หน้าหลัก >> เกาะติดลพบุรี

เกาะติดลพบุรี
จังหวัดลพบุรี จัดประชุมพัฒนาการอำเภอ ประจำเดือนกันยายน 2559 (13/10/2016)
วันนี้ (13 ต.ค. 59) เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี ศาลากลางจังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี นายชัยวัฒน์ แสงศรี พัฒนาการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมพัฒนาการอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าฝ่าย นักวิชาการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ทั้ง 11 อำเภอ ประจำเดือนกันยายน 2559 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานในรอบเดือนที่ผ่านมา และวางแผนการดำเนินงานเพื่องานพัฒนาชุมชนตามแผนยุทธศาสตร์จังหวัด กลุ่มจังหวัด กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของงานพัฒนาชุมชน และทันตามกำหนดเวลาที่วางไว้ตามปฏิทินการพัฒนาชุมชน
อ่าน 209 ครั้ง
ตำรวจภูธรลพบุรีร่วมปฏิญาณตนเนื่องในวันตำรวจ (13/10/2016)
วันนี้ (13 ต.ค.59) พ.ต.อ.ฎิษพจน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา รักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจภูธร จ.ลพบุรี เป็นประธาน พิธีสักการะพระพุทธชินราช บูชาศาลพระภูมิ พิธีวางพวงมาลัยสักการะ พล.ต.ต.เผ่า ศรียานนท์ อดีตอธิบดีกรมตำรวจ พิธีอ่านสารผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และการกล่าวคำสัตย์ปฏิญานตนของข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี เนื่องในวันตำรวจ ประจำปี 2559 ณ บริเวณด้านหน้าสำนักงานตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยมีนายผล ดำธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานทหาร หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน และผู้นำท้องถิ่น เข้าร่วมพิธี
อ่าน 157 ครั้ง
จ.ลพบุรี เปิดธนาคารเมล็ดพันธุ์พืช ส่งเสริมเกษตรกรให้มีส่วนร่วมในการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่ดีไว้ใช้ (12/10/2016)
วันนี้(12 ตุลาคม 2559)เวลา 09.00 น. ที่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี ตำบลโคกตูม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดธนาคารเมล็ดพันธุ์พืช(Lopburi Seed Bank) เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่ดีไว้ใช้ในปีต่อไป และเป็นแหล่งเมล็ดพันธุ์ดีของจังหวัดลพบุรี อีกทั้งเป็นการลดการสูญเสียงบประมาณในการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ให้เกษตรกรทุกๆปี โดยเลือกทำใน 2 ชนิดพืชก่อน ได้แก่ข้าวและทานตะวัน โดยทานตะวันได้เลือกทานตะวันพันธุ์เชียงใหม่ 1 ของกรมวิชาการเกษตร มาให้เกษตรกรทดลองปลูก จำนวน 1,000 กิโลกรัม และสามารถเก็บเมล็ดพันธุ์คืนได้จากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 20,000 กิโลกรัม โดยจัดเก็บไว้ในห้องเย็น ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรีแห่งนี้ โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีได้มอบเมล็ดพันธุ์ทานตะวัน ให้แก่ตัวแทนเกษตรกรที่มาร่วมงานด้วย
อ่าน 126 ครั้ง
จ.ลพบุรี สนับสนุนอุปกรณ์ในการช่วยเหลือ ดูแลรักษาลิงให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประสบปัญหาเรื่องลิง (12/10/2016)
วันที่ 11 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 น. จังหวัดลพบุรี โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี ได้มอบอุปกรณ์ในการช่วยเหลือ ดูแลรักษาลิง ตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากประชากรลิงในพื้นที่ชุมชนจังหวัดลพบุรี ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประสบปัญหาเรื่องลิง จำนวน 15 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน 6 อำเภอของจังหวัดลพบุรี มีนายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการมอบ ในที่ประชุมผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
