หน้าหลัก >> เกาะติดลพบุรี

เกาะติดลพบุรี
มูลนิธิเมาไม่ขับ ลงพื้นที่จังหวัดลพบุรี มอบสื่อรณรงค์เชิญชวนประชาชนไปลงประชามติ ในวันที่ 7สิงหาคม 2559 (22/07/2016)
วันนี้(22 กรกฎาคม 2559) เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี ศาลากลางจังหวัดลพบุรี นายสุรสิทธิ์ ศิลปงาม ผู้จัดการมูลนิธิเมาไม่ขับ พร้อมคณะได้เดินมามอบสื่อรณรงค์เชิญชวนประชาชนไปลงประชามติ ในวันที่ 7 สิงหาคม 2559 ภายใต้คำขวัญ "รักประชาธิปไตย ไปลงประชามติ รักตัวกลัวตาย เมาไม่ขับ" และร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความร่วมมือรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนกับผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องได้แก่ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี ขนส่งจังหวัดลพบุรี แขวงการทางจังหวัดลพบุรี คปภ.จังหวัดลพบุรี ทางหลวงจังหวัดลพบุรี กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี สาธารณสุขจังหวัดลพบุรี บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประภัยจากรถจำกัด สาขาลพบุรี ประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี และสื่อมวลชนจังหวัดลพบุรี
อ่าน 83 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี( Field Day) พร้อมบริการการเกษตรเพื่อเริ่มฤดูกาลผลิตใหม่ ปี2559 และวันสาธิตการถ่ายทอดเทคโนโลยีไถระเบิดดินดาน(มันสำปะหลัง) (22/07/2016)
วานนี้(21 กรกฎาคม 2559) เวลา 11.00 น.ที่โรงเรียนบ้านวังทอง ตำบลเขารวก อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี(Field Day)พร้อมบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559 และวันสาธิตการถ่ายทอดเทคโนโลยีระเบิดดินดานไร่มันสำปะหลัง เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มต้นการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาที่เหมาะสมกับพื้นที่ในการวางแผนการผลิต การเข้าถึงปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ การลดความเสี่ยงของผลผลิต การเชื่อมโยงเครือข่ายการบริหารจัดการ และให้เกิดความเข้มแข็ง ซึ่งศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร ตำบลเขารวก อำเภอลำสนธิ ได้มีการจัดเตรียมองค์ความรู้ที่จำเป็นสำหรับเกษตรกร
อ่าน 95 ครั้ง
กองพลทหารปืนใหญ่ลพบุรี นำกำลังพลและครอบครัวฟังธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวฯเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา (22/07/2016)
วานนี้ (21 กรกฎาคม 2559) เวลา 14.30 น ที่พระที่นั่งสุธาสวรรย์ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี พลตรีธนิสร วงษ์กล้าหาญ ผู้บัญชาการกองพลทหารปืนใหญ่ จังหวัดลพบุรี เป็นประธาน กำลังพลและพุทธศาสนิกชน ฟังพระธรรมเทศนา ในโครงการ “เข้าพรรษาเข้าวัง (นารายณ์ราชนิเวศน์) ฟังธรรมทุกวันพฤหัสบดี" เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ และเพื่อให้กำลังพลและครอบครัวภายในหน่วยตลอดจนประชาชนทั่วไป ได้นำหลักธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ
อ่าน 155 ครั้ง
จ.ลพบุรี เปิดสระเก็บน้ำและปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ (20/07/2016)
วานนี้(19 กรกฎาคม 2559) เวลา 16.00 น. นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดสระเก็บน้ำและปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ คณะสงฆ์ และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ณ บริเวณสระเก็บน้ำสิงหราช วัดเขาสมโภชน์ ตำบลบัวชุม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559
อ่าน 104 ครั้ง
พุทธศาสนิกชนชาวลพบุรี ร่วมพิธีเวียนเทียนในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2559 (19/07/2016)
