หน้าหลัก >> เกาะติดลพบุรี

เกาะติดลพบุรี
จ.ลพบุรี เตรียมจัดตั้งตลาดน้ำบางขามวัดคุ้งท่าเลา และแหล่งท่องเที่ยวลุ่มน้ำบางขาม (05/05/2016)
วันที่ 3 พฤษภาคม 2559 เวลา 17.30 น. นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นางนวลจันทร์ แย้มศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ วัดคุ้งท่าเลา หมู่ที่ 6 ตำบลบางพึ่ง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ซึ่งอยู่ริมลำน้ำบางขาม เพื่อเตรียมจัดตั้งเป็นตลาดน้ำบางขาม และแหล่งท่องเที่ยวลุ่มน้ำบางขาม เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของอำเภอบ้านหมี่ และคาดหวังว่าตลาดน้ำบางขาม วัดคุ้งท่าเลา จะเป็นตลาดน้ำแห่งเดียวของจังหวัดลพบุรี ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวและเป็นแหล่งจำหน่ายผลผลิตของพี่น้องเกษตรกรและผู้ประกอบการ OTOP ต่อไป
อ่าน 103 ครั้ง
จ.ลพบุรี จัดประชุมคณะกรรมการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๙. (03/05/2016)
วันนี้ (๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙) เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี จัดประชุมคณะกรรมการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย และคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบกลั่นกรองผลิตภัณฑ์ที่สมัครเข้าคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ (OTOP Product Champion :OPC) เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจแนวทางและหลักเกณฑ์การคัดสรรฯ แก่คณะกรรมการฯ ให้มีมาตรฐานเป็นไปตามแนวทางเดียวกัน จำนวน ๕๐ คน ณ โรงแรมลพบุรีอินน์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ในโอกาสนี้ นายรังสรรค์ ตันเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ให้เกียรติมาบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมด้วย
อ่าน 109 ครั้ง
ส่วนราชการ จ.ลพบุรี ทำ MOU สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง (02/05/2016)
วันนี้ (2 พฤษภาคม 2559) เวลา 10.00 น. นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังให้กับส่วนราชการ ณ โรงแรมลพบุรีอินน์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
อ่าน 93 ครั้ง
จ.ลพบุรี มอบหม้อหุงข้าวไฟฟ้าให้ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าภาคกลาง จ.นครนายก เพื่อไว้หุงข้าวให้ลิงลพบุรีที่นำไปฝากเลี้ยงไว้ (29/04/2016)
วันนี้ (29 เมษายน 2559) เวลา 16.30 น. ที่ศาลากลางจังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายรังสรรค์ ตันเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้มอบหม้อหุงข้าวไฟฟ้า ขนาด 10 ลิตร จำนวน 1 ใบ ให้กับศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าภาคกลาง จังหวัดนครนายก โดยมีนายธงชัย เสี่ยงเทียนชัย นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้าศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าภาคกลาง จังหวัดนครนายก เป็นผู้รับมอบ เพื่อไว้ใช้ในการหุงข้าวให้ลิงของจังหวัดลพบุรีที่นำไปฝากเลี้ยงไว้
อ่าน 115 ครั้ง
จ.ลพบุรี จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่เกษตรกรและประชาชน (29/04/2016)
วันนี้ (29 เมษายน 2559) เวลา 09.00 น. ที่โรงเรียนบ้านดีลัง ตำบลดีลัง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี นายรังสรรค์ ตันเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ และโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดลพบุรี ปี 2559” โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ เกษตรกร ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนเข้าร่วมงานจำนวนกว่า 1,000 คน
อ่าน 126 ครั้ง
ผู้ว่าฯลพบุรี ส่งลิงที่ทำหมันแล้ว พักฟื้นศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่า ภาคกลาง จังหวัดนครนายก (28/04/2016)
