หน้าหลัก >> เกาะติดลพบุรี

เกาะติดลพบุรี
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพวงมาลา วางหน้าหีบศพ ทหารพรานผู้เสียชีวิตจากการถูกผู้ก่อเหตุรุนแรงใช้อาวุธลอบยิง ที่บ้านกูจิงลือปะ ตำบลเฉลิม อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส (24/08/2012)
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เชิญพวงมาลาหลวง และพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ไปวางที่หน้าหีบศพ จ่าสิบเอก บังเอิญ พันธุ์อยู่ อายุ 49 ปี สังกัดกรมทหารพรานที่ 45 ซึ่งเสียชีวิตจากการถูกผู้ก่อเหตุรุนแรงใช้อาวุธลอบยิง ที่บ้านกูจิงลือปะ ตำบลเฉลิม อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2555 เวลา 10.05 น. ที่ผ่านมา
จังหวัดลพบุรี จัดประชุมเครือข่ายสมัชชาเด็กและเยาวชน ป้องกันและแก้ไขปัญหาตั้งครรภ์ไม่พร้อม (23/08/2012)
ที่ ศูนย์สัมมนาจัดเลี้ยงมนณิพา อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมเครือข่ายสมัชชาเด็กและเยาวชนป้องกันและแก้ไขปัญหาตั้งครรภ์ไม่พร้อมจังหวัดลพบุรี
จังหวัดลพบุรี เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะตำบลและเลขานุการเจ้าคณะตำบล “ร่วมฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า” (16/08/2012)
นายธนาคม จงจิระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะตำบลและเลขานุการเจ้าคณะตำบล “ร่วมฉลองพุทธชยันตี 2600 ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า” ด้านคอมพิวเตอร์ งานสารบรรณและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชาวลพบุรีร่วมใจ กวาดล้างโรคภัย ถวายเป็นพระราชกุศล (16/08/2012)
นายธนาคม จงจิระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน เปิดงาน ชาวลพบุรีรวมใจ กวาดล้างโรคภัย ถวายเป็นพระราชกุศล เพื่อเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์และเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดชัยบาดาล (14/08/2012)
จังหวัดลพบุรีจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา (12/08/2012)
นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์จำนวน 80 รูป เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
จังหวัดลพบุรี จัดพิธีถวายราชสดุดีสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร (30/07/2012)
อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ให้เกียรติ เป็นวิทยากรบรรยายใน “โครงการประชาสัมพันธ์ และขยายเครือข่ายรณรงค์ป้องกันสาธารณภัยและภาวะวิกฤต ปี ๒๕๕๕” จังหวัดลพบุรี (19/07/2012)
ห้องประชุม (ชั้น๔ ) องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีนายธีระพงษ์ โสดาศรี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายใน “โครงการประชาสัมพันธ์และขยายเครือข่ายรณรงค์ป้องกันสาธารณภัยและภาวะวิกฤต ปี ๒๕๕๕” จังหวัดลพบุรี
องคมนตรี อัญเชิญพวงมาลาพระราชทาน ถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช เนื่องในวันคล้ายเสด็จสวรรคต (11/07/2012)
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ อัญเชิญพวงมาลาพระราชทานถวายเป็นราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต ของ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ซึ่งได้มีกำหนดให้หน่วยงานราชการได้จัดงานรัฐพิธีเป็นประจำทุกปี
จังหวัดลพบุรีจัดโครงการเสวนา ผู้นำศาสนาภาคใต้สันติสุข (10/07/2012)
นางวลัย จิตรสมุทร ประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมเสวนาเรื่อง “ ผู้นำศาสนา ภาคใต้สันติสุข”ตามโครงการศาสนาความจริงที่ต้องปิดเผย ที่ห้องช่อคูณ ศูนย์สัมมนามนณิพา อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี
จังหวัดลพบุรีมอบรางวัลครูสอนดี (09/07/2012)
นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานมอบรางวัลครูสอนดีของจังหวัดลพบุรี ที่แหล่งสมาคมหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
รองปลัดกระทรวงมหาดไทยและผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ร่วมประชุมระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์กับกระทรวงมหาดไทย ที่ศาลากลางจังหวัดลพบุรี (06/07/2012)
นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลย์วุฒิ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมระชุม ระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ กับกระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีนายพระนาย สุวรรณรัฐ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุม
ศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร รองประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย ผู้แทนพระองค์ปฏิบัติภารกิจพิธีเกี่ยวข้าวแปลงสาธิตนาข้าวทรงโยนในโครงการขวัญข้าวเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก ฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดลพบุรี (06/07/2012)
มหกรรม OTOP ลพบุรีและของดี 4 ภาค (05/07/2012)
นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดงาน“ มหกรรม OTOPลพบุรีและของดี4ภาค” ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 8 กรกฎคม 2555จัดขึ้น ณ บริเวณลานจอดรถด้านหน้าห้างบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาลพบุรี 1 อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
จังหวัดลพบุรีประชุมเตรียมการต้อนรับ องคมนตรี ผู้แทนพระองค์ ถวายราชสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราช (04/07/2012)
นายวัชระ ทิพย์พิลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมเตรียมการต้อนรับ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี ผู้แทนพระองค์ มาถวายราชราชสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ที่ ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ทรงเปิดศูนย์ 3 วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัว ตำบลโคกสลุง จังหวัดลพบุรี (04/07/2012)
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ เสด็จแทนพระองค์ไปทรงเปิดศูนย์ 3 วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัว โคกสลุง จังหวัดลพบุรีในพระอุปถัมภ์ฯ ณ หมู่ที่2 บ้านโคกสลุง ตำบลโคกสลุง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
จังหวัดลพบุรีจัดงาน วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๕ (02/07/2012)
นายธนาคม จงจิระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานพิธีเปิดงาน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๕ ณ.สนามกีฬาพระรามเมศวร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
จังหวัดลพบุรีเปิดงาน “ข่วงวัฒนธรรมไทยพวน” (22/06/2012)
นายอำเภอบ้านหมี่ และนายสุชาติ ลายน้ำเงิน รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ร่วมเปิดงานประเพณี ข่วงวัฒนธรรมตำบลโพนทอง ที่ศูนย์วัฒนธรรมตำบลโพนทอง ตำบลโพนทอง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี จัดโครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการปกครองระบอบ ประชาธิปไตยชิงรางวัล “ เยาวชนประชาธิปไตยสัมพันธ์ Young DPR Award ” ปีที่ ๒ (21/06/2012)
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี จัดโครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยชิงรางวัล “เยาวชนประชาธิปไตยสัมพันธ์ Young DPR Award ” ปีที่ ๒ ขึ้น ณ ห้องประชุมสำนักงานการเลือกตั้งประจำจังหวัดลพบุรี
จังหวัดลพบุรีปล่อยคาราวานทีมงานก่อสร้างบ้านโครงการบ้านน้ำใจไทย เพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (15/06/2012)
นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานพิธีเปิดงานการปล่อยขบวนคาราวานทีมงานก่อสร้างบ้านโครงการบ้านน้ำใจไทย เพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก ที่วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 [100] 101 102 103 ถัดไป>>