หน้าหลัก >> เกาะติดลพบุรี

เกาะติดลพบุรี
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ นำคณะคณาจารย์ นักศึกษา หลักสูตรต่างๆ ของกองทัพบก 7 สถาบัน รวมกว่า 800 คน ศึกษาดูงานความมั่นคงทางการทหาร ที่ ลพบุรี (13/11/2012)
นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พล.ท.ศุภรัตน์ พัฒนาวิสุทธิ์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ นักศึกษาหลักสูตรวิชาการป้องกันประเทศ จาก 7 สถาบันพร้อมทั้งนำเยี่ยมชมการสาธิต การปฏิบัติการทางทหาร ของหน่วยรบพิเศษ
ปลัดจังหวัดลพบุรี ผู้แทนประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของพระราชทานแก่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 จังหวัดลพบุรี (09/11/2012)
ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 จังหวัดลพบุรี ตำบลดงดินแดง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี นายไชยวัฒน์ พันธ์นรา ปลัดจังหวัดลพบุรี ผู้แทนประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ตรวจเยี่ยมและมอบทุนการศึกษาพระราชทานแก่นักเรียน จำนวน 13 ทุน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานผ้าไตรประกอบพิธี บำเพ็ญกุศลครบ 100 ปี ชาตกาล พระครูโสภณธรรมรัต (ถม ธัมมทีโปมหาเถร) (07/11/2012)
ที่วัดเชิงท่า ตำบลท่าหิน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานผ้าไตร ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลครบ 100 ปี ชาตกาล พระครูโสภณธรรมรัต(ถม ธัมมทีโปมหาเถร)อดีตเจ้าอาวาสวัดเชิงท่า และที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองลพบุรี โดยนายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เชิญผ้าไตร
วันนี้(6 พ.ย.55)นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่้าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจ ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ครั้งที่ 1/2555ที่ห้องประชุมทานตะวัน ศาลากลางจังหวัดลพบุรี (06/11/2012)
เมื่อคืนวันที่ 5 พ.ย. 55 จังหวัดลพบุรี โดยนายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน การบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพ พระราชปริยัติสุธี อดีตเจ้าคณะจังหวัดลพบุรี เจ้าอาวาสวัดคลองเกตุ ที่ศูนย์อบรมเยาวชนลพบุรี ต.วังเพลิง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี (06/11/2012)
จังหวัดลพบุรีเปิดงานสืบสานประเพณีไทยรามัญบางขันหมาก ประจำปี ๒๕๕๕ (05/11/2012)
นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธานเปิดงานสืบสานประเพณีไทยรามัญบางขันหมาก ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี กำหนดงานมีถึงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ โดยมีชาวลพบุรีให้ความสนใจมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงโปรดให้ผู้ว่าราชการ จังหวัดลพบุรี เป็นผู้แทนพระองค์ เป็นประธานในพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน (04/11/2012)
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงโปรดให้นายพิเชฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นผู้แทนพระองค์ เป็นประธานในพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน ณ วัดสวนสวรรค์ ตำบลหนองม่วง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี
กำหนดการพิธีบำเพ็ญกุศลศพ พระราชปริยัติสุธี(อำนวย ปญญาวุฑโฒ)ปธ๗ อดีตเจ้าคณะจังหวัดลพบุรี (01/11/2012)
คปภ. สร้างความรู้ ความเข้าใจ เรื่อง “กรมธรรม์ประกันภัยพิบัติ”แก่ประชาชนจังหวัดลพบุรี (30/10/2012)
นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับ “การประกันภัยและกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติ” จัดโดย จังหวัดลพบุรีร่วมกับ สำนักงาน คปภ.พร้อมด้วยนายประเวช องอาจสิทธิกุล เลขาธิการคณะกรรมการการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.) มาร่วมให้ความรู้ ความเข้าใจ เรื่องกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย
ตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม กวดขันยาเสพติด อาวุธปืน แหล่งอบายมุข และสถานบริการผิดกฎหมาย ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี (26/10/2012)
ตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม กวดขันยาเสพติด อาวุธปืน แหล่งอบายมุข และสถานบริการผิดกฎหมาย ในเขตพื้นที่รับผิดชอบตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี เพื่อเป็นการระดมสรรพกำลังแสดงความพร้อมป้องกันอาชญากรรม และควบคุมสถานการณ์อาชญากรรม
หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ร่วมกับ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ดำเนินการช่วยเหลือเยี่ยวยาเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (25/10/2012)
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นำส่วนราชการต่างๆและภาคเอกชน ร่วมวางพวงมาลา เนื่องในโอกาสวันปิยมหาราช (23/10/2012)
