หน้าหลัก >> เกาะติดลพบุรี

เกาะติดลพบุรี
จังหวัดลพบุรีเปิดโครงการวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2556 เรื่อง “นาฏดุริยางคศิลป์” (10/04/2013)
ที่ โบราณสถานพระปรางค์สามยอด ตำบลท่าหินอำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานพิธีเปิด โครงการวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปีพุทธศักราช 2556 เรื่อง “นาฏดุริยางคศิลป์” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์มรดกศิลปวัฒนธรรมไทย ที่ทรงมีคุณูปการต่องานด้านศิลปวัฒนธรรมอย่างอเนกอนันต์ตลอดมา เนื่องจากวันที่ 2 เมษายน ของทุกปีตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระองค์และเป็น “วันอนุรักษ์มรดกไทย”
จังหวัดลพบุรี จัดงาน “ชุมนุมภูมิปัญญาอาวุโสจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 11” เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ วันครอบครัวและเทศกาลสงกรานต์จังหวัดลพบุรี ประจำปี2556 (09/04/2013)
ที่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “ชุมนุมภูมิปัญญาอาวุโสจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 11” เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ วันครอบครัวและเทศกาลสงกรานต์จังหวัดลพบุรี ประจำปี 2556
จังหวัดลพบุรี จัดพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ เพื่อถวายราชสดุดีและระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ (09/04/2013)
ที่ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย วางพานพุ่มถวายราชสักการะ และเปิดกรวยกระทงดอกไม้สด กล่าวคำถวายอาศีรวาทราชสดุดี โดยมี ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน องค์กรเอกชน ทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธี
สนข.เปิดเวที นำเสนอ 5 แนวเส้นทางเลือกและรับฟังความคิดเห็นประชาชนจังหวัดลพบุรี โครงการรถไฟความเร็วสูงสายกรุงเทพฯ – เชียงใหม่ (09/04/2013)
ที่หอประชุมอำเภอเมืองลพบุรี สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) เปิดเวทีรับฟังความเห็นจากทุกภาคส่วนที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามแนวเส้นทางพัฒนาโครงการศึกษาและออกแบบรถไฟความเร็วสูงสายกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ระยะที่1 (กรุงเทพฯ-พิษณุโลก) เพื่อนำเสนอข้อมูล สาระสำคัญ ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน พร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามแนวเส้นทางโครงการฯเพื่อประกอบการศึกษาและออกแบบเส้นทางรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ กำหนดทางเลือกเส้นทางพาดผ่านพื้นที่ต่างๆ 5 รูปแบบ โดยจะพิจารณาให้เหลือเพียง 1 รูปแบบโ
นักศึกษาวิชาทหารปีที่3 รุ่นที่1/2556 ของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ 4 อำเภอสงขลา เข้าค่ายฝึกพัฒนาเยาวชนที่จังหวัดลพบุรี (09/04/2013)
ที่มัสยิดกลางลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี พันเอกเสด็จ อาคะจักร ผู้บังคับชุดควบคุมที่ 953 ศูนย์สันติสุข กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ซึ่งได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านมวลชนสัมพันธ์และงานด้านการช่วยเหลือเยาวชน โดยเฉพาะการเข้าดำเนินกิจกรรมการฝึกค่ายพัฒนาเยาวชนนักศึกษาวิชาทหารปีที่3 รุ่นที่1/2556 ของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ 4 อำเภอสงขลา จำนวน 65 คน ตั้งแต่วันที่4-10เมษายน 2556 ให้กับกลุ่มนักเรียนเครือข่ายโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
จังหวัดลพบุรีจัดพิธีวันที่ระลึกมหาเจษฎาบดินทร์พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (31/03/2013)
ที่ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี นายธนาคม จงจิระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ พลเรือน ทหาร ตำรวจ ผู้อำนวยการสถานศึกษา นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชมรม สโมสรและองค์กรเอกชน ร่วมพิธีวันที่ระลึกมหาเจษฎาบดินทร์พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีพิธีวางพานพุ่มเงินพุ่มทอง และพิธีทางพระพุทธศาสนามีพระสงฆ์ 9 รูป
