หน้าหลัก >> เกาะติดลพบุรี

เกาะติดลพบุรี
ผู้ว่าฯลพบุรี ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560 (27/03/2017)
วันที่ 27 มีนาคม 2560 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2560 จังหวัดลพบุรี โดยในที่ประชุมได้สรุปการถอดบทเรียนการดำเนินงานในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 เพื่อนำมาปรับปรุง แก้ไขในการดำเนินงานและใช้เป็นข้อมูลประกอบการกำหนดแนวทางมาตรการในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่จังหวัดลพบุรีทั้งในช่วงปกติและช่วงเทศกาล พร้อมทั้งสรุปผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชาวงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2559 จังหวัดลพบุรี ซึ่งมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 45 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 9 ราย สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ ได้แก่ เมาสุรา
อ่าน 93 ครั้ง
รวมพลังพนักงานจิตอาสาสร้างฝายเตรียมปลูกป่าเขาพระยาเดินธง จ.ลพบุรี (25/03/2017)
เช้าวันที่ 24 มีนาคม 2560 ที่เขาพระยาเดินธง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี บริษัทเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด(มหาชน) ร่วมกับกรมป่าไม้ องค์การบริหารจัดการก๊าชเรือนกระจก(องค์กรมหาชน) สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์กรมหาชน) และเครือข่ายภาคประชาสังคม ร่วมจัดโครงการ"ซีพีเอฟ รักษ์นิเวศน์ ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง จ.ลพบุรี" ภายใต้โครงการเขาพระยาเดินธง "ศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" โดยมีผู้บริหาร พนักงานจิตอาสา และประชาชน จำนวนกว่า 500 คน ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างฝายชะลอน้ำเพิ่มเติมรวม 20 ตัว รดน้ำและใส่ปุ๋ยต้นไม้ และเพาะกล้าไม้
อ่าน 126 ครั้ง
ผู้ว่าฯ ลพบุรี เปิดโครงการ "ประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา" (21/03/2017)
วันนี้ (21 มีนาคม 2560) เวลา 09.30 น. ที่บริเวณคลองห้วยส้ม หมู่ที่6 อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ "ประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา" ประจำปีงบประมาณ 2560 เพื่อกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในคลองห้วยส้ม ระยะทาง 17 กิโลเมตร ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการสัญจรทางน้ำ การระบายน้ำไม่ให้น้ำท่วมพื้นที่ การตื้นเขิน การเน่าเสียของน้ำ และทัศนียภาพของแหล่งน้ำ อีกทั้งเพื่อแก้ไขปัญหาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฟื้นฟูคืนชีวิตให้สายน้ำ และเสริมสร้างจิตสำนึกของประชาชนให้เกิดความรัก ความหวงแหนในทรัพยากรท้องถิ่นตน ตลอดจนเฝ้าระวัง ดูแลรักษาคลองห้วยส้ม โดยการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ บริษัทในเครือเบทาโกร ผู้นำชุมชน อาสาสมัคร จิตอาสา และประชาชนในพื้นที่ เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรม
อ่าน 102 ครั้ง
จ.ลพบุรี เกิดพายุฤดูร้อนในพื้นที่ ตำบลชอนม่วง อำเภอบ้านหมี่ (18/03/2017)
วันนี้ (18 มี.ค.60 )เวลา 09.30 น. นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นางนวลจันทร์ แย้มศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี พร้อมคณะหัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นที่เยี่ยมราษฎรที่ประสบวาตภัย (พายุฤดูร้อน) พร้อมมอบเงินช่วยเหลือและเครื่องอุปโภคบริโภค เป็นการปลอบขวัญและให้กำลังใจแก่ผู้ประสบภัยทั้ง 5 หมู่บ้าน ณ วัดสว่างจิตร หมู่ที่ 3 ตำบลชอนม่วง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
อ่าน 91 ครั้ง
จ.ลพบุรี กระทำพิธีถวายราชสดุดี แด่พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2560 (18/03/2017)
เมื่อเวลา 08.00 น.วันที่ 18 มีนาคม 2560 ที่บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลากลางจังวัดลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะและกล่าวถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และอ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนื่องในงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2560 เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 แห่งราชวงศ์จักรี ที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดตั้งตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลแห่งแรก เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2448 ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมอย่างแท้จริง
อ่าน 69 ครั้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานรับมอบเก้าอี้สุขา จากบริษัทเกรียงถาวรคอนเทนเนอร์จำกัด จำนวน 500 ชุดเพื่อนำไปมอบให้กับผู้พิการและผู้สูงอายุ ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี (17/03/2017)
