หน้าหลัก >> เกาะติดลพบุรี

เกาะติดลพบุรี
ประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำจุดบริการในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2560 (14/04/2017)
วันที่ 13 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. นางสวามินี อิสระทะ ประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ได้ลงพื้นที่ เพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของจุดบริการประชาชน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2560 ของจังหวัดลพบุรี โดยได้ตรวจเยี่ยมจุดให้บริการประชาชนในเขตอำเภอโคกสำโรง จำนวน 2 จุด คือ จุดแรกได้แก่ จุดให้บริการประชาชนบริเวณสี่แยกวังเพลิง ตำบลวังเพลิง ส่วนจุดที่ 2 คือจุดให้บริการประชาชนตำบลห้วยโป่ง พร้อมทั้งได้มอบน้ำดื่มและสิ่งของ ให้กับเจ้าหน้าที่ประจำจุดบริการประชาชนทั้ง 2 จุด เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน
อ่าน 34 ครั้ง
บรรยากาศการจัดกิจกรรมงานประเพณีสงกรานต์ ปี 2560 ของจังหวัดลพบุรี (14/04/2017)
วันที่ 13 เมษายน 2560 เวลา 11.00 น. นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม “สงกรานต์เมืองลิง ถนนดินสอพอง ครรลองวิถีไทย” ครั้งที่ 2 ที่ถนนดินสอพอง หมู่ที่ 5 ต.ทะเลชุบศร อ.เมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ในรูปแบบย้อนยุคนุ่งโจง พันผ้าขาวม้า แต่งไทย ไร้แอลกอฮอล์ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลรณรงค์ให้ประชาชนเล่นน้ำสงกรานต์ตามวัฒนธรรมประเพณีไทยที่ดีงามและประหยัดน้ำ เป็นแบบอย่างของงานวัฒนธรรมสร้างสุข สงกรานต์ปลอดภัย พื้นที่เล่นน้ำปลอดเหล้า ลดปัญหาการเมาสุราทะเลาะวิวาทในชุมชน และสร้างความสมัครสมานสามัคคีในชุมชน
อ่าน 62 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี สรุปยอดการเกิดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ วันที่ 2 เกิดอุบัติเหตุ 15 ครั้ง บาดเจ็บ 15 ราย มีผู้เสียชีวิต 1 ราย (14/04/2017)
วันที่ 13 เม.ย.2560 เวลา 09.30 น. นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมสรุปผลการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2560 ของจังหวัดลพบุรี โดยมีคณะทำงานติดตามจุดตรวจและจุดให้บริการประชาชนของส่วนราชการ เข้าร่วมประชุม และถ่ายทอดการประชุมผ่านระบบ เว็บคอนเฟอเรน (Web Conference) ณ ห้องประชุมพระปรางค์สามยอด ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี
อ่าน 35 ครั้ง
ชาวลพบุรีร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ไทย ประจำปี 2560 (14/04/2017)
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า และพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดลพบุรีร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์จำนวน 99 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในเทศกาลสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ไทย
อ่าน 57 ครั้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมคณะ ออกเยี่ยมจุดบริการประชาชน พร้อมมอบน้ำดื่ม อาหารสำเร็จรูปให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ (14/04/2017)
วันที่ 12 เมษายน 2560 เวลา 17.00 น. นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะส่วนราชการ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสื่อมวลชน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ จุดบริการประชาชน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2560 ณ จุดบริการตรวจและจุดบริการ ในพื้นที่อำเภอเมือง อำเภอโคกสำโรง อำเภอพัฒนานิคม และอำเภอชัยบาดาล โดยมีเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ อาสาสมัครสาธารณสุข อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจร และการเดินทางให้แก่ประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง
อ่าน 33 ครั้ง
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ร่วมกับขนส่งจังหวัดลพบุรี จัดโครงการอาชีวะอาสา (12/04/2017)
เช้าวันที่ 12 เมษายน 2560 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ร่วมกับขนส่งจังหวัดลพบุรี จัดโครงการอาชีวะศึกษา ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2560 ในกิจกรรม "ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร" ตั้งแต่วันที่ 11 - 17 เมษายน 2560 รวม 7 วัน ณ หน่วยอาชีวะอาสาวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี โดยมี นายกฤษณะ พึ่งปาน ขนส่งจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดโครงการฯ มีคณะครู นักเรียน และนักศึกษา เข้าร่วมโครงการจำนวน 60 คน
