หน้าหลัก >> เกาะติดลพบุรี

เกาะติดลพบุรี
รองปลัดกระทรวงมหาดไทยและผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ร่วมประชุมระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์กับกระทรวงมหาดไทย ที่ศาลากลางจังหวัดลพบุรี (06/07/2012)
นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลย์วุฒิ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมระชุม ระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ กับกระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีนายพระนาย สุวรรณรัฐ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุม
ศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร รองประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย ผู้แทนพระองค์ปฏิบัติภารกิจพิธีเกี่ยวข้าวแปลงสาธิตนาข้าวทรงโยนในโครงการขวัญข้าวเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก ฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดลพบุรี (06/07/2012)
มหกรรม OTOP ลพบุรีและของดี 4 ภาค (05/07/2012)
นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดงาน“ มหกรรม OTOPลพบุรีและของดี4ภาค” ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 8 กรกฎคม 2555จัดขึ้น ณ บริเวณลานจอดรถด้านหน้าห้างบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาลพบุรี 1 อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
จังหวัดลพบุรีประชุมเตรียมการต้อนรับ องคมนตรี ผู้แทนพระองค์ ถวายราชสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราช (04/07/2012)
นายวัชระ ทิพย์พิลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมเตรียมการต้อนรับ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี ผู้แทนพระองค์ มาถวายราชราชสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ที่ ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ทรงเปิดศูนย์ 3 วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัว ตำบลโคกสลุง จังหวัดลพบุรี (04/07/2012)
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ เสด็จแทนพระองค์ไปทรงเปิดศูนย์ 3 วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัว โคกสลุง จังหวัดลพบุรีในพระอุปถัมภ์ฯ ณ หมู่ที่2 บ้านโคกสลุง ตำบลโคกสลุง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
จังหวัดลพบุรีจัดงาน วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๕ (02/07/2012)
นายธนาคม จงจิระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานพิธีเปิดงาน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๕ ณ.สนามกีฬาพระรามเมศวร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
จังหวัดลพบุรีเปิดงาน “ข่วงวัฒนธรรมไทยพวน” (22/06/2012)
นายอำเภอบ้านหมี่ และนายสุชาติ ลายน้ำเงิน รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ร่วมเปิดงานประเพณี ข่วงวัฒนธรรมตำบลโพนทอง ที่ศูนย์วัฒนธรรมตำบลโพนทอง ตำบลโพนทอง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี จัดโครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการปกครองระบอบ ประชาธิปไตยชิงรางวัล “ เยาวชนประชาธิปไตยสัมพันธ์ Young DPR Award ” ปีที่ ๒ (21/06/2012)
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี จัดโครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยชิงรางวัล “เยาวชนประชาธิปไตยสัมพันธ์ Young DPR Award ” ปีที่ ๒ ขึ้น ณ ห้องประชุมสำนักงานการเลือกตั้งประจำจังหวัดลพบุรี
จังหวัดลพบุรีปล่อยคาราวานทีมงานก่อสร้างบ้านโครงการบ้านน้ำใจไทย เพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (15/06/2012)
นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานพิธีเปิดงานการปล่อยขบวนคาราวานทีมงานก่อสร้างบ้านโครงการบ้านน้ำใจไทย เพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก ที่วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
จังหวัดลพบุรีเปิดงานรณรงค์ไข้เลือดออกอาเซียน (ASEAN Dengue Day) (15/06/2012)
นายธนาคม จงจิระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดงานรณรงค์ไข้เลือดออกอาเซียนจังหวัดลพบุรีที่วัดหัวช้าง ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
ป.ป.ท.ปลุกจิตสำนึกต้านการคอรัปชั่นในหน่วยงานภาครัฐ ดันจังหวัดลพบุรี ต้นแบบทำโครงการจังหวัดธรรมมาภิบาล (14/06/2012)
พันตำรวจเอก ดุษฎี อารยวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ กระทรวงยุติธรรม กับ นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ทำพิธีลงนามในบันทึกความร่วมมือ โครงการ “จังหวัดธรรมาภิบาลปลอดการทุจริตนำร่องจังหวัดลพบุรี”ที่โรงแรมลพบุรีอินน์ รีสอร์ท ถนนพหลโยธิน ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
