หน้าหลัก >> เกาะติดลพบุรี

เกาะติดลพบุรี
คุณแม่จากอำเภอบ้านหมี่ เป็นแม่ดีเด่นแห่งชาติจังหวัดลพบุรี ประจำปี 2559 (30/08/2016)
จังหวัดลพบุรี ได้พิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเป็นแม่ดีเด่นแห่งชาติจังหวัดลพบุรี ประจำปี 2559 จากอำเภอต่างต่างๆ ที่ส่งมา รวมทั้งสิ้น 6 ราย และได้พิจารณาคัดเลือก นางมาลี ศรีแก้ว จากอำเภอบ้านหมี่ เป็นแม่ดีเด่นแห่งชาติจังหวัดลพบุรี ประจำปี 2559 ประเภท แม่ผู้มีความมานะอดทน ขยันหมั่นเพียร ซึ่งได้เข้ารับประทานพระบรมฉายาลักษณ์พระราชทาน เข็มเชิดชูเกียรติ และเกียรติบัตรจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา
อ่าน 205 ครั้ง
ลพบุรี สัมมนาสร้างความรู้ ความเข้าใจการนำเสนอข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์ สื่อ Social Media อย่างสร้างสรรค์ (30/08/2016)
วันนี้ (29 สิงหาคม 2559) เวลา 09.30 น. ที่ห้องคอนเวนชั่น โรงแรมลพบุรีอินน์ อำเภอเมืองลพบุรี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดการสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ ความเข้าใจในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์ สื่อ Social Media อย่างสร้างสรรค์ จัดโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี เพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่เครือข่ายประชาสัมพันธ์และเครือข่ายสื่อมวลชน ที่จะนำข้อมูลข่าวสารเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ สื่อ Social Media ที่กำลังเป็นสื่อที่ได้รับความนิยมอย่างถูกต้องและรวดเร็ว อีกทั้งเป็นการพบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกันระหว่างเครือข่ายประชา สัมพันธ์และเครือข่ายสื่อมวลชนในจังหวัดลพบุรี
อ่าน 192 ครั้ง
ลพบุรีแถลงผลการจับกุมยาเสพติดตามยุทธการ “ลพบุรีหน้าบ้านปลอดภัย” (30/08/2016)
วันที่ 26 สิงหาคม 2559 เวลา 11.30 น. ที่หอประชุมอำเภอเมืองลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย พันเอกอดิศักดิ์ บัวพรหมมาตร์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลพบุรี นายเธียรชัย อัจฉริยพันธุ์ ปลัดจังหวัดลพบุรี นายแพทย์ไพโรจน์ สุรัตนวนิช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลพบุรี พ.ต.อ.พุฒิพัฒณ วรรธน์จิรัฐ ผกก.สส.ภ.จว.ลพบุรี ร.อ.พิษณุ ทัศแก้ว ผู้แทนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 13 และนายชัชวาล บุญเก็บทอง ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบทรัพย์สินและบังคับโทษปรับ สำนักงาน ปปส.ภาค 1 ร่วมกันแถลงผลการปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดลพบุรี ภายใต้ยุทธการ “ลพบุรีหน้าบ้านปลอดภัย” ตามแผนงานปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดสร้างหมู่บ้าน/ชุมชน มั่นคงปลอดภัยเสพติดช่วงเร่งรัด ระหว่างเดือนสิงหาคม – กันยายน 2559 จังหวัดลพบุรี
อ่าน 136 ครั้ง
ขนส่งลพบุรี จัดอบรมพนักงานขับรถโรงเรียนและรถรับส่งนักเรียนเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัย (26/08/2016)
วันนี้(26 สิงหาคม 2559) เวลา 09.00 น. ที่ ห้องประชุมโรงเรียนอัสสัมชัญ คอนแวนต์ ลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี นายศรีชัย ตันฑะโสภณ นายอำเภอชัยบาดาล เป็นประธานเปิดการอบรม พนักงานขับรถโรงเรียนและรถรับส่งเด็กนักเรียน ตามโครงการเสริมสร้างความปลอดภัยให้รถโรงเรียน จังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ 2559 ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานขนส่งจังหวัดลพบุรี เพื่อให้พนักงานขับรถและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการรับส่งนักเรียนมีจิตสำนึกในเรื่องความปลอดภัยของรถโรงเรียนและเสริมสร้างทักษะการขับขี่อย่างปลอดภัย เพื่อกระตุ้นเตือนให้เกิดผลในทางปฏิบัติ ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับรถโรงเรียน และเพื่อป้องกันความสูญเสียจากการเกิดอุบัติเหตุรถรับส่งนักเรียนของจังหวัดลพบุรี มีผู้ประกอบการ ผู้ขับรถ พนักงานขับรถโรงเรียน รถรับส่งเด็กนักเรียน และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมอบรม จำนวน 150 คน
อ่าน 208 ครั้ง
กาชาดลพบุรี เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติภารกิจกาชาด เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน (24/08/2016)
