หน้าหลัก >> เกาะติดลพบุรี

เกาะติดลพบุรี
จังหวัดลพบุรี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการสอบสวนการเสียชีวิตและการบาดเจ็บจากการจราจร (29/03/2018)
วันที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการสอบสวนการเสียชีวิตจากการจราจร โดยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยได้แก่ หน่วยงานเกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนนระดับจังหวัด, คณะกรรมการศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนระดับอำเภอทั้ง 11 อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีจำนวนผู้เสียชีวิตจากการจราจรทางถนนสูงเป็นอันดับต้นๆของแต่ละอำเภอจำนวน 32 แห่ง มาร่วมกันสรุปผลการสอบสวนการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุในพื้นที่ ภายใต้เป้าหมาย "1 อำเภอ 1ถนนปลอดภัย"
อ่าน 38 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดลพบุรี จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 (29/03/2018)
วันที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 น. นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ประธานฝ่ายฆราวาส จุดธูป เทียน เครื่องนมัสการพระรัตนตรัย และเปิดกรวยกระธงดอกไม้ธูปเทียนแพ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ณ มณฑลพิธีวัดหนองแขมทรงธรรม ตำบลท่าแค อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
อ่าน 32 ครั้ง
อธิบดีกรมสรรพากร ประกอบพิธีวางศิลากฤษ์อาคารสรรพากรพื้นที่ลพบุรี (22/03/2018)
วันที่ 22 มีนาคม 2561 เวลา 08.09 น. ที่ ซอยเทพสตรี 2 ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร เดินทางมาเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารสำนักงานสรรพากรพื้นที่จังหวัดลพบุรี โดยมีนาสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลพบุรี องค์กรภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมพิธี กรมสรรพากรได้กำหนดแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ได้แก่ ด้านการพัฒนาบุคลากรให้มีทัศนคติที่ดีและมุ่งมั่นด้านการให้บริการ ด้านการปรับสถานที่ให้บริการของสำนักงานพื้นที่สาขา และด้านการปรับขบวนการให้มีการให้บริการเป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยมุ่งเน้นหัวใจหลักคือการพัฒนาบุคลากรให้มีทัศนคติที่ดีในการให้บริการ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ประชาชนผู้เสียภาษี
อ่าน 42 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ปี 2561 (21/03/2018)
วันที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. ที่วัดบ้านใหม่สามัคคี ตำบลบ้านใหม่สามัคคี อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน จุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย และเปิดกรวยดอกไม้ ถวายสักการะพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 พร้อมนำกล่าวคำปฏิญาณตนเพื่อเสริมสร้างความรู้รักสามัคคีของคนในชาติ ในพิธีเปิดโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดลพบุรี ปี 2561”
อ่าน 42 ครั้ง
จ.ลพบุรี จัดโครงการบูรณาการความร่วมมือเพื่อป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า "สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า" (21/03/2018)
วันที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. ที่หอประชุมเทศบาลเมืองเขาสามยอด ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี เทศบาลเมืองเขาสามยอด สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี บูรณาการความร่วมมือจัดโครงการเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า "สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า"
อ่าน 52 ครั้ง
ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแค ลงพื้นที่ ทำความเข้าใจและประชาสัมพันธ์ โครงการไทยนิยม ยั่งยืน แก่ผู้นำชุมชน และประชาชน (21/03/2018)
วันที่ 20มีนาคม 2561พันเอก อภินันท์ จันดอนไผ่ ผู้อำนวยการโรงงานต้นแบบการวิจัยพัฒนาอาวุธ ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสหกรรมป้องกันประเทศ และพลังงานทหาร พร้อมด้วย นายวรยุทธ เหล็กเพชร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแค จังหวัดลพบุรี ร่วมกันลงพื้นที่พบปะผู้นำชุมชน และเปิดการบรรยายพิเศษ เพื่อให้ความรู้เกี่ยว และสร้างความเข้าในที่ถูกต้องเกี่ยวกับโครงการไทยนิยมยั่งยืน ของรัฐบาล ให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม. ) และเจ้าหน้าที่
อ่าน 45 ครั้ง
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดโครงการเสริมสร้างแกนนำเครือข่ายภาคประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริต (21/03/2018)
วันที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. ที่ โรงแรมลพบุรีอินน์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) จัดโครงการเสริมสร้างแกนนำเครือข่ายภาคประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2561
