หน้าหลัก >> เกาะติดลพบุรี

เกาะติดลพบุรี
องคมนตรี เดินทางมาเป็นประธานพิธีมอบรางวัล “คนดีศรีลพบุรี ครั้งที่ 7 ประจำปี 2555” (30/06/2013)
ที่ หอประชุมวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ฯพณฯ พลอากาศเอก กำธน สินธวานนท์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลแก่คนดีศรีลพบุรี ครั้งที่ 7 ประจำปี 2555 โดยมี นายธนาคม จงจิระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ให้การต้อนรับ ซึ่งชมรมรักลพบุรีได้จัดโครงการโดยมีวัตถุประสงค์หลักคือเพื่อการสร้างขวัญ กำลังใจ แก่ผู้ที่สร้างคุณความดี สร้างผลงานที่มีคุณประโยชน์หรือสร้างชื่อเสียงแก่จังหวัดลพบุรี
ผู้อบรมหลักสูตร “เสาหลักเพื่อแผ่นดิน ผู้นำระดับสูงตามแนว พระราชดำริฯ”รุ่นที่ ๒ ( สนพ.๒) ลงพื้นที่จังหวัดลพบุรี (28/06/2013)
วันนี้ ( ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ ) เวลา ๑๐.๐๐ น. ผู้อบรมหลักสูตร “เสาหลักเพื่อแผ่นดิน ผู้นำระดับสูงตามแนว พระราชดำริฯ”รุ่นที่ ๒ ( สนพ.๒)จำนวน ๑๒๐ คน ได้เดินทางมา ณ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ จังหวัดลพบุรี เพื่อประกอบพิธีวางพวงมาลาสักการะอนุสาวรีย์พลเอกพระยาพหลพลพยุหเสนา และร่วมพิธีเปิดหลักสูตร “เสาหลักเพื่อแผ่นดิน” สำหรับผู้นำระดับสูง รุ่นที่ ๒ (สนพ.๒) เปิดอบรมระหว่างวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ – วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๗ ณ อาคารศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในแนวทางพระราชดำริด้านการพัฒนาและเพื่อให้องค์กรต่างๆมีส่วนร่วมในการสนับสนุนพระราชกรณียกิจ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน และความเข้มแข็งของชุมชน
พล.ต.ต.ธวัช บุญเฟื่อง รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี นำกำลังลงพื้นที่ตรวจสอบโรงสีข้าว ที่ ลพบุรี (27/06/2013)
ที่ หน้าศาลากลางจังหวัดลพบุรี นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานปล่อยแถวชุดปฏิบัติการในพื้นที่รับผิดชอบ ซึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี ธ.ก.ส. การค้าภายในจังหวัด คณะผู้บริหารการคลังจังหวัดลพบุรี และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยมีจำนวนชุดปฏิบัติการเท่ากับจำนวนจุดรับจำนำข้าวเปลือก และโกดัง/คลังกลาง ซึ่งชุดปฏิบัติการดังกล่าว จะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง และข้อมูลปริมาณข้าวคงเหลือ รวม 59แห่งในพื้นที่ จังหวัดลพบุรี
นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานชมรมแม่บ้านในความรับผิดชอบของกองทัพบกในพื้นที่จังหวัดลพบุรี (27/06/2013)
รองศาสตราจารย์ นราพร จันทร์โอชา นายกสมาคมแม่บ้านทหารบกพร้อมคณะได้เดินทางตรวจเยี่ยมชมรมแม่บ้านในความรับผิดชอบของกองทัพบกในพื้นที่จังหวัดลพบุรี ที่ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ค่ายพหลโยธิน เพื่อตรวจเยี่ยมสภาพความเป็นอยู่ของกำลังพลและครอบครัว พร้อมติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินการและกิจกรรม
นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานชมรมแม่บ้านในความรับผิดชอบของกองทัพบกในพื้นที่จังหวัดลพบุรี (25/06/2013)
รองศาสตราจารย์ นราพร จันทร์โอชา นายกสมาคมแม่บ้านทหารบกพร้อมคณะได้เดินทางตรวจเยี่ยมชมรมแม่บ้านในความรับผิดชอบของกองทัพบกในพื้นที่จังหวัดลพบุรี ที่โรงพยาบาลอานันทมหิดล (รพ.อ.ป.ร.) เพื่อตรวจเยี่ยมสภาพความเป็นอยู่ของกำลังพลและครอบครัว
อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดโครงการรณรงค์โรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อในโรงเรียนเปิดประตูสู่อาเซียน ปีการศึกษา 2556 จังหวัดลพบุรี (25/06/2013)
ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมด้วย พญ.ศศิธร ตั้งสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดสระบุรี เปิดงานโครงการ “รณรงค์โรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อในโรงเรียนเปิดประตูสู่อาเซียน ปีการศึกษา 2556” ณ โรงเรียนโคกกระเทียม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ภายใต้คำขวัญ “อาเซียนร่วมใจ ปลอดภัยไข้เลือดออก (ASEAN Unity for Dengue-Free Community)” โดยยึดหลักพิชิตไข้เลือดออกด้วยกลยุทธ์ 5 ป.1ข. ป้องกันไข้เลือดออกได้แก่ ปิด เปลี่ยน ปล่อย ปรับปรุง ปฏิบัติ และขัดไข่ยุงลาย ในงานมีการแสดงจากเยาวชน อสม. และการแสดงบูธนิทรรศการให้ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก โรคติดต่อในโรงเรียน รวมถึงนวัตกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก
จังหวัดลพบุรีจัดงานเวทีวิชาการการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ “รักษ์ภูมิปัญญา” ปี 2556 (24/06/2013)
น. ที่ สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 8 ตำบลโคกตูม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดงานเวทีวิชาการการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ “รักษ์ภูมิปัญญา” ปี2556 โดยมี สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 8 จังหวัดลพบุรี ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 9 จังหวัดอุตรดิตถ์ และสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10 จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันจัดขึ้น เนื่องจากในเขตพื้นที่ของ 3 หน่วยงาน เป็นพื้นที่ที่มีภูมิปัญญาด้านผู้สูงอายุ ภูมิปัญญาด้านชาติพันธ์(อัตลักษณ์)
จังหวัดลพบุรี จัดเวทีประชาเสวนาหาทางออกประเทศไทย เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนของสังคม มีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และหาข้อเสนอที่สร้างสรรค์ในการยุติความขัดแย้ง (22/06/2013)
ที่ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ได้จัดเวทีประชาเสวนาหาทางออกประเทศไทย (พูดจาหาทางออกประเทศไทย) โดยมี นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ภาคองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักศึกษา สื่อมวลชน เข้าร่วม จำนวน 800 คน เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และหาข้อเสนอที่สร้างสรรค์ในการยุติความขัดแย้ง เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาของชาติ
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ประชุมหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องชี้แจงกรณีคณะรัฐมนตรีเห็นชอบปรับราคาจำนำข้าวเปลือก พร้อมเน้นเกษตรโซนนิ่งเพิ่มรายได้และคุณภาพสินค้าเกษตร (20/06/2013)
น.ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ชี้แจงกรณีคณะรัฐมนตรีเห็นชอบปรับลดราคารับจำนำข้าวเปลือก จากราคาตันละ 15,000 บาท เป็นราคาตันละ 12,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2556 เป็นต้นไป พร้อมเน้นเกษตรโซนนิ่ง เพิ่มรายได้และคุณภาพสินค้าเกษตร ขณะเดียวกัน ได้จำกัดวงเงินรับจำนำข้าวของเกษตรกรแต่ละครัวเรือน จากเดิมที่ไม่จำกัดวงเงิน เป็นไม่เกินครัวเรือนละ 500,000 บาท ต่อปี โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ 20 มิถุนายน 2556 เป็นต้นไป
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการของมูลนิธิชัยพัฒนา ที่จังหวัดลพบุรี (20/06/2013)
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการของมูลนิธิชัยพัฒนา ตำบลหนองทรายขาว และตำบลพุคา อำเภอบ้านหมี่ และเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรความก้าวหน้าการก่อสร้างโครงการแก้มลิงโคกสำโรง อำเภอโคกสำโรง ผลการดำเนินงานโครงการแก้มลิงหนองสมอใส ตำบลบางคู้ และตำบลบางลี่ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี (18 มิถุนายน 2556)...
