หน้าหลัก >> เกาะติดลพบุรี

เกาะติดลพบุรี
ปิดฉากลงแล้วงานประเพณีแข่งเรือยาวและเทศกาลของดีบ้านหมี่ ประจำปี 2556 (29/07/2013)
อำเภอบ้านหมี่ ร่วมกับท่านพระครูประภัทรธรรมทิน เจ้าคณะตำบลหนองเมือง เจ้าอาวาสวัดพุน้อย และนายสุชาติ ลายน้ำเงิน ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ร่วมจัดงานประเพณีการแข่งขันเรือยาวและเทศกาลของดีบ้านหมี่ ประจำปี 2556 ขึ้น ณ คลองชลประทานอนุศาสนนันท์และสวนสาธารณะริมถนนสายบ้านกล้วย อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรีโดยมีนายวิสาร เตชะธีราวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดการแข่งขันเรือยาวและเทศกาลของดีบ้านหมี่
พสกนิกรทุกหมู่เหล่าในจังหวัดลพบุรี แสดงความจงรักภักดีและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ (29/07/2013)
นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นำพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีวันคล้ายวันพระราชสมภพ ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี เพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และแสดงออกถึงความจงรักภักดี
ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลาง ยังคงเร่งทำฝนหลวง พร้อมปรับแผนเพิ่มเติม อากาศยาน อีก 2 ลำ เป็น 5 ลำ เพื่อเติมน้ำให้กับเขื่อนป่าสักฯ หลังปริมาณน้ำวิกฤตอย่างหนัก เหลือเพียง ร้อยละ 10.23 ของความจุอ่าง (25/07/2013)
นายธนาคม จงจิระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นายทวี กาญจนา ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลาง และ นายธีระวุฒิ สุคนธประดิษฐ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2 ตลอดจนคณะกรรมการบริหารจัดการลุ่มน้ำป่าสัก ได้ร่วมประชุม เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เพื่อร่วมหาแนวทางในการแก้ปัญหาปริมาณน้ำในเขื่อน ป่าสักชลสิทธิ์ ซึ่งขณะนี้พบว่าปริมาณน้อยมาก เหลือเพียง 80.34 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 10.23 ของความจุอ่าง จากระดับเก็บกักปกติ ซึ่งสามารถลองรับน้ำได้ถึง 960 ล้านลูกบาศก์เมตร เนื่องจากปริมาณฝนที่ตกอยู่ในขณะนี้ ยังกระจายตัวและไม่ตกลงในพื้นที่รองรับน้ำของเขื่อน
จังหวัดลพบุรี จัดโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พบประชาชน (19/07/2013)
เช้าวันนี้(19 กรกฎาคม 2556) เวลา 09.30 น. ที่ วัดสามัคคีธรรม หมู่ที่ 6 ตำบลหัวสำโรง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน จุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย และเปิดกรวยดอกไม้ ธูป เทียนแพ ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ฯ และ นำกล่าวคำปฏิญาณปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ในพิธีเปิดโครงการ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พบประชาชน (หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน) ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 8 ของปีงบประมาณ 2556 เพื่อนำบริการด้านต่าง ๆและเครื่องอุปโภค บริโภค ของส่วนราชการในระดับจังหวัดทั้งหน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรีไปให้บริการประชาชนในพื้นที่
จังหวัดลพบุรีจัดนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ (18/07/2013)
วันนี้(18 กรกฎาคม 2556) ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดงาน “นัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพจังหวัดลพบุรี” โดยมี นางเบ็ญจมาศ ธรรมภักดี จัดหางานจังหวัดลพบุรี กล่าวรายงาน สำหรับวัตถุประสงค์การจัดงานครั้งนี้เพื่อเพิ่มโอกาสการมีงานทำให้แก่ผู้ประสงค์จะหางานทำ ผู้ว่างงาน ผู้ถูกเลิกจ้าง ผู้ต้องการเปลี่ยนงานและผู้สำเร็จการศึกษา รวมทั้งเพื่อให้ผู้สมัครได้ทราบแหล่งการจ้างงานและเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ ให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการสมัครงาน
ความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาสภาพคล่องตัวของกลุ่มบริษัท สหฟาร์ม จำกัด (16/07/2013)
นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ลงพื้นที่ดูแลความเรียบร้อยในการจ่ายค่าจ้างค้างจ่ายให้แรงงาน สำหรับการให้เงินหมุนเวียนใหม่นี้ บริษัทฯยินดีให้ธนาคารเข้ามาควบคุมเงินซึ่งอาจเป็นในรูปแบบที่ธนาคารจ่ายค่าจ้างแรงงานโดยตรง และจ่ายให้ซัพพลายเออร์โดยตรง
จังหวัดลพบุรีเปิดศูนย์เตรียมพร้อมป้องกันภัยประจำชุมชนและหมู่บ้าน ประจำปี พ.ศ. 2556 (16/07/2013)
ที่เทศบาลตำบลเขาพระงาม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์เตรียมพร้อมป้องกันภัยประจำหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2556 และมอบเครื่องไซเรนเตือนภัยแบบมือหมุนแก่นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระงาม อำเภอเมือง เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับชุมชน/หมู่บ้านในพื้นที่เสี่ยงภัยในการบริหารจัดการภัยพิบัติด้วยตนเองอย่างเป็นระบบ
พิธีวางพานดอกไม้อนุสาวรีย์ จอมพล ป. พิบูลสงคราม เนื่องในโอกาสที่วันเกิดครบรอบ ปีที่ 116 (16/07/2013)
ที่อนุสาวรีย์ จอมพล ป.พิบูลสงคราม วงเวียนศรีสุริโยทัย อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ และพลตรีประพนธ์ ศักดิ์สุภา ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 13 ร่วมเป็นประธานในพิธีวางพานดอกไม้อนุสาวรีย์ จอมพล ป.พิบูลสงคราม เนื่องในโอกาสที่วันเกิดครบรอบปีที่ 116 และ เพื่อระลึกถึงคุณงามความดีของท่านเป็นผู้มีคุณูปการและสร้างความเจริญให้กับจังหวัดลพบุรี
ทหารรบพิเศษ รวมพลัง “ปั่นจักรยานร้อยดวงใจ เฉลิมพระเกียรติฯ” (13/07/2013)
ที่ สนามกระโดดร่มบ้านท่าเดื่อ ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี พล.ท.เฉลิมชัย สิทธิสารท ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ พล.ต.ราชรักษ์ เรียนพืชน์ ผู้บัญชาการสงครามพิเศษ และพล.ต. ศิริชัย เทศนา ผู้บัญชาการกองพลรบพิเศษที่ 1 ร่วมเป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะและเปิดการแข่งขันกีฬา “ ปั่นจักรยานร้อยดวงใจ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี”
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ นำพวงมาลาพระราชทาน ถวายราชสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต (11/07/2013)
พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ อัญเชิญพวงมาลาพระราชทาน จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ วงเวียนเทพสตรี จังหวัดลพบุรี เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน
การจัดงานประเพณีแข่งเรือยาวและเทศกาลของดีบ้านหมี่ (11/07/2013)
นายสุชาติ ลายน้ำเงิน ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานการแถลงข่าวการจัดงานประเพณีแข่งเรือยาวและเทศกาลของดีบ้านหมี่ อำเภอบ้านหมี่ กำหนดจัดงานการแข่งขันเรือยาวประเพณีและเทศกาลของดีบ้านหมี่ ประจำปี ๒๕๕๖ ขึ้นระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ คลองชลประทานอนุศาสนนันท์ และบริเวณสวนสาธารณะริมถนนสายบ้านกล้วย – บ้านทราย อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี เพื่อฟื้นฟู อนุรักษ์ และส่งเสริมประเพณีแข่งขันเรือยาว ซึ่งเป็นกีฬาพื้นบ้าน เป็นมรดกและวัฒนธรรมแห่งสายน้ำ ที่มีวิถีชีวิตอันดีงาม
คณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน ร่วมประชุม และรับฟังปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ จากคณะกรรมการหมู่บ้านใน จ.ลพบุรี (09/07/2013)