อ่าน 58 ครั้ง
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2560 จังหวัดลพบุรี สรุปยอดการเกิดอุบัติเหตุวันแรกมีผู้เสียชีวิต 1รายและบาดเจ็บ 11ราย (12/04/2017)
วันนี้ (12 เมษายน 2560) เวลา 09.30น. ที่ ศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี2560 จังหวัดลพบุรี ศาลากลางจังหวัดลพบุรี นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2560 จังหวัดลพบุรี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรายงานการตรวจเยี่ยมจุดตรวจต่างๆ ทั้ง 11 อำเภอ และถ่ายทอดสัญญาณผ่านระบบ เว็บคอนเฟอเรน (Web Conference) กับทุกอำเภอในจังหวัดลพบุรี
อ่าน 45 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดงาน “ชุมนุมภูมิปัญญาอาวุโสจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 15 เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ วันครอบครัวและเทศกาลสงกรานต์จังหวัดลพบุรี ประจำปี 2560” (11/04/2017)
วันนี้(11 เมษายน 2560)เวลา 09.00 น. ที่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “ชุมนุมภูมิปัญญาอาวุโสจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 15 เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ วันครอบครัวและเทศกาลสงกรานต์จังหวัดลพบุรี ประจำปี 2560” โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและผู้สูงอายุเข้าร่วมงานประมาณ 1,200 คน
อ่าน 43 ครั้ง
รพ.พระนารายณ์มหาราช จังหวัดลพบุรี จัดซ้อมแผนรองรับอุบัติเหตุหมู่ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2560 (10/04/2017)
วันที่ 10 เมษายน 2560 เวลา 09.45 น. โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช จังหวัดลพบุรี ได้จัดซ้อมแผนรองรับอุบัติเหตุหมู่ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของแพทย์ พยาบาล อาสาสมัครมูลนิธิ และทีมแพทย์ฉุกเฉินจากโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2560 โดยการซ้อมแผนครั้งนี้เป็นการจำลองเหตุการณ์การเกิดอุบัติเหตุทางถนน บริเวณปากซอยนเรศวร 8 ทางไปเอราวัณ อำเภอเมืองลพบุรี มีรถโดยสารหกล้อชนกับรถตู้ ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นจำนวนมาก และมีผู้เสียชีวิต 1 ราย
อ่าน 87 ครั้ง
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี จัดโครงการ "อาชีวะอาสา"ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560 (07/04/2017)
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และขนส่งจังหวัดลพบุรี ได้จัดโครงการ "อาชีวะอาสา"ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560 เพื่อสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนให้ประชาชนที่เดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560 ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา สาขาวิชาช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างอิเลคทรอนิคส์ บริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว และสาขาอื่นๆ ฝึกปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง
อ่าน 68 ครั้ง
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี จัดโครงการ "รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในสถานศึกษา"ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2560 (07/04/2017)
วันที่ 7 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. ที่ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี ได้จัดโครงการ "รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายในสถานศึกษา"ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2560 ภายใต้คำขวัญรณรงค์ที่ว่า "สงกรานต์ปลอดภัย ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย สร้างวินัยจราจร" โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อกระตุ้นเตือนให้นักเรียน นักศึกษาเกิดจิตสำนึก ในการช่วยกันป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยมุ่งที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน นักศึกษา รวมทั้งสร้างจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการเสริมสร้างความปลอดภัยในระบบจราจร อีกทั้งให้เกิดความรู้ ความตระหนัก ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมายจราจร มารยาทในการขับขี่และรู้จักวิธีป้องกันตัวเองขณะขับขี่ยานพาหนะ
