หน้าหลัก >> เกาะติดลพบุรี

เกาะติดลพบุรี
กกต.ลพบุรี ทดสอบระบบเครื่องอ่านบัตรประชาชน Smart Card Reader (05/08/2016)
วันนี้(5 สิงหาคม 2559) เวลา 13.00 น. ที่หน่วยออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญนอกเขตจังหวัด สนามกีฬาพระราเมศวร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลพบุรี ได้ทดสอบระบบเครื่องอ่านบัตรประชาชน หรือ สมาร์ด การ์ด รีดเดอร์ ซึ่ง กกต.นำมาทดลองใช้ในขั้นตอนการแสดงตนในการออกเสียงประชามตินอกเขตจังหวัดเป็นครั้งแรก โดยนำร่องใช้ในพื้นที่จำนวน 2 จังหวัด ได้แก่จังหวัดลพบุรี และปราจีนบุรี ที่จังหวัดลพบุรีจะใช้เครื่องดังกล่าว จำนวน 3 เครื่องที่หน่วยออกเสียงประชามตินอกเขตจังหวัด เมื่อผู้มีสิทธิออกเสียงนำบัตรประชาชนเสียบกับเครื่องซึ่งเชื่อมโยงระบบกับคอมพิวเตอร์ซึ่งมีโปรแกรมอ่านบัตรประชาชนไว้ ระบบจะอ่านข้อมูลและแสดงผลให้ทราบว่าเป็นผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิออกเสียงนอกเขตจังหวัดไว้หรือไม่ หากลงทะเบียนไว้ก็สามารถเข้าไปใช้สิทธิออกเสียงในหน่วยออกเสียงได้เลยโดยไม่ต้องเซนชื่อในเอกสารของ กกต. เหมือนหน่วยเลือกตั้งอื่นๆ
อ่าน 132 ครั้ง
ลพบุรีคึกคัก ผู้ว่าฯ นำปั่นรณรงค์กระตุ้นการใช้สิทธิออกเสียงประชามติ รอบเมืองเช้านี้ (04/08/2016)
เมื่อเวลา 8.30 น. วันนี้ (4 ส.ค.59) ที่บริเวณลานพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 ภายในบริเวณศาลากลางจังหวัดลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม Big Day “รวมพลคนลพบุรี ออกเสียงประชามติ” โดยนำกลุ่มพลังมวลชนชาวจังหวัดลพบุรีทุกสาขาอาชีพปั่นจักรยานรณรงค์ให้ออกไปใช้สิทธิออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ในวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2559
อ่าน 128 ครั้ง
คณะครู นักเรียน โรงเรียนพระนารายณ์ จ.ลพบุรี จัดขบวนออกรณรงค์เชิญชวน ประชาชนผู้มีสิทธิออกเสียง ใช้สิทธิ 7 ส.ค.นี้ (04/08/2016)
วันนี้ (4 สิงหาคม 2559) เวลา 08.30 น. คณะครูและนักเรียน จากโรงเรียนพระนารายณ์ จังหวัดลพบุรี จำนวนกว่า 200 คน ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ เชิญชวนให้ประชาชนผู้มีสิทธิออกเสียง บริเวณรอบๆโรงเรียน ออกไปใช้สิทธิ์ลงประชามติ รับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ ที่จะมีขึ้นในวันที่อาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2559 นี้ เพื่อกระตุ้นให้พี่น้องประชาชน เกิดการตื่นตัวในการออกไปใช้สิทธิ์ลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ โดยในการรณรงค์ครั้งนี้ เด็กนักเรียนโรงเรียนพระนารายณ์ ได้จัดทำป้ายเชิญชวนและข้อความต่างๆ รวมทั้งได้ประกาศเชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิไปลงประชามติด้วย
อ่าน 192 ครั้ง
กรมทรัพยากรธรณี จัดประชุมระดมความคิดเห็นมุมมองการบริหารจัดการทรัพยากรแร่ของประเทศไทย ที่จังหวัดลพบุรี (04/08/2016)
วันนี้(4 สิงหาคม 2559) เวลา 09.30 น. ที่ โรงแรมลพบุรีอินน์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายทศพร นุชอนงค์ อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม ระดมความคิดเห็นเรื่องมุมมองการบริหารจัดการทรัพยากรแร่ของประเทศไทย ครั้งที่ 4 และบรรยายพิเศษเรื่องบทบาทภาครัฐในการบริหารจัดการทรัพยากรแร่ของประเทศไทย โดยมีหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา ผู้ประกอบกิจการเหมืองแร่ ผู้ใช้ประโยชน์จากแร่ ผู้แทนองค์กรอิสระ และเครือข่ายภาคประชาชนผู้ได้รับผลประโยชน์จากทรัพยากรแร่ จำนวน 200 คนเข้าร่วมประชุม
