หน้าหลัก >> เกาะติดลพบุรี

เกาะติดลพบุรี
กระทรวงคมนาคม ประชุมติดตามความคืบหน้า รถไฟความเร็วสูงไทย – ญี่ปุ่น (08/08/2016)
อ่าน 128 ครั้ง
ประชามติลพบุรี คนใช้สิทธิ์ไม่เป็นทางการร้อยละ 58.86พบการกระทำผิด พ.ร.บ.ออกเสียงประชามติ 2 ราย (08/08/2016)
พลเอกประยุทธ เมฆวิชัย ประธานกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดลพบุรี เปิดเผยว่า ณ เวลาประมาณ 02.00น กกต.จ.ลพบุรี ได้รับรายงานผลการนับคะแนน จากหน่วยออกเสียง ทั้งหมด 1,075 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 100 มีผู้แสดงตนใช้สิทธิ์ 349,337 คน จากผู้สิทธิ์ 593,479 คน คิดเป็นร้อยละ 58.86 ประเด็นร่างรัฐธรรมนูญ เห็นด้วย204,477 คิดเป็นร้อยละ64.15 คะแนน ไม่เห็นด้วย 114,222 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 35.85ประเด็นคำถามเพิ่มเติม เห็นด้วย 182,260คะแนน คิดเป็นร้อยละ 61.11 ไม่เห็นด้วย 115,523 คะแนน คิดเป็นร้อยละ38.79 บัตรเสีย 13,518บัตร (คิดเป็นร้อยละ 3.87) ผู้มาใช้สิทธิ์ออกเสียงนอกเขตจังหวัด จำนวน 1,535 คน จากผู้ลงทะเบียน 1,697 คน คิดเป็นร้อยละ 90.45 บัตรเสีย 0.98
อ่าน 82 ครั้ง
ลพบุรี คึกคัก Smart Card Reader ทำงานได้ดี ลดเวลาในการใช้สิทธิออกเสียงประชามติ (07/08/2016)
บรรยากาศการออกสียงประชามติที่จังหวัดลพบุรีวันนี้ เป็นไปด้วยความคึกคัก โดยเมื่อช่วงเช้ามีประชาชนมารอใช้สิทธิ์ที่หน่วยออกเสียงนอกเขตจังหวัด ภายในบริเวณสนามกีฬาพระราเมศวร อำเภอเมืองลพบุรีก่อนเวลาเปิดหน่วย ซึ่งเจ้าหน้าที่ กกต.ลพบุรี ได้ชี้แจงให้ผู้มาใช้สิทธิ์ทราบถึงขั้นตอนการตรวจสอบสิทธิ์ด้วยเครื่องอ่านบัตรประชาชน หรือ Smart Card Reader และเมื่อถึงเวลา 8 นาฬิกา ประธานกรรมการประจำหน่วยออกเสียง ได้ประกาศเปิดการลงคะแนนออกเสียงประชามติ ซึ่งผู้ไปใช้สิทธิ์ใช้เวลาในการตรวจสอบสิทธิ์ผ่านเครื่องเพียง 3- 5 วินาที เท่านั้น
อ่าน 55 ครั้ง
บรรยากาศการรับหีบบัตรการลงประชามตินอกเขตและในเขตจังหวัดลพบุรี (06/08/2016)
วันนี้(6 ส.ค. 59) ที่ หอประชุมอำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี คณะกรรมการประจำหน่วยออกเสียงประชามติ (กปน.) ทยอยไปรับบัตร หีบบัตร เอกสาร และวัสดุอุปกรณ์ กันอย่างคึกคัก ซึ่งมีการนัดหมายแต่ละตำบล จำนวน 336 หน่วยในเขตอำเภอเมืองลพบุรี โดยมีการตรวจนับอุปกรณ์และเอกสารทุกชิ้นอย่างละเอียด โดยเฉพาะจำนวนบัตรออกเสียงประชามติ พร้อมทั้งมีการลงลายมือชื่อในการตรวจรับทุกคน โดยมีนายธานี มาลีหอม นายอำเภอเมืองลพบุรี พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการระดับอำเภอ ได้คอยอำนวยความสะดวกและแนะนำถึงขั้นตอนในการปฏิบัติต่างๆ มีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาตรวจดูความเรียบร้อยและรักษาความปลอดภัย ซึ่งไม่พบปัญหาอุปสรรคในการแจกจ่ายอุปกรณ์แต่อย่าง ส่วนหน่วยออกเสียงประชามตินอกเขต ที่อำเภอเมืองลพบุรี ก็มีความพร้อมเช่นกัน
อ่าน 63 ครั้ง
กกต.ลพบุรี ทดสอบระบบเครื่องอ่านบัตรประชาชน Smart Card Reader (05/08/2016)
วันนี้(5 สิงหาคม 2559) เวลา 13.00 น. ที่หน่วยออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญนอกเขตจังหวัด สนามกีฬาพระราเมศวร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลพบุรี ได้ทดสอบระบบเครื่องอ่านบัตรประชาชน หรือ สมาร์ด การ์ด รีดเดอร์ ซึ่ง กกต.นำมาทดลองใช้ในขั้นตอนการแสดงตนในการออกเสียงประชามตินอกเขตจังหวัดเป็นครั้งแรก โดยนำร่องใช้ในพื้นที่จำนวน 2 จังหวัด ได้แก่จังหวัดลพบุรี และปราจีนบุรี ที่จังหวัดลพบุรีจะใช้เครื่องดังกล่าว จำนวน 3 เครื่องที่หน่วยออกเสียงประชามตินอกเขตจังหวัด เมื่อผู้มีสิทธิออกเสียงนำบัตรประชาชนเสียบกับเครื่องซึ่งเชื่อมโยงระบบกับคอมพิวเตอร์ซึ่งมีโปรแกรมอ่านบัตรประชาชนไว้ ระบบจะอ่านข้อมูลและแสดงผลให้ทราบว่าเป็นผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิออกเสียงนอกเขตจังหวัดไว้หรือไม่ หากลงทะเบียนไว้ก็สามารถเข้าไปใช้สิทธิออกเสียงในหน่วยออกเสียงได้เลยโดยไม่ต้องเซนชื่อในเอกสารของ กกต. เหมือนหน่วยเลือกตั้งอื่นๆ
