หน้าหลัก >> เกาะติดลพบุรี

เกาะติดลพบุรี
ปิดฉากแล้ว อย่างสนุกสุดมันส์ สำหรับการแข่งขันเรือยาวประเพณี 12 ฝีพาย เพื่ออนุรักษ์และสืบสานประเพณีงานแข่งเรือยาว ของดี อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี (21/06/2018)
ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย และ อำเภอบ้านหมี่ ได้ร่วมกันจัดการแข่งขันเรือยาวประเพณี 12 ฝีพาย เพื่ออนุรักษ์สายน้ำ และสืบสานประเพณีงานแข่งเรือยาว ของดี อำเภอบ้านหมี่ เพื่อชิงถ้วยพร้อมเงินรางวัล ตลอดจนเพื่อเป็นการอนุรักษ์แม่น้ำลำคลอง และวิถีแห่ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นชาวอำเภอบ้านหมี่ ที่ควบคู่กับสายน้ำ ให้คงอยู่คู่ชุมชนตลอดไป อันก่อให้เกิดความรักความสามัคคี และมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รวมถึงเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวระดับท้องถิ่น ณ บริเวณสะพานบ้านกล้วย คลองชลประทานชัยนาท-ป่าสัก หมู่ 5 ต.บ้านกล้วย อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี ซึ่งปีนี้ มีหมู่บ้าน ตำบลต่างๆ ส่งเรือเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 8 ลำ และ ได้รับความสนใจจากประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมาก
อ่าน 6 ครั้ง
อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี จัดการแข่งขันเรือยาวประเพณี 12 ฝีพาย เพื่ออนุรักษ์และสืบสานประเพณีงานแข่งเรือยาว ของดีอำเภอบ้านหมี่ (16/06/2018)
วันที่ 16 มิถุนายน 2561 นายสุชาติ ลายน้ำเงิน อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลพบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดการแข่งขันเรือยาว 12 พาย โดยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย และ อำเภอบ้านหมี่ ได้ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อชิงถ้วยพร้อมเงินรางวัล ตลอดจนเพื่ออนุรักษ์และสืบสานประเพณีแข่งเรือยาว เป็นการอนุรักษ์แม่น้ำลำคลอง และวิถีประเพณีท้องถิ่นอันดีงามให้คงอยู่คู่ชุมชน ก่อให้เกิดความรักความสามัคคี และมีน้ำใจเป็นนักกีฬา ส่งเสริมการท่องเที่ยวระดับท้องถิ่น
อ่าน 6 ครั้ง
กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย กรมทหารปืนใหญ่ที่ 72 มอบสิ่งของ และถังบรรจุน้ำดื่มขนาด 1,500 ลิตร แก่ประชาชน และวัด ในพื้นที่ห่างไกล (16/06/2018)
กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย กรมทหารปืนใหญ่ที่ 72 มอบสิ่งของ และถังบรรจุน้ำดื่มขนาด 1,500 ลิตร แก่ประชาชน และวัด ในพื้นที่ห่างไกล เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน ตามนโยบายกองทัพบก
อ่าน 5 ครั้ง
เด็กนักเรียน ระดับชั้นอนุบาล ถึง ประถมศึกษาตอนต้น กว่า 700 คน เดินถือป้ายข้อความ ต่างๆ เดินรณรงค์ไม่เล่นการพนันฟุตบอลโลก 2018 (15/06/2018)
ที่ โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด 1 อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี คณะครูอาจารย์ ได้นำนักเรียน ตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึงระดับประถมศึกษา จำนวนกว่า 700 คน แต่งการด้วยชุดลูกเสือ เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ร่วมกันถือแผ่นป้ายข้อความต่างๆ ที่เด็กๆ ได้เขียน และวาดภาพประกอบด้วยตนเอง อาทิ ดูบอลไม่พนันก็มันได้ , ดูบอลอย่างเดียวไม่เอี่ยวพนัน , ความสนุกอยู่ที่เกมกีฬา ความจนอยู่ที่การพนัน , รักกันจริงต้องทิ้งการพนัน , ดูบอลให้สนุกจะไม่เป็นทุกข์ถ้าไม่พนัน และข้อความอื่นๆ อีกมากมาย ออกมาร่วมกัน เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ไม่ยุ่งเกี่ยวกับการพนันบอลโลก ไปรอบสถานศึกษา และชุมชนใกล้เคียง
อ่าน 8 ครั้ง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี จัดประชุมเครือข่ายด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี (15/06/2018)
