หน้าหลัก >> เกาะติดลพบุรี

เกาะติดลพบุรี
จ.ลพบุรี จัดโครงการ “ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดลพบุรีพบนักเรียน นักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560” ณ โรงเรียนสุวัฒนบดี (08/02/2017)
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.00 น. นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ แผ่เมตตา ร่วมกับคณะ ครู นักเรียน โรงเรียนสุวัฒนบดี หมู่ 5 ตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ตามโครงการ “ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดลพบุรีพบนักเรียน นักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560” ของศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดลพบุรี เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจ ในการป้องกันและแก้ไขยาเสพติดที่เกิดขึ้นกับนักเรียน ตลอดจนนำความรู้แนวคิด สร้างเป็นเครือข่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เข้มแข็งและยั่งยืนในสถานศึกษา
อ่าน 220 ครั้ง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานปล่อยขบวนรถรถบัสจำนวน19คันเพื่อนำประชาชนชาวจังหวัดลพบุรีจำนวน 750 คน เดินทางเข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพ (06/02/2017)
เมื่อเวลา01.00 น.วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 นายผล ดำธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้เป็นประธานปล่อยขบวนรถบัสจำนวน19คัน เพื่อนำประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองลพบุรี จำนวน 750 คน เดินทางเข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระยะที่ 2 ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง โดยก่อนที่จะมีการปล่อยขบวนรถ ได้มีการพูดคุยซักซ้อมความเข้าใจในการเดินทางเข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพ ให้กับประชาชนที่เดินทางไปในครั้งนี้และได้มีการมอบอาหารและน้ำดื่มให้กับประชาชนที่เดินทางไปอีกด้วย โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ นายอำเภอเมืองลพบุรีได้ร่วมกันปล่อยขบวนรถในครั้งนี้ โดยขบวนรถได้ออกเดินทางจากบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี และมีกำหนดเดินทางถึงบริเวณสนามหลวงกรุงเทพมหานครเวลา 05.00 น. ของวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560
อ่าน 87 ครั้ง
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ มอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์และอุปกรณ์การเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 จังหวัดลพบุรี (02/02/2017)
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์และอุปกรณ์การเรียน ในภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 แก่ นักเรียน นักศึกษา จังหวัดลพบุรี ที่มีภูมิลำเนาหรือกำลังศึกษาอยู่ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี ประจำปีการศึกษา 2559 รวม 6 ราย
อ่าน 94 ครั้ง
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดงานมหกรรมการแพทย์แผนไทยภาคกลางและภาคตะวันออก ปี 2560 ที่จังหวัดลพบุรี (02/02/2017)
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 18.30 น. ที่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดงานมหกรรมการแพทย์แผนไทยภาคกลางและภาคตะวันออก ปี 2560 โดยมีนายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี กล่าวต้อนรับ สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดงาน เพื่อการประชาสัมพันธ์สร้างกระแสสังคมให้เกิดความตื่นตัวต่อการดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก รวมทั้งจัดให้มีตลาดนัดด้านการแพทย์แผนไทยในภูมิภาค ส่งผลให้เกิดการซื้อขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนและผู้ประกอบการ
อ่าน 101 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี เตรียมจัดทำหนังสือจดหมายเหตุงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (01/02/2017)
วันนี้ (1 กุมภาพันธ์ 2560) นายผล ดำธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำหนังสือจดหมายเหตุเฉพาะเรื่อง งานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ทั้งนี้ เนื่องจากกระทรวงวัฒนธรรม ได้มีนโยบายให้สำนักงานวัฒนธรรมทุกจังหวัดจัดทำจดหมายเหตุ ประมวลเหตุการณ์งานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในทุกจังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบันทึกจดหมายเหตุ เหตุการณ์สำคัญเป็นลายลักษณ์อักษร ไว้เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดลพบุรี และของประเทศชาติ
