หน้าหลัก >> เกาะติดลพบุรี

เกาะติดลพบุรี
ลพบุรี ทำหมันลิงหลังเพิ่มประชากรสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านและวัด (06/05/2018)
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช นำโดย นางสาวกาญจนา นิตยะ ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า ร่วมกับ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 สาขาสระบุรี และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาสมโภชน์ จังหวัดลพบุรี จัดการควบคุมประชากรลิงแสม บริเวณวัดเขาสมโภชน์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน และวัด การแก้ไขปัญหา อันเกิดจากการเพิ่มขึ้นของประชากรลิงที่สร้างความเดือดร้อน รำคาญกับชาวบ้านไปทำลายพืชผลทางการเกษตรและผู้มาปฏิบัติธรรมในวัด ให้เหมาะสมตามหลักวิชาการ
อ่าน 24 ครั้ง
ข้าราชการดีเด่นจังหวัดลพบุรี ยึดแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงตน (06/05/2018)
นายศิริศักดิ์ สกุลโสรัจจะ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี เปิดเผยถึงความรู้สึกภายหลังได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลข้าราชการดีเด่น ประจำปี 2560 จังหวัดลพบุรีว่า รู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างมาก และถือเป็นเกียรติในชีวิตการปฏิบัติราชการ ที่มีความตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ โดยกล่าวว่า ตนเองรับราชการตั้งแต่ระดับ 1 และเลื่อนลำดับมาเรื่อยๆ จนมีโอกาสปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดูแลเรื่องการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยต่างๆ มาแล้ว 3 จังหวัด คือ จังหวัดสุรินทร์ ภูเก็ต และลพบุรี
อ่าน 22 ครั้ง
สำนักงาน คปภ.จัดอบรมความรู้ประกันภัย สำหรับการประกันภัยข้าวนาปี ประจำปี 2561 (06/05/2018)
วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. ที่ โรงแรมลพบุรีอินน์ อำเภอเมืองลพบุรี สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.) จัดอบรมความรู้ประกันภัย(Training for the trainers) สำหรับการประกันภัยข้าวนาปี ประจำปี 2561 เพื่อเป็นการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการปฏิรูปการประกันภัยพืชผลให้มีความต่อเนื่องและยั่งยืน
อ่าน 15 ครั้ง
มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ แพทยสภา สถาบันพระปกเกล้า นำทีมแพทย์อาสาเฉพาะทางออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ตรวจรักษาโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ ที่รพ.พระนารายณ์มหาราช จ.ลพบุรี (06/05/2018)
มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ แพทยสภา สถาบันพระปกเกล้า และนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 6 จัดโครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทาง ร่วมใจ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
อ่าน 23 ครั้ง
ตัวแทนกลุ่มเกษตรกร 77 จังหวัดทั่วไทยกว่า 500 คน ร่วมเสวนาการพัฒนากลุ่มเกษตรกรไทยสู่ความเข้มแข็งภายใต้ยุทธศาสตร์ 20 ปี เนื่องในโอกาสครบรอบ 46 ปีการก่อตั้งกลุ่มเกษตรกรไทย (06/05/2018)
นายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม ประธานคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นายศุภชัย มโนการ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ตลอดจน ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมเปิดเวทีเสวนา ในหัวข้อ "วิกฤติชีวิตเกษตรกร ทางออกของเกษตรกรไทย กับ การพัฒนากลุ่มเกษตรกรสู่ความเข้มแข็งภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี" เนื่องในโอกาส เป็นวันครบรอบ 46 ปี ของการก่อตั้งกลุ่มเกษตรกร
อ่าน 29 ครั้ง
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติและองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ร่วมกับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ จัดงาน " รำลึก 330ปี สุริยุปราคาลพบุรี เทอดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์" (06/05/2018)
