หน้าหลัก >> เกาะติดลพบุรี

เกาะติดลพบุรี
ผู้ว่าฯลพบุรี นำประชาชนชาวลพบุรี ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์เนื่องในวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราช (11/07/2017)
วันนี้(11 กรกฎาคม 2560) เวลา 07.00 น. ที่ บริเวณพระที่นั่งพิมานมงกุฎ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยนางนวลจันทร์ แย้มศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการทหาร ตำรวจ พ่อค้า และประชาชน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 56 รูป โดยมีพระภาวนาสมคุณ รองเจ้าคณะจังหวัดลพบุรี เป็นประธานสงฆ์ เนื่องในวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
อ่าน 67 ครั้ง
รองประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เชิญถุงยังชีพพระราชทานและเยี่ยมเยียนผู้ประสบอุทกภัย อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี (11/07/2017)
วันที่ 8 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงพระกรุณาโปรดให้ ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ รองประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ เชิญถุงยังชีพพระราชทาน โดยนายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นางนวลจันทร์ แย้มศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ เป็นผู้แทนรับมอบเพื่อนำไปมอบให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี ณ ศาลาการเปรียญ วัดมหาโพธิ (มะ-หา-โพด) หมู่ 7 ตำบลมหาโพธิ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี
อ่าน 68 ครั้ง
สคบ.ร่วมกับ พาณิชย์ลพบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจห้างร้านจำหน่ายสังฆภัณฑ์ ช่วงเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา (07/07/2017)
วันนี้(7 กรกฎาคม 2560) เวลา 09.30 น. เจ้าหน้าที่สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดลพบุรี ร่วมกับ เจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลพบุรี และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี ลงพื้นที่ออกตรวจติดตามและขอความร่วมมือสถานประกอบการ ห้างร้านต่างๆ ในพื้นที่อำเภอเมืองลพบุรี ให้แสดงป้ายราคาสินค้า และฉลากรายการสินค้า ชุดสังฆทานและชุดไทยธรรมและสินค้าอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้มาตรฐานและมีฉลากรายการสินค้าที่ถูกต้อง เพื่อให้ประชาชนได้ตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าที่มีคุณภาพ มีความเหมาะสมกับราคา และมีความปลอดภัยจาการซื้อสินค้า เพื่อไปประกอบพิธีสำคัญทางศาสนาช่วงเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2560
อ่าน 68 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี สร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นำลงพื้นที่ศึกษาการปฏิบัติจริง (05/07/2017)
วานนี้(วันที่ 4 กรกฎาคม 2560) เวลา09.30น. ที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านไร่มอญพันธุ์ ต.หนองผักแว่น อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี นายผล ดำธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดการสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรีได้จัดขึ้นโดยเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่งคง มั่งคั่งและยั่งยืน โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการพัฒนา เพื่อให้เครือข่ายประชาสัมพันธ์ได้ทราบรับองค์ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันและขยายผลผ่านสื่อช่องทางต่างๆ โดยมีเครือข่ายประชาสัมพันธ์ วิทยุชุมชน เคเบิลทีวี หนังสือพิมพ์ และอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน (อป.มช.) ในพื้นที่ 11 อำเภอ จำนวน 50 คน
อ่าน 68 ครั้ง
จ.ลพบุรี จัดโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2560 (03/07/2017)
วันนี้ (3 กรกฎาคม 2560) ที่ วัดอัมพวัน ตำบลบางขันหมาก อำเภอเมืองลพบุรี นายผล ดำธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2560 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2560 เพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ร่วมแสดงความกตัญญูกตเวที น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดี เพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้น้อมนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปสู่การปฏิบัติในชีวิตประจำวันและทำกิจกรรมทางสาธารณประโยชน์ เกิดความอยู่เย็นเป็นสุขในสังคม
อ่าน 56 ครั้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี รับมอบเมล็ดพันธุ์ทานตะวันจากภาคเอกชน เตรียมปลูกให้บานเหลืองสะพรั่งรำลึกในหลวงรัชกาลที่ 9 ทั่วเมือง (29/06/2017)