อ่าน 126 ครั้ง
ลพบุรีคึกคัก ผู้ว่าฯ นำปั่นรณรงค์กระตุ้นการใช้สิทธิออกเสียงประชามติ รอบเมืองเช้านี้ (04/08/2016)
เมื่อเวลา 8.30 น. วันนี้ (4 ส.ค.59) ที่บริเวณลานพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 ภายในบริเวณศาลากลางจังหวัดลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม Big Day “รวมพลคนลพบุรี ออกเสียงประชามติ” โดยนำกลุ่มพลังมวลชนชาวจังหวัดลพบุรีทุกสาขาอาชีพปั่นจักรยานรณรงค์ให้ออกไปใช้สิทธิออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ในวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2559
อ่าน 128 ครั้ง
คณะครู นักเรียน โรงเรียนพระนารายณ์ จ.ลพบุรี จัดขบวนออกรณรงค์เชิญชวน ประชาชนผู้มีสิทธิออกเสียง ใช้สิทธิ 7 ส.ค.นี้ (04/08/2016)
วันนี้ (4 สิงหาคม 2559) เวลา 08.30 น. คณะครูและนักเรียน จากโรงเรียนพระนารายณ์ จังหวัดลพบุรี จำนวนกว่า 200 คน ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ เชิญชวนให้ประชาชนผู้มีสิทธิออกเสียง บริเวณรอบๆโรงเรียน ออกไปใช้สิทธิ์ลงประชามติ รับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ ที่จะมีขึ้นในวันที่อาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2559 นี้ เพื่อกระตุ้นให้พี่น้องประชาชน เกิดการตื่นตัวในการออกไปใช้สิทธิ์ลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ โดยในการรณรงค์ครั้งนี้ เด็กนักเรียนโรงเรียนพระนารายณ์ ได้จัดทำป้ายเชิญชวนและข้อความต่างๆ รวมทั้งได้ประกาศเชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิไปลงประชามติด้วย
อ่าน 183 ครั้ง
กรมทรัพยากรธรณี จัดประชุมระดมความคิดเห็นมุมมองการบริหารจัดการทรัพยากรแร่ของประเทศไทย ที่จังหวัดลพบุรี (04/08/2016)
วันนี้(4 สิงหาคม 2559) เวลา 09.30 น. ที่ โรงแรมลพบุรีอินน์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายทศพร นุชอนงค์ อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม ระดมความคิดเห็นเรื่องมุมมองการบริหารจัดการทรัพยากรแร่ของประเทศไทย ครั้งที่ 4 และบรรยายพิเศษเรื่องบทบาทภาครัฐในการบริหารจัดการทรัพยากรแร่ของประเทศไทย โดยมีหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา ผู้ประกอบกิจการเหมืองแร่ ผู้ใช้ประโยชน์จากแร่ ผู้แทนองค์กรอิสระ และเครือข่ายภาคประชาชนผู้ได้รับผลประโยชน์จากทรัพยากรแร่ จำนวน 200 คนเข้าร่วมประชุม
อ่าน 149 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติและประเด็นคำถามเพิ่มเติม (03/08/2016)
วันนี้ (3 ส.ค. 59) นายรังสรรค์ ตันเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติและประเด็นคำถามเพิ่มเติม ที่หอประชุมสำนักงานเทศบาลเมืองเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี ซึ่งจังหวัดลพบุรีร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลพบุรี จัดขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นตามมาตรา 7 แห่งราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2559 และเปิดโอกาสให้มีการแสดงความคิดเห็นในระดับจังหวัดทั้งฝ่ายเห็นชอบและฝ่ายที่ไม่เห็นชอบ ได้มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้งเพื่อประชาสัมพันธ์และรณรงค์รวมทั้งกระตุ้นให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิอออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญในวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2559 ที่จะถึงนี้เป็นจำนวนมากที่สุด
อ่าน 139 ครั้ง
ลพบุรี คณะครู นักเรียน เดินรณรงค์ เชิญชวนมาใช้สิทธิออกเสียงประชามติ (03/08/2016)
วานนี้ (2 สิงหาคม 2559) เวลา 10.00 น. คณะครูและนักเรียน จากโรงเรียนเทศบาล 2 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี จำนวนกว่า 300 คน เดินถือป้ายและธง รณรงค์ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนให้ประชาชนชาวลพบุรี บริเวณตลาดเทศบาลเมืองลพบุรีและรอบพระนารายณ์ราชนิเวศน์ ออกไปใช้สิทธิ์ลงประชามติ รับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ เพื่อกระตุ้นให้พี่น้องประชาชนชาวลพบุรี เกิดการตื่นตัวในการออกไปใช้สิทธิ์ลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ในวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2559 นี้