อ่าน 60 ครั้ง
จ.ลพบุรี เปิดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวทั้งระบบ กิจกรรมอบรมเจ้าบ้านที่ดี รุ่นที่ 2 (15/03/2018)
วันที่ 14 มีนาคม 2561เวลา 13.30 น. ที่โรงแรมลพบุรีอินน์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายพีรพงษ์ นุชรักษ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ "พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวทั้งระบบ กิจกรรมอบรมเจ้าบ้านที่ดีจังหวัดลพบุรี รุ่นที่ 2"
อ่าน 45 ครั้ง
ชาวลพบุรีดึงเอกลักษณ์ แต่งชุดไทย ออกกำลังกายส่งเสริมสุขภาพ (15/03/2018)
วันที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 16.30 น. นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานนำออกกำลังกายในกิจกรรม “ชาวละโว้แต่งไทย ฟ้อนรำ นะ ออเจ้า” ณ เขตพระราชฐานชั้นนอก 12 ท้องพระคลัง พระนารายณ์ราชนิเวศน์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
อ่าน 104 ครั้ง
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ร่วมกับมูลนิธิธงชัยใจดี จัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมศักยภาพกีฬากอล์ฟสำหรับเยาวชนภาคฤดูร้อน ประจำปี 2561 (15/03/2018)
วันที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. ที่โรงเรียนสอนกอล์ฟธงชัยใจดี ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรีร่วมกับมูลนิธิธงชัยใจดี ร่วมกันจัดโครงการส่งเสริมศักยภาพกีฬากอล์ฟสำหรับเยาวชนจังหวัดลพบุรี ภาคฤดูร้อน ประจำปี 2561
อ่าน 55 ครั้ง
จ.ลพบุรี เปิดโครงการ “9 ตามรอยพ่อ สานต่อความดี วิถีพอเพียง ปี 2” (15/03/2018)
วันที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. ที่ศูนย์การเรียนรู้วิถีพอเพียงฯ ป่าสักฮิลล์ไซด์ ตำบลนิคมลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี นายศรีชัย ตันฑะโสภณ นายอำเภอชัยบาดาล เป็นประธานเปิดโครงการ "9ตามรอยพ่อ สานต่อความดี วิถีพอเพียง ปี2"
อ่าน 40 ครั้ง
โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช จัดเดิน - วิ่ง มหากุศล มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 3 ชิงถ้วยพระราชทานฯ (12/03/2018)
วันที่ 11 มีนาคม 2561 เวลา 05.15 น. นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดงานเดิน - วิ่ง มหากุศล โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช มินิ-ฮาล์ฟ มาราธอน ครั้งที่ 3 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งจัดโดยโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เห็นความสำคัญของการส่งเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
อ่าน 43 ครั้ง
ประกวดภาพถ่าย “สุดยอดแห่งเมืองละโว้” ในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 31 ประจำปี 2561 (05/02/2018)
ประกวดภาพถ่าย “สุดยอดแห่งเมืองละโว้” ในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 31 ประจำปี 2561
อ่าน 108 ครั้ง
ราชองครักษ์ประจำพระองค์ ร่วมประชุม ส่วนราชการจังหวัดลพบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประชุมชี้แจงเตรียมความพร้อมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (04/12/2017)
วันที่ 4 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 น. ที่ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี พลอากาศตรี พิศณุ ไพบูลย์ ราชองครักษ์ประจำพระองค์ พร้อมคณะ ร่วมประชุมส่วนราชการจังหวัดลพบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อชี้แจงเตรียมความพร้อมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่จะเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิด "อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558" ณ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ต่อจากนั้น พลอากาศตรี พิศณุ ไพบูลย์ ราชองครักษ์ประจำพระองค์ พร้อมคณะ ได้เดินทางไปที่โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เพื่อประชุมส่วนราชการจังหวัดลพบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการเตรียมความพร้อมการเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด "อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา" และทรงเปิด "อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พระบรมราชินีนาถ" ณ โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ในวันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560
อ่าน 223 ครั้ง
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประชาชนจังหวัดลพบุรี มีแนวโน้มสูงขึ้น (04/12/2017)
