หน้าหลัก >> เกาะติดลพบุรี

เกาะติดลพบุรี
ประชาชนแห่ร่วมงาน “ประเพณีชักพระศรีอาริยเมตไตร"วัดไลย์ จำนวนมาก (23/05/2013)
ที่ วัดไลย์ ตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีชักพระศรีอาริยเมตไตร ซึ่งทางวัดไลย์จัดขึ้น เป็นประเพณีที่ชาวบ้านตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง ถือปฏิบัติกันมาช้านาน
หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ร่วมกับ จังหวัดลพบุรี นำกลุ่มพลังมวลชน กว่า 1,000 คน ร่วมกันปลูกป่า สร้างฝายชะลอน้ำ และจัดทำโปร่งอาหารช้าง ตามโครงการ “ ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ เฉลิมพระเกียรติ แม่ของแผ่นดิน ” (22/05/2013)
นาย พิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้ร่วมกันเป็นประธาน นำกำลังพล พร้อมด้วย กลุ่มพลังมวลชน ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี กว่า 10 องค์กร รวมกว่า 1,000 คน ร่วมกัน ปลูกต้นไม้ จัดสร้างฝายชะลอน้ำ และจัดทำโปร่งอาหารช้าง เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ผืนป่า
อัญเชิญพระศรีอาริย์จากวัดไลย์ อำเภอท่าวุ้ง มาประดิษฐานที่สนามกีฬาพระราเมศวร อำเภอเมืองลพบุรี เพื่อให้ประชาชนได้เข้านมัสการและปิดทอง (22/05/2013)
นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นางอรพิน จิระพันธุ์วานิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ได้นำ พ่อค้า ประชาชน นักเรียนนักศึกษา ร่วมขบวนแห่อัญเชิญพระศรีอาริย์ โดยขบวนชักพระเริ่มในเวลา 16.00 น.นำขบวนชักพระศรีอาริย์ไปประดิษฐาน ยังสนามกีฬาพระราเมศวร โดยมีกลองยาวแห่นำขบวนชักพระศรีอาริย์ ไปตามถนนนารายณ์มหาราช จากวงเวียนเทพสตรี ผ่านสถานีตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี แล้วเข้าไปยังสนามกีฬาพระราเมศวร โดยประดิษฐานภายในสนามฟุตบอล
จังหวัดลพบุรี จัดโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พบประชาชน (21/05/2013)
ที่ วัดหนองรี ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน จุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย และเปิดกรวยดอกไม้ ธูป เทียนแพ ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ฯ และ นำกล่าวคำปฏิญาณปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ในพิธีเปิดโครงการ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พบประชาชน (หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน) ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 6 ของปีงบประมาณ 2556 เพื่อนำบริการด้านต่าง ๆและเครื่องอุปโภค บริโภค ของส่วนราชการในระดับจังหวัดทั้งหน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรีไปให้บริการประชาชนในพื้นที่
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 2 ตรวจราชการเพื่อแก้ไขปัญหาสำคัญเฉพาะพื้นที่ ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย จังหวัดลพบุรี (20/05/2013)
นายจำรัส ศักดิ์จิรพาพงษ์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 2 และคณะผู้ตรวจราชการกระทรวง ประจำเขตตรวจราชการที่ 2 ได้เดินทางมาตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะพื้นที่ที่มีความเสี่ยงในการเกิดภัยพิบัติจังหวัดลพบุรี โดยร่วมประชุมกับนายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ที่ ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี
รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่จังหวัดลพบุรี ตรวจเยี่ยม โรงเรียนบ้านหนองประดู่ และร่วมเสวนาเวทีประชาคม “โรงเรียนดีที่ชุมชน” (18/05/2013)
ที่โรงเรียนบ้านหนองประดู่ ตำบลหนองผักแว่น อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนบ้านหนองประดู่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 2 ลพบุรี พร้อมบันทึกเทปรายการเวทีประชาคม “โรงเรียนดีที่ชุมชน” โดยมีนายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี กล่าวต้อนรับ
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเกี่ยวข้าวไรซ์เบอรี่ ในพื้นที่โครงการฟาร์มตัวอย่างตามแนวทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง (17/05/2013)
ที่ กรมทหารราบที่ 31 รักษาพระองค์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีเกี่ยวข้าวในแปลงนาสาธิต โครงการฟาร์มตัวอย่างตามแนวทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงของกรมทหารราบที่ 31รักษาพระองค์ โดยมี พันเอกวิรัฏฐ์ วงษ์จันทร์ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 31 รักษาพระองค์ พร้อมข้าราชการ ทหาร และสภาเด็กและเยาวชน เข้าร่วมกิจกรรม
จังหวัดลพบุรีทำพิธีส่งมอบบ้านอยู่สุข 80 พรรษา บรมราชินีนาถ 80 ปียูนิลีเวอร์ (16/05/2013)