อ่าน 156 ครั้ง
ธ.ก.ส.โคกสำโรง จ.ลพบุรี จ่ายเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิตไร่ละ 1,000 บาท (07/10/2016)
วันนี้ (7 ตุลาคม 2559) เวลา 09.00 น. ที่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้เป็นประธานมอบเงินโครงการสนับสนุนช่วยเหลือต้นทุนการผลิตผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2559/60 ให้แก่เกษตรกรตำบลหนองแขม อำเภอโคกสำโรง จำนวน 65 ราย จำนวนเงิน 634,500 บาท ซึ่งในส่วนของอำเภอโคกสำโรง คกก.อำเภอโคกสำโรงได้รับรองสิทธ์ฯเกษตรกร จำนวน 2052 ราย
อ่าน 245 ครั้ง
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เพิ่มการระบายน้ำอีก 4 ล้านลูกบาศก์เมตร/วัน (07/10/2016)
นายปัญญา กัลปสุข ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จ.ลพบุรี เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ณ วันที่ 6 ต.ค. 59 เวลา 12.00 น. ว่ามีปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ 877 ล้าน ลบ.เมตร คิดเป็นร้อยละ 91.43 ของความจุ ระบายน้ำ 550. ลบ.เมตร/วินาที หรือ 47 ล้านลบ.เมตรต่อวัน เพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนี้ (5 ต.ค.59) ซึ่งระบาย 500 ลบ.เมตร/วินาที 43 ล้าน ลบ.เมตร/วัน เนื่องจากในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาและสัปดาห์นี้มีฝนตกชุกในลุ่มน้ำป่าสัก ทั้งในจังหวัดลพบุรีเองและจังหวัดเพชรบูรณ์ ทำให้มีน้ำไหลลงเขื่อนป่าสักจำนวนมาก โดยเฉลี่ย 50-55 ล้าน ลบ.เมตรต่อวัน ซึ่งเขื่อนฯระบายออกเพียง 43 ล้านลบ.เมตร/วัน จึงจำเป็นต้องเพิ่มการระบายน้ำเป็น 47 ลบ.เมตร/วัน และหากมีปริมาณน้ำเพิ่มมากขึ้นอีกอาจจะต้องเพิ่มการระบายน้ำเป็น 50 ล้านลบ.เมตร/วัน เพื่อชะลอไม่ให้น้ำเต็มเขื่อนเร็ว
อ่าน 123 ครั้ง
ผู้ว่าฯ ลพบุรี เชิญชวนร่วมผลิกฟื้นน้ำตกวังก้านเหลือง (07/10/2016)
นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เปิดเผยว่า ขณะนี้จังหวัดลพบุรี ได้ดำเนินการพลิกฟื้นน้ำตกวังก้านเหลือง ซึ่งเป็นน้ำตกที่ชื่อเสียงเป็นที่นิยมมาพักผ่อนของชาวจังหวัดลพบุรีและนักท่องเที่ยวจากจังหวัดใกล้เคียง น้ำตกแห่งนี้มีลักษณะพิเศษคือ เป็นน้ำที่ผุดมาจากตาน้ำใต้ดิน ไหลลดหลั่นลงมาตามชั้นความสูงซึ่งมีความสวยงาม จากผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้งในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา ทำให้น้ำฝนที่จะมาเพิ่มปริมาณน้ำใต้ดินซึ่งเป็นที่มาของตาน้ำที่เป็นแหล่งกำเนิดของน้ำตกน้อยลงไปด้วย ประกอบกับแหล่งน้ำตามธรรมชาติลดน้อยลง เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยและมันสำปะหลังที่อยู่ใกล้เคียง มีการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อนำน้ำใต้ดินไปใช้ในการเกษตร ทำให้ปริมาณน้ำใต้ดินลดส่งผลให้ปีที่ผ่านมาน้ำตกวังก้านเหลืองแห้งเหือดและไม่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยว
อ่าน 191 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี ระดมภาครัฐ ภาคเอกชนหาแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำไหลหลาก น้ำท่วมขังซ้ำซาก ในพื้นที่เขตอำเภอเมืองลพบุรี (05/10/2016)
วันนี้ (5 ต.ค. 59) เวลา 09.00 น. นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ประชุมทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำไหลหลากน้ำท่วมขังซ้ำซากในเขตพื้นที่อำเภอเมืองลพบุรี ณ ห้องประชุมพระปรางค์สามยอด ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี
อ่าน 167 ครั้ง
ผู้ว่าฯลพบุรี เข้าแสดงความยินดีกับที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบกและผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษคนใหม่ (05/10/2016)
