หน้าหลัก >> เกาะติดลพบุรี

เกาะติดลพบุรี
ชาวลพบุรีดึงเอกลักษณ์ แต่งชุดไทย ออกกำลังกายส่งเสริมสุขภาพ (15/03/2018)
วันที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 16.30 น. นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานนำออกกำลังกายในกิจกรรม “ชาวละโว้แต่งไทย ฟ้อนรำ นะ ออเจ้า” ณ เขตพระราชฐานชั้นนอก 12 ท้องพระคลัง พระนารายณ์ราชนิเวศน์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
อ่าน 53 ครั้ง
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ร่วมกับมูลนิธิธงชัยใจดี จัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมศักยภาพกีฬากอล์ฟสำหรับเยาวชนภาคฤดูร้อน ประจำปี 2561 (15/03/2018)
วันที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. ที่โรงเรียนสอนกอล์ฟธงชัยใจดี ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรีร่วมกับมูลนิธิธงชัยใจดี ร่วมกันจัดโครงการส่งเสริมศักยภาพกีฬากอล์ฟสำหรับเยาวชนจังหวัดลพบุรี ภาคฤดูร้อน ประจำปี 2561
อ่าน 30 ครั้ง
จ.ลพบุรี เปิดโครงการ “9 ตามรอยพ่อ สานต่อความดี วิถีพอเพียง ปี 2” (15/03/2018)
วันที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. ที่ศูนย์การเรียนรู้วิถีพอเพียงฯ ป่าสักฮิลล์ไซด์ ตำบลนิคมลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี นายศรีชัย ตันฑะโสภณ นายอำเภอชัยบาดาล เป็นประธานเปิดโครงการ "9ตามรอยพ่อ สานต่อความดี วิถีพอเพียง ปี2"
อ่าน 23 ครั้ง
โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช จัดเดิน - วิ่ง มหากุศล มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 3 ชิงถ้วยพระราชทานฯ (12/03/2018)
วันที่ 11 มีนาคม 2561 เวลา 05.15 น. นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดงานเดิน - วิ่ง มหากุศล โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช มินิ-ฮาล์ฟ มาราธอน ครั้งที่ 3 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งจัดโดยโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เห็นความสำคัญของการส่งเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
อ่าน 23 ครั้ง
ประกวดภาพถ่าย “สุดยอดแห่งเมืองละโว้” ในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 31 ประจำปี 2561 (05/02/2018)
ประกวดภาพถ่าย “สุดยอดแห่งเมืองละโว้” ในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 31 ประจำปี 2561
อ่าน 98 ครั้ง
ราชองครักษ์ประจำพระองค์ ร่วมประชุม ส่วนราชการจังหวัดลพบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประชุมชี้แจงเตรียมความพร้อมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (04/12/2017)
วันที่ 4 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 น. ที่ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี พลอากาศตรี พิศณุ ไพบูลย์ ราชองครักษ์ประจำพระองค์ พร้อมคณะ ร่วมประชุมส่วนราชการจังหวัดลพบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อชี้แจงเตรียมความพร้อมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่จะเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิด "อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558" ณ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ต่อจากนั้น พลอากาศตรี พิศณุ ไพบูลย์ ราชองครักษ์ประจำพระองค์ พร้อมคณะ ได้เดินทางไปที่โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เพื่อประชุมส่วนราชการจังหวัดลพบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการเตรียมความพร้อมการเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด "อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา" และทรงเปิด "อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พระบรมราชินีนาถ" ณ โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ในวันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560
อ่าน 147 ครั้ง
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประชาชนจังหวัดลพบุรี มีแนวโน้มสูงขึ้น (04/12/2017)
