หน้าหลัก >> เกาะติดลพบุรี

เกาะติดลพบุรี
จ.ลพบุรี จัดโครงการ “ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีและหัวหน้าส่วนราชการ พบนักเรียน นักศึกษา” ณ โรงเรียนบ้านเกริ่นกฐิน (08/03/2017)
วันนี้ (8 มีนาคม 2560) เวลา 08.00 น. นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ แผ่เมตตา ร่วมกับคณะ ครู นักเรียน โรงเรียนบ้านเกริ่นกฐิน หมู่ 11 ตำบลบ้านชี อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ตามโครงการ “ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดลพบุรี พบนักเรียน นักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560” ของศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดลพบุรี เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจ ในการป้องกันและแก้ไขยาเสพติดที่เกิดขึ้นกับนักเรียน ตลอดจนนำความรู้แนวคิด สร้างเป็นเครือข่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เข้มแข็งและยั่งยืนในสถานศึกษา
อ่าน 125 ครั้ง
ชาวมอญลพบุรี เตรียมจัดกิจกรรมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และบรรพชนชาวมอญ ครั้งที่10 ระว่างวันที่25-26กุมภาพันธ์นี้ (23/02/2017)
พระปัญญาวุฒิ วุฑฺฒิโก (รุมรามัญ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอัมพวัน ต.บางขันหมาก อ.เมือง จ.ลพบุรี ประธานชมรมยุวชนไทยรามัญ ประธานมูลนิธิรามัญรักษ์ เปิดเผยว่า ต.บางขันหมาก อ.เมือง จ.ลพบุรี จัดว่าเป็นพื้นที่ที่มีชาวไทยรามัญหรือชาวไทยเชื้อสายมอญอพยพมาตั้งถิ่นฐานและรกรากตั้งแต่อดีต เนื่องจากเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำลพบุรี จนปัจจุบันมีชาวไทยรามัญพักอาศัยอยู่ถึง 8 หมู่บ้านจาก 12 หมู่บ้าน รวมกว่า 1,800 คน ซึ่งถือว่าเป็นชุมชนชาวไทยเชื้อสายมอญกลุ่มใหญ่กลุ่มหนึ่งในประเทศไทย และมีประเพณีวัฒนธรรมที่ปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาอย่างยาวนาน
อ่าน 89 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี เดินหน้าขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืน เน้นสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน หมู่บ้าน ลดปริมาณขยะต้นทางจากครัวเรือน (22/02/2017)
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน จังหวัดลพบุรี ณ โรงแรมลพบุรีอินน์ อ.เมืองลพบุรี เพื่อสร้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบในทุกอำเภอ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้การจัดการขยะอย่างยั่งยืน และรณรงค์สร้างจิตสำนึกของประชาชนในท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจการคัดแยกขยะจากต้นทาง และรักษาความสะอาดเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง การอบรมในครั้งนี้เป็นรุ่นที่ 2 ปีงบประมาณ 2560 โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 41 แห่ง เข้ารับการอบรมและร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU)
อ่าน 129 ครั้ง
ชุมชนตำบลโก่งธนู จ.ลพบุรี จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อสร้างจิตสำนึกและเสริมสร้างวินัยให้ประชาชนรู้จักการรักษาความสะอาด (22/02/2017)
วันนี้ (22 กุมภาพันธ์ 2560) เวลา 09.30 น. ผู้นำชุมชน ผู้บริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลโก่งธนู เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดโบสถ์และโรงเรียนวัดบ้านดาบ พร้อมด้วยประชาชนตำบลโก่งธนู อำเภอเมืองลพบุรี จำนวน 150 คน ร่วมกันทำความสะอาด โดยการเก็บขยะ กวาด ล้าง ถนนสายในหมู่บ้าน และทำความสะอาดบริเวณวัดโบสถ์ โรงเรียนวัดโบสถ์ และบริเวณหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโก่งธนู ในกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อสนับสนุนโครงการ "จังหวัดลพบุรี เมืองสะอาด" โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรักษาความสะอาดเรียบร้อยในชุมชน สร้างจิตสำนึกและเสริมสร้างวินัยให้ประชาชนรู้จักการรักษาความสะอาด อีกทั้งเป็นการสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชน ที่ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ ถนนในความรับผิดชอบและสิ่งสาธารณประโยชน์ ให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อ่าน 152 ครั้ง
