หน้าหลัก >> เกาะติดลพบุรี

เกาะติดลพบุรี
จ.ลพบุรี จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (29/07/2016)
วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 เวลา 17.00 น. ณ บริเวณท่าน้ำวัดเชิงท่า อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พระสงฆ์ และประชาชนชาวลพบุรี ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 28 กรกฎาคม 2559 ซึ่งในปีนี้ ทรงเจริญพระชนมายุ 64 พรรษา เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดี และถวายเป็นพระราชกุศล
อ่าน 113 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 28 กรกฎาคม 2559 (29/07/2016)
วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 เวลา 07.00 น.นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นำประชาชนชาวจังหวัดลพบุรี ทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 28 กรกฎาคม 2559 ณ สวนราชนุสรณ์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
อ่าน 108 ครั้ง
กระทรวงคมนาคมจัดฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาภัยในภาคคมนาคม ประจำปี 2559 ครั้งที่ 2 ที่จังหวัดลพบุรี (27/07/2016)
เมื่อเวลา 09.00น.วันนี้(27 กรกฎาคม 2559) นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาภัยในภาคคมนาคม ประจำปี 2559 ครั้งที่ 2 บริเวณจุดตัดทางรถไฟคอกระบือ ตำบลโคกกะเทียม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ซึ่งทางกระทรวงคมนาคม ได้ทำการฝึกซ้อมแผนเป็นประจำทุกปี การฝึกซ้อมแผนฯ ในครั้งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกซ้อมตามแผนปฏิบัติการการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ ระดับกระทรวง ด้านคมนาคม ของกระทรวงคมนาคม โดยได้มีการฝึกบนโต๊ะ ที่เรียกว่า Table Top Exercise : CPX ไปแล้ว และในครั้งนี้จะเป็นการฝึกซ้อมเต็มรูปแบบ ที่เรียกว่า Full Scale Exercise : FSX
อ่าน 174 ครั้ง
ลพบุรี ส่งลิงไปยังจังหวัดฉะเชิงเทราตามแผนควบคุมประชากรลิง ก่อนปรับปรุงสถานที่ที่เหมาะเพื่อนำกลับลพบุรี (27/07/2016)
ที่โรงพยาบาลสัตว์ลพบุรี ภายในสวนสัตว์ลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ ส่งขบวนรถบรรทุกลิง จำนวน 30 ตัว ไปฝากเลี้ยงที่สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่ากระบกคู่ อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา หลังผ่านการตรวจหาความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด พยาธิในเม็ดเลือด เชื้อที่จะสามารถติดต่อระหว่างสัตว์สู่คน เช่น โรคเมลิออยโดซิส โรคฉี่หนู วัณโรค และโรคแท้งติดต่อ พร้อมทั้งทำหมันลิงเพศผู้เพื่อควบคุมประชากรลิงให้เหมาะสมตามแผนควบคุมประชากรลิงของจังหวัดลพบุรี
อ่าน 54 ครั้ง
ผู้ว่าฯลพบุรี วางแผนรุกโค้งสุดท้ายออกเสียงร่างรัฐธรรมนูญ หวังกลุ่มเป้าหมายออกมาใช้สิทธิให้มากที่สุด (26/07/2016)
นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี กล่าวว่า การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญในวันที่ 7 สิงหาคม 2559 นี้ เป็นภารกิจที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เน้นย้ำให้ทุกส่วนราชการร่วมกันประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้มีสิทธิออกเสียงได้เข้าใจในเนื้อหาของร่างรัฐธรรมนูญ และมาใช้สิทธิออกเสียงอย่างทั่วถึงให้มากที่สุด จังหวัดลพบุรีได้ร่วมสนับสนุนการดำเนินการของ กกต. โดยการประชุมหารือกับ 4 กลุ่มหลัก ได้แก่ กลุ่มสถานศึกษาในจังหวัดลพบุรี ซึ่งเป็นสถานที่ออกเสียงประชามติ ให้ดูแลความเรียบร้อยของสถานที่และเอกสารที่ติดประกาศ สถานประกอบการขนาดใหญ่ซึ่งมีลูกจ้างมากกว่า 1,000 คน เพื่อขอความร่วมมือจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ทางจังหวัดมอบให้ ผ่านเสียงตามสายในสถานประกอบการให้ลูกจ้างเกิดความตื่นตัวในการไปออกเสียงประชามติ
อ่าน 64 ครั้ง
ลพบุรี ควบคุมประกรลิงในกลุ่มที่2 บริเวณสระแก้วและบริเวณแยกเอราวัณ (26/07/2016)