เมื่อเวลา 11.00 น.ของวันที่ 17 มีนาคม 2560 ที่อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลเขาสามยอด 1 ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้เป็นประธานรับมอบเก้าอี้สุขา จากนายสมาน คุณากรไพบูลย์ศิริ กรรมการผู้จัดการบริษัทเกรียงถาวรคอนเทนเนอร์จำกัด และครอบครัว จำนวน 500 ชุด
อ่าน 91 ครั้ง
จ.ลพบุรี เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง วันที่2 (17/03/2017)
วันที่ 17 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. ที่หอประชุมอำเภอเมืองลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะทำงานรับฟังความคิดเห็นฯ จ.ลพบุรี เปิดเวทีโต๊ะกลมรับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง จังหวัดลพบุรี ตามแนวทางของคณะกรรมการเตรียมการเพื่อพบปะพูดคุยสร้างความเข้าใจ เสริมสร้างสร้างความสามัคคี ปรองดองสมานฉันท์ ซึ่งเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระเสรี ภายใต้เงื่อนไขห้ามบันทึกภาพและเสียงทุกกรณี เพื่อไม่ให้มีการนำไปขยายผลจนเกิดผลกระทบ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นเจ้าภาพบูรณาการร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่เชิญกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายร่วมแสดงความคิดเห็นใน 10 ประเด็น
อ่าน 69 ครั้ง
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบสิ่งของพระราชทานแก่นักเรียนยากจนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 จังหวัดลพบุรี (16/03/2017)
วันที่ 15 มีนาคม 2560 เวลา 15.00 น. ที่หอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 ตำบลดงดินแดง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน ได้แก่ ผ้าห่มกันหนาว จำนวน 238 ผืน และกระเป๋า จำนวน 90 ใบ มอบให้แก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 จังหวัดลพบุรี เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยมี คณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ประจำจังหวัดลพบุรี นายอำเภอหนองม่วง หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมข้าราชการครูและนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมพิธี
อ่าน 165 ครั้ง
นายอำเภอบ้านหมี่ เป็นประธานปล่อยขบวนรถรถบัสจำนวน12คันเพื่อนำประชาชนชาวจังหวัดลพบุรีจำนวน 532 คน เดินทางเข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพ (16/03/2017)
เมื่อเวลา01.00 น.วันที่ 15 มีนาคม 2560 นายเล็ก ศรีเรือง นายอำเภอบ้านหมี่ จ.ลพบุรี ได้เป็นประธานปล่อยขบวนรถบัสจำนวน12คันเพื่อนำประชาชนชาวจากอำเภอบ้านหมี่ จำนวน 532 คน เดินทางเข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง โดยก่อนที่จะมีการปล่อยขบวนรถ ได้มีการพูดคุยซักซ้อมความเข้าใจในการเดินทางเข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพ ให้กับประชาชนที่เดินทางไปในครั้งนี้และได้มีการมอบอาหารและน้ำดื่มให้กับประชาชนที่เดินทางไปอีกด้วย โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ได้ร่วมกันปล่อยขบวนรถในครั้งนี้
อ่าน 220 ครั้ง
จ.ลพบุรี คัดแยกขยะของส่วนราชการ หน่วยงาน ที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในบริเวณศาลากลางจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนโครงการจังหวัดสะอาด (16/03/2017)
จังหวัดลพบุรี โดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี ได้กำหนดให้ส่วนราชการ หน่วยงาน ที่มีสำนักงานตั้งอยู่บริเวณศาลากลางจังหวัดลพบุรี ดำเนินการคัดแยกขยะเป็นประจำทุกวัน เพื่อขับเคลื่อนโครงการจังหวัดสะอาด โดยให้แยกขยะที่ขายได้ และขยะอันตรายออกจากกัน แล้วเก็บรวบรวมขยะที่ได้ดำเนินการคัดแยกเก็บรวบรวมไว้ นำมากองที่สนามหญ้าด้านหน้าโรงอาหารข้างศาลากลางจังหวัด ในทุกวันอังคารที่สองของเดือน เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม และบรรลุตามเป้าหมายอย่างยั่งยืน ตามแผนปฏิบัติการ "ประเทศไทยไร้ขยะ"ตามแนวทางประชารัฐ ระยะ 1 ปี โดยใช้หลัก 3 Rs คือ การใช้น้อย ใช้ซ้ำ และการนำกลับมาใช้ใหม่ โดยมีเป้าหมายลดปริมาณขยะมูลฝอยในภาพรวมของประเทศลดลงร้อยละ 5 จากอัตราการเกิดขยะมูลฝอย
อ่าน 251 ครั้ง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จ.ลพบุรีร่วมกับหน่วยงานราชการต่างๆ จัดกิจกรรม "รวมพลังหมอต้นไม้ คืนความสุขให้สังคม" (16/03/2017)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) ร่วมกับหน่วยงานต่างๆในจังหวัดลพบุรี ร่วมจัดกิจกรรม "รวมพลังหมอต้นไม้ คืนความสุขให้สังคม" เพื่ออนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ในเมือง และสร้างจิตสำนึกรักต้นไม้ เป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาล
อ่าน 66 ครั้ง