อ่าน 154 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติและประเด็นคำถามเพิ่มเติม (03/08/2016)
วันนี้ (3 ส.ค. 59) นายรังสรรค์ ตันเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติและประเด็นคำถามเพิ่มเติม ที่หอประชุมสำนักงานเทศบาลเมืองเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี ซึ่งจังหวัดลพบุรีร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลพบุรี จัดขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นตามมาตรา 7 แห่งราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2559 และเปิดโอกาสให้มีการแสดงความคิดเห็นในระดับจังหวัดทั้งฝ่ายเห็นชอบและฝ่ายที่ไม่เห็นชอบ ได้มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้งเพื่อประชาสัมพันธ์และรณรงค์รวมทั้งกระตุ้นให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิอออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญในวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2559 ที่จะถึงนี้เป็นจำนวนมากที่สุด
อ่าน 142 ครั้ง
ลพบุรี คณะครู นักเรียน เดินรณรงค์ เชิญชวนมาใช้สิทธิออกเสียงประชามติ (03/08/2016)
วานนี้ (2 สิงหาคม 2559) เวลา 10.00 น. คณะครูและนักเรียน จากโรงเรียนเทศบาล 2 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี จำนวนกว่า 300 คน เดินถือป้ายและธง รณรงค์ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนให้ประชาชนชาวลพบุรี บริเวณตลาดเทศบาลเมืองลพบุรีและรอบพระนารายณ์ราชนิเวศน์ ออกไปใช้สิทธิ์ลงประชามติ รับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ เพื่อกระตุ้นให้พี่น้องประชาชนชาวลพบุรี เกิดการตื่นตัวในการออกไปใช้สิทธิ์ลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ในวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2559 นี้
อ่าน 116 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดประชุมชี้แจง "ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับลงประชามติ)" (02/08/2016)
วันนี้ (2 สิงหาคม 2559) เวลา 10.00 น. ที่ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการเปิดโครงการประชุมชี้แจง ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับลงประชามติ)" โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็น อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และวิทยากร ครู ก ข และ ค ทั้ง 11 อำเภอของจังหวัดลพบุรี จำนวน 385 คน เข้าร่วมการประชุม โดยมีทีมวิทยากร ครู ก จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.13 และกกต.จังหวัดลพบุรี มาบรรยายให้ความรู้
อ่าน 91 ครั้ง
จ.ลพบุรี จัดโครงการ “คุณลุงผู้ว่าฯ พบนักเรียน นักศึกษา” ณ โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ฯ (02/08/2016)
วันนี้(2 สิงหาคม 2559) เวลา 08.00 น. นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ และภาคเอกชน ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ แผ่เมตตา กล่าวคำปฏิญาณตนเป็นพสกนิกรที่ดี ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ร่วมกับคณะ ครู นักเรียน โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ฯ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ตามโครงการ “คุณลุงผู้ว่าฯ พบนักเรียน นักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559” ของศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดลพบุรี เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับนักเรียน และการสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