วันนี้ (19 กรกฎาคม 2559) เวลา 17.00 น. พระครูภาวนาสมณคุณ รองเจ้าคณะจังหวัดลพบุรี เจ้าอาวาสวัดเขาสมโภชน์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นำพุทธศาสนิกชนชาวลพบุรี ร่วมพิธีเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ รวมถึงการแสดงตนเป็นพุทมามกะ เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2559 ณ วัดเขาสมโภชน์ ตำบลบัวชุม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี เพื่อบูชาและระลึกถึงพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ โดยมี นางนวลจันทร์ แย้มศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย ปลัดจังหวัดลพบุรี นายอำเภอชัยบาดาล หัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชนชาวลพบุรี เข้าร่วมในพิธี
อ่าน 130 ครั้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นำเหล่าข้าราชการ ผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน ร่วมพิธีถวายเทียนจำนำพรรษาพระราชทาน (19/07/2016)
วันนี้(19 กรกฎาคม 2559) เวลา 08.30 น.นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้เป็นประธานนำเหล่าข้าราชการ ผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน ตลอดจนนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมประกอบพิธีถวายเทียนจำนำพรรษาพระราชทาน จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ได้ทรงพระราชทานให้แก่วัดต่างๆ ทั่วประเทศ เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา โดยพิธีดังกล่าวได้จัดขึ้น ภายในพระอุโบสถวัดกวิศราราม ราชวรวิหาร ตำบลท่าหิน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ซึ่งวัดดังกล่าวถือเป็นหนึ่งในวัดที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงพระราชทานเทียนจำนำพรรษาพระราชทาน ให้เป็นประจำทุกปี
อ่าน 109 ครั้ง
ผู้ว่าฯ ลพบุรี นำพุทธศาสนิกชนชาวลพบุรี ร่วมทำบุญตักบาตรและเวียนเทียน เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2559 (19/07/2016)
วันนี้ (19 กรกฎาคม 2559) เวลา 06.00 น. พระเทพเสนาบดี เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีทำบุญตักบาตรอาหารคาวหวาน และเวียนเทียน เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2559 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน นักเรียน และประชาชนพร้อมครอบครัว ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ณ วัดกวิศราราม ราชวรวิหาร ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
อ่าน 172 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดพิธีถวายเทียนจำนำพรรษาพระราชทาน ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ประจำปี 2559 (16/07/2016)
วานนี้ (15 กรกฎาคม 2559) เวลา 16.00 น. ที่ วัดพัฒนาธรรมาราม ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี นายชรินทร์ ทองสุข นายอำเภอพัฒนานิคม เป็นประธานในพิธีถวายเทียนจำนำพรรษาพระราชทานในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา พร้อมด้วยข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา และพุทธศาสนิกชน ข้าร่วมพิธีถวายเทียนจำนำพรรษาพระราชทานในวันนี้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์
อ่าน 281 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (15/07/2016)
วานนี้ (14 กรกฎาคม 2559) เวลา 17.00 น. ที่วัดพุน้อย ตำบลชอนม่วง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559
อ่าน 130 ครั้ง
จ.ลพบุรี ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) (15/07/2016)
วันนี้ (15 กรกฎาคม 2559) เวลา 09.00 น. นายรังสรรค์ ตันเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิด โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดลพบุรี ปี 2559 ณ วัดทุ่งท่าช้าง ตำบลทุ่งท่าช้าง อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งบำบัดทุกข์ บำรุงสุข เพื่อให้ประชาชนอยู่ดี มีสุข โดยทางจังหวัดลพบุรี ได้นำนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลมาประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบ พร้อมให้คำปรึกษาแนะนำจากส่วนราชการที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง
อ่าน 77 ครั้ง
ลพบุรี นำร่อง อปท. 29 แห่ง ขับเคลื่อนการจัดการขยะอย่างยั่งยืน (14/07/2016)
