หน้าหลัก >> เกาะติดลพบุรี

เกาะติดลพบุรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี อัญเชิญพวงมาลาพระราชทาน ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต (09/06/2016)
วันนี้(9 มิถุนายน 2559) เวลา 08.30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี อัญเชิญพวงมาลาพระราชทาน ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ 8 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ซึ่งมี พลตรี วิสุทธิ์ ศรีจันทราพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอานันทมหิดล พร้อมคณะข้าราชการ แพทย์ พยาบาล ลูกจ้างโรงพยาบาลอานันทมหิดล และข้าราชการทหาร พลเรือนในพื้นที่จังหวัดลพบุรี นำพวงมาลามาน้อมเกล้าถวายราชสักการะฯ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีต่อโรงพยาบาลอานันทมหิดล และปวงชนชาวไทย ณ โรงพยาบาลอานันทมหิดล ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
อ่าน 162 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี ประกอบพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ (09/06/2016)
วันนี้ (9 มิถุนายน 2559) เวลา 07.00 น. ที่ สวนราชานุสรณ์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี พระภาวนาสมณคุณ รองเจ้าคณะจังหวัดลพบุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยนางนวลจันทร์ แย้มศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี นายรังสรรค์ ตันเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ นักเรียน นักศึกษา พ่อค้าประชาชนจังหวัดลพบุรีร่วมทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 71 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และร่วมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
อ่าน 108 ครั้ง
ชลประทานลพบุรี สำนักงานชลประทานที่ 10 จัดกิจกรรมขุดลอกคูคลองเฉลิมพระเกียรติฯ (08/06/2016)
นายสุภเวช ยวนแหล ผู้อำนวยการโครงการการชลประทานลพบุรี เปิดเผยว่า เนื่องด้วยในปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองราชย์ครบ ๗๐ ปี กรมชลประทาน จึงได้จัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี โดยได้เล็งเห็นความสำคัญว่า โครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่มีอยู่ทั้งประเทศ ๗๖ จังหวัด อันเป็นแหล่งน้ำที่พระองค์พระราชทานพระราชดำริให้ก่อสร้างขึ้น เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในการทำการเกษตร แต่เนื่องจากโครงการ ฯต่างๆ มีการใช้งานเป็นเวลาหลายปี ขาดการดูแลบำรุงรักษาโดยเฉพาะอย่างยิ่ง โครงการฯ ที่มีระบบแพร่กระจายประเภทคูคลอง จึงต้องมีการดูแลบำรุงรักษาให้ใช้งานได้ยาวนานต่อไป กรมชลประทานจึงได้จัดกิจกรรมชุดลอกคูคลองขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสดังกล่าว
อ่าน 173 ครั้ง
ชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดลพบุรีเตรียมจัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ (08/06/2016)
วานนี้ (7 มิถุนายน 2559) เวลา 13.30 น. ที่ หอประชุมสำนักงานเทศบาลเมืองเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายเธียรชัย อัจฉริยพันธุ์ ปลัดจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมการจัดงาน “เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ สร้างความปรองดองสมานฉันท์และปลูกจิตสำนึกประชาธิปไตยของคนในชาติ” โดยมี หน่วยงานราชการ ตำรวจ หน่วยงานทางการศึกษา และชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมประชุม
อ่าน 203 ครั้ง
สหกรณ์จังหวัดลพบุรี จัดงาน “7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2559” (07/06/2016)
วันนี้ (7 มิถุนายน 2559) เวลา 09.30 น. ที่ โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายรังสรรค์ ตันเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดงาน “7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2559” โดยมี นายอุบล เทพทอง สหกรณ์จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยหน่วยงานราชการ บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง ขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดลพบุรี และประชาชนในพื้นที่ จำนวน 250 คนเข้าร่วมงาน
อ่าน 162 ครั้ง
สสจ.ลพบุรี จัดเสวนา “สานพลังสร้างเด็กลพบุรีสู่อนาคตของชาติ” เดินหน้า “ลพบุรีโมเดล” (06/06/2016)
