หน้าหลัก >> เกาะติดลพบุรี

เกาะติดลพบุรี
สถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอลำสนธิ จ.ลพบุรี ทั้งคลองลำสนธิและอ่างเก็บน้ำกุดตาเพชร ตลอดจนฝ่ายต่างๆถึงแม้ฝนจะตกลงมาเพิ่มเติมแต่ยังสามารถรับน้ำได้ไม่น่าเป็นห่วง (22/08/2018)
นายสายชล จันทร์เพ็ญ นายอำเภอลำสนธิ ได้ออกทำการสำรวจสถานการณ์น้ำในพื้นที่รับผิดชอบโดยเฉพาะเส้นทางน้ำจากคลองลำสนธิ พื้นที่อ่างเก็บน้ำกุดตาเพชร และฝ่ายชะลอน้ำต่างๆ ยังสามารถรับน้ำได้และระบายน้ำได้ปกติ
อ่าน 9 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรม สร้างศีล สร้างสุข (22/08/2018)
วันที่ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. ที่วัดเกริ่นกฐิน ตำบลบ้านชี อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี ได้จัดกิจกรรม "เข้าวัด ปฏิบัติธรรม สร้างศีล สร้างสุข" ตามโครงการเสริมสร้างค่านิยมและปลูกฝังคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ 2561 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ จำนวน 214 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กนักเรียน นักศึกษา เยาวชน หรือประชาชนทั่วไป ได้รับความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาดียิ่งขึ้น
อ่าน 3 ครั้ง
จิตอาสาอำเภอโคกสำโรง จ.ลพบุรี จัดกิจกรรม"เราทำความดี ด้วยหัวใจ"ร่วมทำความสะอาดวัด (22/08/2018)
วันที่ 21 สิงหาคม 2561 เวลา 16.00 น. นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมรวมพลังจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี โดยมีจิตอาสาอำเภอโคกสำโรง ทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน นักเรียนนักศึกษา และประชาชนในพื้นที่อำเภอโคกสำโรง จำนวนกว่า 300 คน เข้าร่วมกิจกรรมทำความสะอาด ทั้งเก็บขยะ กวาดพื้น ตัดแต่งกิ่งไม้ ล้างทำความสะอาด รอบบริเวณวัดราษฎร์อุษาราม (วัดวังเพลิง) อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
อ่าน 4 ครั้ง
จังหวัดลพบุรีจัดกิจกรรม"ผู้ว่าฯ พาเข้าวัด จังหวัดลพบุรี" (22/08/2018)
วันที่ 21 สิงหาคม 2561 เวลา 17.00 น. ที่ วัดราษฎร์อุษาราม (วัดวังเพลิง) ตำบลวังเพลิง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นำข้าราชการ ประชาชนชาววังเพลิง ร่วมกิจกรรม "ผู้ว่าฯ พาเข้าวัด จังหวัดลพบุรี" ภายใต้โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน และโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ซึ่งจังหวัดลพบุรีโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดลพบุรี ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเชิญชวนองค์กรภาครัฐ และประชาชนได้ร่วมกันทำนุบำรุงและพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางของชุมชนในการประกอบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา และกิจกรรมอื่นของชุมชน เป็นการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมแก่ข้าราชการ
อ่าน 3 ครั้ง
จ.ลพบุรี เปิดโครงการวัฒนธรรมสู่การท่องเที่ยวต้นไม้ใหญ่ "รุกข มรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี" (ต้นจัน) (17/08/2018)
วันที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น. ที่พระนารายณ์ราชนิเวศน์ ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี จัดโครงการวัฒนธรรมสู่การท่องเที่ยวต้นไม้ใหญ่ รุกข มรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี "ต้นจำปีสิรินธร ต้นนิโครธ ต้นยางนา และต้นจัน" จังหวัดลพบุรี ประจำปี พ.ศ. 2561 โดยมี นายวีระชัย นาคมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดโครงการฯ สำหรับวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเปิดตัวต้นไม้ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเป็นมาของ ประวัติศาสตร์ให้เป็นที่รู้จักแก่เด็ก เยาวชน และประชาชน ตลอดจนนักท่องเที่ยว อันเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างพลังความเข้มแข็งให้กับชุมชน และยังสามารถเชื่อมโยงประวัติศาสตร์ความเป็นมาของท้องถิ่นที่มีมาในอดีต กับปัจจุบัน ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมได้อีกด้วย
