หน้าหลัก >> เกาะติดลพบุรี

เกาะติดลพบุรี
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี จัดอบรมสัมมนาโครงการพัฒนาศักยภาพการตลาดสินค้าอาหารปลอดภัย กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 เพื่อรองรับการเข้าสู่ AEC ในอีก2ปีข้างหน้า (04/03/2013)
นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมสัมมนาโครงการพัฒนาศักยภาพการตลาดสินค้าอาหารปลอดภัย กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 (ชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง) เพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและแสวงหาโอกาสทางการค้าและการลงทุนโดยการพัฒนาศักยภาพของสินค้า การบริการของผู้ประกอบการให้สูงขึ้นรวมถึงเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรีจัดโครงการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน(อป.มช.) (01/03/2013)
นายพิเชษไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน หรือ อป.มช. เพื่อสนองนโยบายรัฐบาลที่จะสื่อสาร และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ สู่ประชาชนอย่างทั่วถึง
งานวันสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดลพบุรี ประจำปี2556 (26/02/2013)
นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานวางพานพุ่มถวายสักการะพระราชวรวงค์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งสหกรณ์ไทย และเปิดงานวันสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดลพบุรี ประจำปี 2556 ณ แหล่งสมาคมหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช จังหวัดลพบุรี
ผู้ว่าฯ พร้อมพุทธศาสนิกชนชาวลพบุรี ร่วมเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชากันอย่างพร้อมเพรียง (26/02/2013)
นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2556 ณ วัดเสาธงทองพระอารามหลวง ตำบลท่าหิน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
ทหารหน่วยรบพิเศษ ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในวันรบพิเศษ ประจำปี 2556 เพื่อระลึกถึงวีรกรรมอันหาญกล้าของทหารนักรบพิเศษ ที่ได้เสียสละเพื่อประเทศชาติ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน (22/02/2013)
พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารบก เดินทางเป็นประธานประกอบพิธีสงฆ์ เนื่องใน วันรบพิเศษ ประจำปี 2556 ณ กองบัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช จ.ลพบุรี
ลพบุรี-เปิดฉากแล้วยิ่งใหญ่ตระการตา งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2556 ชมฟรี 8 วัน 8 คืน เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติบูรพระมหากษัตริย์ไทย (16/02/2013)
รองศาสตราจารย์ ดร.โภคิน พลกุล ประธานรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ 22 ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ในพิธีเปิดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2556 ที่ จังหวัดลพบุรี ได้เปิดฉากขึ้นแล้ว อย่างเป็นทางการ ณ ภายในโบราณสถาน พระนารายณ์ราชนิเวศน์ อ.เมืองลพบุรี
จังหวัดลพบุรี เปิดโครงการ รณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ บูรณาการร่วมกับโครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี ที่ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว ประจำปี 2555 (30/01/2013)
นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด งานวันรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์จังหวัดลพบุรี บูรณาการร่วมกับโครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรีที่ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว ประจำปี 2555
ผบ.นสศ. นำทหารหน่วยรบพิเศษ ร่วมประกอบพิธี บำเพ็ญกุศลให้แก่กำลังพลที่เสียชีวิตใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และสมรภูมิต่างๆ เนื่องในวันสถาปนาครบรอบ 47 ปี ของการก่อตั้งหน่วย ศูนย์สงครามพิเศษ จ.ลพบุรี (25/01/2013)
พลโท ศุภรัตน์ พัฒนาวิสุทธิ์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เป็นประธานนำหัวหน้าส่วนราชการ พลเรือน ทหาร ตำรวจ พ่อค้า ประชาชน ในจังหวัดลพบุรี ตลอดจนตัวแทนกำลังพลหน่วยรบพิเศษ จากกองทัพภาคต่างๆ ทั่วประเทศ ร่วมประกอบพิธีทางศาสนา เพื่อบำเพ็ญกุศลให้แก่วีระชนผู้กล้า กำลังพลหน่วยรบพิเศษที่ได้เสียชีวิต เพื่อปกป้องประเทศชาติมาตั้งแต่อดีต โดยเฉพาะในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ เนื่องในวันสถาปนาครบรอบ 47 ปี
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีนำคณะกรรมการแถลงข่าวการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2556 (25/01/2013)
นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นางปิยพัชร์ ไพบูลย์ศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี นำส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ร่วมแถลงข่าวการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2556 เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ซึ่งพระองค์ทรงสถาปนาเมืองลพบุรี เป็นราชธานีแห่งที่ 2 รองจากพระนครศรีอยุธยา เพื่อให้เป็นศูนย์กลางวัฒนธรรม ศาสนา และการค้ากับชาวต่างประเทศ
เหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี เป็นเจ้าภาพการประชุมเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 2 (24/01/2013)
ที่ แหล่งสมาคมหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษอำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดการประชุมเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 2 โดยมี นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี กล่าวต้อนรับ นางปิยพัชร์ ไพบูลย์ศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 2 กล่าวรายงานและนำคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 2 รวม 6 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดชัยนาท จังหวัดนครนายก จังหวัดลพบุรี จังหวัดสระบุรี จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี
การจัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2555 จังหวัดลพบุรี (24/01/2013)
นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดงาน คนพิการสากลจังหวัดลพบุรี ประจำปี2555 โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี ร่วมกับสมาคมคนพิการทุกประเภทจังหวัดลพบุรี จัดขึ้น ณ สโมสรนายทหารปืนใหญ่ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
จังหวัดลพบุรี จัดโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พบประชาชน (23/01/2013)
ที่ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลหนองม่วง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน จุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย และเปิดกรวยดอกไม้ ธูป เทียนแพ ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ฯ และ นำกล่าวคำปฏิญาณปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ในพิธีเปิดโครงการ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พบประชาชน (หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน)
จังหวัดลพบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอพระบรมราชานุญาตเพื่อจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2556 (22/01/2013)
นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้นำคณะกรรมการจัดงานทุกๆฝ่าย ที่ร่วมกันจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ระหว่างวันที่ 15 – 22 กุมภาพันธ์ 2556 ขอพระบรมราชานุญาตจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2556 ณ พระที่นั่งดุสิตสวรรค์ธัญญมหาปราสาท ภายในพระนารายณ์ราชนิเวศน์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนโรงเรียนซอย 19สาย 2 ขวา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี (19/01/2013)
นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างอาคารเรียน ของโรงเรียนซอย 19 สาย 2 ขวา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี โดย นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี กล่าวต้อนรับ
หน่วยทหารในพื้นที่ จังหวัดลพบุรี สนธิกำลังกัน กว่า 4,000 คน เข้าร่วม พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตน และ สวนสนาม ต่อธงชัยเฉลิมพล อย่างยิ่งใหญ่สมเกียรติ เนื่องในวันกองทัพไทย (19/01/2013)
พลโท ศุภรัตน์ พัฒนาวิสุทธิ์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ได้เป็นประธานในพิธี ตรวจพลสวนสนาม และ นำกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณตน ต่อหน้าธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพไทย ณ บริเวณสนามสีหราชเดโช หน้ากองบัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ จ.ลพบุรี
สำนักงานพลังงานจังหวัดลพบุรี จัดการประชุมโครงการการลดใช้พลังงานในภาครัฐ ปีงบประมาณ 2555 (18/01/2013)
ที่ห้องชลสิทธิ์ โรงแรมลพบุรีเรสซิเดนซ์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนา“โครงการลดใช้พลังงานในภาครัฐ ปีงบประมาณ 2555” โดยมี ว่าที่ร้อยเอกคมสัน ดุษฎีเสนีย์ พลังงานจังหวัดลพบุรี กล่าวรายงาน
จังหวัดลพบุรีจัดพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะเนื่องใน”วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชหรือวันกองทัพไทย” (18/01/2013)
น. นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานงานพิธีวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชหรือวันกองทัพไทย ที่หอประชุมอำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี เพื่อสดุดีเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจอันเป็นประโยชน์แก่ปวงชนชาวไทยเป็นอเนกอนันต์ สร้างความเป็นเอกราชให้แก่ชาติไทย โดยมี ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาเทศบาล นักเรียน นักศึกษา ประชาชน เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะในครั้งนี้
เปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาและขยายเครือข่ายประชาชนด้านการข่าวจังหวัดลพบุรี (17/01/2013)
ที่ห้องประชุมทานตะวัน ศาลากลางจังหวัดลพบุรี นายไชยวัฒน์ พันธ์นรา ปลัดจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาและขยายเครือข่ายประชาชนด้านการข่าวจังหวัดลพบุรี ประจำปี 2556 ซึ่งรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ได้เล็งเห็นความสำคัญของกลุ่มพลังมวลชนในการแก้ไขปัญหาสำคัญต่าง ๆ ของประเทศชาติ ได้จัดงบประมาณสนับสนุนให้จังหวัดจังหวัดลพบุรี ดำเนินการจัดฝึกอบรมขึ้น โดยมีสมาชิกเครือข่ายประชาชนด้านการข่าวของจังหวัดลพบุรี ประกอบด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำรวจบ้าน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน กลุ่มพลังมวลชนจากอำเภอต่างๆ รวม 112 คน เข้าร่วมอบรม
จังหวัดลพบุรี จัดพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พ่อขุนรามคำแห่งมหาราช (17/01/2013)
นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในการประกอบพิธีวางพานพุ่ม ถวายราชสักการะและถวายราชสดุดี เฉลิมพระเกียรติ พ่อขุนรามคำแหงมหาราช เนื่องในงานรัฐพิธี “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช” ประจำปี 2556 โดยมีหน่วยงานทั้งฝ่ายพลเรือน ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมกว่า 80 หน่วยงาน ร่วมวางพานพุ่ม ถวายเป็นราชการสักการะ โดยพร้อมเพียงกัน
คณะครู จังหวัดลพบุรี กว่า 1,000 คน ร่วมเทิดพระเกียรติ พระแม่แห่งแผ่นดิน ผู้ทรงเป็นครูพร้อมปฏิญาณตนเป็นแม่พิมพ์ที่ดี และ ทำบุญส่งแรงใจให้ครูชายแดนใต้ เนื่องในวันครูแห่งชาติ (17/01/2013)
นายพิเชษฐ์ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้เป็นประธานในการประกอบพิธีวันครู ให้แก่ข้าราชการครูในเขตพื้นที่จังหวัดลพบุรี โดยมีครูกว่า 1,000 คน เข้าร่วมประกอบพิธีเทิดพระเกียรติ “ แปดสิบพรรษา พระราชินี ราษฎร์รัฐภักดี ครูศรีแผ่นดิน ” ต่อเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาท

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 [95] 96 97 98 99 100 101 102 ถัดไป>>