หน้าหลัก >> เกาะติดลพบุรี

เกาะติดลพบุรี
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี ฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี ประจำปี 2561 สถานการณ์อุทกภัย จากน้ำท่วมขังและน้ำท่วมฉับพลัน (07/06/2018)
วันที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น. ที่ ศูนย์สัมมนาจัดเลี้ยงมนณิพา อำเภอเมืองลพบุรี พลตรี อดิศักดิ์ บัวพรหมมาตร์ รองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สถานการณ์อุทกภัยจากน้ำท่วมขังและน้ำท่วมฉับพลัน เพื่อทดสอบแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม เพื่อให้ทุกหน่วยงานรู้บทบาทหน้าที่ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม
อ่าน 6 ครั้ง
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ลงพื้นที่พบประชาชน และติดตามผลการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการ "ไทยนิยม ยั่งยืน" จังหวัดลพบุรี (06/06/2018)
วันที่ 6 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น. พลเอกโปฎก บุนนาค ประธานอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดลพบุรี อ่างทอง สิงห์บุรี และชัยนาท พร้อมคณะอนุกรรมการฯ เดินทางมาติดตามผลการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี ณ บ้านสระตาแวว หมู่ที่ 2 ตำบลพุคา อำเภอบ้านหมี่ และบ้านถนนใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลถนนใหญ่ อำเภอเมืองลพบุรี พร้อมพบปะให้กำลังใจประชาชนส่วนราชการ รวมทั้งสอบถามประเด็นปัญหา อุปสรรคของการดำเนินโครงการฯ และให้ข้อเสนอแนะ เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันในการขับเคลื่อนโครงการ "ไทยนิยม ยั่งยืน"
อ่าน 12 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี เปิดโครงการลดการใช้ถุงพลาสติกและการเลิกใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร เพื่อขับเคลื่อนตามโครงการจังหวัดสะอาด (05/06/2018)
วันนี้ (5 มิถุนายน 2561) เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดโครงการลดการใช้ถุงพลาสติก และการเลิกใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร พร้อมทั้งร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับส่วนราชการ ทั้งนี้จากแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 - 2567) และแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี 2561 ของกระทรวงมหาดไทย ประกอบกับวันที่ 5 มิถุนายน 2561 เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก
อ่าน 10 ครั้ง
จ.ลพบุรี จัด"ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จังหวัดลพบุรี"เพื่อแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติด (05/06/2018)
วันที่ 5 มิถุนายน 2561 เวลา 15.00 น. ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดลพบุรี จัดโครงการค่ายแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติด "ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จังหวัดลพบุรี" เพื่อรองรับสถานการณ์กลุ่มผู้เสพยาเสพติดให้สามารถบำบัดฟื้นฟูได้โดยไม่ต้องเข้ารับการบำบัดในสถานบำบัด และเป็นการฝึกทักษะ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เสพยาเสพติดแบบองค์รวม ให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขโดยไม่ใช้ยาเสพติด
อ่าน 8 ครั้ง
จ.ลพบุรี จัดกิจกรรมบวชป่าเขาอ้ายโป้ด-เขาอีด่าง แหล่งสมุนไพรธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก (05/06/2018)
วันที่ 5 มิถุนายน 2561 ชาวบ้านตำบลซับตะเคียน อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี นักศึกษาแพทย์แผนไทย ร่วมกันสืบสานประเพณีบวชป่าเขาอ้ายโป้ด เขาอีด่าง สืบชะตาป่าชุมชนต้นน้ำอนุรักษ์ธรรมชาติ โดยเฉพาะแหล่งสมุนไพรซึ่งใช้เป็นธรรมชาติสำหรับนักศึกษาแพทย์แผนไทยระดับประเทศ แหล่งอาหารของชาวบ้านและเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่สำคัญของจังหวัดลพบุรี