อ่าน 150 ครั้ง
เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานการประชุมเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 2 ที่จ.ลพบุรี (01/02/2017)
วันที่ 31 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น. ที่อาคารเอนกประสงค์เทศบาลโคกตูม ตำบลโคกตูม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 2 ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งประกอบด้วยจังหวัดชัยนาท นครนายก สิงห์บุรี สระบุรี ลพบุรี และสุพรรณบุรี โดยมีนายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี กล่าวให้การต้อนรับ สำหรับวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลการปฏิบัติงานของเหล่ากาชาดแต่ละจังหวัดในรอบ 4 เดือน และเพื่อเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ อันจะก่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจ และความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน นอกจากนี้ ยังได้มีโอกาสหารือเพื่อประสานงานในด้านการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติต่างๆระหว่างจังหวัดในกรณีมีความจำเป็นต้องขอความช่วยเหลือซึ่งกันและกันอีกด้วย
อ่าน 101 ครั้ง
จ.ลพบุรี จัดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม"ศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดลพบุรี" เพื่อแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติด (27/01/2017)
วันที่ 27 มกราคม 2560 เวลา 13.30 น. ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดลพบุรี จัดโครงการค่ายแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติด ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม"ศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดลพบุรี” เพื่อรองรับสถานการณ์กลุ่มผู้เสพยาเสพติดให้สามารถบำบัดฟื้นฟูได้โดยไม่ต้องเข้ารับการบำบัดในสถานบำบัด และเป็นการฝึกทักษะ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เสพยาเสพติดแบบองค์รวม ให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขโดยไม่ใช้ยาเสพติด โดยมีนายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดโครงการฯ ณ วัดดงน้อย ตำบลกกโก อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยดำเนินการระหว่างวันที่ 26 มกราคม –6 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นเวลาทั้งสิ้น 12 วัน มีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดลพบุรีเข้ารับการอบรม จำนวน 150 คน
อ่าน 330 ครั้ง
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลพบุรี จัดโครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย(Safety Thailand) มุ่งเน้นส่งเสริมความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ (26/01/2017)
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลพบุรี ได้จัดทำโครงการส่งเสริมความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการแบบบูรณาการตามภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ปี 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการงานของหน่วยงานภาครัฐขับเคลื่อนแผนบูรณาการความร่วมมือโครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย( Safety Thailand) ให้กับลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ และลดปัญหาอุบัติเหตุ อุบัติภัย และโรคจากการทำงาน ซึ่งมีคณะทำงานขับเคลื่อน ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน และส่วนราชการจากกระทรวงต่างๆ ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เข้าดำเนินการส่งเสริมความปลอดภัยในสถานประกอบการกิจการในพื้นที่จังหวัดลพบุรี ในปี 2560 มีแผนการดำเนินการ จำนวน 9 แห่ง ตั้งแต่เดือนมกราคม-กันยายน 2560
อ่าน 215 ครั้ง
ประชาชนชาวอำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ (26/01/2017)
วันนี้(26 มกราคม 2560) เวลา 11.30 น. ที่ ศาลากลางจังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นายศิริศักดิ์ สกุลโสรัจจะ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมรับมอบสิ่งของจากนายสิทธินนท์ เสาโท ปลัดอำเภอชัยบาดาล ตัวแทนนายอำเภอชัยบาดาลและพี่น้องประชาชนชาวอำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี โดยรับมอบข้าวสาร จำนวน 100 ถุง ถุงละ 25 กิโลกรัม รวม 2,500 กิโลกรัม เสื้อผ้า 11 กล่อง และผ้าอนามัย จำนวน 3 กล่อง เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้