นางสาวรัชนี วงศ์รัชตนันท์ สถิติจังหวัดลพบุรี เปิดเผยว่า จากการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2559 ซึ่งเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจำนวนประชากรที่ใช้คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต โทรศัพท์มือถือ ลักษณะพฤติกรรมในการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆ รวมทั้ง จำนวนครัวเรือนที่มีอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เช่น โทรศัพท์พื้นฐาน เครื่องโทรสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ และการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในครัวเรือน ประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไปซึ่งมีประมาณ 727,667 คน พบว่า มีผู้ใช้โทรศัพท์มือถือ 587,551 คน (80.7%) ผู้ใช้อินเทอร์เน็ต 318,301 คน (43.7%) และผู้ใช้คอมพิวเตอร์ 228,756 คน (31.4%)
อ่าน 73 ครั้ง
ผู้ว่าฯลพบุรี เปิดงาน "เทศกาลทานตะวันบานที่เขาโด่" (02/12/2017)
วันที่ 2 ธันวาคม 2560 เวลา 08.00 น. ที่ บริเวณเขาจีนแล หมู่ 7 ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอเมืองลพบุรี นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นางจุรีพร โพธิ์ปภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี และนายแปลก เทพรักษ์ นายอำเภอเมืองลพบุรี ร่วมเปิดงาน "เทศกาลทานตะวันบาน ที่เขาโด่" ซึ่งเป็นทุ่งทานตะวันที่มีฉากหลังเป็นภูเขาสูงรูปร่างแปลกตา ที่ชาวบ้านเรียกกันว่า เขาเที่ยง หรือ เขาโด่ ซึ่งบรรดานักถ่ายภาพได้ขนานนามว่า เป็นจุดถ่ายภาพทุ่งทานตะวันที่สวยงามอีกจุดหนึ่งของจังหวัดลพบุรี สำหรับวัตถุประสงค์เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลและของจังหวัดลพบุรี ในด้านการท่องเที่ยว เพื่อให้สอดคล้องกับกิจกรรมอื่นๆ อาทิ การท่องเที่ยวรถไฟลอยน้ำ ชมเขื่อนของพ่อ การเที่ยวชมพระนารายณ์ราชนิเวศน์ กราบไหว้ศาลพระกาฬ การให้อาหารลิงบริเวณพระปรางค์สามยอด เป็นต้น โดยหวังว่านักท่องเที่ยวจะมาเที่ยวลพบุรีมากขึ้น จะทำให้พี่น้องประชาชนคนลพบุรี มีรายได้จากการขายบริการด้านต่างๆ
อ่าน 53 ครั้ง
ลพบุรี เดินหน้าเมืองต้นแบบสายสื่อบนเสาไฟฟ้าสะอาดตา (01/12/2017)
ันที่ 1 ธันวาคม 2560 เวลา 09.15 น. ที่ศาลากลางจังหวัดลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี และนายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(กฟภ.) ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดการจัดระเบียบสายและอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการจัดสายและอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งเป็นการสร้างทัศนียภาพที่สวยงามให้กับเมืองที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมถึงยังก่อให้เกิดความมั่นคงในระบบจำหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยมี นายจตุธรรม เรืองจุติโพธิ์พาน ผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้ประกอบการสายสื่อสารในพื้นที่จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมพิธ
อ่าน 57 ครั้ง
สำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี แจ้งผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาสที่ 3/2560 (30/11/2017)
นางสาวรัชนี วงศ์รัชตนันท์ สถิติจังหวัดลพบุรี เปิดเผยว่า จากผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาสที่ 3/2560 (กรกฎาคม-กันยายน) จังหวัดลพบุรี มีประชากรที่อยู่ในกำลังแรงงานรวมทั้งสิ้น 645,709 คน เป็นผู้มีงานทำ 419,128 คน และเป็นผู้ว่างงาน 4,097 คน หรือคิดเป็นอัตราการว่างงาน 1.0 % เมื่อเปรียบเทียบอัตราการว่างงานไตรมาส 3 ปี 2559 พบว่า อัตราการว่างงานสูงขึ้น 0.6 % (จาก 0.4 เป็น 1.0) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการลดการจ้างงานในสาขาการผลิต ขายส่ง ขายปลีก
อ่าน 59 ครั้ง
คณะนักศึกษา วปอ. 60 และคณะนักศึกษาสถาบันต่างๆ ศึกษาดูงานด้านความมั่นคงทางทหารที่จังหวัดลพบุรี (29/11/2017)
