หน้าหลัก >> เกาะติดลพบุรี

เกาะติดลพบุรี
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ร่วมกับขนส่งจังหวัดลพบุรี จัดโครงการอาชีวะอาสา (12/04/2017)
เช้าวันที่ 12 เมษายน 2560 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ร่วมกับขนส่งจังหวัดลพบุรี จัดโครงการอาชีวะศึกษา ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2560 ในกิจกรรม "ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร" ตั้งแต่วันที่ 11 - 17 เมษายน 2560 รวม 7 วัน ณ หน่วยอาชีวะอาสาวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี โดยมี นายกฤษณะ พึ่งปาน ขนส่งจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดโครงการฯ มีคณะครู นักเรียน และนักศึกษา เข้าร่วมโครงการจำนวน 60 คน
อ่าน 27 ครั้ง
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2560 จังหวัดลพบุรี สรุปยอดการเกิดอุบัติเหตุวันแรกมีผู้เสียชีวิต 1รายและบาดเจ็บ 11ราย (12/04/2017)
วันนี้ (12 เมษายน 2560) เวลา 09.30น. ที่ ศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี2560 จังหวัดลพบุรี ศาลากลางจังหวัดลพบุรี นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2560 จังหวัดลพบุรี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรายงานการตรวจเยี่ยมจุดตรวจต่างๆ ทั้ง 11 อำเภอ และถ่ายทอดสัญญาณผ่านระบบ เว็บคอนเฟอเรน (Web Conference) กับทุกอำเภอในจังหวัดลพบุรี
อ่าน 27 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดงาน “ชุมนุมภูมิปัญญาอาวุโสจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 15 เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ วันครอบครัวและเทศกาลสงกรานต์จังหวัดลพบุรี ประจำปี 2560” (11/04/2017)
วันนี้(11 เมษายน 2560)เวลา 09.00 น. ที่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “ชุมนุมภูมิปัญญาอาวุโสจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 15 เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ วันครอบครัวและเทศกาลสงกรานต์จังหวัดลพบุรี ประจำปี 2560” โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและผู้สูงอายุเข้าร่วมงานประมาณ 1,200 คน
อ่าน 32 ครั้ง
รพ.พระนารายณ์มหาราช จังหวัดลพบุรี จัดซ้อมแผนรองรับอุบัติเหตุหมู่ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2560 (10/04/2017)
วันที่ 10 เมษายน 2560 เวลา 09.45 น. โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช จังหวัดลพบุรี ได้จัดซ้อมแผนรองรับอุบัติเหตุหมู่ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของแพทย์ พยาบาล อาสาสมัครมูลนิธิ และทีมแพทย์ฉุกเฉินจากโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2560 โดยการซ้อมแผนครั้งนี้เป็นการจำลองเหตุการณ์การเกิดอุบัติเหตุทางถนน บริเวณปากซอยนเรศวร 8 ทางไปเอราวัณ อำเภอเมืองลพบุรี มีรถโดยสารหกล้อชนกับรถตู้ ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นจำนวนมาก และมีผู้เสียชีวิต 1 ราย
อ่าน 36 ครั้ง
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี จัดโครงการ "อาชีวะอาสา"ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560 (07/04/2017)
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และขนส่งจังหวัดลพบุรี ได้จัดโครงการ "อาชีวะอาสา"ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560 เพื่อสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนให้ประชาชนที่เดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560 ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา สาขาวิชาช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างอิเลคทรอนิคส์ บริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว และสาขาอื่นๆ ฝึกปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง
อ่าน 30 ครั้ง
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี จัดโครงการ "รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในสถานศึกษา"ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2560 (07/04/2017)
วันที่ 7 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. ที่ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี ได้จัดโครงการ "รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายในสถานศึกษา"ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2560 ภายใต้คำขวัญรณรงค์ที่ว่า "สงกรานต์ปลอดภัย ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย สร้างวินัยจราจร" โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อกระตุ้นเตือนให้นักเรียน นักศึกษาเกิดจิตสำนึก ในการช่วยกันป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยมุ่งที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน นักศึกษา รวมทั้งสร้างจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการเสริมสร้างความปลอดภัยในระบบจราจร อีกทั้งให้เกิดความรู้ ความตระหนัก ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมายจราจร มารยาทในการขับขี่และรู้จักวิธีป้องกันตัวเองขณะขับขี่ยานพาหนะ