นางสาวรัชนี วงศ์รัชตนันท์ สถิติจังหวัดลพบุรี เปิดเผยว่า จากการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2559 ซึ่งเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจำนวนประชากรที่ใช้คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต โทรศัพท์มือถือ ลักษณะพฤติกรรมในการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆ รวมทั้ง จำนวนครัวเรือนที่มีอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เช่น โทรศัพท์พื้นฐาน เครื่องโทรสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ และการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในครัวเรือน ประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไปซึ่งมีประมาณ 727,667 คน พบว่า มีผู้ใช้โทรศัพท์มือถือ 587,551 คน (80.7%) ผู้ใช้อินเทอร์เน็ต 318,301 คน (43.7%) และผู้ใช้คอมพิวเตอร์ 228,756 คน (31.4%)
อ่าน 112 ครั้ง
ผู้ว่าฯลพบุรี เปิดงาน "เทศกาลทานตะวันบานที่เขาโด่" (02/12/2017)
วันที่ 2 ธันวาคม 2560 เวลา 08.00 น. ที่ บริเวณเขาจีนแล หมู่ 7 ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอเมืองลพบุรี นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นางจุรีพร โพธิ์ปภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี และนายแปลก เทพรักษ์ นายอำเภอเมืองลพบุรี ร่วมเปิดงาน "เทศกาลทานตะวันบาน ที่เขาโด่" ซึ่งเป็นทุ่งทานตะวันที่มีฉากหลังเป็นภูเขาสูงรูปร่างแปลกตา ที่ชาวบ้านเรียกกันว่า เขาเที่ยง หรือ เขาโด่ ซึ่งบรรดานักถ่ายภาพได้ขนานนามว่า เป็นจุดถ่ายภาพทุ่งทานตะวันที่สวยงามอีกจุดหนึ่งของจังหวัดลพบุรี สำหรับวัตถุประสงค์เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลและของจังหวัดลพบุรี ในด้านการท่องเที่ยว เพื่อให้สอดคล้องกับกิจกรรมอื่นๆ อาทิ การท่องเที่ยวรถไฟลอยน้ำ ชมเขื่อนของพ่อ การเที่ยวชมพระนารายณ์ราชนิเวศน์ กราบไหว้ศาลพระกาฬ การให้อาหารลิงบริเวณพระปรางค์สามยอด เป็นต้น โดยหวังว่านักท่องเที่ยวจะมาเที่ยวลพบุรีมากขึ้น จะทำให้พี่น้องประชาชนคนลพบุรี มีรายได้จากการขายบริการด้านต่างๆ
อ่าน 70 ครั้ง
ลพบุรี เดินหน้าเมืองต้นแบบสายสื่อบนเสาไฟฟ้าสะอาดตา (01/12/2017)
ันที่ 1 ธันวาคม 2560 เวลา 09.15 น. ที่ศาลากลางจังหวัดลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี และนายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(กฟภ.) ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดการจัดระเบียบสายและอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการจัดสายและอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งเป็นการสร้างทัศนียภาพที่สวยงามให้กับเมืองที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมถึงยังก่อให้เกิดความมั่นคงในระบบจำหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยมี นายจตุธรรม เรืองจุติโพธิ์พาน ผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้ประกอบการสายสื่อสารในพื้นที่จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมพิธ
อ่าน 74 ครั้ง
สำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี แจ้งผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาสที่ 3/2560 (30/11/2017)
นางสาวรัชนี วงศ์รัชตนันท์ สถิติจังหวัดลพบุรี เปิดเผยว่า จากผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาสที่ 3/2560 (กรกฎาคม-กันยายน) จังหวัดลพบุรี มีประชากรที่อยู่ในกำลังแรงงานรวมทั้งสิ้น 645,709 คน เป็นผู้มีงานทำ 419,128 คน และเป็นผู้ว่างงาน 4,097 คน หรือคิดเป็นอัตราการว่างงาน 1.0 % เมื่อเปรียบเทียบอัตราการว่างงานไตรมาส 3 ปี 2559 พบว่า อัตราการว่างงานสูงขึ้น 0.6 % (จาก 0.4 เป็น 1.0) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการลดการจ้างงานในสาขาการผลิต ขายส่ง ขายปลีก
อ่าน 90 ครั้ง
คณะนักศึกษา วปอ. 60 และคณะนักศึกษาสถาบันต่างๆ ศึกษาดูงานด้านความมั่นคงทางทหารที่จังหวัดลพบุรี (29/11/2017)
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันป้องกันประเทศ โดยพลโท ปริพัฒน์ ผลาสินธุ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ได้นำคณะนักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร(วปอ.) รุ่นที่ 60 ประกอบด้วย ข้าราชการทหาร พลเรือน ส่วนราชการอิสระ ภาคเอกชน และนักศึกษาชาวต่างประเทศ พร้อมด้วยนักศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของกองทัพบก และกองทัพอากาศ อาทิ หลักสูตรเสนาธิการทหารบก หลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ หลักสูตรวิทยาลัยการพยาบาล รวมกว่า 1,300 คน เดินทางมาศึกษาดูงานด้านความมั่นคงทางทหารที่จังหวัดลพบุรี ณ กองพลรบพิเศษที่ 1 หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ค่ายเอราวัณ จังหวัดลพบุรี
อ่าน 97 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 (28/11/2017)
จังหวัดลพบุรี ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดลพบุรี จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เพื่อร่วมถวายพระพรชัยมงคล และแสดงความจงรักภัคดี อย่างพร้อมเพียงกัน
อ่าน 70 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [14] 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 ถัดไป>>