จากการที่จังหวัดลพบุรี ได้ดำเนินการดูแลสุขภาพลิงและควบคุมประชากรลิง ระหว่างวันที่ 25 – 29 เมษายน 2559 สามารถจับลิงมาทำหมัน ถ่ายพยาธิ และรักษาโรค ได้แยกเป็นลิงเพศผู้ที่ทำหมัน จำนวน 53 ตัว ลิงเพศเมีย/ลิงเด็กทำการดูแลสุขภาพ จำนวน 44 ตัว รวม 97 ตัว และได้นำลิงทั้งหมด 97 ตัว ไปพักฟื้นที่ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าภาคกลาง จังหวัดนครนายก เมื่อวันที่ 25,26 เมษายน 2559 ซึ่งจาการดูแลสุขภาพและควบคุมประชากรลิงครั้งนี้ ทางจ้าหน้าที่ได้เก็บตัวอย่างเลือด รวมทั้งสารคัดหลั่งบริเวณช่องปากและทวารหนัก เพื่อจะเก็บตัวอย่างเชื้อโรค ที่ติดต่อระหว่างลิงด้วยกันหรือเชื้อโรคที่อาจติดต่อมาสู่คน ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ทางปศุสัตว์จะเก็บไว้แล้วป้อนข้อมูลให้สาธารณสุขจังหวัดลพบุรี เพื่อเป็นประโยชน์ในการวางแผนด้านสาธารณสุขต่อไป
อ่าน 133 ครั้ง
คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (อ.ค.ต.ป. )กลุ่มจังหวัด คณะที่ 1 ตรวจติดตามประเมินผลโครงการตำบลละ 5 ล้านบาท ในพื้นที่ จ.ลพบุรี (28/04/2016)
วันนี้ (28 เม.ย. 59) เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมพระปรางค์สามยอด ศาลากลางจังหวัดลพบุรี คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (อ.ค.ต.ป.) กลุ่มจังหวัด คณะที่ 1 นำโดย นายมนตรี เจนวิทย์การ อนุกรรมการฯ พร้อมด้วยคณะฯ เดินทางมาติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้านบาท) ในพื้นที่อำเภอเมืองลพบุรีและอำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี โดยมี นายรังสรรค์ ตันเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี , หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รายงานผลการดำเนินโครงการตามมาตรการฯ และนายเธียรชัย อัจฉริยพันธุ์ ปลัดจังหวัดลพบุรี นำลงพื้นที่
อ่าน 114 ครั้ง
ผู้ว่าฯลพบุรี ลงพื้นที่ตรวจแหล่งน้ำดิบที่ใช้ทำน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค ใน 3 อำเภอ รับมือภัยแล้ง (28/04/2016)
โดยจุดแรกเดินทางไปสถานีผลิตน้ำหนองม่วง ของการประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 9 ตำบลหนองม่วง อำเภอหนองม่วง พบว่าใช้น้ำจากบ่อบาดาลมาผลิตเป็นน้ำประปา มีจำนวน 3 บ่อ จ่ายให้กับประชาชนใน 3 ตำบล แต่ขณะนี้สามารถสูบได้เพียง 1 บ่อใช้กำลังการผลิต 40 คิว/ชั่วโมง ซึ่งต่ำกว่าปกติที่ใช้กำลังการผลิต 85 คิว/ชั่วโมง ทำให้น้ำไหลอ่อน ทางการประปาส่วนภูมิภาคได้แก้ปัญหาโดยการนำรถบรรทุกน้ำไปแจกจ่ายให้ประชาชนทุกวันจันทร์ พุธ และศุกร์ ส่วนในระยะยาวได้มีการขุดบ่อสำรองเนื้อที่ 50 ไร่พร้อมติดตั้งระบบเครื่องสูบน้ำไว้เรียบร้อยแล้ว
อ่าน 86 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด (ค่ายวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครอง) จังหวัดลพบุรี ประจำปี 2559 (26/04/2016)
วันนี้ (26 เมษายน 2559) เวลา 11.00 น.นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด ค่ายวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครองจังหวัดลพบุรี ประจำปี 2559 ณ กองพลาธิการส่งกำลังทางอากาศ ศูนย์สงครามพิเศษ ค่ายเอราวัณ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
อ่าน 453 ครั้ง
กลุ่มจิตอาสา เติมมุมสดใสให้ลพบุรีด้วยภาพวาดบนผนังกำแพง (26/04/2016)
วานนี้ (25 เมษายน 2559) ที่สวนสัตว์ลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี กลุ่มจิตอาสา ร่วมกันทำกิจกรรมพัฒนาพื้นที่ให้น่าอยู่ ด้วยการแปลงผนังที่มอมแมมกลายเป็นภาพสีสันสดใส งดงาม เป็นภาพแบบเด็กๆบ้าง ภาพเหมือนจริงบ้าง เป็นสื่อผสมกันในหลายๆรูปแบบ เพื่อหวังให้คนที่ผ่านไปมา และคนในพื้นที่มองแล้วสบายตา เห็นแล้วสบายใจ และเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวของจังหวัดลพบุรีให้กลับมาคึกคักอีกครั้ง หลังจากคนส่วนมากจะไปเดินตามห้างสรรพสินค้า
อ่าน 158 ครั้ง
ปฏิบัติการวันแรกการดูแลสุขภาพลิงและควบคุมประชากรลิงของจังหวัดลพบุรี (25/04/2016)
