หน้าหลัก >> เกาะติดลพบุรี

เกาะติดลพบุรี
ทำเองได้ ไม่ต้องซื้อ ครู และ ผู้นำชุมขน สอนเด็กนักเรียน ทำกระทงจากวัสดุธรรมชาติ ผักตบชวา กะลามะพร้าว เปลือกข้าวโพด เปลือกโสน ต้นกล้วย ใบตอง รณรงค์งดการใช้โฟม เทศกาลลอยกระทง (21/11/2018)
ใกล้ถึงเทศกาลลอยกระทง คณะครูนักเรียน โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด 1 นำโดย นาง ปิยวรรณ์ นัทธี ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย ผู้นำชุมชน ตลอดจน นางประภีร์ พรหมเจริญ อดีตครูโรงเรียนเอกชน ซึ่งทำหน้าที่เป็นวิทยากรจิตอาสา ได้ร่วมตัวกัน ใต้ถุนอาคารเรียน โดยใช้เวลาว่างระหว่างพักเที่ยง และหลังเลิกเรียน มาช่วยกันสอนและถ่ายทอดความรู้ในการประดิษฐ์กระทงจากวัสดุที่มีอยู่ตามธรรมชาติ ให้แก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด 1
อ่าน 23 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี วางแผนประชาสัมพันธ์งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2562 ทุกช่องทาง (21/11/2018)
ที่ห้องประชุมสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี นายบำรุง รื่นบันเทิง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน ประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์จัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2562 เพื่อร่วมกันหารือแนวทางการประชาสัมพันธ์การจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 32 ระหว่างวันที่ 8 ถึง 17 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช อนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น ส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลพบุรี
อ่าน 20 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี แสดงจำหน่ายสินค้า LOPBURI MARKET VILLAGE ท่องเที่ยวชุมชน อาหารปลอดภัยท่องเที่ยวชุมชน อาหารปลอดภัย (21/11/2018)
วันนี้( 16 พ.ย.61) เวลา 17.00 น. ที่ลานโปรโมชั่นชั้น 3 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่า สาขารัตนาธิเบศร์ จังหวัดนนทบุรี นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดงาน LOPBURI MARKET VILLAGE ท่องเที่ยวชุมชน อาหารปลอดภัยท่องเที่ยวชุมชน อาหารปลอดภัย เพื่อเป็นการขับเคลื่อนตามแนวทางประชารัฐ
อ่าน 11 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี แถลงข่าวการจัดงานประเพณีลอยกระทง “ย้อนยุค จอมพล ป. พิบูลสงคราม” ประจำปี 2561 (21/11/2018)
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เวลา 17.00 น. ที่ บริเวณอนุสาวรีย์จอมพล ป.พิบูลสงคราม อำเภอเมืองลพบุรี นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี และนายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ร่วมกันแถลงข่าว การจัดงานประเพณี "ลอยกระทงย้อนยุคจอมพล ป. พิบูลสงคราม ประจำปี 2561” ซึ่งคณะกรรมการจัดงานฯและผู้มาร่วมงานแถลงข่าว ได้แต่งกายย้อนยุคสมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม เป็นการสะท้อนวัฒนธรรมการแต่งกายในสมัยนั้น ส่วนเอกลักษณ์ที่สำคัญของเครื่องแต่งกายสมัยนั้นที่พบเห็นเด่นชัดคือการเลือกสวมใส่เสื้อผ้าสีสดใสและมีหมวกเป็นเครื่องประดับ
อ่าน 11 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีโคนมป่วยตายด้วยโรคปากเท้าเปื่อยในพื้นที่อำเภอลำสนธิ ย้ำ มีมาตรการควบคุมโรคในพื้นที่อย่างเข้มแข็ง (21/11/2018)
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์ ประภาส ภิญโญชีพ ปศุสัตว์เขต 1 และนายสัตวแพทย์จรูญ ชูเกียรติวัฒนา ปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี ร่วมกันแถลงข่าว กรณีโคนมป่วยตายด้วยโรคปากเท้าเปื่อยในพื้นที่ตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรีว่า พื้นที่อำเภอลำสนธิ ได้เกิดการระบาดของโรคปากและเท้าเปื่อยในเดือนตุลาคม 2561 ในพื้นที่ตำบลหนองรี และเดือนพฤศจิกายน 2561
อ่าน 9 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด และพิธีถวายราชสดุดีถวายพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” (21/11/2018)
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ต่อเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” และพิธีถวายราชสดุดีถวายพระเกียรติแด่พระองค์ท่าน โดยมีหัวหน้าส่วน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนและประชาชน เข้าร่วมในพิธี อย่างพร้อมเพียงกัน ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี
อ่าน 9 ครั้ง
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พลอากาศตรี สุพิชัย สุนทรบุระ เป็นประธานในพิธีฌาปนกิจศพ เด็กชายภูบดี ศิริพันธ์ หรือ ของน้อง “ชาร์ป” (13/11/2018)