วันนี้(24 สิงหาคม 2559) เวลา 09.00 น. ที่ โรงแรมลพบุรี-อินน์รีสอร์ท อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดการอบรม "โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติภารกิจกาชาดจังหวัดลพบุรี" เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติภารกิจกาชาดในจังหวัดลพบุรี ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามข้อบังคับและข้อระเบียบ และเปิดโอกาสให้สมาชิกได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การปฏิบัติงานซึ่งกันและกัน เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี กิ่งกาชาดอำเภอ และวิทยากรแกนนำจิตอาสา (ครู ข) โดย นางนวลจันทร์ แย้มศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี นำเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี กิ่งกาชาดอำเภอ 6 กิ่ง และวิทยากรแกนนำจิตอาสา (ครู ข) จำนวน 160 คน เข้าร่วมโครงการฯ
อ่าน 184 ครั้ง
สภอ.ภูธรจังหวัดลพบุรี เปิดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ ภ.จว.ลพบุรี ประจำปี 2559 (23/08/2016)
วันที่(22 สิงหาคม 2559)เวลา 14.40 ที่ ณ สนามกีฬาโกษาปาน หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี พล.ต.ต.สืบพงษ์ ภาษยะวรรณ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดพิธีการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ ภ.จว.ลพบุรี ประจำปี 2559 โดยมีตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรีและหน่วยงานตำรวจอื่นๆ ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกายและจิตใจสร้างความสัมพันธ์ที่ดีความรักความสามัคคีระหว่างองค์กรของข้าราชการตำรวจ กิจกรรมในครั้งนี้ มีหน่วยงานเข้าร่วมทุกสถานีตำรวจในสังกัดโดยจัดให้มีการแข่งขันกีฬาประเภทฟุตบอล
อ่าน 226 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี เปิดโครงการฝึกอบรม "เยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด (ย.อส.)" เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพให้เด็กและเยาวชน (23/08/2016)
วันนี้ ( 23 สิงหาคม 2559) เวลา 13.00 น. นายเธียรชัย อัจฉริยพันธุ์ ปลัดจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด (ย.อส.) จังหวัดลพบุรี ประจำปี พ.ศ.2559 ณ โรงเรียนสงครามพิเศษ ศูนย์สงครามพิเศษ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี เพื่อเป็นการสร้างวินัยปรับปรุงบุคลิกใหม่ ให้กับกลุ่มเยาวชนผู้มีจิตอาสาช่วยเหลืองานสาธารณประโยชน์ โดยให้อำเภอต่างๆคัดเลือกเยาวชนเยาวชน อายุ 15 - 25 ปี ที่มีแนวโน้มจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ได้ตระหนักรู้ถึงปัญหายาเสพติด ช่วยป้องกันผู้เสพรายใหม่ อีกทั้งเพิ่มศักยภาพการทำงานของอำเภอในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยการนำเยาวชนที่ผ่านการอบรมหลักสูตร ย.อส. มาช่วยเหลืองานของทางราชการ
อ่าน 147 ครั้ง
"กลุ่มข้าวโพดทอดบ้านหัวลำ" อีกหนึ่งวิสาหกิจชุมชนที่สร้างรายได้ให้ชุมชน (19/08/2016)
ด้วยเกษตรกรในเขตอำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี มีอาชีพทำไร่ข้าวโพด ข้าวโพดที่ปลูกคือ ข้าวโพดไร่หรือข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ผลผลิตที่ได้ส่วนใหญ่นำไปใช้เป็นอาหารสัตว์ ซึ่งราคาที่เกษตรกรจำหน่ายได้ค่อนข้างต่ำและไม่แน่นอน ชาวบ้านบางคนได้ทดลองนำเมล็ดจากฟักข้าวโพดไร่ ที่ยังไม่แก่จัด มาทดลองคั่วและปรุงรสด้วยน้ำปลา ก็สามารถรับประทานเป็นอาหารว่างได้
อ่าน 814 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (18/08/2016)
วันนี้ (18 สิงหาคม 2559) เวลา 09.00 น. ณ นิคมสหกรณ์ชัยบาดาลลพบุรี หมู่ 2 ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน เปิดกรวยดอกไม้ ธูป เทียนแพ ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร พร้อมนำกล่าวคำปฏิญาณปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ในพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดลพบุรี ปี 2559” โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ เกษตรกร ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนเข้าร่วมงานจำนวนกว่า 400 คน
อ่าน 225 ครั้ง
สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดลพบุรี แถลงผลการดำเนินงาน รอบ 9 เดือน มุ่งหวังแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างยั่งยืน (18/08/2016)
ที่สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลพบุรี ศาลากลางจังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นางจันทิรา จิตรชื่น ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดลพบุรี ได้เปิดเผยถึงผลการปฏิบัติงาน รอบ 9 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2559 ซึ่งประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ทุกภารกิจ โดยแยกเป็นผลการดำเนินงานในภารกิจหลัก 3 ด้าน ได้แก่ ด้านปราบปรามการทุจริต ด้านตรวจสอบทรัพย์สิน และด้านการป้องกันการทุจริต
อ่าน 115 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากประชากรลิงในพื้นที่ชุมชน (17/08/2016)
