หน้าหลัก >> เกาะติดลพบุรี

เกาะติดลพบุรี
นายอำเภอบ้านหมี่ เป็นประธานปล่อยขบวนรถรถบัสจำนวน12คันเพื่อนำประชาชนชาวจังหวัดลพบุรีจำนวน 532 คน เดินทางเข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพ (16/03/2017)
เมื่อเวลา01.00 น.วันที่ 15 มีนาคม 2560 นายเล็ก ศรีเรือง นายอำเภอบ้านหมี่ จ.ลพบุรี ได้เป็นประธานปล่อยขบวนรถบัสจำนวน12คันเพื่อนำประชาชนชาวจากอำเภอบ้านหมี่ จำนวน 532 คน เดินทางเข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง โดยก่อนที่จะมีการปล่อยขบวนรถ ได้มีการพูดคุยซักซ้อมความเข้าใจในการเดินทางเข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพ ให้กับประชาชนที่เดินทางไปในครั้งนี้และได้มีการมอบอาหารและน้ำดื่มให้กับประชาชนที่เดินทางไปอีกด้วย โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ได้ร่วมกันปล่อยขบวนรถในครั้งนี้
อ่าน 165 ครั้ง
จ.ลพบุรี คัดแยกขยะของส่วนราชการ หน่วยงาน ที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในบริเวณศาลากลางจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนโครงการจังหวัดสะอาด (16/03/2017)
จังหวัดลพบุรี โดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี ได้กำหนดให้ส่วนราชการ หน่วยงาน ที่มีสำนักงานตั้งอยู่บริเวณศาลากลางจังหวัดลพบุรี ดำเนินการคัดแยกขยะเป็นประจำทุกวัน เพื่อขับเคลื่อนโครงการจังหวัดสะอาด โดยให้แยกขยะที่ขายได้ และขยะอันตรายออกจากกัน แล้วเก็บรวบรวมขยะที่ได้ดำเนินการคัดแยกเก็บรวบรวมไว้ นำมากองที่สนามหญ้าด้านหน้าโรงอาหารข้างศาลากลางจังหวัด ในทุกวันอังคารที่สองของเดือน เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม และบรรลุตามเป้าหมายอย่างยั่งยืน ตามแผนปฏิบัติการ "ประเทศไทยไร้ขยะ"ตามแนวทางประชารัฐ ระยะ 1 ปี โดยใช้หลัก 3 Rs คือ การใช้น้อย ใช้ซ้ำ และการนำกลับมาใช้ใหม่ โดยมีเป้าหมายลดปริมาณขยะมูลฝอยในภาพรวมของประเทศลดลงร้อยละ 5 จากอัตราการเกิดขยะมูลฝอย
อ่าน 170 ครั้ง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จ.ลพบุรีร่วมกับหน่วยงานราชการต่างๆ จัดกิจกรรม "รวมพลังหมอต้นไม้ คืนความสุขให้สังคม" (16/03/2017)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) ร่วมกับหน่วยงานต่างๆในจังหวัดลพบุรี ร่วมจัดกิจกรรม "รวมพลังหมอต้นไม้ คืนความสุขให้สังคม" เพื่ออนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ในเมือง และสร้างจิตสำนึกรักต้นไม้ เป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาล
อ่าน 50 ครั้ง
รองผู้ว่าฯ ลพบุรี เปิดเดิน - วิ่ง มหากุศล ครบรอบ 60 ปี โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช มินิฮาล์ฟ มาราธอน ครั้งที่ 2 ชิงถ้วยพระราชทานฯ (16/03/2017)
วันที่ 12 มีนาคม 2560 เวลา 05.30 น. นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดงานเดิน - วิ่ง มหากุศล ครบรอบ 60 ปี โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช มินิฮาล์ฟ มาราธอน ครั้งที่ 2 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งจัดโดยโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เห็นความสำคัญของการส่งเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง โดยเฉพาะการเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ เป็นการเสริมสร้างสัมพันธภาพอันดีและการมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานในจังหวัดลพบุรี และเป็นการจัดหารายได้สนับสนุนการพัฒนางานของโรงพยาบาลให้เอื้ออำนวยในการบริการผู้ป่วยให้เกิดประสิทธิผล อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์ครบรอบ 60 ปีของโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช ในปี 2560 ด้วย
อ่าน 53 ครั้ง
คณะนักศึกษาหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 8 เดินทางมาศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดลพบุรี (16/03/2017)