วันนี้(6 มิถุนายน 2559) เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 6 โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี จัดการเสวนา “สานพลังสร้างเด็กลพบุรีสู่อนาคตของชาติ” เดินหน้า “ลพบุรีโมเดล” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพการดูแลสุขภาพทุกกกลุ่มวัยแบบระยะยาว แบบบูรณาการลดผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังจากโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ด้วยทีมสหวิชาชีพ และการดูแลคุณภาพชีวิตเด็กแบบองค์รวม
อ่าน 117 ครั้ง
รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดกิจกรรมรรรงค์อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ที่จังหวัดลพบุรี (03/06/2016)
วันนี้(3 มิถุนายน 2559) เวลา 10.00 น. ที่ โรงเรียนวัดข่อยใต้ ตำบลบ้านข่อย อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายจตุพร บุรุษพัฒน์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก และวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ตามโครงการส่งเสริมการจัดการโรงเรียนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน(ทสม.) เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าและส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้กับประชาชนและเยาวชนในพื้นที่
อ่าน 196 ครั้ง
ผู้ว่าฯลพบุรี ร่วมโครงการปลูกป่าทางอากาศ กับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติและสถาบันฝึกดับเพลิงและกู้ภัยชั้นสูงไทยไฟร์ ทาฟต้า (03/06/2016)
วานนี้(2 มิถุนายน 2559) ที่ เขาตะเภา ตำบลเพนียด อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี นายภานุแย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ร่วมกิจกรรมปลูกป่าทางอากาศ ในโครงการโปรยเมล็ดพันธุ์ไม้ป่าทางอากาศ ร่วมกับสถาบันฝึกดับเพลิงและกู้ภัยชั้นสูงไทยไฟร์ ทาฟต้า และสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ หน่วยสนับสนุนทางการแพทย์ในสถานการณ์ภัยพิบัติ โดยใช้เครื่องบินเล็กโปรยเมล็ดพันธุ์ไม้ ประกอบไปด้วย ขี้เหล็ก สะเดา อินทนิล สมอ และคูณ จำนวน 2,000,000 เมล็ด ในพื้นที่ป่าเขาตะเภา ตำบลเพนียด อำเภอโคกสำโรง ให้มันงอกเองตามธรรมชาติ และเจริญเติบโตช่วงฤดูฝน เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าและสร้างพื้นที่ป่าต้นน้ำให้สมบูรณ์ ซึ่งการโปรยเมล็ดพันธ์พืชทางอากาศ เป็นอีกวิธีหนึ่งในการปลูกป่านอกเหนือจากการนำต้นกล้าปลูกลงดินซึ่งได้ผลมากกว่าและเป็นทางเลือกในการฟื้นฟูสภาพป่าในพื้นที่ที่เข้าถึงยาก
อ่าน 102 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดโครงการสัมมนาการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ความรู้ความเข้าใจร่างรัฐธรรมนูญ วิทยากรระดับอำเภอ (ครู ข) (02/06/2016)
วันนี้(2 มิถุนายน 2559) เวลา 09.30 น. นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดการโครงการสัมมนาการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ความรู้ความเข้าใจร่างรัฐธรรมนูญ วิทยากรระดับอำเภอ หรือ (ครู ข) ณ ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี เพื่อสร้างวิทยากรกระบวนการในการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาและสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาของร่างรัฐธรรมนูญแก่ประชาชนทุกภาคส่วนสามารถใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจออกเสียงประชามติ
อ่าน 117 ครั้ง
สำนักงาน ธ.ก.ส.ลพบุรี มอบถังน้ำดื่มแก่ชุมชน จำนวน 300 ถังในโครงการ ธ.ก.ส. รวมใจสู้ภัยแล้ง ปี 58/59 (02/06/2016)
วันนี้(2 มิถุนายน 2559) เวลา 08.30 น. สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดลพบุรี และสาขาลพบุรี ได้มอบถังน้ำดื่มขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 40 ถัง ในโครงการ ธ.ก.ส. รวมใจสู้ภัยแล้ง ปี 58/59 แก่ชุมชนอำเภอเมืองลพบุรี โดยมีนายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในการมอบถังน้ำดื่มแก่ชุมชนบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี มีกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่เป็นผู้รับมอบ
อ่าน 136 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี ฝึกเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์การชุมนุมในที่สาธารณะ (01/06/2016)