วันที่ 30 เมษายน 2561 เวลา 18.00 น. ที่พระนารายณ์ราชนิเวศน์ อำเภอเมืองลพบุรี สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน)(สดร.) และองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ(อพวช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ จัดงาน "รฦกนารายณ์มหาราช ย้อนอรุณรุ่งแห่งดาราศาสตร์ 330ปี" โดยมี ดร.ศรัณย์ โปษยะจินดา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ เป็นประธานเปิดงาน
อ่าน 27 ครั้ง
ขอเชิญร่วมกดถูกใจ เพจ "ร่วมปฏิรูปประเทศ" (02/05/2018)
ขอเชิญร่วมกดถูกใจ เพจ "ร่วมปฏิรูปประเทศ"
อ่าน 21 ครั้ง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดกิจกรรมตามรอยเส้นทางประวัติศาสตร์ในแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ที่จังหวัดลพบุรี (20/04/2018)
วันที่ 20 เมษายน 2561 ที่พระที่นั่งสุทธาสวรรย์ ภายในพระนารายณ์ราชนิเวศน์ อำเภอเมืองลพบุรี นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ได้เดินทางมาเป็นประธานเปิดกิจกรรมตามรอยเส้นทางประวัติศาสตร์ในแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ซึ่งเป็นกิจกรรมที่นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และนักท่องเที่ยวชมโบราณสถานต่างๆในจังหวัดลพบุรี เช่น บ้านเจ้าพระยาวิชาเยนทร์และบ้านหลวงรับราชทูต, วัดปืน, พระปรางค์สามยอด, วันสันเปาโล, ศาลพระกาฬ, วัดพระศรรัตนมหาธาตุ และพระนารายณ์ราชนิเวศน์ โอกาสนี้พระพรหมเสนาบดี เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคา เจ้าคณะภาค 7 ประธานโครงการหมู่บ้านศีล 5กล่าวให้โอวาทรณรงค์ศีล 5 เพื่อให้พุทธศาสนิกชนคิดดี ทำดี ทั้งกาย วาจา ใจ ธำรงไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
อ่าน 33 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี ทำพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)โครงการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง (20/04/2018)
วันที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. จังหวัดลพบุรี โดยสำนักงานคลังจังหวัดลพบุรี ได้ทำพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ระหว่าง จังหวัดลพบุรีโดยนายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี กับหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลพบุรี จำนวน 96 หน่วยงาน ณ โรงแรมลพบุรีอินน์ รีสอร์ท อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ มีขึ้นเพื่อเจตจำนงที่จะร่วมมือกันให้องค์กรมีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังให้มีมาตรฐานสูงขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ส่วนราชการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงานภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืน
อ่าน 52 ครั้ง
รองผู้ว่าฯลพบุรี ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศตามโครงการ "ไทยนิยม ยั่งยืน" จังหวัดลพบุรี (20/04/2018)
นายวีระชัย นาคมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการ "ไทยนิยม ยั่งยืน" จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 2 เพื่อประมวลผลปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการลงพื้นที่ พร้อมกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา ณ ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี โดยมีนายบุญเติม เรณุมาศ ปลัดจังหวัดจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
อ่าน 86 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี เตรียมจัดงานประเพณีแห่พระศรีอริยเมตไตรย์ วัดไลย์ ประจำปี 2561 (20/04/2018)
