หน้าหลัก >> เกาะติดลพบุรี

เกาะติดลพบุรี
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จัดสัมมนา พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ที่จังหวัดลพบุรี (18 ก.พ. 2559)
วันนี้(18 กุมภาพันธ์ 2559) เวลา 09.00 น.นายจิรชัย มูลทองโร่ย รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการสัมมนา และบรรยายพิเศษ ในโครงการสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 แก่ผู้นำชุมชนในส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โดยมีนายรังสรรค์ ตันเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี กล่าวต้อนรับ ณ โรงแรมลพบุรีอินน์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจในหลักการและสาระสำคัญของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ให้แก่ผู้นำชุมชนในพื้นที่จังหวัดลพบุรี จำนวน 90 คนให้ได้รับความเข้าใจ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่แก่สมาชิกในชุมชนของตนเอง และประชาชนทั่วไปให้เข้าใจถึงสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการได้อย่างถูกต้อง และรู้จักใช้สิทธิตามกฎหมายเพื่อประโยชน์ของตนเอง ชุมชน และส่วนรวมของประเทศได้
อ่าน 71 ครั้ง
ผู้ว่าฯลพบุรี เปิดจุดปล่อยน้ำ เพื่อเพิ่มความชุมชื้นให้ป่าจำปีสิรินธร จำปีหนึ่งเดียวในโลก หลังได้รับผลกระทบจากภัยแล้งอย่างหนัก ก่อนยืนต้นตายหมดทั้งป่า (18 ก.พ. 2559)
เช้าวันนี้ (18 กุมภาพันธ์ 2559) นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้ลงพื้นที่ ติดตามการดำเนินการแก้ไขอันเกิดจากผลกระทบจากภัยแล้งอย่างหนัก ของป่าจำปีสิรินธร จำปีหนึ่งเดียวในโลก ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ป่าจำปีสิรินธร ถือเป็นต้นไม้ชนิดเดียวของโลก ที่มีในประเทศไทย ณ บ้านซับจำปา อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี ซึ่งเป็นป่าพรุขนาดใหญ่ และมีตาน้ำจากใต้ดินผุดขึ้นมา แต่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา มีฝนตกน้อย และประสบปัญหาภัยแล้งต่อเนื่อง ทำให้น้ำผุดจากใต้ดินน้อยจนถึงแห้งขอด ส่งผลให้ความชื้นในพื้นป่า มีไม่ถึง 10 % ทำให้กระทบต่อต้นจำปีสิรินธร ยืนต้นตายไปแล้วจำนวนมาก และอาจยืนต้นตายเพิ่มขึ้นอีกได้ หากไม่เร่งแก้ไข้
อ่าน 85 ครั้ง
พิธีส่งมอบอาคารอเนกประสงค์ ในพื้นที่การฝึกคอบร้าโกลด์ 16 ที่ ลพบุรี (18 ก.พ. 2559)
เช้าวานนี้(17 กุมภาพันธ์ 2559) พลเอก ปราการ ชลยุทธ รองเสนาธิการทหาร พร้อมด้วย พันโท เดวิด ค็อก รองหัวหน้าส่วนโครงการช่วยเหลือประชาชน และ นาย อับบากินี รามู อุปทูตอินเดีย ประจำประเทศไทย ได้ร่วมกันกระทำพิธี ส่งมอบอาคารอเนกประสงค์ ณ โรงเรียนบ้านราษฏร์บำรุง ตำบลกุดตาเพชร อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี โดยมี นาย ภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นตัวแทนหัวหน้าส่วนราชการ ในการรับมอบอาคารหลังดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อใช้ในกิจกรรมเกี่ยวข้องกับการศึกษาของโรงเรียนร่วมถึงกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน
อ่าน 94 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี ประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่อำเภอท่าหลวง (18 ก.พ. 2559)
วานนี้(17 กุมภาพันธ์ 2559) เวลา 14.00 น. นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ประธานคณะทำงานแก้ไขปัญหาการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะทำงาน โดยมี คณะทำงานประกอบด้วย นายภานุกิจ ดิษพึ่ง ผู้อำนวยการสำนักงานชลประธานที่ 10/ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี /ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี /ผู้อำนวยการโครงการชลประทานลพบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 10 อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี เพื่อหาแนวทางในการจัดทำโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยระบบไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำแก่งผักกูด ตำบลแก่งผักกูด อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี เป็นโครงการนำร่อง
อ่าน 66 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดการประกวดสวดมนต์หมู่ฯทำนองสรภัญญะของนักเรียน นักศึกษา ประจำปี 2559 (17 ก.พ. 2559)
