หน้าหลัก >> เกาะติดลพบุรี

เกาะติดลพบุรี
ลพบุรี ควบคุมประกรลิงในกลุ่มที่2 บริเวณสระแก้วและบริเวณแยกเอราวัณ (26 ก.ค. 2559)
วันที่ 25 กรกฎาคม 2559 เวลา 12.00 น. ที่โรงพยาบาลลิงลพบุรี สวนสัตว์ลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้เดินทางไปดูการปฏิบัติการดูแลสุขภาพลิงและควบคุมจำนวนประชากรลิงกลุ่มที่2 ที่อยู่บริเวณสระแก้วและบริเวณแยกเอราวัณ" นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี กล่าวว่า จังหวัดลพบุรีโดย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ร่วมกับสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (สาขาสระบุรี) และเทศบาลเมืองลพบุรี ได้ร่วมกันสำรวจ วิเคราะห์ วางแผนดูแลสุขภาพลิง รวมทั้งควบคุมประชากรลิงให้เหมาะสม โดยจุดแรก ได้เคลื่อนย้ายลิงที่บริเวณตลาดมโนราห์ไปฝากเลี้ยงที่ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าภาคกลางจังหวัดนครนายกเรียบร้อยแล้ว สำหรับจุดที่สองได้สำรวจประชากรลิงบริเวณสระแก้วและแยกเอราวัณถึงบริเวณโรงพยาบาลพระนารายณ์ โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี พบว่ามีลิง จำนวน 49 ตัว ซึ่งลิงกลุ่มนี้ได้ก่อปัญหาแย่งชิงอาหารของประชาชนและบางส่วนได้ก่อปัญหาทำให้ระบบไฟฟ้าของโรงพยาบาลชำรุดเสียหายส่งผลกระทบต่อการรักษาคนไข้ โดยมีลิงวัยรุ่นและตัวเต็มวัยเพศผู้ที่จะทำหมันเพื่อควบคุมประชากรลิง จำนวน 17 ตัว
อ่าน 47 ครั้ง
มูลนิธิเมาไม่ขับ ลงพื้นที่จังหวัดลพบุรี มอบสื่อรณรงค์เชิญชวนประชาชนไปลงประชามติ ในวันที่ 7สิงหาคม 2559 (22 ก.ค. 2559)
วันนี้(22 กรกฎาคม 2559) เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี ศาลากลางจังหวัดลพบุรี นายสุรสิทธิ์ ศิลปงาม ผู้จัดการมูลนิธิเมาไม่ขับ พร้อมคณะได้เดินมามอบสื่อรณรงค์เชิญชวนประชาชนไปลงประชามติ ในวันที่ 7 สิงหาคม 2559 ภายใต้คำขวัญ "รักประชาธิปไตย ไปลงประชามติ รักตัวกลัวตาย เมาไม่ขับ" และร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความร่วมมือรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนกับผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องได้แก่ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี ขนส่งจังหวัดลพบุรี แขวงการทางจังหวัดลพบุรี คปภ.จังหวัดลพบุรี ทางหลวงจังหวัดลพบุรี กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี สาธารณสุขจังหวัดลพบุรี บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประภัยจากรถจำกัด สาขาลพบุรี ประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี และสื่อมวลชนจังหวัดลพบุรี
อ่าน 66 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี( Field Day) พร้อมบริการการเกษตรเพื่อเริ่มฤดูกาลผลิตใหม่ ปี2559 และวันสาธิตการถ่ายทอดเทคโนโลยีไถระเบิดดินดาน(มันสำปะหลัง) (22 ก.ค. 2559)
วานนี้(21 กรกฎาคม 2559) เวลา 11.00 น.ที่โรงเรียนบ้านวังทอง ตำบลเขารวก อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี(Field Day)พร้อมบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559 และวันสาธิตการถ่ายทอดเทคโนโลยีระเบิดดินดานไร่มันสำปะหลัง เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มต้นการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาที่เหมาะสมกับพื้นที่ในการวางแผนการผลิต การเข้าถึงปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ การลดความเสี่ยงของผลผลิต การเชื่อมโยงเครือข่ายการบริหารจัดการ และให้เกิดความเข้มแข็ง ซึ่งศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร ตำบลเขารวก อำเภอลำสนธิ ได้มีการจัดเตรียมองค์ความรู้ที่จำเป็นสำหรับเกษตรกร
อ่าน 62 ครั้ง
กองพลทหารปืนใหญ่ลพบุรี นำกำลังพลและครอบครัวฟังธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวฯเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา (22 ก.ค. 2559)
วานนี้ (21 กรกฎาคม 2559) เวลา 14.30 น ที่พระที่นั่งสุธาสวรรย์ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี พลตรีธนิสร วงษ์กล้าหาญ ผู้บัญชาการกองพลทหารปืนใหญ่ จังหวัดลพบุรี เป็นประธาน กำลังพลและพุทธศาสนิกชน ฟังพระธรรมเทศนา ในโครงการ “เข้าพรรษาเข้าวัง (นารายณ์ราชนิเวศน์) ฟังธรรมทุกวันพฤหัสบดี" เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ และเพื่อให้กำลังพลและครอบครัวภายในหน่วยตลอดจนประชาชนทั่วไป ได้นำหลักธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ
อ่าน 90 ครั้ง
จ.ลพบุรี เปิดสระเก็บน้ำและปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ (20 ก.ค. 2559)
วานนี้(19 กรกฎาคม 2559) เวลา 16.00 น. นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดสระเก็บน้ำและปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ คณะสงฆ์ และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ณ บริเวณสระเก็บน้ำสิงหราช วัดเขาสมโภชน์ ตำบลบัวชุม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559
อ่าน 64 ครั้ง
พุทธศาสนิกชนชาวลพบุรี ร่วมพิธีเวียนเทียนในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2559 (19 ก.ค. 2559)
วันนี้ (19 กรกฎาคม 2559) เวลา 17.00 น. พระครูภาวนาสมณคุณ รองเจ้าคณะจังหวัดลพบุรี เจ้าอาวาสวัดเขาสมโภชน์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นำพุทธศาสนิกชนชาวลพบุรี ร่วมพิธีเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ รวมถึงการแสดงตนเป็นพุทมามกะ เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2559 ณ วัดเขาสมโภชน์ ตำบลบัวชุม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี เพื่อบูชาและระลึกถึงพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ โดยมี นางนวลจันทร์ แย้มศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย ปลัดจังหวัดลพบุรี นายอำเภอชัยบาดาล หัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชนชาวลพบุรี เข้าร่วมในพิธี
อ่าน 84 ครั้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นำเหล่าข้าราชการ ผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน ร่วมพิธีถวายเทียนจำนำพรรษาพระราชทาน (19 ก.ค. 2559)
วันนี้(19 กรกฎาคม 2559) เวลา 08.30 น.นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้เป็นประธานนำเหล่าข้าราชการ ผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน ตลอดจนนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมประกอบพิธีถวายเทียนจำนำพรรษาพระราชทาน จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ได้ทรงพระราชทานให้แก่วัดต่างๆ ทั่วประเทศ เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา โดยพิธีดังกล่าวได้จัดขึ้น ภายในพระอุโบสถวัดกวิศราราม ราชวรวิหาร ตำบลท่าหิน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ซึ่งวัดดังกล่าวถือเป็นหนึ่งในวัดที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงพระราชทานเทียนจำนำพรรษาพระราชทาน ให้เป็นประจำทุกปี
อ่าน 80 ครั้ง
ผู้ว่าฯ ลพบุรี นำพุทธศาสนิกชนชาวลพบุรี ร่วมทำบุญตักบาตรและเวียนเทียน เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2559 (19 ก.ค. 2559)
วันนี้ (19 กรกฎาคม 2559) เวลา 06.00 น. พระเทพเสนาบดี เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีทำบุญตักบาตรอาหารคาวหวาน และเวียนเทียน เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2559 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน นักเรียน และประชาชนพร้อมครอบครัว ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ณ วัดกวิศราราม ราชวรวิหาร ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
อ่าน 109 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดพิธีถวายเทียนจำนำพรรษาพระราชทาน ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ประจำปี 2559 (16 ก.ค. 2559)
วานนี้ (15 กรกฎาคม 2559) เวลา 16.00 น. ที่ วัดพัฒนาธรรมาราม ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี นายชรินทร์ ทองสุข นายอำเภอพัฒนานิคม เป็นประธานในพิธีถวายเทียนจำนำพรรษาพระราชทานในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา พร้อมด้วยข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา และพุทธศาสนิกชน ข้าร่วมพิธีถวายเทียนจำนำพรรษาพระราชทานในวันนี้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์
อ่าน 233 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (15 ก.ค. 2559)
วานนี้ (14 กรกฎาคม 2559) เวลา 17.00 น. ที่วัดพุน้อย ตำบลชอนม่วง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559
อ่าน 87 ครั้ง
