หน้าหลัก >> เกาะติดลพบุรี

เกาะติดลพบุรี
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เพิ่มการระบายน้ำอีก 4 ล้านลูกบาศก์เมตร/วัน (7 ต.ค. 2559)
นายปัญญา กัลปสุข ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จ.ลพบุรี เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ณ วันที่ 6 ต.ค. 59 เวลา 12.00 น. ว่ามีปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ 877 ล้าน ลบ.เมตร คิดเป็นร้อยละ 91.43 ของความจุ ระบายน้ำ 550. ลบ.เมตร/วินาที หรือ 47 ล้านลบ.เมตรต่อวัน เพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนี้ (5 ต.ค.59) ซึ่งระบาย 500 ลบ.เมตร/วินาที 43 ล้าน ลบ.เมตร/วัน เนื่องจากในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาและสัปดาห์นี้มีฝนตกชุกในลุ่มน้ำป่าสัก ทั้งในจังหวัดลพบุรีเองและจังหวัดเพชรบูรณ์ ทำให้มีน้ำไหลลงเขื่อนป่าสักจำนวนมาก โดยเฉลี่ย 50-55 ล้าน ลบ.เมตรต่อวัน ซึ่งเขื่อนฯระบายออกเพียง 43 ล้านลบ.เมตร/วัน จึงจำเป็นต้องเพิ่มการระบายน้ำเป็น 47 ลบ.เมตร/วัน และหากมีปริมาณน้ำเพิ่มมากขึ้นอีกอาจจะต้องเพิ่มการระบายน้ำเป็น 50 ล้านลบ.เมตร/วัน เพื่อชะลอไม่ให้น้ำเต็มเขื่อนเร็ว
อ่าน 57 ครั้ง
ผู้ว่าฯ ลพบุรี เชิญชวนร่วมผลิกฟื้นน้ำตกวังก้านเหลือง (7 ต.ค. 2559)
นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เปิดเผยว่า ขณะนี้จังหวัดลพบุรี ได้ดำเนินการพลิกฟื้นน้ำตกวังก้านเหลือง ซึ่งเป็นน้ำตกที่ชื่อเสียงเป็นที่นิยมมาพักผ่อนของชาวจังหวัดลพบุรีและนักท่องเที่ยวจากจังหวัดใกล้เคียง น้ำตกแห่งนี้มีลักษณะพิเศษคือ เป็นน้ำที่ผุดมาจากตาน้ำใต้ดิน ไหลลดหลั่นลงมาตามชั้นความสูงซึ่งมีความสวยงาม จากผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้งในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา ทำให้น้ำฝนที่จะมาเพิ่มปริมาณน้ำใต้ดินซึ่งเป็นที่มาของตาน้ำที่เป็นแหล่งกำเนิดของน้ำตกน้อยลงไปด้วย ประกอบกับแหล่งน้ำตามธรรมชาติลดน้อยลง เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยและมันสำปะหลังที่อยู่ใกล้เคียง มีการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อนำน้ำใต้ดินไปใช้ในการเกษตร ทำให้ปริมาณน้ำใต้ดินลดส่งผลให้ปีที่ผ่านมาน้ำตกวังก้านเหลืองแห้งเหือดและไม่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยว
อ่าน 89 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี ระดมภาครัฐ ภาคเอกชนหาแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำไหลหลาก น้ำท่วมขังซ้ำซาก ในพื้นที่เขตอำเภอเมืองลพบุรี (5 ต.ค. 2559)
วันนี้ (5 ต.ค. 59) เวลา 09.00 น. นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ประชุมทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำไหลหลากน้ำท่วมขังซ้ำซากในเขตพื้นที่อำเภอเมืองลพบุรี ณ ห้องประชุมพระปรางค์สามยอด ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี
อ่าน 92 ครั้ง
ผู้ว่าฯลพบุรี เข้าแสดงความยินดีกับที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบกและผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษคนใหม่ (5 ต.ค. 2559)
วันนี้(4 ตุลาคม 2559)เวลา 11.00 น.ที่ กองบัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ(นสศ.) อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เข้ามอบแจกันดอกไม้และของที่ระลึก แสดงความยินดีในโอกาสที่พลเอกธนศักดิ์ เก่งถนอมม้า ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ(ผบ.นสศ.) ไปดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก และพลตรีศิริชัย เทศนา รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ในโอกาสขึ้นดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ทั้งนี้พลตรีศิริชัย เทศนา ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษคนใหม่ กล่าวว่า พร้อมที่จะร่วมมือกับทางจังหวัดในการพัฒนาจังหวัดและแก้ไขปัญหาต่างๆ ซึ่งทางหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษยินดีที่จะสนับสนุนกำลังพลและอุปกรณ์ในการช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่