วันนี้ (29 มิ.ย.60)ที่ห้องประชุมทานตะวัน ศาลากลางจังหวัดลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี รับมอบเมล็ดพันธุ์ทานตะวันจากนายพาโชค พงษ์พานิช กรรมการผู้จัดการบริษัทแปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด เพื่อให้จังหวัดลพบุรีนำไปเพาะต้นกล้า ปลูกเพื่อประดับตกแต่งได้ทันในวาระการจัดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในช่วงเดือนตุลาคม 2560 ซึ่งจังหวัดลพบุรีได้เชิญชวนให้ประชาชนปลูกดอกดาวเรืองหรือต้นไม้อื่นที่มีดอกสีเหลือง ตามสีวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
อ่าน 60 ครั้ง
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดงาน "ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นสัญจร 2017 ครั้งที่ 3" ที่จังหวัดลพบุรี (24/06/2017)
วันนี้ (24 มิถุนายน 2560) เวลา 11.00 น. นายวีระศักดิ์ กิติวัฒน์ ที่ปรึกษาด้านต่างประเทศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานเปิดงานคาราวาน ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นสัญจร 2017 ครั้งที่ 3 จังหวัดลพบุรี ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน อำเภอเมืองลพบุรี เป็น 1 ใน 12 จังหวัดเป้าหมาย ซึ่งเป็นกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล และความสำคัญของการก้าวไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 ให้ประชาชนในส่วนภูมิภาคได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล ตามนโยบายของรัฐบาลในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อนและผลักดันเศรษฐกิจของประเทศให้มีการพัฒนาไปสู่อนาคตที่แข็งแกร่งและยั่งยืน โดยมีนายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมงานในครั้งนี้ ซึ่งงาน"ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นสัญจร 2017"เป็นการนำขบวนคาราวานดิจิทัลและศูนย์ดิจิทัลเคลื่อนที่ ออกตะเวนไปภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศ จำนวน 12 จังหวัด
อ่าน 77 ครั้ง
ข้าราชการ ลูกจ้าง และจิตอาสาจังหวัดลพบุรี ร่วมทำดอกไม้จันทน์ เพื่อถวายในหลวงรัชกาลที่ 9 (23/06/2017)
วันนี้ (23 มิถุนายน 2560) เวลา 09.30 น. ที่ บริเวณห้องโถง ชั้น1 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี นางวิรดา ตรรกวาทการ สรรพากรพื้นที่ลพบุรี พร้อมด้วย ข้าราชการ ลูกจ้างจากสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี สำนักงานโยธาและผังเมืองจังหวัดลพบุรี สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี และจิตอาสา กว่า 50 คน ร่วมกิจกรรมทำดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นการแสดงความรัก ความสามัคคี และบูรณาการ การมีส่วนร่วมของภาคราชการและประชาชน
อ่าน 58 ครั้ง
สำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี เผยแพร่ความรู้สถาปัตยกรรมและศิลปกรรมสมัยอยุธยาในแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช (22/06/2017)
วันที่ 22 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. สำนักงานศิลปกรที่ 4 ลพบุรี จัดโครงการแบ่งปันความรู้สู่ประชาชน เรื่อง"สถาปัตยกรรมและศิลปกรรมสมัยอยุธยาในแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช" โดยมี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช รวมถึงความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ลพบุรีสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย เพื่อให้ผู้เข้าร่วมตระหนักถึงความสำคัญและเห็นคุณค่าของงานศิลปกรรมในอดีต เป็นการส่งเสริมให้พระนารายณ์ราชนิเวศน์และโบราณสถานใกล้เคียงเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์โดยสมบูรณ์
อ่าน 119 ครั้ง
จ.ลพบุรี รณรงค์ให้ประชาชนปลูกน้อยหน่าพระที่นั่งเย็น ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด (22/06/2017)
เพื่อไม่ให้น้อยหน่าพระที่นั่งเย็นได้สูญหายและเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลพบุรี วันที่ 21 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 น. นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานมอบต้นกล้าพันธุ์น้อยหน่าแก่เกษตรกร ตามโครงการส่งเสริมการปลูกน้อยหน่าพระที่นั่งเย็น ณ แปลงปลูกน้อยหน่าพระที่นั่งเย็น ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี เพื่อเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมการปลูกน้อยหน่าพระที่นั่งเย็น ของเกษตรกรหมู่ที่ 6,7,8 จำนวน 200 ครัวเรือน ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี
อ่าน 71 ครั้ง
จ.ลพบุรี จัดโครงการ “ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีและหัวหน้าส่วนราชการ พบนักเรียน นักศึกษา” ณ โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ (22/06/2017)