อ่าน 108 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดประชุมชี้แจง "ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับลงประชามติ)" (02/08/2016)
วันนี้ (2 สิงหาคม 2559) เวลา 10.00 น. ที่ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการเปิดโครงการประชุมชี้แจง ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับลงประชามติ)" โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็น อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และวิทยากร ครู ก ข และ ค ทั้ง 11 อำเภอของจังหวัดลพบุรี จำนวน 385 คน เข้าร่วมการประชุม โดยมีทีมวิทยากร ครู ก จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.13 และกกต.จังหวัดลพบุรี มาบรรยายให้ความรู้
อ่าน 91 ครั้ง
จ.ลพบุรี จัดโครงการ “คุณลุงผู้ว่าฯ พบนักเรียน นักศึกษา” ณ โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ฯ (02/08/2016)
วันนี้(2 สิงหาคม 2559) เวลา 08.00 น. นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ และภาคเอกชน ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ แผ่เมตตา กล่าวคำปฏิญาณตนเป็นพสกนิกรที่ดี ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ร่วมกับคณะ ครู นักเรียน โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ฯ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ตามโครงการ “คุณลุงผู้ว่าฯ พบนักเรียน นักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559” ของศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดลพบุรี เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับนักเรียน และการสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
อ่าน 88 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี ประชุมเตรียมการจัดเวทีแสดงความคิดเห็นร่างรัฐธรรมและประเด็นเพิ่มเติม (02/08/2016)
วานนี้ ( 1 ส.ค.59) เวลา 15.00 น. นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดเวทีแสดงความคิดเห็นร่างรัฐธรรมนูญและประเด็นเพิ่มเติม ณ ห้องประชุมพระปรางค์สามยอด ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี โดยมีนายรังสรรค์ ตันเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พลเอกประยุทธ์ เมฆวิชัย ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลพบุรี นายสุรกิจ โป่งฟ้า ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลพบุรี และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม
อ่าน 110 ครั้ง
สำนักงานขนส่งจังหวัดลพบุรี แถลงข่าวการประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวยจังหวัดลพบุรี หมวดอักษร “กบ ” คือกิจการงานดี บารมีหนุนนำ (01/08/2016)
วันนี้(1 สิงหาคม 2559)เวลา 14.00น. นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานแถลงข่าวการประมูลเลขทะเบียนสวย ณ ห้องซูซู ภายในโรงแรมลพบุรีอินน์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรีโดยสำนักงานขนส่งจังหวัดลพบุรี ได้กำหนดจัดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถ ซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชน หมวดอักษร กบ จำนวน 301 เลขหมายโดยจะเปิดประมูลอย่างเป็นทางการในวันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2559 และในวันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2559 รวมระยะเวลา 2 วัน ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.00 น. เป็นต้นไป ณ แหล่งสมาคมหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษจังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี
อ่าน 150 ครั้ง
มูลนิธิโรงพยาบาลอานันทมหิดลร่วมกับโรงพยาบาลอานันทมหิดล จัดการแข่งขัน เดิน - วิ่ง การกุศลเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชินี (31/07/2016)