ณ. พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งประดิษฐานอยู่หน้าศาลากลางจังหวัดลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการพลเรือน ตุลาการ ทหาร ตำรวจ เหล่ากาชาด องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชน สมาคม มูลนิธิ สโมสร ชมรม และพสกนิกรชาวจังหวัดลพบุรีทุกหมู่เหล่า ร่วมวางพวงมาลา เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตา รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และถวายราชสดุดี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยะมหาราช
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี และ ปฏิบัติตน ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมอบนโยบายการปฏิบัติงาน (18/10/2012)
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี และ ปฏิบัติตนตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมอบนโยบายการปฏิบัติงานภายหลัง จาการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้กำกับการสถานีตำรวจและองค์กรเอกชน
ปลัดกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่จังหวัดลพบุรี มอบนโยบายการดำเนินงานตาม โครงการรับจำนำข้าวเปลือกปีการผลิต ๒๕๕๕/๕๖ ที่อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี (15/10/2012)
นางวัชรี วิมุกตายน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ และคณะ ได้เดินทางไปยังโรงสีธีรโชติเจริญกิจ๒ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เพื่อมอบนโยบายการดำเนินงานตามโครงการรับจำนำข้าวเปลือก ปีการผลิต ๒๕๕๕/๕๖ ให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ เกษตรกรและผู้ประกอบการโรงสีในจังหวัดลพบุรี
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปประทานแผ่นศิลาฤกษ์บ้านน้ำใจไทยเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดลพบุรี (10/10/2012)
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสม สวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จวัดถ้ำตะโก พุทธโสภา หมู่ที่๕ ตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เพื่อทรงประทานแผ่นศิลาฤกษ์ทรงเจิมแก่ผู้ประสบมหาอุทกภัยเมื่อปี ๒๕๕๔ ที่ได้รับความช่วยเหลือสร้างบ้าน เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ผู้อยู่อาศัย
“มหกรรมธงฟ้าลดค่าครองชีพไทยช่วยไทย ระดับจังหวัด” จังหวัดลพบุรี (14/09/2012)
นายไชวัฒน์ พันธ์นรา ปลัดจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดงาน ในวันที่ 13 กันยายน 2555 เวลา16.30 น. ภายในงานมีร้านค้าเข้าร่วมโครงการ160 คูหา จำหน่ายสินค้าอุปโภค–บริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพ ในราคาถูกกว่าท้องตลาด 20 - 40%
จังหวัดลพบุรี จัดโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พบประชาชน (14/09/2012)
ที่วัดเนินทอง ตำบลแก่งผักกูด อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน จุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย และเปิดกรวยดอกไม้ ธูป เทียนแพ ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ฯ และ นำกล่าวคำปฏิญาณปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ในพิธีเปิดโครงการ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พบประชาชน
จังหวัดลพบุรี จัดงาน “ย่านการค้าวัฒนธรรม วิถีชุมชนคนบ้านหมี่” (14/09/2012)
นายไชยวัฒน์ พันธ์นรา ปลัดจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมก้าวสู่ “ย่านการค้าวัฒนธรรม วิถีชุมชนคนบ้านหมี่”ที่บริเวณลานเอนกประสงค์ตำบลบ้านทราย อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
ผู้แทนพระองค์ มอบสิ่งของพระราชทานและเปิดงานสักการะเจ้าแม่กวนอิม องค์ต้นแบบ ปิดทองพระหัตถ์ และลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ (11/09/2012)
มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้พระกรุณาโปรดให้นายมนัส โนนุช กรรมการและผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีสักการะเจ้าแม่กวนอิมองค์ต้นแบบ ปิดทองพระหัตถ์ และลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และมอบสิ่งของพระราชทานให้กับประชาชน ณ ศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่ลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประทานแจกันดอกไม้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี (08/09/2012)
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงมีพระกรุณาโปรดให้ คุณจิรฐิติกาญจน์ เรืองรักษ์ คุณข้าหลวงผู้ใหญ่ ประจำพระองค์ เป็นผู้แทนพระองค์ อัญเชิญแจกันดอกไม้พระราชทาน แด่ นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ในโอกาสที่ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้ นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ผู้ว่าฯราชการจังหวัดลพบุรี ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 [99] 100 101 102 103 ถัดไป>>