วันที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 13.00 น. จังหวัดลพบุรี ได้จัดแถลงข่าวการจัดงานประเพณีแห่พระศรีอริยเมตไตรย์ ประจำปี 2561 ณ บริเวณวิหาร วัดไลย์ ตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยมีนายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานฯ พร้อมด้วย นายสิทธา ภู่เอี่ยม นายอำเภอท่าวุ้ง นายสุรเสน กาลอินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลท่าโขลง นายพีรพงษ์ นุชรักษ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลพบุรี และนางวชิราภรณ์ เพ็ชรล้อม วัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี ได้ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานครั้งนี้
อ่าน 42 ครั้ง
โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี จัดกิจกรรม เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2561ให้แก่ผู้ป่วยโรคมะเร็ง ได้มีส่วนร่วม เพื่อไม่ให้ผู้ป่วยรู้สึกว่าถูกทอดทิ้งในวันสำคัญของไทย และเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ป่วยต่อสู้กับโรคร้ายต่อไป (20/04/2018)
โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี จัดกิจกรรม เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2561ให้แก่ผู้ป่วยโรคมะเร็ง ได้มีส่วนร่วม เพื่อไม่ให้ผู้ป่วยรู้สึกว่าถูกทอดทิ้งในวันสำคัญของไทย และเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ป่วยต่อสู้กับโรคร้ายต่อไป
อ่าน 29 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี สรุปสถานการณ์การบาดเจ็บและเสียชีวิตเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561 (18/04/2018)
วันที่ 18 เมษายน 2561 ที่ ห้องพระปรางค์สามยอด ศาลากลางจังหวัดลพบุรี นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานแถลงข่าวและปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลสงกรานต์ 2561 จังหวัดลพบุรี โดยระหว่างวันที่ 11 -17 เมษายน 2561 จังหวัดลพบุรีเกิดอุบัติเหตุ จำนวน 53 ครั้ง เปรียบเทียบสะสม 7 วันของปีที่ผ่านมาเกิดอุบัติเหตุจำนวน 75 ครั้ง ลดลง 22 ครั้ง(ลดลงร้อยละ 29.33) บาดเจ็บ จำนวน 53 ราย ชาย 32 คน หญิง 21 คน เปรียบเทียบกับสะสม 7 วันของปีที่ผ่านมา บาดเจ็บ จำนวน 72 ราย ลดลง 19 ราย (ลดลงร้อยละ 26.38) เพศชาย 1 คน หญิง 2 คน เปรียบเทียบกับสะสม 7 วันของปีที่ผ่านมาเสียชีวิต จำนวน 9 ราย ลดลง 6 ราย (ลดลงร้อยละ 66.67) ซึ่งสถิติในภาพรวมลดลง
อ่าน 29 ครั้ง
จ.ลพบุรี ขอให้ผู้ขับขี่ดูแลสุขภาพ พักผ่อนให้เพียงพอ และเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่จากพายุฝนฟ้าคะนองในหลายพื้นที่ (17/04/2018)
วันที่ 17 เมษายน 2561 นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลสงกรานต์ 2561 ณ ห้องพระปรางค์สามยอด ศาลากลางจังหวัดลพบุรี โดยในรอบวันที่ 16 เมษายน 2561 จังหวัดลพบุรีมีผู้เสียชีวิต 2 ราย ในช่วงบ่าย จากอุบัติเหตุรถจักรยายนต์เสียหลักล้มที่อำเภอท่าวุ้ง 1 ราย สาเหตุเกิดจากหลับในจากการพักผ่อนไม่เพียงพอ และรถเก๋งชนท้ายรถกระบะ 1 รายที่อำเภอหนองม่วง สาเหตุเกิดจากหลับในและ ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย
อ่าน 12 ครั้ง
ผู้ว่าฯ ลพบุรี ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำจุดบริการ และขอให้ดูแลผู้เดินทางอย่างปลอดภัย ส่งท้ายเทศกาลสงกรานต์ 2561 (17/04/2018)
วันที่ 16 เมษายน 2561 เวลา 17.00 น. นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมคณะ ออกตรวจเยี่ยมจุดตรวจจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2561 จังหวัดลพบุรี โดยตรวจเยี่ยมจุดตรวจตู้ยามตำรวจ บ่อ 6 หมู่ที่ 6 ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอเมืองลพบุรี หน่วยบริการทางหลวงพัฒนานิคม ตำบลดีลัง อำเภอพัฒนานิคม จุดตรวจสี่แยกม่วงค่อม หมู่ที่ 6 ตำบลเขาแหลม อำเภอชัยบาดาล จุดตรวจสี่แยกวังเพลิง ตำบลวังเพลิง อำเภอโคกสำโรง จุดตรวจหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี อำเภอบ้านหมี่ และจุดตรวจป้อมยามตำบลบางงา อำเภอท่าวุ้ง