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันป้องกันประเทศ โดยพลโท ปริพัฒน์ ผลาสินธุ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ได้นำคณะนักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร(วปอ.) รุ่นที่ 60 ประกอบด้วย ข้าราชการทหาร พลเรือน ส่วนราชการอิสระ ภาคเอกชน และนักศึกษาชาวต่างประเทศ พร้อมด้วยนักศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของกองทัพบก และกองทัพอากาศ อาทิ หลักสูตรเสนาธิการทหารบก หลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ หลักสูตรวิทยาลัยการพยาบาล รวมกว่า 1,300 คน เดินทางมาศึกษาดูงานด้านความมั่นคงทางทหารที่จังหวัดลพบุรี ณ กองพลรบพิเศษที่ 1 หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ค่ายเอราวัณ จังหวัดลพบุรี
อ่าน 47 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 (28/11/2017)
จังหวัดลพบุรี ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดลพบุรี จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เพื่อร่วมถวายพระพรชัยมงคล และแสดงความจงรักภัคดี อย่างพร้อมเพียงกัน
อ่าน 35 ครั้ง
ขอความร่วมมือสนับสนุนการซื้อข้าวคุณภาพจากโครงการรัฐ (27/11/2017)
นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอความอนุเคราะห์ให้กระทรวงมหาดไทย แจ้งหน่วยงานในสังกัดให้การสนับสนุนการซื้อข้าวคุณภาพจากโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ และข้าว GAP (Good Agricultural Practice) เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้สามารถจำหน่ายผลผลิตได้และเป็นการสนับสนุนเกษตรกรผลิตข้าวที่มีคุณภาพ ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและขอความร่วมมือจังหวัดพิจารณาดำเนินการ ดังนี้ 1. สนับสนุนการซื้อข้าวคุณภาพจากโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์และข้าว GAP เป็นอันดับแรก 2.บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด และสำนักงานพาณิชย์จังหวัด โดยเชื่อมโยงตลาดอินทรีย์ ข้าว GAP และข้าวเพื่อสุขภาพ ระหว่างกลุ่มเกษตรกรกับผู้ประกอบการค้าในจังหวัด เพื่อให้โครงการดังกล่าวบรรลุผลสำเร็จ
อ่าน 41 ครั้ง
สำนักงานไปรษณีย์เขต 1 จัดงาน "ที่ระลึกวันไปรษณีย์โลก" ประจำปี 2560 ที่จังหวัดลพบุร (25/11/2017)
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 น. ที่ บริเวณ ชั้น 1 ห้างโรบินสันลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด ได้จัดงาน "วันที่ระลึกวันไปรษณีย์โลก" ประจำปี 2560 โดยมี นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดงาน สำหรับวัตถุประสงค์เพื่อรำลึกถึงการก่อตั้งไปรษณีย์โลก ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการวางรากฐานในการติดต่อสื่อสารระหว่างกันของประเทศทั่วโลก ให้สามารถติดต่อกันได้ ภายใต้มาตรฐานเดียวกัน มีการกำหนดค่าธรรมเนียมที่เป็นธรรม ไม่มีการกักกันจดหมาย เพื่อให้เกิดการสื่อสารที่เป็นสากลมากยิ่งขึ้น ซึ่งวันไปรษณีย์โลก(Word Post Day) ตรงกับวันที่ 9 ตุลาคม ของทุกปี ถือเป็นวันสำคัญของไปรษณีย์ทั่วโลก
อ่าน 30 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี เชิญเที่ยวทุ่งทานตะวันบานที่เขาโด่ อำเภอเมืองลพบุร (25/11/2017)
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.00 น. ที่ บริเวณเขาจีนแล หมู่ 7 ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอเมืองลพบุรี นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันแถลงข่าวงาน "เทศกาลทานตะวันบาน ที่เขาโด่" เป็นทุ่งทานตะวันที่กำลังออกดอกเบ่งบาน มีฉากหลังเป็นภูเขาสูงรูปร่างแปลกตา ที่ชาวบ้านเรียกกันว่า เขาเที่ยง หรือ เขาโด่ ซึ่งบรรดานักถ่ายภาพได้ขนานนามว่า เป็นจุดถ่ายภาพทุ่งทานตะวันที่สวยงามอีกจุดหนึ่งของจังหวัดลพบุรี
อ่าน 32 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ปี 2561 (24/11/2017)