อ่าน 63 ครั้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นำถวายราชสดุดี รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระมหากษัตริย์ราชวงศ์จักรี เนื่องในวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ (06/04/2017)
วันนี้(6 เมษายน 2560) เวลา 09.00 น. นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นำหัวน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน ร่วมประกอบ พิธีถวายราชสักการะและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ณ มณฑลพิธีชั่วคราว ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี พร้อมทั้ง วางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ และอ่านถวายอาศิรวาทราชสดุดี แด่ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความกตัญญูกตเวทิตาธรรม ต่อพระปฐมบรมจักรีวงศ์ และสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า ในพระบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์
อ่าน 55 ครั้ง
จ.ลพบุรี เปิดกิจกรรมรณรงค์ ประกาศปฏิญญาและปล่อยขบวนรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2560 "ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร" (06/04/2017)
วันที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. ที่ หน้าที่ว่าการอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ว่าที่ร้อยตรีทรงพล แป้นแก้ว นายอำเภอพัฒนานิคม ได้นำหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารและสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน อาสาสมัคร มูลนิธิ กลุ่มสตรี และพี่น้องชาวอำเภอพัฒนานิคมกว่า500 คน ร่วมกันลงนามประกาศปฏิญญาและปล่อยขบวนรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2560 โดยมีนายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม
อ่าน 59 ครั้ง
อ.ท่าวุ้ง ลพบุรี ซ้อมแผนรองรับอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560 (06/04/2017)
วันที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. ว่าที่ร้อยตรี ธนาธร แข็งขัน นายอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นายเกรียงศักดิ์ เหลืองวิไล นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่าวุ้ง พร้อมด้วยกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ท่าวุ้ง เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอำเภอท่าวุ้ง อาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูจุดท่าวุ้ง และอาสาสมัครกู้ภัยมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งจุดท่าวุ้ง เข้าร่วมซ้อมแผนอุบัติเหตุทางถนน เพื่อเตรียมความพร้อมช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี2560 ที่จะมาถึง
อ่าน 74 ครั้ง
ผู้ว่าฯลพบุรี ใช้ปฏิญญาร่วมกันระหว่างคนในครอบครัว มุ่งหวังลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ (04/04/2017)
นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี กล่าวว่า จังหวัดลพบุรีได้เตรียมการป้องกันและลดอุบติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยจัดให้มีการรณรงค์ "ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร" เพื่อสร้างความตระหนักรับรู้ กระตุ้นเตือนจิตสำนึกให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนมีวินัยจราจร และลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติภัยต่างๆ ซึ่งกำหนดการณรงค์เป็น 2 ช่วง คือช่วงการรณรงค์และเสริมสร้างวินัย ระหว่างวันที่ 22 มีนาคมถึงวันที่ 10 เมษายน 2560 และช่วงควบคุมเข้มระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2560 จังหวัดลพบุรีได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติให้เข้าถึงครอบครัวและชุมชน โดยให้อำเภอทุกอำเภอดำเนินมาตรการเชิงรุกกับกลุ่มผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ที่มีพฤติกรรมเสี่ยง และจัดประชุมพลังสตรีหรือแม่บ้านทุกตำบล ทุกหมู่บ้าน เพื่อทำปฏิญญาร่วมกันระหว่างคนในครอบครัว หากดื่มสุรามึนเมาห้ามขับขี่รถจักรยานยนต์ออกจากบ้าน อาจจะมีการยึดกุญแจรถไว้
อ่าน 52 ครั้ง
จ.ลพบุรี เปิดประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง (04/04/2017)
