หน้าหลัก >> เกาะติดลพบุรี

เกาะติดลพบุรี
โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ฯ จัดงานพิธีวันแม่แห่งชาติและพิธีรำลึกถึงพระคุณแม่ (11/08/2016)
วันนี้ (11 สิงหาคม 2559) ที่ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นางนวลจันทร์ แย้มศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี เป็นประธานพิธีวันแม่แห่งชาติและพิธีรำลึกถึงพระคุณแม่ ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 โดยโรงเรียนได้คัดเลือกแม่ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2559
อ่าน 113 ครั้ง
กองพลทหารปืนใหญ่ บรรพชาอุปสมบท 101 รูป เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 (10/08/2016)
วานนี้ (9 สิงหาคม 2559) พลตรี ธนิสร วงค์กล้าหาญ ผู้บัญชาการกองพลทหารปืนใหญ่ เป็นประธานเปิดกรวยดอกไม้ถวายราชสักการะต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ และเป็นประธานพิธีปลงผมนาค ในโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ บริเวณหน้ากองบัญชาการกองพลทหารปืนใหญ่ ค่ายพิบูลสงคราม ตำบลท่าแค อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
อ่าน 69 ครั้ง
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ปาฐกถาเฉลิมพระเกียรติ เรื่อง "ในหลวงผู้ทรงเป็นครูของแผ่นดิน"เฉลิมราชย์ 70 ปี มหาราชา ฉลองชนม์ 84 พรรษา มหาราชินี ที่ จ.ลพบุรี (10/08/2016)
วันนี้ (10 ส.ค.59) เวลา 09.00 น. ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการประชุมและปาฐกถาเฉลิมพระเกียรติ ในหัวข้อ “ในหลวงผู้ทรงเป็นครูของแผ่นดิน” ในงานนิทรรศการ "เฉลิมราชย์ 70 ปี มหาราชา ฉลองชนม์ 84 พรรษา มหาราชินี สพม.5 น้อมเกล้าสดุดี สานวิถี 3 H ปีที่ 4" ณ ห้องประชุมพิบูลสงคราม โรงเรียนพิบูลสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยมี นายรังสรรค์ ตันเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ให้การต้อนรับ และมีผู้บริหาร ครู เข้ารับฟัง ประมาณ 700 คน ซึ่งจัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 (ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท อ่างทอง) การจัดงานครั้งนี้ก็เพื่อเฉลิมพระเกียรติแสดงความจงรักภักดีถวายเป็นพระราชสักการะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชย์ 70 ปี และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระชนมายุครบ 84 พรรษา
อ่าน 68 ครั้ง
โรงพยาบาลอานันทมหิดล กระทำพิธีถวายราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (10/08/2016)
เช้าวันนี้ (10 สิงหาคม 2559) พลตรี วิสุทธิ์ ศรีจันทราพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอานันทมหิดล จังหวัดลพบุรี นำคณะข้าราชการ แพทย์ พยาบาล นักเรียนนายสิบเหล่าแพทย์ ตลอดจนลูกจ้างในสังกัดโรงพยาบาลอานันทมหิดล กระทำพิธีถวายราชสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร ต่อเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ ห้องประชุมอาคารกัลยาณิวัฒนา โรงพยาบาลอานันทมหิดล ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
อ่าน 47 ครั้ง
ลพบุรีบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถฯ (10/08/2016)
วันนี้ (10 สิงหาคม 2559) เวลา 13.30 น. ที่ วัดเสาธงทอง ต.ท่าหิน อ.เมือง จ.ลพบุรี นายรังสรรค์ ตันเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีบรรพชาสามเณร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา เพื่อถวายเป็นราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ
อ่าน 73 ครั้ง
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบอุปกรณ์การเรียนพระราชทานแก่นักเรียนยากจนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 จังหวัดลพบุรี (09/08/2016)