สุดยอดส้วม “สะอาด ได้มาตรฐาน” อย่างยั่งยืน และการพัฒนาส้วมสาธารณะจังหวัดลพบุรี (13/06/2012)
นายธนาคม จงจิระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี กล่าวว่า จังหวัดลพบุรีเป็น 1ใน 9 จังหวัดนำร่องในการพัฒนาส้วมสาธารณะทั้งจังหวัด มาตั้งแต่ปี 2549 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาส้วมสาธารณะให้ได้สะอาด ได้มาตรฐาน ประชาชนมีพฤติกรรมการใช้ส้วมที่ถูกต้อง และท้องถิ่นจัดการสิ่งปฏิกูลอย่างถูกหลักสุขาภิบาล
จังหวัดลพบุรี จัดโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พบประชาชน (07/06/2012)
ศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ศรีราชา เจริญพานิช ผู้ตรวจราชการแผ่นดิน เป็นประธาน จุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย และเปิดกรวยดอกไม้ ธูป เทียนแพ ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ฯ นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นำกล่าวคำปฏิญาณปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ในพิธีเปิดโครงการ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ที่วัดพุน้อย หมู่ที่ 1 ตำบลชอนม่วง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
จังหวัดลพบุรีเปิดโครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม (06/06/2012)
นายวัชระ ทิพย์พิลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดโครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม ที่ ห้องประชุมแพรว ศูนย์สัมมนาจัดเลี้ยงมณนิพา อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
จังหวัดลพบุรี จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ 85 รูป เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชา และฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า (04/06/2012)
นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นำข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พ่อค้า นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ในจังหวัดลพบุรี ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระสงฆ์จำนวน 85 รูป เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชา ที่ เทวสถานปรางค์แขก อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
จังหวัดลพบุรีเปิดโครงการฝึกปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ “ร่วมฉลองพุทธชยันตี 2600 ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า” (29/05/2012)
นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ “ร่วมฉลองพุทธชยันตี 2600 ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า” ที่ ศาลาปฏิบัติธรรมวัดถนนแค ตำบลถนนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
จังหวัดลพบุรีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “SMEs Roadmap:เปิดแนวรุกบุก AEC” (29/05/2012)
นายวัชระ ทิพย์พิลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “SMEs Roadmap: เปิดแนวรุกบุก AEC”เพื่อสร้างความตระหนักและความรู้ ความเข้าใจ ถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการเข้าสู่ AEC ให้กับผู้ประกอบการ SMEsที่ห้องเจ้าพระยาวิชาเยนทร์ โรงแรมลพบุรีอินน์ รีสอร์ท ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
จังหวัดลพบุรีแถลงข่าว “เทศกาลกระท้อนหวานและของดีเมืองลพบุรี ครั้งที่ 2 ประจำปี 2555” (28/05/2012)
นายอานนท์ ศรีรัตน์ นายอำเภอเมืองลพบุรี เป็นประธานแถลงข่าว “เทศกาลกระท้อนหวานและของดีเมืองลพบุรี ครั้งที่21 ประจำปี 2555” บริเวณหน้าว่าที่การอำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ซึ่งการจัดงานกระท้อนหวานและของดีเมืองลพบุรี ประจำปี2555 ในครั้งนี้ เป็นปีที่ 21 กำหนดการจัดงาน ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน ถึงวันที่ 19 มิถุนายน 2555 ณ บริเวณหน้าว่าที่การอำเภอเมืองลพบุรี
จังหวัดลพบุรีเปิดศูนย์พัฒนาความรู้ด้านการปราบปรามยาเสพติด (25/05/2012)
นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดศูนย์พัฒนาความรู้ด้านการปราบปรามยาเสพติดจังหวัดลพบุรี ณ ศูนย์พัฒนาความรู้ด้านการปราบปรามยาเสพติด อาคารเทคโนโลยี ตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
รองประธานกรรมการแพทย์มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตรวจเยี่ยมสมาชิกสายใจไทย ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดลพบุรี จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดสระบุรี (24/05/2012)
พลอากาศเอกกำธน สินธวานนท์ รองประธานกรรมการแพทย์มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในการตรวจเยี่ยมสมาชิกสายใจไทย ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดลพบุรี สิงห์บุรี สระบุรี จำนวน 110 ราย

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 [97] 98 99 100 ถัดไป>>