อ่าน 86 ครั้ง
ตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี จัดพิธีรับส่งมอบหน้าที่ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี (4 ต.ค. 2559)
วันนี้(4 ตุลาคม 2559)เวลา 09.00 น.ที่บริเวณหน้าที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ได้จัดพิธีรับและส่งมอบหน้าที่ระหว่าง พันตำรวจเอก ภูบาล ทับจันทร์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี รักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี และพันตำรวจเอก ฎิษพจน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา รักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี(ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี คนใหม่) โดยมีข้าราชการตำรวจระดับสารวัตรขึ้นไปในสังกัดภูธรตำรวจจังหวัดลพบุรี ทุก สภ.เข้าร่วมพิธี ซึ่งในพิธีมีการอ่านคำสั่งแต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี การส่งมอบธงประจำหน่วย และการกล่าวให้โอวาทกำลังพล
อ่าน 111 ครั้ง
จ.ลพบุรี มอบเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัลให้กับอำเภอที่มีการรับสมาชิกหมู่บ้านรักษาศีล 5 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (29 ก.ย. 2559)
วันนี้ (29ก.ย.59) เวลา 09.30 น. ที่ ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี พระภาวนาสมณคุณ รองเจ้าคณะจังหวัดลพบุรี ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะจังหวัดลพบุรี เป็นประธานมอบเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัลจำนวน 10,000 บาท ให้กับอำเภอที่ดำเนินการรับสมัครสมาชิกตามโครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล 5" ที่มียอดสมาชิดเพิ่มขึ้นร้อยละ 80 ขึ้นไป จำนวน 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอลำสนธิ อำเภอโคกสำโรง อำเภอท่าวุ้ง อำเภอพัฒนานิคม และอำเภอท่าหลวง โดยมีนายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีและหัวหน้าส่วนราชการร่วมเป็นเกียรติ
อ่าน 88 ครั้ง
ส่วนราชการจังหวัดลพบุรี มอบถุงยังชีพให้ผู้ประสบอุทกภัยอำเภอลำสนธิ (29 ก.ย. 2559)
เมื่อวานนี้ (28 ก.ย.59) เวลา 10.30 น. นางสุดา เมืองวงษ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ว่าที่ร้อยตรีทรงพล แป้นแก้ว นายอำเภอลำสนธิ ร้อยโทภานุชัย พรมมินทร์ ผู้แทนกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 31 รักษาพระองค์ พร้อมทั้ง ตำรวจ และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อำเภอลำสนธิ ซึ่งได้รับมอบหมายจากสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี ให้นำถุงยังชีพมาถวายพระภิกษุสงฆ์ วัดหนองรี ตำบลหนองรี อำเภอลำสนธิ และมอบรถเข็นพร้อมเงินสงเคราะห์ครอบครัวให้ผู้ป่วยที่ติดบ้านติดเตียงและผู้สูงอายุ จำนวน 2 ราย
อ่าน 86 ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 10 ลพบุรี ยืนยันยังบริหารน้ำในระบบได้ (23 ก.ย. 2559)
