หน้าหลัก >> เกาะติดลพบุรี

เกาะติดลพบุรี
จังหวัดลพบุรี จัดพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ เนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (18/01/2017)
วันนี้(18 มกราคม 2560) เวลา 09.00 น. ที่หอประชุมอำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในการประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการะหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในงานรัฐพิธี "วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช" เพื่อสดุดีเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจอันเป็นประโยชน์แก่ปวงชนชาวไทยเป็นอเนกอนันต์ สร้างความเป็นเอกราชให้แก่ชาติไทย โดยมีหน่วยงานทั้งฝ่ายพลเรือน ตุลาการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมกว่า 80 หน่วยงาน ร่วมวางพานพุ่ม ถวายเป็นราชสักการะในครั้งนี้ มีกิจกรรมประกอบด้วย พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ การกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ
อ่าน 121 ครั้ง
อำเภอท่าหลวง ร่วมใจ ตัดอ้อยสด ลดมลพิษ ตามนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี (18/01/2017)
นายวัชระ เกตุพันธ์ นายอำเภอท่าหลวง เปิดเผยว่า อำเภอท่าหลวง ได้สนองนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ตัดอ้อยสด เพื่อลดมลพิษ โดยเริ่มต้นจากการประชาสัมพันธ์รณรงค์ ขอความร่วมมือ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ในเขตพื้นที่อำเภอท่าหลวง ให้เป็นแกนนำในการหันมาดำเนินการตัดอ้อยสด ผลจากการรณรงค์ พบว่าในพื้นที่อำเภอท่าหลวง ลดปริมาณการเผาอ้อย ลงเป็นจำนวนมาก ปัญหา หมอกควัน และฝุ่นละอองจากการเผาอ้อย ลดลงอย่างเห็นได้ชัด
อ่าน 139 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พ่อขุนรามคำแห่งมหาราช พระมหากษัตริย์ ผู้ทรงประดิษฐ์อักษรไทย หรือลายสือไทย (17/01/2017)
วันนี้(17 มกราคม 2560) เวลา 09.00 น. ที่หอประชุมอำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในการประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการะและถวายราชสดุดี เฉลิมพระเกียรติ พ่อขุนรามคำแหงมหาราช เนื่องในงานรัฐพิธี "วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช" ประจำปี 2560 โดยมีหน่วยงานทั้งฝ่ายพลเรือน ตุลาการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมกว่า 80 หน่วยงาน ร่วมวางพานพุ่ม ถวายเป็นราชสักการะ โดยพร้อมเพียงกัน
อ่าน 80 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวาระครบกำหนดสตมวาร(100วัน) (16/01/2017)
วันนี้(16 มกราคม 2560) เวลา 09.00 น. ที่ วัดกวิศราราม ราชวรวิหาร ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี คณะสงฆ์จังหวัดลพบุรีร่วมกับจังหวัดลพบุรี และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีผู้เข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทฯ จำนวน 110 คน เพื่อบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล ในวาระครบกำหนดสตมวาร (100 วัน) และเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยจะศึกษาและปฏิบัติธรรมตามหลักคำสอนในพระพุทธศาสนาตามแนวทางที่ถูกต้องอย่างแพร่หลาย
อ่าน 108 ครั้ง
จ.ลพบุรี จัดงานวันครู ครั้งที่ 61 เพื่อเชิดชูครูดีที่เสียสละต่อสังคม (16/01/2017)
วันนี้(16 มกราคม 2560) เวลา 10.00 น. นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดงานวันครู ครั้งที่ 61 ประจำปี 2560 ของจังหวัดลพบุรี ณ หอประชุมวิชาเยนทร์ ชั้น 2 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยมีครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมงานกว่า 3,000 คน ทั้งนี้ สืบเนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดให้มีการจัดงานวันครูเป็นครั้งแรกในปีพุทธศักราช 2500 และคณะรัฐมนตรี ได้มีมติให้วันที่ 16 มกราคม ของทุกปีเป็นวันครู โดยมีการจัดงานวันครูต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันเป็นปีที่ 61 ในปีนี้พลเอกประยุทธ์ จัทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญวันครู ปี2560 ว่า "ชาติพัฒนาด้วยครูดี มีคุณภาพ ศิษย์ซาบซึ้งในพระคุณครู"