วันนี้ (21 มิถุนายน 2560) เวลา 08.00 น. นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ แผ่เมตตา ร่วมกับคณะ ครู นักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ หมู่ 5 ตำบลสระโบสถ์ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี ตามโครงการ “ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดลพบุรี พบนักเรียน นักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560” ของศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดลพบุรี
อ่าน 65 ครั้ง
จ.ลพบุรี จัดบรรยาย"นวัตกรรมการพัฒนาจังหวัดลพบุรี เพื่อสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันบนเวทีโลก"เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ทราบทิศทางการนำนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาจังหวัด (21/06/2017)
วันที่ 21 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมทานตะวัน ศาลากลางจังหวัดลพบุรีสำนักงานบริการลูกค้า กสท.ลพบุรี ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีและบริษัทแพคกอน จัดการบรรยายหัวข้อ "นวัตกรรมการพัฒนาจังหวัดลพบุรี เพื่อสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันบนเวทีโลก" โดยมีวิทยากรจากบริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) และบริษัทแพคกอน มาบรรยาย ให้ความรู้แก่ผู้แทนส่วนราชการ อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนในจังหวัดลพบุรี จำนวน 80 คน เพื่อให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดลพบุรี ได้รับทราบทิศทางการนำนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาจังหวัดลพบุรี โดยมีนายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธานเปิดการบรรยายในครั้งนี้
อ่าน 43 ครั้ง
มูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี เพื่อติดตามความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรค ที่จังหวัดลพบุรี (20/06/2017)
วันที่ 20 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. ศาสตราจารย์(พิเศษ)ไพจิตร ปวะบุตร พร้อมคณะเจ้าหน้าที่มูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี เดินทางมาตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ตำบลโคกสลุง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและติดตามผลการดำเนินงาน รับทราบปัญหา และวางแผนสนับสนุนการพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ ให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและสมพระเกียรติ โดยมี นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นางนวลจันทร์ แย้มศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี นายวิษณุ เฉลิมนนท์ ผู้อำนวยการสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ตำบลโคกสลุง พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และประชาชนชาวตำบลโคกสลุง ให้การต้อนรับ
อ่าน 81 ครั้ง
นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจโครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและวางท่อระบายน้ำ คสล. เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนประชาชน ที่ จ.ลพบุรี (17/06/2017)
วันนี้ (17 มิถุนายน 2560) นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี และคณะ ลงพื้นที่ตรวจโครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและวางท่อระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 4 ต.ท่าศาลา อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยมีนายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นายอำเภอเมืองลพบุรี หัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลท่าศาลา และประชาชน ร่วมให้การต้อนรับ
อ่าน 78 ครั้ง
พมจ.ลพบุรี ลงพื้นที่เยียวยาและให้ขวัญกำลังใจแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต กรณีชายหนุ่มใช้อาวุธมีดแทงหน้าอกฆ่าตัวตาย (14/06/2017)
จากกรณีที่ นายปพรรธน์ แสงมี อายุ 26 ปี ใช้อาวุธมีดแทงหน้าอกฆ่าตัวตาย เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560 ที่บ้านเลขที่ 30/1 หมู่ที่ 10 ตำบลตะลุง อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นั้น วันนี้ (14 มิถุนายน 2560) เวลา 10.30 น. ที่ วัดหลวงสุวรรณาราม ตำบลตะลุง อำเภอเมืองลพบุรี นางดวงสุดา เมืองวงษ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี นางสวามินี อิสระทะ ประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่มอบเงินช่วยเหลือและให้ขวัญกำลังใจแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต
อ่าน 71 ครั้ง
สำนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี ร่วมกับจิตอาสาและประชาชนที่มารอรับบริการ ร่วมทำดอกไม้จันทน์ "ดอกดารารัตน์"เพื่อถวายในหลวงรัชกาลที่ 9 (14/06/2017)