นายอรรถพร ปัญญาโฉม หัวหน้าส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 10 ลพบุรี กล่าวว่า โครงการชลประทานที่ 10ลพบุรี ซึ่งรับน้ำจากประตูระบายน้ำมโนรมย์ จ.ชัยนาท ผ่านคลองชัยนาท-ป่าสัก ซึ่งรับน้ำได้สูงสุด 210 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ความยาวคลอง 132 กิโลเมตร ผ่าน อ.บ้านหมี่ อ.เมืองลพบุรี ไปลงที่แม่น้ำป่าสัก เหนือเขื่อนพระรามหก อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา จากอิทธิพลของพายุราอีเมื่อวันที่ 13-14 กันยายนที่ผ่านมาทำให้มีฝนตกในพื้นที่ อ.ตากฟ้า อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ และ อ.โคกสำโรง อ.บ้านหมี่ อ.หนองม่วง และในเขต อ.เมือง จ.ลพบุรี น้ำส่วนนี้ได้ไหลลงมาจากเทือกเขาปะทะคันคลองชัยนาทป่าสัก และเมื่อวันที่ 19-20 กันยายน มีร่องความกดอากาศต่ำ ทำให้ฝนตกในปริมาณมาก มีน้ำป่ามาเพิ่มเติม โครงการฯ จึงต้องลดการรับน้ำจากประตูระบายมโนรมย์ที่ จ.ชัยนาท จาก 120-140 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีลงเหลือเพียง 50 ลบเมตร/วินาที เพื่อรองรับน้ำป่าให้ไหลลงคลองได้
อ่าน 91 ครั้ง
เทศบาลเมืองลพบุรี รณรงค์กำจัดยุงลายควบคุมโรคติดต่อ 3 โรค (23 ก.ย. 2559)
วันนี้ (23 ก.ย.59) ที่สวนราชานุสรณ์ อ.เมืองลพบุรี นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี เป็นประธานปล่อยแถวกิจกรรมรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้ซิกา ไข้เลือดออก และไข้ปวดข้อยุงลาย เพื่อร่วมกันทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงซึ่งเป็นพาหะนำโรค สำรวจสภาวะสุขภาพของประชาชนในชุมน และให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากโรคซึ่งมียุงลายเป็นพาหะนำโรค ซึ่งขณะนี้โรคจากเชื้อไวรัสซิกา ไข้เลือดออก และไข้ปวดข้อยุงลายซึ่งมียุงเป็นพาหะนำเชื้อโรค เป็นที่เฝ้าระวังของทุกจังหวัด
อ่าน 95 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดงานวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดลพบุรี ประจำปี 2559 (17 ก.ย. 2559)
วันนี้ (17 ก.ย.59) เวลา 10.00 น. ดร.มานิตย์ มณีธรรม รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดลพบุรี ประจำปี 2559 “รวมพลังประชารัฐ พลังเยาวชนอาสา พัฒนาท้องถิ่น เทิดไท้องค์ราชันย์” ณ โรงเรียนบ้านม่วงค่อม ตำบลม่วงค่อม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้วันที่ 20 กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติ เนื่องจากตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์สองพระองค์ คือ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล ซึ่งทั้งสองพระองค์ได้เสด็จขึ้นเถลิงถวัลย์ราชสมบัติในขณะที่ยังทรงพระเยาว์ และเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจรรมเพื่อพัฒนาตนเอง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
อ่าน 92 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี เตรียมจัดงานแสดงไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ 27 (17 ก.ย. 2559)
วันที่ 16 กันยายน 2559 เวลา 15.00 น. ที่ ห้องประชุม สวนสัตว์สระแก้ว อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายโรจน์ ดุลยากร ประธานชมรมผู้รักต้นไม้จังหวัดลพบุรี ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา และคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ในการจัดงานแสดงไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 27 ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 22 - 30 ตุลาคม 2559 ณ บริเวณฝั่งเรือนไทย สวนสัตว์ลพบุรี อ.เมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ เพื่อเผยแพร่ความรู้ความสนใจในการปลูกเลี้ยงพืชพรรณไม้เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
อ่าน 103 ครั้ง
จ.ลพบุรี จัดกิจกรรมชุมชนคุณธรรมพลังบวร อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม "รักษ์แม่น้ำลพบุรี" ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวแสวงบุญในมิติศาสนา (17 ก.ย. 2559)