วันนี้(17 กุมภาพันธ์ 2559) เวลา 09.00 น. คณะสงฆ์จังหวัดลพบุรี ร่วมกับจังหวัดลพบุรี และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะของนักเรียน นักศึกษา จังหวัดลพบุรี ประจำปี 2559 โดยมี พระครูภัทรธรรมคุณ เจ้าคณะอำเภอพัฒนานิคม เป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวสัมโมทนียคาถา ณ วัดเขาวงพระจันทร์ ตำบลห้วยโป่ง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
อ่าน 76 ครั้ง
จังหวัดลพบุรีจัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลและพิธีบวงสรวง ดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนารายณ์มหาราช (16 ก.พ. 2559)
วันนี้(16 กุมภาพันธ์ 2559) เวลา 07.00 น. ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นำหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาชน ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ หลังจากนั้นต่อด้วยพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เพื่อแสดงความเคารพรำลึกถึงพระคุณของพระมหากษัตริย์ไทยผู้ยิ่งใหญ่ พระองค์หนึ่งผู้สร้างเมืองลพบุรีให้เป็นราชธานีที่สอง และสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่เมืองลพบุรี และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ประชาชนจังหวัดลพบุรีและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานแผ่นดินฯทุกคน
อ่าน 124 ครั้ง
ผู้ว่าฯลพบุรี มอบจักรยานพระราชทานให้นักเรียนยากจน (16 ก.พ. 2559)
วานนี้(15 กุมภาพันธ์ 2559) เวลา 09.00 น. จังหวัดลพบุรี จัดพิธีมอบรถจักรยานพระราชทาน ตามโครงการจักรยานพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร ให้แก่นักเรียนที่ยากจนและด้อยโอกาสในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี จำนวน 112 คัน ได้แก่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต1 จำนวน 44 คัน ,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 จำนวน 44 คัน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 จำนวน 24 คัน ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยมี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีมอบ
อ่าน 84 ครั้ง
เปิดฉากแล้วยิ่งใหญ่ตระการตา งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 30ประจำปี 2559 (14 ก.พ. 2559)
สำหรับบรรยากาศงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 30 ประจำปี 2559 ที่ จังหวัดลพบุรี ได้เปิดฉากขึ้นแล้ว อย่างเป็นทางการ เมื่อค่ำวานนี้(13 กุมภาพันธ์ 2559) ภายในโบราณสถาน พระนารายณ์ราชนิเวศน์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยในปีนี้ได้รับเกียรติจาก นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ทั้งนี้งานดังกล่าว ชาวลพบุรี พร้อมด้วยหน่วยงานทุกภาคส่วนในจังหวัดลพบุรีได้ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อย้อนอดีต สู่ประวัติศาสตร์อันเรืองรุ่ง กว่า 300 ปี ซึ่งเมืองลพบุรี เคยเป็นราชธานีแห่งที่ 2 รองจากพระนครศรีอยุธยา และถือเป็นช่วงยุคทองของสยามประเทศ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช องค์บูรพระมหากษัตริย์ไทย ผู้ทรงนำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่เมืองลพบุรี อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น และเพื่อเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวของจังหวัดลพบุรี
อ่าน 123 ครั้ง
สทป.ส่งมอบต้นแบบระบบจรวดหลายลำกล้องแบบนำวิถี DTI-1G ให้กองทัพบก (12 ก.พ. 2559)
เช้าวานนี้( 12 กุมภาพันธ์ 2559) ที่ กองพลทหารปืนใหญ่ ค่ายพหลโยธิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี พลเอก อุดมเดช สีตบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีรับมอบ และได้มอบนโยบายให้พัฒนาระบบจรวดหลายลำกล้องแบบนำวิถีส่งมอบให้กองทัพบกใช้งาน โดยพลอากาศเอก พงศธร บัวทรัพย์ ประธานกรรมการบริหารสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ หรือ สทป. ส่งมอบให้แก่หน่วยผู้ใช้คือ กองพลทหารปืนใหญ่
อ่าน 136 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2559 (10 ก.พ. 2559)
วันนี้(10 กุมภาพันธ์ 2559) เวลา 14.00 น. ที่หอประชุมอำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ในฐานะในฐานะผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบปีที่ 62 ประจำปี 2559 โดยในพิธีประกอบด้วย พิธีทางศาสนา เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่เสียชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่ การกล่าวคำปฏิญาณตนของผู้บังคับบัญชาและเจ้าหน้าที่สมาชิก อส.
