หน้าหลัก >> เกาะติดลพบุรี

เกาะติดลพบุรี
จังหวัดลพบุรีเปิดโครงการคืนสัตว์ป่าสู่ธรรมชาติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 80 พรรษาประจำปี 2555 (27/12/2012)
นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมประชาชนในอำเภอลำสนธิ ได้ร่วมกันปล่อยไก่ฟ้าพญาลอ จำนวน 30 ตัว ไก่ฟ้าหลังขาวธรรมดา จำนวน 69 ตัว ตามโครงการคืนสัตว์ป่าสู่ธรรมชาติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
จังหวัดลพบุรี จัดงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2555 (26/12/2012)
นายธนาคม จงจิระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานอ่านสารของนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ จัดขึ้นที่อาคารเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ ตำบลเขาสามยอด จังหวัดลพบุรี
ลพบุรี บูรณาการทุกภาคส่วนปล่อยขบวนรถประจำจุดเสี่ยง พร้อมเปิดศูนย์อำนวยความสะดวกการจราจร พร้อมกัน 22 จุด เพื่อลดอุบัติเหตุเทศกาลปีใหม่ (26/12/2012)
นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานบูรณาการทุกภาคส่วน ทั้งตำรวจ ทหาร และพลเรือน เปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางเดินทางกลับภูมิลำเนา ในช่วงวันหยุดยาว เทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2556 ณ บริเวณด้านหน้าสำนักงานแขวงการทางจังหวัดลพบุรี ริมถนนพหลโยธิน ทางหลวงหมายเลข 1 เส้นทางมุ่งหน้าสู่ภาคเหนือ
จังหวัดลพบุรี จัดงานปีใหม่และงานกาชาด ประจำปี ๒๕๕๖ (25/12/2012)
ที่ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดลพบุรี นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นางปิยพัชร์ ไพบูลย์ศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี ร่วมกันเปิดการแถลงข่าวการจัดงานปีใหม่และงานกาชาดจังหวัดลพบุรี ประจำปี ๒๕๕๖ ซึ่งกำหนดขึ้นระหว่างวันที่ ๕ – ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖ รวม ๑๐ วัน บริเวณที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธานการประชุมประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๕และมอบเกียรติบัตรผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม และเกียรติบัตรปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย (24/12/2012)
ที่ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดลพบุรี นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธานการประชุมประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๕แก่หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่นและผู้ที่เกี่ยวข้อง มีประเด็นวาระสำคัญ มีประเด็นวาระสำคัญประกอบด้วย การรณรงค์ ๗ วันอันตรายสัญจรปลอดภัยปีใหม่ ๒๕๕๖ การจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ปัญหาภัยแล้ง ฯ
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีมอบทุนการศึกษาเด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่มฯ (24/12/2012)
นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี แก่เด็กออทิสติก และเด็กพิการที่ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
พิธีตักบาตรพระ๕๕๕ รูปกลางทุ่งดาวเรือง ฉลองพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (23/12/2012)
นายธนาคม จงจิระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานนำเหล่าพุทธศาสนิกชน ซึ่งเดินทางมาจากทั่วสารทิศกว่า ๕,๐๐๐ คน ร่วมแต่งชุดขาวแสดงตนเป็นพุทธมามกะ และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน ๕๕๕ รูป กลางทุ่งดาวเรือง เพื่อฉลองพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปีแห่งการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาส ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๘๕ รอบ
จังหวัดลพบุรีตักบาตรพระ๒,๖๐๐ รูปฉลองพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า และอุทิศถวายแด่พระราชปริยัติสุธี อดีตเจ้าคณะจังหวัดลพบุรี ใ นการบำเพ็ญกุศลครบ ๕๐ วัน (23/12/2012)
นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานนำเหล่าพุทธศาสนิกชน ซึ่งเดินทางมาจากทั่วสารทิศกว่า ๒,๐๐๐ คน ร่วมแต่งชุดขาวแสดงตนเป็นพุทธมามกะ และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน ๒,๖๐๐ รูป เพื่อฉลองพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปีแห่งการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และอุทิศถวายแด่พระราชปริยัติสุธี อดีตเจ้าคณะจังหวัดลพบุรีในการบำเพ็ญกุศลครบ ๕๐ วัน
จังหวัดลพบุรี ประกอบ พิธีเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์ ถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร และเนื่องในโอกาสฉลองปีพุทธชยันตี 2600 ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า (12/12/2012)
นายไชยวัฒน์ พันธ์นรา ปลัดจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพถวายราชสักการะ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปลัดจังหวัดลพบุรีจุดเทียนชัยมหามงคลเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์
จังหวัดลพบุรี จัดงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา (06/12/2012)
จังหวัดลพบุรีประกอบพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 1 ล้านตัว ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (04/12/2012)
นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการ จ.ลพบุรี ได้เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 1 ล้านตัว เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2555
จังหวัดลพบุรีร่วมกับศูนย์การทหารปืนใหญ่ จัดกิจกรรมไถ่ชีวิตโค กระบือไทย เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ ๕ ธันวามหาราช (04/12/2012)
นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการ จ.ลพบุรี ได้เป็นประธานเปิดงานไถ่ชีวิตโค กระบือไทย เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕
เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านพักอาศัย มูลค่าความเสียหายประเมินขั้นต้น กว่าครึ่งล้านบาท (04/12/2012)
เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านพักอาศัยที่ตำบลท้ายตลาด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ที่เกิดเหตุเป็นบ้าน ๒ ชั้น ของนายประคอง หมีทอง อายุ ๗๕ ปี บ้านเลขที่ ๒๐ หมู่ที่ ๒ ตำบลท้ายตลาด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ซึ่งอาศัยอยู่ร่วมกับลูกๆและหลานๆจำนวนทั้งสิ้น ๑๒ คน ในบ้านหลังนี้
: จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรม “ รวมใจ ทำดีเพื่อพ่อ ” ทำความสะอาดทางหลวงสายหลัก (ถนนพหลโยธิน) เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 5 ธันวาคม มหาราช (04/12/2012)
นาย พิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการ จังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ รวมใจ ทำดีเพื่อพ่อ ” โดยบูรณาการทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานทหาร ตำรวจ นักเรียนนักศึกษา ประชาชน กว่า 1,000 คน ร่วมกัน ทำความสะอาดทางหลวงสายหลัก ถนนพหลโยธิน ตลอดสองข้างทางมุ่งหน้าเข้าสู่ตัวเมืองลพบุรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เปิดประชุมสภา อบจ.นัดแรก เลือกประธาน อบจ. (29/11/2012)
นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีครั้งแรกที่ห้องประชุมชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
บรรยากาศงานลอยกระทงในโบสถ์ วัดถ้ำตะโก จังหวัดลพบุรี มีประชาชนมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก ถึงแม้จะมีฝนโปรยปรายลงมา (29/11/2012)
นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้เป็นประธานเปิดงานลอยกระทงดอกบัวในโบสถ์ ที่วัดถ้ำตะโกพุทธโสภา ตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยปีนี้ทางวัดได้รับประทานกระทงจากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลสังฆปรินายกในการลอยกระทงในปีนี้ด้วย
กองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๓๑ รักษาพระองค์ จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมเกี่ยวข้าว ตามโครงการปลูกข้าววันแม่ เกี่ยวข้าววันพ่อ ประจำปี 2555 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ (26/11/2012)
พันโทยุทธนา สุนทรมณี ผู้บัญชาการกองพันทหารปืนใหญ่ที่๓๑ รักษาพระองค์ เป็นประธานเปิดกรวยดอกไม้ ถวายสักการะ และกล่าวถวายพระพรชัยมงคล ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ ในโครงการเฉลิมพระเกียรติ “ปลูกข้าววันแม่ เกี่ยวข้าววันพ่อ” ณ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๓๑ รักษาพระองค์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จไปทรงเป็นประธานในการทอดผ้ากฐิน ณ วัดท่าฉางราษฎร์บำรุง หมู่ที่6 ตำบลท่ามะนาว อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี (26/11/2012)
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จไปทรงเป็นประธานในการทอดผ้ากฐินสามัคคี ณ วัดท่าฉางราษฎร์บำรุง เลขที่ 82/2หมู่ที่6 ตำบลท่ามะนาว อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
บรรยากาศงานเลี้ยงโต๊ะจีนลิง ประจำปี 2555 เป็นไปอย่างคึกคัก นักท่องเที่ยวให้ความสนใจ เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก (26/11/2012)
บรรยากาศงานเลี้ยงโต๊ะจีนลิง ประจำปี 2555 ที่จังหวัดลพบุรี ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา เป็นไปอย่างคึกคัก มีนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทย และต่างประเทศ ต่างให้ความสนใจ เข้าชมงานเป็นจำนวนมาก ถึงแม้จะมีสายฝนโปรยปรายลงมาบ้างก็ตาม
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้หน่วยงานกองทัพบก นำไปทอดถวายให้แก่วัดในเขตลุ่มน้ำลพบุรี ซึ่งเคยได้รับผลกระทบจากอุทกภัย เมื่อปี 2554 ที่ผ่านมา ที่ จ.ลพบุรี (26/11/2012)
พลโท ศุภรัตน์ พัฒนาวิสุทธิ์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ จ.ลพบุรี เป็นประธานในพิธี ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน และบริวารกฐินโดยมีนายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน ร่วมในพิธีณ วัดมณีชลขันฑ์ ต.พรหมมาสตร์ อ.เมือง จ.ลพบุรี

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 [97] 98 99 100 101 102 ถัดไป>>