หน้าหลัก >> เกาะติดลพบุรี

เกาะติดลพบุรี
ตำรวจภูธร จ.ลพบุรี ระดมกวาดล้างอาชญากรรมช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 (27/12/2016)
วันที่ 26 ธ.ค. 59 เวลา 17.00 น. ที่ บริเวณลานหน้าที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมในช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ 2560 เพื่อกวดขันจับกุม บุคคล กลุ่มบุคคล ผู้กระทำความผิดเกี่ยวข้องกับอาวุธปืน อาวุธสงคราม วัตถุระเบิด ยาเสพติด ผู้มีอิทธิพล
อ่าน 121 ครั้ง
พสกนิกรอำเภอพัฒนานิคม จ.ลพบุรี ร่วมกล่าวคำปฏิญานตน และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ในงานรวมพลังแห่งความภักดี ณ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ (22/11/2016)
วันนี้ (22 พฤศจิกายน 2559) เวลา 8.00 น. ที่บริเวณเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ว่าที่ร้อยตรี ทรงพล แป้นแก้ว นายอำเภอพัฒนานิคม เป็นประธานถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร่วมร้องเพลงชาติ เพลงสรรเสริญพระบารมี และนำกล่าวคำปฏิญาณตนเพื่อกระทำความดี ทั้งกาย วาจา และใจ ในกิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี"พร้อมกับพสกนิกรทั่วประเทศ โดยมีข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษา และพี่น้องประชาชนชาวอำเภอพัฒนานิคมทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธี
อ่าน 190 ครั้ง
จ.ลพบุรี เตรียมจัดงาน “ รวมพลังแห่งความภักดี ” และจัดกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (21/11/2016)
กรมประชาสัมพันธ์ ได้ให้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด บันทึกภาพการจัดงาน "รวมพลังเพื่อน้อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9" ของแต่ละพื้นที่ เพื่อเป็น Footage ในการนำมาตัดต่อรวมกับพื้นที่อื่นๆทั่วประเทศอีกครั้งหนึ่ง ในส่วนของจังหวัดลพบุรี ได้กำหนดพื้นที่จัดงานที่เขื่อนเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ อำเภอพัฒนานิคม เนื่องจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงดำริให้สร้างเขื่อนเพื่อกักเก็บน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมให้แก่พื้นที่สองฝั่งลุ่มน้ำป่าสักและลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง ถือว่าเป็นเขื่อนดินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้พระราชทานนามว่า "เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์" อันหมายถึง "เขื่อนแม่น้ำป่าสักที่กักเก็บน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ" และเสด็จพระราชดำเนินทรงกระทำพิธีเปิด เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2542
อ่าน 705 ครั้ง
พาณิชย์ลพบุรี จับมือห้างบิ๊กซี รวมพลังช่วยชาวนา จำหน่ายข้าวราคายุติธรรม (16/11/2016)
วันที่ 15 พ.ย.59 เวลา 15.00 น. ที่ ห้างบิ๊กซี สาขาลพบุรี 1 อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี ร่วมกับห้างบิ๊กซี สาขาลพบุรี 1 จัดโครงการ "จำหน่ายข้าวสารจังหวัดลพบุรี รวมพลังช่วยชาวนา จำหน่ายข้าวราคายุติธรรม" เพื่อช่วยเหลือชาวนาจากปัญหาราคาข้าวตกต่ำ โดยในวันนี้ นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมโครงการจำหน่ายข้าวสารจังหวัดลพบุรี เพื่อเป็นกำลังใจให้กลุ่มเกษตรกร ชาวนา ที่นำข้าวสารมาจำหน่ายให้กับผู้บริโภคโดยตรง ซึ่งประกอบด้วย กลุ่มเกษตรกรไร่ทหารสานประชา ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอเมืองลพบุรี, กลุ่มเกษตรกรทำนาผู้ผลิตและแปรรูปข้าวอำเภอโคกเจริญ, กลุ่มเกษตรกรอำเภอสระโบสถ์, กลุ่มเกษตรกรตำบลป่าตาล อำเภอเมืองลพบุรี และกลุ่มเกษตรกรตำบลตะลุง อำเภอเมืองลพบุรี
อ่าน 174 ครั้ง
รองนายกรัฐมนตรี และรักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน ทอดถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ วัดมณีชลขัณฑ์ พระอารามหลวง จังหวัดลพบุรี (11/11/2016)
วันนี้ (11 พฤศจิกายน 2559) เวลา 10.00 น. ที่วัดมณีชลขัณฑ์ พระอารามหลวง ตำบลพรหมมาสตร์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและ รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานในพิธีอัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประจำปี 2559 ทอดถวายแด่พระภิกษุสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดมณีชลขัณฑ์ (พระอารามหลวง) โดยมีนายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานเป็นจำนวนมาก