อ่าน 95 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดงาน “รวมพลคนปีวอก” เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลของคนเกิดปีวอก (10 ก.พ. 2559)
ค่ำวานนี้( 9 กุมภาพันธ์ 2559) ที่ วงเวียนสมเด็จพระนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี พระอุดมประชาทร เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราชและรูปหนุมาน ของงาน “รวมพลคนปีวอก” ที่จัดครั้งประวัติศาสตร์ของจังหวัดลพบุรี เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลของคนเกิดปีวอก ให้นักท่องเที่ยวรู้จักเมืองลพบุรีมากยิ่งขึ้น และเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการ “พุทธสถาน” ที่อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ให้เป็นที่รู้จักและพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางด้านพุทธศาสนา โดยมี คณะสงฆ์ในจังหวัดลพบุรี ภาคราชการ ภาคเอกชน และประชาชน เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก
อ่าน 153 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติฯ วางพานพุ่ม และถวายราชสดุดี สมเด็จพระนารายณ์มหาราช (9 ก.พ. 2559)
เช้าวันนี้( 9 กุมภาพันธ์ 2559 ) ที่บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นำส่วนราชการต่างๆ ครู อาจารย์ นักเรียนนักศึกษา และประชาชนทั่วไปกว่า 1,000 คน แต่งกายย้อนยุคในสมัยกรุงศรีอยุธยาในแผ่นดินสมัยสมเด็จพระนารายณ์และชุดไทยประยุกต์ เดินเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เนื่องในโอกาสจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2559 ในระหว่างวันที่ 13 – 21 กุมภาพันธ์ 2559
อ่าน 102 ครั้ง
ผู้ว่าฯ ลพบุรี ตรวจติดตามโครงการตำบลละ 5 ล้านบาท (9 ก.พ. 2559)
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล(ตำบลละ 5 ล้านบาท) และโครงการตามแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนตามมาตรการเร่งด่วนแก้ไขปัญหาด้านการผลิตและรายได้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง(กยจ.) ที่อำเภอพัฒนานิคม
อ่าน 83 ครั้ง
ผู้ว่าฯลพบุรี ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายและช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบวาตภัย ในอำเภอลำสนธิ (8 ก.พ. 2559)
บ่ายวานนี้ (7 กุมภาพันธ์ 2559) นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นางนวลจันทร์ แย้มศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีทรงพล แป้นแก้ว นายอำเภอลำสนธิ และผู้นำท้องถิ่น ลงพื้นที่อำเภอลำสนธิ เพื่อตรวจสอบความเสียหายและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย กรณีเกิดเหตุวาตภัยในพื้นที่ตำบลเขารวก ตำบลกุดตาเพชร และตำบลลำสนธิ จำนวน 53 ครัวเรือน โดยได้มอบถุงยังชีพและเงินสงเคราะห์ให้กับผู้ประสบภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและความช่วยเหลือในเบื้องต้น
อ่าน 83 ครั้ง
ลพบุรี รับฟังความคิดเห็นเรื่อง ร่างกฎกระทรวงกำหนดห้ามก่อสร้างอาคารบางชนิดในจังหวัดลพบุรี (8 ก.พ. 2559)
วันนี้(8 กุมภาพันธ์ 2559) เวลา 09.30 น. นายรังสรรค์ ตันเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน จากทุกภาคส่วนในท้องที่จังหวัดลพบุรี เพื่อพิจารณาร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยและร่างกฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดลพบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 200 คน ณ ห้องทานตะวัน ศาลากลางจังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
อ่าน 97 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมขี่จักรยานแต่งชุดไทย “จากวงเวียน สู่เวียงวัง” เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2559 (7 ก.พ. 2559)
วันนี้ (7 กุมภาพันธ์ 2559) เวลา 07.00 น. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมขี่จักรยานแต่งชุดไทย “จากวงเวียน สู่เวียงวัง” โดยมี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมฯ ณ วงเวียนเทพสตรี(วงเวียนสมเด็จพระนารายณ์มหาราช) อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี มีชมรมจักรยานในจังหวัดลพบุรีและต่างจังหวัด หน่วยงานราชการและเอกชน นักเรียน นักศึกษา อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และประชาชนทั่วไป นำจักรยานเข้าร่วมกิจกรรมร่วมพันคัน
