หน้าหลัก >> เกาะติดลพบุรี

เกาะติดลพบุรี
วันสุดท้ายของการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD” (10 พ.ย. 2558)
วันนี้( 10 พฤศจิกายน 2558) บรรยากาศการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 “ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD” ของจังหวัดลพบุรี ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี ยังคงได้รับความสนใจจากประชาชนเดินทางมาลงทะเบียนกันอย่างต่อเนื่อง หลังมีผู้ลงทะเบียนแล้วกว่า 7,000 คน โดยทางจังหวัดลพบุรี จัดเจ้าหน้าที่มาคอยให้บริการทุกคนตั้งแต่วันแรกที่ผ่านมา
อ่าน 80 ครั้ง
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จัดโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม ที่จังหวัดลพบุรี (9 พ.ย. 2558)
วานนี้ (8 พฤศจิกายน 2558) เวลา 09.00 น.นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง เป็นประธานกล่าวเปิดพร้อมกับปาฐกถาพิเศษ ในโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม ที่ห้องเจ้าพระยาวิชาเยนทร์ โรงแรมลพบุรีอินน์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยมี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี กล่าวต้อนรับ มีผู้เข้าร่วมอบรม ประกอบด้วย ผู้นำจากภาคราชการ นายก/สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศิลปินพื้นบ้าน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารสถานศึกษา ทนายความ และสื่อมวลชนจากจังหวัดลพบุรี จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดอ่างทอง รวมทั้งสิ้น 120 คน
อ่าน 74 ครั้ง
คณะนักศึกษา วปอ. 58 และคณะนักศึกษาสถาบันต่างๆ ศึกษาดูงานด้านความมั่นคงทางทหารที่จังหวัดลพบุรี (6 พ.ย. 2558)
วันนี้ (6 พ.ย.58 ) เวลา 09.00 น. พลโทไชยอนันต์ จันทคณานุรักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรและคณะนักศึกษาจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรสถาบันป้องกันประเทศ รุ่นที่ 58 คณะนักศึกษาวิทยาลัยเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 57 คณะนักศึกษาวิทยาลัยการทัพบกรุ่นที่ 61 คณะนักศึกษาวิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ 48 ผู้เข้าอบรมหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคงรุ่นที่ 115 และ 116 คณะนักศึกษาโรงเรียนเสนาธิการทหารบกชุดที่ 94 คณะนักศึกษาโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ 60 และนายทหารนักเรียนหลักสูตรชั้นนายพันทางทหารร่วมระหว่าง เหล่า ราบ ม้า ปืน ช่าง และสื่อสาร ได้เดินทางมาศึกษาดูงานความมั่นคงทางทหารที่จังหวัดลพบุรี ณ กองพลรบพิเศษที่ 1 ค่ายเอราวัณ จังหวัดลพบุรี โดยมีนายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พลตรีชาติชาย วัฒน์ธนนันท์ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ให้การต้อนรับ
อ่าน 97 ครั้ง
เกษตรกรในพื้นที่ จ.ลพบุรี ปลูกแคนตาลูป เนื่องจากได้ผลผลิตดี ใช้น้ำน้อย และระยะการปลูกสั้น (5 พ.ย. 2558)
จากสถานการณ์ภัยแล้ง รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้ประชาชนทุกภาคส่วน ให้ร่วมมือประหยัดน้ำอย่างจริงจัง โดยเฉพาะภาคการเกษตร ที่จะเหลือน้ำสำหรับไม้ผลและอ้อยที่จะต้องสำรองไว้ในต้นฤดูฝนอีก 1,300 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งก็ยังไม่เพียงพอต่อการทำนาปรัง ดังนั้น สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี จึงขอความร่วมมือเกษตรกรในจังหวัดว่าในฤดูกาลทำนาในปีหน้าให้งดเว้นการทำนาและหันมาเพาะปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยและมีผลผลิตดี ซึ่งได้รับความร่วมมือจากกลุ่มเกษตรเป็นอย่างดียิ่ง โดยจังหวัดลพบุรีจึงลงมือเพาะปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อย
อ่าน 273 ครั้ง
นายนิยม วรปัญญา อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ วัดมณีชลขัณฑ์ พระอารามหลวง จังหวัดลพบุรี (5 พ.ย. 2558)
วันนี้ (5 พฤศจิกายน 2558) เวลา 10.00 น. ที่ วัดมณีชลขัณฑ์ พระอารามหลวง อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายนิยม วรปัญญา เป็นประธานในพิธีอัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ประจำปี 2558 ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดมณีชลขัณฑ์ (พระอารามหลวง) โดยมีนายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนชาวจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานเป็นจำนวนมาก