จ.ลพบุรี ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) (15 ก.ค. 2559)
วันนี้ (15 กรกฎาคม 2559) เวลา 09.00 น. นายรังสรรค์ ตันเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิด โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดลพบุรี ปี 2559 ณ วัดทุ่งท่าช้าง ตำบลทุ่งท่าช้าง อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งบำบัดทุกข์ บำรุงสุข เพื่อให้ประชาชนอยู่ดี มีสุข โดยทางจังหวัดลพบุรี ได้นำนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลมาประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบ พร้อมให้คำปรึกษาแนะนำจากส่วนราชการที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง
อ่าน 55 ครั้ง
ลพบุรี นำร่อง อปท. 29 แห่ง ขับเคลื่อนการจัดการขยะอย่างยั่งยืน (14 ก.ค. 2559)
วันนี้ (14 ก.ค.59) เวลา 09.30 น. ที่ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ การขับเคลื่อนโครงการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบในการจัดการขยะอย่างยั่งยืน จังหวัดลพบุรี ระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีกับนายอำเภอทุกอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 29 แห่ง หลังจากที่ได้เสริมสร้างความรู้พร้อมศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะจากต้นทางที่จังหวัดบึงกาฬเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา การลงนามบันทึกความเข้าใจในวันนี้ถือเป็นพันธสัญญาในการร่วมกันขับเคลื่อนโครงการอย่างจริงจัง โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะดำเนินการในเชิงรุก
อ่าน 117 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดพิธีวางพานดอกไม้อนุสาวรีย์ จอมพล ป. พิบูลสงคราม เนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันเกิด ปีที่ 119 (14 ก.ค. 2559)
วันนี้(14 กรกฎาคม 2559) เวลา 09.00 น.ที่ อนุสาวรีย์ จอมพล ป.พิบูลสงคราม วงเวียนศรีสุริโยทัย อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี พันเอก ศักดิ์ศรี งอยปัดพันธ์ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 13 และนายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ร่วมเป็นประธานในพิธีวางพานดอกไม้อนุสาวรีย์ จอมพล ป.พิบูลสงคราม เนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันเกิด ปีที่ 119 และ เพื่อระลึกถึงคุณงามความดีของท่าน ที่เป็นผู้มีคุณูปการและสร้างความเจริญให้กับจังหวัดลพบุรี
อ่าน 82 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) การผลิตหญ้าอาหารสัตว์และการรับซื้อหญ้าอาหารสัตว์ เพื่อส่งเสริมการผลิตอาหารสัตว์และลดต้นทุนการผลิต (13 ก.ค. 2559)
วันนี้(13 กรกฎาคม 2559)เวลา 10.00 น. ที่ สหกรณ์โคนมไทยเดนมาร์ค ก.น.ช.หนองรี จำกัด อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชกรจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)ในการผลิตหญ้าอาหารสัตว์และการรับซื้อหญ้าอาหารสัตว์ ตามโครงการเชื่อมโยงเครือข่ายระบบการผลิตและการตลาดสินค้าสหกรณ์ ระหว่างสหกรณ์ไทยเดนมาร์ค ก.น.ช.หนองรี จำกัด โดยนายสำเริง วงษ์สกุล ประธานกรรมการสหกรณ์ฯ และนายวีระ วรรณโสภณ ตัวแทนสมาชิกสหกรณ์ผู้ปลูกหญ้าอาหารสัตว์ หมู่ที่ 4 และนายสมยศ โสดา ตัวแทนสมาชิกสหกรณ์ผู้ปลูกหญ้าอาหารสัตว์ หมู่ที่ 5 เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ สมาชิกสหกรณ์ผู้ปลูกหญ้าอาหารสัตว์ได้รับประโยชน์สูงสุด และสหกรณ์ได้รับวัตถุดิบในการผลิตอาหาร TMR ที่มีคุณภาพ
อ่าน 46 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดอบรมตามโครงการจังหวัดสู่อาเซียน (30 มิ.ย. 2559)
วันนี้(30 มิถุนายน 2559)เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายรังสรรค์ ตันเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการจังหวัดสู่อาเซียน ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้จัดทำโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ 2559 เพื่อเป็นการเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการและบุคลากรในจังหวัดลพบุรี ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียนในมิติต่างๆ ด้านสังคม วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของประชาชน ที่มีผลกระทบกับจังหวัดลพบุรีในด้านการเกษตร แรงงาน อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว โดยมีข้าราชการและพนักงานราชการในส่วนภูมิภาคหน่วยงานละ 2 คน รวมจำนวน 170 คนเข้าร่วมการอบรม