วันนี้(1 มิถุนายน 2559) เวลา 09.00 น. ที่ สนามกีฬามณฑลทหารบกที่ 13 จังหวัดลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในการฝึกการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์การชุมนุมในที่สาธารณะ ตามพระราชบัญญัติการชุมนุมในที่สาธารณะ พ.ศ.2558 มาตรา 19 เป็นการบูรณาการระหว่างพลเรือน ตำรวจ และทหาร ร่วมกันฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุฯในการจัดกำลังเข้าควบคุมสถานการณ์การชุมนุม เมื่อผู้ชุมนุมไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. เจ้าหน้าที่จะร้องขอต่อศาลให้บริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่ควบคุม ทั้งนี้เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติ และคุ้นเคยกับการออกคำสั่ง ลดความผิดพลาด ความสูญเสีย ก่อนการปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์จริง ให้ทันต่อเหตุการณ์ เนื่องจากความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีการสื่อสารที่รวดเร็ว ฝูงชนอาจมีการรวมตัวได้อย่างรวดเร็วมีจำนวนมาก สามารถกระทำผิดกฎหมายหรือก่อเหตุรุนแรงได้มากขึ้น
อ่าน 141 ครั้ง
มณฑลทหารบกที่ 13 จัดการเสวนาและพัฒนาสัมพันธ์สื่อมวลชนในพื้นที่รับผิดชอบ 4 จังหวัด (31/05/2016)
วันนี้( 31 พฤษภาคม 2559) เวลา 10.00 น. ที่ สโมสรนายทหาร มณฑลทหารบกที่ 13 จังหวัดลพบุรี พลตรี ดำริห์ สุขพันธุ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 13 เป็นประธานเปิดงานเสวนาและพัฒนาสัมพันธ์สื่อมวลชน (ประชารัฐ) ในพื้นที่เขตความรับผิดชอบ 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดลพบุรี จังหวัดอ่างทอง จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดชัยนาท เพื่อพบปะพุดคุยและประสานสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น รวมทั้งแนวทางการเสนอข้อมูลข่าวสารสู่สาธารณอย่างถูกต้องและมีประโยชน์ต่อสังคม ยึดมั่นในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อรักษาอธิปไตยของชาติ ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ นอกเหนือจากการทำความเข้าใจในเรื่องการรับรู้ในการเป็นกระบอกเสียงให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิ์ลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญในวันที่ 7 สิงหาคม 2559 นี้
อ่าน 138 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2559 (30/05/2016)
วันนี้ (30 พ.ค. 59) เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรีอำเภอเมืองลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการส่วนกลางที่มีพื้นที่ปฏิบัติงานในจังหวัดลพบุรี นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารองค์กรภาคเอกชน ประจำเดือนพฤษภาคม 2559 เพื่อรับทราบนโยบายในการบริหารราชการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งก่อนวาระการประชุม มีการมอบรางวัลหน่วยงานต้นแบบด้านการสวมหมวกนิรภัย 100 % จำนวน 15 หน่วยงาน และประกาศผลการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี 2559 จังหวัดลพบุรี จำนวน 2 ราย
อ่าน 81 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ (28/05/2016)
วันนี้ (28 พฤษภาคม 2559) เวลา 09.00 น.ที่ วัดเสาธงทอง (พระอารามหลวง) ตำบลท่าหิน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี พระครูภาวนาโสภณ เจ้าคณะอำเภอเมืองลพบุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีบรรพชาอุปสมบทนาค จำนวน 10 รายที่เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท 770 รูปเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559
อ่าน 113 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดพิธีปลงผมนาค โครงการบรรพชาอุปสมบท 770 รูป เฉลิมพระเกียรติฯ (27/05/2016)
วันนี้ (27 พ.ค. 2559) เวลา 16.00 น. ณ วัดเสาธงทอง ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี พระครูสิริจริยาภรณ์ รองเจ้าคณะอำเภอเมืองลพบุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีปลงผมนาคจำนวน 10 ราย ที่เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท 770 รูปเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559
อ่าน 122 ครั้ง
จ.ลพบุรี มอบบ้านให้ครอบครัวผู้ยากไร้เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (26/05/2016)
