หน้าหลัก >> เกาะติดลพบุรี

เกาะติดลพบุรี
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงโปรดให้ผู้ว่าราชการ จังหวัดลพบุรี เป็นผู้แทนพระองค์ เป็นประธานในพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน (04/11/2012)
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงโปรดให้นายพิเชฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นผู้แทนพระองค์ เป็นประธานในพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน ณ วัดสวนสวรรค์ ตำบลหนองม่วง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี
กำหนดการพิธีบำเพ็ญกุศลศพ พระราชปริยัติสุธี(อำนวย ปญญาวุฑโฒ)ปธ๗ อดีตเจ้าคณะจังหวัดลพบุรี (01/11/2012)
คปภ. สร้างความรู้ ความเข้าใจ เรื่อง “กรมธรรม์ประกันภัยพิบัติ”แก่ประชาชนจังหวัดลพบุรี (30/10/2012)
นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับ “การประกันภัยและกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติ” จัดโดย จังหวัดลพบุรีร่วมกับ สำนักงาน คปภ.พร้อมด้วยนายประเวช องอาจสิทธิกุล เลขาธิการคณะกรรมการการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.) มาร่วมให้ความรู้ ความเข้าใจ เรื่องกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย
ตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม กวดขันยาเสพติด อาวุธปืน แหล่งอบายมุข และสถานบริการผิดกฎหมาย ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี (26/10/2012)
ตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม กวดขันยาเสพติด อาวุธปืน แหล่งอบายมุข และสถานบริการผิดกฎหมาย ในเขตพื้นที่รับผิดชอบตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี เพื่อเป็นการระดมสรรพกำลังแสดงความพร้อมป้องกันอาชญากรรม และควบคุมสถานการณ์อาชญากรรม
หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ร่วมกับ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ดำเนินการช่วยเหลือเยี่ยวยาเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (25/10/2012)
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นำส่วนราชการต่างๆและภาคเอกชน ร่วมวางพวงมาลา เนื่องในโอกาสวันปิยมหาราช (23/10/2012)
ณ. พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งประดิษฐานอยู่หน้าศาลากลางจังหวัดลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการพลเรือน ตุลาการ ทหาร ตำรวจ เหล่ากาชาด องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชน สมาคม มูลนิธิ สโมสร ชมรม และพสกนิกรชาวจังหวัดลพบุรีทุกหมู่เหล่า ร่วมวางพวงมาลา เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตา รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และถวายราชสดุดี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยะมหาราช
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี และ ปฏิบัติตน ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมอบนโยบายการปฏิบัติงาน (18/10/2012)
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี และ ปฏิบัติตนตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมอบนโยบายการปฏิบัติงานภายหลัง จาการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้กำกับการสถานีตำรวจและองค์กรเอกชน
ปลัดกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่จังหวัดลพบุรี มอบนโยบายการดำเนินงานตาม โครงการรับจำนำข้าวเปลือกปีการผลิต ๒๕๕๕/๕๖ ที่อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี (15/10/2012)
นางวัชรี วิมุกตายน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ และคณะ ได้เดินทางไปยังโรงสีธีรโชติเจริญกิจ๒ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เพื่อมอบนโยบายการดำเนินงานตามโครงการรับจำนำข้าวเปลือก ปีการผลิต ๒๕๕๕/๕๖ ให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ เกษตรกรและผู้ประกอบการโรงสีในจังหวัดลพบุรี
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปประทานแผ่นศิลาฤกษ์บ้านน้ำใจไทยเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดลพบุรี (10/10/2012)
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสม สวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จวัดถ้ำตะโก พุทธโสภา หมู่ที่๕ ตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เพื่อทรงประทานแผ่นศิลาฤกษ์ทรงเจิมแก่ผู้ประสบมหาอุทกภัยเมื่อปี ๒๕๕๔ ที่ได้รับความช่วยเหลือสร้างบ้าน เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ผู้อยู่อาศัย
“มหกรรมธงฟ้าลดค่าครองชีพไทยช่วยไทย ระดับจังหวัด” จังหวัดลพบุรี (14/09/2012)
นายไชวัฒน์ พันธ์นรา ปลัดจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดงาน ในวันที่ 13 กันยายน 2555 เวลา16.30 น. ภายในงานมีร้านค้าเข้าร่วมโครงการ160 คูหา จำหน่ายสินค้าอุปโภค–บริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพ ในราคาถูกกว่าท้องตลาด 20 - 40%