อ่าน 51 ครั้ง
ผู้ว่าฯ ลพบุรี ลงพื้นที่เพื่อตรวจดูสภาพน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ (5 พ.ย. 2558)
วานนี้(4 พ.ย.2558 )เวลา 13.00 น. นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ,นางนวลจันทร์ แย้มศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี พร้อม หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้เข้ารับฟังการบรรยายสรุปเพื่อเตรียมพร้อมในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ณ ห้องประชุม เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี จากนายปัญญา กัลปสุข ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ซึ่งจากการรายงานสถานการณ์น้ำในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ซึ่งมีความจุ 960 ล้านลูกบาศก์เมตร มีน้ำใช้การได้ 635 ล้าน ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 66 ของความจุเขื่อนฯ
อ่าน 56 ครั้ง
จ.ลพบุรี ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี เดินหน้ามอบป้ายหมู่บ้านศีล 5 ระยะที่ 3 ในพื้นที่อำเภอพัฒนานิคม (5 พ.ย. 2558)
วานนี้ ( 4 พ.ย. 58) เวลา 11.00 น. นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานกล่าวให้โอวาทและมอบนโยบายการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ณ หอประชุมอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี โดยมีพระราชพุทธิวราภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี เป็นประธานคณะสงฆ์ทำพิธีมอบป้ายหมู่บ้านรักษาศีล 5 แก่ กำนัน และผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่อำเภอพัฒนานิคม จำนวน 34 ป้าย
อ่าน 40 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี มอบบ้านเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (4 พ.ย. 2558)
วันนี้ (4 พฤศจิกายน 2558) เวลา 11.00 น.นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีมอบบ้านเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ครบ 5 รอบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 จำนวน 1 หลัง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทั้งมอบพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มอบป้ายทะเบียนบ้าน ตลอดจนสิ่งของจำเป็นเพื่อการอุปโภคบริโภค และทุนทรัพย์จำนวนหนึ่ง ให้แก่ครอบครัวนางพวง อ่วมน้อย อายุ 65 ปี ราษฎรบ้านซอย 27 สาย 2 ซ้าย หมู่ที่ 5 ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม
อ่าน 54 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี เปิดโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 6 (3 พ.ย. 2558)
วานนี้ (2 พฤศจิกายน 2558) เวลา 10.00 น. ที่ หอประชุมร่วมใจศรัทธา วัดพระบาทน้ำพุ ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดลพบุรี รุ่นที่ 6 ตามโครงการการบริหารพัฒนาคนและสังคมตามกลุ่มเป้าหมาย โดยมีท่านเจ้าคุณพระอุดมประชาทร เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ กล่าวสัมโมนียกถา และนายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับ
อ่าน 54 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจ้าอยู่หัว BIKE FOR DAD (30 ต.ค. 2558)
วันนี้ (30 ตุลาคม 2558) เวลา 10.00 น.จังหวัดลพบุรี จัดประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมจักรยาน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าหัว Bike for Dad เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 ที่ ห้องประชุมทานตะวัน ศาลากลางจังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี โดยมีนายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมฯ เพื่อให้การดําเนินการจัดกิจกรรมปั่นจักรยาน เฉลิมพระเกียรติฯของจังหวัดลพบุรี เป็นไปอย่างสมพระเกียรติ
จังหวัดลพบุรี ประชุมผู้นำเครือข่ายในงานพัฒนาชุมชน (30 ต.ค. 2558)
วันนี้ (30 ตุลาคม 2558) เวลา 14.00 น. ที่โรงแรมลพบุรีอินน์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรีสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี ได้จัดการประชุมผู้นำเครือข่ายในงานพัฒนาชุมชน โดยมี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วย นายรังสรรค์ ตันเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี และผู้นำกลุ่มองค์กรต่างๆในพื้นที่จังหวัดลพบุรี อาทิ สมาคมประชาอาสาพัฒนาชุมชน/ สมาคมพัฒนาสตรีละโว้ธานีจังหวัดลพบุรี /เครือข่ายกองทุนแม่แห่งแผ่นดิน จำนวนกว่า 80 คน เข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้นำกลุ่มองค์กรต่างๆ ได้แลกเปลี่ยนแนวคิดกับผู้บริหารจังหวัด และนำไปถ่ายทอดความรู้ในการพัฒนาสู่ภาคประชาชน ซึ่งจะก่อให้เกิดแรงบันดาลใจ และความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเองของประชาชน อันจะนำไปสู่ความมีคุณภาพชีวิตที่ดี และร่วมพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า