วันนี้ (26 พฤษภาคม 2559) เวลา 10.30 น. ที่บ้านเลขที่ 16/2 หมู่ที่ 5 ตำบลวังจั่น อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีส่งมอบบ้านให้กับผู้ยากไร้ พร้อมด้วย นายอำเภอโคกสำโรง เหล่ากาชาดอำเภอโคกสำโรง หัวหน้าส่วนราชการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมพิธีส่งมอบบ้านพร้อมทั้งมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ครอบครัวนายอนัน งามขำ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 โดยน้อมนำพระราชกรณียกิจของพระองค์ ที่ทรงให้ความสำคัญต่อการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
อ่าน 106 ครั้ง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี บูรณาการร่วมกับเรือนจำกลางลพบุรี จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์และวัณโรค (26/05/2016)
วันนี้ (26 พฤษภาคม 2559) เวลา 08.00 น. ที่เรือนจำกลางลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี นายดุสิต จันทร์สถิตย์ ผู้บัญชาการเรือนจำกลางลพบุรี ให้การต้อนรับนายแพทย์ไพโรจน์ สุรัตนวนิช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลพบุรี ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิด โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์และวัณโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เรือนจำกลางลพบุรี
อ่าน 507 ครั้ง
จ.ลพบุรี เปิดอบรมโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้แกนนำจิตอาสาอาสาสมัครสภากาชาดไทย รุ่นที่ 2 (24/05/2016)
วันนี้ (24 พฤษภาคม 2559) เวลา 10.30 น. เหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรีนำโดยนางนวลจันทร์ แย้มศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรีพร้อมด้วยสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรีได้ร่วมกันจัดพิธีเปิดอบรมโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้แกนนำจิตอาสาอาสาสมัครสภากาชาดไทย รุ่นที่ 2 ณ ห้องประชุมอำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยมีนายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดการอบรม เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลและการพัฒนาทางด้านยุทธศาสตร์ของจังหวัดลพบุรีจึงได้กำหนดการศึกษาเพื่อสร้างองค์ความรู้ผู้มีจิตอาสาในระดับตำบลและอำเภอเป็นอาสาสมัครสภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกา ผู้อำนวยการสภากาชาดไทยทรงเจริญพระชนมพรรษา 60 พรรษาในปี 2558
อ่าน 101 ครั้ง
จ.ลพบุรี จัดโครงการ “คุณลุงผู้ว่าฯและหัวหน้าส่วนราชการ พบนักเรียน นักศึกษา” ณ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี (24/05/2016)
วันนี้(24 พฤษภาคม 2559) เวลา 08.00 น. นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ และภาคเอกชน ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ แผ่เมตตา กล่าวคำปฏิญาณตนเป็นพสกนิกรที่ดี ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ร่วมกับคณะ ครู นักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ตามโครงการ “คุณลุงผู้ว่าฯ และหัวหน้าส่วนราชการพบนักเรียน นักศึกษา” ของศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดลพบุรี เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับนักเรียน และการสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
อ่าน 172 ครั้ง
มูลนิธิพระดาบส จัดโครงการพระดาบสสัญจร ครั้งที่ 113 ให้ความรู้และฝึกทักษะการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตรแก่ประชาชนจังหวัดลพบุรี (22/05/2016)
วันนี้ (22 พฤษภาคม 2559) เวลา 09.30 น. พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุก องคมนตรี กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิพระดาบส พร้อมด้วยคณะข้าราชการสำนักราชเลขาธิการ คณะข้าราชการสำนักพระราชวังและคณะเจ้าหน้าที่มูลนิธิพระดาบส เดินทางมาที่โรงเรียนบ้านดีลัง ตำบลดีลัง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี จัดโครงการพระดาบสสัญจร ครั้งที่ 113 เพื่อให้ความรู้ และฝึกทักษะในการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตร การอบรมหลักสูตร “ปุ๋ยสั่งตัด” ให้แก่ เกษตรกร รวมทั้งให้บริการทางการแพทย์และสุขภาพแก่ประชาชน โดยมีนายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ให้การต้อนรับ พร้อมได้ร่วมกับจังหวัดลพบุรี ถวายสิ่งของพระราชทานสำหรับพระสงฆ์ จำนวน 9 ชุด มอบถุงพระราชทานแก่ประชาชนในอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี จำนวน 200 ชุด
อ่าน 204 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 [29] 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 ถัดไป>>