วันนี้ (9 สิงหาคม 2559) เวลา 10.30 น. ที่หอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 ตำบลดงดินแดง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำอุปกรณ์การเรียนพระราชทานจำนวน 836 ชุด กระเป๋าเป้พระราชทาน จำนวน 135 ใบ และอุปกรณ์กีฬา จำนวน 1 ชุด มอบให้แก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 จังหวัดลพบุรี โดยมีนายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ประจำจังหวัดลพบุรีเป็นประธานมอบสิ่งของพระราชทาน
อ่าน 49 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดโครงการรวมพลคนศีล 5 จัดประกวดนิทรรศการผลงาน อปต. และกิจกรรมหมู่บ้านรักษาศีล 5 เฉลิมพระเกียรติฯ (08/08/2016)
วันนี้ (8 สิงหาคม 2559) เวลา 10.00 น. ที่ วัดพุน้อย ตำบลชอนม่วง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี คณะสงฆ์จังหวัดลพบุรี ร่วมกับจังหวัดลพบุรีและสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี ได้ร่วมกันขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา (หมู่บ้านรักษาศีล 5) ประจำปีงบประมาณ 2559 จัดโครงการรวมพลคนศีล 5 จัดประกวดนิทรรศการผลงาน อปต. และกิจกรรมหมู่บ้านรักษาศีล 5 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559
นายอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นำชาวบ้านในตำบลบางลี่ นำผักตบชวาที่เก็บขึ้นมาจากแม่น้ำบางขาม ทำปุ๋ยหมักให้ชาวบ้านใช้ฟรี (08/08/2016)
นายธีรพล สกุลรักษ์ นายอำเภอท่าวุ้ง พร้อมด้วยชาวบ้านในพื้นที่ตำบลบางลี่ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ได้ร่วมกันคุ้ยผักตบชวาที่ทางเจ้าหน้าที่ชลประทานที่10จังหวัดลพบุรีได้ใช้เรือและรถแมคโคเก็บขึ้นมาจากแม่น้ำบางขามที่มีจำนวนกว่า200ตัน ที่กองอยู่ริมแม่น้ำบางขาม เพื่อนำผักตบชวาทั้งหมดนี้มาทำปุ๋ยหมักผักตบชวา ด้วยการนำสารเร่ง ภด.1 จำนวน40ลิตร ผสมอัตราส่วน1/20 ละลายน้ำ และฉีดพ้นให้ทั่วกองผักตบชวาโดยไม่ต้องกลับ ใช้เวลา2อาทิตย์กองผักตบชวาก็จะย่อยสลายและยุบตัวลง และเมื่อครบ1เดือน หรือ30วัน ผักตบชวาก็จะกลายเป็นปุ๋ย สามารถนำไปใช้ในแปลงนาข้า หรือใช้ในการเกษตรต่างๆได้ โดยสามารถนำไปใช้ได้ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด
อ่าน 160 ครั้ง
กระทรวงการต่างประเทศ เตือนคนไทยทำวีซ่าก่อนเดินทางไปประเทศจีน (08/08/2016)
อ่าน 87 ครั้ง
กระทรวงคมนาคม ประชุมติดตามความคืบหน้า รถไฟความเร็วสูงไทย – ญี่ปุ่น (08/08/2016)
อ่าน 83 ครั้ง
ประชามติลพบุรี คนใช้สิทธิ์ไม่เป็นทางการร้อยละ 58.86พบการกระทำผิด พ.ร.บ.ออกเสียงประชามติ 2 ราย (08/08/2016)
พลเอกประยุทธ เมฆวิชัย ประธานกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดลพบุรี เปิดเผยว่า ณ เวลาประมาณ 02.00น กกต.จ.ลพบุรี ได้รับรายงานผลการนับคะแนน จากหน่วยออกเสียง ทั้งหมด 1,075 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 100 มีผู้แสดงตนใช้สิทธิ์ 349,337 คน จากผู้สิทธิ์ 593,479 คน คิดเป็นร้อยละ 58.86 ประเด็นร่างรัฐธรรมนูญ เห็นด้วย204,477 คิดเป็นร้อยละ64.15 คะแนน ไม่เห็นด้วย 114,222 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 35.85ประเด็นคำถามเพิ่มเติม เห็นด้วย 182,260คะแนน คิดเป็นร้อยละ 61.11 ไม่เห็นด้วย 115,523 คะแนน คิดเป็นร้อยละ38.79 บัตรเสีย 13,518บัตร (คิดเป็นร้อยละ 3.87) ผู้มาใช้สิทธิ์ออกเสียงนอกเขตจังหวัด จำนวน 1,535 คน จากผู้ลงทะเบียน 1,697 คน คิดเป็นร้อยละ 90.45 บัตรเสีย 0.98
อ่าน 52 ครั้ง
ลพบุรี คึกคัก Smart Card Reader ทำงานได้ดี ลดเวลาในการใช้สิทธิออกเสียงประชามติ (07/08/2016)