วันนี้ (14 มิถุนายน 2560) เวลา 09.15 น. ที่ สำนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ข้าราชการสำนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี ร่วมกับจิตอาสา และประชาชนที่มารอรับบริการ ร่วมทำดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อเป็นการหล่อหลอมดวงใจข้าราชการและประชาชนให้เป็นหนึ่งเดียว ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมี นางนวลจันทร์ แย้มศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยจิตอาสาและประชาชนที่มารอรับบริการ จำนวนกว่า 30 คน เข้าร่วมกิจกรรม
อ่าน 72 ครั้ง
ผู้ว่าฯลพบุรี พร้อมด้วยส่วนราชการภายในศาลากลางจังหวัดลพบุรีร่วมกันจัดกิจกรรมลพบุรีเมืองหน้าอยู่ (13/06/2017)
วันที่ 13 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. ส่วนราชการ หน่วยงาน ที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในศาลากลางจังหวัดลพบุรีจำนวน 29 หน่วยงานและหน่วยงานที่อยู่รอบข้างศาลากลางจังหวัด ร่วมกิจกรรมคัดแยกขยะ ณ บริเวณด้านหน้าโรงอาหารข้างศาลากลางจังหวัดลพบุรี โดยให้แยกขยะที่ขายได้ และขยะอันตรายออกจากกัน เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม และบรรลุตามเป้าหมายอย่างยั่งยืน ตามแผนปฏิบัติการ "ประเทศไทยไร้ขยะ"ตามแนวทางประชารัฐ ระยะ 1 ปี โดยใช้หลัก 3Rs คือการใช้น้อย ใช้ซ้ำ และการนำกลับมาใช้ใหม่ โดยมีเป้าหมายลดขยะมูลฝอยในภาพรวมของประเทศลดลงร้อยละ5 จากอัตราการเกิดขยะมูลฝอย
อ่าน 47 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี ได้จัดให้มีการบันทึกเทปรายการวิทยุ "รายการบันทึกสถานการณ์สัญจรปฏิรูปปะเทศไทย" เรื่องการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ประชารัฐ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ของ จ.ลพบุรี (09/06/2017)
วันที่ 9 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00-11.00 น. ประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี ได้จัดให้มีการบันทึกเทปรายการวิทยุ “รายการบันทึกสถานการณ์สัญจรปฏิรูปประเทศไทย” เรื่อง การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ประชารัฐ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ของจังหวัดลพบุรี โดยได้มีการเชิญส่วนราชการระดับจังหวัด,ส่วนราชการระดับอำเภอ,ภาคเอกชน,ผู้นำท้องถิ่น รวมทั้งเกษตรกรตัวแทนแปลงใหญ่ เข้าร่วมบันทึกรายการด้วย ซึ่งนายไชยรัตน์ นวีภาพ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี ได้เข้าร่วมการบันทึกเทปรายการและได้ให้สัมภาษณ์เรื่องนโยบาย บทบาท หน้าที่ ของหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล การรวมกลุ่มเกษตรแบบแปลงใหญ่,การส่งเสริมสนับสนุนของภาครัฐให้แก่กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการแปลงใหญ่ รวมทั้งได้มีการสัมภาษณ์นายมาโนช นุตประศาสน์ ผู้จัดการแปลง,นายพรเทพ เจริญผลจันทร์ ตัวแทนบริษัทเบทาโก จำกัด
อ่าน 68 ครั้ง
นบร.รุ่น 6 จัดโครงการ"การขับเคลื่อนแนวพระราชดำริ สู่บ้านหนองบัวน้อย"ที่จ.ลพบุรี (09/06/2017)
วันนี้ 9 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 น. ที่ศาลากลางหมู่บ้าน ตำบลหนองบัวน้อย อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี นายผล ดำธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานมอบปัจจัยการผลิต ตามโครงการ "การขับเคลื่อนแนวพระราชดำริ สู่บ้านหนองบัวน้อย" ซึ่งโครงการนี้คณะนักศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ รุ่นที่ 6 (นบร.6) ร่วมกันจัดทำขึ้น โดยสำนักงาน กปร.มอบหมายภารกิจพิเศษให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมไปจัดทำโครงการฯในพื้นที่ที่ยังไม่ได้รับการพัฒนาหรือที่เห็นว่าเหมาะสม โดยให้นำ "หลักการทรงงาน"และ"องค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริ"ไปปรับใช้ให้เหมาะกับพื้นที่
อ่าน 60 ครั้ง
สคบ.ลพบุรี ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบทุเรียนและร้านอาหารไม่แสดงป้ายราคาในงานเทศกาลกระท้อนหวานฯหลังมีผู้ร้องเรียนผ่านสื่อออนไลน์ (09/06/2017)
วันที่ 8 มิถุนายน 2560 สำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดลพบุรี ร่วมกับ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลพบุรี และเจ้าหน้าที่ทหารมณฑลทหารบกที่ 13 นำโดย นายเอกวุฒิ ชุมวรฐายี ผู้อำนวยการกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี ลงพื้นที่ตรวจสอบทุเรียนอ่อนและร้านอาหารไม่แสดงป้ายราคา ตามข้อร้องเรียนผ่านสื่อออนไลน์ Facebook บริเวณงานเทศกาลกระท้อนหวานและของดีเมืองลพบุรี
อ่าน 134 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [12] 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 ถัดไป>>