หน้าหลัก >> เกาะติดลพบุรี

เกาะติดลพบุรี
จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากประชากรลิงในพื้นที่ชุมชน (17/08/2016)
วันนี้ (17 สิงหาคม 2557) เวลา 09.00 น. ที่ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี ได้จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากประชากรลิงในพื้นที่ชุมชนจังหวัดลพบุรี" โดยมี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม วัตถุประสงค์เพื่อให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมที่สำคัญในการแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน สามารถแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง บนพื้นฐานความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับนิเวศวิทยาและพฤติกรรมของลิง ซึ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรม ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประสบปัญหาเรื่องลิงในพื้นที่จังหวัดลพบุรี จำนวน 15 แห่งและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สวนสัตว์ลพบุรี และสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (สาขาสระบุรี) จำนวน 60 คน
อ่าน 113 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดโครงการบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (16/08/2016)
เช้าวันนี้ (16 สิงหาคม 2557) ตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมโครงการบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรา 12 สิงหาคม 2559 รวมถึงการสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการบริจาคโลหิตมากขึ้น ณ หอประชุมอำเภอเมืองลพบุรี จ.ลพบุรี
อ่าน 139 ครั้ง
จ.ลพบุรี จัดโครงการ “คุณลุงผู้ว่าฯ พบนักเรียน นักศึกษา” ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเซียลพบุรี (16/08/2016)
วันนี้(16 สิงหาคม 2559)เวลา 08.00 น. นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ และภาคเอกชน ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ แผ่เมตตา กล่าวคำปฏิญาณตนเป็นพสกนิกรที่ดี ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ร่วมกับคณะ ครู นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเซียลพบุรี ตำบลป่าตาล อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ตามโครงการ "คุณลุงผู้ว่าฯ พบนักเรียน นักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559” ของศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดลพบุรี เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา และการสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
อ่าน 122 ครั้ง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมกับหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ จัดอบรม "หมอต้นไม้" สร้างรุกขกร ดูแลต้นไม้ (16/08/2016)
วันนี้(16 สิงหาคม 2559) เวลา 09.00 น. นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม "หมอต้นไม้ PEA" โดยมี พลโท ธนศักดิ์ เก่งถนอมม้า ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ จังหวัดลพบุรี กล่าวต้อนรับ และ นายสาคร พยัคฆเรือง รองผู้ว่าการปฏิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กล่าวรายงาน ณ แหล่งสมาคมหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
อ่าน 283 ครั้ง
ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ค่ายพหลโยธิน จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ เทิดพระเกียรติ (15/08/2016)
เมื่อเวลา 10.00 น.ของวันที่ 15 สิงหาคม 2559 พลตรี สุรศักดิ์ แพน้อย ผู้บัญชาการศูนย์การทหารปืนใหญ่ ได้เป็นประธานเปิดโครงการ 1 ค่าย 1 ศูนย์การเรียนรู้ เกษตรทฤษฎีใหม่ ตามรอยพ่อ อย่างพอเพียง ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ ภายในศูนย์การทหารปืนใหญ่ ค่ายพหลโยธิน ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี
อ่าน 171 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขังหญิง ตามโครงการน้ำพระทัยพระราชทานฯ (15/08/2016)