อ่าน 34 ครั้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นำถวายราชสดุดี รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระมหากษัตริย์ราชวงศ์จักรี เนื่องในวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ (06/04/2017)
วันนี้(6 เมษายน 2560) เวลา 09.00 น. นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นำหัวน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน ร่วมประกอบ พิธีถวายราชสักการะและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ณ มณฑลพิธีชั่วคราว ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี พร้อมทั้ง วางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ และอ่านถวายอาศิรวาทราชสดุดี แด่ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความกตัญญูกตเวทิตาธรรม ต่อพระปฐมบรมจักรีวงศ์ และสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า ในพระบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์
อ่าน 34 ครั้ง
จ.ลพบุรี เปิดกิจกรรมรณรงค์ ประกาศปฏิญญาและปล่อยขบวนรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2560 "ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร" (06/04/2017)
วันที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. ที่ หน้าที่ว่าการอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ว่าที่ร้อยตรีทรงพล แป้นแก้ว นายอำเภอพัฒนานิคม ได้นำหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารและสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน อาสาสมัคร มูลนิธิ กลุ่มสตรี และพี่น้องชาวอำเภอพัฒนานิคมกว่า500 คน ร่วมกันลงนามประกาศปฏิญญาและปล่อยขบวนรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2560 โดยมีนายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม
อ่าน 33 ครั้ง
อ.ท่าวุ้ง ลพบุรี ซ้อมแผนรองรับอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560 (06/04/2017)
วันที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. ว่าที่ร้อยตรี ธนาธร แข็งขัน นายอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นายเกรียงศักดิ์ เหลืองวิไล นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่าวุ้ง พร้อมด้วยกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ท่าวุ้ง เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอำเภอท่าวุ้ง อาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูจุดท่าวุ้ง และอาสาสมัครกู้ภัยมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งจุดท่าวุ้ง เข้าร่วมซ้อมแผนอุบัติเหตุทางถนน เพื่อเตรียมความพร้อมช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี2560 ที่จะมาถึง
อ่าน 41 ครั้ง
ผู้ว่าฯลพบุรี ใช้ปฏิญญาร่วมกันระหว่างคนในครอบครัว มุ่งหวังลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ (04/04/2017)
นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี กล่าวว่า จังหวัดลพบุรีได้เตรียมการป้องกันและลดอุบติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยจัดให้มีการรณรงค์ "ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร" เพื่อสร้างความตระหนักรับรู้ กระตุ้นเตือนจิตสำนึกให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนมีวินัยจราจร และลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติภัยต่างๆ ซึ่งกำหนดการณรงค์เป็น 2 ช่วง คือช่วงการรณรงค์และเสริมสร้างวินัย ระหว่างวันที่ 22 มีนาคมถึงวันที่ 10 เมษายน 2560 และช่วงควบคุมเข้มระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2560 จังหวัดลพบุรีได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติให้เข้าถึงครอบครัวและชุมชน โดยให้อำเภอทุกอำเภอดำเนินมาตรการเชิงรุกกับกลุ่มผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ที่มีพฤติกรรมเสี่ยง และจัดประชุมพลังสตรีหรือแม่บ้านทุกตำบล ทุกหมู่บ้าน เพื่อทำปฏิญญาร่วมกันระหว่างคนในครอบครัว หากดื่มสุรามึนเมาห้ามขับขี่รถจักรยานยนต์ออกจากบ้าน อาจจะมีการยึดกุญแจรถไว้
อ่าน 33 ครั้ง
จ.ลพบุรี เปิดประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง (04/04/2017)