วันนี้ (14 ก.ค.59) เวลา 09.30 น. ที่ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ การขับเคลื่อนโครงการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบในการจัดการขยะอย่างยั่งยืน จังหวัดลพบุรี ระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีกับนายอำเภอทุกอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 29 แห่ง หลังจากที่ได้เสริมสร้างความรู้พร้อมศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะจากต้นทางที่จังหวัดบึงกาฬเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา การลงนามบันทึกความเข้าใจในวันนี้ถือเป็นพันธสัญญาในการร่วมกันขับเคลื่อนโครงการอย่างจริงจัง โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะดำเนินการในเชิงรุก
อ่าน 188 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดพิธีวางพานดอกไม้อนุสาวรีย์ จอมพล ป. พิบูลสงคราม เนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันเกิด ปีที่ 119 (14/07/2016)
วันนี้(14 กรกฎาคม 2559) เวลา 09.00 น.ที่ อนุสาวรีย์ จอมพล ป.พิบูลสงคราม วงเวียนศรีสุริโยทัย อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี พันเอก ศักดิ์ศรี งอยปัดพันธ์ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 13 และนายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ร่วมเป็นประธานในพิธีวางพานดอกไม้อนุสาวรีย์ จอมพล ป.พิบูลสงคราม เนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันเกิด ปีที่ 119 และ เพื่อระลึกถึงคุณงามความดีของท่าน ที่เป็นผู้มีคุณูปการและสร้างความเจริญให้กับจังหวัดลพบุรี
อ่าน 136 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) การผลิตหญ้าอาหารสัตว์และการรับซื้อหญ้าอาหารสัตว์ เพื่อส่งเสริมการผลิตอาหารสัตว์และลดต้นทุนการผลิต (13/07/2016)
วันนี้(13 กรกฎาคม 2559)เวลา 10.00 น. ที่ สหกรณ์โคนมไทยเดนมาร์ค ก.น.ช.หนองรี จำกัด อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชกรจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)ในการผลิตหญ้าอาหารสัตว์และการรับซื้อหญ้าอาหารสัตว์ ตามโครงการเชื่อมโยงเครือข่ายระบบการผลิตและการตลาดสินค้าสหกรณ์ ระหว่างสหกรณ์ไทยเดนมาร์ค ก.น.ช.หนองรี จำกัด โดยนายสำเริง วงษ์สกุล ประธานกรรมการสหกรณ์ฯ และนายวีระ วรรณโสภณ ตัวแทนสมาชิกสหกรณ์ผู้ปลูกหญ้าอาหารสัตว์ หมู่ที่ 4 และนายสมยศ โสดา ตัวแทนสมาชิกสหกรณ์ผู้ปลูกหญ้าอาหารสัตว์ หมู่ที่ 5 เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ สมาชิกสหกรณ์ผู้ปลูกหญ้าอาหารสัตว์ได้รับประโยชน์สูงสุด และสหกรณ์ได้รับวัตถุดิบในการผลิตอาหาร TMR ที่มีคุณภาพ
อ่าน 66 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดอบรมตามโครงการจังหวัดสู่อาเซียน (30/06/2016)
วันนี้(30 มิถุนายน 2559)เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายรังสรรค์ ตันเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการจังหวัดสู่อาเซียน ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้จัดทำโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ 2559 เพื่อเป็นการเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการและบุคลากรในจังหวัดลพบุรี ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียนในมิติต่างๆ ด้านสังคม วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของประชาชน ที่มีผลกระทบกับจังหวัดลพบุรีในด้านการเกษตร แรงงาน อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว โดยมีข้าราชการและพนักงานราชการในส่วนภูมิภาคหน่วยงานละ 2 คน รวมจำนวน 170 คนเข้าร่วมการอบรม
อ่าน 163 ครั้ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จ.ลพบุรี จัดงานแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอาเซียน (30/06/2016)
วานนี้ ( 29 มิถุนายน 2559) เวลา18.30 น. ที่ หอประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานพิธีเปิดงานแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอาเซียน ซึ่งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดขึ้นเพื่อ ส่งเสริมให้คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้ร่วมอนุรักษ์ สืบสาน และเผยแพร่วัฒนธรรมไทยสู่สากล สร้างเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ และมหาวิทยาลัยในกลุ่มประเทศอาเซียน