วันนี้(4 ตุลาคม 2559)เวลา 11.00 น.ที่ กองบัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ(นสศ.) อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เข้ามอบแจกันดอกไม้และของที่ระลึก แสดงความยินดีในโอกาสที่พลเอกธนศักดิ์ เก่งถนอมม้า ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ(ผบ.นสศ.) ไปดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก และพลตรีศิริชัย เทศนา รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ในโอกาสขึ้นดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ทั้งนี้พลตรีศิริชัย เทศนา ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษคนใหม่ กล่าวว่า พร้อมที่จะร่วมมือกับทางจังหวัดในการพัฒนาจังหวัดและแก้ไขปัญหาต่างๆ ซึ่งทางหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษยินดีที่จะสนับสนุนกำลังพลและอุปกรณ์ในการช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่
อ่าน 186 ครั้ง
ตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี จัดพิธีรับส่งมอบหน้าที่ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี (04/10/2016)
วันนี้(4 ตุลาคม 2559)เวลา 09.00 น.ที่บริเวณหน้าที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ได้จัดพิธีรับและส่งมอบหน้าที่ระหว่าง พันตำรวจเอก ภูบาล ทับจันทร์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี รักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี และพันตำรวจเอก ฎิษพจน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา รักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี(ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี คนใหม่) โดยมีข้าราชการตำรวจระดับสารวัตรขึ้นไปในสังกัดภูธรตำรวจจังหวัดลพบุรี ทุก สภ.เข้าร่วมพิธี ซึ่งในพิธีมีการอ่านคำสั่งแต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี การส่งมอบธงประจำหน่วย และการกล่าวให้โอวาทกำลังพล
อ่าน 367 ครั้ง
จ.ลพบุรี มอบเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัลให้กับอำเภอที่มีการรับสมาชิกหมู่บ้านรักษาศีล 5 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (29/09/2016)
วันนี้ (29ก.ย.59) เวลา 09.30 น. ที่ ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี พระภาวนาสมณคุณ รองเจ้าคณะจังหวัดลพบุรี ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะจังหวัดลพบุรี เป็นประธานมอบเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัลจำนวน 10,000 บาท ให้กับอำเภอที่ดำเนินการรับสมัครสมาชิกตามโครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล 5" ที่มียอดสมาชิดเพิ่มขึ้นร้อยละ 80 ขึ้นไป จำนวน 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอลำสนธิ อำเภอโคกสำโรง อำเภอท่าวุ้ง อำเภอพัฒนานิคม และอำเภอท่าหลวง โดยมีนายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีและหัวหน้าส่วนราชการร่วมเป็นเกียรติ
อ่าน 177 ครั้ง
ส่วนราชการจังหวัดลพบุรี มอบถุงยังชีพให้ผู้ประสบอุทกภัยอำเภอลำสนธิ (29/09/2016)
เมื่อวานนี้ (28 ก.ย.59) เวลา 10.30 น. นางสุดา เมืองวงษ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ว่าที่ร้อยตรีทรงพล แป้นแก้ว นายอำเภอลำสนธิ ร้อยโทภานุชัย พรมมินทร์ ผู้แทนกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 31 รักษาพระองค์ พร้อมทั้ง ตำรวจ และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อำเภอลำสนธิ ซึ่งได้รับมอบหมายจากสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี ให้นำถุงยังชีพมาถวายพระภิกษุสงฆ์ วัดหนองรี ตำบลหนองรี อำเภอลำสนธิ และมอบรถเข็นพร้อมเงินสงเคราะห์ครอบครัวให้ผู้ป่วยที่ติดบ้านติดเตียงและผู้สูงอายุ จำนวน 2 ราย