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พลอากาศตรี สุพิชัย สุนทรบุระ เป็นประธานในพิธีฌาปนกิจศพ เด็กชายภูบดี ศิริพันธ์ หรือ ของน้อง “ชาร์ป” เด็กจิตอาสายอดกตัญญู เหยื่อสังเวยชีวิต ให้แก่ผู้ที่เสพยาเสพติด ที่ จังหวัดลพบุรี
อ่าน 29 ครั้ง
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบเงินและสิ่งของพระราชทาน แก่ผู้ประสบอัคคีภัย บ้านได้รับความเสียหายทั้งหลัง ที่ จังหวัดลพบุรี (13/11/2018)
นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ในฐานะผู้แทนคณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีมอบเงินและสิ่งของพระราชทาน จากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้แก่ นายกัณฑวุฒิ พูลเพชร ณ บ้านเลขที่ 54 หมู่ที่ 5 ตำบลบางขันหมาก อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ซึ่งเป็นราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดอัคคีภัย เพลิงไหม้บ้าน ได้รับความเสียหายทั้งหลังตั้งแต่ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา มูลค่าความเสียหายกว่า 1,025,403 บาท
อ่าน 26 ครั้ง
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้แทนพระองค์ อัญเชิญ หมวก ผ้าพันคอ และบัตรจิตอาสา วางหน้าศพ เด็กชายภูบดี ศิริพันธ์ (12/11/2018)
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้แทนพระองค์ อัญเชิญ หมวก ผ้าพันคอ และบัตรจิตอาสา วางหน้าศพ เด็กชายภูบดี ศิริพันธ์ หรือ ของน้อง “ชาร์ป” เด็กจิตอาสายอดกตัญญู เหยื่อสังเวยชีวิต ให้แก่ผู้ที่เสพยาเสพติด ที่ จังหวัดลพบุรี พร้อมทั้งเป็นประธานประกอบพิธีสวดพระอภิธรรมศพ
อ่าน 24 ครั้ง
โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี จัดกิจกรรม วิ่งด้วยหัวใจ ต้านภัยมะเร็ง มินิมาราธอน ครั้งที่ 1 (12/11/2018)
โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี จัดกิจกรรม วิ่งด้วยหัวใจ ต้านภัยมะเร็ง มินิมาราธอน ครั้งที่ 1 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใส่ใจในการดูแลสุขภาพตนเองให้แข็งแรงด้วยการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง พร้อมนำรายได้ช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็ง
อ่าน 22 ครั้ง
ผู้ว่าฯ ลพบุรี นำผ้ากฐินถวายพระสงฆ์ จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดมะปรางหวาน อ.เมือง จ.ลพบุรี (12/11/2018)
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.09 น. ที่ศาลาการเปรียญ วัดมะปรางหวาน ตำบลพรหมมาสตร์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นางจุรีพร โพธิ์ปภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี เป็นประธานนำผ้ากฐินถวายพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาสวัดมะปรางหวาน โดยมีนายบำรุง รื่นบันเทิง นายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชนชาวลพบุรี เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก
อ่าน 43 ครั้ง
จังหวัดลพบุรีร่วมกับลพบุรีอินน์กรุ๊ปและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานลพบุรี ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานเลี้ยงโต๊ะจีนลิง ครั้งที่ 30 ประจำปี 2561 (12/11/2018)
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 ที่บริเวณหน้าพระปรางค์สามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายบำรุง รื่นบันเทิง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยนายยงยุทธ กิจวัฒนานุสนธิ์ประธานลพบุรีอินน์กรุ๊ป นายธีรพงษ์นุชรักษ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลพบุรี และนางจิรารัตน์ มีงาม ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานลพบุรี ได้ร่วมกันแถลงข่าว การจัดงานเลี้ยงโต๊ะจีนลิง ครั้งที่ 30 ประจำปี2561 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2561 ณ บริเวณหน้าพระปรางค์สามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
อ่าน 26 ครั้ง
มูลนิธิเกียรติร่วมมิตรเพื่อการศึกษา อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานถวายพระสงฆ์ จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดกวิศราราม ราชวรวิหาร (พระอารามหลวง) อ.เมือง จ.ลพบุรี (12/11/2018)
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิเกียรติร่วมมิตรเพื่อการศึกษา เป็นผู้รับพระราชทานผ้าพระกฐินพระราชทาน เพื่อถวายแด่พระสงฆ์ที่จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดกวิศราราม ราชวรวิหาร (พระอารามหลวง) ตำบลท่าหิน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
อ่าน 68 ครั้ง