อ่าน 7 ครั้ง
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลพบุรี จัดการแข่งขันกีฬาอนุบาลจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 (17/08/2018)
วันที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00 น. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลพบุรี ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี และคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดลพบุรี ร่วมกันจัดการแข่งขัน "กีฬาอนุบาลจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 3" ประจำปี 2561 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนอนุบาลได้รู้จักรักและตระหนักถึงการออกกำลังกายและเล่นกีฬา สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ให้นักเรียนมีทักษะการเคลื่อนไหวและมีสุขภาพ พลานามัยที่แข็งแรง ปลูกฝังให้นักเรียนอนุบาลเห็นคุณค่าและประโยชน์ของการออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬา
อ่าน 3 ครั้ง
องคมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมคณะครูและนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 จังหวัดลพบุรี (15/08/2018)
วันที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. ที่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 จังหวัดลพบุรี ตำบลดงดินแดง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมคณะครู นักเรียนของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 จังหวัดลพบุรี พร้อมมอบสิ่งของพระราชทาน โดยมีนายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นายดำรงสิทธิ์ เบ้าศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 จังหวัดลพบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ครูและนักเรียน ร่วมให้การต้อนรับ
อ่าน 4 ครั้ง
สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับจังหวัดลพบุรี จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน และมอบของใช้จำเป็นแก่ผู้ต้องขังหญิง เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2561 (15/08/2018)
สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับจังหวัดลพบุรี จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน และมอบของใช้จำเป็นแก่ผู้ต้องขังหญิง เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2561 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561
อ่าน 7 ครั้ง
กองทัพอากาศ สาธิตการฝึกให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติ(HA/DR) ที่ จ.ลพบุรี (10/08/2018)
วันที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ นายทหารชั้นผู้ใหญ่กองทัพอากาศ ผู้ช่วยทูตทหารจากกลุ่มประเทศอาเซียนและมิตรประเทศ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลพบุรี ผู้แทนสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี เดินทางมาร่วมชมการฝึกให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ ณ ฝูงบิน 203 กองบิน 2 จังหวัดลพบุรี ซึ่งกองทัพอากาศได้จัดการฝึกดังกล่าวขึ้นเป็นครั้งแรก
อ่าน 11 ครั้ง
สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี แจ้งเกษตรกรผู้ปลุกข้าวให้เฝ้าระวังเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล (09/08/2018)
นายธีรศักดิ์ ขุมเงิน เกษตรจังหวัดลพบุรี เปิดเผยว่า สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี ได้แจ้งประชาสัมพันธ์เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ให้เฝ้าระวังการเข้าทำลายของ “เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล”โดยเฉพาะพันธุ์ข้าวที่อ่อนแอต่อเพลี้ยกระโดดฯ เช่น ปทุมธานี๑ ชัยนาท๑ ด้วยปัจจุบันเริ่มพบการเข้าทำลายข้าวระยะกล้าถึงระยะแตกกอในเขตนาชลประทานพื้นที่อำเภอเมืองลพบุรี อำเภอบ้านหมี่ และอำเภอท่าวุ้ง และยังพบในหลายจังหวัดเขตภาคเหนือ ภาคกลาง และตะวันออกเฉียงเหนือ จึงขอให้เกษตรกรเฝ้าระวังพร้อมปฏิบัติตามแนวทางในการป้องกันกำจัด
อ่าน 4 ครั้ง