พิธีส่งมอบบ้านอยู่สุข 80 พรรษา บรมราชินีนาถ 80 ปียูนิลีเวอร์ ให้กับราษฎรผู้ด้อยโอกาสเนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในปี 2555
จังหวัดลพบุรี จัดงานประเพณีแห่พระศรีอริยเมตไตร ประจำปี 2556 (14/05/2013)
บริเวณหน้าวิหารเก้าห้อง วัดไลย์ ตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธานแถลงข่าวงานประเพณีแห่พระศรีอาริยเมตไตร ประจำปี 2556 ซึ่งจัดโดยจังหวัดลพบุรี ร่วมกับกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 (ลพบุรี,สิงห์บุรี,ชัยนาท,อ่างทอง)และชมรมรักษ์วัดไลย์ เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น
: จังหวัดลพบุรีเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ และโครงการพัฒนาศักยภาพส่งเสริมการถ่ายทอดภูมิปัญญาและสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงวัย รุ่นที่ 1 (12/05/2013)
ที่โรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดลพบุรี ภายในวัดพระบาทน้ำพุตำบลเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี พระคุณเจ้าพระครูอุดมประชาทร เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ เป็นประธานตัดริบบิ้นเปิดป้ายและเจิมป้ายโรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดลพบุรี โดยมีนายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพส่งเสริมการถ่ายทอดภูมิปัญญาและสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงวัย รุ่นที่ 1 เพื่อเป็นศูนย์กลางเพิ่มศักยภาพของผู้สูงอายุในการมีส่วนร่วมการพัฒนาสังคม ทั้งระดับหมู่บ้าน ชุมชนและสังคม
เร่งขุดลอกแม่น้ำป่าสักตอนบน เพื่อเป็นแก้มลิง แก้ปัญหาภัยแล้งในระยะยาว (09/05/2013)
นายนิยม วรปัญญา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทย พาผู้สื่อข่าวสำรวจแม่น้ำป่าสักช่วงไหลผ่านลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี ปรากฏว่าตื้นเขินมีสันทรายเป็นเกาะขวางทางน้ำขนาดใหญ่ ทำให้น้ำไหลไม่สะดวกเป็นที่มาของอุทกภัยในเขตอำเภอชัยบาดาล และไม่สามารถเก็บกักน้ำในช่วงฤดูแล้งได้ ทำให้ประชาชนในเขตอำเภอชัยบาดาลขาดแหล่งน้ำอุปโภค บริโภค โดยเฉพาะน้ำเพื่อผลิตน้ำประปา น้ำใช้การเกษตร ปศุสัตว์ และประชาชนที่เลี้ยงปลากระชังเดือดร้อนน้ำแห้งขอด ปลาในกระชังเสียหายเป็นจำนวนมาก
7หน่วยงานอำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ลงนามบันทึกความตกลง(MOU)ว่าด้วยการดำเนินการโครงการเสริมสร้างเครือข่ายความปลอดภัยทางถนน (08/05/2013)
ที่ห้องประชุมปิยะสุวรรณ์ โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี นายไชยวัฒน์ โพธิ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความตกลง(MOU)ว่าด้วยการดำเนินการโครงการเสริมสร้างเครือข่ายความปลอดภัยทางถนนอำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี มีหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7 หน่วยงานได้แก่ สำนักงานขนส่งจังหวัดลพบุรี โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา สถานีตำรวจภูธรบ้านหมี่ โรงพยาบาลบ้านหมี่ เทศบาลเมืองบ้านหมี่ องค์การบริหารส่วนตำบลสนามแจง และบริษัทศรีสมบูรณ์ธุรกิจเซ็นเตอร์ จำกัด เข้าร่วมลงนามบันทึกความตกลง(MOU)ฉบับนี้
จังหวัดลพบุรีประชุมเรื่องแนวทางการจัดทำแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต ของสำนักงาน กพร. ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรุงเทพฯ (07/05/2013)
ที่ห้องประชุมพระปรางค์สามยอด ศาลากลางจังหวัดลพบุรี หัวหน้าส่วนราชการและตัวแทนส่วนราชการเข้าร่วมประชุมชี้แจงเรื่องกรอบแนวทางและมาตรการดำเนินการการบริหารความพร้อมต่อภาวะวิกฤติ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล(Video Conference)ของกระทรวงมหาดไทย จากห้องประชุม ชั้น 3 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. ถนนวิสุทธิกษัตริย์ กรุงเทพมหานคร ไปยังห้องประชุมศาลากลางทุกจังหวัด จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) ร่วมกับ บริษัท ดีทรอยท์ ทู้ช มัสสุ ไชยยศ จำกัด ดำเนินการศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐในภาวะวิกฤต เพื่อจัดทำคู่มือการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤติ
จังหวัดลพบุรี ประกอบพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันฉัตรมงคล วันที่ 5 พฤษภาคม 2556 (05/05/2013)
นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานวางพานพุ่มถวายเครื่องราชสักการะ เปิดกรวยดอกไม้ ธูป เทียนแพ หน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ และถวายสัตย์ปฎิญาน กล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯเนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล พสกนิกรทุกหมู่เหล่าชาวจังหวัดลพบุรี พร้อมใจกันจัดพิธีถวายราชสดุดี รวมพลัง ถวายความจงรักภักดี เพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
จังหวัดลพบุรีเปิดการอบรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการ (04/05/2013)
นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการ ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 เป็นหน่วยดำเนินการรับผิดชอบกิจกรรมในโครงการ คือกิจกรรมเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ 5 ภูมิคุ้มกันต้านภัยยาเสพติด ซึ่งเป็นกิจกรรมอบรมครูและนักเรียน เพื่อรณรงค์สร้างกระแสปลุกจิตสำนึกในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดยาเสพติด กระตุ้นให้ครูและนักเรียนเกิดความตระหนักและเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติด และสร้างแนวร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบ โดยดึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมาเป็นแนวร่วมและเครือข่าย
จังหวัดลพบุรี จัดประชุมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลพบุรี ระดับตำบล ประจำปี 2556 (03/05/2013)
ที่ศูนย์สัมมนาจัดเลี้ยงมนณิพา อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลพบุรี ระดับตำบล ประจำปี 2556 โดยมีนางสาว ชวนชม จันทะวงษ์ กล่าวรายงาน ซึ่งมีเครือข่ายอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี ระดับตำบลและหมู่บ้าน จำนวน 124 ตำบล รวม372 คน เข้าร่วมประชุมรับฟังการบรรยาย
จังหวัดลพบุรีจัดงานวันแรงงานแห่งชาติ และงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงาน ประจำปี 2556 (03/05/2013)
นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้เป็นประธาน เปิดงานวันแรงงานแห่งชาติ และงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงาน ประจำปี 2556 ณ หอประชุมอำเภอเมือง ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ซึ่งสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดลพบุรี ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ร่วมกันจัดขึ้น โดยมีพนักงานรัฐวิสาหกิจ สถานประกอบการ บริษัท ห้างร้าน และอาสาสมัครแรงงานจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
นายอำเภอทั้งสองฝั่งสะพานแขวนข้ามน้ำตกวังก้านเหลืองของจังหวัดลพบุรี ร่วมกันตรวจสอบความชำรุด (03/05/2013)
นายอำเภอทั้งสองฝั่งสะพานแขวนข้ามน้ำตกวังก้านเหลืองของจังหวัดลพบุรี ร่วมกันตรวจความชำรุด นายวิรัส ประเศรษโฐ นายอำเภอชัยบาดาลและนายวิทยา สโรบล นายอำเภอท่าหลวงพร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมมือกันตรวจสอบสภาพสะพานข้ามน้ำตกวังก้านเหลืองซึ่งใช้ข้ามระหว่างอำเภอชัยบาดาลและอำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี พบพื้นไม้ชำรุดหนัก ได้จัดทำป้ายแจ้งเตือนประชาชนและนักท่องเที่ยวหลีกเลี่ยงการใช้สะพานแขวน
ศูนย์การบินทหารบก จังหวัดลพบุรี จัดพิธีรับมอบ เฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไป แบบ 60 หรือ แบล็คฮอว์ค เข้าประจำการเพิ่มเติม เพื่อใช้งานในกองทัพบก อีก จำนวน 3 ลำ แสดงออกถือตามความทันสมัยของกองทัพ (30/04/2013)
พลตรี ชนินทร์ ตันสุวรรณรัตน์ ผู้บัญชาการศูนย์การบินทหารบกจังหวัดลพบุรี เป็นประธานประกอบพิธีรับมอบ เฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไป แบบ 60 หรือที่รู้จักกันในนาม อากาศยาน แบบแบล็คฮอว์ค เพื่อเข้าประจำการ เพิ่มเติมอีกจำนวน 3 ลำ ณ กองบิน ปีกหมุนที่ 9 (ผสม) ศูนย์การบินทหารบกจังหวัดลพบุรี
จังหวัดลพบุรีเปิดโครงการประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจตาม พ.ร.บ.ภาพยนต์และ วีดิทัศน์ พ.ศ.2551 ประจำปี 2556 (26/04/2013)
ที่ หอประชุมอำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรีนายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจตาม พ.ร.บ.ภาพยนต์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551 ประจำปี 2556 เพื่อ ให้ผู้ประกอบการ พนักงานเจ้าหน้าที่ ตาม พ.ร.บ.ภาพยนต์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551 มีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติตามพ.ร.บ.ภาพยนต์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551 เป็นไปในทางเดียวกัน มีจิตสำนึกที่ดีประกอบกิจการ โดยเห็นความสำคัญด้านคุณธรรม จริยธรรมมากกว่าผลกำไรจากการประกอบกิจการ มีโอกาสแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลและจังหวัดลพบุรี เรื่องการจัดระเบียบสังคม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากผู้ประกอบการตามพ.ร.บ.ภาพยนต์และวีดิทัศน์ และพนักงานเจ้าที่ จำนวน 600 คน

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 [93] 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 ถัดไป>>