วันที่14 มิถุนายน 2561 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี โดย นายไพโรจน์ สุรัตนวนิช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะทำงานจากงานข้อมูลสารสนเทศและสื่อสารความเสี่ยง กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข จัดการประชุมเครือข่ายด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรีขึ้น ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี ได้จัดทำโครงการ พัฒนาและสร้างเสริมความเข้มแข็งงานสื่อสารความเสี่ยง และสร้างภาพลักษณ์องค์กร
อ่าน 4 ครั้ง
ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบก ร่วมงานวันการบินทหารบก ประจำปี 2561 ที่จังหวัดลพบุรี (15/06/2018)
วันที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ที่ ค่ายสมเด็จพระศรีนครินทรา ศูนย์การบินทหารบก จังหวัดลพบุรี พลเอก โกญจนาท ศุกระเศรณี ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบก เดินทางมาเป็นประธานงาน "วันการบินทหารบก" ประจำปี 2561 ซึ่งเป็นการระลึกถึงวีรกรรมเจ้าหน้าที่การบินทหารบก ที่ได้เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่เพื่อปกป้อง และรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศ ด้วยความกล้าหาย อดทน และเสียสละเป็นแบบอย่างที่ดีของชาวการบินทหารบกในปัจจุบัน
อ่าน 11 ครั้ง
ความน่ารัก น่าเอ็นดู ในพิธีวันทา บูชาครู ของนักเรียนอนุบาลเด็กเล็ก พร้อมด้วย พานไหว้ครู ขนมลูกชุบสีสันสวยงาม ชวนรับประทาน (15/06/2018)
ช่วงนี้ สถาบันการศึกษาหลายแห่ง ต่างพากันทยอยจัดกิจกรรมไหว้ครู ให้กับนักเรียนนักศึกษา เพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อ พระคุณของคุณครู ซึ่งมักจะจัดขึ้นในช่วง เดือนมิถุนายน ของทุกปี และโดยส่วนใหญ่จะเป็นวันพฤหัสบดี ของภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษานั้นๆ ให้เป็นวันไหว้ครู
อ่าน 8 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดงานมหกรรมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว (13/06/2018)
นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดลพบุรี โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี ได้เตรียมจัดงานมหกรรมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 (ลพบุรี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง) ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2561 ระหว่างเวลา 10.00 – 20.00 น. ณ เขตพระราชฐานชั้นนอก พระนารายณ์ราชนิเวศน์ ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
อ่าน 3 ครั้ง
ผู้ตรวจการแผ่นดิน พบสื่อมวลชนจังหวัดลพบุรี และจัดกิจกรรม CSR ปลูกป่าตามโครงการ “เฉลิมพระเกียรติเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์” ที่อ่างเก็บน้ำห้วยกระแทก จังหวัดลพบุรี (13/06/2018)
นายสงัด ปัถวี รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เปิดเผยว่า สำนักงานผู้ตรวจ การแผ่นดิน ได้กำหนดจัดโครงการผู้ตรวจการแผ่นดิน พบสื่อมวลชน จังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่ 16 – 17 กรกฎาคม 2561ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 อาคาร 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี
อ่าน 3 ครั้ง
อำเภอชัยบาดาล ขับเคลื่อนการจัดการน้ำตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคารน้ำใต้ดิน) (13/06/2018)
นายศรีชัย ตันฑะโสภณ นายอำเภอชัยบาดาล เปิดเผยว่า ตามที่กรมการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้จัดอบรม “โครงการ อปท.ต้นแบบจัดการน้ำตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคารน้ำใต้ดิน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการบริหารจัดการน้ำ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างรายได้กับประชาชน ละแก้ไขปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง ดังนั้น อำเภอชัยบาดาล ได้ขับเคลื่อนการจัดการน้ำตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคารน้ำใต้ดิน) ขยายผลให้ครอบคลุมทั่วทั้งอำเภอ
อ่าน 7 ครั้ง
หนุ่ม สาว แม่ค้า ยุคใหม่ เจ้าของสวนมาเอง ขนทุเรียน 2.5 ตัน พร้อมผลไม้หลากหลาย เปิดตลาดบุฟเฟ่ต์ผลไม้ ครั้งแรกของจังหวัดลพบุรี (13/06/2018)
