หน้าหลัก >> เกาะติดลพบุรี

เกาะติดลพบุรี
ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดอาคารสำนักงานการไฟฟ้าแห่งใหม่ สาขาที่ 82 เพื่อรองรับผู้ใช้ไฟฟ้าสู่ยุค 4.0 ที่ จังหวัดลพบุรี (10/04/2018)
นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พร้อมด้วยนายวีระชัย นาคมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ร่วมเป็นประธาน ในพิธีเปิดอาคารสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโคกสำโรง จ.ลพบุรี โดยมี นายเอกชัย ศักดิ์ทัศนา รองผู้ว่าการการไฟฟ้าภาค 1 นายจตุธรรม เรืองจุติโพธิ์พาน ผอ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จ.ลพบุรี ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมพิธี
อ่าน 7 ครั้ง
จ.ลพบุรี จัดงานสงกรานต์ผู้สูงอายุและวันครอบครัว ณ พิพิธภัณฑ์ฯสมเด็จพระนารายณ์ฯ (10/04/2018)
วันที่ 10 เม.ย. 61 ณ. พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช จังหวัดลพบุรี ได้จัดงานสงกรานต์ ให้กับผู้สูงอายุแห่งชาติ และวันครอบครัว ครั้งที่ 16 ประจำปี 2561 ใบบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความชุ่มฉ่ำสร้างรอยยิ้ม ความสนุกสนานในประเพณีอันดีงามของไทยโดยมีผู้ร่วมงานกว่า 1,200 คน
อ่าน 10 ครั้ง
องค์กรภาคเอกชนและหน่วยราชการอำเภอโคกสำโรง จัดทอดผ้าป่ามหากุศลเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์โรงพยาบาลโคกสำโรง (09/04/2018)
วันที่ 7 เมษายน 2561 องค์กรภาคเอกชนและหน่วยราชการอำเภอโคกสำโรง ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม “เดิน วิ่ง ปั่น ฯลฯ” ในโครงการ "ปันน้ำใจ ได้กุศล ช่วยประชาชน สุขภาพดี" ทอดผ้าป่ามหากุศล เพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ เครื่องช่วยหายใจ เครื่องเอกซเรย์ฟัน และสร้างห้องเพื่อดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง และปรับปรุงทาสีตึกหลวงปู่บุญตา 89 ให้กับโรงพยาบาลโคกสำโรง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี โดยมีนายอำนวย คลังผา อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม ซึ่งมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมบริจาคเงินเป็นจำนวน 7,647,382 บาท
อ่าน 42 ครั้ง
เริ่มแล้ว วันแรก สงกรานต์เมืองลิง ทำบุญใหญ่ อัญเชิญรูปหล่อองค์เจ้าพ่อพระกาฬ ลงมาให้ประชาชนได้สรงน้ำ ขอพรตลอดเทศกาลสงกรานต์ (07/04/2018)
ที่ ศาลพระกาฬ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ คู่บ้านคู่เมืองลพบุรี พลโท ธงชัย โพธิ์พูลสินธุ์ รองประธานมูลนิธิ พลเอก หอม โห้ลำยอง และมิตร พร้อมด้วย นายนธี มนตริวัตร หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลพบุรี ได้ร่วมกันประกอบพิธีทำบุญใหญ่ ศาลพระกาฬ ต่อเบื้องหน้า องค์เจ้าพ่อพระกาฬ เทวรูปรุ่นเก่าแก่ ซึ่งเป็นที่เลื่อมใสศรัทธา ของชาวจังหวัดลพบุรี และจังหวัดใกล้เคียง เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 พร้อมทั้งอัญเชิญรูปหล่อ องค์เจ้าพ่อพระกาฬ ลงมาประดิษฐาน บริเวณด้านหน้าทางขึ้นศาลพระกาฬ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้ร่วมสรงน้ำ ขอพร จากองค์เจ้าพ่อพระกาฬ
อ่าน 45 ครั้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นำถวายราชสดุดี รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระมหากษัตริย์ราชวงศ์จักรี เนื่องในวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ (06/04/2018)
วันที่ 6 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นำหัวน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน ร่วมประกอบพิธีถวายราชสักการะและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ณ มณฑลพิธีชั่วคราว หอประชุมอำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี พร้อมทั้ง วางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ และอ่านถวายอาศิรวาทราชสดุดี แด่ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความกตัญญูกตเวทิตาธรรม ต่อพระปฐมบรมจักรีวงศ์ และสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า ในพระบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์