วันนี้(15 สิงหาคม 2559) เวลา 10.30 น. จังหวัดลพบุรี โดยหน่วยงานสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี สภาสังคมสงเคราะห์ ฯ ส่วนภูมิภาคจังหวัดลพบุรี ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลพบุรี สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดลพบุรี และชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขังหญิง ตามโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ ฯ ประจำปี 2559 จังหวัดลพบุรี ณ เรือนจำกลางลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยมี นายรังสรรค์ ตันเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธี นางนวลจันทร์ แย้มศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี และดร.วิชัย ไทยถาวร ประธานคณะกรรมการประสานงานสภาสังคมสงเคราะห์ แห่งประเทศไทยฯประจำจังหวัดลพบุรี ให้การต้อนรับ
อ่าน 110 ครั้ง
ผู้ว่าฯลพบุรี นำพสกนิกรทุกหมู่เหล่าจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (12/08/2016)
วันนี้ (12 สิงหาคม 2559) เวลา 18.00 น. ที่ ลานเอนกประสงค์ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และกล่าวคำถวายราชสดุดี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุ่มพลังมวลชน และประชาชนชาวลพบุรี เข้าร่วมพิธีจำนวนมาก
อ่าน 135 ครั้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เน้นย้ำให้ทุกส่วนราชการดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ 11 อำเภอ (12/08/2016)
สำหรับจังหวัดลพบุรี ตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี ได้สั่งการให้ทุกหน่วยปฏิบัติในพื้นที่เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสถานที่สำคัญของทางราชการและเอกชน สถานที่เชิงสัญลักษณ์ต่างๆ รวมทั้ง สถานีขนส่ง สถานีรถไฟ สถานที่ท่องเที่ยว ห้างสรรพสินค้า สถานบริการที่มีนักท่องเที่ยวเข้าไปใช้บริการจำนวนมาก รวมทั้งแหล่งชุมชนสำคัญในพื้นที่ โดยให้ตั้งจุดตรวจจุดสกัดและจัดกำลังสายตรวจเพื่อตรวจค้นบุคคล ยานพาหนะ ตลอดจนวัตถุต้องสงสัย รวมทั้งอาวุธปืน วัตถุระเบิด และสิ่งผิดกฎหมาย พร้อมประสานขอความร่วมมือหน่วยงานปกครอง เครือข่ายอาสมัครภาคประชาชน และฝ่ายรักษาความปลอดภัยสถานที่สำคัญต่างๆ ในการเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยบุคคลและสถานที่ โดยเฉพาะการสังเกตจดจำตำหนิรูปพรรณบุคคล ยานพาหนะ และวัตถุต้องสงสัย นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี กล่าวว่า จังหวัดลพบุรี ได้สั่งการให้ทุกอำเภอดูแลสถานที่สำคัญที่มีนักท่องเที่ยวนิยมมาท่องเที่ยวจำนวนมาก และเน้นย้ำให้ทุกส่วนราชการตรวจสอบเครื่องมืออุปกรณ์ดับเพลิงและกำหนดบุคคลที่รับผิดชอบให้ชัดเจน
อ่าน 153 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 (12/08/2016)
วันนี้(12 สิงหาคม 2559) เวลา 07.00 น. ที่ สวนราชานุสรณ์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นางนวลจันทร์ แย้มศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี นำข้าราชการ ทหาร ตำรวจ รวมทั้งประชาชนชาวลพบุรี ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระสงฆ์จำนวน 85 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเป็นอเนกอนันต์เพื่อให้พสกนิกรชาวไทยอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขตลอดมา
อ่าน 139 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและปลูกต้นไม้ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ (11/08/2016)
วันนี้(11 สิงหาคม 2559) ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลมะนาวหวาน ตำบลมะนาวหวาน อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี สำนักงานประมงจังหวัดลพบุรี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลมะนาวหวาน ได้จัดโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 โดยมีนายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานนำหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน เยาวชน อำเภอพัฒนานิคม ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ประกอบด้วยพันธุ์ปลาตะเพียนขาว ตะเพียนทอง ยี่สกเทศ กราย และชะโอน จำนวน 1 