ในวันนี้ (25 เมษายน 2559) ทางเจ้าหน้าที่ได้ทำการปิดกรง ได้ลิงเพศผู้ จำนวน 9 ตัว และได้นำลิงทั้ง 9 ตัว มาที่ โรงพยาบาลลิงลพบุรี ที่สวนสัตว์ลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี เพื่อให้ทีมสัตวแพทย์ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 สาขาสระบุรี กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองลพบุรี เจ้าหน้าที่องค์การสวนสัตว์ และสวนสัตว์ลพบุรี ทำการผ่าตัดทำหมันลิง ถ่ายพยาธิ และรักษาโรคผิวหนังของลิง หลังจากนั้นจะดูแลรักษาอาการหลังการผ่าตัด ก่อนเคลื่อนย้ายไปฝากเลี้ยงที่ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าภาคกลาง จังหวัดนครนายกเป็นการชั่วคราว และจะนำกลับมายังจังหวัดลพบุรี เมื่อสถานที่รองรับที่จังหวัดจัดทำไว้มีความพร้อม
อ่าน 83 ครั้ง
จังหวัดลพบุรีจัดพิธีวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช (25/04/2016)
เช้าวันนี้(25 เมษายน 2559)เวลา 09.00 น ที่ หอประชุมอำเภอเมืองลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานวางพวงมาลาถวายราชสักการะ และจุดธูป เทียนเครื่องทองน้อย อ่านประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงปรีชาสามารถ กล้าหาญ เด็ดเดี่ยว สร้างความเป็นเอกราชให้แก่ชาติไทย มีหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก
อ่าน 91 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี ติดตั้งกรงดักลิงเพื่อดูแลสุขภาพลิง และควบคุมประชากรลิง (22/04/2016)
วันนี้(22 เมษายน 2559) เวลา 14.00 น.จังหวัดลพบุรี โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 สาขาสระบุรี ได้ติดตั้งกรงดักลิง จำนวน 1 กรง บริเวณตลาดมโนราห์ อำเภอเมืองลพบุรี (กลุ่มเป้าหมายแห่งแรก) โดยจะตั้งกรงไว้สัก 2 วัน เพื่อให้ลิงเข้ามากินอาหารและคุ้นกับกรง และในวันที่ 25 เมษายนจะทำการปิดกรง หลังจากนั้นจะทำการผ่าตัดทำหมันลิง ถ่ายพยาธิ และรักษาโรคผิวหนังของลิง รวมทั้งการดูแลรักษาอาการหลังการผ่าตัด และเคลื่อนย้ายไปฝากเลี้ยงที่ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าภาคกลาง จังหวัดนครนายก และจะนำกลับมายังจังหวัดลพบุรี เมื่อสถานที่รองรับที่จังหวัดจัดทำไว้มีความ
อ่าน 134 ครั้ง
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลพบุรี จัดโครงการให้ความรู้ ความเข้าใจ เรื่อง การประกันสังคม มาตรา 40 แก่แรงงานนอกระบบ ในจังหวัดลพบุรี (22/04/2016)
วันนี้ (22 เมษายน 2559) เวลา 09.00 น. ที่ห้องชลสิทธิ์ โรงแรมลพบุรีเรสซิเดนซ์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายรังสรรค์ ตันเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ เรื่อง การประกันสังคมมาตรา 40 แก่แรงงานนอกระบบ ในจังหวัดลพบุรี เพื่อสร้างความเชื่อถือ เชื่อมั่นแก่แรงงานนอกระบบที่จะสมัครเข้ารับความคุ้มครองกับประกันสังคม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้ประกันตนมาตรา 40 และแกนนำเครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน ประชาชนทั่วไป จำนวน 150 คน
อ่าน 150 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี เร่งขุดเจาะบ่อบาดาลในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา หลังแหล่งน้ำธรรมชาติวิกฤติภัยแล้ง จนเกิดปัญหาขาดแคลนน้ำ กระทบสัตว์ป่าโดยเฉพาะช้าง (22/04/2016)
วานนี้ (21 เมษายน 2559) เวลา 13.00 น. ที่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา ตำบลกุดตาเพชร อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี ว่าที่ร้อยตรี ทรงพล แป้นแก้ว นายอำเภอลำสนธิ และนายวสันต์ กล่อมจินดา หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 3 จังหวัดสระบุรี ลงพื้นที่สำรวจการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 2 บ่อ ได้แก่บริเวณกิโลเมตรที่ 8 และกิโลเมตรที่ 10 ในป่าซับลังกา
อ่าน 113 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี เปิดร้านค้า ชุมชนพาณิชย์ เพื่อชาวลพบุรี ในรูปแบบประชารัฐ (22/04/2016)