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธาน เนื่องในวันสถาปนาครบรอบ 30 ปี ของการก่อตั้ง กองพลทหารปืนใหญ่ ค่ายพิบูลสงคราม ที่ จ.ลพบุรี (29/03/2013)
พล.อ.จิระเดช โมกขะสมิต ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานประกอบพิธีสงฆ์ เนื่องในวันสถาปนา ครบรอบ 30 ปี ของการก่อตั้ง กองพลทหารปืนใหญ่ ค่ายพิบูลสงคราม จังหวัดลพบุรี
การฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี (29/03/2013)
ที่ ศาลากลางจังหวัดลพบุรี นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ในฐานะผู้อำนวยการจังหวัด เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ฝึกซ้อมแผนการอพยพและระงับอัคคีภัย ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2556 ในการฝึกซ้อมครั้งนี้ได้สมมุติ เกิดเหตุระเบิดและมีเพลิงไหม้บริเวณชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดโดยไม่ทราบสาเหตุ เมื่อหน่วยดับเพลิงและหน่วยกู้ภัย เดินทางมาถึงสามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้ทั้งหมด
ลพบุรีจัด “คลินิกเกษตรเคลื่อนที่” บริการประชาชนในท้องถิ่น (29/03/2013)
ที่ หน้าว่าการอำเภอสระโบสถ์ ตำบลสระโบสถ์ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ขึ้น เพื่อนำบริการด้านการเกษตร และบริการด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มาบริการเกษตรกร และประชาชนในพื้นที่เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์
จังหวัดลพบุรี จัดโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พบประชาชน (28/03/2013)
นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน จุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย และเปิดกรวยดอกไม้ ธูป เทียนแพ ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ฯ และ นำกล่าวคำปฏิญาณปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ในพิธีเปิดโครงการ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พบประชาชน (หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน) ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 4 ของปีงบประมาณ 2556 เพื่อนำบริการด้านต่าง ๆและเครื่องอุปโภค บริโภค ของส่วนราชการในระดับจังหวัดทั้งหน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรีไปให้บริการประชาชนในพื้นที่
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี จัดเสวนาสถานการณ์ภาวะวิกฤติในจังหวัดลพบุรี ตาม โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาสาธารณภัยและภาวะวิกฤติ (28/03/2013)
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี ในฐานะหน่วยงานด้านการประชาสัมพันธ์ของรัฐ จึงได้จัดเสวนาสถานการณ์ภาวะวิกฤติในจังหวัดลพบุรี ตามโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาสาธารณภัยและภาวะวิกฤตจังหวัดลพบุรีขึ้น เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในขั้นตอน วิธีการ แนวทางปฏิบัติ นโยบายและมาตรการของภาครัฐในการป้องกันแก้ไขปัญหาฟื้นฟูเยียวยา สามารถนำไปปรับใช้เมื่อเกิดภัย
จังหวัดลพบุรีเปิดการประชุมสมัชชาสตรีและงานวันสตรีสากล ประจำปี 2556 (26/03/2013)
นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมสมัชชาสตรีละงานวันสตรีสากลจังหวัดลพบุรี ประจำปี 2556 โดยส่วนราชการร่วมกับองค์กรด้านสตรี จัดขึ้นเพื่อยกย่องให้กำลังใจและส่งเสริมบทบาทสตรีในการพัฒนาสังคมประเทศชาติ ให้องค์กรสตรีจังหวัดลพบุรี ได้มีบทบาท และพลังในการขับเคลื่อนสร้างพลังความรัก ความสามัคคี เทิดทูลสถาบันที่สำคัญของชาติ
รองแม่ทัพภาคที่1 เดินทางมาเป็นประธาน งานวันสถาปนา มณฑลทหารบกที่13 ครบรอบปีที่ 87 จังหวัดลพบุรี (25/03/2013)
พลตรี กัมปนาท รุดดิษฐ์ รองแม่ทัพภาคที่1 เป็นประธานประกอบพิธีสงฆ์ เนื่องในวันสถาปนา มณฑลทหารบกที่13 จังหวัดทหารบกลพบุรี ครบรอบ 87 ปี ณ ห้อง 80 พรรษามหาราชันย์ ตึกกองบัญชาการ มณฑลทหารบกที่13