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีทำพิธีเปิดอาคารหอพักร่มเย็นเพื่อใช้เป็นหอพักนักเรียนโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อน ลพบุรี (19/06/2013)
ที่โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อน ลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารหอพักร่มเย็น เพื่อใช้เป็นหอพักนักเรียนโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อน ลพบุรี โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้าง จำนวน 9 ล้านบาท เป็นตึกอาคาร 3 ชั้น ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 1ล้านบาท และจากผู้มีจิตศรัทธาบริจาคสมทบอีก 8 ล้านบาท
ศาลจังหวัดลพบุรีร่วมกับศาลแขวงลพบุรี เปิดโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ยและสมานฉันท์” ประจำปี2556 (19/06/2013)
ที่หน้าอาคารศาลจังหวัดลพบุรีและศาลแขวงจังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี นายพิชัยวัฒน์ อุตะเดช อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 1 เป็นประธานเปิดโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ยและสมานฉันท์” ประจำปี 2556 โดยมี นายสมชาติ เลิศลิขิตวรกุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดลพบุรี กล่าวรายงาน พร้อมด้วย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงลพบุรี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัว และท่านคณะผู้พิพากษา เข้าร่วมในพิธี ทั้งนี้เพื่อ เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของคู่ความในการยุติข้อพิพาท โดยระงับข้อพิพาททางเลือก อำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนในสังคม ก่อให้เกิดความปองดองและสมานฉันท์ รู้รักสามัคคี และมีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรม ให้ประชาชนผู้มีอรรถคดีในศาลได้มีทางเลือกในการยุติข้อพิพาทด้วยความสะดวก รวดเร็ว ประหยัด และเป็นธรรม และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การระงับข้อพิพาททางเลือกให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายแก่ประชาชนมากยิ่งขึ้น
: เริ่มแล้วงานเทศกาลกระท้อนหวานและของดีเมืองลพบุรี ครั้งที่22 ประจำปี 2556 (19/06/2013)
ที่หน้าว่าการอำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดงาน “เทศกาลกระท้อนหวานและของดีเมืองลพบุรี ครั้งที่22 ประจำปี 2556” จังหวัดลพบุรีได้มีการจัดงาน “เทศกาลกระท้อนหวานและของดีเมืองลพบุรี” เป็นประจำทุกปี เริ่มครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2535 ซึ่งการจัดงานกระท้อนหวานและของดีเมืองลพบุรี ประจำปี2556 ในครั้งนี้ เป็นปีที่ 22 เริ่มงานวานนี้(18 มิถุนายน) ถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2556 ณ บริเวณหน้าว่าที่การอำเภอเมืองลพบุรี
ผู้บัญชาการทหารบก ร่วมงานวันการบินทหารบก ครบรอบ 61ปี ประจำปี 2556 และร่วมกิจกรรมปลูกป่าตามโครงการต้นไม้ของพ่อ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่จังหวัดลพบุรี (14/06/2013)
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก เดินทางมาเป็นประธานประกอบพิธีสงฆ์ วางพานพุ่มสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วางพวงมาลาอนุสาวรีย์วีรกรรมเจ้าหน้าที่การบินทหารบก เนื่องในวันการบินทหารบก ครบรอบ 61 ปี ประจำปี 2556 ณ ค่ายสมเด็จพระศรีนครินทรา ศูนย์การบินทหารบก จังหวัดลพบุรี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปิดการสัมมนาวิชาการ และวิพากษ์ ในหัวข้อ “ ข้อมูลเศรษฐกิจเชิงพื้นที่กับการบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ” กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ที่ จังหวัดลพบุรี (14/06/2013)