บรรยากาศการออกสียงประชามติที่จังหวัดลพบุรีวันนี้ เป็นไปด้วยความคึกคัก โดยเมื่อช่วงเช้ามีประชาชนมารอใช้สิทธิ์ที่หน่วยออกเสียงนอกเขตจังหวัด ภายในบริเวณสนามกีฬาพระราเมศวร อำเภอเมืองลพบุรีก่อนเวลาเปิดหน่วย ซึ่งเจ้าหน้าที่ กกต.ลพบุรี ได้ชี้แจงให้ผู้มาใช้สิทธิ์ทราบถึงขั้นตอนการตรวจสอบสิทธิ์ด้วยเครื่องอ่านบัตรประชาชน หรือ Smart Card Reader และเมื่อถึงเวลา 8 นาฬิกา ประธานกรรมการประจำหน่วยออกเสียง ได้ประกาศเปิดการลงคะแนนออกเสียงประชามติ ซึ่งผู้ไปใช้สิทธิ์ใช้เวลาในการตรวจสอบสิทธิ์ผ่านเครื่องเพียง 3- 5 วินาที เท่านั้น
อ่าน 40 ครั้ง
บรรยากาศการรับหีบบัตรการลงประชามตินอกเขตและในเขตจังหวัดลพบุรี (06/08/2016)
วันนี้(6 ส.ค. 59) ที่ หอประชุมอำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี คณะกรรมการประจำหน่วยออกเสียงประชามติ (กปน.) ทยอยไปรับบัตร หีบบัตร เอกสาร และวัสดุอุปกรณ์ กันอย่างคึกคัก ซึ่งมีการนัดหมายแต่ละตำบล จำนวน 336 หน่วยในเขตอำเภอเมืองลพบุรี โดยมีการตรวจนับอุปกรณ์และเอกสารทุกชิ้นอย่างละเอียด โดยเฉพาะจำนวนบัตรออกเสียงประชามติ พร้อมทั้งมีการลงลายมือชื่อในการตรวจรับทุกคน โดยมีนายธานี มาลีหอม นายอำเภอเมืองลพบุรี พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการระดับอำเภอ ได้คอยอำนวยความสะดวกและแนะนำถึงขั้นตอนในการปฏิบัติต่างๆ มีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาตรวจดูความเรียบร้อยและรักษาความปลอดภัย ซึ่งไม่พบปัญหาอุปสรรคในการแจกจ่ายอุปกรณ์แต่อย่าง ส่วนหน่วยออกเสียงประชามตินอกเขต ที่อำเภอเมืองลพบุรี ก็มีความพร้อมเช่นกัน
อ่าน 48 ครั้ง
กกต.ลพบุรี ทดสอบระบบเครื่องอ่านบัตรประชาชน Smart Card Reader (05/08/2016)
วันนี้(5 สิงหาคม 2559) เวลา 13.00 น. ที่หน่วยออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญนอกเขตจังหวัด สนามกีฬาพระราเมศวร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลพบุรี ได้ทดสอบระบบเครื่องอ่านบัตรประชาชน หรือ สมาร์ด การ์ด รีดเดอร์ ซึ่ง กกต.นำมาทดลองใช้ในขั้นตอนการแสดงตนในการออกเสียงประชามตินอกเขตจังหวัดเป็นครั้งแรก โดยนำร่องใช้ในพื้นที่จำนวน 2 จังหวัด ได้แก่จังหวัดลพบุรี และปราจีนบุรี ที่จังหวัดลพบุรีจะใช้เครื่องดังกล่าว จำนวน 3 เครื่องที่หน่วยออกเสียงประชามตินอกเขตจังหวัด เมื่อผู้มีสิทธิออกเสียงนำบัตรประชาชนเสียบกับเครื่องซึ่งเชื่อมโยงระบบกับคอมพิวเตอร์ซึ่งมีโปรแกรมอ่านบัตรประชาชนไว้ ระบบจะอ่านข้อมูลและแสดงผลให้ทราบว่าเป็นผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิออกเสียงนอกเขตจังหวัดไว้หรือไม่ หากลงทะเบียนไว้ก็สามารถเข้าไปใช้สิทธิออกเสียงในหน่วยออกเสียงได้เลยโดยไม่ต้องเซนชื่อในเอกสารของ กกต. เหมือนหน่วยเลือกตั้งอื่นๆ
อ่าน 67 ครั้ง
ลพบุรีคึกคัก ผู้ว่าฯ นำปั่นรณรงค์กระตุ้นการใช้สิทธิออกเสียงประชามติ รอบเมืองเช้านี้ (04/08/2016)
เมื่อเวลา 8.30 น. วันนี้ (4 ส.ค.59) ที่บริเวณลานพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 ภายในบริเวณศาลากลางจังหวัดลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม Big Day “รวมพลคนลพบุรี ออกเสียงประชามติ” โดยนำกลุ่มพลังมวลชนชาวจังหวัดลพบุรีทุกสาขาอาชีพปั่นจักรยานรณรงค์ให้ออกไปใช้สิทธิออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ในวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2559
อ่าน 88 ครั้ง
คณะครู นักเรียน โรงเรียนพระนารายณ์ จ.ลพบุรี จัดขบวนออกรณรงค์เชิญชวน ประชาชนผู้มีสิทธิออกเสียง ใช้สิทธิ 7 ส.ค.นี้ (04/08/2016)
วันนี้ (4 สิงหาคม 2559) เวลา 08.30 น. คณะครูและนักเรียน จากโรงเรียนพระนารายณ์ จังหวัดลพบุรี จำนวนกว่า 200 คน ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ เชิญชวนให้ประชาชนผู้มีสิทธิออกเสียง บริเวณรอบๆโรงเรียน ออกไปใช้สิทธิ์ลงประชามติ รับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ ที่จะมีขึ้นในวันที่อาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2559 นี้ เพื่อกระตุ้นให้พี่น้องประชาชน เกิดการตื่นตัวในการออกไปใช้สิทธิ์ลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ โดยในการรณรงค์ครั้งนี้ เด็กนักเรียนโรงเรียนพระนารายณ์ ได้จัดทำป้ายเชิญชวนและข้อความต่างๆ รวมทั้งได้ประกาศเชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิไปลงประชามติด้วย