ล้านตัวลงสู่แหล่งน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ และร่วมปลูกต้นแคป่า กัลปพฤกษ์ หูกวาง มะค่า จำนวน 30,000 ต้น ในโครงการ "ชาวพัฒนานิคมร่วมใจปลูกต้นไม้ครัวเรือนละ 1 ต้น"เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บริเวณหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลมะนาวหวานและริมตลิ่งเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ซึ่งเป็นไม้ยืนต้นเพื่อให้ภูมิทัศน์ บริเวณดังกล่าวมีความร่มรื่น และสวยงามยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และเพื่อเพิ่มผลผลิตทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ และการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนในการรักษาระบบนิเวศน์แหล่งน้ำของชุมชนอย่างยั่งยืนสืบไป ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี กล่าวว่า ขอให้พี่น้องประชาชนช่วยกันบำรุงรักษาพันธุ์สัตว์น้ำ ร่วมอนุรักษ์สัตว์น้ำและร่วมกันดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในแหล่งน้ำธรรมชาติ เพื่อให้พันธุ์สัตว์น้ำสามารถดำรงความอุดมสมบูรณ์ เป็นประโยชน์ต่อประชาชนต่อไป
อ่าน 170 ครั้ง
ชาวลพบุรีร่วมใจทำความสะอาดวังนารายณ์ราชนิเวศน์ ถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ (11/08/2016)
วันนี้(11 สิงหาคม 2559) ที่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์ ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ "ศรีเมืองลพบุรี ครั้งที่ 2 รณรงค์ทำความสะอาดและปลูกต้นไม้มงคล" เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและแสดงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจและทรงมีพระมหากรุณาธิคุณแก่ปวงชนชาวไทยมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน โดยมีส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ท้องถิ่น ภาคเอกชน ชมรม สโมสร พ่อค้าและประชาชนชาวลพบุรี ร่วมทำความสะอาดดูแลรักษาพื้นที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของชาติ เป็นจำนวนมาก
อ่าน 149 ครั้ง
โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ฯ จัดงานพิธีวันแม่แห่งชาติและพิธีรำลึกถึงพระคุณแม่ (11/08/2016)
วันนี้ (11 สิงหาคม 2559) ที่ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นางนวลจันทร์ แย้มศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี เป็นประธานพิธีวันแม่แห่งชาติและพิธีรำลึกถึงพระคุณแม่ ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 โดยโรงเรียนได้คัดเลือกแม่ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2559
อ่าน 260 ครั้ง
กองพลทหารปืนใหญ่ บรรพชาอุปสมบท 101 รูป เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 (10/08/2016)
วานนี้ (9 สิงหาคม 2559) พลตรี ธนิสร วงค์กล้าหาญ ผู้บัญชาการกองพลทหารปืนใหญ่ เป็นประธานเปิดกรวยดอกไม้ถวายราชสักการะต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ และเป็นประธานพิธีปลงผมนาค ในโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ บริเวณหน้ากองบัญชาการกองพลทหารปืนใหญ่ ค่ายพิบูลสงคราม ตำบลท่าแค อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
อ่าน 138 ครั้ง
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ปาฐกถาเฉลิมพระเกียรติ เรื่อง "ในหลวงผู้ทรงเป็นครูของแผ่นดิน"เฉลิมราชย์ 70 ปี มหาราชา ฉลองชนม์ 84 พรรษา มหาราชินี ที่ จ.ลพบุรี (10/08/2016)
วันนี้ (10 ส.ค.59) เวลา 09.00 น. ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการประชุมและปาฐกถาเฉลิมพระเกียรติ ในหัวข้อ “ในหลวงผู้ทรงเป็นครูของแผ่นดิน” ในงานนิทรรศการ "เฉลิมราชย์ 70 ปี มหาราชา ฉลองชนม์ 84 พรรษา มหาราชินี สพม.5 น้อมเกล้าสดุดี สานวิถี 3 H ปีที่ 4" ณ ห้องประชุมพิบูลสงคราม โรงเรียนพิบูลสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยมี นายรังสรรค์ ตันเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ให้การต้อนรับ และมีผู้บริหาร ครู เข้ารับฟัง ประมาณ 700 คน ซึ่งจัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 (ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท อ่างทอง) การจัดงานครั้งนี้ก็เพื่อเฉลิมพระเกียรติแสดงความจงรักภักดีถวายเป็นพระราชสักการะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชย์ 70 ปี และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระชนมายุครบ 84 พรรษา