จ.ลพบุรี ลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU)การขอรับเงินอุดหนุนโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย (09/08/2018)
วันที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง( MOU) การขอรับเงินอุดหนุนโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ระหว่างสำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี โดยนายธีรศักดิ์ ขุมเงิน เกษตรจังหวัดลพบุรี กับคณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับชุมชน มีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสื่อมวลชน ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ หอประชุมอำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
อ่าน 6 ครั้ง
จ.ลพบุรี จัดพิธีบำเพ็ญกุศล และวางพวงมาลา หน้าพระรูป พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย เนื่องในวันรพี ประจำปี 2561 (07/08/2018)
นายสมชาย ฉลาดธัญญกิจ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน ประกอบพิธีสงฆ์ เพื่อบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย พร้อมทั้งร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลา หน้าพระรูป พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เนื่องในวันรพี ประจำปี 2561 ณ บริเวณด้านหน้าอาคารศาลจังหวัดลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระคุณของพระองค์ท่าน โดยมี นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ สภาทนายความ ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง เรือนจำ ข้าราชการหน่วยงานกระบวนการยุติธรรม และผู้ประกอบวิชาชีพด้านกฎหมาย ร่วมเป็นเกียรติในพิธี
อ่าน 5 ครั้ง
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี จะสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (07/08/2018)
นายสายชล จันทร์เพ็ญ นายอำเภอลำสนธิ เปิดเผยถึงแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยของอำเภอลำสนธิ ว่า อำเภอลำสนธิ มีแหล่งน้ำที่เป็นอ่างเก็บน้ำอยู่ทั้งหมด 3 แห่งใหญ่ๆ ได้แก่ อ่างเก็บน้ำกุดตาเพชร อ่างเก็บน้ำห้วยสีดา และอ่างเก็บน้ำห้วยซับประดู่ ซึ่งทั้ง 3 อ่างตั้งอยู่ที่ ตำบลกุดตาเพชร โดยอ่างเก็บน้ำกุดตาเพชร ปริมาณกักเก็บน้ำ 43 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งขณะนี้กักเก็บน้ำอยู่ประมาณ 67 % หรือ 23 ล้านลูกบาศก์เมตร ส่วนอ่างเก็บน้ำห้วยสีดา ปริมาณกักเก็บน้ำ 0.989 ล้านลูกบาศก์เมตร ขณะนี้กักเก็บน้ำอยู่ประมาณ 3 แสน ลบ.ม. และอ่างเก็บน้ำห้วยซับประดู่ ปริมาณกักเก็บน้ำ 0.983 ล้านลูกบาศก์เมตร ขณะนี้กักเก็บน้ำอยู่ประมาณ 7 แสนลูกบาศก์เมตร ทางอำเภอลำสนธิได้บูรณาการร่วมกับชลประทานในการวางแผนเรื่องการกักเก็บน้ำสำหรับเตรียมรับมืออุทกภัยอย่าง 100%
อ่าน 4 ครั้ง
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ 6 ตำบลและโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงบัวหลวง ที่จังหวัดลพบุรี (07/08/2018)
วันที่ 6 สิงหาคม 2561 เวลา 11.00 น. ที่ห้องประชุม โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลพบุรี นายวรศาสน์ อภัยพงษ์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ได้เดินทางมาติดตามผลการดำเนินงาน โครงการพัฒนาแหล่งน้ำทั้ง 6 ตำบล อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี และโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงบัวหลวง หมู่ 1,2,4,5 ตำบลทะเลรังวัด อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี ซึ่งเป็นโครงการที่ดำเนินการโดยทรัพยากรน้ำ โดยมี นายวีระชัย นาคมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ให้การต้อนรับ
อ่าน 11 ครั้ง
องคมนตรี ตรวจเยี่ยมโรงเรียนกองทุนการศึกษา จ.ลพบุรี และมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี หน่วยงานเสริมหนุนภารกิจ สนองพระราชปณิธาน ร.10 สืบสาน รักษา ต่อยอด (07/08/2018)