นาย พีระพงษ์ วิเศรษศิริกุล และ น.ส.ณัฐภัฎชฎา วิเศรษศิริกุล เจ้าของสวนผลไม้ จาก จันทบุรี แต่มีแหล่งจำหน่ายขายส่งผลไม้อยู่ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี กล้าคิด กล้าทำ กล้าลงทุน ได้สร้างกระแสการค้าขายแนวใหม่ ขนผลไม้ จากสวนของตนเอง และกลุ่มเครือญาติพี่น้องในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี โดยเฉพาะ ทุเรียน หลายหลายสายพันธุ์ และผลไม้ตามฤดูกาล ทั้ง เงาะ มังคุด ลองกอง สละ รวมถึง อาหารคาวหวาน ทั้งเมณู อาหารไทย และ อาหารญี่ปุ่น
อ่าน 5 ครั้ง
จ.ลพบุรี จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการท่องเที่ยวอารยธรรมวิถีไทยลุ่มน้ำเจ้าพระยาป่าสัก (13/06/2018)
จ.ลพบุรี จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการท่องเที่ยวอารยธรรมวิถีไทยลุ่มน้ำเจ้าพระยาป่าสัก กิจกรรมย่อย สำรวจ ออกแบบแปลน วางแผน พื้นที่ทัศนศึกษาธรรมชาติเชิงสัตว์ป่าซับลังกา เพื่อการเรียนรู้ทางธรรมชาติ
อ่าน 4 ครั้ง
สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลคนพิการไทย จัดแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลนั่งคนพิการนัดกระชับมิตร ที่ จ.ลพบุรี (12/06/2018)
วันที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น.ที่ โรงยิมพิสุทธิธรรมธาดา สนามกีฬาพระราเมศวร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลคนพิการไทย สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลคนพิการเกาหลีใต้ และความร่วมมือจากสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมเชียรไทย ร่วมจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลนั่งคนพิการ นัดกระชับมิตร ระหว่างทีมชาติไทยและทีมชาติเกาหลี
อ่าน 2 ครั้ง
สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา บันทึกข้อตกลง (MOU) การดูแลสุขภาพครู กับโรงพยาบาลของรัฐ เป็นต้นแบบแห่งแรก ของจังหวัดลพบุรี (12/06/2018)
วันที่ 12 มิถุนายน 2561 ที่ ห้องประชุม โรงพยาบาลท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นายกิจจา จงประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นายแพทย์ สันติ ลาภเบญจกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าวุ้ง ได้ร่วมกันลงนามบันทึกขอตกลง (MOU) ในการดำเนินงานระหว่างองค์กรของรัฐ ตามโครงการ “สุขภาพดีเริ่มต้นได้ที่นี่ ” ภายใต้ คำขวัญที่ว่า “ครอบครัวครู เราดูแล” ซึ่งทั้ง 2 หน่วยงาน มีความตกลงร่วมกัน ที่จะดูแลสุขภาพครู ในพื้นที่อำเภอท่าวุ้ง ซึ่งเป็นครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด อำเภอท่าวุ้ง จำนวน 418 คน เป็นโครงการนำร่องครั้งแรกของจังหวัดลพบุรี
อ่าน 2 ครั้ง
ว่าฯ ลพบุรี อัญเชิญพวงมาลาพระราชทาน ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต (11/06/2018)
วันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี อัญเชิญพวงมาลาพระราชทาน ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ 8 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 9 มิถุนายน ของทุกปี ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ 8 หน้าตึกกองอำนวยการโรงพยาบาลอานันทมหิดล ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
อ่าน 9 ครั้ง
จ.ลพบุรีชาวอำเภอโคกเจริญกว่า 1,000 คนร่วมกันทำความดี สู่สังคม จัดกิจกรรมปั่น ปลูก ปล่อย ปลอดอบายมุข เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (11/06/2018)
วันที่ 8 มิถุนายน 2561 ชาวอำเภอโคกเจริญกว่า 1,000 คนได้ร่วมกันปั่นจักรยานออกจากที่ว่าการอำเภอโคกเจริญ เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมปั่น ปลูก ปล่อย ปลอดอบายมุข เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ณ ที่บริเวณ อ่างเก็บน้ำบ้านใหม่ศรีอุบล หมู่ที่ 6 ตำบลโคกแสมสาร อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี รวมระยะทางกว่า 10กิโลเมตร โดยมีนายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดกรวยดอกไม้สดถวายราชสักการะ และกล่าวคำปฏิญาณ ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพรถะเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร
อ่าน 6 ครั้ง
จ.ลพบุรี เปิดงาน "เที่ยวชมวัง ฟังดนตรี เมืองพระนารายณ์ " (11/06/2018)
วันที่ 9 มิถุนายน 2561 เวลา 18.00 น. ที่ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ อำเภอเมืองลพบุรี นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดงาน "เที่ยวชมวัง ฟังดนตรี เมืองพระนารายณ์" ประจำปี 2561 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จังหวัดลพบุรี โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ร่วมกับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์ สำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี และภาคีเครือข่าย ร่วมกันจัดต่อเนื่องมาหลายปี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลพบุรี โดยเฉพาะการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ซึ่งจะมีส่วนในการสร้างงาน สร้างรายได้ ให้แก่ประชาชนในจังหวัดลพบุรี และยังเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ และพระนารายณ์ราชนิเวศน์ในยามค่ำคืนอีกด้วย
อ่าน 7 ครั้ง
ความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของแรงงาน (08/06/2018)
นางสาวรัชนี วงศ์รัชตนันท์ สถิติจังหวัดลพบุรี เปิดเผยว่า จากการสำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร พ.ศ. 2561 เพื่อทราบความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป หลักสูตรที่ต้องการได้รับการพัฒนาฯ ซึ่งผลการสำรวจ พบว่า จำนวนประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป จำนวน 646,825 คน ในจำนวนนี้ มีผู้ต้องการพัฒนาขีดความสามารถ 118,389 คน (18.3%) จำแนกเป็นเพศชาย 56,520 คน และเพศหญิง 61,869 คน ส่วนใหญ่อาศัยอยู่นอกเขตเทศบาล และมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
อ่าน 7 ครั้ง
โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี บูรณาการร่วมหลายภาคส่วน ซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงพยาบาล (08/06/2018)
นายเกรียงไกร นามไธสง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี เป็นประธานเปิดโครงการฝึกซ้อมแผนเพื่อป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานพยาบาล โดยมีคณะแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ เวรเปล ผู้ช่วยเหลือคนไข้ และฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยเทศบาลเมืองลพบุรี พร้อมด้วย มูลนิธิปอเต็กตึ้งลพบุรี ร่วมทำการฝึกซ้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะความชำนาญเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น พร้อมนำความรู้ ทักษะความชำนาญไปใช้แก้เหตุการณ์เฉพาะหน้า หากเกิดอัคคีภัยขึ้นจริง โดยเฉพาะการแก้ปัญหาตามลำดับขั้นตอนตามความเร็งด่วน โดยเฉพาะการช่วยเหลือคนไข้ การประสานงาน การติดต่อสื่อสาร การดูแลผู้ป่วยภาวะวิกฤติ
อ่าน 8 ครั้ง
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดลพบุรี จัดโครงการผู้ประกอบการลพบุรีร่วมใจให้โอกาสผู้พลั้งผิด (08/06/2018)
วันที่ 8 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. ที่ โรงแรมลพบุรีอินน์ รีสอร์ท อำเภอเมืองลพบุรี สำนักงานยุติธรรมจังหวัดลพบุรี จัดโครงการ "ผู้ประกอบการลพบุรีร่วมใจให้โอกาสผู้พลั้งผิด" โดยมีนายบุญเติม เรณุมาศ ปลัดจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดโครงการฯ สำหรับวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ในการช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้กระทำผิดในชุมชนให้แก่ผู้ประกอบการในจังหวัดลพบุรีและส่งเสริมให้ผู้กระทำผิดในชุมชนมีอาชีพและมีรายได้ เป็นการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ประกอบการและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม อันจะนำไปสู่ความร่วมมือในการให้โอกาสผู้พ้นโทษ ผู้ถูกคุมประพฤติ รวมทั้งเด็กและเยาวชนที่ก้าวพลาดให้มีอาชีพต่อไป
อ่าน 8 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 ถัดไป>>