หน้าหลัก >> เกาะติดลพบุรี

เกาะติดลพบุรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี และ ปฏิบัติตน ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมอบนโยบายการปฏิบัติงาน (18/10/2012)
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี และ ปฏิบัติตนตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมอบนโยบายการปฏิบัติงานภายหลัง จาการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้กำกับการสถานีตำรวจและองค์กรเอกชน
ปลัดกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่จังหวัดลพบุรี มอบนโยบายการดำเนินงานตาม โครงการรับจำนำข้าวเปลือกปีการผลิต ๒๕๕๕/๕๖ ที่อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี (15/10/2012)
นางวัชรี วิมุกตายน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ และคณะ ได้เดินทางไปยังโรงสีธีรโชติเจริญกิจ๒ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เพื่อมอบนโยบายการดำเนินงานตามโครงการรับจำนำข้าวเปลือก ปีการผลิต ๒๕๕๕/๕๖ ให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ เกษตรกรและผู้ประกอบการโรงสีในจังหวัดลพบุรี
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปประทานแผ่นศิลาฤกษ์บ้านน้ำใจไทยเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดลพบุรี (10/10/2012)
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสม สวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จวัดถ้ำตะโก พุทธโสภา หมู่ที่๕ ตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เพื่อทรงประทานแผ่นศิลาฤกษ์ทรงเจิมแก่ผู้ประสบมหาอุทกภัยเมื่อปี ๒๕๕๔ ที่ได้รับความช่วยเหลือสร้างบ้าน เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ผู้อยู่อาศัย
“มหกรรมธงฟ้าลดค่าครองชีพไทยช่วยไทย ระดับจังหวัด” จังหวัดลพบุรี (14/09/2012)
นายไชวัฒน์ พันธ์นรา ปลัดจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดงาน ในวันที่ 13 กันยายน 2555 เวลา16.30 น. ภายในงานมีร้านค้าเข้าร่วมโครงการ160 คูหา จำหน่ายสินค้าอุปโภค–บริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพ ในราคาถูกกว่าท้องตลาด 20 - 40%
จังหวัดลพบุรี จัดโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พบประชาชน (14/09/2012)
ที่วัดเนินทอง ตำบลแก่งผักกูด อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน จุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย และเปิดกรวยดอกไม้ ธูป เทียนแพ ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ฯ และ นำกล่าวคำปฏิญาณปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ในพิธีเปิดโครงการ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พบประชาชน
จังหวัดลพบุรี จัดงาน “ย่านการค้าวัฒนธรรม วิถีชุมชนคนบ้านหมี่” (14/09/2012)
นายไชยวัฒน์ พันธ์นรา ปลัดจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมก้าวสู่ “ย่านการค้าวัฒนธรรม วิถีชุมชนคนบ้านหมี่”ที่บริเวณลานเอนกประสงค์ตำบลบ้านทราย อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
ผู้แทนพระองค์ มอบสิ่งของพระราชทานและเปิดงานสักการะเจ้าแม่กวนอิม องค์ต้นแบบ ปิดทองพระหัตถ์ และลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ (11/09/2012)
มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้พระกรุณาโปรดให้นายมนัส โนนุช กรรมการและผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีสักการะเจ้าแม่กวนอิมองค์ต้นแบบ ปิดทองพระหัตถ์ และลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และมอบสิ่งของพระราชทานให้กับประชาชน ณ ศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่ลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประทานแจกันดอกไม้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี (08/09/2012)
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงมีพระกรุณาโปรดให้ คุณจิรฐิติกาญจน์ เรืองรักษ์ คุณข้าหลวงผู้ใหญ่ ประจำพระองค์ เป็นผู้แทนพระองค์ อัญเชิญแจกันดอกไม้พระราชทาน แด่ นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ในโอกาสที่ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้ นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ผู้ว่าฯราชการจังหวัดลพบุรี ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กองทัพบก ร่วมกับ คณะกรรมการอาชีวะศึกษา นำศิลปิน ดารา ตลก เยี่ยมบำรุงขวัญ สุภาพบุรุษอาชีวะ หลังผ่านการฝึก 8 สัปดาห์ ที่ ลพบุรี (08/09/2012)