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น.ที่วัดหนองโพธิ์ หมู่ที่ 8 ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน จุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย และเปิดกรวยดอกไม้ ถวายสักการะพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พร้อมนำกล่าวคำปฏิญาณตนเพื่อเสริมสร้างความรู้รักสามัคคีของคนในชาติ ในพิธีเปิดโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดลพบุรี ปี 2561” เพื่อนำบริการด้านต่าง ๆและเครื่องอุปโภค บริโภค ของส่วนราชการในระดับจังหวัดทั้งหน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน และสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี โดยนำบริการเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบมาออกหน่วยบริการแก่ประชาชนในพื้นที่กว่า 50 หน่วยงาน
อ่าน 40 ครั้ง
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยมอบรถจักรยานเพื่อน้อง ในโครงการ “มอบจักรยาน 7,000 คัน ปันรัก...สู่โรงเรียนขาดแคลน” ที่จังหวัดลพบุรี (24/11/2017)
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. ที่ หอประชุมอำเภอเมืองลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคม เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในโครงการ“มอบจักรยาน 7,000 คัน ปันรัก...สู่โรงเรียนขาดแคลน” โดยมี นายไพรัตน์ เอื้อชูยศ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นผู้แทนมอบรถจักรยานจำนวน 333 คัน ให้กับนายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เพื่อนำมอบให้กับนักเรียนขาดแคลนในพื้นที่จังหวัดลพบุรีต่อไป
อ่าน 36 ครั้ง
เปิดทุ่งทานตะวัน อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี บานสะพรั่ง พร้อมรับนักท่องเที่ยว “ทานตะวันบานที่บ้านหัวดง ตำบลคลองเกตุ” (24/11/2017)
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 น. ที่ทุ่งทานตะวัน หมู่ที่ 5 บ้านหัวดง ตำบลคลองเกตุ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี นายบุญเติม เรณุมาศ ปลัดจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว“ทานตะวันบานที่บ้านหัวดง ตำบลคลองเกตุ”ประจำปี 2560 โดยองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ ได้ส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลคลองเกตที่เก็บเกี่ยวผลผลิตหลักแล้ว ปรับเปลี่ยนพื้นที่มาปลูกต้นทานตะวัน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชทางเลือกอื่นนอกจากการทำนา เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของจังหวัดลพบุรี ส่งเสริมการมีงานทำ ก่อให้เกิดการจ้างงาน และสนับสนุนการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น อีกทั้งเพื่อให้เกษตรกรในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการท่องเที่ยวทุ่งทานตะวันในชุมชนของตนเอง
อ่าน 33 ครั้ง
อำเภอเมืองลพบุรี จัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานแก่ประชาชน ตามโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจฯ (24/11/2017)
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. ที่หอประชุมอำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายแปลก เทพรักษ์ นายอำเภอเมืองลพบุรี รับสิ่งของพระราชทาน และเป็นประธานในพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานแก่ประชาชน ตามโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ลงทะเบียน ณ อำเภอเมืองลพบุรี โดยเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด เข้ารับพระราชทานสิ่งของพระราชทานฯ เพื่ออัญเชิญไปมอบแก่จิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศ
อ่าน 35 ครั้ง
ประชาชนจำนวนมาก แห่ร่วมรับสรีระสังขารหลวงพ่อเพี้ยนจนแน่นวัด ซึ่งทางวัดได้เปิดโอกาสให้ได้ร่วมรดน้ำศพหลวงพ่อก่อนในวันนี้ (24/11/2017)
เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานายปรัชญา เปปะตัง นายอำเภอบ้านหมี่ คณะสงฆ์จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยประชาชนทั่วประเทศเดินทางมาร่วมรับสรีระสังขาร ของพระครูวิมลสมณวัตร หรือหลวงพ่อเพี้ยน เจ้าอาวาสวัดเกริ่นกฐิน เกจิอารย์ชื่อดังของทุ่งบ้านหมี่ และประเทศไทย ซึ่งได้ละสังขารลงเมื่อวันที่16พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา ที่โรงพยาบาลโรคทรวงอก จังหวัดนนทบุรี
อ่าน 42 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [12] 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 ถัดไป>>