วันที่ 4 เมษายน 2560 จังหวัดลพบุรี ได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความปรองดองเพิ่มเติม ที่ห้องประชุมทานตะวัน ศาลากลางจังหวัด และที่หอประชุมอำเภอชัยบาดาล โดยเชิญประชาชนทุกภาคส่วนในพื้นที่ มาร่วมเสนอแนวทางการสร้างความเข้าใจ สร้างความสามัคคี ปรองดองสมานฉันท์ ซึ่งเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระเสรี ภายใต้เงื่อนไขห้ามบันทึกภาพและเสียงทุกกรณี เพื่อไม่ให้มีการนำไปขยายผลจนเกิดผลกระทบ โดยมีประเด็นการแสดงความคิดเห็นอยู่ 10 ประเด็น อาทิ ด้านการเมือง ความเหลื่อมล้ำการครอบครองที่ดินทำกินของเกษตรกรและการบริหารจัดการน้ำ กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ด้านสังคมเศรษฐกิจ การศึกษา สาธารณะสุข ด้านสื่อสารมวลชน ด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อ่าน 48 ครั้ง
ผู้มีรายได้น้อยจังหวัดลพบุรี ลงทะเบียนคนจนรอบ 2 วันแรกคึกคัก (03/04/2017)
เมื่อเวลา 08.30 น.วันที่ 3 เมษายน 2560 ที่สำนักงานคลังจังหวัดลพบุรี ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ประชาชนชาวลพบุรีทยอยกันเดินทางมาลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยเพื่อรับสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัดลพบุรี ได้มาคอยให้คำแนะนำแก่พี่น้องประชาชน ในการเตรียมเอกสาร การกรอกข้อมูลการลงทะเบียน พร้อมทั้งขั้นตอนการยื่นเอกสาร ในส่วนของธนาคารออมสิน สาขาวงเวียนสระแก้ว มีพี่น้องประชาชนจำนวนมากเดินทางมาลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุ ผู้ประกอบอาชีพรับจ้างรายวัน ที่มีความต้องการความช่วยเหลือในหลายๆด้าน โดยนายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้เดินทางมาตรวจความเรียบร้อยการลงทะเบียนในครั้งนี้ด้วย ส่วนปัญหาที่พบเรื่องการเตรียมเอกสาร และการกรอกข้อความของผู้สูงอายุที่เขียนหนังสือไม่ได้
อ่าน 234 ครั้ง
ตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี สนธิกำลังทุกภาคส่วนดูแลอำนวยความสะดวกประชาชนตลอดเทศกาลสงกรานต์ 2560 (31/03/2017)
วันที่ 31 มีนาคม 2560 เวลา 16.00 น. ที่บริเวณหน้าที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี พลตำรวจตรีฏิษพจน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี เป็นประธานปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมก่อนเทศกาลสงกรานต์ 2560 เนื่องด้วยในช่วงวันที่ 13 – 17 เมษายน 2560 เป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2560 ซึ่งเป็นวันหยุดติดต่อกันเป็นเวลาหลายวัน ถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของประชาชนชาวไทย ซึ่งจะมีการจัดงานประเพณีทำบุญและงานรื่นเริงต่างๆ ประกอบกับประชาชนจำนวนมากนิยมเดินทางกลับภูมิลำเนาในต่างจังหวัด หรือเดินทางท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ทำให้มีปัจจัยเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุทางถนนเพิ่มสูงขึ้นกว่าช่วงปกติ เกิดปัญหาจราจรติดขัดในบางพื้นที่และอาจเกิดปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
อ่าน 77 ครั้ง
จ.ลพบุรี จัดพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกมหาเจษฎาบดินทร์พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (31/03/2017)
เมื่อเวลา 09.00น. ของวันที่ 31 มีนาคม 2560 นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานนำข้าราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรภาคเอกชน และประชาชนชาวจังหวัดลพบุรี ร่วมงานวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ถวายราชสักการะและถวายราชสดุดี พร้อมวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะต่อหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 แห่งราชวงศ์จักรี ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
อ่าน 53 ครั้ง
จ.ลพบุรี จัดอบรมโครงการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อสร้างมูลค่าด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมแหล่งท่องเที่ยวปลอดโรคพิษสุนัขบ้า (28/03/2017)
วันที่ 28 มีนาคม 2560 เวลา 09.30 น. ที่ ศูนย์สัมมนาจัดเลี้ยงมนณิพา อำเภอเมืองลพบุรี สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี ได้จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อสร้างมูลค่าด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมท่องเที่ยวปลอดโรคพิษสุนัขบ้า โดยมีนายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องและอาสาปศุสัตว์ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี จำนวนกว่า 80 คน เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน โดยเฉพาะหน่วยงานหลัก ได้แก่ กรมปศุสัตว์ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และกรมควบคุมโรค ควบคุมป้องกันโรค
อ่าน 158 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 [21] 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 ถัดไป>>