อ่าน 112 ครั้ง
โรงพยาบาลอานันทมหิดล กระทำพิธีถวายราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (10/08/2016)
เช้าวันนี้ (10 สิงหาคม 2559) พลตรี วิสุทธิ์ ศรีจันทราพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอานันทมหิดล จังหวัดลพบุรี นำคณะข้าราชการ แพทย์ พยาบาล นักเรียนนายสิบเหล่าแพทย์ ตลอดจนลูกจ้างในสังกัดโรงพยาบาลอานันทมหิดล กระทำพิธีถวายราชสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร ต่อเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ ห้องประชุมอาคารกัลยาณิวัฒนา โรงพยาบาลอานันทมหิดล ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
อ่าน 103 ครั้ง
ลพบุรีบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถฯ (10/08/2016)
วันนี้ (10 สิงหาคม 2559) เวลา 13.30 น. ที่ วัดเสาธงทอง ต.ท่าหิน อ.เมือง จ.ลพบุรี นายรังสรรค์ ตันเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีบรรพชาสามเณร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา เพื่อถวายเป็นราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ
อ่าน 117 ครั้ง
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบอุปกรณ์การเรียนพระราชทานแก่นักเรียนยากจนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 จังหวัดลพบุรี (09/08/2016)
วันนี้ (9 สิงหาคม 2559) เวลา 10.30 น. ที่หอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 ตำบลดงดินแดง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำอุปกรณ์การเรียนพระราชทานจำนวน 836 ชุด กระเป๋าเป้พระราชทาน จำนวน 135 ใบ และอุปกรณ์กีฬา จำนวน 1 ชุด มอบให้แก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 จังหวัดลพบุรี โดยมีนายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ประจำจังหวัดลพบุรีเป็นประธานมอบสิ่งของพระราชทาน
อ่าน 79 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดโครงการรวมพลคนศีล 5 จัดประกวดนิทรรศการผลงาน อปต. และกิจกรรมหมู่บ้านรักษาศีล 5 เฉลิมพระเกียรติฯ (08/08/2016)
วันนี้ (8 สิงหาคม 2559) เวลา 10.00 น. ที่ วัดพุน้อย ตำบลชอนม่วง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี คณะสงฆ์จังหวัดลพบุรี ร่วมกับจังหวัดลพบุรีและสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี ได้ร่วมกันขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา (หมู่บ้านรักษาศีล 5) ประจำปีงบประมาณ 2559 จัดโครงการรวมพลคนศีล 5 จัดประกวดนิทรรศการผลงาน อปต. และกิจกรรมหมู่บ้านรักษาศีล 5 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559
นายอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นำชาวบ้านในตำบลบางลี่ นำผักตบชวาที่เก็บขึ้นมาจากแม่น้ำบางขาม ทำปุ๋ยหมักให้ชาวบ้านใช้ฟรี (08/08/2016)
นายธีรพล สกุลรักษ์ นายอำเภอท่าวุ้ง พร้อมด้วยชาวบ้านในพื้นที่ตำบลบางลี่ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ได้ร่วมกันคุ้ยผักตบชวาที่ทางเจ้าหน้าที่ชลประทานที่10จังหวัดลพบุรีได้ใช้เรือและรถแมคโคเก็บขึ้นมาจากแม่น้ำบางขามที่มีจำนวนกว่า200ตัน ที่กองอยู่ริมแม่น้ำบางขาม เพื่อนำผักตบชวาทั้งหมดนี้มาทำปุ๋ยหมักผักตบชวา ด้วยการนำสารเร่ง ภด.1 จำนวน40ลิตร ผสมอัตราส่วน1/20 ละลายน้ำ และฉีดพ้นให้ทั่วกองผักตบชวาโดยไม่ต้องกลับ ใช้เวลา2อาทิตย์กองผักตบชวาก็จะย่อยสลายและยุบตัวลง และเมื่อครบ1เดือน หรือ30วัน ผักตบชวาก็จะกลายเป็นปุ๋ย สามารถนำไปใช้ในแปลงนาข้า หรือใช้ในการเกษตรต่างๆได้ โดยสามารถนำไปใช้ได้ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด
อ่าน 322 ครั้ง
กระทรวงการต่างประเทศ เตือนคนไทยทำวีซ่าก่อนเดินทางไปประเทศจีน (08/08/2016)
อ่าน 130 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 [27] 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 ถัดไป>>