อ่าน 110 ครั้ง
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี จัดประชุมรับฟังการชี้แจงและมอบนโยบายในการจัดการฟาร์มสัตว์ปีก "เลี้ยงสัตว์ปีกอย่างไร ปลอดภัย ปลอดโรค" (26/01/2017)
วันที่ 25 มกราคม 2560 เวลา 13.30 น. ที่โรงแรมลพบุรี อินน์ รีสอร์ท จังหวัดลพบุรี สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี ได้จัดการประชุมรับฟังการชี้แจงและมอบนโยบายในการจัดการฟาร์มสัตว์ปีก "เลี้ยงสัตว์ปีกอย่างไร ปลอดภัย ปลอดโรค" เพื่อให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงสัตว์ปีกทั้งภาครัฐละเอกชน ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี จำนวน 12 บริษัท ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการควบคุม ป้องกัน และเตรียมความพร้อมการเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ปีก และควบคุมโรค กรณีเกิดโรค ไม่ให้มีการแพร่ระบาดสร้างความเสียหาย และกำจัดโรคให้หมดไปในที่สุด โดยมีนายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมฯ และเป็นประธานปล่อยขบวนรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและแจ้งโรคด้วย
อ่าน 129 ครั้ง
จ.ลพบุรี จัดโครงการ “ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดลพบุรีพบนักเรียน นักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560” ณ โรงเรียนบ้านท่าดินดำ (25/01/2017)
วันที่ 24 มกราคม 2560 เวลา 08.00 น. นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ แผ่เมตตา ร่วมกับคณะ ครู นักเรียน โรงเรียนบ้านท่าดินดำ หมู่ 1 ตำบลท่าดินดำ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ตามโครงการ “ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดลพบุรีพบนักเรียน นักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560”
อ่าน 147 ครั้ง
อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี เปิดเทศกาลท่องเที่ยวทุ่งทานตะวันชอนม่วง (19/01/2017)
วันนี้( 19 มกราคม 2560) เวลา 10.00 น. นายเล็ก ศรีเรือง นายอำเภอบ้านหมี่ ทำพิธีเปิดทุ่งทานตะวันชอนม่วง และการจัดงานเทศกาลท่องเที่ยวทุ่งทานตะวันเศรษฐีเรือทองภูเขาลำแพน ณ บ้านพุสะอาด หมู่ที่ 1 ตำบลชอนม่วง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน สำหรับทุ่งทานตะวันแห่งนี้เป็นทุ่งกว้างใหญ่ไพศาลมีทัศนียภาพที่สวยงามเป็นบริเวณกว้างบนเนื้อที่กว่า 200 ไร่ ท่ามกลางภูเขาลำแพนที่ทอดยาวเป็นเป็นแนวฉากหลังของแปลงทานตะวัน
อ่าน 128 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ เนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (18/01/2017)
วันนี้(18 มกราคม 2560) เวลา 09.00 น. ที่หอประชุมอำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในการประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการะหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในงานรัฐพิธี "วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช" เพื่อสดุดีเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจอันเป็นประโยชน์แก่ปวงชนชาวไทยเป็นอเนกอนันต์ สร้างความเป็นเอกราชให้แก่ชาติไทย โดยมีหน่วยงานทั้งฝ่ายพลเรือน ตุลาการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมกว่า 80 หน่วยงาน ร่วมวางพานพุ่ม ถวายเป็นราชสักการะในครั้งนี้ มีกิจกรรมประกอบด้วย พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ การกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ
อ่าน 111 ครั้ง
อำเภอท่าหลวง ร่วมใจ ตัดอ้อยสด ลดมลพิษ ตามนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี (18/01/2017)
นายวัชระ เกตุพันธ์ นายอำเภอท่าหลวง เปิดเผยว่า อำเภอท่าหลวง ได้สนองนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ตัดอ้อยสด เพื่อลดมลพิษ โดยเริ่มต้นจากการประชาสัมพันธ์รณรงค์ ขอความร่วมมือ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ในเขตพื้นที่อำเภอท่าหลวง ให้เป็นแกนนำในการหันมาดำเนินการตัดอ้อยสด ผลจากการรณรงค์ พบว่าในพื้นที่อำเภอท่าหลวง ลดปริมาณการเผาอ้อย ลงเป็นจำนวนมาก ปัญหา หมอกควัน และฝุ่นละอองจากการเผาอ้อย ลดลงอย่างเห็นได้ชัด
อ่าน 110 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พ่อขุนรามคำแห่งมหาราช พระมหากษัตริย์ ผู้ทรงประดิษฐ์อักษรไทย หรือลายสือไทย (17/01/2017)