พ.ท.วันชนะ สวัสดี หรือ ผู้พันเบิร์ด รองโฆษกกองทัพบก พร้อมด้วย คณะกรรมการอาชีวะศึกษา ได้นำ เหล่าศิลปิน ดารา ตลก ตลอดจน คณะสื่อมวลชนแขนงต่างๆ เดินทางลงพื้นที่ โรงเรียนสงครามพิเศษ ศูนย์สงครามพิเศษ ค่ายเอราวัณ จ.ลพบุรี เพื่อเยี่ยมบำรุงขวัญ นักเรียนอาชีวะ ในโครงการ สุภาพบุรุษอาชีวะ รุ่นแรก
พิธีปิด “ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและดุลยภาพชีวิตสร้างคุณค่าแห่งตนในการเอาชนะยาเสพติด” รุ่นที่ 5 จังหวัดลพบุรี (08/09/2012)
ที่กองพลาธิการส่งกำลังทางอากาศ จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานปิดการอบรม ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและดุลยภาพชีวิตสร้างคุณค่าแห่งตนในการเอาชนะยาเสพติด รุ่นที่5 ของศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน โครงการขุดลอกแม่น้ำสายหลักของจังหวัดลพบุรี (06/09/2012)
วันนี้ที่ อบต.เขาสมอคอน อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี พลเอก ดุลกฤต รักษ์เผ่า ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานในโครงการขุดลอกแม่น้ำสายหลักของจังหวัดลพบุรี ได้แก่ แม่น้ำบางขาม แม่น้ำลพบุรี และแม่น้ำป่าสัก ในพื้นที่ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี
โครงการ “รัฐบาลพบประชาชน ทุนเพื่อคุณภาพชีวิต” จังหวัดลพบุรี (25/08/2012)
นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดงาน "รัฐบาลพบประชาชน ทุนเพื่อคุณภาพชีวิต ” โดยกำหนดจัดงานพร้อมกันทั่วประเทศ ในวันนี้( 25 ส.ค.55 ) และวันพรุ่งนี้ 26 สิงหาคม 2555 ซึ่งในส่วนของจังหวัดลพบุรี จัดงานที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพวงมาลา วางหน้าหีบศพ ทหารพรานผู้เสียชีวิตจากการถูกผู้ก่อเหตุรุนแรงใช้อาวุธลอบยิง ที่บ้านกูจิงลือปะ ตำบลเฉลิม อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส (24/08/2012)
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เชิญพวงมาลาหลวง และพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ไปวางที่หน้าหีบศพ จ่าสิบเอก บังเอิญ พันธุ์อยู่ อายุ 49 ปี สังกัดกรมทหารพรานที่ 45 ซึ่งเสียชีวิตจากการถูกผู้ก่อเหตุรุนแรงใช้อาวุธลอบยิง ที่บ้านกูจิงลือปะ ตำบลเฉลิม อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2555 เวลา 10.05 น. ที่ผ่านมา
จังหวัดลพบุรี จัดประชุมเครือข่ายสมัชชาเด็กและเยาวชน ป้องกันและแก้ไขปัญหาตั้งครรภ์ไม่พร้อม (23/08/2012)
ที่ ศูนย์สัมมนาจัดเลี้ยงมนณิพา อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมเครือข่ายสมัชชาเด็กและเยาวชนป้องกันและแก้ไขปัญหาตั้งครรภ์ไม่พร้อมจังหวัดลพบุรี
จังหวัดลพบุรี เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะตำบลและเลขานุการเจ้าคณะตำบล “ร่วมฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า” (16/08/2012)
นายธนาคม จงจิระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะตำบลและเลขานุการเจ้าคณะตำบล “ร่วมฉลองพุทธชยันตี 2600 ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า” ด้านคอมพิวเตอร์ งานสารบรรณและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชาวลพบุรีร่วมใจ กวาดล้างโรคภัย ถวายเป็นพระราชกุศล (16/08/2012)
นายธนาคม จงจิระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน เปิดงาน ชาวลพบุรีรวมใจ กวาดล้างโรคภัย ถวายเป็นพระราชกุศล เพื่อเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์และเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดชัยบาดาล (14/08/2012)
จังหวัดลพบุรีจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา (12/08/2012)
นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์จำนวน 80 รูป เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
จังหวัดลพบุรี จัดพิธีถวายราชสดุดีสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร (30/07/2012)
อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ให้เกียรติ เป็นวิทยากรบรรยายใน “โครงการประชาสัมพันธ์ และขยายเครือข่ายรณรงค์ป้องกันสาธารณภัยและภาวะวิกฤต ปี ๒๕๕๕” จังหวัดลพบุรี (19/07/2012)
ห้องประชุม (ชั้น๔ ) องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีนายธีระพงษ์ โสดาศรี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายใน “โครงการประชาสัมพันธ์และขยายเครือข่ายรณรงค์ป้องกันสาธารณภัยและภาวะวิกฤต ปี ๒๕๕๕” จังหวัดลพบุรี

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 [99] 100 101 102 103 ถัดไป>>