จ.ลพบุรี แถลงข่าวการจับกุมดำเนินคดี คลินิกเสริมความงามเถื่อนกลางเมืองลพบุรี ที่เปิดบริการโดยไม่ได้รับอนุญาต (12/11/2018)
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15.00 น. ที่สถานีตำรวจภูธรเมืองลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี นายบำรุง รื่นบรรเทิง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นายแพทย์ไพโรจน์ สุรัตนวนิช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลพบุรี และพ.ต.อ.ศักดิ์ชัย เกษโกมล ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองลพบุรี เปิดแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนถึงผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีคลินิกเสริมความงามในอำเภอเมืองลพบุรี เปิดให้บริการโดยไม่ได้รับอนุญาต
อ่าน 25 ครั้ง
พ่อเมืองลพบุรี พาแต่งไทย หิ้วปิ่นโตเข้าวัด ทำบุญ เกื้อกูลพระพุทธศาสนา รักษาสิ่งแวดล้อม ในวันธรรมสวนะ (วันพระ) (12/11/2018)
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 07.00 น. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี ร่วมกับ คณะสงฆ์จังหวัดลพบุรี จัดโครงการ "ผู้ว่าฯ พาแต่งไทย หิ้วปิ่นโตเข้าวัด ทำบุญ เกื้อกูลพระพุทธศาสนา รักษาสิ่งแวดล้อม ในวันธรรมสวนะ (วันพระ) " โดยมี นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยข้าราชการและประชาชนชาวลพบุรี ได้ร่วมกันหิ้วปิ่นโต อาหารคาวหวาน โดยงดการใช้ถุงพลาสติก และกล่องโฟม มาทำบุญตักบาตร ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ และ ฟังธรรม ณ วัดป่าเทพนิมิต ตำบลถนนใหญ่ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
อ่าน 21 ครั้ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต1เปิดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 (06/11/2018)
เมื่อเวลา 09.00นาฬิกาของวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 นาย มานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต 1 พร้อมด้วย นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ได้ร่วมกันเป็นประธานเปิดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561ครั้งที่ 68ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมสมบุญมากบุญ ตำบลป่าตาล อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
อ่าน 19 ครั้ง
สคบ.ลงพื้นที่เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 2 ณ จังหวัดลพบุรี (06/11/2018)
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. นายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 2 ณ โรงแรมลพบุรี อินน์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยมีนายพิฆเนศ ต๊ะปวง รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค บรรยายเรื่อง “บทบาทและอำนาจหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค”
อ่าน 9 ครั้ง
ผลการพิจารณาคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดลพบุรี ประจำปี 2562 (01/11/2018)
ผลการพิจารณาคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดลพบุรี ประจำปี 2562
อ่าน 15 ครั้ง
รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ลงพื้นที่ ติดตามสถานการณ์การการแพร่ระบาด ของโรคปากและเท้าเปื่อยในโคนม (31/10/2018)
วันที่ 31 ตุลาคม 2561 นายสัตวแพทย์จีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมคณะลงพื้นที่ ตรวจติดตามสถานการณ์ การแพร่ระบาด ของโรคปากและเท้าเปื่อยในโคนม พร้อมมอบนโยบายการควบคุมป้องกัน แก่ จนท.ปศุสัตว์ และผู้ประกอบการฟาร์มโคนม ตลอดจน พ่อค้ารับซื้อ โค กระบือ ในจังหวัดลพบุรี ณ สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ก พัฒนานิคม จำกัด
อ่าน 25 ครั้ง
จิตอาสาจังหวัดลพบุรี รวมพลังพัฒนาพื้นที่อำเภอเมืองลพบุรี ตามโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” (31/10/2018)
วันนี้ (30 ต.ค. 61) สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศตรี ศิริพัฒน์ สุขเจริญ"เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาอำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยนายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นำส่วนราชการ กำลังพลทหาร ตำรวจ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนจิตอาสากว่า 2,000 คน ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณวงเวียนเทพสตรี (วงเวียนพระนารายณ์) ถนนนารายณ์มหาราช และวงเวียนสระแก้ว ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม
อ่าน 13 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 ถัดไป>>