พิธีพระราชทานเพลิงศพหลวงปู่เสงี่ยม โอภาสี (25/03/2013)
นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพหลวงปู่เสงี่ยม โอภาสี ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ซึ่งมรณภาพโดยสงบเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2555 ด้วยโรคหลายโรค เช่นโรคกระเพาะอักเสบ วัณโรค โรคไตและต่อมลูกหมากโต รวมสิริอายุ 75 ปี พรรษา 55 พรรษา บรรพชา 7 พรรษา
เหล่าพสกนิกรชาวลพบุรีพร้อมใจกันประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ (20/03/2013)
นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ พระวิหารวัดเสาธงทอง อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี พร้อมกับจังหวัดอื่นทั่วประเทศ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดลพบุรี (19/03/2013)
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทูลกระหม่อมอาจารย์ของนักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการฝึกภาคสนามของนักเรียนนายร้อยชั้นปีที 3 หลักสูตรส่งทางอากาศ ฯ ณ พื้นที่การฝึกโรงเรียนสงครามพิเศษ ศูนย์สงครามพิเศษ อ.เมือง จ.ลพบุรี
จังหวัดลพบุรี จัดประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำจังหวัด ครั้งที่ 1/2556 (18/03/2013)
นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ2556 วาระการประชุมที่สำคัญประกอบด้วย เรื่องเพื่อทราบ แผนการใช้จ่ายงบประมาณด้านการคุ้มครองผู้บริโภคของจังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ 2556 เรื่องพิจารณา การออกตรวจการโฆษณาสินค้า ฉลากสินค้า การตรวจสอบสัญญาการขายตรงและตลาดแบบขายตรงของคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค การจัดกิจกรรมวันคุ้มครองผู้บริโภคประจำปี 2556 ในวันที่ 30 เมษายน 2556 ที่จะถึงนี้
จังหวัดลพบุรีทำพิธีถวายราชสดุดี แด่พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2556 (18/03/2013)
นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดี แด่พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และอ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนื่องในงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2556 ที่ ศาลากลางจังวัดลพบุรี
จังหวัดลพบุรี รณรงค์ให้หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ช่วยกันประหยัดพลังงาน (14/03/2013)
นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี กล่าวว่า ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2555 เห็นชอบมาตรการลดใช้พลังงานภาครัฐตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ โดยกำหนดเป้าหมายมาตรการลดใช้พลังงานลงให้ได้อย่างน้อย 10 % นั้น เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน จังหวัดลพบุรี จึงขอให้หน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจช่วยกันประหยัดพลังงานโดยให้เปิด-ปิดเครื่องปรับอากาศระหว่างเวลา 08.30 -16.30 น. ทั้งการปรับอุณหภูมิในสถานที่ทำงานให้อยู่ที่ 25-26 องศาเซลเซียส และปิดเครื่องปรับอากาศในช่วงบ่ายเป็นเวลา 1 ชั่วโมง รวมถึงให้ทุกหน่วยงานปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อไม่ได้ใช้งานด้วย
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นำคณะผู้บริหารชมนิทรรศการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสร้างอนาคตประเทศ THAILAND 2020 (13/03/2013)
นายพิเชษฐ ไพบูลย์สิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน เข้าชมนิทรรศการและการสัมมนาแผนการลงทุนพัฒนาโครงการพื้นฐานระบบคมนาคมขนส่ง ที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร เข้าชมนิทรรศการและการสัมมานโยบายสำคัญของรัฐบาลที่ต้องการสร้างความรู้ ความเข้าใจในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่สาธารณชน เกี่ยวกับแผนการลงทุนโครงการพื้นฐานระบบคมนาคมขนส่งประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556-2563

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 [95] 96 97 98 99 100 101 102 103 ถัดไป>>