อ่าน 129 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ปี 2560 (11/01/2017)
วันนี้ (11 มกราคม 2560)เวลา 09.00 น. ที่ โรงเรียนบ้านม่วงค่อม หมู่ที่ 1 ตำบลม่วงค่อม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน จุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย และเปิดกรวยดอกไม้ ธูป เทียนแพ ถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร และ นำกล่าวคำปฏิญาณปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ในพิธีเปิดโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดลพบุรี ปี 2560” เพื่อนำบริการด้านต่าง ๆและเครื่องอุปโภค บริโภค ของส่วนราชการในระดับจังหวัดทั้งหน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน และสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี โดยนำบริการเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบมาออกหน่วยบริการแก่ประชาชนในพื้นที่
อ่าน 109 ครั้ง
กองอำนวยการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวัง เตรียมเพิ่มความเข้มงวดในการแต่งกายของประชาชนและนักท่องเที่ยว ที่มาถวายสักการะพระบรมศพฯ มากขึ้น (10/01/2017)
พลตรีพงษ์สวัสดิ์ พรรณจิตต์ รองแม่ทัพภาคที่ 1 เปิดเผยภายหลังการประชุมกองอำนวยการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวัง (กอร.รส.) ว่า ภาพรวมในการอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในช่วงวันหยุดที่ผ่านมา เป็นไปอย่างเรียบร้อย แต่ยังคงมีข้อกังวลในเรื่องการแต่งกายของประชาชน รวมไปถึงนักท่องเที่ยว ที่ขณะนี้มีการแต่งกายที่ไม่เหมาะสม(ภาพจาก : ไทยรัฐออนไลน์)
อ่าน 192 ครั้ง
เจ้าหน้าที่สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร เริ่มเข้าทำการบูรณปฎิสังขรณ์ราชรถ พระยานมาศ ที่ใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชแล้ว (10/01/2017)
นายสหภูมิ ภูมิธฤติรัฐ รองอธิบดีกรมศิลปากร ตรวจเยี่ยมการดำเนินการบูรณปฎิสังขรณ์ราชรถ พระยานมาศ ใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช /ภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร โดยมีทหารจากกรมสรรพาวุธทหารบก กรมอู่ทหารเรือ และเจ้าหน้าที่สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร เข้ามาดำเนินงานโดยในส่วนของงานช่างและประดับตกแต่งลวดลายศิลปกรรม(ภาพจาก : ไทยรัฐออนไลน์)
อ่าน 140 ครั้ง
ประชาชน จ.ลพบุรี เดินทางเข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท (09/01/2017)
เมื่อเวลา01.00 น.วันที่ 9 มกราคม 2560 นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้เป็นประธานปล่อยขบวนรถบัสจำนวน17คันเพื่อนำประชาชนชาวจากอำเภอท่าวุ้งและอำเภอบ้านหมี่ จำนวน 750 คน เดินทางเข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง โดยก่อนที่จะมีการปล่อยขบวนรถ ได้มีการพูดคุยซักซ้อมความเข้าใจในการเดินทางเข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพ ให้กับประชาชนที่เดินทางไปในครั้งนี้และได้มีการมอบอาหารและน้ำดื่มให้กับประชาชนที่เดินทางไปอีกด้วย โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ นายอำเภอท่าวุ้งและนายอำเภอบ้านหมี่ได้ร่วมกันปล่อยขบวนรถในครั้งนี้
อ่าน 150 ครั้ง
ผู้แทนพระองค์อัญเชิญพานพุ่มพระราชทานถวายพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล (06/01/2017)