อ่าน 9 ครั้ง
สถานประกอบการธุรกิจคาแคร์ภายในตัวเมืองลพบุรีคึกคัก หลังหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ และเปิดให้บริการวันแรกได้มีประชาชนนำรถเข้ามาใช้บริการกันเป็นจำนวนมาก (17/04/2018)
วันที่ 17 เมษายน 2561 สถานประกอบการธุรกิจคาแคร์ภายในตัวเมืองลพบุรี ซึ่งเปิดให้บริการเป็นวันแรกที่เกี่ยวกับ การล้างอัดฉีด ล้างสี เคลือบสี ขัดเงา ทำความสะอาดรถยนต์โดยพบว่าตั้งแต่ช่วงที่สถานประกอบการธุระกิจคาแคร์ในเขตตัวเมืองลพบุรี เปิดให้บริการได้มีผู้ใช้รถยนต์ จำนวนมาก ต่างนำรถของตนเอง ซึ่ง เปรอะเปื้อน ไปด้วยฝุ่นโคลน และแป้งดินสอพอง จากการละเล่นสงกรานต์ มารอเข้าคิว เพื่อล้างทำความสะอาดรถยนต์ กันเป็นจำนวนมากกว่าในวันปกติ หลายเท่าตัว
อ่าน 20 ครั้ง
ผู้ว่าฯ ลพบุรี ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำจุดบริการ และขอให้ดูแลผู้เดินทางอย่างปลอดภัย ส่งท้ายเทศกาลสงกรานต์ 2561 (17/04/2018)
วันที่ 16 เมษายน 2561 เวลา 17.00 น. นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมคณะ ออกตรวจเยี่ยมจุดตรวจจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2561 จังหวัดลพบุรี โดยตรวจเยี่ยมจุดตรวจตู้ยามตำรวจ บ่อ 6 หมู่ที่ 6 ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอเมืองลพบุรี หน่วยบริการทางหลวงพัฒนานิคม ตำบลดีลัง อำเภอพัฒนานิคม จุดตรวจสี่แยกม่วงค่อม หมู่ที่ 6 ตำบลเขาแหลม อำเภอชัยบาดาล จุดตรวจสี่แยกวังเพลิง ตำบลวังเพลิง อำเภอโคกสำโรง จุดตรวจหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี อำเภอบ้านหมี่ และจุดตรวจป้อมยามตำบลบางงา อำเภอท่าวุ้ง
อ่าน 27 ครั้ง
ลพบุรี คุมเข้มนั่งท้ายรถกระบะหลังมีผู้เสียชีวิตจากการตกรถ (17/04/2018)
สืบเนื่องจากมีชาวบ้านตกจากท้ายรถกระบะ ทำให้เสียชีวิต 1 ราย นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี สั่งการให้นายศรีชัย ตันฑะโสภณ นายอำเภอชัยบาดาลและทีมสอบสวนอุบัติเหตุ ลงไปพื้นที่เพื่อสอบสวนอุบัติเหตุกรณี หญิงวัย 40 ปี ตกจากรถกระบะ เสียชีวิต เหตุเกิด ที่ถนนทางหลวงหมายเลข 2272 (สายท่ามะนาว-บัวชุม) บริเวณหน้าวัดคลองไทร หมู่ที่ 3 ต.ท่ามะนาว ผู้เสียชีวิตชื่อ นางเสาวรัตน์ สมประสงค์ อายุ 40 ปี เป็นราษฎร หมู่ที่ 1 ต.บัวชุม ซึ่งบ้านอยู่ใกล้วัดคลองไทร ต.ท่ามะนาว อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
อ่าน 28 ครั้ง
ประชาชนชาวจังหวัดลพบุรี ร่วมสรงน้ำหลวงพ่ออลงกรต ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ปีใหม่ไทย ประจำปี 2561 (17/04/2018)
วันที่ 16 เม.ย.61 เวลา 13.00 น. ประชาชนชาวจังหวัดลพบุรี ได้ร่วมกันประกอบพิธีสรงน้ำพระราชวิสุทธิประชานาถ หลวงพ่ออลงกรต เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี เพื่อขอพรให้เกิดความเป็นสิริมงคลต่อตนเองและครอบครัว สืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย ในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ปีใหม่ไทย ประจำปี 2561
อ่าน 23 ครั้ง
บรรยากาศท่องเที่ยวในวันหยุดยาว วันสุดท้ายเทศกาลสงกรานต์ยังคงคึกคัก โดยเฉพาะทะเลน้ำจืดแหล่งเล่นน้ำคลายร้อน ยังคงมีประชาชน และนักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำคลายร้อนกันอย่างคึกคัก (17/04/2018)
สำหรับบรรยากาศการท่องเที่ยว ตามแหล่งท่องเที่ยว วันสุดท้าย หลังหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ ตามจุดพักรถและเส้นทางผ่านเข้าสู่กรุงเทพ ยังคงเป็นไปอย่างคึกคัก รวมไปถึง ทะเลน้ำจืดของชาวลพบุรี ซึ่งมีทัศนียภาพที่สวยงาม เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่โอบล้อมด้วยหุบเขา บริเวณอ่างเก็บน้ำซับเหล็ก ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี พบว่าตลอดทั้งวันยังคงมีประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมาก
อ่าน 87 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 ถัดไป>>