รองผู้ว่าฯ ลพบุรี เปิดเดิน - วิ่ง มหากุศล ครบรอบ 60 ปี โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช มินิฮาล์ฟ มาราธอน ครั้งที่ 2 ชิงถ้วยพระราชทานฯ (16/03/2017)
วันที่ 12 มีนาคม 2560 เวลา 05.30 น. นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดงานเดิน - วิ่ง มหากุศล ครบรอบ 60 ปี โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช มินิฮาล์ฟ มาราธอน ครั้งที่ 2 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งจัดโดยโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เห็นความสำคัญของการส่งเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง โดยเฉพาะการเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ เป็นการเสริมสร้างสัมพันธภาพอันดีและการมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานในจังหวัดลพบุรี และเป็นการจัดหารายได้สนับสนุนการพัฒนางานของโรงพยาบาลให้เอื้ออำนวยในการบริการผู้ป่วยให้เกิดประสิทธิผล อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์ครบรอบ 60 ปีของโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช ในปี 2560 ด้วย
อ่าน 76 ครั้ง
คณะนักศึกษาหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 8 เดินทางมาศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดลพบุรี (16/03/2017)
วันที่ 10 มีนาคม 2560 เวลา 10.45 น. นายศุภชัย สมเจริญ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง นำคณะนักศึกษาหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 8 (พตส.8) จำนวน 100 คน เดินทางมาศึกษาดูงานโครงการพระราชดำริ ครั้งที่ 2 "การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท" ที่จังหวัดลพบุรี โดยมี นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี กล่าวต้อนรับ และรับฟังบรรยายสรุปเรื่องการบริหารจัดการน้ำในโครงการเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จากนายศุภชัย มโนการ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ ที่ห้องประชุมธาราป่าสัก เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ต.หนองบัว อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
อ่าน 91 ครั้ง
ยุติธรรมจังหวัดลพบุรี จัดประชุมกำหนดแนวทางการดำเนินงานศูนย์ยุติธรรมชุมชน (09/03/2017)
วันที่ 9 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. ที่ ศูนย์ประชุมและจัดเลี้ยงมนณิพา ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี สำนักงานยุติธรรมจังหวัดลพบุรี ได้ดำเนินการจัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชนในจังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ 2560 เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงระบบและขั้นตอนกระบวนการให้บริการของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดลพบุรี และศูนย์ยุติธรรมชุมชน เป็นการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมด้านกระบวนการยุติธรรม และสามารถแก้ไขปัญหาความไม่เป็นธรรมให้แก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล สำหรับกลุ่มเป้าหมายในการจัดโครงการวันนี้ ประกอบด้วย ประธานคณะกรรมการ เลขานุการศูนย์ยุติธรรมชุมชน เครือข่ายอาสาสมัครภาคประชาชน ผู้นำชุมชนหรือประชาชนในพื้นที่ศูนย์ยุติธรรมชุมชนใน 3 อำเภอของจังหวัดลพบุรี ได้แก่ อ.เมืองลพบุรี อ.ท่าวุ้ง อ.พัฒนานิคม จำนวน 220 คน
อ่าน 197 ครั้ง
รวมพลังสตรี จ.ลพบุรี เนื่องใน “วันสตรีสากล” ประจำปี 2560 (08/03/2017)
วันที่ 8 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานอ่านสาร พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาส “วันสตรีสากล” ประจำปี 2560และเปิดงานวันสตรีสากลจังหวัดลพบุรี ประจำปี 2560 “ละโว้ มีน้ำใจ ใส่ใจสังคม” ณ ห้องคอนเวนชั่น โรงแรมลพบุรีอินน์ อำเภอเมืองลพบุรี โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี ร่วมกับสมาคมพัฒนาสตรีละโว้ และคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดลพบุรี ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติสตรีที่มีผลงานดีเด่นการในการช่วยเหลือพัฒนาชุมชน สังคม ประเทศ และส่งเสริมให้องค์กรสตรีได้เข้ามามีส่วนร่วม
อ่าน 88 ครั้ง
ทางหลวงชนบท จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน(ปฐมนิเทศโครงการ)โครงการสำรวจออกแบบถนนสายเชื่อมต่อถนนสาย ค ผังเมืองรวมเมืองบ้านหมี่ (08/03/2017)