วันนี้ (17 สิงหาคม 2557) เวลา 09.00 น. ที่ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี ได้จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากประชากรลิงในพื้นที่ชุมชนจังหวัดลพบุรี" โดยมี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม วัตถุประสงค์เพื่อให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมที่สำคัญในการแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน สามารถแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง บนพื้นฐานความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับนิเวศวิทยาและพฤติกรรมของลิง ซึ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรม ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประสบปัญหาเรื่องลิงในพื้นที่จังหวัดลพบุรี จำนวน 15 แห่งและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สวนสัตว์ลพบุรี และสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (สาขาสระบุรี) จำนวน 60 คน
อ่าน 113 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดโครงการบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (16/08/2016)
เช้าวันนี้ (16 สิงหาคม 2557) ตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมโครงการบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรา 12 สิงหาคม 2559 รวมถึงการสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการบริจาคโลหิตมากขึ้น ณ หอประชุมอำเภอเมืองลพบุรี จ.ลพบุรี
อ่าน 128 ครั้ง
จ.ลพบุรี จัดโครงการ “คุณลุงผู้ว่าฯ พบนักเรียน นักศึกษา” ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเซียลพบุรี (16/08/2016)
วันนี้(16 สิงหาคม 2559)เวลา 08.00 น. นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ และภาคเอกชน ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ แผ่เมตตา กล่าวคำปฏิญาณตนเป็นพสกนิกรที่ดี ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ร่วมกับคณะ ครู นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเซียลพบุรี ตำบลป่าตาล อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ตามโครงการ "คุณลุงผู้ว่าฯ พบนักเรียน นักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559” ของศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดลพบุรี เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา และการสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
อ่าน 116 ครั้ง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมกับหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ จัดอบรม "หมอต้นไม้" สร้างรุกขกร ดูแลต้นไม้ (16/08/2016)
วันนี้(16 สิงหาคม 2559) เวลา 09.00 น. นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม "หมอต้นไม้ PEA" โดยมี พลโท ธนศักดิ์ เก่งถนอมม้า ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ จังหวัดลพบุรี กล่าวต้อนรับ และ นายสาคร พยัคฆเรือง รองผู้ว่าการปฏิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กล่าวรายงาน ณ แหล่งสมาคมหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
อ่าน 268 ครั้ง
ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ค่ายพหลโยธิน จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ เทิดพระเกียรติ (15/08/2016)
เมื่อเวลา 10.00 น.ของวันที่ 15 สิงหาคม 2559 พลตรี สุรศักดิ์ แพน้อย ผู้บัญชาการศูนย์การทหารปืนใหญ่ ได้เป็นประธานเปิดโครงการ 1 ค่าย 1 ศูนย์การเรียนรู้ เกษตรทฤษฎีใหม่ ตามรอยพ่อ อย่างพอเพียง ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ ภายในศูนย์การทหารปืนใหญ่ ค่ายพหลโยธิน ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี
อ่าน 160 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขังหญิง ตามโครงการน้ำพระทัยพระราชทานฯ (15/08/2016)
วันนี้(15 สิงหาคม 2559) เวลา 10.30 น. จังหวัดลพบุรี โดยหน่วยงานสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี สภาสังคมสงเคราะห์ ฯ ส่วนภูมิภาคจังหวัดลพบุรี ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลพบุรี สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดลพบุรี และชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขังหญิง ตามโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ ฯ ประจำปี 2559 จังหวัดลพบุรี ณ เรือนจำกลางลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยมี นายรังสรรค์ ตันเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธี นางนวลจันทร์ แย้มศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี และดร.วิชัย ไทยถาวร ประธานคณะกรรมการประสานงานสภาสังคมสงเคราะห์ แห่งประเทศไทยฯประจำจังหวัดลพบุรี ให้การต้อนรับ