วันที่ 21 เม.ย.59 เวลา 13.30 น. นายวุฒิชัย ดวงรัตน์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดร้านค้าชุมชนพาณิชย์ เพื่อชาวลพบุรี ณ บริเวณชั้น 2 บิ๊กซี สาขา ลพบุรี ( สาขา 1) โดยมี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับ จากการที่กระทรวงพาณิชย์ มีนโยบายสำคัญในการส่งเสริมสนับสนุนผู้ผลิต ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น ให้ใช้ภูมิปัญญาและทรัพยากรในชุมชน ได้ผลิตและพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพและมีมาตรฐาน ตลอดจนการสนับสนุนการเพิ่มช่องทางการตลาดจำหน่วยสินค้าให้มากขึ้น โดยการช่วยเหลือให้ผู้ประกอบการรายย่อย มีแหล่งจำหน่ายสินค้า และเป็นการพบปะผู้บริโภคโดยตรง ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างโอกาส สร้างรายได้ให้แก่กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน และท้องถิ่นภายในจังหวัดลพบุรี ซึ่งร้านค้าชุมชนพาณิชย์ แห่งนี้ เป็นแห่งที่ 3 ที่บริหารงานในรูปแบบ ประชารัฐ โดยมีภาครัฐ
อ่าน 160 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดพิธีบวงสรวงศาลพระกาฬ เพื่อดูแลสุขภาพลิง และควบคุมประชากรลิง (22/04/2016)
สืบเนื่องจากปัจจุบันนี้ ประชากรลิงในพื้นที่โดยรอบศาลพระกาฬ ปรางค์สามยอด และพื้นที่ใกล้เคียง มีเป็นจำนวนมาก ลิงบางส่วนได้ก่อความเดือดร้อนแก่ร้านค้า ผู้พักอาศัย แต่ลิงเป็นเสน่ห์ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวที่มาเยือนจังหวัดลพบุรีเป็นจำนวนมาก เช่นกัน จากประชากรลิงที่เพิ่มจำนวนมากขึ้น ทำให้มีข้อเสนอแนะว่า ทางราชการจำเป็นต้องหาแนวทางควบคุมให้มีจำนวนลิงที่เหมาะสม รวมทั้งการดูแลสุขภาพลิงเพื่อป้องกันโรคติดต่อต่างๆ จังหวัดลพบุรี จึงได้มอบหมายให้ สำนักงาน ปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 สาขาสระบุรี กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองลพบุรี ดำเนินการวิเคราะห์ วางแผนดูแลสุขภาพลิง
อ่าน 176 ครั้ง
จ.ลพบุรี ประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าระดับจังหวัด (คปป.จ.ลบ.) (18/04/2016)
วันนี้ (18 เมษายน 2559) เวลา 13.30 น. ที่ ห้องประชุมทานตะวัน ศาลากลางจังหวัดลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 1/2559 โดยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าแห่งชาติ (คปป.) ได้มีคำสั่งที่ 7/2552 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2552 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าจังหวัดทุกจังหวัด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน มีผู้แทนจากส่วนราชการต่างๆ เป็นอนุกรรมการ
อ่าน 91 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี สรุปยอดการเกิดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์วันสุดท้าย ( 17 เมษายน 59) เกิดอุบัติเหตุ 2 ครั้ง บาดเจ็บ 2 คน (18/04/2016)
สรุปสถิติการเกิดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2559 ของจังหวัดลพบุรี ตั้งแต่วันที่ 11-17 เมษายน 2559 เกิดอุบัติเหตุทั้งสิ้น 45 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 39 คน และมีผู้เสียชีวิต 9 คน ผู้เสียชีวิตรายที่ 9 คือนายทวิช ขันทอง อายุ 16 ปี ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ตัดหน้ารถยนต์ส่วนบุคคล เหตุเกิดเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2559 และได้เสียชีวิตเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2559 เวลา 00.20 น.ที่โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช
อ่าน 131 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี สรุปยอดการเกิดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ วันที่ 6 ( 16 เมษายน 59) เกิดอุบัติเหตุ 5 ครั้ง บาดเจ็บ 5 คน (17/04/2016)
สรุปสถิติการเกิดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2559 ของจังหวัดลพบุรี ตั้งแต่วันที่ 11-16 เมษายน 2559 เกิดอุบัติเหตุทั้งสิ้น 43 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 38 คน และมีผู้เสียชีวิต 8 คน ผู้เสียชีวิตรายที่ 8 คือนายชำนาญ ตรัสงาม อายุ 55 ปีผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ได้เสียชีวิตเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2559 เวลา 15.00 น.ที่โรงพยาบาลบ้านหมี่ (เหตุเกิดเมื่อวันที่ 13 เม.ย.59)
อ่าน 104 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 [28] 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 ถัดไป>>