วันที่ 10 มีนาคม 2560 เวลา 10.45 น. นายศุภชัย สมเจริญ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง นำคณะนักศึกษาหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 8 (พตส.8) จำนวน 100 คน เดินทางมาศึกษาดูงานโครงการพระราชดำริ ครั้งที่ 2 "การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท" ที่จังหวัดลพบุรี โดยมี นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี กล่าวต้อนรับ และรับฟังบรรยายสรุปเรื่องการบริหารจัดการน้ำในโครงการเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จากนายศุภชัย มโนการ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ ที่ห้องประชุมธาราป่าสัก เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ต.หนองบัว อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
อ่าน 70 ครั้ง
ยุติธรรมจังหวัดลพบุรี จัดประชุมกำหนดแนวทางการดำเนินงานศูนย์ยุติธรรมชุมชน (09/03/2017)
วันที่ 9 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. ที่ ศูนย์ประชุมและจัดเลี้ยงมนณิพา ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี สำนักงานยุติธรรมจังหวัดลพบุรี ได้ดำเนินการจัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชนในจังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ 2560 เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงระบบและขั้นตอนกระบวนการให้บริการของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดลพบุรี และศูนย์ยุติธรรมชุมชน เป็นการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมด้านกระบวนการยุติธรรม และสามารถแก้ไขปัญหาความไม่เป็นธรรมให้แก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล สำหรับกลุ่มเป้าหมายในการจัดโครงการวันนี้ ประกอบด้วย ประธานคณะกรรมการ เลขานุการศูนย์ยุติธรรมชุมชน เครือข่ายอาสาสมัครภาคประชาชน ผู้นำชุมชนหรือประชาชนในพื้นที่ศูนย์ยุติธรรมชุมชนใน 3 อำเภอของจังหวัดลพบุรี ได้แก่ อ.เมืองลพบุรี อ.ท่าวุ้ง อ.พัฒนานิคม จำนวน 220 คน
อ่าน 158 ครั้ง
รวมพลังสตรี จ.ลพบุรี เนื่องใน “วันสตรีสากล” ประจำปี 2560 (08/03/2017)
วันที่ 8 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานอ่านสาร พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาส “วันสตรีสากล” ประจำปี 2560และเปิดงานวันสตรีสากลจังหวัดลพบุรี ประจำปี 2560 “ละโว้ มีน้ำใจ ใส่ใจสังคม” ณ ห้องคอนเวนชั่น โรงแรมลพบุรีอินน์ อำเภอเมืองลพบุรี โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี ร่วมกับสมาคมพัฒนาสตรีละโว้ และคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดลพบุรี ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติสตรีที่มีผลงานดีเด่นการในการช่วยเหลือพัฒนาชุมชน สังคม ประเทศ และส่งเสริมให้องค์กรสตรีได้เข้ามามีส่วนร่วม
อ่าน 64 ครั้ง
ทางหลวงชนบท จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน(ปฐมนิเทศโครงการ)โครงการสำรวจออกแบบถนนสายเชื่อมต่อถนนสาย ค ผังเมืองรวมเมืองบ้านหมี่ (08/03/2017)
วันนี้ (8 มีนาคม 2560) เวลา 09.45 น. ที่ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านหมี่ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี กรมทางหลวงชนบท ได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ปฐมนิเทศโครงการ) โรงการสำรวจออกแบบถนนสายเชื่อมต่อถนน ค ผังเมืองรวมเมืองบ้านหมี่ - ทล.205 ตัดกับ ทล.2219 จังหวัดลพบุรี เพื่อประชาสัมพันธ์และการให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแก่ประชาชน พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ตลอดจนความต้องการ ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการพัฒนาโครงการควบคู่กันไป โดยจะนำเอาข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่ได้ ไปพิจารณาประกอบการศึกษาวิเคราะห์ ออกแบบ ตลอดจนการกำหนดมาตรการป้องกันและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดจากการพัฒนาโครงการ
อ่าน 59 ครั้ง
จ.ลพบุรี จัดโครงการ “ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีและหัวหน้าส่วนราชการ พบนักเรียน นักศึกษา” ณ โรงเรียนบ้านเกริ่นกฐิน (08/03/2017)