อ่าน 90 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี ประชุมเตรียมการจัดเวทีแสดงความคิดเห็นร่างรัฐธรรมและประเด็นเพิ่มเติม (02/08/2016)
วานนี้ ( 1 ส.ค.59) เวลา 15.00 น. นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดเวทีแสดงความคิดเห็นร่างรัฐธรรมนูญและประเด็นเพิ่มเติม ณ ห้องประชุมพระปรางค์สามยอด ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี โดยมีนายรังสรรค์ ตันเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พลเอกประยุทธ์ เมฆวิชัย ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลพบุรี นายสุรกิจ โป่งฟ้า ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลพบุรี และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม
อ่าน 113 ครั้ง
สำนักงานขนส่งจังหวัดลพบุรี แถลงข่าวการประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวยจังหวัดลพบุรี หมวดอักษร “กบ ” คือกิจการงานดี บารมีหนุนนำ (01/08/2016)
วันนี้(1 สิงหาคม 2559)เวลา 14.00น. นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานแถลงข่าวการประมูลเลขทะเบียนสวย ณ ห้องซูซู ภายในโรงแรมลพบุรีอินน์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรีโดยสำนักงานขนส่งจังหวัดลพบุรี ได้กำหนดจัดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถ ซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชน หมวดอักษร กบ จำนวน 301 เลขหมายโดยจะเปิดประมูลอย่างเป็นทางการในวันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2559 และในวันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2559 รวมระยะเวลา 2 วัน ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.00 น. เป็นต้นไป ณ แหล่งสมาคมหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษจังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี
อ่าน 156 ครั้ง
มูลนิธิโรงพยาบาลอานันทมหิดลร่วมกับโรงพยาบาลอานันทมหิดล จัดการแข่งขัน เดิน - วิ่ง การกุศลเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชินี (31/07/2016)
วันนี้ (31 กรกฎาคม 2559) เวลา 06.00 น. มูลนิธิโรงพยาบาลอานันทมหิดล ร่วมกับโรงพยาบาลอานันทมหิดล จัดการแข่งขัน เดิน-วิ่ง การกุศลเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชินี (รพ.อ.ป.ร. มาราธอน 2016) ชิงถ้วยเกียรติยศ พลเอก ธีรชัย นาควานิช ผู้บัญชาการทหารบก เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา เพื่อจัดหารายได้ให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลอานันทมหิดล ในการจัดหาเครื่องมือแพทย์ที่มีประสิทธิภาพและทันสมัยและสนับสนุนการบริการทางการแพทย์ต่างๆของโรงพยาบาลอานันทมหิดลและเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนรวมถึงสมาคม ชมรมที่เกี่ยวข้องด้านการสร้างเสริมสุขภาพ
อ่าน 166 ครั้ง
ผู้ว่าฯลพบุรี นำพสกนิกรทุกหมู่เหล่าจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (29/07/2016)
วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 เวลา 18.00 น. ที่ สวนราชานุสรณ์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุ่มพลังมวลชน และประชาชนชาวลพบุรี เข้าร่วมพิธีจำนวนมาก
อ่าน 117 ครั้ง
จ.ลพบุรี จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (29/07/2016)
วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 เวลา 17.00 น. ณ บริเวณท่าน้ำวัดเชิงท่า อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พระสงฆ์ และประชาชนชาวลพบุรี ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 28 กรกฎาคม 2559 ซึ่งในปีนี้ ทรงเจริญพระชนมายุ 64 พรรษา เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดี และถวายเป็นพระราชกุศล