นาวาอากาศเอก อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานสัมมนาทางวิชาการและวิพากษ์ ในหัวข้อ “ ข้อมูลเศรษฐกิจเชิงพื้นที่กับการบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ” กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง ชัยนาท ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์เป็นจำนวนมาก ณ ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5ศาลากลางจังหวัดลพบุรี
โครงการหัวใจสัญจร เพื่อทหารและประชาชน ครั้งที่ 5 “เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชินี 75ปีโรงพยาบาลอานันทมหิดล” (13/06/2013)
ที่ห้องประชุมพระปรางค์สามยอด ศาลากลางจังหวัดลพบุรี นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ฟังบรรยายการสรุปการจัดกิจกรรม”เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชินี 75 ปีโรงพยาบาลอานันทมหิดล”จากพันเอกนายแแพทย์เฉลิมเกียรติ ตันตระกูล เลขาธิการมูลนิธิเด็กโรคหัวใจสิรินธร โรงพยาบาลพระมงกุฎ และประธานโครงการหัวใจสัญจรพร้อมคณะ
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี อัญเชิญพวงมาลาพระราชทาน ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ 8 (09/06/2013)
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี อัญเชิญพวงมาลาพระราชทาน ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
จังหวัดลพบุรีแถลงข่าว “เทศกาลกระท้อนหวานและของดีเมืองลพบุรี ครั้งที่22 ประจำปี 2556” (07/06/2013)
ที่สวนกระท้อนคุณทองดี ตำบลตะลุง อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายอานนท์ ศรีรัตน์ นายอำเภอเมืองลพบุรี เป็นประธานแถลงข่าว “เทศกาลกระท้อนหวานและของดีเมืองลพบุรี ครั้งที่22 ประจำปี 2556”
การจัดงานประเพณีแข่งเรือยาวและเทศกาลของดีบ้านหมี่ ประจำปี 2556 (04/06/2013)
ณ ศาลาประชาคมอำเภอบ้านหมี่ นายธานี มาลีหอม นายอำเภอบ้านหมี่ เป็นประธานการประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ โดยได้รณรงค์ให้ผู้นำชุมชนแต่งกายด้วยผ้ามัดหมี่ ซึ่งผลิตโดยชาวบ้านไทยพวน ๘ ตำบลในอำเภอบ้านหมี่ ซึ่งเป็นวัฒนธรรมการทอผ้าไทยที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีลวดลายสวยงามและเป็นที่ต้องการของตลาดสินค้าไทยนายอำเภอบ้านหมี่ได้แจ้งว่า และเพื่อเป็นการสืบสานศิลปะการทอผ้ามัดหมี่ จังหวัดลพบุรี อำเภอบ้านหมี่จึงได้กำหนดจัดงาน ของดีบ้านหมี่ ประจำปี 2556 ระหว่างวันที่ 20-28 กรกฎาคม 2556
จังหวัดลพบุรีเปิดแผนปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติด “เพนียด 1” (04/06/2013)
น.นายพิเชษฐ ไพบูลศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดแผนปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติด" เพนียด 1 " ณ หน้าที่ว่าการอำเภอโคกสำโรง โดยมี ผบก.ภจ.ว.ลบ. ผอ.ปปส.ภาค1 ผบก.ตชด.ภาค1 หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี ทั้งนี้ จากสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในพื้นที่ตำบลเพนียด อำเภอโคกสำโรง ถือเป็นปัญหาเรื้อรังมายาวนาน

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 [91] 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 ถัดไป>>