วันที่ 4 เมษายน 2560 จังหวัดลพบุรี ได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความปรองดองเพิ่มเติม ที่ห้องประชุมทานตะวัน ศาลากลางจังหวัด และที่หอประชุมอำเภอชัยบาดาล โดยเชิญประชาชนทุกภาคส่วนในพื้นที่ มาร่วมเสนอแนวทางการสร้างความเข้าใจ สร้างความสามัคคี ปรองดองสมานฉันท์ ซึ่งเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระเสรี ภายใต้เงื่อนไขห้ามบันทึกภาพและเสียงทุกกรณี เพื่อไม่ให้มีการนำไปขยายผลจนเกิดผลกระทบ โดยมีประเด็นการแสดงความคิดเห็นอยู่ 10 ประเด็น อาทิ ด้านการเมือง ความเหลื่อมล้ำการครอบครองที่ดินทำกินของเกษตรกรและการบริหารจัดการน้ำ กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ด้านสังคมเศรษฐกิจ การศึกษา สาธารณะสุข ด้านสื่อสารมวลชน ด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อ่าน 33 ครั้ง
ผู้มีรายได้น้อยจังหวัดลพบุรี ลงทะเบียนคนจนรอบ 2 วันแรกคึกคัก (03/04/2017)
เมื่อเวลา 08.30 น.วันที่ 3 เมษายน 2560 ที่สำนักงานคลังจังหวัดลพบุรี ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ประชาชนชาวลพบุรีทยอยกันเดินทางมาลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยเพื่อรับสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัดลพบุรี ได้มาคอยให้คำแนะนำแก่พี่น้องประชาชน ในการเตรียมเอกสาร การกรอกข้อมูลการลงทะเบียน พร้อมทั้งขั้นตอนการยื่นเอกสาร ในส่วนของธนาคารออมสิน สาขาวงเวียนสระแก้ว มีพี่น้องประชาชนจำนวนมากเดินทางมาลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุ ผู้ประกอบอาชีพรับจ้างรายวัน ที่มีความต้องการความช่วยเหลือในหลายๆด้าน โดยนายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้เดินทางมาตรวจความเรียบร้อยการลงทะเบียนในครั้งนี้ด้วย ส่วนปัญหาที่พบเรื่องการเตรียมเอกสาร และการกรอกข้อความของผู้สูงอายุที่เขียนหนังสือไม่ได้
อ่าน 138 ครั้ง
ตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี สนธิกำลังทุกภาคส่วนดูแลอำนวยความสะดวกประชาชนตลอดเทศกาลสงกรานต์ 2560 (31/03/2017)
วันที่ 31 มีนาคม 2560 เวลา 16.00 น. ที่บริเวณหน้าที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี พลตำรวจตรีฏิษพจน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี เป็นประธานปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมก่อนเทศกาลสงกรานต์ 2560 เนื่องด้วยในช่วงวันที่ 13 – 17 เมษายน 2560 เป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2560 ซึ่งเป็นวันหยุดติดต่อกันเป็นเวลาหลายวัน ถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของประชาชนชาวไทย ซึ่งจะมีการจัดงานประเพณีทำบุญและงานรื่นเริงต่างๆ ประกอบกับประชาชนจำนวนมากนิยมเดินทางกลับภูมิลำเนาในต่างจังหวัด หรือเดินทางท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ทำให้มีปัจจัยเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุทางถนนเพิ่มสูงขึ้นกว่าช่วงปกติ เกิดปัญหาจราจรติดขัดในบางพื้นที่และอาจเกิดปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
อ่าน 44 ครั้ง
จ.ลพบุรี จัดพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกมหาเจษฎาบดินทร์พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (31/03/2017)
เมื่อเวลา 09.00น. ของวันที่ 31 มีนาคม 2560 นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานนำข้าราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรภาคเอกชน และประชาชนชาวจังหวัดลพบุรี ร่วมงานวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ถวายราชสักการะและถวายราชสดุดี พร้อมวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะต่อหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 แห่งราชวงศ์จักรี ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
อ่าน 33 ครั้ง
จ.ลพบุรี จัดอบรมโครงการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อสร้างมูลค่าด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมแหล่งท่องเที่ยวปลอดโรคพิษสุนัขบ้า (28/03/2017)
วันที่ 28 มีนาคม 2560 เวลา 09.30 น. ที่ ศูนย์สัมมนาจัดเลี้ยงมนณิพา อำเภอเมืองลพบุรี สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี ได้จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อสร้างมูลค่าด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมท่องเที่ยวปลอดโรคพิษสุนัขบ้า โดยมีนายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องและอาสาปศุสัตว์ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี จำนวนกว่า 80 คน เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน โดยเฉพาะหน่วยงานหลัก ได้แก่ กรมปศุสัตว์ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และกรมควบคุมโรค ควบคุมป้องกันโรค