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชสักการะ พานพุ่มพระราชทาน ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี อัญเชิญถวายพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล เนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนาโรงพยาบาลอานันทมหิดล จังหวัดลพบุรี ครบรอบ 79 ปี
อ่าน 123 ครั้ง
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนฯ จ.ลพบุรี สรุปสถิติ7วันสัญจรปลอดภัยปีใหม่ 2560 เกิดอุบัติเหตุ 62 ครั้ง บาดเจ็บ 59 ราย เสียชีวิต 11 ราย (05/01/2017)
วันนี้ (5 ม.ค.60 ) เวลา 10.00 น. ที่ศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 จังหวัดลพบุรี ศาลากลางจังหวัดลพบุรี นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานแถลงข่าวและปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 จังหวัดลพบุรี หลังจากครบ 7 วันของการรณรงค์"ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร" โดยในวันที่ 4 มกราคม 2560 ซึ่งเป็นวันสุดท้าย มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นทั้งหมด 4 ครั้ง ผู้ได้รับบาดเจ็บ 3 คน มีผู้เสียชีวิต 1 คน
อ่าน 177 ครั้ง
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนฯ จ.ลพบุรี 6 วันมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรวม 10 ราย (04/01/2017)
วันนี้ (4 ม.ค.60 ) เวลา 10.00 น. ที่ศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 จังหวัดลพบุรี ศาลากลางจังหวัด อำเภอเมืองลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์และรับฟังข้อมูลสรุปรายงานอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 จังหวัดลพบุรี หลังจากผ่านมาแล้ว 6 วันของการรณรงค์"ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร" โดยในวันที่ 3 มกราคม 2560 มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นทั้งหมด 9 ครั้ง ผู้ได้รับบาดเจ็บ 9 ราย มีผู้เสียชีวิต 1 ราย
อ่าน 126 ครั้ง
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560จังหวัดลพบุรี สรุปยอดการเกิดอุบัติเหตุในวันที่ 5 เกิดอุบัติเหตุ 10 ครั้ง เสียชีวิต 4 ราย (03/01/2017)
วันนี้ (3 ม.ค.60 ) เวลา 10.00 น. ที่ศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 จังหวัดลพบุรี ศาลากลางจังหวัด อำเภอเมืองลพบุรี พ.ต.อ. เฉลิมเกียรติ ทาศิริ ผกก.(สอบสวน)ภ.จว.ลพบุรี เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 สรุปการเกิดอุบัติเหตุในวันที่ 2 มกราคม 2560 ซึ่งเป็นวันที่ห้าของการรณรงค์"ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร" มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นทั้งหมด 10 ครั้ง ผู้ได้รับบาดเจ็บ 8 ราย มีผู้เสียชีวิต 4 ราย
อ่าน 168 ครั้ง
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560จังหวัดลพบุรี สรุปยอดการเกิดอุบัติเหตุในวันที่ 4 เกิดอุบัติเหตุ 14 ครั้ง เสียชีวิต 2 ราย (02/01/2017)
วันนี้ (2 ม.ค.60 ) เวลา 10.00 น. ที่ศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 จังหวัดลพบุรี ศาลากลางจังหวัดลพบุรี นายบุญเติม เรณุมาศ ปลัดจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 สรุปการเกิดอุบัติเหตุในวันที่ 1 มกราคม 2560 ซึ่งเป็นวันที่สี่ของการรณรงค์ มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นทั้งหมด 14 ครั้ง ผู้ได้รับบาดเจ็บ 15 ราย มีผู้เสียชีวิต 2 ราย
อ่าน 99 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี สรุปยอดการเกิดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 สะสม 3 วัน เกิดอุบัติเหตุ 25 ครั้ง ผู้ได้รับบาดเจ็บ 24 ราย เสียชีวิต 3 คน (01/01/2017)
วันนี้ (1 ม.ค.60 ) เวลา 10.00 น. นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 ของจังหวัดลพบุรี โดยมีคณะอนุกรรมการ และคณะทำงานติดตามจุดตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและแนะนำแนวทางผู้ปฏิบัติให้แก่ผู้ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจหลัก เข้าร่วมประชุม โดยมีการถ่ายทอดการประชุมไปยังทุกอำเภอ ผ่านระบบเว็บคอนเฟอเรน (Web Conference) ณ ห้องประชุมพระปรางค์สามยอด ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี
อ่าน 113 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2560 (01/01/2017)
วันนี้(1 มกราคม 2560) เวลา 07.30 น. ที่บริเวณเทวสถานปรางค์แขก อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า และพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดลพบุรี ร่วมตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2560 โดย และได้กราบนิมนต์พระครูภัทรธรรมคุณ เจ้าคณะอำเภอพัฒนานิคม มาแสดงสัมโมทนียกถาและประพรมน้ำพระพุทธมนต์ให้ผู้ที่ไปร่วมทำบุญตักบาตร
อ่าน 163 ครั้ง
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 2 ลงพื้นที่สำรวจโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 ที่จังหวัดลพบุรี (28/12/2016)
วันนี้(28 ธันวาคม 2559) นางภัทรภร ฐิติยาภรณ์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 2 (หัวหน้าคณะทำงานกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค) พร้อมคณะ เดินทางมาสำรวจพื้นที่โครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ที่จังหวัดลพบุรี จำนวน 9 โครงการ งบประมาณ 14,980,000 บาท
อ่าน 123 ครั้ง
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 2 ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดลพบุรี ประชุมเพื่อมอบหมายหน้าที่ให้กับคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดลพบุรีชุดใหม่ (27/12/2016)
วันนี้ (27 ธันวาคม 2559)เวลา 09.00 น. นางภัทรภร ฐิติยาภรณ์ ผู้ตรวจราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี เขต 2 ในฐานะประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดลพบุรี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลชุดใหม่ ครั้งที่ 1/2560 และมอบหมายหน้าที่ให้กับคณะกรรมการ ธรรมาภิบาล จังหวัดลพบุรี ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี โดยมี ผู้แทนภาค ประชาสังคม ผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม จำนวน 30 คน
อ่าน 128 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี ลงพื้นที่สุ่มตรวจผู้ประกอบการจำหน่ายกระเช้าของขวัญปีใหม่ในพื้นที่ (27/12/2016)
วันที่ 27 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00 น. นายประดิษฐ์ ภู่พัด พาณิชย์จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดลพบุรี เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี และเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี ลงพื้นที่ออกสุ่มตรวจกระเช้าของขวัญปีใหม่ ชุดไทยธรรม และชุดสังฆทาน ตามห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ และร้านค้าปลีกต่างๆในเขตตัวเมืองลพบุรี
อ่าน 173 ครั้ง
ลพบุรีปัญญานุกูล จัดงานคนลพบุรีกินข้าวหม้อเดียวกัน ครั้งที่.4 (27/12/2016)
วันที่ 26 ธันวาคม 2559 เวลา 18.00 น. ที่โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี หลวงพ่ออลงกต เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดงาน “วันคนลพบุรีกินข้าวหม้อเดียวกัน ครั้งที่ 4” เพื่อส่งเสริมให้คนลพบุรีมีสุขภาพดีจากการกินข้าวไรซ์เบอร์รี่ที่ร่วมกันปลูกในงาน “ปลูกข้าว ปลูกปัญญา” เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา พร้อมทั้งร่วมกันทำบุญกับคนพิการและผู้ด้อยโอกาส คนชรา และท่านเจ้าคุณพระอุดมประชาทร เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ รวมใจเพื่อช่วยเหลือด้านงบประมาณให้คนพิการและผู้ด้อยโอกาส ร่วมกับพระอุดมประชาทรให้กับองค์กร 10 หน่วยงาน
อ่าน 183 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 [24] 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 ถัดไป>>