อ่าน 174 ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 10 ลพบุรี ยืนยันยังบริหารน้ำในระบบได้ (23/09/2016)
นายอรรถพร ปัญญาโฉม หัวหน้าส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 10 ลพบุรี กล่าวว่า โครงการชลประทานที่ 10ลพบุรี ซึ่งรับน้ำจากประตูระบายน้ำมโนรมย์ จ.ชัยนาท ผ่านคลองชัยนาท-ป่าสัก ซึ่งรับน้ำได้สูงสุด 210 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ความยาวคลอง 132 กิโลเมตร ผ่าน อ.บ้านหมี่ อ.เมืองลพบุรี ไปลงที่แม่น้ำป่าสัก เหนือเขื่อนพระรามหก อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา จากอิทธิพลของพายุราอีเมื่อวันที่ 13-14 กันยายนที่ผ่านมาทำให้มีฝนตกในพื้นที่ อ.ตากฟ้า อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ และ อ.โคกสำโรง อ.บ้านหมี่ อ.หนองม่วง และในเขต อ.เมือง จ.ลพบุรี น้ำส่วนนี้ได้ไหลลงมาจากเทือกเขาปะทะคันคลองชัยนาทป่าสัก และเมื่อวันที่ 19-20 กันยายน มีร่องความกดอากาศต่ำ ทำให้ฝนตกในปริมาณมาก มีน้ำป่ามาเพิ่มเติม โครงการฯ จึงต้องลดการรับน้ำจากประตูระบายมโนรมย์ที่ จ.ชัยนาท จาก 120-140 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีลงเหลือเพียง 50 ลบเมตร/วินาที เพื่อรองรับน้ำป่าให้ไหลลงคลองได้
อ่าน 196 ครั้ง
เทศบาลเมืองลพบุรี รณรงค์กำจัดยุงลายควบคุมโรคติดต่อ 3 โรค (23/09/2016)
วันนี้ (23 ก.ย.59) ที่สวนราชานุสรณ์ อ.เมืองลพบุรี นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี เป็นประธานปล่อยแถวกิจกรรมรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้ซิกา ไข้เลือดออก และไข้ปวดข้อยุงลาย เพื่อร่วมกันทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงซึ่งเป็นพาหะนำโรค สำรวจสภาวะสุขภาพของประชาชนในชุมน และให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากโรคซึ่งมียุงลายเป็นพาหะนำโรค ซึ่งขณะนี้โรคจากเชื้อไวรัสซิกา ไข้เลือดออก และไข้ปวดข้อยุงลายซึ่งมียุงเป็นพาหะนำเชื้อโรค เป็นที่เฝ้าระวังของทุกจังหวัด
อ่าน 206 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดงานวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดลพบุรี ประจำปี 2559 (17/09/2016)
วันนี้ (17 ก.ย.59) เวลา 10.00 น. ดร.มานิตย์ มณีธรรม รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดลพบุรี ประจำปี 2559 “รวมพลังประชารัฐ พลังเยาวชนอาสา พัฒนาท้องถิ่น เทิดไท้องค์ราชันย์” ณ โรงเรียนบ้านม่วงค่อม ตำบลม่วงค่อม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้วันที่ 20 กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติ เนื่องจากตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์สองพระองค์ คือ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล ซึ่งทั้งสองพระองค์ได้เสด็จขึ้นเถลิงถวัลย์ราชสมบัติในขณะที่ยังทรงพระเยาว์ และเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจรรมเพื่อพัฒนาตนเอง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
อ่าน 149 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี เตรียมจัดงานแสดงไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ 27 (17/09/2016)
วันที่ 16 กันยายน 2559 เวลา 15.00 น. ที่ ห้องประชุม สวนสัตว์สระแก้ว อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายโรจน์ ดุลยากร ประธานชมรมผู้รักต้นไม้จังหวัดลพบุรี ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา และคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ในการจัดงานแสดงไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 27 ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 22 - 30 ตุลาคม 2559 ณ บริเวณฝั่งเรือนไทย สวนสัตว์ลพบุรี อ.เมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ เพื่อเผยแพร่ความรู้ความสนใจในการปลูกเลี้ยงพืชพรรณไม้เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