อ่าน 135 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติฯ (30/06/2016)
วันที่ 29 มิถุนายน 2559 เวลา 10.00 น. ที่หอประชุมภุมมสโร โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อำเภอเมือง ลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายรังสรรค์ ตันเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่(Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในวโรกาสที่เจริญพระชนมายุครบ 5 รอบในปีพุทธศักราช 2555 ระยะที่ 3 ซึ่งจัดโดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรีและมูลนิธิกาญจนบารมี เพื่อสร้างความตระหนักถึงการตรวจเต้านมด้วยตนเองอย่างถูกต้อง สามารถค้นหามะเร็งในระยะแรกเริ่มได้ ลดความรุนแรงลดอัตราการตายด้วยโรคมะเร็งเต้านมสตรี
อ่าน 228 ครั้ง
เหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี มอบทุนการศึกษาและรถจักรยานให้นักเรียนยากไร้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ (29/06/2016)
วันนี้ ( 29 มิถุนายน 2559) เวลา11.30 น. ที่ หอประชุมอำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายรังสรรค์ ตันเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พลโท นายแพทย์ อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย พร้อมด้วยนางนวลจันทร์ แย้มศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี และคณะเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี ร่วมทำพิธีมอบทุนการศึกษาและรถจักรยานให้นักเรียนยากไร้ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จ.ลพบุรี สร้างเครื่องมือ “พิทักษ์วานร”แก้ปัญหาลิงถูกไฟฟ้าช็อต (25/06/2016)
นายชีวิน พัฒนคูหะ ผอ.ฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จ.ลพบุรี กล่าวว่า หลังจากที่ได้รับร้องเรียนก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ โดยในระยะแรกทีมงานได้ไปปรับปรุงจุดติดตั้งอุปกรณ์ให้มีระยะห่างเพื่อเกิดความปลอดภัยแก่ลิง แต่เพื่อความมั่นใจและเป็นการแก้ไขในระยะยาวทางทีมงานได้คิดค้นเครื่องมือป้องกันลิงถูกไฟฟ้าช็อตในจุดดังกล่าว โดยใช้ชื่อว่า “พิทักษ์วานร” เบื้องต้นก็พบว่า เครื่องมือนี้ช่วยลดปริมาณลิงที่ได้รับบาดเจ็บจากการถูกไฟฟ้าช็อต ได้เป็นอย่างดี
อ่าน 271 ครั้ง
คณะกรรมการประเมินชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับเพชร ติดตามและประเมินผล ชมรม TO BE NUMBER ONE บ้านหม้อ จ.ลพบุรี (24/06/2016)
วันนี้ (24 กรกฎาคม 2559) เวลา 10.00 น. ที่ศูนย์การเรียนรู้ TO BE NUMBER ONE บ้านหม้อ หมู่ที่ 13 ตำบลบางคู้ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นายประวิทย์ เคียงผล หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นายสันติสุข สันติศาสนสุข รองผู้อำนวยการศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียนและนายพีรพัฒน์ พรสิริเลิศกิจ ผู้เชี่ยวชาญ ในนามคณะกรรมการประเมินชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับเพชร ได้เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมและประเมินชมรม TO BE NUMBER ONE บ้านหม้อตำบลบางคู้ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชร ปีที่ 3 ประจำปี 2559 รอบลงพื้นที่
อ่าน 133 ครั้ง
จ.ลพบุรี จัดแถลงข่าว “เทศกาลกระท้อนหวานและของดีเมืองลพบุรี ครั้งที่ 25 ประจำปี 2559 (24/06/2016)
วานนี้ (23 มิถุนายน 2559) เวลา 17.30 น. ที่ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานแถลงข่าว “เทศกาลกระท้อนหวานและของดีเมืองลพบุรี ครั้งที่ 25 ประจำปี 2559” ซึ่งจังหวัดลพบุรีได้มีการจัดงาน “เทศกาลกระท้อนหวานและของดีเมืองลพบุรี” เป็นประจำทุกปี เริ่มครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2535
อ่าน 159 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 [25] 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 ถัดไป>>