อ่าน 113 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 28 กรกฎาคม 2559 (29/07/2016)
วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 เวลา 07.00 น.นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นำประชาชนชาวจังหวัดลพบุรี ทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 28 กรกฎาคม 2559 ณ สวนราชนุสรณ์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
อ่าน 109 ครั้ง
กระทรวงคมนาคมจัดฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาภัยในภาคคมนาคม ประจำปี 2559 ครั้งที่ 2 ที่จังหวัดลพบุรี (27/07/2016)
เมื่อเวลา 09.00น.วันนี้(27 กรกฎาคม 2559) นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาภัยในภาคคมนาคม ประจำปี 2559 ครั้งที่ 2 บริเวณจุดตัดทางรถไฟคอกระบือ ตำบลโคกกะเทียม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ซึ่งทางกระทรวงคมนาคม ได้ทำการฝึกซ้อมแผนเป็นประจำทุกปี การฝึกซ้อมแผนฯ ในครั้งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกซ้อมตามแผนปฏิบัติการการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ ระดับกระทรวง ด้านคมนาคม ของกระทรวงคมนาคม โดยได้มีการฝึกบนโต๊ะ ที่เรียกว่า Table Top Exercise : CPX ไปแล้ว และในครั้งนี้จะเป็นการฝึกซ้อมเต็มรูปแบบ ที่เรียกว่า Full Scale Exercise : FSX
อ่าน 175 ครั้ง
ลพบุรี ส่งลิงไปยังจังหวัดฉะเชิงเทราตามแผนควบคุมประชากรลิง ก่อนปรับปรุงสถานที่ที่เหมาะเพื่อนำกลับลพบุรี (27/07/2016)
ที่โรงพยาบาลสัตว์ลพบุรี ภายในสวนสัตว์ลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ ส่งขบวนรถบรรทุกลิง จำนวน 30 ตัว ไปฝากเลี้ยงที่สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่ากระบกคู่ อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา หลังผ่านการตรวจหาความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด พยาธิในเม็ดเลือด เชื้อที่จะสามารถติดต่อระหว่างสัตว์สู่คน เช่น โรคเมลิออยโดซิส โรคฉี่หนู วัณโรค และโรคแท้งติดต่อ พร้อมทั้งทำหมันลิงเพศผู้เพื่อควบคุมประชากรลิงให้เหมาะสมตามแผนควบคุมประชากรลิงของจังหวัดลพบุรี
อ่าน 55 ครั้ง
ผู้ว่าฯลพบุรี วางแผนรุกโค้งสุดท้ายออกเสียงร่างรัฐธรรมนูญ หวังกลุ่มเป้าหมายออกมาใช้สิทธิให้มากที่สุด (26/07/2016)
นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี กล่าวว่า การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญในวันที่ 7 สิงหาคม 2559 นี้ เป็นภารกิจที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เน้นย้ำให้ทุกส่วนราชการร่วมกันประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้มีสิทธิออกเสียงได้เข้าใจในเนื้อหาของร่างรัฐธรรมนูญ และมาใช้สิทธิออกเสียงอย่างทั่วถึงให้มากที่สุด จังหวัดลพบุรีได้ร่วมสนับสนุนการดำเนินการของ กกต. โดยการประชุมหารือกับ 4 กลุ่มหลัก ได้แก่ กลุ่มสถานศึกษาในจังหวัดลพบุรี ซึ่งเป็นสถานที่ออกเสียงประชามติ ให้ดูแลความเรียบร้อยของสถานที่และเอกสารที่ติดประกาศ สถานประกอบการขนาดใหญ่ซึ่งมีลูกจ้างมากกว่า 1,000 คน เพื่อขอความร่วมมือจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ทางจังหวัดมอบให้ ผ่านเสียงตามสายในสถานประกอบการให้ลูกจ้างเกิดความตื่นตัวในการไปออกเสียงประชามติ
อ่าน 64 ครั้ง
ลพบุรี ควบคุมประกรลิงในกลุ่มที่2 บริเวณสระแก้วและบริเวณแยกเอราวัณ (26/07/2016)