อ่าน 174 ครั้ง
ประชาชนยังคงให้การตอบรับ เกษตรกรลพบุรีจำหน่ายข้าวสาร รอบ 2 ที่ศาลากลาง (11/11/2016)
วันนี้ (11 พ.ย.59) ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ที่ผ่านมา กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวจังหวัดลพบุรี ได้นำข้าวสารมาจำหน่ายที่บริเวณหน้าโรงอาหาร ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ประกอบด้วย กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหนองทรายขาว อ.บ้านหมี่ กลุ่มสหกรณ์ผู้ผลิตข้าวคุณภาพจังหวัดลพบุรี กลุ่มศูนย์ข้าวชุมชนบ้านท้ายหนอง ต.บ้านเบิก อ.ท่าวุ้ง กลุ่มศูนย์ข้าวชุมชนบ้านท้ายหนอง ต.บ้านเบิก อ.ท่าวุ้ง และกลุ่มทำนามหาโพธิ์ อ.สระโบสถ์ โดยจำหน่าย ข้าวหอมมะลิ (เก่า) ข้าวหอมปทุมธานี ข้าวไรซ์เบอรี่ และข้าวกล้องหอมมะลิ ข้าวกล้องหอมมะลิแดง ข้าวกล้องหอมมะลิธรรมศาสตร์ ข้าวกล้องไรซ์เบอรี่ ข้าวเหนียวลืมผัว และข้าวขาว (กข 31)
อ่าน 166 ครั้ง
อาชีวศึกษาลพบุรี เฟ้นหา “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของ คนรุ่นใหม่ ประจำปี 2559 (11/11/2016)
วันที่ 10 พ.ย.59 ที่วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เปิดการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาใช้ความรู้ทางด้านวิชาการและทักษะทางวิชาชีพคิดค้นผลงานสิ่งประดิษฐ์ เป็นการฝึกความรับผิดชอบ กล้าคิดกล้าแสดงออกอย่างมีเหตุผล แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการทำงานเป็นทีม รวมทั้ง เพื่อคัดเลือกสิ่งประดิษฐ์ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ สามารถนำไปใช้งานได้จริง และส่งเข้าประกวดในระดับภาค ภาคกลาง
อ่าน 164 ครั้ง
สคบ.ร่วมกับฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ ออกตรวจร้านค้าและใบอนุญาตควบคุมการจำหน่ายดอกไม้เพลิงในเทศกาลลอยกระทง (11/11/2016)
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.30 น. สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) และคณะกรรมการ บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ สาธารณสุข พาณิชย์ ออกตรวจสอบร้านจำหน่ายดอกไม้เพลิง พลุ และประทัดในช่วงเทศกาลลอยกระทง ในพื้นที่อำเภอเมืองลพบุรี และอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี รวมทั้งตรวจสอบใบอนุญาต การจำหน่ายพลุ ประทัด ดอกไม้เพลิง ว่าผู้ประกอบการได้ทำการติดฉลากสินค้าเป็นไปตามคณะกรรมการว่าด้วยฉลากฉบับที่ 36(พ.ศ.2556)เรื่องให้ดอกไม้เพลิงเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลากหรือไม่ และประกาศจังหวัดลพบุรีเรื่องมาตรการป้องกันและรักษาความปลอดภัยและการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนในการจุดและปล่อยพลุ หรือดอกไม้เพลิง ขึ้นไปสู่อากาศ
อ่าน 187 ครั้ง
พสกนิกรชาวลพบุรี ร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (11/11/2016)
วันที่10 พฤศจิกายน 2559 เวลา 19.00 น. พลตรี ธนิสร วงษ์กล้าหาญ ผู้บัญชาการกองพลทหารปืนใหญ่ เป็นประธานพิธีฝ่ายฆราวาส นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ กองพลทหารปืนใหญ่ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ มณฑลทหารบกที่ 13 ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธฯ(ศอว.ศอพท.) สำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลพบุรี และประชาชนชาวจังหวัดลพบุรี สวมใส่ชุดไว้ทุกข์ ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีพระครูสิริจริยาภรณ์ รองเจ้าคณะอำเภอเมืองลพบุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
อ่าน 158 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี ขอเชิญพสกนิกรชาวลพบุรีร่วม พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดเสาธงทอง (พระอารามหลวง) ต.ท่าหิน อ.เมือง จ.ลพบุรี (16/10/2016)
จังหวัดลพบุรี ขอเชิญพสกนิกรชาวลพบุรีร่วม พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดเสาธงทอง (พระอารามหลวง) ต.ท่าหิน อ.เมือง จ.ลพบุรี ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2559 เวลา 19.00 น. หรือสามารถร่วมพิธีได้ทุกวั ดใกล้บ้าน
