หน้าหลัก >> เกาะติดลพบุรี

เกาะติดลพบุรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเกี่ยวข้าวไรซ์เบอรี่ ในพื้นที่โครงการฟาร์มตัวอย่างตามแนวทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง (17/05/2013)
ที่ กรมทหารราบที่ 31 รักษาพระองค์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีเกี่ยวข้าวในแปลงนาสาธิต โครงการฟาร์มตัวอย่างตามแนวทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงของกรมทหารราบที่ 31รักษาพระองค์ โดยมี พันเอกวิรัฏฐ์ วงษ์จันทร์ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 31 รักษาพระองค์ พร้อมข้าราชการ ทหาร และสภาเด็กและเยาวชน เข้าร่วมกิจกรรม
จังหวัดลพบุรีทำพิธีส่งมอบบ้านอยู่สุข 80 พรรษา บรมราชินีนาถ 80 ปียูนิลีเวอร์ (16/05/2013)
พิธีส่งมอบบ้านอยู่สุข 80 พรรษา บรมราชินีนาถ 80 ปียูนิลีเวอร์ ให้กับราษฎรผู้ด้อยโอกาสเนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในปี 2555
จังหวัดลพบุรี จัดงานประเพณีแห่พระศรีอริยเมตไตร ประจำปี 2556 (14/05/2013)
บริเวณหน้าวิหารเก้าห้อง วัดไลย์ ตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธานแถลงข่าวงานประเพณีแห่พระศรีอาริยเมตไตร ประจำปี 2556 ซึ่งจัดโดยจังหวัดลพบุรี ร่วมกับกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 (ลพบุรี,สิงห์บุรี,ชัยนาท,อ่างทอง)และชมรมรักษ์วัดไลย์ เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น
: จังหวัดลพบุรีเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ และโครงการพัฒนาศักยภาพส่งเสริมการถ่ายทอดภูมิปัญญาและสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงวัย รุ่นที่ 1 (12/05/2013)
ที่โรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดลพบุรี ภายในวัดพระบาทน้ำพุตำบลเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี พระคุณเจ้าพระครูอุดมประชาทร เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ เป็นประธานตัดริบบิ้นเปิดป้ายและเจิมป้ายโรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดลพบุรี โดยมีนายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพส่งเสริมการถ่ายทอดภูมิปัญญาและสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงวัย รุ่นที่ 1 เพื่อเป็นศูนย์กลางเพิ่มศักยภาพของผู้สูงอายุในการมีส่วนร่วมการพัฒนาสังคม ทั้งระดับหมู่บ้าน ชุมชนและสังคม
เร่งขุดลอกแม่น้ำป่าสักตอนบน เพื่อเป็นแก้มลิง แก้ปัญหาภัยแล้งในระยะยาว (09/05/2013)
นายนิยม วรปัญญา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทย พาผู้สื่อข่าวสำรวจแม่น้ำป่าสักช่วงไหลผ่านลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี ปรากฏว่าตื้นเขินมีสันทรายเป็นเกาะขวางทางน้ำขนาดใหญ่ ทำให้น้ำไหลไม่สะดวกเป็นที่มาของอุทกภัยในเขตอำเภอชัยบาดาล และไม่สามารถเก็บกักน้ำในช่วงฤดูแล้งได้ ทำให้ประชาชนในเขตอำเภอชัยบาดาลขาดแหล่งน้ำอุปโภค บริโภค โดยเฉพาะน้ำเพื่อผลิตน้ำประปา น้ำใช้การเกษตร ปศุสัตว์ และประชาชนที่เลี้ยงปลากระชังเดือดร้อนน้ำแห้งขอด ปลาในกระชังเสียหายเป็นจำนวนมาก
7หน่วยงานอำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ลงนามบันทึกความตกลง(MOU)ว่าด้วยการดำเนินการโครงการเสริมสร้างเครือข่ายความปลอดภัยทางถนน (08/05/2013)
ที่ห้องประชุมปิยะสุวรรณ์ โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี นายไชยวัฒน์ โพธิ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความตกลง(MOU)ว่าด้วยการดำเนินการโครงการเสริมสร้างเครือข่ายความปลอดภัยทางถนนอำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี มีหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7 หน่วยงานได้แก่ สำนักงานขนส่งจังหวัดลพบุรี โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา สถานีตำรวจภูธรบ้านหมี่ โรงพยาบาลบ้านหมี่ เทศบาลเมืองบ้านหมี่ องค์การบริหารส่วนตำบลสนามแจง และบริษัทศรีสมบูรณ์ธุรกิจเซ็นเตอร์ จำกัด เข้าร่วมลงนามบันทึกความตกลง(MOU)ฉบับนี้
จังหวัดลพบุรีประชุมเรื่องแนวทางการจัดทำแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต ของสำนักงาน กพร. ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรุงเทพฯ (07/05/2013)
ที่ห้องประชุมพระปรางค์สามยอด ศาลากลางจังหวัดลพบุรี หัวหน้าส่วนราชการและตัวแทนส่วนราชการเข้าร่วมประชุมชี้แจงเรื่องกรอบแนวทางและมาตรการดำเนินการการบริหารความพร้อมต่อภาวะวิกฤติ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล(Video Conference)ของกระทรวงมหาดไทย จากห้องประชุม ชั้น 3 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. ถนนวิสุทธิกษัตริย์ กรุงเทพมหานคร ไปยังห้องประชุมศาลากลางทุกจังหวัด จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) ร่วมกับ บริษัท ดีทรอยท์ ทู้ช มัสสุ ไชยยศ จำกัด ดำเนินการศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐในภาวะวิกฤต เพื่อจัดทำคู่มือการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤติ
