หน้าหลัก >> เกาะติดลพบุรี

เกาะติดลพบุรี
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรีมอบถุงเท้านักเรียนในโครงการ “ถุงเท้าคู่ใหม่ให้น้องไปเรียน” (06/03/2013)
นางปิยพัชร์ ไพบูลย์ศิริ เหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี มอบถุงเท้านักเรียนตามโครงการ "ถุงเท้าคู่ใหม่ให้น้องไปเรียน" และมีการมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนเรียนดีแต่ยากไร้จำนวน 5 ทุน ที่โรงเรียนบ้านหนองตะแบก อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี
สมาคมผู้สื่อข่าวทีวีและสื่อมวลชนจังหวัดลพบุรี ร่วมกับชมรมนักเขียนนักข่าวพร้อมใจกันทำบุญเนื่องในวันนักข่าว หรือวันสื่อสารมวลชนแห่งชาติ ตรงกับวันที่ 5 มีนาคม ของทุกปี (06/03/2013)
นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีพร้อมด้วย นายไชยยันต์ พงศะบุตร ประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี และสื่อมวลชนจังหวัดลพบุรีทุกแขนงทั้งสื่อวิทยุ โทรทัศน์ และสิ่งพิมพ์กว่า 50 คน ร่วมกันทำบุญถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชน และเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้สื่อข่าวที่ได้เสียชีวิตไปแล้วในอดีต
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี จัดอบรมสัมมนาโครงการพัฒนาศักยภาพการตลาดสินค้าอาหารปลอดภัย กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 เพื่อรองรับการเข้าสู่ AEC ในอีก2ปีข้างหน้า (04/03/2013)
นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมสัมมนาโครงการพัฒนาศักยภาพการตลาดสินค้าอาหารปลอดภัย กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 (ชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง) เพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและแสวงหาโอกาสทางการค้าและการลงทุนโดยการพัฒนาศักยภาพของสินค้า การบริการของผู้ประกอบการให้สูงขึ้นรวมถึงเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรีจัดโครงการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน(อป.มช.) (01/03/2013)
นายพิเชษไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน หรือ อป.มช. เพื่อสนองนโยบายรัฐบาลที่จะสื่อสาร และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ สู่ประชาชนอย่างทั่วถึง
งานวันสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดลพบุรี ประจำปี2556 (26/02/2013)
นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานวางพานพุ่มถวายสักการะพระราชวรวงค์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งสหกรณ์ไทย และเปิดงานวันสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดลพบุรี ประจำปี 2556 ณ แหล่งสมาคมหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช จังหวัดลพบุรี
ผู้ว่าฯ พร้อมพุทธศาสนิกชนชาวลพบุรี ร่วมเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชากันอย่างพร้อมเพรียง (26/02/2013)
นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2556 ณ วัดเสาธงทองพระอารามหลวง ตำบลท่าหิน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
ทหารหน่วยรบพิเศษ ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในวันรบพิเศษ ประจำปี 2556 เพื่อระลึกถึงวีรกรรมอันหาญกล้าของทหารนักรบพิเศษ ที่ได้เสียสละเพื่อประเทศชาติ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน (22/02/2013)
พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารบก เดินทางเป็นประธานประกอบพิธีสงฆ์ เนื่องใน วันรบพิเศษ ประจำปี 2556 ณ กองบัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช จ.ลพบุรี
ลพบุรี-เปิดฉากแล้วยิ่งใหญ่ตระการตา งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2556 ชมฟรี 8 วัน 8 คืน เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติบูรพระมหากษัตริย์ไทย (16/02/2013)
รองศาสตราจารย์ ดร.โภคิน พลกุล ประธานรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ 22 ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ในพิธีเปิดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2556 ที่ จังหวัดลพบุรี ได้เปิดฉากขึ้นแล้ว อย่างเป็นทางการ ณ ภายในโบราณสถาน พระนารายณ์ราชนิเวศน์ อ.เมืองลพบุรี
จังหวัดลพบุรี เปิดโครงการ รณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ บูรณาการร่วมกับโครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี ที่ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว ประจำปี 2555 (30/01/2013)
นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด งานวันรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์จังหวัดลพบุรี บูรณาการร่วมกับโครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรีที่ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว ประจำปี 2555
ผบ.นสศ. นำทหารหน่วยรบพิเศษ ร่วมประกอบพิธี บำเพ็ญกุศลให้แก่กำลังพลที่เสียชีวิตใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และสมรภูมิต่างๆ เนื่องในวันสถาปนาครบรอบ 47 ปี ของการก่อตั้งหน่วย ศูนย์สงครามพิเศษ จ.ลพบุรี (25/01/2013)
พลโท ศุภรัตน์ พัฒนาวิสุทธิ์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เป็นประธานนำหัวหน้าส่วนราชการ พลเรือน ทหาร ตำรวจ พ่อค้า ประชาชน ในจังหวัดลพบุรี ตลอดจนตัวแทนกำลังพลหน่วยรบพิเศษ จากกองทัพภาคต่างๆ ทั่วประเทศ ร่วมประกอบพิธีทางศาสนา เพื่อบำเพ็ญกุศลให้แก่วีระชนผู้กล้า กำลังพลหน่วยรบพิเศษที่ได้เสียชีวิต เพื่อปกป้องประเทศชาติมาตั้งแต่อดีต โดยเฉพาะในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ เนื่องในวันสถาปนาครบรอบ 47 ปี
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีนำคณะกรรมการแถลงข่าวการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2556 (25/01/2013)
นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นางปิยพัชร์ ไพบูลย์ศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี นำส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ร่วมแถลงข่าวการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2556 เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ซึ่งพระองค์ทรงสถาปนาเมืองลพบุรี เป็นราชธานีแห่งที่ 2 รองจากพระนครศรีอยุธยา เพื่อให้เป็นศูนย์กลางวัฒนธรรม ศาสนา และการค้ากับชาวต่างประเทศ
เหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี เป็นเจ้าภาพการประชุมเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 2 (24/01/2013)
ที่ แหล่งสมาคมหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษอำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดการประชุมเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 2 โดยมี นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี กล่าวต้อนรับ นางปิยพัชร์ ไพบูลย์ศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 2 กล่าวรายงานและนำคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 2 รวม 6 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดชัยนาท จังหวัดนครนายก จังหวัดลพบุรี จังหวัดสระบุรี จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี
การจัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2555 จังหวัดลพบุรี (24/01/2013)
นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดงาน คนพิการสากลจังหวัดลพบุรี ประจำปี2555 โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี ร่วมกับสมาคมคนพิการทุกประเภทจังหวัดลพบุรี จัดขึ้น ณ สโมสรนายทหารปืนใหญ่ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
จังหวัดลพบุรี จัดโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พบประชาชน (23/01/2013)
ที่ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลหนองม่วง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน จุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย และเปิดกรวยดอกไม้ ธูป เทียนแพ ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ฯ และ นำกล่าวคำปฏิญาณปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ในพิธีเปิดโครงการ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พบประชาชน (หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน)
จังหวัดลพบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอพระบรมราชานุญาตเพื่อจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2556 (22/01/2013)
นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้นำคณะกรรมการจัดงานทุกๆฝ่าย ที่ร่วมกันจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ระหว่างวันที่ 15 – 22 กุมภาพันธ์ 2556 ขอพระบรมราชานุญาตจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2556 ณ พระที่นั่งดุสิตสวรรค์ธัญญมหาปราสาท ภายในพระนารายณ์ราชนิเวศน์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนโรงเรียนซอย 19สาย 2 ขวา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี (19/01/2013)
นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างอาคารเรียน ของโรงเรียนซอย 19 สาย 2 ขวา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี โดย นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี กล่าวต้อนรับ
หน่วยทหารในพื้นที่ จังหวัดลพบุรี สนธิกำลังกัน กว่า 4,000 คน เข้าร่วม พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตน และ สวนสนาม ต่อธงชัยเฉลิมพล อย่างยิ่งใหญ่สมเกียรติ เนื่องในวันกองทัพไทย (19/01/2013)
พลโท ศุภรัตน์ พัฒนาวิสุทธิ์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ได้เป็นประธานในพิธี ตรวจพลสวนสนาม และ นำกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณตน ต่อหน้าธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพไทย ณ บริเวณสนามสีหราชเดโช หน้ากองบัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ จ.ลพบุรี
สำนักงานพลังงานจังหวัดลพบุรี จัดการประชุมโครงการการลดใช้พลังงานในภาครัฐ ปีงบประมาณ 2555 (18/01/2013)
ที่ห้องชลสิทธิ์ โรงแรมลพบุรีเรสซิเดนซ์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนา“โครงการลดใช้พลังงานในภาครัฐ ปีงบประมาณ 2555” โดยมี ว่าที่ร้อยเอกคมสัน ดุษฎีเสนีย์ พลังงานจังหวัดลพบุรี กล่าวรายงาน
จังหวัดลพบุรีจัดพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะเนื่องใน”วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชหรือวันกองทัพไทย” (18/01/2013)
น. นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานงานพิธีวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชหรือวันกองทัพไทย ที่หอประชุมอำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี เพื่อสดุดีเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจอันเป็นประโยชน์แก่ปวงชนชาวไทยเป็นอเนกอนันต์ สร้างความเป็นเอกราชให้แก่ชาติไทย โดยมี ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาเทศบาล นักเรียน นักศึกษา ประชาชน เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะในครั้งนี้
เปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาและขยายเครือข่ายประชาชนด้านการข่าวจังหวัดลพบุรี (17/01/2013)
ที่ห้องประชุมทานตะวัน ศาลากลางจังหวัดลพบุรี นายไชยวัฒน์ พันธ์นรา ปลัดจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาและขยายเครือข่ายประชาชนด้านการข่าวจังหวัดลพบุรี ประจำปี 2556 ซึ่งรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ได้เล็งเห็นความสำคัญของกลุ่มพลังมวลชนในการแก้ไขปัญหาสำคัญต่าง ๆ ของประเทศชาติ ได้จัดงบประมาณสนับสนุนให้จังหวัดจังหวัดลพบุรี ดำเนินการจัดฝึกอบรมขึ้น โดยมีสมาชิกเครือข่ายประชาชนด้านการข่าวของจังหวัดลพบุรี ประกอบด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำรวจบ้าน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน กลุ่มพลังมวลชนจากอำเภอต่างๆ รวม 112 คน เข้าร่วมอบรม

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 [96] 97 98 99 100 101 102 103 ถัดไป>>