อ่าน 12 ครั้ง
จ.ลพบุรี แถลงข่าวงานมหาสงกรานต์วิถีไทย นุ่งโจง แต่งไทย สวมเสื้อลายดอก (06/04/2018)
วันที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 17.00 น. นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานประเพณีสงกรานต์จังหวัดลพบุรี“มหาสงกรานต์วิถีไทย นุ่งโจง แต่งไทย สวมเสื้อลายดอก”ณ เขตพระราชฐานชั้นนอก (ตึกเลี้ยงรับรองแขกเมือง) พระนารายณ์ราชนิเวศน์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยจังหวัดลพบุรีกำหนดจัดงานในวันที่ 13 และ 14 เมษายน 2561 เพื่ออนุรักษ์สืบสานประเพณีสงกรานต์
อ่าน 57 ครั้ง
สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี จัดงานรณรงค์ลดการเผาในท้องถิ่น รณรงค์ให้เกษตรกรหยุดการเผาในพื้นที่การเกษตร (06/04/2018)
วันที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี ได้จัดงานรณรงค์ลดการเผาในท้องถิ่น ตามโครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร ประจำปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้เกษตรกรตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น และนำเสนอทางเลือกในการใช้เทคโนโลยีการเกษตรทดแทนการเผา สร้างการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผารวมทั้งสร้างต้นแบบในการทำการเกษตรปลอดการเผาเพื่อสนับสนุนการหยุดเผาในพื้นที่ ณ บ้านหนองกรวด หมู่ที่ 11 ตำบลชอนสมบูรณ์ อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี
อ่าน 50 ครั้ง
ใกล้เทศกาลสงกรานต์ หมู่บ้านดินสอพอง กว่า 100 ครัวเรือน เร่งผลิตดินสอพองบริสุทธิ์ ออกจำหน่ายแต่เช้าทุกวัน พร้อมทั้งมีคำเตือนการเล่นแป้งดินสอพองให้ปลอดภัย (06/04/2018)
วันนี้ จะพาท่านผู้ชมไปดูแหล่งผลิตดินสอพองบริสุทธิ์ ที่ใหญ่ที่สุด ในประเทศ ซึ่งเกิดจากภูมิปัญญาของแผ่นดิน สู่การทำกินที่พอเพียง ณ หมู่บ้านดินสอพอง ริมคลองชลประทานชัยนาท-ป่าสัก ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรีซึ่งภาพจากมุมสูง จะเห็นชาวบ้านในหมู่บ้านแห่งนี้ กว่า 100 หลังคาเรือน จะมีลานตากดิน และมีอาชีพหลักในการผลิตดินสอพอง เพื่อป้อนสู่ตลาด โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมโรงงาน การทำเครื่องสำอาง ยาสีฟัน ทำธูป รวมถึง การทำสี ซึ่งมีทั้งสีทาบ้าน และสีโป้รถยนต์
อ่าน 96 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดพิธีอุปสมบทพระภิกษุสามเณรและบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติฯ (04/04/2018)
วันที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 13.00 น. ที่วัดเสาธงทอง พระอารามหลวง ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรและบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2561 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2561 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
อ่าน 52 ครั้ง
โรงพยาบาลอานันทมหิดล จัดงานมหกรรมคุณภาพประจำปี 2561 ใน Theme “แต่งไทยย้อนยุคสมเด็จพระนารายณ์ ตามรอยงานพัฒนาคุณภาพ” เพื่อให้บุคลากร ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลของกองทัพบก (04/04/2018)
พลตรีชัชวาล บูรณรัช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอานันทมหิดล จังหวัดลพบุรี เป็นประธาน เปิดงานมหกรรมคุณภาพโรงพยาบาลประจำปี 2561 ภายใต้ Theme งาน “แต่งไทยย้อนยุคสมเด็จพระนารายณ์ ตามรอยงานพัฒนาคุณภาพ” ในระหว่างวันที่ 4-5 เมษายน 2561 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้บุคลากร ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลจากแต่ละกลุ่มงานและสามารถนำไปปรับใช้ในการพัฒนาการดูแลผู้รับบริการให้มีความปลอดภัยยิ่งๆขึ้น ในฐานะเป็นโรงพยาบาลของกองทัพบก ทั้งนี้ โรงพยาบาลอานันทมหิดลได้มีการพัฒนาคุณภาพ ตามมาตรฐานโรงพยาบาล และบริการสุขภาพของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล มีวิสัยทัศน์ “เป็นเลิศด้านบริการสุขภาพในโรงพยาบาลส่วนภูมิภาคระดับเขต”
อ่าน 66 ครั้ง
จ.ลพบุรี บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2561 (04/04/2018)
หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี นายศรีชัย ตันฑะโสภณ นายอำเภอชัยบาดาล นำพสกนิกรชาวอำเภอชัยบาดาล ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ พ่อค้าประชาชน นักเรียน นักศึกษาและพระภิกษุสงฆ์ ร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน ซึ่งพระองค์ทรงเป็นอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย โดยมี สภากาชาดไทย ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี มารับบริจาคโลหิต ได้โลหิตทั้งสิ้น 170 ยูนิต
อ่าน 47 ครั้ง
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี ร่วมกับเทศบาลตำบลท่าศาลาจัดโครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า (04/04/2018)
วันที่ 3 เมษายน 2561 เวลา17.00น. ที่บริเวณลานเอนกประสงค์ ภายในหมู่บ้านเทพราชนคร หมู่ที่ 3 ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี นำโดยนายสัตวแพทย์จรูญ ชูเกียรติวัฒนา ปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี ร่วมกับเทศบาลตำบลท่าศาลา จัดโครงการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ตามปณิธานศาตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โดยมีนายสุปกิต โพธิ์ประภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธานเปิดโครงการฯ
อ่าน 110 ครั้ง
สาวประเภท 2 เจ้าของตำแหน่ง มิสควีนเวิอเอสด์โลก 2017 และ มิสควีนพิ้งมั้งกี้ลพบุรี 2017 เดินทางจากภูเก็ต มารับการตรวจเลือกทหารที่ลพบุรี (03/04/2018)
บรรยากาศการคัดเลือกทหาร ณ สถานที่ทำการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ อำเภอเมืองลพบุรี โดยมี พ.ท.ชัยรัฐ เตระวิชชนันท์ ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 12 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 2 รักษาพระองค์ ทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการตรวจเลือก บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก มีบรรดาญาติ พี่น้อง กองเชียร์ จาก 9 ตำบล จำนวนกว่า 1,000 คน แห่มารอลุ้นกันตั้งแต่เช้า โดยมีผู้ซึ่งได้รับหมายเรียกเข้ารายงานตัว เพื่อตรวจร่างกาย รอจับ ใบดำ ใบแดง จำนวน 428 นาย บรรยากาศทั่วไป ยังคงคึกคัด เนื่องจากมีสาวประเภท 2 หลายคน ทยอยเดินทางมาเข้ารับการตรวจเลือกครั้งนี้ ด้วย
อ่าน 50 ครั้ง
ตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี สนธิกำลังทุกภาคส่วนดูแลอำนวยความสะดวกประชาชนตลอดเทศกาลสงกรานต์ 2561 (02/04/2018)
วันที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 17.30 น. ที่บริเวณหน้าที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี พลตำรวจตรีชัยน์วัฒน์ อรัญวัฒน์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี เป็นประธานปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 เนื่องด้วยในช่วงวันที่ 12 – 16 เมษายน 2561 เป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 ซึ่งเป็นวันหยุดติดต่อกันเป็นเวลาหลายวัน ถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของประชาชนชาวไทย ซึ่งจะมีการจัดงานประเพณีทำบุญและงานรื่นเริงต่างๆ ประกอบกับประชาชนจำนวนมากนิยมเดินทางกลับภูมิลำเนาในต่างจังหวัด หรือเดินทางท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ทำให้มีปัจจัยเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุทางถนนเพิ่มสูงขึ้นกว่าช่วงปกติ
อ่าน 47 ครั้ง
ลพบุรี อุบัติเหตุสลด2แม่ลูกขับรถจักรยานยนต์พุ่งชนท้ายเทลเล่อร์รถไถบรรทุกอ้อยมาเต็มคันดับสยองทั้งคู่ (02/04/2018)
อุบัติเหตุรายนี้เกิดขึ้นเมื่อเวลา 05.30 น.ของวันที่ 2 เมษายน 2561 พ.ต.ท.สุเวช ม่วงทอง พนักงานสอบสวน สภ.พัฒนานิคม ได้รับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนท้ายเทลเล่อร์รถไถที่บรรทุกอ้อยมาเต็มคันและมีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุจำนวน 2 ราย บริเวณซอย 28 เส้นทางสหพันธ์อ่างทอง ต.หนองบัว อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี หลังรับแจ้งจึงได้เดินทางไปตรวจสอบพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญู ในที่เกิดเหตุพบรถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ ฮอนด้าเทน่า สีแดงขาว หมายเลขทะเบียน กบธ-332 ลพบุรี ชนอัดติดกับท้ายเทลเล่อร์ของรถไถพ่วงที่บรรทุกอ้อยมาเต็มคัน หมายเลขทะเบียน ตค -4318 สระบุรี และพบร่างผู้เสียชีวิตเป็นหญิงจำนวน 2 ราย