อ่าน 83 ครั้ง
กรมทรัพยากรธรณี จัดประชุมระดมความคิดเห็นมุมมองการบริหารจัดการทรัพยากรแร่ของประเทศไทย ที่จังหวัดลพบุรี (04/08/2016)
วันนี้(4 สิงหาคม 2559) เวลา 09.30 น. ที่ โรงแรมลพบุรีอินน์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายทศพร นุชอนงค์ อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม ระดมความคิดเห็นเรื่องมุมมองการบริหารจัดการทรัพยากรแร่ของประเทศไทย ครั้งที่ 4 และบรรยายพิเศษเรื่องบทบาทภาครัฐในการบริหารจัดการทรัพยากรแร่ของประเทศไทย โดยมีหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา ผู้ประกอบกิจการเหมืองแร่ ผู้ใช้ประโยชน์จากแร่ ผู้แทนองค์กรอิสระ และเครือข่ายภาคประชาชนผู้ได้รับผลประโยชน์จากทรัพยากรแร่ จำนวน 200 คนเข้าร่วมประชุม
อ่าน 77 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติและประเด็นคำถามเพิ่มเติม (03/08/2016)
วันนี้ (3 ส.ค. 59) นายรังสรรค์ ตันเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติและประเด็นคำถามเพิ่มเติม ที่หอประชุมสำนักงานเทศบาลเมืองเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี ซึ่งจังหวัดลพบุรีร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลพบุรี จัดขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นตามมาตรา 7 แห่งราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2559 และเปิดโอกาสให้มีการแสดงความคิดเห็นในระดับจังหวัดทั้งฝ่ายเห็นชอบและฝ่ายที่ไม่เห็นชอบ ได้มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้งเพื่อประชาสัมพันธ์และรณรงค์รวมทั้งกระตุ้นให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิอออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญในวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2559 ที่จะถึงนี้เป็นจำนวนมากที่สุด
อ่าน 82 ครั้ง
ลพบุรี คณะครู นักเรียน เดินรณรงค์ เชิญชวนมาใช้สิทธิออกเสียงประชามติ (03/08/2016)
วานนี้ (2 สิงหาคม 2559) เวลา 10.00 น. คณะครูและนักเรียน จากโรงเรียนเทศบาล 2 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี จำนวนกว่า 300 คน เดินถือป้ายและธง รณรงค์ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนให้ประชาชนชาวลพบุรี บริเวณตลาดเทศบาลเมืองลพบุรีและรอบพระนารายณ์ราชนิเวศน์ ออกไปใช้สิทธิ์ลงประชามติ รับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ เพื่อกระตุ้นให้พี่น้องประชาชนชาวลพบุรี เกิดการตื่นตัวในการออกไปใช้สิทธิ์ลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ในวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2559 นี้
อ่าน 58 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดประชุมชี้แจง "ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับลงประชามติ)" (02/08/2016)
วันนี้ (2 สิงหาคม 2559) เวลา 10.00 น. ที่ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการเปิดโครงการประชุมชี้แจง ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับลงประชามติ)" โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็น อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และวิทยากร ครู ก ข และ ค ทั้ง 11 อำเภอของจังหวัดลพบุรี จำนวน 385 คน เข้าร่วมการประชุม โดยมีทีมวิทยากร ครู ก จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.13 และกกต.จังหวัดลพบุรี มาบรรยายให้ความรู้
อ่าน 58 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [14] 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 ถัดไป>>