อ่าน 105 ครั้ง
ผู้ว่าฯลพบุรี นำพสกนิกรทุกหมู่เหล่าจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (12/08/2016)
วันนี้ (12 สิงหาคม 2559) เวลา 18.00 น. ที่ ลานเอนกประสงค์ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และกล่าวคำถวายราชสดุดี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุ่มพลังมวลชน และประชาชนชาวลพบุรี เข้าร่วมพิธีจำนวนมาก
อ่าน 130 ครั้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เน้นย้ำให้ทุกส่วนราชการดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ 11 อำเภอ (12/08/2016)
สำหรับจังหวัดลพบุรี ตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี ได้สั่งการให้ทุกหน่วยปฏิบัติในพื้นที่เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสถานที่สำคัญของทางราชการและเอกชน สถานที่เชิงสัญลักษณ์ต่างๆ รวมทั้ง สถานีขนส่ง สถานีรถไฟ สถานที่ท่องเที่ยว ห้างสรรพสินค้า สถานบริการที่มีนักท่องเที่ยวเข้าไปใช้บริการจำนวนมาก รวมทั้งแหล่งชุมชนสำคัญในพื้นที่ โดยให้ตั้งจุดตรวจจุดสกัดและจัดกำลังสายตรวจเพื่อตรวจค้นบุคคล ยานพาหนะ ตลอดจนวัตถุต้องสงสัย รวมทั้งอาวุธปืน วัตถุระเบิด และสิ่งผิดกฎหมาย พร้อมประสานขอความร่วมมือหน่วยงานปกครอง เครือข่ายอาสมัครภาคประชาชน และฝ่ายรักษาความปลอดภัยสถานที่สำคัญต่างๆ ในการเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยบุคคลและสถานที่ โดยเฉพาะการสังเกตจดจำตำหนิรูปพรรณบุคคล ยานพาหนะ และวัตถุต้องสงสัย นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี กล่าวว่า จังหวัดลพบุรี ได้สั่งการให้ทุกอำเภอดูแลสถานที่สำคัญที่มีนักท่องเที่ยวนิยมมาท่องเที่ยวจำนวนมาก และเน้นย้ำให้ทุกส่วนราชการตรวจสอบเครื่องมืออุปกรณ์ดับเพลิงและกำหนดบุคคลที่รับผิดชอบให้ชัดเจน
อ่าน 149 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 (12/08/2016)
วันนี้(12 สิงหาคม 2559) เวลา 07.00 น. ที่ สวนราชานุสรณ์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นางนวลจันทร์ แย้มศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี นำข้าราชการ ทหาร ตำรวจ รวมทั้งประชาชนชาวลพบุรี ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระสงฆ์จำนวน 85 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเป็นอเนกอนันต์เพื่อให้พสกนิกรชาวไทยอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขตลอดมา
อ่าน 131 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและปลูกต้นไม้ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ (11/08/2016)
วันนี้(11 สิงหาคม 2559) ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลมะนาวหวาน ตำบลมะนาวหวาน อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี สำนักงานประมงจังหวัดลพบุรี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลมะนาวหวาน ได้จัดโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 โดยมีนายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานนำหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน เยาวชน อำเภอพัฒนานิคม ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ประกอบด้วยพันธุ์ปลาตะเพียนขาว ตะเพียนทอง ยี่สกเทศ กราย และชะโอน จำนวน 1 ล้านตัวลงสู่แหล่งน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ และร่วมปลูกต้นแคป่า กัลปพฤกษ์ หูกวาง มะค่า จำนวน 30,000 ต้น ในโครงการ "ชาวพัฒนานิคมร่วมใจปลูกต้นไม้ครัวเรือนละ 1 ต้น"เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บริเวณหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลมะนาวหวานและริมตลิ่งเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ซึ่งเป็นไม้ยืนต้นเพื่อให้ภูมิทัศน์ บริเวณดังกล่าวมีความร่มรื่น และสวยงามยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และเพื่อเพิ่มผลผลิตทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ และการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนในการรักษาระบบนิเวศน์แหล่งน้ำของชุมชนอย่างยั่งยืนสืบไป ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี กล่าวว่า ขอให้พี่น้องประชาชนช่วยกันบำรุงรักษาพันธุ์สัตว์น้ำ ร่วมอนุรักษ์สัตว์น้ำและร่วมกันดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในแหล่งน้ำธรรมชาติ เพื่อให้พันธุ์สัตว์น้ำสามารถดำรงความอุดมสมบูรณ์ เป็นประโยชน์ต่อประชาชนต่อไป
อ่าน 160 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 [26] 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 ถัดไป>>