อ่าน 159 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี ขอเชิญชวนส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บริษัท ห้างร้าน ถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ (15/10/2016)
จังหวัดลพบุรี ขอเชิญชวนส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บริษัท ห้างร้าน ถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ด้วยการจัดโต๊ะหมู่บูชาประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร
อ่าน 162 ครั้ง
จังหวัดลพบุรีเชิญชวนประชาชนชาวลพบุรีร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยการลงนามถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ (15/10/2016)
จังหวัดลพบุรีเชิญชวนประชาชนชาวลพบุรีร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยการลงนามถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ซึ่งทางจังหวัดฯ ได้จัดสถานที่ลงนามถวายอาลัยที่ห้องโถงชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี (หลังใหม่) ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนทุกส่วนราชการของจังหวัดลพบุรี โดยเปิดให้ประชาชนร่วมลงนามถวายอาลัย ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
อ่าน 149 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดประชุมพัฒนาการอำเภอ ประจำเดือนกันยายน 2559 (13/10/2016)
วันนี้ (13 ต.ค. 59) เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี ศาลากลางจังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี นายชัยวัฒน์ แสงศรี พัฒนาการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมพัฒนาการอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าฝ่าย นักวิชาการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ทั้ง 11 อำเภอ ประจำเดือนกันยายน 2559 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานในรอบเดือนที่ผ่านมา และวางแผนการดำเนินงานเพื่องานพัฒนาชุมชนตามแผนยุทธศาสตร์จังหวัด กลุ่มจังหวัด กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของงานพัฒนาชุมชน และทันตามกำหนดเวลาที่วางไว้ตามปฏิทินการพัฒนาชุมชน
อ่าน 217 ครั้ง
ตำรวจภูธรลพบุรีร่วมปฏิญาณตนเนื่องในวันตำรวจ (13/10/2016)
วันนี้ (13 ต.ค.59) พ.ต.อ.ฎิษพจน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา รักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจภูธร จ.ลพบุรี เป็นประธาน พิธีสักการะพระพุทธชินราช บูชาศาลพระภูมิ พิธีวางพวงมาลัยสักการะ พล.ต.ต.เผ่า ศรียานนท์ อดีตอธิบดีกรมตำรวจ พิธีอ่านสารผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และการกล่าวคำสัตย์ปฏิญานตนของข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี เนื่องในวันตำรวจ ประจำปี 2559 ณ บริเวณด้านหน้าสำนักงานตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยมีนายผล ดำธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานทหาร หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน และผู้นำท้องถิ่น เข้าร่วมพิธี
อ่าน 160 ครั้ง
จ.ลพบุรี เปิดธนาคารเมล็ดพันธุ์พืช ส่งเสริมเกษตรกรให้มีส่วนร่วมในการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่ดีไว้ใช้ (12/10/2016)
วันนี้(12 ตุลาคม 2559)เวลา 09.00 น. ที่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี ตำบลโคกตูม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดธนาคารเมล็ดพันธุ์พืช(Lopburi Seed Bank) เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่ดีไว้ใช้ในปีต่อไป และเป็นแหล่งเมล็ดพันธุ์ดีของจังหวัดลพบุรี อีกทั้งเป็นการลดการสูญเสียงบประมาณในการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ให้เกษตรกรทุกๆปี โดยเลือกทำใน 2 ชนิดพืชก่อน ได้แก่ข้าวและทานตะวัน โดยทานตะวันได้เลือกทานตะวันพันธุ์เชียงใหม่ 1 ของกรมวิชาการเกษตร มาให้เกษตรกรทดลองปลูก จำนวน 1,000 กิโลกรัม และสามารถเก็บเมล็ดพันธุ์คืนได้จากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 20,000 กิโลกรัม โดยจัดเก็บไว้ในห้องเย็น ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรีแห่งนี้ โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีได้มอบเมล็ดพันธุ์ทานตะวัน ให้แก่ตัวแทนเกษตรกรที่มาร่วมงานด้วย
อ่าน 131 ครั้ง
จ.ลพบุรี สนับสนุนอุปกรณ์ในการช่วยเหลือ ดูแลรักษาลิงให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประสบปัญหาเรื่องลิง (12/10/2016)