จังหวัดลพบุรี ประกอบพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันฉัตรมงคล วันที่ 5 พฤษภาคม 2556 (05/05/2013)
นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานวางพานพุ่มถวายเครื่องราชสักการะ เปิดกรวยดอกไม้ ธูป เทียนแพ หน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ และถวายสัตย์ปฎิญาน กล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯเนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล พสกนิกรทุกหมู่เหล่าชาวจังหวัดลพบุรี พร้อมใจกันจัดพิธีถวายราชสดุดี รวมพลัง ถวายความจงรักภักดี เพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
จังหวัดลพบุรีเปิดการอบรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการ (04/05/2013)
นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการ ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 เป็นหน่วยดำเนินการรับผิดชอบกิจกรรมในโครงการ คือกิจกรรมเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ 5 ภูมิคุ้มกันต้านภัยยาเสพติด ซึ่งเป็นกิจกรรมอบรมครูและนักเรียน เพื่อรณรงค์สร้างกระแสปลุกจิตสำนึกในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดยาเสพติด กระตุ้นให้ครูและนักเรียนเกิดความตระหนักและเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติด และสร้างแนวร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบ โดยดึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมาเป็นแนวร่วมและเครือข่าย
จังหวัดลพบุรี จัดประชุมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลพบุรี ระดับตำบล ประจำปี 2556 (03/05/2013)
ที่ศูนย์สัมมนาจัดเลี้ยงมนณิพา อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลพบุรี ระดับตำบล ประจำปี 2556 โดยมีนางสาว ชวนชม จันทะวงษ์ กล่าวรายงาน ซึ่งมีเครือข่ายอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี ระดับตำบลและหมู่บ้าน จำนวน 124 ตำบล รวม372 คน เข้าร่วมประชุมรับฟังการบรรยาย
จังหวัดลพบุรีจัดงานวันแรงงานแห่งชาติ และงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงาน ประจำปี 2556 (03/05/2013)
นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้เป็นประธาน เปิดงานวันแรงงานแห่งชาติ และงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงาน ประจำปี 2556 ณ หอประชุมอำเภอเมือง ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ซึ่งสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดลพบุรี ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ร่วมกันจัดขึ้น โดยมีพนักงานรัฐวิสาหกิจ สถานประกอบการ บริษัท ห้างร้าน และอาสาสมัครแรงงานจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
นายอำเภอทั้งสองฝั่งสะพานแขวนข้ามน้ำตกวังก้านเหลืองของจังหวัดลพบุรี ร่วมกันตรวจสอบความชำรุด (03/05/2013)
นายอำเภอทั้งสองฝั่งสะพานแขวนข้ามน้ำตกวังก้านเหลืองของจังหวัดลพบุรี ร่วมกันตรวจความชำรุด นายวิรัส ประเศรษโฐ นายอำเภอชัยบาดาลและนายวิทยา สโรบล นายอำเภอท่าหลวงพร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมมือกันตรวจสอบสภาพสะพานข้ามน้ำตกวังก้านเหลืองซึ่งใช้ข้ามระหว่างอำเภอชัยบาดาลและอำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี พบพื้นไม้ชำรุดหนัก ได้จัดทำป้ายแจ้งเตือนประชาชนและนักท่องเที่ยวหลีกเลี่ยงการใช้สะพานแขวน
ศูนย์การบินทหารบก จังหวัดลพบุรี จัดพิธีรับมอบ เฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไป แบบ 60 หรือ แบล็คฮอว์ค เข้าประจำการเพิ่มเติม เพื่อใช้งานในกองทัพบก อีก จำนวน 3 ลำ แสดงออกถือตามความทันสมัยของกองทัพ (30/04/2013)
พลตรี ชนินทร์ ตันสุวรรณรัตน์ ผู้บัญชาการศูนย์การบินทหารบกจังหวัดลพบุรี เป็นประธานประกอบพิธีรับมอบ เฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไป แบบ 60 หรือที่รู้จักกันในนาม อากาศยาน แบบแบล็คฮอว์ค เพื่อเข้าประจำการ เพิ่มเติมอีกจำนวน 3 ลำ ณ กองบิน ปีกหมุนที่ 9 (ผสม) ศูนย์การบินทหารบกจังหวัดลพบุรี
จังหวัดลพบุรีเปิดโครงการประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจตาม พ.ร.บ.ภาพยนต์และ วีดิทัศน์ พ.ศ.2551 ประจำปี 2556 (26/04/2013)