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 2 ลงพื้นที่ จ.ลพบุรี ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (20/02/2017)
วันนี้ (20 กุมภาพันธ์ 2560) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมพระปรางค์สามยอด ศาลากลางจังหวัดลพบุรี นายโอภาส ทองยงค์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 2 พร้อมคณะ เดินทางตรวจเยี่ยม ติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบที่ 1 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประจำจังหวัดลพบุรีเข้าร่วมประชุม และรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานในโครงการต่างๆในความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน พร้อมประเด็นปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินการ
อ่าน 70 ครั้ง
พุทธศาสนิกชนชาวลพบุรีจำนวนมาก ร่วมเวียนเทียนเนื่องใน “วันมาฆบูชา” (11/02/2017)
เวลา 19.00 น. วันนี้ (11 ก.พ. 60) ที่วัดเสาธงทอง พระอารามหลวง อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา พระครูสิริจริยาภรณ์ รองเจ้าคณะอำเภอเมืองลพบุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ นักเรียน นักศึกษา และพุทธศาสนิกชนชาวลพบุรี เข้าร่วมจำนวนมาก
อ่าน 88 ครั้ง
ลพบุรีคู่รักขึ้นรถไฟลอยน้ำและร่วมจดทะเบียนสมรสบนสันเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เนื่องในเทศกาลวันแห่งความรัก (11/02/2017)
วันนี้(11 กุมภาพันธ์ 2560) เวลา 10.30 น. ที่บริเวณสถานีรถไฟเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ร่วมกับ อำเภอพัฒนานิคม ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในทริปพิเศษสำหรับคู่รัก เทศกาลวันวาเลนไทน์ หรือวันแห่งความรัก ภายใต้ชื่องาน “คล้องรัก ณ เขื่อนป่าสัก” ด้วยการจดทะเบียนสมรส วิวาห์ บนเขื่อนของพ่อ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ โดยมีบรรดาคู่รักและนักท่องเที่ยว ต่างพากันเดินทางมากับขบวนรถไฟสายท่องเที่ยวพิเศษนี้จำนวนมาก จากสถานีต้นทางจากหัวลำโพง กรุงเทพฯ และสถานีปลายทาง ณ แหล่งท่องเที่ยวรถไฟลอยน้ำ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี ซึ่งคณะผู้จัดได้นำคู่บ่าวสาวและนักท่องเที่ยว ไปท่องเที่ยวและถ่ายภาพตามจุดต่างๆ ซึ่งมีฉากหลังเป็นทัศนียภาพที่สวยงาม อาทิ แหล่งท่องเที่ยวรถไฟลอยน้ำของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ คู่บ่าวสาวและนักท่องเที่ยว ได้ลงมาถ่ายภาพกันบนรางรถไฟกลางน้ำไว้เป็นที่ระลึก
อ่าน 187 ครั้ง
ผู้ว่าฯลพบุรี พร้อมพุทธศาสนิกชนชาวลพบุรี ร่วมทำบุญตักบาตร และเวียนเทียน เนื่องใน “วันมาฆบูชา” (11/02/2017)
วันนี้ (11 กุมภาพันธ์ 2560) เวลา 06.00 น. พระเทพเสนาบดี เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีทำบุญตักบาตรอาหารคาวหวาน และเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปีพุทธศักราช 2560 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน นักเรียน และประชาชนพร้อมครอบครัว ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ณ วัดกวิศราราม ราชวรวิหาร ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
อ่าน 93 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี เปิดตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไท คนไทยยิ้มได้ 10-14 กุมภาพันธ์นี้ (11/02/2017)
วันที่ 10 ก.พ. 2560 เวลา 17.00 น. ที่บริเวณลานจอดรถ ด้านหน้าห้างบิ๊กซีซูปเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาลพบุรี (2) อำเภอเมืองลพบุรี นายภานุ แย้มศรี เป็นประธานเปิด “ตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้” เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดใหม่ๆ ให้กับผู้ประกอบการ OTOP ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างชุมชนกับชุมชน ชุมชนกับโรงงาน และชุมชนกับชุมชนในแหล่งท่องเที่ยว เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนในจังหวัดลพบุรีได้มีโอกาสเลือกซื้อสินค้าจากภูมิปัญญาของคนไทย สินค้าที่นำมาจำหน่าย ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์ OTOP และสินค้าชุมชน ประมาณ 60 ร้านค้า