วันที่ 16 ก.ย. 59 เวลา 08.00 น. ที่วัดอัมพวัน ต.บางขันหมาก อ.เมือง จ.ลพบุรี นางชิราภรณ์ เพ็ชรล้อม วัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมชุมชนคุณธรรมพลังบวร อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม "รักษ์แม่น้ำลพบุรี" ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวแสวงบุญในมิติศาสนา ปีงบประมาณ 2559เพื่อนำนโยบายสู่การปฏิบัติในการร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยใช้มิติทางศาสนาในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมของพื้นที่ริมแม่น้ำลพบุรี 9 วัด ในรูปแบบประชารัฐ ได้แก่ วัดพรหมมาสตร์ วัดมะปรางหวน วัดเทพกุญชร วัดราษฎร์ศรัทธาทำ วัดกลาง วัดโพธิ์ระหัต วัดสิงห์ทอง วัดแท่งทอง และวัดอัมพวัน เพื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์รักษ์แม่น้ำลพบุรีในรูปแบบต่างๆ
อ่าน 113 ครั้ง
คณะประสานงานกระบวนองค์กรชุมชนจังหวัดลพบุรีจัดเวทีบูรณาการขบวนองค์กรชุมชนกับหน่วยงานภาคี (17 ก.ย. 2559)
วันที่ 16 กันยายน 2559 ที่ โรงแรมวินเซอร์รีสอร์ท ตำบลป่าตาล อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นางสาวผ่องศรี ธาราภูมิ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลพบุรีและที่ปรึกษาขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดลพบุรี ได้เป็นประธานเปิดเวทีบูรณาการขบวนองค์กรชุมชนกับหน่วยงานภาคีจังหวัดลพบุรี โดยมีร้อยเอกธีรวิทย์ บุญเกิด ประธานคณะประสานงานขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดลพบุรีเป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ ตามที่คณะทำงานยุทธศาสตร์ภาคประชาชนจังหวัดลพบุรีได้ดำเนินงานพัฒนาชุมชนท้องถิ่นที่มีเป้าหมายสําคัญในการสร้างชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็ง พึ่งตนเอง และพัฒนาอย่างยั่งยืน
อ่าน 90 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี เปิดโครงการ "รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน"เฉลิมพระเกียรติและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ (17 ก.ย. 2559)
วันที่ 16 ก.ย.59 เวลา 14.00 น. ที่ ฝายคลองหินลาด หมู่ 4 บ้านซับเค้าแมว ต.บัวชุม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี นายรังสรรค์ ตันเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ "รักป่า รักน้ำ รักษาแผ่นดิน" เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 เพื่อให้แหล่งน้ำและพื้นที่ป่าคืนสู่สภาพเดิม มีความอุดมสมบูรณ์ และสามารถแก้ไขปัญหาความแห้งแล้งและอุทกภัยในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืน
อ่าน 87 ครั้ง
ชาวไทยเชื้อสายมอญจังหวัดลพบุรี แต่งชุดประจำชาติร่วมประเพณีบุญเดือน10 ด้วยการตักบาตรน้ำผึ้ง (17 ก.ย. 2559)
ช่วงเช้าวันที่ 16 กันยายน 2559 ที่วัดอัมพวัน ตำบลบางขันหมาก อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ซึ่งถือเป็นชุมชนมอญที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดลพบุรี และเป็นศูนย์กลางของการอนุรักษ์ประเพณีเก่าแก่ของชาวมอญเอาไว้เป็นอย่างดี ซึ่งในวันนี้ชาวบ้านที่นี่ต่างพากันแต่งชุดมอญประจำชาติของตัวเอง มาทำบุญสารทเดือน 10 วันพระขึ้น 15 ค่ำ เดือน 10 ของทุกปี
อ่าน 93 ครั้ง
จ.ลพบุรี ประชุมเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในเขตอำเภอเมืองลพบุรี หลังจากเกิดน้ำไหลหลากทำความเสียหายหลายพื้นที่ (17 ก.ย. 2559)
วันนี้(15 กันยายน 2559) เวลา 09.00 น. นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีได้เรียกประชุม หน่วย ทหาร หัวหน้าส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอเมืองลพบุรี ได้แก่ เทศบาลตำบลโคกตูม เทศบาลตำบลท่าศาลา เทศบาลตำบลกกโก เทศบาลตำบลป่าตาล และเทศบาลเมืองเขาสามยอด ที่ประสบอุทกภัยที่ผ่านมา เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับสาเหตุและข้อเสนอแนะการแก้ไขปัญหาอุทกภัยน้ำไหลหลากในอนาคต
อ่าน 72 ครั้ง