นายอนันต์ นาคนิยม ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องที่ กรมการปกครอง พร้อมคณะอนุกรรมการการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน รับฟังการบรรยายสรุปจากคณะกรรมการหมู่บ้านสระตาแวว หมู่ที่ 2 ตำบลพุคา อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่อำเภอจัดระดับผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน ระดับดีเด่น (A) ตามที่จังหวัดคัดเลือกโดยมี นายธานี มาลีหอม นายอำเภอบ้านหมี่ ให้การต้อนรับ สำหรับการเดินทางลงพื้นที่ของ คณะอนุกรรมการตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการหมู่บ้านในครั้งนี้มีเป้าหมาย เพื่อต้องการรับทราบถึงปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการหมู่บ้านในระดับพื้นที่
โครงการ “อุปสมบทหมู่ภาคเข้าพรรษา 100,000 รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย”จังหวัดลพบุรี (09/07/2013)
ที่ บริเวณวงเวียนอนุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานพิธีขอขมา มอบผ้าไตร จุดเทียนถวายเป็นพุทธบูชาและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ในโครงการ “อุปสมบทหมู่ภาคเข้าพรรษา 100,000 รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย” โดยคณะสงฆ์ทั้งแผ่นดิน ร่วมกับคณะกรรมาธิการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎรร่วมกันจัดขึ้น
วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลพบุรี จัดโครงการปฏิบัติธรรมครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรม เฉลิมพระเกียรติฯ “หนึ่งใจ...ให้ธรรมะ” (04/07/2013)
วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลพบุรี ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี จัดโครงการปฏิบัติธรรมครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรมเฉลิมพระเกียรติ “หนึ่งใจ...ให้ธรรมะ”เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2556 และถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 81 พรรษา 12 สิงหาคม 2556 โดยมีนายเฉลิมชัย ลิ้มสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดโครงการฯ มีนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จากวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลพบุรี เข้าร่วมทำกิจกรรมในโครงการฯ จำนวน 270 คน โดยใช้หลักสูตรวิปัสสนากัมมัฏฐาน ตามหลักสูตรสติปัฏฐานสูตร ระยะเวลา 2 วัน 3 คืน ที่วัดเขาวงกฎ ตำบลสนามแจง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
โครงการทำบุญศูนย์ 3 วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัว โคกสลุง จังหวัดลพบุรี ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ฯ (03/07/2013)
ที่บริเวณศูนย์ 3 วัย สานสายใยรักแห่งครองครัวโคกสลุง จังหวัดลพบุรี ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ฯ นายถวิล ศิริสวัสดิลก นายอำเภอพัฒนานิคม เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พร้อมกล่าวเปิดโครงการทำบุญศูนย์ 3 วัยสายใยรักแห่งครอบครัวโคกสลุง จังหวัดลพบุรี โดยมีนางศิริพร ตรีเหลา หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลพบุรี ปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการศูนย์ 3 วัยสายใยรักแห่งครอบครัวโคกสลุง จังหวัดลพบุรี เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ประชาชนชาวตำบลโคกสลุง จำนวน 150 คน ได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรและถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน 9 รูป เพื่อทำบุญครบรอบวันก่อตั้งศูนย์ 3 วัยฯ เสริมสร้างความเป็นศิริมงคลให้กับศูนย์ 3 วัยฯ
จังหวัดลพบุรีจัดฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (01/07/2013)
ที่ห้องเจ้าพระยาวิชาเยนทร์ โรงแรมลพบุรีอินน์รีสอร์ท จังหวัดลพบุรี นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรม “ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลพบุรี” เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการของจังหวัด ได้ทบทวนความรู้ เพิ่มเติมทักษะด้านภาษาอังกฤษ เตรียมรับการเปลี่ยนแปลงภายหลังจากที่ประเทศไทยเข้าร่วมประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558
องคมนตรี เดินทางมาเป็นประธานพิธีมอบรางวัล “คนดีศรีลพบุรี ครั้งที่ 7 ประจำปี 2555” (30/06/2013)
ที่ หอประชุมวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ฯพณฯ พลอากาศเอก กำธน สินธวานนท์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลแก่คนดีศรีลพบุรี ครั้งที่ 7 ประจำปี 2555 โดยมี นายธนาคม จงจิระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ให้การต้อนรับ ซึ่งชมรมรักลพบุรีได้จัดโครงการโดยมีวัตถุประสงค์หลักคือเพื่อการสร้างขวัญ กำลังใจ แก่ผู้ที่สร้างคุณความดี สร้างผลงานที่มีคุณประโยชน์หรือสร้างชื่อเสียงแก่จังหวัดลพบุรี
ผู้อบรมหลักสูตร “เสาหลักเพื่อแผ่นดิน ผู้นำระดับสูงตามแนว พระราชดำริฯ”รุ่นที่ ๒ ( สนพ.๒) ลงพื้นที่จังหวัดลพบุรี (28/06/2013)
วันนี้ ( ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ ) เวลา ๑๐.๐๐ น. ผู้อบรมหลักสูตร “เสาหลักเพื่อแผ่นดิน ผู้นำระดับสูงตามแนว พระราชดำริฯ”รุ่นที่ ๒ ( สนพ.๒)จำนวน ๑๒๐ คน ได้เดินทางมา ณ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ จังหวัดลพบุรี เพื่อประกอบพิธีวางพวงมาลาสักการะอนุสาวรีย์พลเอกพระยาพหลพลพยุหเสนา และร่วมพิธีเปิดหลักสูตร “เสาหลักเพื่อแผ่นดิน” สำหรับผู้นำระดับสูง รุ่นที่ ๒ (สนพ.๒) เปิดอบรมระหว่างวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ – วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๗ ณ อาคารศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในแนวทางพระราชดำริด้านการพัฒนาและเพื่อให้องค์กรต่างๆมีส่วนร่วมในการสนับสนุนพระราชกรณียกิจ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน และความเข้มแข็งของชุมชน
พล.ต.ต.ธวัช บุญเฟื่อง รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี นำกำลังลงพื้นที่ตรวจสอบโรงสีข้าว ที่ ลพบุรี (27/06/2013)
ที่ หน้าศาลากลางจังหวัดลพบุรี นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานปล่อยแถวชุดปฏิบัติการในพื้นที่รับผิดชอบ ซึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี ธ.ก.ส. การค้าภายในจังหวัด คณะผู้บริหารการคลังจังหวัดลพบุรี และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยมีจำนวนชุดปฏิบัติการเท่ากับจำนวนจุดรับจำนำข้าวเปลือก และโกดัง/คลังกลาง ซึ่งชุดปฏิบัติการดังกล่าว จะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง และข้อมูลปริมาณข้าวคงเหลือ รวม 59แห่งในพื้นที่ จังหวัดลพบุรี
นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานชมรมแม่บ้านในความรับผิดชอบของกองทัพบกในพื้นที่จังหวัดลพบุรี (27/06/2013)
รองศาสตราจารย์ นราพร จันทร์โอชา นายกสมาคมแม่บ้านทหารบกพร้อมคณะได้เดินทางตรวจเยี่ยมชมรมแม่บ้านในความรับผิดชอบของกองทัพบกในพื้นที่จังหวัดลพบุรี ที่ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ค่ายพหลโยธิน เพื่อตรวจเยี่ยมสภาพความเป็นอยู่ของกำลังพลและครอบครัว พร้อมติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินการและกิจกรรม

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 [91] 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 ถัดไป>>