อ่าน 63 ครั้ง
กองอาสารักษาดินแดนจังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบปีที่ 63 ประจำปี 2560 (10/02/2017)
เมื่อเวลา 09.00 น. วันนี้(10 กุมภาพันธ์ 2560) ที่ หอประชุมอำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายกองเอกภานุ แย้มศรี ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบปีที่ 63 ประจำปี 2560 โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย พิธีทางศาสนาเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่เสียชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่ การกล่าวคำปฏิญาณตนของผู้บังคับบัญชาและสมาชิกกองกองอาสารักษาดินแดน พิธีอ่านสารของผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน พิธีรับเครื่องหมาย“รักษาดินแดนยิ่งชีพ”หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร จำนวน 2 นายได้แก่ ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอสระโบสถ์และอำเภอโคกเจริญ พิธีมอบทุนการศึกษาของสมาคมแม่บ้านมหาดไทยแก่บุตรของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน บุตรข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของส่วนราชการ จำนวน 38 ทุน
อ่าน 184 ครั้ง
วันคนพิการสากลจังหวัดลพบุรี ประจำปี 2559 “คนพิการใต้ร่มพระบารมี สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” (09/02/2017)
วันนี้ (9 ก.พ.60) เวลา 10.00 น. ที่อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด 1 ต.เขาสามยอด อ.เมืองลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานลงนามแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพิธีเปิดงานวันคนพิการสากลจังหวัดลพบุรี ประจำปี 2559 โดยมีหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมจัดกิจกรรมเพื่อเปิดโอกาสให้คนพิการได้แสดงศักยภาพและส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ ในสังคมอย่างเสมอภาคกับคนทั่วไป ทั้งนี้ องค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้วันที่ 3 ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันคนพิการสากล เพื่อเป็นการรำลึกถึงวันที่สมัชชาใหญ่แห่งองค์การสหประชาชาติ ได้รับรับรองแผนปฏิบัติการโลกว่าด้วยเรื่องคนพิการ และเชิญชวนให้ประเทศสมาชิกร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้คนพิการได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม
อ่าน 76 ครั้ง
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ได้ร่วมกันแถลงข่าว การจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวบนเขื่อนของพ่อ ณ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ (08/02/2017)
โดยในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นเดือนแห่งความรัก เพื่อเป็นการต้อนรับนักท่องเที่ยว เทศกาลวันวาเลนไทน์ หรือวันแห่งความรัก เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จึงได้ร่วมกับ อำเภอพัฒนานิคมนิคม จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในทริปพิเศษ สำหรับคู่รัก และนักท่องเที่ยว ที่พร้อมจะเดินทางมากับ ขบวนรถไฟเที่ยวพิเศษ รถไฟลอยน้ำ ตามรอยพระบาท เที่ยวเขื่อนของพ่อ โดยมีสถานี ต้นทางจากหัวลำโพง กรุงเทพฯ และ สถานีปลายทาง ณ แหล่งท่องเที่ยวรถไฟลอยน้ำ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี ในช่วง สุดสัปดาห์นี้ ในวันเสาร์ ที่ 11 และ วันอาทิตย์ ที่ 12 กุมภาพันธ์ นี้ ภายใต้ชื่องาน “คล้องรัก ณ เขื่อนป่าสัก” ด้วยการจดทะเบียนสมรส วิวาห์ บนเขื่อนของพ่อ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ซึ่งการรถไฟจะจัดตกแต่งโบกี้พิเศษสำหรับคู่รัก และครอบครัว สู่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ และเมื่อคณะคู่บ่าวสาวเดินทางถึง จะมีขบวนกองยาวแบบไทยๆ จากนักเรียนโรงเรียนบ้านมะนาวหวาน มาให้การต้อนรับ ก่อนนำคู่รักทุกคู่ขึ้นรถกอล์ฟไฟฟ้า ที่ตกแต่งอย่างสวยงาม เข้าพิธีจดทะเบียนสมรถให้กับคู่รัก ณ ลานสวนรถไฟตัวหนอน
อ่าน 159 ครั้ง
จ.ลพบุรี จัดโครงการ “ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดลพบุรีพบนักเรียน นักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560” ณ โรงเรียนสุวัฒนบดี (08/02/2017)
