หน้าหลัก >> เกาะติดลพบุรี

เกาะติดลพบุรี
ข้าราชการดีเด่นจังหวัดลพบุรี ยึดแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงตน (06/05/2018)
นายศิริศักดิ์ สกุลโสรัจจะ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี เปิดเผยถึงความรู้สึกภายหลังได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลข้าราชการดีเด่น ประจำปี 2560 จังหวัดลพบุรีว่า รู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างมาก และถือเป็นเกียรติในชีวิตการปฏิบัติราชการ ที่มีความตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ โดยกล่าวว่า ตนเองรับราชการตั้งแต่ระดับ 1 และเลื่อนลำดับมาเรื่อยๆ จนมีโอกาสปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดูแลเรื่องการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยต่างๆ มาแล้ว 3 จังหวัด คือ จังหวัดสุรินทร์ ภูเก็ต และลพบุรี
อ่าน 3 ครั้ง
สำนักงาน คปภ.จัดอบรมความรู้ประกันภัย สำหรับการประกันภัยข้าวนาปี ประจำปี 2561 (06/05/2018)
วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. ที่ โรงแรมลพบุรีอินน์ อำเภอเมืองลพบุรี สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.) จัดอบรมความรู้ประกันภัย(Training for the trainers) สำหรับการประกันภัยข้าวนาปี ประจำปี 2561 เพื่อเป็นการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการปฏิรูปการประกันภัยพืชผลให้มีความต่อเนื่องและยั่งยืน
อ่าน 3 ครั้ง
มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ แพทยสภา สถาบันพระปกเกล้า นำทีมแพทย์อาสาเฉพาะทางออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ตรวจรักษาโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ ที่รพ.พระนารายณ์มหาราช จ.ลพบุรี (06/05/2018)
มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ แพทยสภา สถาบันพระปกเกล้า และนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 6 จัดโครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทาง ร่วมใจ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
อ่าน 2 ครั้ง
ตัวแทนกลุ่มเกษตรกร 77 จังหวัดทั่วไทยกว่า 500 คน ร่วมเสวนาการพัฒนากลุ่มเกษตรกรไทยสู่ความเข้มแข็งภายใต้ยุทธศาสตร์ 20 ปี เนื่องในโอกาสครบรอบ 46 ปีการก่อตั้งกลุ่มเกษตรกรไทย (06/05/2018)
นายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม ประธานคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นายศุภชัย มโนการ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ตลอดจน ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมเปิดเวทีเสวนา ในหัวข้อ "วิกฤติชีวิตเกษตรกร ทางออกของเกษตรกรไทย กับ การพัฒนากลุ่มเกษตรกรสู่ความเข้มแข็งภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี" เนื่องในโอกาส เป็นวันครบรอบ 46 ปี ของการก่อตั้งกลุ่มเกษตรกร
อ่าน 3 ครั้ง
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติและองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ร่วมกับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ จัดงาน " รำลึก 330ปี สุริยุปราคาลพบุรี เทอดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์" (06/05/2018)
วันที่ 30 เมษายน 2561 เวลา 18.00 น. ที่พระนารายณ์ราชนิเวศน์ อำเภอเมืองลพบุรี สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน)(สดร.) และองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ(อพวช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ จัดงาน "รฦกนารายณ์มหาราช ย้อนอรุณรุ่งแห่งดาราศาสตร์ 330ปี" โดยมี ดร.ศรัณย์ โปษยะจินดา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ เป็นประธานเปิดงาน
อ่าน 3 ครั้ง
ขอเชิญร่วมกดถูกใจ เพจ "ร่วมปฏิรูปประเทศ" (02/05/2018)
ขอเชิญร่วมกดถูกใจ เพจ "ร่วมปฏิรูปประเทศ"