อ่าน 73 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดสัมมนา โครงการลดใช้พลังงานในภาครัฐ ของส่วนราชการ ปี 2558 (30 ต.ค. 2558)
วันนี้ (30 ตุลาคม 2558) เวลา 09.00 น. ที่โรงแรมลพบุรีอินน์ รีสอร์ท อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดการสัมมนา โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ของส่วนราชการจังหวัดลพบุรี ปี 2558 เพื่อชี้แจงวิธีการรายงานผลข้อมูลการใช้พลังงานของหน่วยงาน ผ่านโปรแกรมรายงานทางเว็บไซด์ รวมถึงแนวทางเทคนิค และกลยุทธ์ในการใช้พลังงานในหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตามตัวชี้วัดที่ 4 ระดับความสำเร็วของการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน ประจำปี 2558
อ่าน 83 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี แถลงข่าวการจัดงานประเพณีลอยกระทง “ย้อนยุค จอมพล ป. พิบูลสงคราม” ประจำปี 2558 (30 ต.ค. 2558)
วานนี้(29 ตุลาคม 2558) เวลา 17.00 น. ที่ บริเวณอนุสาวรีย์จอมพล ป.พิบูลสงคราม อำเภอเมืองลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี และนายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ร่วมกันแถลงข่าว การจัดงานประเพณี “ลอยกระทงย้อนยุคจอมพล ป. พิบูลสงคราม ประจำปี 2558” ซึ่งคณะกรรมการจัดงานฯและผู้มาร่วมงานแถลงข่าว ได้แต่งกายย้อนยุคสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็นการสะท้อนวัฒนธรรมการแต่งกายในสมัยนั้น ส่วนเอกลักษณ์ที่สำคัญของเครื่องแต่งกายสมัยนั้นที่พบเห็นเด่นชัดคือการเลือกสวมใส่เสื้อผ้าสีสดใสและมีหมวกเป็นเครื่องประดับ
อ่าน 87 ครั้ง
ผู้ว่าฯ ลพบุรี ร่วมประชุมพระสังฆาธิการจังหวัดลพบุรี (30 ต.ค. 2558)
วานนี้( 29 ตุลาคม 2558 ) เวลา 13.30 ณ วัดเขาดิน อ.พัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ร่วมประชุมกับพระสังฆาธิการ ระดับเจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ และพระเลขานุการ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้านการปกครอง การเผยแผ่ การศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห์ การสาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะห์ ให้ดำเนินงานไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
อ่าน 81 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี ปล่อยแถวจัดระเบียบสังคมและบูรณาการ ตามคำสั่ง คสช. (29 ต.ค. 2558)
วานนี้(28 ตุลาคม 2558) เวลา 21.00 น. ที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานพิธีปล่อยแถวชุดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมและบูรณาการ ตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2558 อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ในทาง และการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการ ในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ รวมถึงหอพัก และร้านเกมส์/อินเตอร์เน็ต โดยนำมาตรการทางกฎหมายไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและมีคุณค่า ก่อให้เกิดประโยชน์ของสังคมจังหวัดลพบุรีอย่างจริงจังและยั่งยืน โดยบูรณาการหน่วยงานในพื้นที่อำเภอเมืองลพบุรีเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 29 หน่วยงาน
อ่าน 75 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี ได้จัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน ตุลาคม 2558 (28 ต.ค. 2558)
วันนี้(28 ตุลาคม 2558) เวลา 10.00 น. นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน ตุลาคม 2558 พร้อมด้วย นายรังสรรค์ ตันเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจจังหวัดลพบุรี นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา องค์กรเอกชน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมทานตะวัน ศาลากลางจังหวัดลพบุรี สำหรับการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ได้จัดเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองท้องถิ่นช่วยแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนชาวลพบุรี
อ่าน 61 ครั้ง
พุทธศาสนิกชนจำนวนมาก ร่วมงานประเพณี ตักบาตรข้าวต้มลูกโยน “เขาพระงาม เทโวโรหณะ”เนื่อง ในเทศกาลวันออกพรรษา ที่จังหวัดลพบุรี (28 ต.ค. 2558)
วันนี้ (28 ตุลาคม 2558) เวลา 07.45 น.ที่ วัดสิริจันทรนิมิตรวรวิหาร หรือวัดเขาพระงาม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นำเหล่าพุทธศาสนิกชนจากทั่วสารทิศ กว่า 3,000 คน เข้าร่วมงานประเพณีทำบุญตักบาตรข้าวต้มลูกโยนและข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน 104 รูป ที่เดินลงจากไหล่เขาทางบันไดพญานาค 295 ขั้น เพื่อมารับบิณฑบาตจากพุทธศาสนิกชน เพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว เนื่องในเทศกาลวันออกพรรษา ซึ่งถือเป็นประเพณีเก่าแก่ของวัด และมีเอกลักษณ์สำคัญคือการแสดงพุทธประวัติอันงดงาม ขบวนแห่อลังการ มีความยาวกว่า 200 เมตร เป็นการจำลอง คล้ายวันที่พระพุทธเจ้า เสด็จจากเทวโลกลงมาสู่เมืองมนุษย์ พุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่าต่างพากันเฝ้ารับเสด็จองค์สัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อทำบุญตักบาตรอย่างเนืองแน่น
อ่าน 84 ครั้ง
จ.ลพบุรี จัดประชุมโครงการการบริหารจัดการน้ำครบวงจรบ้านหมี่ต้นแบบ (27 ต.ค. 2558)
วันนี้(27 ตุลาคม 2558) เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 10 ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมโครงการการบริหารจัดการน้ำครบวงจรบ้านหมี่ต้นแบบ โดยมี นายรังสรรค์ ตันเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย ปลัดจังหวัดลพบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทาลพบุรี โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุรี และมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี เข้าร่วมประชุม
อ่าน 98 ครั้ง
มูลนิธิคุณพุ่มโดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงประทานทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการ ที่จังหวัดลพบุรี (26 ต.ค. 2558)
วันนี้ (26 ตุลาคม 2558 ) เวลา 10.00 น. นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้เป็นประธานในพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม ที่ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6 อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ตามที่มูลนิธิคุณพุ่ม โดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้จัดตั้งโครงการ “ทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการในทูลนิธิคุณพุ่ม” เพื่อให้ผู้ปกครองนำไปพัฒนาบุตรหลาน ผู้พิการ ให้ได้รับการพัฒนาตามศักยภาพและการศึกษาที่ตรงตามความต้องการจำเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล โดยจัดสรรทุนการศึกษาให้แก่เด็กพิการทุกประเภทที่มีฐานะครอบครัวยากจนและขาดโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั่วประเทศ ซึ่งเด็กออทิสติกและเด็กพิการในเขตจังหวัดลพบุรี ได้รับการจัดสรรทุนการศึกษา ในปีการศึกษา 2558 จำนวน 111 ทุนๆ ละ 5,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 555,000 บาท
อ่าน 81 ครั้ง
จ.ลพบุรี เปิดอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้ บทบาทหน้าที่ ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติงานตามมาตรการความสำคัญเร่งด่วนส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (26 ต.ค. 2558)
วันนี้ (26 ตุลาคม 2558) เวลา 09.00 น. ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี ได้จัดให้มีการอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้ บทบาทหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานตามมาตรการความสำคัญเร่งด่วนส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้านบาท)และมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล โดยมี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดการอบรม ณ ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ให้ปฏิบัติงานด้วยความสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส ประหยัด เป็นธรรม มีประสิทธิภาพและตรวจสอบได้ และสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล
อ่าน 75 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 [28] 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 ถัดไป>>