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.00 น. นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ แผ่เมตตา ร่วมกับคณะ ครู นักเรียน โรงเรียนสุวัฒนบดี หมู่ 5 ตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ตามโครงการ “ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดลพบุรีพบนักเรียน นักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560” ของศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดลพบุรี เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจ ในการป้องกันและแก้ไขยาเสพติดที่เกิดขึ้นกับนักเรียน ตลอดจนนำความรู้แนวคิด สร้างเป็นเครือข่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เข้มแข็งและยั่งยืนในสถานศึกษา
อ่าน 268 ครั้ง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานปล่อยขบวนรถรถบัสจำนวน19คันเพื่อนำประชาชนชาวจังหวัดลพบุรีจำนวน 750 คน เดินทางเข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพ (06/02/2017)
เมื่อเวลา01.00 น.วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 นายผล ดำธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้เป็นประธานปล่อยขบวนรถบัสจำนวน19คัน เพื่อนำประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองลพบุรี จำนวน 750 คน เดินทางเข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระยะที่ 2 ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง โดยก่อนที่จะมีการปล่อยขบวนรถ ได้มีการพูดคุยซักซ้อมความเข้าใจในการเดินทางเข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพ ให้กับประชาชนที่เดินทางไปในครั้งนี้และได้มีการมอบอาหารและน้ำดื่มให้กับประชาชนที่เดินทางไปอีกด้วย โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ นายอำเภอเมืองลพบุรีได้ร่วมกันปล่อยขบวนรถในครั้งนี้ โดยขบวนรถได้ออกเดินทางจากบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี และมีกำหนดเดินทางถึงบริเวณสนามหลวงกรุงเทพมหานครเวลา 05.00 น. ของวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560
อ่าน 92 ครั้ง
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ มอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์และอุปกรณ์การเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 จังหวัดลพบุรี (02/02/2017)
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์และอุปกรณ์การเรียน ในภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 แก่ นักเรียน นักศึกษา จังหวัดลพบุรี ที่มีภูมิลำเนาหรือกำลังศึกษาอยู่ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี ประจำปีการศึกษา 2559 รวม 6 ราย
อ่าน 107 ครั้ง
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดงานมหกรรมการแพทย์แผนไทยภาคกลางและภาคตะวันออก ปี 2560 ที่จังหวัดลพบุรี (02/02/2017)
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 18.30 น. ที่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดงานมหกรรมการแพทย์แผนไทยภาคกลางและภาคตะวันออก ปี 2560 โดยมีนายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี กล่าวต้อนรับ สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดงาน เพื่อการประชาสัมพันธ์สร้างกระแสสังคมให้เกิดความตื่นตัวต่อการดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก รวมทั้งจัดให้มีตลาดนัดด้านการแพทย์แผนไทยในภูมิภาค ส่งผลให้เกิดการซื้อขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนและผู้ประกอบการ
อ่าน 113 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี เตรียมจัดทำหนังสือจดหมายเหตุงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (01/02/2017)
วันนี้ (1 กุมภาพันธ์ 2560) นายผล ดำธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำหนังสือจดหมายเหตุเฉพาะเรื่อง งานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ทั้งนี้ เนื่องจากกระทรวงวัฒนธรรม ได้มีนโยบายให้สำนักงานวัฒนธรรมทุกจังหวัดจัดทำจดหมายเหตุ ประมวลเหตุการณ์งานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในทุกจังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบันทึกจดหมายเหตุ เหตุการณ์สำคัญเป็นลายลักษณ์อักษร ไว้เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดลพบุรี และของประเทศชาติ