อ่าน 3 ครั้ง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดกิจกรรมตามรอยเส้นทางประวัติศาสตร์ในแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ที่จังหวัดลพบุรี (20/04/2018)
วันที่ 20 เมษายน 2561 ที่พระที่นั่งสุทธาสวรรย์ ภายในพระนารายณ์ราชนิเวศน์ อำเภอเมืองลพบุรี นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ได้เดินทางมาเป็นประธานเปิดกิจกรรมตามรอยเส้นทางประวัติศาสตร์ในแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ซึ่งเป็นกิจกรรมที่นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และนักท่องเที่ยวชมโบราณสถานต่างๆในจังหวัดลพบุรี เช่น บ้านเจ้าพระยาวิชาเยนทร์และบ้านหลวงรับราชทูต, วัดปืน, พระปรางค์สามยอด, วันสันเปาโล, ศาลพระกาฬ, วัดพระศรรัตนมหาธาตุ และพระนารายณ์ราชนิเวศน์ โอกาสนี้พระพรหมเสนาบดี เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคา เจ้าคณะภาค 7 ประธานโครงการหมู่บ้านศีล 5กล่าวให้โอวาทรณรงค์ศีล 5 เพื่อให้พุทธศาสนิกชนคิดดี ทำดี ทั้งกาย วาจา ใจ ธำรงไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
อ่าน 10 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี ทำพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)โครงการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง (20/04/2018)
วันที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. จังหวัดลพบุรี โดยสำนักงานคลังจังหวัดลพบุรี ได้ทำพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ระหว่าง จังหวัดลพบุรีโดยนายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี กับหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลพบุรี จำนวน 96 หน่วยงาน ณ โรงแรมลพบุรีอินน์ รีสอร์ท อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ มีขึ้นเพื่อเจตจำนงที่จะร่วมมือกันให้องค์กรมีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังให้มีมาตรฐานสูงขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ส่วนราชการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงานภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืน
อ่าน 8 ครั้ง
รองผู้ว่าฯลพบุรี ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศตามโครงการ "ไทยนิยม ยั่งยืน" จังหวัดลพบุรี (20/04/2018)
นายวีระชัย นาคมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการ "ไทยนิยม ยั่งยืน" จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 2 เพื่อประมวลผลปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการลงพื้นที่ พร้อมกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา ณ ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี โดยมีนายบุญเติม เรณุมาศ ปลัดจังหวัดจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
อ่าน 9 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี เตรียมจัดงานประเพณีแห่พระศรีอริยเมตไตรย์ วัดไลย์ ประจำปี 2561 (20/04/2018)
วันที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 13.00 น. จังหวัดลพบุรี ได้จัดแถลงข่าวการจัดงานประเพณีแห่พระศรีอริยเมตไตรย์ ประจำปี 2561 ณ บริเวณวิหาร วัดไลย์ ตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยมีนายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานฯ พร้อมด้วย นายสิทธา ภู่เอี่ยม นายอำเภอท่าวุ้ง นายสุรเสน กาลอินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลท่าโขลง นายพีรพงษ์ นุชรักษ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลพบุรี และนางวชิราภรณ์ เพ็ชรล้อม วัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี ได้ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานครั้งนี้
อ่าน 5 ครั้ง
โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี จัดกิจกรรม เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2561ให้แก่ผู้ป่วยโรคมะเร็ง ได้มีส่วนร่วม เพื่อไม่ให้ผู้ป่วยรู้สึกว่าถูกทอดทิ้งในวันสำคัญของไทย และเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ป่วยต่อสู้กับโรคร้ายต่อไป (20/04/2018)
โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี จัดกิจกรรม เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2561ให้แก่ผู้ป่วยโรคมะเร็ง ได้มีส่วนร่วม เพื่อไม่ให้ผู้ป่วยรู้สึกว่าถูกทอดทิ้งในวันสำคัญของไทย และเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ป่วยต่อสู้กับโรคร้ายต่อไป
อ่าน 6 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี สรุปสถานการณ์การบาดเจ็บและเสียชีวิตเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561 (18/04/2018)
วันที่ 18 เมษายน 2561 ที่ ห้องพระปรางค์สามยอด ศาลากลางจังหวัดลพบุรี นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานแถลงข่าวและปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลสงกรานต์ 2561 จังหวัดลพบุรี โดยระหว่างวันที่ 11 -17 เมษายน 2561 จังหวัดลพบุรีเกิดอุบัติเหตุ จำนวน 53 ครั้ง เปรียบเทียบสะสม 7 วันของปีที่ผ่านมาเกิดอุบัติเหตุจำนวน 75 ครั้ง ลดลง 22 ครั้ง(ลดลงร้อยละ 29.33) บาดเจ็บ จำนวน 53 ราย ชาย 32 คน หญิง 21 คน เปรียบเทียบกับสะสม 7 วันของปีที่ผ่านมา บาดเจ็บ จำนวน 72 ราย ลดลง 19 ราย (ลดลงร้อยละ 26.38) เพศชาย 1 คน หญิง 2 คน เปรียบเทียบกับสะสม 7 วันของปีที่ผ่านมาเสียชีวิต จำนวน 9 ราย ลดลง 6 ราย (ลดลงร้อยละ 66.67) ซึ่งสถิติในภาพรวมลดลง
อ่าน 11 ครั้ง
จ.ลพบุรี ขอให้ผู้ขับขี่ดูแลสุขภาพ พักผ่อนให้เพียงพอ และเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่จากพายุฝนฟ้าคะนองในหลายพื้นที่ (17/04/2018)
วันที่ 17 เมษายน 2561 นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลสงกรานต์ 2561 ณ ห้องพระปรางค์สามยอด ศาลากลางจังหวัดลพบุรี โดยในรอบวันที่ 16 เมษายน 2561 จังหวัดลพบุรีมีผู้เสียชีวิต 2 ราย ในช่วงบ่าย จากอุบัติเหตุรถจักรยายนต์เสียหลักล้มที่อำเภอท่าวุ้ง 1 ราย สาเหตุเกิดจากหลับในจากการพักผ่อนไม่เพียงพอ และรถเก๋งชนท้ายรถกระบะ 1 รายที่อำเภอหนองม่วง สาเหตุเกิดจากหลับในและ ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย
อ่าน 7 ครั้ง
ผู้ว่าฯ ลพบุรี ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำจุดบริการ และขอให้ดูแลผู้เดินทางอย่างปลอดภัย ส่งท้ายเทศกาลสงกรานต์ 2561 (17/04/2018)
วันที่ 16 เมษายน 2561 เวลา 17.00 น. นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมคณะ ออกตรวจเยี่ยมจุดตรวจจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2561 จังหวัดลพบุรี โดยตรวจเยี่ยมจุดตรวจตู้ยามตำรวจ บ่อ 6 หมู่ที่ 6 ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอเมืองลพบุรี หน่วยบริการทางหลวงพัฒนานิคม ตำบลดีลัง อำเภอพัฒนานิคม จุดตรวจสี่แยกม่วงค่อม หมู่ที่ 6 ตำบลเขาแหลม อำเภอชัยบาดาล จุดตรวจสี่แยกวังเพลิง ตำบลวังเพลิง อำเภอโคกสำโรง จุดตรวจหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี อำเภอบ้านหมี่ และจุดตรวจป้อมยามตำบลบางงา อำเภอท่าวุ้ง
อ่าน 5 ครั้ง
สถานประกอบการธุรกิจคาแคร์ภายในตัวเมืองลพบุรีคึกคัก หลังหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ และเปิดให้บริการวันแรกได้มีประชาชนนำรถเข้ามาใช้บริการกันเป็นจำนวนมาก (17/04/2018)
วันที่ 17 เมษายน 2561 สถานประกอบการธุรกิจคาแคร์ภายในตัวเมืองลพบุรี ซึ่งเปิดให้บริการเป็นวันแรกที่เกี่ยวกับ การล้างอัดฉีด ล้างสี เคลือบสี ขัดเงา ทำความสะอาดรถยนต์โดยพบว่าตั้งแต่ช่วงที่สถานประกอบการธุระกิจคาแคร์ในเขตตัวเมืองลพบุรี เปิดให้บริการได้มีผู้ใช้รถยนต์ จำนวนมาก ต่างนำรถของตนเอง ซึ่ง เปรอะเปื้อน ไปด้วยฝุ่นโคลน และแป้งดินสอพอง จากการละเล่นสงกรานต์ มารอเข้าคิว เพื่อล้างทำความสะอาดรถยนต์ กันเป็นจำนวนมากกว่าในวันปกติ หลายเท่าตัว