อ่าน 5 ครั้ง
กองทัพบกไทย และ สิงคโปร์ ร่วมกระทำพิธีเปิดการฝึกร่วมผสม หน่วยรบพิเศษ ไทย–สิงคโปร์ ภายใต้รหัส Flash Thunder 2018 ที่ ลพบุรี (05/06/2018)
ที่ หน้ากองบังคับการกองพันจู่โจม ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี พันโท กำพล เทียนทองดี ผู้บังคับกองพันจู่โจม หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เป็นผู้แทนฝ่ายไทย พร้อมด้วย พันตรี เบ็นสัน เจา เวิน เล รองผู้บังคับกองพันคอมมานโด ที่ 1 กองทัพบกสิงคโปร์ (MAJOR. BENSON ZHAO WEN LIE DEPUTY 1st COMMANDO BATTALION COMMANDER) ได้ร่วมกันกระทำพิธีเปิดการฝึก ร่วมผสม หน่วยรบพิเศษ ไทย–สิงคโปร์ ภายใต้รหัส Flash Thunder 2018
อ่าน 15 ครั้ง
โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้หัวข้อ “พลังคนรุ่นใหม่ สวมหัวใจไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” (04/06/2018)
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิด “ความเป็นไทยกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม “ โดยแบ่งการประกวดออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ การประกวดบทร้อยกรอง และการประกวดบทเพลง ภายใต้หัวข้อ “พลังคนรุ่นใหม่ สวมหัวใจไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”
อ่าน 7 ครั้ง
วันดื่มนมโลก ปี 2561 รณรงค์ให้คนไทยดื่มนมทุกวัน “นมยิ่งดื่ม ยิ่งดี” (03/06/2018)
ปลัดเกษตรฯ เปิดงานวันดื่มนมโลก ประจำปี 2561 เน้นให้ความรู้คุณประโยชน์ของนม เสริมสร้างสุขภาพที่เหมาะสมกับทุกวัย พร้อมการออกบูธนมหลากหลาย เพื่อประชาสัมพันธ์และรณรงค์วันดื่มนมโลก เมื่อวันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561 นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เป็นประธานเปิดงาน “วันดื่มนมโลก ปี 2561 (Wolrd Milk day 2018)” โดยมีนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต รักษาการตำแหน่งอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวรายงานงานกิจกรรม “วันดื่มนมโลก ปี 2561 (World Milk Day 2018)” เพื่อรณรงค์ให้คนไทยทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย ปรับทัศนคติและสร้างนิสัยการดื่มนมทุกวัน เพื่อสุขภาพที่ดี มีการเจริญเติบโตและพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย ภายใต้แนวคิด “นมยิ่งดื่ม ยิ่งดี”
คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และอัตราการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตร พ.ศ. .... (02/06/2018)
นางสวามินี อิสระทะ ประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และอัตราการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตร พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วดำเนินการต่อไปได้
อ่าน 9 ครั้ง
การลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ เพิ่มเติมภายใต้โครงการ ไทยนิยมยั่งยืน (02/06/2018)
นางสวามินี อิสระทะ ประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในกลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ในปี 2560
อ่าน 1034 ครั้ง
รมช.เกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ พร้อมรับฟังปัญหาจากเกษตรกร จ.ลพบุรี (01/06/2018)
วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน ลงพื้นที่ตรวจติดตามการบริหารจัดการน้ำทุ่งเจ้าพระยา การเร่งรัดการพัฒนาระบบกสิกรรมด้วยศาสตร์พระราชา 5 ลุ่มน้ำ รวมทั้งติดตามการแก้ปัญหาความเดือดร้อนจากพื้นที่ทำกินของราษฎร ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาลุ่มน้ำป่าสักจังหวัดลพบุรี โดยมีนายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน นายมนัส กำเนิดมณี รองอธิบดีกรมชลประทาน และนายสุชาติ เจริญศรี ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 10 ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุม ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี
อ่าน 5 ครั้ง
สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เตรียมจัดโครงการ “เฉลิมพระเกียรติเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์” ที่ จังหวัดลพบุรี (01/06/2018)
วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๓๐ น .ที่ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดลพบุรี นายสงัด ปัถวี รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมประชุมเตรียมการจัดโครงการ “เฉลิมพระเกียรติเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์” กับ นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของจังหวัดลพบุรี ทั้งนี้ เพื่อเชิญชวนให้ประชาชนจังหวัดลพบุรีทุกหมู่เหล่าร่วมกันแสดงความจงรักภักดี เชิดชูเกียรติและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรากูร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา พร้อมน้อมนำพระราชปณิธานของพระองค์ที่ให้คนไทยร่วมกันทำความดี มีจิตอาสา และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม
อ่าน 9 ครั้ง
จ.ลพบุรี แถลงข่าวงาน "เที่ยวชมวัง ฟังดนตรี เมืองพระนารายณ์ " (31/05/2018)
วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 18.00 น. ที่ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ อำเภอเมืองลพบุรี นายผดุงศักดิ์ หายปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงาน "เที่ยวชมวัง ฟังดนตรี เมืองพระนารายณ์" ประจำปี 2561 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จังหวัดลพบุรี โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ร่วมกับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์ สำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี และภาคีเครือข่าย ร่วมกันจัดต่อเนื่องมาหลายปี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลพบุรี โดยเฉพาะการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ซึ่งจะมีส่วนในการสร้างงาน สร้างรายได้ ให้แก่ประชาชนในจังหวัดลพบุรี และยังเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ และพระนารายณ์ราชนิเวศน์ในยามค่ำคืนอีกด้วย
อ่าน 7 ครั้ง
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ พร้อม ผู้ว่าฯ ลพบุรี นำกำลังพลพร้อมครอบครัว ตลอดจน จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง เฉลิมพระเกียรติ ในหลวงรัชกาล ที่ 10 (31/05/2018)
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ พร้อม ผู้ว่าฯ ลพบุรี นำกำลังพลพร้อมครอบครัว ตลอดจน จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง เฉลิมพระเกียรติ ในหลวงรัชกาล ที่ 10 ณ อ่างเก็บน้ำห้วยกระแทก ศูนย์การเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา อ.เมือง จ.ลพบุรี
อ่าน 4 ครั้ง
นักเรียนอนุบาลลพบุรี พร้อมคณะครูนักเรียน ยืนถือป้ายหน้าโรงเรียนไม่ได้ประท้วงแต่ยืนถือป้ายรณรงค์ข้อความพิษภัยของบุหรี่เตือนผู้ปกครองและผู้ใกล้ชิด "งดสูบบุหรี่" เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก (31/05/2018)
วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนในพื้นที่ จังหวัดลพบุรี ได้มีคณะครู นักเรียนยืนป้ายอยู่หน้าโรงเรียนอนุบาลลพบุรี แต่ไม่ได้เป็นการถือป้ายประท้วงอะไร เป็นเพียงการจัดกิจกรรมที่ให้เด็กนักเรียนร่วมรณรงค์งดสูบบุหรี่ เนื่องในวันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี เป็น วันงดสูบบุหรี่โลก (World No Tobacco Day) โดยเฉพาะที่โรงเรียนอนุบาลลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายสุรวิทย์ เจียมจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลพบุรี ได้จัดกิจกรรมสำหรับเด็กนักเรียนบริเวณหน้าโรงเรียนโดยให้เด็กนักเรียนได้ ยืนถือป้ายข้อความต่างๆ เป็นการรณรงค์ให้ผู้ปกครองและนักเรียนรุ่นพี่ และประชาชนทั่วไป ที่ใช้ยานพาหนะผ่านมาในช่วงเช้า ได้อ่านข้อความให้เห็นถึงโทษพิษภัย ของบุหรี่ รวมถึงการจำหน่ายยาเสพติดชนิดใหม่ที่มีส่วนผสมพวกนิโคติน