วันนี้ (8 มีนาคม 2560) เวลา 08.00 น. นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ แผ่เมตตา ร่วมกับคณะ ครู นักเรียน โรงเรียนบ้านเกริ่นกฐิน หมู่ 11 ตำบลบ้านชี อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ตามโครงการ “ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดลพบุรี พบนักเรียน นักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560” ของศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดลพบุรี เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจ ในการป้องกันและแก้ไขยาเสพติดที่เกิดขึ้นกับนักเรียน ตลอดจนนำความรู้แนวคิด สร้างเป็นเครือข่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เข้มแข็งและยั่งยืนในสถานศึกษา
อ่าน 91 ครั้ง
ชาวมอญลพบุรี เตรียมจัดกิจกรรมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และบรรพชนชาวมอญ ครั้งที่10 ระว่างวันที่25-26กุมภาพันธ์นี้ (23/02/2017)
พระปัญญาวุฒิ วุฑฺฒิโก (รุมรามัญ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอัมพวัน ต.บางขันหมาก อ.เมือง จ.ลพบุรี ประธานชมรมยุวชนไทยรามัญ ประธานมูลนิธิรามัญรักษ์ เปิดเผยว่า ต.บางขันหมาก อ.เมือง จ.ลพบุรี จัดว่าเป็นพื้นที่ที่มีชาวไทยรามัญหรือชาวไทยเชื้อสายมอญอพยพมาตั้งถิ่นฐานและรกรากตั้งแต่อดีต เนื่องจากเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำลพบุรี จนปัจจุบันมีชาวไทยรามัญพักอาศัยอยู่ถึง 8 หมู่บ้านจาก 12 หมู่บ้าน รวมกว่า 1,800 คน ซึ่งถือว่าเป็นชุมชนชาวไทยเชื้อสายมอญกลุ่มใหญ่กลุ่มหนึ่งในประเทศไทย และมีประเพณีวัฒนธรรมที่ปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาอย่างยาวนาน
อ่าน 74 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี เดินหน้าขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืน เน้นสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน หมู่บ้าน ลดปริมาณขยะต้นทางจากครัวเรือน (22/02/2017)
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน จังหวัดลพบุรี ณ โรงแรมลพบุรีอินน์ อ.เมืองลพบุรี เพื่อสร้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบในทุกอำเภอ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้การจัดการขยะอย่างยั่งยืน และรณรงค์สร้างจิตสำนึกของประชาชนในท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจการคัดแยกขยะจากต้นทาง และรักษาความสะอาดเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง การอบรมในครั้งนี้เป็นรุ่นที่ 2 ปีงบประมาณ 2560 โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 41 แห่ง เข้ารับการอบรมและร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU)
อ่าน 93 ครั้ง
ชุมชนตำบลโก่งธนู จ.ลพบุรี จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อสร้างจิตสำนึกและเสริมสร้างวินัยให้ประชาชนรู้จักการรักษาความสะอาด (22/02/2017)
วันนี้ (22 กุมภาพันธ์ 2560) เวลา 09.30 น. ผู้นำชุมชน ผู้บริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลโก่งธนู เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดโบสถ์และโรงเรียนวัดบ้านดาบ พร้อมด้วยประชาชนตำบลโก่งธนู อำเภอเมืองลพบุรี จำนวน 150 คน ร่วมกันทำความสะอาด โดยการเก็บขยะ กวาด ล้าง ถนนสายในหมู่บ้าน และทำความสะอาดบริเวณวัดโบสถ์ โรงเรียนวัดโบสถ์ และบริเวณหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโก่งธนู ในกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อสนับสนุนโครงการ "จังหวัดลพบุรี เมืองสะอาด" โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรักษาความสะอาดเรียบร้อยในชุมชน สร้างจิตสำนึกและเสริมสร้างวินัยให้ประชาชนรู้จักการรักษาความสะอาด อีกทั้งเป็นการสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชน ที่ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ ถนนในความรับผิดชอบและสิ่งสาธารณประโยชน์ ให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อ่าน 107 ครั้ง
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 2 ลงพื้นที่ จ.ลพบุรี ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (20/02/2017)