อ่าน 129 ครั้ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จ.ลพบุรี จัดงานแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอาเซียน (30 มิ.ย. 2559)
วานนี้ ( 29 มิถุนายน 2559) เวลา18.30 น. ที่ หอประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานพิธีเปิดงานแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอาเซียน ซึ่งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดขึ้นเพื่อ ส่งเสริมให้คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้ร่วมอนุรักษ์ สืบสาน และเผยแพร่วัฒนธรรมไทยสู่สากล สร้างเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ และมหาวิทยาลัยในกลุ่มประเทศอาเซียน
อ่าน 96 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติฯ (30 มิ.ย. 2559)
วันที่ 29 มิถุนายน 2559 เวลา 10.00 น. ที่หอประชุมภุมมสโร โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อำเภอเมือง ลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายรังสรรค์ ตันเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่(Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในวโรกาสที่เจริญพระชนมายุครบ 5 รอบในปีพุทธศักราช 2555 ระยะที่ 3 ซึ่งจัดโดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรีและมูลนิธิกาญจนบารมี เพื่อสร้างความตระหนักถึงการตรวจเต้านมด้วยตนเองอย่างถูกต้อง สามารถค้นหามะเร็งในระยะแรกเริ่มได้ ลดความรุนแรงลดอัตราการตายด้วยโรคมะเร็งเต้านมสตรี
อ่าน 144 ครั้ง
เหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี มอบทุนการศึกษาและรถจักรยานให้นักเรียนยากไร้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ (29 มิ.ย. 2559)
วันนี้ ( 29 มิถุนายน 2559) เวลา11.30 น. ที่ หอประชุมอำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายรังสรรค์ ตันเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พลโท นายแพทย์ อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย พร้อมด้วยนางนวลจันทร์ แย้มศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี และคณะเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี ร่วมทำพิธีมอบทุนการศึกษาและรถจักรยานให้นักเรียนยากไร้ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จ.ลพบุรี สร้างเครื่องมือ “พิทักษ์วานร”แก้ปัญหาลิงถูกไฟฟ้าช็อต (25 มิ.ย. 2559)
นายชีวิน พัฒนคูหะ ผอ.ฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จ.ลพบุรี กล่าวว่า หลังจากที่ได้รับร้องเรียนก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ โดยในระยะแรกทีมงานได้ไปปรับปรุงจุดติดตั้งอุปกรณ์ให้มีระยะห่างเพื่อเกิดความปลอดภัยแก่ลิง แต่เพื่อความมั่นใจและเป็นการแก้ไขในระยะยาวทางทีมงานได้คิดค้นเครื่องมือป้องกันลิงถูกไฟฟ้าช็อตในจุดดังกล่าว โดยใช้ชื่อว่า “พิทักษ์วานร” เบื้องต้นก็พบว่า เครื่องมือนี้ช่วยลดปริมาณลิงที่ได้รับบาดเจ็บจากการถูกไฟฟ้าช็อต ได้เป็นอย่างดี
อ่าน 170 ครั้ง
คณะกรรมการประเมินชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับเพชร ติดตามและประเมินผล ชมรม TO BE NUMBER ONE บ้านหม้อ จ.ลพบุรี (24 มิ.ย. 2559)
วันนี้ (24 กรกฎาคม 2559) เวลา 10.00 น. ที่ศูนย์การเรียนรู้ TO BE NUMBER ONE บ้านหม้อ หมู่ที่ 13 ตำบลบางคู้ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นายประวิทย์ เคียงผล หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นายสันติสุข สันติศาสนสุข รองผู้อำนวยการศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียนและนายพีรพัฒน์ พรสิริเลิศกิจ ผู้เชี่ยวชาญ ในนามคณะกรรมการประเมินชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับเพชร ได้เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมและประเมินชมรม TO BE NUMBER ONE บ้านหม้อตำบลบางคู้ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชร ปีที่ 3 ประจำปี 2559 รอบลงพื้นที่
อ่าน 72 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [14] 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 ถัดไป>>