ลพบุรี บูรณาการภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนกำจัดผักตบชวา เปิดทางระบายน้ำแม่น้ำลพบุรี (14 ก.ย. 2559)
วันนี้ (13 ก.ย.59) เวลา 15.30 น. นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน เปิดกิจกรรมกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแม่น้ำลพบุรี ณ วัดท่าราบ ต.บ้างคู้ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี เพื่อเปิดทางระบายในแม่น้ำลพบุรี และเพื่อความสวยงามกับชุมชน สอดคล้องกับนโยบาย “คลองสวย น้ำใส คนไทย มีความสุข ” ของรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรี กำหนดให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำตั้งแต่ต้นปี 2559 โดยมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยจัดทำแผนบูรณาการหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องที่มีเครื่องจักรกล ในการกำจัดผักตบชวาและวัชพืช
อ่าน 69 ครั้ง
ผู้ว่าฯลพบุรี รับมอบเมล็ดทานตะวันเพื่อเตรียมปลูกสำหรับเทศกาลเที่ยวทุ่งทานตะวันต้นหนาวนี้ (14 ก.ย. 2559)
วันนี้ (13 กันยายน 2559) เวลา 10.00 น.ที่ห้องรับรองป่าสักชลสิทธิ์ ศาลากลางจังหวัดลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นผู้รับมอบเมล็ดพันธุ์ทานตะวัน จากนายพาโชค พงษ์พานิช กรรมการผู้จัดการบริษัทแปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด จำนวน 300 กิโลกรัม
อ่าน 72 ครั้ง
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลพบุรี แจ้งผลการตรวจสอบของ กสม. ที่เครือข่ายเพื่อสิทธิแรงงานข้ามชาติยื่น อ้างถูกนายจ้างละเมิดสิทธิแรงงานและถูกจำกัดเสรีภาพในการเดินทาง (13 ก.ย. 2559)
นางนิตยา อัยราวงศ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลพบุรี กล่าวว่า คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณาคำร้องข้อเท็จจริงฝ่ายลูกจ้างและนายจ้าง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และความเห็นของคณะอนุกรรมการด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมแล้ว เห็นว่า ลูกจ้างได้รับค่าจ้างน้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ คือได้รับเพียงวันละ 230 บาท แต่ไม่ได้ถูกบังคับให้ทำงานล่วงเวลา ในช่วง 19.00-05.00น. แต่ได้มีการทำงานเกินเวลาปกติซึ่งถือว่าเป็นการทำงานล่วงเวลา และการกำหนดให้วันพักเล้าเป็นเวลา 30-35 วันนับรวมเป็นวันหยุดต่างๆ เป็นการละเมิดสิทธิแรงงานและละเมิดสิทธิมนุษยชนของลูกจ้างทั้ง 14 คน พนักงานตรวจแรงงานได้มีคำสั่งให้นายจ้างจ่ายค่าจ้าง ค่าทำงานในวันหยุด ค่าล่วงเวลา และดอกเบี้ย ให้แก่ลูกจ้างทั้ง 14 คน ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 และได้แจ้งคำสั่งดังกล่าวให้นายจ้างและลูกจ้างทราบแล้ว ซึ่งหากนายจ้าง ไม่พอใจคำสั่งก็ชอบที่จะนำคดีไปสู่ศาลภายใน 30 วันนับแต่วันรับทราบคำสั่ง
อ่าน 112 ครั้ง
จ.ลพบุรี จัดโครงการ “คุณลุงผู้ว่าฯ พบนักเรียน นักศึกษา” ณ โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี (13 ก.ย. 2559)
วันนี้(13 กันยายน 2559) เวลา 08.00 น. นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ และภาคเอกชน ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ แผ่เมตตา กล่าวคำปฏิญาณตนเป็นพสกนิกรที่ดี ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ร่วมกับคณะ ครู นักเรียน โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ตามโครงการ “คุณลุงผู้ว่าฯ พบนักเรียน นักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559” ของศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดลพบุรี เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับนักเรียน และการสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
อ่าน 60 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 ถัดไป>>