วันนี้ (20 กุมภาพันธ์ 2560) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมพระปรางค์สามยอด ศาลากลางจังหวัดลพบุรี นายโอภาส ทองยงค์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 2 พร้อมคณะ เดินทางตรวจเยี่ยม ติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบที่ 1 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประจำจังหวัดลพบุรีเข้าร่วมประชุม และรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานในโครงการต่างๆในความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน พร้อมประเด็นปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินการ
อ่าน 59 ครั้ง
พุทธศาสนิกชนชาวลพบุรีจำนวนมาก ร่วมเวียนเทียนเนื่องใน “วันมาฆบูชา” (11/02/2017)
เวลา 19.00 น. วันนี้ (11 ก.พ. 60) ที่วัดเสาธงทอง พระอารามหลวง อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา พระครูสิริจริยาภรณ์ รองเจ้าคณะอำเภอเมืองลพบุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ นักเรียน นักศึกษา และพุทธศาสนิกชนชาวลพบุรี เข้าร่วมจำนวนมาก
อ่าน 83 ครั้ง
ลพบุรีคู่รักขึ้นรถไฟลอยน้ำและร่วมจดทะเบียนสมรสบนสันเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เนื่องในเทศกาลวันแห่งความรัก (11/02/2017)
วันนี้(11 กุมภาพันธ์ 2560) เวลา 10.30 น. ที่บริเวณสถานีรถไฟเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ร่วมกับ อำเภอพัฒนานิคม ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในทริปพิเศษสำหรับคู่รัก เทศกาลวันวาเลนไทน์ หรือวันแห่งความรัก ภายใต้ชื่องาน “คล้องรัก ณ เขื่อนป่าสัก” ด้วยการจดทะเบียนสมรส วิวาห์ บนเขื่อนของพ่อ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ โดยมีบรรดาคู่รักและนักท่องเที่ยว ต่างพากันเดินทางมากับขบวนรถไฟสายท่องเที่ยวพิเศษนี้จำนวนมาก จากสถานีต้นทางจากหัวลำโพง กรุงเทพฯ และสถานีปลายทาง ณ แหล่งท่องเที่ยวรถไฟลอยน้ำ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี ซึ่งคณะผู้จัดได้นำคู่บ่าวสาวและนักท่องเที่ยว ไปท่องเที่ยวและถ่ายภาพตามจุดต่างๆ ซึ่งมีฉากหลังเป็นทัศนียภาพที่สวยงาม อาทิ แหล่งท่องเที่ยวรถไฟลอยน้ำของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ คู่บ่าวสาวและนักท่องเที่ยว ได้ลงมาถ่ายภาพกันบนรางรถไฟกลางน้ำไว้เป็นที่ระลึก
อ่าน 125 ครั้ง
ผู้ว่าฯลพบุรี พร้อมพุทธศาสนิกชนชาวลพบุรี ร่วมทำบุญตักบาตร และเวียนเทียน เนื่องใน “วันมาฆบูชา” (11/02/2017)
วันนี้ (11 กุมภาพันธ์ 2560) เวลา 06.00 น. พระเทพเสนาบดี เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีทำบุญตักบาตรอาหารคาวหวาน และเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปีพุทธศักราช 2560 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน นักเรียน และประชาชนพร้อมครอบครัว ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ณ วัดกวิศราราม ราชวรวิหาร ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
อ่าน 89 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี เปิดตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไท คนไทยยิ้มได้ 10-14 กุมภาพันธ์นี้ (11/02/2017)
วันที่ 10 ก.พ. 2560 เวลา 17.00 น. ที่บริเวณลานจอดรถ ด้านหน้าห้างบิ๊กซีซูปเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาลพบุรี (2) อำเภอเมืองลพบุรี นายภานุ แย้มศรี เป็นประธานเปิด “ตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้” เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดใหม่ๆ ให้กับผู้ประกอบการ OTOP ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างชุมชนกับชุมชน ชุมชนกับโรงงาน และชุมชนกับชุมชนในแหล่งท่องเที่ยว เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนในจังหวัดลพบุรีได้มีโอกาสเลือกซื้อสินค้าจากภูมิปัญญาของคนไทย สินค้าที่นำมาจำหน่าย ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์ OTOP และสินค้าชุมชน ประมาณ 60 ร้านค้า
อ่าน 60 ครั้ง
กองอาสารักษาดินแดนจังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบปีที่ 63 ประจำปี 2560 (10/02/2017)
เมื่อเวลา 09.00 น. วันนี้(10 กุมภาพันธ์ 2560) ที่ หอประชุมอำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายกองเอกภานุ แย้มศรี ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบปีที่ 63 ประจำปี 2560 โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย พิธีทางศาสนาเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่เสียชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่ การกล่าวคำปฏิญาณตนของผู้บังคับบัญชาและสมาชิกกองกองอาสารักษาดินแดน พิธีอ่านสารของผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน พิธีรับเครื่องหมาย“รักษาดินแดนยิ่งชีพ”หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร จำนวน 2 นายได้แก่ ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอสระโบสถ์และอำเภอโคกเจริญ พิธีมอบทุนการศึกษาของสมาคมแม่บ้านมหาดไทยแก่บุตรของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน บุตรข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของส่วนราชการ จำนวน 38 ทุน
อ่าน 150 ครั้ง
วันคนพิการสากลจังหวัดลพบุรี ประจำปี 2559 “คนพิการใต้ร่มพระบารมี สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” (09/02/2017)
วันนี้ (9 ก.พ.60) เวลา 10.00 น. ที่อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด 1 ต.เขาสามยอด อ.เมืองลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานลงนามแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพิธีเปิดงานวันคนพิการสากลจังหวัดลพบุรี ประจำปี 2559 โดยมีหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมจัดกิจกรรมเพื่อเปิดโอกาสให้คนพิการได้แสดงศักยภาพและส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ ในสังคมอย่างเสมอภาคกับคนทั่วไป ทั้งนี้ องค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้วันที่ 3 ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันคนพิการสากล เพื่อเป็นการรำลึกถึงวันที่สมัชชาใหญ่แห่งองค์การสหประชาชาติ ได้รับรับรองแผนปฏิบัติการโลกว่าด้วยเรื่องคนพิการ และเชิญชวนให้ประเทศสมาชิกร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้คนพิการได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม
อ่าน 68 ครั้ง
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ได้ร่วมกันแถลงข่าว การจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวบนเขื่อนของพ่อ ณ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ (08/02/2017)
โดยในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นเดือนแห่งความรัก เพื่อเป็นการต้อนรับนักท่องเที่ยว เทศกาลวันวาเลนไทน์ หรือวันแห่งความรัก เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จึงได้ร่วมกับ อำเภอพัฒนานิคมนิคม จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในทริปพิเศษ สำหรับคู่รัก และนักท่องเที่ยว ที่พร้อมจะเดินทางมากับ ขบวนรถไฟเที่ยวพิเศษ รถไฟลอยน้ำ ตามรอยพระบาท เที่ยวเขื่อนของพ่อ โดยมีสถานี ต้นทางจากหัวลำโพง กรุงเทพฯ และ สถานีปลายทาง ณ แหล่งท่องเที่ยวรถไฟลอยน้ำ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี ในช่วง สุดสัปดาห์นี้ ในวันเสาร์ ที่ 11 และ วันอาทิตย์ ที่ 12 กุมภาพันธ์ นี้ ภายใต้ชื่องาน “คล้องรัก ณ เขื่อนป่าสัก” ด้วยการจดทะเบียนสมรส วิวาห์ บนเขื่อนของพ่อ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ซึ่งการรถไฟจะจัดตกแต่งโบกี้พิเศษสำหรับคู่รัก และครอบครัว สู่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ และเมื่อคณะคู่บ่าวสาวเดินทางถึง จะมีขบวนกองยาวแบบไทยๆ จากนักเรียนโรงเรียนบ้านมะนาวหวาน มาให้การต้อนรับ ก่อนนำคู่รักทุกคู่ขึ้นรถกอล์ฟไฟฟ้า ที่ตกแต่งอย่างสวยงาม เข้าพิธีจดทะเบียนสมรถให้กับคู่รัก ณ ลานสวนรถไฟตัวหนอน
อ่าน 123 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 [20] 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 ถัดไป>>