อ่าน 6 ครั้ง
ผู้ว่าฯ ลพบุรี ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำจุดบริการ และขอให้ดูแลผู้เดินทางอย่างปลอดภัย ส่งท้ายเทศกาลสงกรานต์ 2561 (17/04/2018)
วันที่ 16 เมษายน 2561 เวลา 17.00 น. นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมคณะ ออกตรวจเยี่ยมจุดตรวจจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2561 จังหวัดลพบุรี โดยตรวจเยี่ยมจุดตรวจตู้ยามตำรวจ บ่อ 6 หมู่ที่ 6 ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอเมืองลพบุรี หน่วยบริการทางหลวงพัฒนานิคม ตำบลดีลัง อำเภอพัฒนานิคม จุดตรวจสี่แยกม่วงค่อม หมู่ที่ 6 ตำบลเขาแหลม อำเภอชัยบาดาล จุดตรวจสี่แยกวังเพลิง ตำบลวังเพลิง อำเภอโคกสำโรง จุดตรวจหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี อำเภอบ้านหมี่ และจุดตรวจป้อมยามตำบลบางงา อำเภอท่าวุ้ง
อ่าน 4 ครั้ง
ลพบุรี คุมเข้มนั่งท้ายรถกระบะหลังมีผู้เสียชีวิตจากการตกรถ (17/04/2018)
สืบเนื่องจากมีชาวบ้านตกจากท้ายรถกระบะ ทำให้เสียชีวิต 1 ราย นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี สั่งการให้นายศรีชัย ตันฑะโสภณ นายอำเภอชัยบาดาลและทีมสอบสวนอุบัติเหตุ ลงไปพื้นที่เพื่อสอบสวนอุบัติเหตุกรณี หญิงวัย 40 ปี ตกจากรถกระบะ เสียชีวิต เหตุเกิด ที่ถนนทางหลวงหมายเลข 2272 (สายท่ามะนาว-บัวชุม) บริเวณหน้าวัดคลองไทร หมู่ที่ 3 ต.ท่ามะนาว ผู้เสียชีวิตชื่อ นางเสาวรัตน์ สมประสงค์ อายุ 40 ปี เป็นราษฎร หมู่ที่ 1 ต.บัวชุม ซึ่งบ้านอยู่ใกล้วัดคลองไทร ต.ท่ามะนาว อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
อ่าน 6 ครั้ง
ประชาชนชาวจังหวัดลพบุรี ร่วมสรงน้ำหลวงพ่ออลงกรต ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ปีใหม่ไทย ประจำปี 2561 (17/04/2018)
วันที่ 16 เม.ย.61 เวลา 13.00 น. ประชาชนชาวจังหวัดลพบุรี ได้ร่วมกันประกอบพิธีสรงน้ำพระราชวิสุทธิประชานาถ หลวงพ่ออลงกรต เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี เพื่อขอพรให้เกิดความเป็นสิริมงคลต่อตนเองและครอบครัว สืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย ในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ปีใหม่ไทย ประจำปี 2561
อ่าน 5 ครั้ง
บรรยากาศท่องเที่ยวในวันหยุดยาว วันสุดท้ายเทศกาลสงกรานต์ยังคงคึกคัก โดยเฉพาะทะเลน้ำจืดแหล่งเล่นน้ำคลายร้อน ยังคงมีประชาชน และนักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำคลายร้อนกันอย่างคึกคัก (17/04/2018)
สำหรับบรรยากาศการท่องเที่ยว ตามแหล่งท่องเที่ยว วันสุดท้าย หลังหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ ตามจุดพักรถและเส้นทางผ่านเข้าสู่กรุงเทพ ยังคงเป็นไปอย่างคึกคัก รวมไปถึง ทะเลน้ำจืดของชาวลพบุรี ซึ่งมีทัศนียภาพที่สวยงาม เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่โอบล้อมด้วยหุบเขา บริเวณอ่างเก็บน้ำซับเหล็ก ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี พบว่าตลอดทั้งวันยังคงมีประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมาก
อ่าน 11 ครั้ง
จ.ลพบุรี อำนวยความสะดวกประชาชนเดินทางกลับ เตรียมเปิดช่องทางพิเศษถนนสายหล่มสัก-สระบุรีหากปริมาณรถหนาแน่น (17/04/2018)
วันที่ 16 เมษายน 2561ที่ห้องประชุมพระปรางค์สามยอด ศาลากลางจังหวัดลพบุรี นายแพทย์ไพโรจน์ สุรัตนวนิช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลพบุรี เป็นประธานประชุมติดตามผลการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2561 จังหวัดลพบุรี โดยในวันที่ 15เมษายนที่ผ่านมาจังหวัดลพบุรีมีผู้เสียชีวิต 1 รายที่อำเภอชัยบาดาล
อ่าน 6 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 ถัดไป>>