วันที่ 6 สิงหาคม 2561 ที่ห้องประชุม ชั้น 9 อาคาร 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อำเภอเมืองลพบุรี ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เข้าตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาในพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ซึ่งเป็นหน่วยงานเสริมหนุนทางวิชาการ โดยมี นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับ
อ่าน 11 ครั้ง
จำนวน ปัญหา และความต้องการของสถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิตในจังหวัดลพบุรี (02/08/2018)
นางสาวรัชนี วงศ์รัชตนันท์ สถิติจังหวัดลพบุรี เปิดเผยว่า จากผลการจัดทำสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๖๐ จังหวัดลพบุรี มีสถานประกอบการที่ดำเนินกิจการอุตสาหกรรมการผลิตในหมวดใหญ่การผลิต การจัดหาน้ำ การจัดการและบำบัดน้ำเสีย ของเสียและสิ่งปฏิกูล และหมวดย่อยการจัดพิมพ์จำหน่ายหรือเผยแพร่ทั้งสิ้นจำนวน 3,319 แห่ง มีอุตสาหกรรมสำคัญ คือ การผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร และการผลิตเสื้อผ้า เครื่องแต่งกายร้อยละ 25.6 และ 16.7 ตามลำดับ อุตสาหกรรมในลำดับรองลงไป ได้แก่ การผลิตสิ่งทอ มีร้อยละ 12.2
อ่าน 6 ครั้ง
หลายพื้นที่จังหวัดลพบุรี ยังอับฝน ข้าวโพดแล้งไม่ติดฝัก ต้องตัดทิ้งให้วัวกิน ขณะที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ น้ำต่ำสุดในรอบปี ปริมาณน้ำเหลือไม่ถึงร้อยละ 20 ของความจุเขื่อน (08/07/2018)
ถึงแม้ในหลายจังหวัดจะมีฝนเพิ่มขึ้น แต่ที่จังหวัดลพบุรี หลายอำเภอยังคงได้รับผลกระทบจากภัยแล้งอย่างหนัก โดยเฉพาะในพื้นที่ อำเภอพัฒนานิคม อำเภอหนองม่วง และ อำเภอเมือง เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพด จำนวนหลายพันไร่ ทั้งในตำบลช่องสาริกา และ ตำบลโคกตูม ต่างได้รับความเสียหายเนื่องยังคงเป็นพื้นที่อับฝน และฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานาน ทำให้ข้าวโพด ที่เพาะปลูกไว้ ไม่ติดฝัก ส่วนที่มีฝักก็ไม่มีเมล็ด ฝักมีขนาดเล็กแนบติดกับลำต้น และแห้งเหี่ยวเฉาตาย ผลผลิตได้รับความเสียหายทั้งหมด
อ่าน 23 ครั้ง
6 จังหวัด ภาคใต้ฝั่งตะวันตก เตรียมพร้อมรับมือภาวะฝนตกหนักและคลื่นลมแรง ในช่วงวันที่ 6 - 12 กรกฎาคม (08/07/2018)
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประสาน 6 จังหวัด ภาคใต้ฝั่งตะวันตก ได้แก่ ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล เตรียมพร้อมรับมือภาวะฝนตกหนักและคลื่นลมแรง ในช่วงวันที่ 6 - 12 กรกฎาคม พร้อมเข้มงวดการเดินเรือทุกประเภทให้มีความปลอดภัย
อ่าน 7 ครั้ง
จ.ลพบุรี ปล่อยพันธุ์ปลาลงแม่น้ำป่าสัก ก่อนลงสู่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ (21/06/2018)
วันที่ 21 มิถุนายน 2561 ที่ตำบลบัวชุม อำเภอชัยบาดาล นายศรีชัย ตันฑะโสภณ นายอำเภอชัยบาดาล พร้อมด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลบัวชุม บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ นักเรียน นักศึกษา ชาวอำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ใช้ประชารัฐ ร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลาตะเพียนและปลาไน จำนวน 50,000 ตัว (ห้าหมื่นตัว) โดยเฉพาะปลาตะเพียนขาวซึ่งเป็นปลาประจำจังหวัดลพบุรี ลงในแม่น้ำป่าสักตอนบนของจังหวัดลพบุรี ณ บริเวณท่าน้ำวัดโบสถ์ ตำบลบัวชุม อำเภอชัยบาดาล
อ่าน 16 ครั้ง
เหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี จัดอบรมพัฒนาจิตอาสา สู่อาสาสมัครสภากาชาดไทย (21/06/2018)
วันที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. เหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี จัดโครงการ "พัฒนาจิตอาสา สู่อาสาสมัครสภากาชาดไทย" หลักสูตรงานบริการโลหิต โดยมีนายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดโครงการฯ ณ ศูนย์ประชุมจัดเลี้ยงมนณิพา อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย อาสาสมัครสภากาชาดไทยจังหวัดลพบุรี จาก 11 อำเภอของจังหวัดลพบุรี กรรมการและเจ้าหน้าที่ประจำเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมอบรม จำนวน 270 คน
อ่าน 12 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 ถัดไป>>