หน้าหลัก >> เกาะติดลพบุรี

เกาะติดลพบุรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีนำคณะกรรมการแถลงข่าวการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2556 (25/01/2013)
นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นางปิยพัชร์ ไพบูลย์ศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี นำส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ร่วมแถลงข่าวการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2556 เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ซึ่งพระองค์ทรงสถาปนาเมืองลพบุรี เป็นราชธานีแห่งที่ 2 รองจากพระนครศรีอยุธยา เพื่อให้เป็นศูนย์กลางวัฒนธรรม ศาสนา และการค้ากับชาวต่างประเทศ
เหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี เป็นเจ้าภาพการประชุมเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 2 (24/01/2013)
ที่ แหล่งสมาคมหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษอำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดการประชุมเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 2 โดยมี นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี กล่าวต้อนรับ นางปิยพัชร์ ไพบูลย์ศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 2 กล่าวรายงานและนำคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 2 รวม 6 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดชัยนาท จังหวัดนครนายก จังหวัดลพบุรี จังหวัดสระบุรี จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี
การจัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2555 จังหวัดลพบุรี (24/01/2013)
นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดงาน คนพิการสากลจังหวัดลพบุรี ประจำปี2555 โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี ร่วมกับสมาคมคนพิการทุกประเภทจังหวัดลพบุรี จัดขึ้น ณ สโมสรนายทหารปืนใหญ่ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
จังหวัดลพบุรี จัดโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พบประชาชน (23/01/2013)
ที่ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลหนองม่วง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน จุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย และเปิดกรวยดอกไม้ ธูป เทียนแพ ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ฯ และ นำกล่าวคำปฏิญาณปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ในพิธีเปิดโครงการ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พบประชาชน (หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน)
จังหวัดลพบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอพระบรมราชานุญาตเพื่อจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2556 (22/01/2013)
นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้นำคณะกรรมการจัดงานทุกๆฝ่าย ที่ร่วมกันจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ระหว่างวันที่ 15 – 22 กุมภาพันธ์ 2556 ขอพระบรมราชานุญาตจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2556 ณ พระที่นั่งดุสิตสวรรค์ธัญญมหาปราสาท ภายในพระนารายณ์ราชนิเวศน์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนโรงเรียนซอย 19สาย 2 ขวา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี (19/01/2013)
นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างอาคารเรียน ของโรงเรียนซอย 19 สาย 2 ขวา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี โดย นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี กล่าวต้อนรับ
หน่วยทหารในพื้นที่ จังหวัดลพบุรี สนธิกำลังกัน กว่า 4,000 คน เข้าร่วม พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตน และ สวนสนาม ต่อธงชัยเฉลิมพล อย่างยิ่งใหญ่สมเกียรติ เนื่องในวันกองทัพไทย (19/01/2013)
พลโท ศุภรัตน์ พัฒนาวิสุทธิ์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ได้เป็นประธานในพิธี ตรวจพลสวนสนาม และ นำกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณตน ต่อหน้าธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพไทย ณ บริเวณสนามสีหราชเดโช หน้ากองบัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ จ.ลพบุรี
สำนักงานพลังงานจังหวัดลพบุรี จัดการประชุมโครงการการลดใช้พลังงานในภาครัฐ ปีงบประมาณ 2555 (18/01/2013)
ที่ห้องชลสิทธิ์ โรงแรมลพบุรีเรสซิเดนซ์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนา“โครงการลดใช้พลังงานในภาครัฐ ปีงบประมาณ 2555” โดยมี ว่าที่ร้อยเอกคมสัน ดุษฎีเสนีย์ พลังงานจังหวัดลพบุรี กล่าวรายงาน
จังหวัดลพบุรีจัดพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะเนื่องใน”วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชหรือวันกองทัพไทย” (18/01/2013)
น. นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานงานพิธีวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชหรือวันกองทัพไทย ที่หอประชุมอำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี เพื่อสดุดีเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจอันเป็นประโยชน์แก่ปวงชนชาวไทยเป็นอเนกอนันต์ สร้างความเป็นเอกราชให้แก่ชาติไทย โดยมี ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาเทศบาล นักเรียน นักศึกษา ประชาชน เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะในครั้งนี้
เปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาและขยายเครือข่ายประชาชนด้านการข่าวจังหวัดลพบุรี (17/01/2013)
ที่ห้องประชุมทานตะวัน ศาลากลางจังหวัดลพบุรี นายไชยวัฒน์ พันธ์นรา ปลัดจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาและขยายเครือข่ายประชาชนด้านการข่าวจังหวัดลพบุรี ประจำปี 2556 ซึ่งรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ได้เล็งเห็นความสำคัญของกลุ่มพลังมวลชนในการแก้ไขปัญหาสำคัญต่าง ๆ ของประเทศชาติ ได้จัดงบประมาณสนับสนุนให้จังหวัดจังหวัดลพบุรี ดำเนินการจัดฝึกอบรมขึ้น โดยมีสมาชิกเครือข่ายประชาชนด้านการข่าวของจังหวัดลพบุรี ประกอบด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำรวจบ้าน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน กลุ่มพลังมวลชนจากอำเภอต่างๆ รวม 112 คน เข้าร่วมอบรม