วันนี้ (31 กรกฎาคม 2559) เวลา 06.00 น. มูลนิธิโรงพยาบาลอานันทมหิดล ร่วมกับโรงพยาบาลอานันทมหิดล จัดการแข่งขัน เดิน-วิ่ง การกุศลเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชินี (รพ.อ.ป.ร. มาราธอน 2016) ชิงถ้วยเกียรติยศ พลเอก ธีรชัย นาควานิช ผู้บัญชาการทหารบก เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา เพื่อจัดหารายได้ให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลอานันทมหิดล ในการจัดหาเครื่องมือแพทย์ที่มีประสิทธิภาพและทันสมัยและสนับสนุนการบริการทางการแพทย์ต่างๆของโรงพยาบาลอานันทมหิดลและเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนรวมถึงสมาคม ชมรมที่เกี่ยวข้องด้านการสร้างเสริมสุขภาพ
อ่าน 162 ครั้ง
ผู้ว่าฯลพบุรี นำพสกนิกรทุกหมู่เหล่าจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (29/07/2016)
วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 เวลา 18.00 น. ที่ สวนราชานุสรณ์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุ่มพลังมวลชน และประชาชนชาวลพบุรี เข้าร่วมพิธีจำนวนมาก
อ่าน 109 ครั้ง
จ.ลพบุรี จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (29/07/2016)
วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 เวลา 17.00 น. ณ บริเวณท่าน้ำวัดเชิงท่า อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พระสงฆ์ และประชาชนชาวลพบุรี ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 28 กรกฎาคม 2559 ซึ่งในปีนี้ ทรงเจริญพระชนมายุ 64 พรรษา เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดี และถวายเป็นพระราชกุศล
อ่าน 112 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 28 กรกฎาคม 2559 (29/07/2016)
วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 เวลา 07.00 น.นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นำประชาชนชาวจังหวัดลพบุรี ทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 28 กรกฎาคม 2559 ณ สวนราชนุสรณ์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
อ่าน 106 ครั้ง
กระทรวงคมนาคมจัดฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาภัยในภาคคมนาคม ประจำปี 2559 ครั้งที่ 2 ที่จังหวัดลพบุรี (27/07/2016)
เมื่อเวลา 09.00น.วันนี้(27 กรกฎาคม 2559) นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาภัยในภาคคมนาคม ประจำปี 2559 ครั้งที่ 2 บริเวณจุดตัดทางรถไฟคอกระบือ ตำบลโคกกะเทียม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ซึ่งทางกระทรวงคมนาคม ได้ทำการฝึกซ้อมแผนเป็นประจำทุกปี การฝึกซ้อมแผนฯ ในครั้งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกซ้อมตามแผนปฏิบัติการการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ ระดับกระทรวง ด้านคมนาคม ของกระทรวงคมนาคม โดยได้มีการฝึกบนโต๊ะ ที่เรียกว่า Table Top Exercise : CPX ไปแล้ว และในครั้งนี้จะเป็นการฝึกซ้อมเต็มรูปแบบ ที่เรียกว่า Full Scale Exercise : FSX
อ่าน 173 ครั้ง
ลพบุรี ส่งลิงไปยังจังหวัดฉะเชิงเทราตามแผนควบคุมประชากรลิง ก่อนปรับปรุงสถานที่ที่เหมาะเพื่อนำกลับลพบุรี (27/07/2016)
ที่โรงพยาบาลสัตว์ลพบุรี ภายในสวนสัตว์ลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ ส่งขบวนรถบรรทุกลิง จำนวน 30 ตัว ไปฝากเลี้ยงที่สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่ากระบกคู่ อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา หลังผ่านการตรวจหาความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด พยาธิในเม็ดเลือด เชื้อที่จะสามารถติดต่อระหว่างสัตว์สู่คน เช่น โรคเมลิออยโดซิส โรคฉี่หนู วัณโรค และโรคแท้งติดต่อ พร้อมทั้งทำหมันลิงเพศผู้เพื่อควบคุมประชากรลิงให้เหมาะสมตามแผนควบคุมประชากรลิงของจังหวัดลพบุรี
อ่าน 53 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 [28] 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 ถัดไป>>