วันที่ 25 กรกฎาคม 2559 เวลา 12.00 น. ที่โรงพยาบาลลิงลพบุรี สวนสัตว์ลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้เดินทางไปดูการปฏิบัติการดูแลสุขภาพลิงและควบคุมจำนวนประชากรลิงกลุ่มที่2 ที่อยู่บริเวณสระแก้วและบริเวณแยกเอราวัณ" นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี กล่าวว่า จังหวัดลพบุรีโดย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ร่วมกับสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (สาขาสระบุรี) และเทศบาลเมืองลพบุรี ได้ร่วมกันสำรวจ วิเคราะห์ วางแผนดูแลสุขภาพลิง รวมทั้งควบคุมประชากรลิงให้เหมาะสม โดยจุดแรก ได้เคลื่อนย้ายลิงที่บริเวณตลาดมโนราห์ไปฝากเลี้ยงที่ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าภาคกลางจังหวัดนครนายกเรียบร้อยแล้ว สำหรับจุดที่สองได้สำรวจประชากรลิงบริเวณสระแก้วและแยกเอราวัณถึงบริเวณโรงพยาบาลพระนารายณ์ โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี พบว่ามีลิง จำนวน 49 ตัว ซึ่งลิงกลุ่มนี้ได้ก่อปัญหาแย่งชิงอาหารของประชาชนและบางส่วนได้ก่อปัญหาทำให้ระบบไฟฟ้าของโรงพยาบาลชำรุดเสียหายส่งผลกระทบต่อการรักษาคนไข้ โดยมีลิงวัยรุ่นและตัวเต็มวัยเพศผู้ที่จะทำหมันเพื่อควบคุมประชากรลิง จำนวน 17 ตัว
อ่าน 80 ครั้ง
มูลนิธิเมาไม่ขับ ลงพื้นที่จังหวัดลพบุรี มอบสื่อรณรงค์เชิญชวนประชาชนไปลงประชามติ ในวันที่ 7สิงหาคม 2559 (22/07/2016)
วันนี้(22 กรกฎาคม 2559) เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี ศาลากลางจังหวัดลพบุรี นายสุรสิทธิ์ ศิลปงาม ผู้จัดการมูลนิธิเมาไม่ขับ พร้อมคณะได้เดินมามอบสื่อรณรงค์เชิญชวนประชาชนไปลงประชามติ ในวันที่ 7 สิงหาคม 2559 ภายใต้คำขวัญ "รักประชาธิปไตย ไปลงประชามติ รักตัวกลัวตาย เมาไม่ขับ" และร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความร่วมมือรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนกับผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องได้แก่ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี ขนส่งจังหวัดลพบุรี แขวงการทางจังหวัดลพบุรี คปภ.จังหวัดลพบุรี ทางหลวงจังหวัดลพบุรี กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี สาธารณสุขจังหวัดลพบุรี บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประภัยจากรถจำกัด สาขาลพบุรี ประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี และสื่อมวลชนจังหวัดลพบุรี
อ่าน 92 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี( Field Day) พร้อมบริการการเกษตรเพื่อเริ่มฤดูกาลผลิตใหม่ ปี2559 และวันสาธิตการถ่ายทอดเทคโนโลยีไถระเบิดดินดาน(มันสำปะหลัง) (22/07/2016)
วานนี้(21 กรกฎาคม 2559) เวลา 11.00 น.ที่โรงเรียนบ้านวังทอง ตำบลเขารวก อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี(Field Day)พร้อมบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559 และวันสาธิตการถ่ายทอดเทคโนโลยีระเบิดดินดานไร่มันสำปะหลัง เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มต้นการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาที่เหมาะสมกับพื้นที่ในการวางแผนการผลิต การเข้าถึงปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ การลดความเสี่ยงของผลผลิต การเชื่อมโยงเครือข่ายการบริหารจัดการ และให้เกิดความเข้มแข็ง ซึ่งศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร ตำบลเขารวก อำเภอลำสนธิ ได้มีการจัดเตรียมองค์ความรู้ที่จำเป็นสำหรับเกษตรกร
อ่าน 140 ครั้ง
กองพลทหารปืนใหญ่ลพบุรี นำกำลังพลและครอบครัวฟังธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวฯเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา (22/07/2016)
วานนี้ (21 กรกฎาคม 2559) เวลา 14.30 น ที่พระที่นั่งสุธาสวรรย์ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี พลตรีธนิสร วงษ์กล้าหาญ ผู้บัญชาการกองพลทหารปืนใหญ่ จังหวัดลพบุรี เป็นประธาน กำลังพลและพุทธศาสนิกชน ฟังพระธรรมเทศนา ในโครงการ “เข้าพรรษาเข้าวัง (นารายณ์ราชนิเวศน์) ฟังธรรมทุกวันพฤหัสบดี" เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ และเพื่อให้กำลังพลและครอบครัวภายในหน่วยตลอดจนประชาชนทั่วไป ได้นำหลักธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ
อ่าน 211 ครั้ง
จ.ลพบุรี เปิดสระเก็บน้ำและปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ (20/07/2016)