วันที่ 25 กรกฎาคม 2559 เวลา 12.00 น. ที่โรงพยาบาลลิงลพบุรี สวนสัตว์ลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้เดินทางไปดูการปฏิบัติการดูแลสุขภาพลิงและควบคุมจำนวนประชากรลิงกลุ่มที่2 ที่อยู่บริเวณสระแก้วและบริเวณแยกเอราวัณ" นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี กล่าวว่า จังหวัดลพบุรีโดย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ร่วมกับสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (สาขาสระบุรี) และเทศบาลเมืองลพบุรี ได้ร่วมกันสำรวจ วิเคราะห์ วางแผนดูแลสุขภาพลิง รวมทั้งควบคุมประชากรลิงให้เหมาะสม โดยจุดแรก ได้เคลื่อนย้ายลิงที่บริเวณตลาดมโนราห์ไปฝากเลี้ยงที่ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าภาคกลางจังหวัดนครนายกเรียบร้อยแล้ว สำหรับจุดที่สองได้สำรวจประชากรลิงบริเวณสระแก้วและแยกเอราวัณถึงบริเวณโรงพยาบาลพระนารายณ์ โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี พบว่ามีลิง จำนวน 49 ตัว ซึ่งลิงกลุ่มนี้ได้ก่อปัญหาแย่งชิงอาหารของประชาชนและบางส่วนได้ก่อปัญหาทำให้ระบบไฟฟ้าของโรงพยาบาลชำรุดเสียหายส่งผลกระทบต่อการรักษาคนไข้ โดยมีลิงวัยรุ่นและตัวเต็มวัยเพศผู้ที่จะทำหมันเพื่อควบคุมประชากรลิง จำนวน 17 ตัว
อ่าน 81 ครั้ง
มูลนิธิเมาไม่ขับ ลงพื้นที่จังหวัดลพบุรี มอบสื่อรณรงค์เชิญชวนประชาชนไปลงประชามติ ในวันที่ 7สิงหาคม 2559 (22/07/2016)
วันนี้(22 กรกฎาคม 2559) เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี ศาลากลางจังหวัดลพบุรี นายสุรสิทธิ์ ศิลปงาม ผู้จัดการมูลนิธิเมาไม่ขับ พร้อมคณะได้เดินมามอบสื่อรณรงค์เชิญชวนประชาชนไปลงประชามติ ในวันที่ 7 สิงหาคม 2559 ภายใต้คำขวัญ "รักประชาธิปไตย ไปลงประชามติ รักตัวกลัวตาย เมาไม่ขับ" และร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความร่วมมือรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนกับผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องได้แก่ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี ขนส่งจังหวัดลพบุรี แขวงการทางจังหวัดลพบุรี คปภ.จังหวัดลพบุรี ทางหลวงจังหวัดลพบุรี กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี สาธารณสุขจังหวัดลพบุรี บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประภัยจากรถจำกัด สาขาลพบุรี ประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี และสื่อมวลชนจังหวัดลพบุรี
อ่าน 94 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี( Field Day) พร้อมบริการการเกษตรเพื่อเริ่มฤดูกาลผลิตใหม่ ปี2559 และวันสาธิตการถ่ายทอดเทคโนโลยีไถระเบิดดินดาน(มันสำปะหลัง) (22/07/2016)
วานนี้(21 กรกฎาคม 2559) เวลา 11.00 น.ที่โรงเรียนบ้านวังทอง ตำบลเขารวก อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี(Field Day)พร้อมบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559 และวันสาธิตการถ่ายทอดเทคโนโลยีระเบิดดินดานไร่มันสำปะหลัง เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มต้นการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาที่เหมาะสมกับพื้นที่ในการวางแผนการผลิต การเข้าถึงปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ การลดความเสี่ยงของผลผลิต การเชื่อมโยงเครือข่ายการบริหารจัดการ และให้เกิดความเข้มแข็ง ซึ่งศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร ตำบลเขารวก อำเภอลำสนธิ ได้มีการจัดเตรียมองค์ความรู้ที่จำเป็นสำหรับเกษตรกร
อ่าน 142 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 [29] 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 ถัดไป>>