วันที่ 11 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 น. จังหวัดลพบุรี โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี ได้มอบอุปกรณ์ในการช่วยเหลือ ดูแลรักษาลิง ตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากประชากรลิงในพื้นที่ชุมชนจังหวัดลพบุรี ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประสบปัญหาเรื่องลิง จำนวน 15 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน 6 อำเภอของจังหวัดลพบุรี มีนายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการมอบ ในที่ประชุมผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
อ่าน 167 ครั้ง
ธ.ก.ส.โคกสำโรง จ.ลพบุรี จ่ายเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิตไร่ละ 1,000 บาท (07/10/2016)
วันนี้ (7 ตุลาคม 2559) เวลา 09.00 น. ที่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้เป็นประธานมอบเงินโครงการสนับสนุนช่วยเหลือต้นทุนการผลิตผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2559/60 ให้แก่เกษตรกรตำบลหนองแขม อำเภอโคกสำโรง จำนวน 65 ราย จำนวนเงิน 634,500 บาท ซึ่งในส่วนของอำเภอโคกสำโรง คกก.อำเภอโคกสำโรงได้รับรองสิทธ์ฯเกษตรกร จำนวน 2052 ราย
อ่าน 263 ครั้ง
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เพิ่มการระบายน้ำอีก 4 ล้านลูกบาศก์เมตร/วัน (07/10/2016)
นายปัญญา กัลปสุข ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จ.ลพบุรี เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ณ วันที่ 6 ต.ค. 59 เวลา 12.00 น. ว่ามีปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ 877 ล้าน ลบ.เมตร คิดเป็นร้อยละ 91.43 ของความจุ ระบายน้ำ 550. ลบ.เมตร/วินาที หรือ 47 ล้านลบ.เมตรต่อวัน เพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนี้ (5 ต.ค.59) ซึ่งระบาย 500 ลบ.เมตร/วินาที 43 ล้าน ลบ.เมตร/วัน เนื่องจากในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาและสัปดาห์นี้มีฝนตกชุกในลุ่มน้ำป่าสัก ทั้งในจังหวัดลพบุรีเองและจังหวัดเพชรบูรณ์ ทำให้มีน้ำไหลลงเขื่อนป่าสักจำนวนมาก โดยเฉลี่ย 50-55 ล้าน ลบ.เมตรต่อวัน ซึ่งเขื่อนฯระบายออกเพียง 43 ล้านลบ.เมตร/วัน จึงจำเป็นต้องเพิ่มการระบายน้ำเป็น 47 ลบ.เมตร/วัน และหากมีปริมาณน้ำเพิ่มมากขึ้นอีกอาจจะต้องเพิ่มการระบายน้ำเป็น 50 ล้านลบ.เมตร/วัน เพื่อชะลอไม่ให้น้ำเต็มเขื่อนเร็ว
อ่าน 134 ครั้ง
ผู้ว่าฯ ลพบุรี เชิญชวนร่วมผลิกฟื้นน้ำตกวังก้านเหลือง (07/10/2016)
นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เปิดเผยว่า ขณะนี้จังหวัดลพบุรี ได้ดำเนินการพลิกฟื้นน้ำตกวังก้านเหลือง ซึ่งเป็นน้ำตกที่ชื่อเสียงเป็นที่นิยมมาพักผ่อนของชาวจังหวัดลพบุรีและนักท่องเที่ยวจากจังหวัดใกล้เคียง น้ำตกแห่งนี้มีลักษณะพิเศษคือ เป็นน้ำที่ผุดมาจากตาน้ำใต้ดิน ไหลลดหลั่นลงมาตามชั้นความสูงซึ่งมีความสวยงาม จากผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้งในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา ทำให้น้ำฝนที่จะมาเพิ่มปริมาณน้ำใต้ดินซึ่งเป็นที่มาของตาน้ำที่เป็นแหล่งกำเนิดของน้ำตกน้อยลงไปด้วย ประกอบกับแหล่งน้ำตามธรรมชาติลดน้อยลง เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยและมันสำปะหลังที่อยู่ใกล้เคียง มีการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อนำน้ำใต้ดินไปใช้ในการเกษตร ทำให้ปริมาณน้ำใต้ดินลดส่งผลให้ปีที่ผ่านมาน้ำตกวังก้านเหลืองแห้งเหือดและไม่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยว
อ่าน 198 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี ระดมภาครัฐ ภาคเอกชนหาแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำไหลหลาก น้ำท่วมขังซ้ำซาก ในพื้นที่เขตอำเภอเมืองลพบุรี (05/10/2016)
วันนี้ (5 ต.ค. 59) เวลา 09.00 น. นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ประชุมทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำไหลหลากน้ำท่วมขังซ้ำซากในเขตพื้นที่อำเภอเมืองลพบุรี ณ ห้องประชุมพระปรางค์สามยอด ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี
อ่าน 172 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 [25] 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 ถัดไป>>