อ่าน 7 ครั้ง
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม โดยศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ค่ายจิระวิชิตสงคราม จัดกิจกรรมจิตอาสาร่วมใจปลูกต้นไม้ รักษ์สิ่งแวดล้อม 910 ต้น ตามแนวทางพระราชดำริ (30/05/2018)
วันที่ 30 พ.ค. 61ที่ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ค่ายจิระวิชิตสงคราม ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี พลโท นรเศรษฐ ขรรทมาศ ผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เป็นประธาน นำข้าราชการ กำลังพล และ ครอบครัว ตลอดจนทหารกองประจำการ จากหน่วยขึ้นตรง สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี จำนวนกว่า 350 คน ร่วมประกอบพิธีถวายราชสดุดี เพื่อแสดงความจงรักษ์ภัคดี ต่อเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
อ่าน 7 ครั้ง
ปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี ชี้แจงกรณีที่มีข่าวฟาร์มไก่เนื้อปล่อยน้ำเสียลงแหล่งน้ำสาธารณะ (ลำห้วยขมิ้น) (30/05/2018)
นายจรูญ ชูเกียรติวัฒนา ปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี เปิดเผยว่า กรณีที่มีข่าวปลาในลำห้วยขมิ้นตาย โดยคาดว่าสาเหตุมาจากฟาร์มเลี้ยงไก่ที่อยู่ใกล้เคียงปล่อยน้ำเสียลงลำห้วยขมิ้น นั้น เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 คณะสอบข้อเท็จจริง ประกอบด้วยนายสัตวแพทย์ กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี ปศุสัตว์อำเภอเมืองลพบุรี ประมงอำเภอเมืองลพบุรี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 ตำบลโคกตูม ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข เทศบาลตำบลโคกตูม และผู้จัดการฟาร์มต้นกล้า ได้ร่วมกันตรวจสอบลำห้วยขมิ้นบริเวณตั้งแต่เหนือฟาร์มต้นกล้าขึ้นไปประมาณสองร้อยเมตรเรื่อยลงมาถึงบริเวณท้ายฟาร์มต้นกล้า ซึ่งพบว่าตลอดลำห้วยขมิ้นดังกล่าวมีสภาพน้ำเป็นสีดำ มีปลาอาศัยอยู่บ้าง ไม่มีปลาตาย
อ่าน 11 ครั้ง
ผู้ว่าฯลพบุรี นำพุทธศาสนิกชนชาวลพบุรีเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2561 (29/05/2018)
พุทธศาสนิกชน หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนชาวลพบุรี ร่วมเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2561
อ่าน 35 ครั้ง
ศูนย์สงครามพิเศษ รวมพลังจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ ร่วมกันปลูกป่า ปลูกธรรมะ เนื่องในวันวิสาขบูชา และ วันปลูกต้นไม้แห่งชาติ (29/05/2018)
วันที่ 29 พ.ค. 61 พลเอกภุชงค์ รัตนวรรณ อดีตผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ และอดีตผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เป็นประธานนำ คณะนายทหาร ราชองครักษ์ CAT - 904 ตลอดจน นายทหารชั้นผู้ใหญ่ พร้อมด้วยข้าราชการ และครอบครัว ของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ และหน่วยขึ้นตรง รวมถึงประชาชน นักเรียน นักศึกษา ในพื้นที่ อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี กว่า 500 คน เข้าร่วมทำกิจกรรม
อ่าน 3 ครั้ง
พุทธศาสนิกชน กว่า 1,500 คน พร้อมใจกันเข้าร่วมกิจกรรม เดิน - วิ่ง วิสาขะ พุทธบูชา เนื่องในวันวิสาขบูชาโลก ประจำปี 2561 ที่ จังหวัดลพบุรี (29/05/2018)
วันที่ 29 พ.ค. 61 นาย วีระชัย นาคมาศ (อ่าน นา-คะ-มาส) รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นางสายใจ เลิศวิริยะประภา ได้ร่วมกันเป็นประธานปล่อยขบวน เดิน-วิ่ง วิสาขะพุทธบูชา 25 ปีวัดพระบาทน้ำพุ จากบริเวณหน้า วัดพระบาทน้ำพุ ต.เขาสามยอด อ.เมือง ลพบุรี ระยะทางรวม 5 กิโลเมตร และ 10 กิโลเมตร ซึ่งสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี ร่วมกับ เทศบาลเมืองเขาสามยอด และ ชมรมเดิน – วิ่ง เพื่อสุขภาพจังหวัดลพบุรี ได้ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อเป็นการฝึกสมาธิ
อ่าน 22 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 ถัดไป>>