วานนี้(19 กรกฎาคม 2559) เวลา 16.00 น. นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดสระเก็บน้ำและปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ คณะสงฆ์ และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ณ บริเวณสระเก็บน้ำสิงหราช วัดเขาสมโภชน์ ตำบลบัวชุม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559
อ่าน 124 ครั้ง
พุทธศาสนิกชนชาวลพบุรี ร่วมพิธีเวียนเทียนในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2559 (19/07/2016)
วันนี้ (19 กรกฎาคม 2559) เวลา 17.00 น. พระครูภาวนาสมณคุณ รองเจ้าคณะจังหวัดลพบุรี เจ้าอาวาสวัดเขาสมโภชน์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นำพุทธศาสนิกชนชาวลพบุรี ร่วมพิธีเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ รวมถึงการแสดงตนเป็นพุทมามกะ เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2559 ณ วัดเขาสมโภชน์ ตำบลบัวชุม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี เพื่อบูชาและระลึกถึงพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ โดยมี นางนวลจันทร์ แย้มศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย ปลัดจังหวัดลพบุรี นายอำเภอชัยบาดาล หัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชนชาวลพบุรี เข้าร่วมในพิธี
อ่าน 151 ครั้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นำเหล่าข้าราชการ ผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน ร่วมพิธีถวายเทียนจำนำพรรษาพระราชทาน (19/07/2016)
วันนี้(19 กรกฎาคม 2559) เวลา 08.30 น.นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้เป็นประธานนำเหล่าข้าราชการ ผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน ตลอดจนนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมประกอบพิธีถวายเทียนจำนำพรรษาพระราชทาน จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ได้ทรงพระราชทานให้แก่วัดต่างๆ ทั่วประเทศ เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา โดยพิธีดังกล่าวได้จัดขึ้น ภายในพระอุโบสถวัดกวิศราราม ราชวรวิหาร ตำบลท่าหิน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ซึ่งวัดดังกล่าวถือเป็นหนึ่งในวัดที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงพระราชทานเทียนจำนำพรรษาพระราชทาน ให้เป็นประจำทุกปี
อ่าน 131 ครั้ง
ผู้ว่าฯ ลพบุรี นำพุทธศาสนิกชนชาวลพบุรี ร่วมทำบุญตักบาตรและเวียนเทียน เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2559 (19/07/2016)
วันนี้ (19 กรกฎาคม 2559) เวลา 06.00 น. พระเทพเสนาบดี เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีทำบุญตักบาตรอาหารคาวหวาน และเวียนเทียน เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2559 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน นักเรียน และประชาชนพร้อมครอบครัว ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ณ วัดกวิศราราม ราชวรวิหาร ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
อ่าน 231 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดพิธีถวายเทียนจำนำพรรษาพระราชทาน ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ประจำปี 2559 (16/07/2016)
วานนี้ (15 กรกฎาคม 2559) เวลา 16.00 น. ที่ วัดพัฒนาธรรมาราม ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี นายชรินทร์ ทองสุข นายอำเภอพัฒนานิคม เป็นประธานในพิธีถวายเทียนจำนำพรรษาพระราชทานในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา พร้อมด้วยข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา และพุทธศาสนิกชน ข้าร่วมพิธีถวายเทียนจำนำพรรษาพระราชทานในวันนี้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์
อ่าน 304 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (15/07/2016)
วานนี้ (14 กรกฎาคม 2559) เวลา 17.00 น. ที่วัดพุน้อย ตำบลชอนม่วง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559
อ่าน 163 ครั้ง
จ.ลพบุรี ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) (15/07/2016)