วันนี้(17 มกราคม 2560) เวลา 09.00 น. ที่หอประชุมอำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในการประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการะและถวายราชสดุดี เฉลิมพระเกียรติ พ่อขุนรามคำแหงมหาราช เนื่องในงานรัฐพิธี "วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช" ประจำปี 2560 โดยมีหน่วยงานทั้งฝ่ายพลเรือน ตุลาการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมกว่า 80 หน่วยงาน ร่วมวางพานพุ่ม ถวายเป็นราชสักการะ โดยพร้อมเพียงกัน
อ่าน 68 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวาระครบกำหนดสตมวาร(100วัน) (16/01/2017)
วันนี้(16 มกราคม 2560) เวลา 09.00 น. ที่ วัดกวิศราราม ราชวรวิหาร ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี คณะสงฆ์จังหวัดลพบุรีร่วมกับจังหวัดลพบุรี และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีผู้เข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทฯ จำนวน 110 คน เพื่อบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล ในวาระครบกำหนดสตมวาร (100 วัน) และเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยจะศึกษาและปฏิบัติธรรมตามหลักคำสอนในพระพุทธศาสนาตามแนวทางที่ถูกต้องอย่างแพร่หลาย
อ่าน 87 ครั้ง
จ.ลพบุรี จัดงานวันครู ครั้งที่ 61 เพื่อเชิดชูครูดีที่เสียสละต่อสังคม (16/01/2017)
วันนี้(16 มกราคม 2560) เวลา 10.00 น. นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดงานวันครู ครั้งที่ 61 ประจำปี 2560 ของจังหวัดลพบุรี ณ หอประชุมวิชาเยนทร์ ชั้น 2 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยมีครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมงานกว่า 3,000 คน ทั้งนี้ สืบเนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดให้มีการจัดงานวันครูเป็นครั้งแรกในปีพุทธศักราช 2500 และคณะรัฐมนตรี ได้มีมติให้วันที่ 16 มกราคม ของทุกปีเป็นวันครู โดยมีการจัดงานวันครูต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันเป็นปีที่ 61 ในปีนี้พลเอกประยุทธ์ จัทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญวันครู ปี2560 ว่า "ชาติพัฒนาด้วยครูดี มีคุณภาพ ศิษย์ซาบซึ้งในพระคุณครู"
อ่าน 94 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ปี 2560 (11/01/2017)
วันนี้ (11 มกราคม 2560)เวลา 09.00 น. ที่ โรงเรียนบ้านม่วงค่อม หมู่ที่ 1 ตำบลม่วงค่อม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน จุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย และเปิดกรวยดอกไม้ ธูป เทียนแพ ถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร และ นำกล่าวคำปฏิญาณปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ในพิธีเปิดโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดลพบุรี ปี 2560” เพื่อนำบริการด้านต่าง ๆและเครื่องอุปโภค บริโภค ของส่วนราชการในระดับจังหวัดทั้งหน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน และสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี โดยนำบริการเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบมาออกหน่วยบริการแก่ประชาชนในพื้นที่
อ่าน 89 ครั้ง
กองอำนวยการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวัง เตรียมเพิ่มความเข้มงวดในการแต่งกายของประชาชนและนักท่องเที่ยว ที่มาถวายสักการะพระบรมศพฯ มากขึ้น (10/01/2017)
พลตรีพงษ์สวัสดิ์ พรรณจิตต์ รองแม่ทัพภาคที่ 1 เปิดเผยภายหลังการประชุมกองอำนวยการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวัง (กอร.รส.) ว่า ภาพรวมในการอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในช่วงวันหยุดที่ผ่านมา เป็นไปอย่างเรียบร้อย แต่ยังคงมีข้อกังวลในเรื่องการแต่งกายของประชาชน รวมไปถึงนักท่องเที่ยว ที่ขณะนี้มีการแต่งกายที่ไม่เหมาะสม(ภาพจาก : ไทยรัฐออนไลน์)
อ่าน 174 ครั้ง
เจ้าหน้าที่สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร เริ่มเข้าทำการบูรณปฎิสังขรณ์ราชรถ พระยานมาศ ที่ใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชแล้ว (10/01/2017)
นายสหภูมิ ภูมิธฤติรัฐ รองอธิบดีกรมศิลปากร ตรวจเยี่ยมการดำเนินการบูรณปฎิสังขรณ์ราชรถ พระยานมาศ ใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช /ภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร โดยมีทหารจากกรมสรรพาวุธทหารบก กรมอู่ทหารเรือ และเจ้าหน้าที่สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร เข้ามาดำเนินงานโดยในส่วนของงานช่างและประดับตกแต่งลวดลายศิลปกรรม(ภาพจาก : ไทยรัฐออนไลน์)
อ่าน 117 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 [21] 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 ถัดไป>>