อ่าน 214 ครั้ง
จ.ลพบุรี จัดกิจกรรมชุมชนคุณธรรมพลังบวร อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม "รักษ์แม่น้ำลพบุรี" ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวแสวงบุญในมิติศาสนา (17/09/2016)
วันที่ 16 ก.ย. 59 เวลา 08.00 น. ที่วัดอัมพวัน ต.บางขันหมาก อ.เมือง จ.ลพบุรี นางชิราภรณ์ เพ็ชรล้อม วัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมชุมชนคุณธรรมพลังบวร อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม "รักษ์แม่น้ำลพบุรี" ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวแสวงบุญในมิติศาสนา ปีงบประมาณ 2559เพื่อนำนโยบายสู่การปฏิบัติในการร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยใช้มิติทางศาสนาในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมของพื้นที่ริมแม่น้ำลพบุรี 9 วัด ในรูปแบบประชารัฐ ได้แก่ วัดพรหมมาสตร์ วัดมะปรางหวน วัดเทพกุญชร วัดราษฎร์ศรัทธาทำ วัดกลาง วัดโพธิ์ระหัต วัดสิงห์ทอง วัดแท่งทอง และวัดอัมพวัน เพื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์รักษ์แม่น้ำลพบุรีในรูปแบบต่างๆ
อ่าน 234 ครั้ง
คณะประสานงานกระบวนองค์กรชุมชนจังหวัดลพบุรีจัดเวทีบูรณาการขบวนองค์กรชุมชนกับหน่วยงานภาคี (17/09/2016)
วันที่ 16 กันยายน 2559 ที่ โรงแรมวินเซอร์รีสอร์ท ตำบลป่าตาล อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นางสาวผ่องศรี ธาราภูมิ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลพบุรีและที่ปรึกษาขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดลพบุรี ได้เป็นประธานเปิดเวทีบูรณาการขบวนองค์กรชุมชนกับหน่วยงานภาคีจังหวัดลพบุรี โดยมีร้อยเอกธีรวิทย์ บุญเกิด ประธานคณะประสานงานขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดลพบุรีเป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ ตามที่คณะทำงานยุทธศาสตร์ภาคประชาชนจังหวัดลพบุรีได้ดำเนินงานพัฒนาชุมชนท้องถิ่นที่มีเป้าหมายสําคัญในการสร้างชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็ง พึ่งตนเอง และพัฒนาอย่างยั่งยืน
อ่าน 176 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี เปิดโครงการ "รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน"เฉลิมพระเกียรติและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ (17/09/2016)
วันที่ 16 ก.ย.59 เวลา 14.00 น. ที่ ฝายคลองหินลาด หมู่ 4 บ้านซับเค้าแมว ต.บัวชุม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี นายรังสรรค์ ตันเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ "รักป่า รักน้ำ รักษาแผ่นดิน" เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 เพื่อให้แหล่งน้ำและพื้นที่ป่าคืนสู่สภาพเดิม มีความอุดมสมบูรณ์ และสามารถแก้ไขปัญหาความแห้งแล้งและอุทกภัยในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืน
อ่าน 164 ครั้ง
ชาวไทยเชื้อสายมอญจังหวัดลพบุรี แต่งชุดประจำชาติร่วมประเพณีบุญเดือน10 ด้วยการตักบาตรน้ำผึ้ง (17/09/2016)
ช่วงเช้าวันที่ 16 กันยายน 2559 ที่วัดอัมพวัน ตำบลบางขันหมาก อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ซึ่งถือเป็นชุมชนมอญที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดลพบุรี และเป็นศูนย์กลางของการอนุรักษ์ประเพณีเก่าแก่ของชาวมอญเอาไว้เป็นอย่างดี ซึ่งในวันนี้ชาวบ้านที่นี่ต่างพากันแต่งชุดมอญประจำชาติของตัวเอง มาทำบุญสารทเดือน 10 วันพระขึ้น 15 ค่ำ เดือน 10 ของทุกปี
อ่าน 276 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 [25] 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 ถัดไป>>