อ่าน 75 ครั้ง
ผู้ว่าฯลพบุรี ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560 (27/03/2017)
วันที่ 27 มีนาคม 2560 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2560 จังหวัดลพบุรี โดยในที่ประชุมได้สรุปการถอดบทเรียนการดำเนินงานในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 เพื่อนำมาปรับปรุง แก้ไขในการดำเนินงานและใช้เป็นข้อมูลประกอบการกำหนดแนวทางมาตรการในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่จังหวัดลพบุรีทั้งในช่วงปกติและช่วงเทศกาล พร้อมทั้งสรุปผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชาวงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2559 จังหวัดลพบุรี ซึ่งมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 45 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 9 ราย สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ ได้แก่ เมาสุรา
อ่าน 53 ครั้ง
รวมพลังพนักงานจิตอาสาสร้างฝายเตรียมปลูกป่าเขาพระยาเดินธง จ.ลพบุรี (25/03/2017)
เช้าวันที่ 24 มีนาคม 2560 ที่เขาพระยาเดินธง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี บริษัทเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด(มหาชน) ร่วมกับกรมป่าไม้ องค์การบริหารจัดการก๊าชเรือนกระจก(องค์กรมหาชน) สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์กรมหาชน) และเครือข่ายภาคประชาสังคม ร่วมจัดโครงการ"ซีพีเอฟ รักษ์นิเวศน์ ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง จ.ลพบุรี" ภายใต้โครงการเขาพระยาเดินธง "ศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" โดยมีผู้บริหาร พนักงานจิตอาสา และประชาชน จำนวนกว่า 500 คน ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างฝายชะลอน้ำเพิ่มเติมรวม 20 ตัว รดน้ำและใส่ปุ๋ยต้นไม้ และเพาะกล้าไม้
อ่าน 56 ครั้ง
ผู้ว่าฯ ลพบุรี เปิดโครงการ "ประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา" (21/03/2017)
วันนี้ (21 มีนาคม 2560) เวลา 09.30 น. ที่บริเวณคลองห้วยส้ม หมู่ที่6 อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ "ประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา" ประจำปีงบประมาณ 2560 เพื่อกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในคลองห้วยส้ม ระยะทาง 17 กิโลเมตร ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการสัญจรทางน้ำ การระบายน้ำไม่ให้น้ำท่วมพื้นที่ การตื้นเขิน การเน่าเสียของน้ำ และทัศนียภาพของแหล่งน้ำ อีกทั้งเพื่อแก้ไขปัญหาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฟื้นฟูคืนชีวิตให้สายน้ำ และเสริมสร้างจิตสำนึกของประชาชนให้เกิดความรัก ความหวงแหนในทรัพยากรท้องถิ่นตน ตลอดจนเฝ้าระวัง ดูแลรักษาคลองห้วยส้ม โดยการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ บริษัทในเครือเบทาโกร ผู้นำชุมชน อาสาสมัคร จิตอาสา และประชาชนในพื้นที่ เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรม
อ่าน 62 ครั้ง
จ.ลพบุรี เกิดพายุฤดูร้อนในพื้นที่ ตำบลชอนม่วง อำเภอบ้านหมี่ (18/03/2017)
วันนี้ (18 มี.ค.60 )เวลา 09.30 น. นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นางนวลจันทร์ แย้มศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี พร้อมคณะหัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นที่เยี่ยมราษฎรที่ประสบวาตภัย (พายุฤดูร้อน) พร้อมมอบเงินช่วยเหลือและเครื่องอุปโภคบริโภค เป็นการปลอบขวัญและให้กำลังใจแก่ผู้ประสบภัยทั้ง 5 หมู่บ้าน ณ วัดสว่างจิตร หมู่ที่ 3 ตำบลชอนม่วง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
อ่าน 52 ครั้ง
จ.ลพบุรี กระทำพิธีถวายราชสดุดี แด่พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2560 (18/03/2017)
เมื่อเวลา 08.00 น.วันที่ 18 มีนาคม 2560 ที่บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลากลางจังวัดลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะและกล่าวถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และอ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนื่องในงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2560 เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 แห่งราชวงศ์จักรี ที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดตั้งตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลแห่งแรก เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2448 ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมอย่างแท้จริง
อ่าน 44 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 ถัดไป>>