วันนี้ (15 กรกฎาคม 2559) เวลา 09.00 น. นายรังสรรค์ ตันเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิด โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดลพบุรี ปี 2559 ณ วัดทุ่งท่าช้าง ตำบลทุ่งท่าช้าง อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งบำบัดทุกข์ บำรุงสุข เพื่อให้ประชาชนอยู่ดี มีสุข โดยทางจังหวัดลพบุรี ได้นำนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลมาประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบ พร้อมให้คำปรึกษาแนะนำจากส่วนราชการที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง
อ่าน 90 ครั้ง
ลพบุรี นำร่อง อปท. 29 แห่ง ขับเคลื่อนการจัดการขยะอย่างยั่งยืน (14/07/2016)
วันนี้ (14 ก.ค.59) เวลา 09.30 น. ที่ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ การขับเคลื่อนโครงการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบในการจัดการขยะอย่างยั่งยืน จังหวัดลพบุรี ระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีกับนายอำเภอทุกอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 29 แห่ง หลังจากที่ได้เสริมสร้างความรู้พร้อมศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะจากต้นทางที่จังหวัดบึงกาฬเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา การลงนามบันทึกความเข้าใจในวันนี้ถือเป็นพันธสัญญาในการร่วมกันขับเคลื่อนโครงการอย่างจริงจัง โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะดำเนินการในเชิงรุก
อ่าน 264 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดพิธีวางพานดอกไม้อนุสาวรีย์ จอมพล ป. พิบูลสงคราม เนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันเกิด ปีที่ 119 (14/07/2016)
วันนี้(14 กรกฎาคม 2559) เวลา 09.00 น.ที่ อนุสาวรีย์ จอมพล ป.พิบูลสงคราม วงเวียนศรีสุริโยทัย อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี พันเอก ศักดิ์ศรี งอยปัดพันธ์ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 13 และนายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ร่วมเป็นประธานในพิธีวางพานดอกไม้อนุสาวรีย์ จอมพล ป.พิบูลสงคราม เนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันเกิด ปีที่ 119 และ เพื่อระลึกถึงคุณงามความดีของท่าน ที่เป็นผู้มีคุณูปการและสร้างความเจริญให้กับจังหวัดลพบุรี
อ่าน 191 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) การผลิตหญ้าอาหารสัตว์และการรับซื้อหญ้าอาหารสัตว์ เพื่อส่งเสริมการผลิตอาหารสัตว์และลดต้นทุนการผลิต (13/07/2016)
วันนี้(13 กรกฎาคม 2559)เวลา 10.00 น. ที่ สหกรณ์โคนมไทยเดนมาร์ค ก.น.ช.หนองรี จำกัด อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชกรจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)ในการผลิตหญ้าอาหารสัตว์และการรับซื้อหญ้าอาหารสัตว์ ตามโครงการเชื่อมโยงเครือข่ายระบบการผลิตและการตลาดสินค้าสหกรณ์ ระหว่างสหกรณ์ไทยเดนมาร์ค ก.น.ช.หนองรี จำกัด โดยนายสำเริง วงษ์สกุล ประธานกรรมการสหกรณ์ฯ และนายวีระ วรรณโสภณ ตัวแทนสมาชิกสหกรณ์ผู้ปลูกหญ้าอาหารสัตว์ หมู่ที่ 4 และนายสมยศ โสดา ตัวแทนสมาชิกสหกรณ์ผู้ปลูกหญ้าอาหารสัตว์ หมู่ที่ 5 เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ สมาชิกสหกรณ์ผู้ปลูกหญ้าอาหารสัตว์ได้รับประโยชน์สูงสุด และสหกรณ์ได้รับวัตถุดิบในการผลิตอาหาร TMR ที่มีคุณภาพ
อ่าน 91 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดอบรมตามโครงการจังหวัดสู่อาเซียน (30/06/2016)
วันนี้(30 มิถุนายน 2559)เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายรังสรรค์ ตันเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการจังหวัดสู่อาเซียน ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้จัดทำโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ 2559 เพื่อเป็นการเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการและบุคลากรในจังหวัดลพบุรี ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียนในมิติต่างๆ ด้านสังคม วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของประชาชน ที่มีผลกระทบกับจังหวัดลพบุรีในด้านการเกษตร แรงงาน อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว โดยมีข้าราชการและพนักงานราชการในส่วนภูมิภาคหน่วยงานละ 2 คน รวมจำนวน 170 คนเข้าร่วมการอบรม
อ่าน 212 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 [29] 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 ถัดไป>>