป คณะรักษาความสงบแห่งชาติ จัดกิจกรรม "สื่อมวลชนสัมพันธ์ ครั้งที่ 1" ตามโครงการสร้างความรัก ความปรองดองและสร้างความยุติธรรมในสังคมภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อลดความขัดแย้ง โดยมีพลโทพิบูลย์ มณีโชติ ผู้อำนวยการศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป คณะรักษาความสงบแห่งชาติ เป็นประธานเปิดกิจกรรม
อ่าน 13 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี เตรียมจัดงาน"มหกรรมเจ้าพระยา-ป่าสัก EXPO 2018 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2" (09/05/2018)
วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 17.00 น. ที่พระนารายณ์ราชนิเวศน์ ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นายปริญญา โพธิสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท นายศิริชัย ศรีเหนี่ยง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี นายประมวล มุ่งมาตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นายสาธิต เหล่าสุวรรณ ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 และนายปรีชา ตรีเนตรกมล ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงาน "มหกรรมเจ้าพระยา-ป่าสัก EXPO 2018 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2"
อ่าน 10 ครั้ง
ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลาง ขึ้นปฏิบัติการทำฝนหลวงในพื้นที่จังหวัดลพบุรี และใกล้เคียง เพื่อสร้างความชุมชื้นให้แก่ผิวดิน (09/05/2018)
นายขวัญชัย เพ็ชรกลับ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงลพบุรี ได้นำอากาศยาน จากกรมฝนหลวงและการบินเกษตร แบบคาราแวน (Caravan) จำนวน 3 ลำ บรรทุกสารฝนหลวง จำนวน 2.1 ตัน ขึ้นจาก สนามบินกองบิน 2 ฐานบินโคกกระเทียม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี หลังเรดาห์ตรวจสภาพอากาศตรวจพบกลุ่มเมฆฝน และมีความชื้นที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติการ เพื่อปฏิบัติการทำฝนหลวง บริเวณเหนือท้องฟ้าในพื้นที่ อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี และ อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี ที่ระดับความสูง 6,000 ฟุต 7,500 ฟุต และ 8,000 ฟุต จำนวน 2 เที่ยวบิน ทั้งรอบเช้า และ รอบบ่าย
อ่าน 12 ครั้ง
ผู้ว่าฯ ลพบุรีพร้อมประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลพบุรี เปิดกิจกรรมกำจัดขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน (08/05/2018)
วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นางจุรีพร โพธิ์ปภาพันธ์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลพบุรี ร่วมเปิดกิจกรรมกำจัดขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน ณ บริเวณข้างๆโรงอาหาร ศาลากลางจังหวัด อำเภอเมืองลพบุรี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม
อ่าน 11 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมโครงการประชารัฐร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสุนัขและแมว ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า (08/05/2018)
นายจรูญ ชูเกียรติวัฒนา ปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดลพบุรีโดยสำนักงาน ปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี กำหนดจัดกิจกรรมโครงการประชารัฐร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า และควบคุมประชากรสุนัขและแมว ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในพื้นที่ทั้ง ๑๑ อำเภอระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้จังหวัดลพบุรีเป็นจังหวัดปลอดโรคพิษสุนัขบ้าและลดจำนวนประชากรสุนัขและแมว
อ่าน 13 ครั้ง
สธ.ร่วมมือแพทยสภาเปิดคลีนิคแพทย์อาสาเฉพาะทาง 21 คลินิกดูแลประชาชน จ.ลพบุรี (06/05/2018)
กระทรวงสาธารณสุขจับมือแพทยสภาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดโครงการแพทย์อาสาเปิดคลินิกเฉพาะทาง 21 คลินิก ดูแลประชาชนพื้นที่จังหวัดลพบุรีและจังหวัดใกล้เคียงให้เข้าถึงการรักษาแบบเฉพาะทางและยั่งยืน
อ่าน 15 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 ถัดไป>>