วันนี้ (8 มีนาคม 2560) เวลา 09.45 น. ที่ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านหมี่ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี กรมทางหลวงชนบท ได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ปฐมนิเทศโครงการ) โรงการสำรวจออกแบบถนนสายเชื่อมต่อถนน ค ผังเมืองรวมเมืองบ้านหมี่ - ทล.205 ตัดกับ ทล.2219 จังหวัดลพบุรี เพื่อประชาสัมพันธ์และการให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแก่ประชาชน พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ตลอดจนความต้องการ ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการพัฒนาโครงการควบคู่กันไป โดยจะนำเอาข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่ได้ ไปพิจารณาประกอบการศึกษาวิเคราะห์ ออกแบบ ตลอดจนการกำหนดมาตรการป้องกันและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดจากการพัฒนาโครงการ
อ่าน 83 ครั้ง
จ.ลพบุรี จัดโครงการ “ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีและหัวหน้าส่วนราชการ พบนักเรียน นักศึกษา” ณ โรงเรียนบ้านเกริ่นกฐิน (08/03/2017)
วันนี้ (8 มีนาคม 2560) เวลา 08.00 น. นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ แผ่เมตตา ร่วมกับคณะ ครู นักเรียน โรงเรียนบ้านเกริ่นกฐิน หมู่ 11 ตำบลบ้านชี อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ตามโครงการ “ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดลพบุรี พบนักเรียน นักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560” ของศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดลพบุรี เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจ ในการป้องกันและแก้ไขยาเสพติดที่เกิดขึ้นกับนักเรียน ตลอดจนนำความรู้แนวคิด สร้างเป็นเครือข่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เข้มแข็งและยั่งยืนในสถานศึกษา
อ่าน 137 ครั้ง
ชาวมอญลพบุรี เตรียมจัดกิจกรรมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และบรรพชนชาวมอญ ครั้งที่10 ระว่างวันที่25-26กุมภาพันธ์นี้ (23/02/2017)
พระปัญญาวุฒิ วุฑฺฒิโก (รุมรามัญ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอัมพวัน ต.บางขันหมาก อ.เมือง จ.ลพบุรี ประธานชมรมยุวชนไทยรามัญ ประธานมูลนิธิรามัญรักษ์ เปิดเผยว่า ต.บางขันหมาก อ.เมือง จ.ลพบุรี จัดว่าเป็นพื้นที่ที่มีชาวไทยรามัญหรือชาวไทยเชื้อสายมอญอพยพมาตั้งถิ่นฐานและรกรากตั้งแต่อดีต เนื่องจากเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำลพบุรี จนปัจจุบันมีชาวไทยรามัญพักอาศัยอยู่ถึง 8 หมู่บ้านจาก 12 หมู่บ้าน รวมกว่า 1,800 คน ซึ่งถือว่าเป็นชุมชนชาวไทยเชื้อสายมอญกลุ่มใหญ่กลุ่มหนึ่งในประเทศไทย และมีประเพณีวัฒนธรรมที่ปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาอย่างยาวนาน
อ่าน 96 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี เดินหน้าขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืน เน้นสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน หมู่บ้าน ลดปริมาณขยะต้นทางจากครัวเรือน (22/02/2017)
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน จังหวัดลพบุรี ณ โรงแรมลพบุรีอินน์ อ.เมืองลพบุรี เพื่อสร้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบในทุกอำเภอ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้การจัดการขยะอย่างยั่งยืน และรณรงค์สร้างจิตสำนึกของประชาชนในท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจการคัดแยกขยะจากต้นทาง และรักษาความสะอาดเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง การอบรมในครั้งนี้เป็นรุ่นที่ 2 ปีงบประมาณ 2560 โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 41 แห่ง เข้ารับการอบรมและร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU)
อ่าน 138 ครั้ง
ชุมชนตำบลโก่งธนู จ.ลพบุรี จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อสร้างจิตสำนึกและเสริมสร้างวินัยให้ประชาชนรู้จักการรักษาความสะอาด (22/02/2017)
วันนี้ (22 กุมภาพันธ์ 2560) เวลา 09.30 น. ผู้นำชุมชน ผู้บริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลโก่งธนู เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดโบสถ์และโรงเรียนวัดบ้านดาบ พร้อมด้วยประชาชนตำบลโก่งธนู อำเภอเมืองลพบุรี จำนวน 150 คน ร่วมกันทำความสะอาด โดยการเก็บขยะ กวาด ล้าง ถนนสายในหมู่บ้าน และทำความสะอาดบริเวณวัดโบสถ์ โรงเรียนวัดโบสถ์ และบริเวณหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโก่งธนู ในกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อสนับสนุนโครงการ "จังหวัดลพบุรี เมืองสะอาด" โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรักษาความสะอาดเรียบร้อยในชุมชน สร้างจิตสำนึกและเสริมสร้างวินัยให้ประชาชนรู้จักการรักษาความสะอาด อีกทั้งเป็นการสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชน ที่ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ ถนนในความรับผิดชอบและสิ่งสาธารณประโยชน์ ให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อ่าน 159 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 [22] 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 ถัดไป>>