จังหวัดลพบุรี จัดพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พ่อขุนรามคำแห่งมหาราช (17/01/2013)
นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในการประกอบพิธีวางพานพุ่ม ถวายราชสักการะและถวายราชสดุดี เฉลิมพระเกียรติ พ่อขุนรามคำแหงมหาราช เนื่องในงานรัฐพิธี “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช” ประจำปี 2556 โดยมีหน่วยงานทั้งฝ่ายพลเรือน ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมกว่า 80 หน่วยงาน ร่วมวางพานพุ่ม ถวายเป็นราชการสักการะ โดยพร้อมเพียงกัน
คณะครู จังหวัดลพบุรี กว่า 1,000 คน ร่วมเทิดพระเกียรติ พระแม่แห่งแผ่นดิน ผู้ทรงเป็นครูพร้อมปฏิญาณตนเป็นแม่พิมพ์ที่ดี และ ทำบุญส่งแรงใจให้ครูชายแดนใต้ เนื่องในวันครูแห่งชาติ (17/01/2013)
นายพิเชษฐ์ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้เป็นประธานในการประกอบพิธีวันครู ให้แก่ข้าราชการครูในเขตพื้นที่จังหวัดลพบุรี โดยมีครูกว่า 1,000 คน เข้าร่วมประกอบพิธีเทิดพระเกียรติ “ แปดสิบพรรษา พระราชินี ราษฎร์รัฐภักดี ครูศรีแผ่นดิน ” ต่อเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาท
จังหวัดลพบุรี ระดมกำลัง ตำรวจ อาสาสมัคร ปล่อยแถวกวาดล้าง อาชญากรรม (15/01/2013)
นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย พล.ต.ต.วัฒนา เขตร์สมุทร ผู้บังคับการตำรวจภูธรลพบุรี ได้เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ตำรวจกว่า 200 นาย ที่บริเวณหน้า สถานีตำรวจภูธรเมืองลพบุรี เพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมและควบคุมสถานการณ์อาชญากรรมในพื้นที่เมืองลพบุรี และพื้นที่โดยรอบ และยังเป็นการป้องกันเหตุอาชญากรรมในชีวิต และทรัพย์สินที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชน และนักท่องเที่ยว โดยมุ่งเน้นการตรวจเข้มสถานบันเทิงต่างๆ รวมถึงตั้งจุดสกัด และด่านตรวจตามจุดเสี่ยง
จังหวัดลพบุรี เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์แต่งไทยทั้งเมือง ในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2556 (15/01/2013)
นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในการเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนชาวลพบุรีแต่งไทยทั้งเมือง ในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ ประจำปี 2556 พร้อมด้วย นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ และนักเรียน นักศึกษา ประชาชน จำนวน 500 คน ทั้งนี้ผู้ร่วมเดินขบวนจะแต่งกายชุดไทยย้อนยุคในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ สวนราชานุสรณ์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี และเดินรณรงค์ไปรอบตัวเมืองลพบุรี
อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี เปิดโครงการ เพิ่มพูนศักยภาพแก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ประจำปี 2556 (11/01/2013)
นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมเพิ่มพูนศักยภาพแก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล และสารวัตรกำนัน อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ประจำปี 2556 โดยมีนายวีรัส ประเศรษโฐ นายอำเภอชัยบาดาล
จังหวัดลพบุรี เริ่มเคาะประตูบ้าน ห้างร้าน บริษัท เพื่อรณรงค์แต่งไทย ในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๕๖ (11/01/2013)
นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ร่วมกันแต่งไทยสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เดินรณรงค์เชิญชวนชาวลพบุรีพร้อมใจแต่งไทยทั้งเมือง ตั้งแต่ ๑๕ มกราคม ถึง ๒๒ กุมภาพันธ์๒๕๕๖
จังหวัดลพบุรี ประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้ข่ายสื่อสารกลางและการจัดทำแผนการใช้ข่ายสื่อสารกลาง เพื่อรองรับการดำเนินงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (09/01/2013)
นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้ข่ายสื่อสารกลางและการจัดทำแผนการใช้ข่ายสื่อสารกลาง ที่โรงแรมลพบุรีเรสซิเด้นซ์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี จัดโดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ การใช้สื่อสารกลางในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แก่หน่วยงานของรัฐ ประชาชน และภาคีเครือข่ายอาสาต่างๆ การใช้ข่ายสื่อสารกลางในการติดต่อประสานงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานเมื่อเกิดสาธารณภัย
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 2 ตรวจติดตามโครงการรับจำนำข้าวและโครงการป้องกันปัญหาอุทกภัยต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำจังหวัดลพบุรี (09/01/2013)
นายจำรัส ศักดิ์จิรพาพงษ์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 2 พร้อมคณะเดินทางมาตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2554-2555 และโครงการป้องกันปัญหาอุทกภัยต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำจังหวัดลพบุรี โดยเข้ารับฟังการบรรยายสรุปจากนายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ห้องประชุมพระปรางค์สามยอด ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี
จังหวัดลพบุรีเปิดงานปีใหม่และงานกาชาด ประจำปี ๒๕๕๖ (06/01/2013)
ที่ บริเวณหน้าอำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดงานปีใหม่และงานกาชาด ประจำปี ๒๕๕๖ ซึ่งกำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ ๕ – ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖ รวม ๑๐ วัน ๑๐ คืน
พระเจ้าอยู่หัวฯ โปรดให้ผู้แทนพระองค์ นำพานพุ่ม พระราชทาน ว่างหน้า พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 8 ในวันสถาปนา โรงพยาบาลอานันทมหิดล ครบรอบ 75 ปี (04/01/2013)
นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นผู้แทนพระองค์ อันเชิญเครื่องราชสักการะ พระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ถวาย ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร์ รัชกาลที่ 8 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย เนื่องวันสถาปนา โรงพยาบาลอานันทมหิดล ครบรอบ 75 ปีโ

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 [94] 95 96 97 98 99 100 101 ถัดไป>>