อ่าน 97 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล “งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2559” (6 ก.พ. 2559)
เช้าวันนี้(6 กุมภาพันธ์ 2559) เวลา 06.45 น. ที่ สนามกอล์ฟ จอมพล ป. มณฑลทหารบกที่ 13 อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล “กอล์ฟพระนารายณ์ 2016” เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ผู้เป็นบูรพกษัตริย์ในแผ่นดินลพบุรี ให้ขจรไกลตราบนานเท่านาน และเป็นการจัดหารายได้สนับสนุนการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 30 ประจำปี 2559 นอกจากนี้ยังเป็นการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้นักกีฬากอล์ฟ แต่งไทยมาร่วมสร้างบรรยากาศความเป็นไทย โดยมีนักกอล์ฟจากภาคราชการและเอกชนเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 72 ทีม แบ่งการแข่งขันเป็น 2 รอบ รอบเช้าจำนวน 36 ทีม และรอบบ่าย จำนวน 36 ทีม
อ่าน 77 ครั้ง
จ.ลพบุรี จัดแถลงข่าวงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 30 ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 13 – 21 กุมภาพันธ์ 2559 ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ อ.เมือง จ.ลพบุรี (30 ม.ค. 2559)
วานนี้(29 มกราคม 2559) เวลา 17.30 น. นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2559 ประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่าวนท้องถิ่น และภาคเอกชน ได้ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 30 ประจำปี 2559 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 – 21 กุมภาพันธ์ 2559 ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี
อ่าน 133 ครั้ง
เรือนจำกลางลพบุรี จัดโครงการพัฒนาจิตใจผู้ต้องขังโดยใช้หลักธรรมทางศาสนา (29 ม.ค. 2559)
วันนี้ (29 มกราคม 2559) เวลา 09.00 น. ที่ เรือนจำกลางลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาจิตใจผู้ต้องขัง “หลักสูตรสัคคสาสมาธิ” ตามแนวทางพระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์สิรินฺธโร) เพื่อพัฒนาระดับจิตใจผู้ต้องขัง ด้วยการเรียนและการฝึกปฏิบัติสมาธิ ให้มีความพร้อมที่จะเรียนรู้และพัฒนาชีวิตให้ดีขึ้น ถือเป็นการแก้ไขฟื้นฟูพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง ให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับสังคมภายนอกได้อย่างมีความสุขภายหลังพ้นโทษ และเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติต่อไป โดยไม่หวนกลับมากระทำผิดซ้ำอีก อันเป็นแนวทางที่สำคัญในการคืนคนดีสู่สังคมอย่างแท้จริง
อ่าน 140 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี เตรียมเปิด “ร้านค้าชุมชนพาณิชย์” เพื่อชาวลพบุรี ในห้างสรรพสินค้า (28 ม.ค. 2559)
วันนี้(28 มกราคม 2559) เวลา 13.30 น. นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยนายวงศ์ศักดิ์ จารุวนาลัย พาณิชย์จังหวัดลพบุรี และ หัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นที่ตรวจสถานที่ทำ “ร้านค้าชุมชนพาณิชย์” ร้านค้าประชารัฐ สร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจท้องถิ่น เพื่อชาวลพบุรี ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีลพบุรี 1 อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ซึ่งได้จัดสรรพื้นที่เปล่า ขนาด 44 ตารางเมตร บนชั้น 2 เป็นโซนทำเลทองให้กับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี แบบไม่คิดค่าใช้จ่าย ซึ่งหากคิดเป็นค่าเช่าประมาณเดือนละ 100,000 กว่าบาท คาดว่าจะสามารถเปิดจำหน่ายสินค้าได้ประมาณวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559
อ่าน 120 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 [23] 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 ถัดไป>>