ที่ หอประชุมอำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรีนายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจตาม พ.ร.บ.ภาพยนต์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551 ประจำปี 2556 เพื่อ ให้ผู้ประกอบการ พนักงานเจ้าหน้าที่ ตาม พ.ร.บ.ภาพยนต์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551 มีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติตามพ.ร.บ.ภาพยนต์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551 เป็นไปในทางเดียวกัน มีจิตสำนึกที่ดีประกอบกิจการ โดยเห็นความสำคัญด้านคุณธรรม จริยธรรมมากกว่าผลกำไรจากการประกอบกิจการ มีโอกาสแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลและจังหวัดลพบุรี เรื่องการจัดระเบียบสังคม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากผู้ประกอบการตามพ.ร.บ.ภาพยนต์และวีดิทัศน์ และพนักงานเจ้าที่ จำนวน 600 คน
จังหวัดลพบุรีเปิดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพคณะอนุกรรมการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (นตผ.จังหวัด) และภาคีที่เกี่ยวข้อง (26/04/2013)
ที่ โรงแรมลพบุรีอินน์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรีนายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพคณะอนุกรรมการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์(นตผ.จังหวัด) เพื่อพัฒนาศักยภาพกลไกการบริหารจัดการโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ จังหวัดลพบุรีให้มีความเข้มแข็ง มีการทำงานแบบบูรณาการ เชื่อมโยงกันอย่างต่อเนื่อง มีคณะอนุกรรมการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์จังหวัดลพบุรี(นตผ.จังหวัด)และภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการอบรม จำนวน 40 คน
จังหวัดลพบุรีประชุมเตรียมความพร้อม ครม.สัญจร ต้อนรับนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะ (25/04/2013)
นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมหารือจัดเตรียมความพร้อมการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ในเดือน กันยายน 2556 ที่จังหวัดลพบุรี ณ ห้องประชุมทานตะวัน ซึ่งมีผวจ.และรองผวจ.4 จังหวัด ลพบุรี , อ่างทอง, สิงหบุรี , และชัยนาท รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง4จังหวัด เข้าร่วมประชุมหารือ
จังหวัดลพบุรีจัดพิธีวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช (25/04/2013)
นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานวางพวงมาลาถวายราชสักการะ และจุดธูป เทียนเครื่องทองน้อย อ่านประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงปรีชาสามารถ กล้าหาญ เด็ดเดี่ยว สร้างความเป็นเอกราชให้แก่ชาติไทย มีหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก
จังหวัดลพบุรีเปิดการแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพสะสมคะแนน ดิวิชั่น1 รายการที่ 4 ประจำปี 2556 แสงโสม ลพบุรี คัพ 2013 (24/04/2013)
ที่หอประชุมโรงเรียนเขาสามยอดวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายวรวิทย์ วงษ์สุวรรณ สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดการแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพสะสมคะแนน ดิวิชั่น1 รายการที่ 4 ประจำปี 2556 แสงโสม ลพบุรี คัพ 2013 โดยมีนางสายใจ เลิศวิริยะประภา นายกเทศบาลเมืองเขาสามยอดเป็นผู้กล่าวรายงาน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีนำหัวหน้าส่วนราชการเข้ารับฟังการประชุมทางไกลเรื่องการสรรหากรรมการ ป.ป.จ. กับผู้บริหาร ป.ป.ช.ส่วนกลาง (24/04/2013)
วันนี้ (24 เม.ย.56) เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดลพบุรี เข้ารับฟังการชี้แจงและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการสรรหากรรมการป.ป.จ.ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดและคณะทำงานที่ปรึกษาการสรรหากรรมการ ป.ป.จ. รวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดและนายอำเภอ ผ่านระบบ Video Conference จาก นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ ประธาน ป.ป.ช. และคณะ โดยในส่วนของจังหวัดลพบุรีผู้แทนจาก 11 อำเภอได้รับฟังการประชุมชี้แจงผ่านระบบ Video Conference ด้วย
งานวันเทศบาล จังหวัดลพบุรี (24/04/2013)
ที่ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน ประกอบพิธีสงฆ์ ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม แด่พระภิกษุ พร้อมรับศีลรับพร เนื่องใน”วันเทศบาล” และ อ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อให้บุคลากรของเทศบาลทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็น คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและลูกจ้าง ได้ทำกิจกรรมร่วมกันใน “วันเทศบาล”

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 [92] 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 ถัดไป>>