จังหวัดลพบุรี จัดโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พบประชาชน (14/09/2012)
ที่วัดเนินทอง ตำบลแก่งผักกูด อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน จุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย และเปิดกรวยดอกไม้ ธูป เทียนแพ ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ฯ และ นำกล่าวคำปฏิญาณปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ในพิธีเปิดโครงการ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พบประชาชน
จังหวัดลพบุรี จัดงาน “ย่านการค้าวัฒนธรรม วิถีชุมชนคนบ้านหมี่” (14/09/2012)
นายไชยวัฒน์ พันธ์นรา ปลัดจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมก้าวสู่ “ย่านการค้าวัฒนธรรม วิถีชุมชนคนบ้านหมี่”ที่บริเวณลานเอนกประสงค์ตำบลบ้านทราย อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
ผู้แทนพระองค์ มอบสิ่งของพระราชทานและเปิดงานสักการะเจ้าแม่กวนอิม องค์ต้นแบบ ปิดทองพระหัตถ์ และลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ (11/09/2012)
มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้พระกรุณาโปรดให้นายมนัส โนนุช กรรมการและผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีสักการะเจ้าแม่กวนอิมองค์ต้นแบบ ปิดทองพระหัตถ์ และลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และมอบสิ่งของพระราชทานให้กับประชาชน ณ ศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่ลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประทานแจกันดอกไม้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี (08/09/2012)
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงมีพระกรุณาโปรดให้ คุณจิรฐิติกาญจน์ เรืองรักษ์ คุณข้าหลวงผู้ใหญ่ ประจำพระองค์ เป็นผู้แทนพระองค์ อัญเชิญแจกันดอกไม้พระราชทาน แด่ นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ในโอกาสที่ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้ นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ผู้ว่าฯราชการจังหวัดลพบุรี ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กองทัพบก ร่วมกับ คณะกรรมการอาชีวะศึกษา นำศิลปิน ดารา ตลก เยี่ยมบำรุงขวัญ สุภาพบุรุษอาชีวะ หลังผ่านการฝึก 8 สัปดาห์ ที่ ลพบุรี (08/09/2012)
พ.ท.วันชนะ สวัสดี หรือ ผู้พันเบิร์ด รองโฆษกกองทัพบก พร้อมด้วย คณะกรรมการอาชีวะศึกษา ได้นำ เหล่าศิลปิน ดารา ตลก ตลอดจน คณะสื่อมวลชนแขนงต่างๆ เดินทางลงพื้นที่ โรงเรียนสงครามพิเศษ ศูนย์สงครามพิเศษ ค่ายเอราวัณ จ.ลพบุรี เพื่อเยี่ยมบำรุงขวัญ นักเรียนอาชีวะ ในโครงการ สุภาพบุรุษอาชีวะ รุ่นแรก
พิธีปิด “ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและดุลยภาพชีวิตสร้างคุณค่าแห่งตนในการเอาชนะยาเสพติด” รุ่นที่ 5 จังหวัดลพบุรี (08/09/2012)
ที่กองพลาธิการส่งกำลังทางอากาศ จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานปิดการอบรม ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและดุลยภาพชีวิตสร้างคุณค่าแห่งตนในการเอาชนะยาเสพติด รุ่นที่5 ของศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน โครงการขุดลอกแม่น้ำสายหลักของจังหวัดลพบุรี (06/09/2012)
วันนี้ที่ อบต.เขาสมอคอน อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี พลเอก ดุลกฤต รักษ์เผ่า ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานในโครงการขุดลอกแม่น้ำสายหลักของจังหวัดลพบุรี ได้แก่ แม่น้ำบางขาม แม่น้ำลพบุรี และแม่น้ำป่าสัก ในพื้นที่ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี
โครงการ “รัฐบาลพบประชาชน ทุนเพื่อคุณภาพชีวิต” จังหวัดลพบุรี (25/08/2012)
นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดงาน "รัฐบาลพบประชาชน ทุนเพื่อคุณภาพชีวิต ” โดยกำหนดจัดงานพร้อมกันทั่วประเทศ ในวันนี้( 25 ส.ค.55 ) และวันพรุ่งนี้ 26 สิงหาคม 2555 ซึ่งในส่วนของจังหวัดลพบุรี จัดงานที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพวงมาลา วางหน้าหีบศพ ทหารพรานผู้เสียชีวิตจากการถูกผู้ก่อเหตุรุนแรงใช้อาวุธลอบยิง ที่บ้านกูจิงลือปะ ตำบลเฉลิม อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส (24/08/2012)
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เชิญพวงมาลาหลวง และพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ไปวางที่หน้าหีบศพ จ่าสิบเอก บังเอิญ พันธุ์อยู่ อายุ 49 ปี สังกัดกรมทหารพรานที่ 45 ซึ่งเสียชีวิตจากการถูกผู้ก่อเหตุรุนแรงใช้อาวุธลอบยิง ที่บ้านกูจิงลือปะ ตำบลเฉลิม อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2555 เวลา 10.05 น. ที่ผ่านมา
จังหวัดลพบุรี จัดประชุมเครือข่ายสมัชชาเด็กและเยาวชน ป้องกันและแก้ไขปัญหาตั้งครรภ์ไม่พร้อม (23/08/2012)
ที่ ศูนย์สัมมนาจัดเลี้ยงมนณิพา อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมเครือข่ายสมัชชาเด็กและเยาวชนป้องกันและแก้ไขปัญหาตั้งครรภ์ไม่พร้อมจังหวัดลพบุรี

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 [98] 99 100 101 102 ถัดไป>>