อ่าน 102 ครั้ง
จ.ลพบุรี จัดกิจกรรมรณรงค์การดูแลรักษามรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ปี 2561 (02/04/2018)
วันนี้ (2 เมษายน 2561) เวลา 09.30 น. สำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี กรมศิลปากร ร่วมกับหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ อำเภอเมืองลพบุรี อาสาสมัครในการดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรม(อส.มศ.) จิตอาสา และประชาชนในพื้นที่ ร่วมทำกิจกรรมรณรงค์ในการดูแลรักษาความสะอาด กำจัดวัชพืช ต้นไม้ขนาดเล็กและปรับปรุงภูมิทัศน์ "คลองเรือก" คูเมืองด้านทิศตะวันออกของเมืองลพบุรี เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปีพุทธศักราช 2561 ณ บริเวณโบราณสถานคลองเรือก ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
อ่าน 65 ครั้ง
จ.ลพบุรี ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2561 (02/04/2018)
วันที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 07.00 น. นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นำข้าราชการพลเรือนทุกสังกัดร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 39 รูป พร้อมอ่านสารนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2561 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
อ่าน 73 ครั้ง
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ทำพิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 (31/03/2018)
นายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม นายกสภา สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคกลาง 2 เป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 ทั้ง 16 สาขาอาชีพ ณ หอประชุมโรงอาหารวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี โดยมีนาย เรวัช ศรีแสงอ่อน ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี พร้อมคณะครู อาจารย์ ร่วมกล่าวรายงานและแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2560
อ่าน 43 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี บูรณาการออกเยี่ยมสถานประกอบกิจการ ในโครงการส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานประกอบกิจการตามภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ (31/03/2018)
วันที่ 30 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น.นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ร่วมกับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการ ซึ่งเป็นการตรวจติดตามแบบบูรณาการตามภารกิจของหน่วยงานภาครัฐปี 2561 ของจังหวัดลพบุรี ณ บริษัท บริษัท เบทาโกร เซฟตี้ มีท แพคกิ้ง จำกัด เลขที่ 215 หมู่ 1 ถนนสระบุรี – หล่มสัก ตำบลช่องสาลิกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างภาครัฐกับผู้ประกอบกิจการ และชี้แจงแนะนำให้สถานประกอบกิจการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายทั้งในด้านคุ้มครองแรงงาน ความปลอดภัยในการทำงานให้ได้มาตรฐาน
อ่าน 54 ครั้ง
จ.ลพบุรี จัดพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกมหาเจษฎาบดินทร์พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (31/03/2018)
เมื่อเวลา 09.00น. ของวันที่ 31 มีนาคม 2561 นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานนำข้าราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรภาคเอกชน และประชาชนชาวจังหวัดลพบุรี ร่วมงานวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ถวายราชสักการะและถวายราชสดุดี พร้อมวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะต่อหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 แห่งราชวงศ์จักรี ณ หอประชุมอำเภอเมืองลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
อ่าน 33 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 ถัดไป>>