อ่าน 159 ครั้ง
เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานการประชุมเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 2 ที่จ.ลพบุรี (01/02/2017)
วันที่ 31 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น. ที่อาคารเอนกประสงค์เทศบาลโคกตูม ตำบลโคกตูม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 2 ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งประกอบด้วยจังหวัดชัยนาท นครนายก สิงห์บุรี สระบุรี ลพบุรี และสุพรรณบุรี โดยมีนายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี กล่าวให้การต้อนรับ สำหรับวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลการปฏิบัติงานของเหล่ากาชาดแต่ละจังหวัดในรอบ 4 เดือน และเพื่อเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ อันจะก่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจ และความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน นอกจากนี้ ยังได้มีโอกาสหารือเพื่อประสานงานในด้านการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติต่างๆระหว่างจังหวัดในกรณีมีความจำเป็นต้องขอความช่วยเหลือซึ่งกันและกันอีกด้วย
อ่าน 124 ครั้ง
จ.ลพบุรี จัดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม"ศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดลพบุรี" เพื่อแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติด (27/01/2017)
วันที่ 27 มกราคม 2560 เวลา 13.30 น. ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดลพบุรี จัดโครงการค่ายแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติด ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม"ศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดลพบุรี” เพื่อรองรับสถานการณ์กลุ่มผู้เสพยาเสพติดให้สามารถบำบัดฟื้นฟูได้โดยไม่ต้องเข้ารับการบำบัดในสถานบำบัด และเป็นการฝึกทักษะ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เสพยาเสพติดแบบองค์รวม ให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขโดยไม่ใช้ยาเสพติด โดยมีนายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดโครงการฯ ณ วัดดงน้อย ตำบลกกโก อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยดำเนินการระหว่างวันที่ 26 มกราคม –6 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นเวลาทั้งสิ้น 12 วัน มีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดลพบุรีเข้ารับการอบรม จำนวน 150 คน
อ่าน 401 ครั้ง
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลพบุรี จัดโครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย(Safety Thailand) มุ่งเน้นส่งเสริมความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ (26/01/2017)
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลพบุรี ได้จัดทำโครงการส่งเสริมความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการแบบบูรณาการตามภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ปี 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการงานของหน่วยงานภาครัฐขับเคลื่อนแผนบูรณาการความร่วมมือโครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย( Safety Thailand) ให้กับลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ และลดปัญหาอุบัติเหตุ อุบัติภัย และโรคจากการทำงาน ซึ่งมีคณะทำงานขับเคลื่อน ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน และส่วนราชการจากกระทรวงต่างๆ ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เข้าดำเนินการส่งเสริมความปลอดภัยในสถานประกอบการกิจการในพื้นที่จังหวัดลพบุรี ในปี 2560 มีแผนการดำเนินการ จำนวน 9 แห่ง ตั้งแต่เดือนมกราคม-กันยายน 2560
อ่าน 263 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 [22] 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 ถัดไป>>