หน้าหลัก >> เกาะติดลพบุรี

เกาะติดลพบุรี
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรม “แต่งแต้ม เติมสี เครื่องหมายจราจร เพื่อการสัญจรที่ปลอดภัย” ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2559 (07/04/2016)
เช้าวันนี้(7 เมษายน 2559) สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี ได้จัดกิจกรรม “แต่งแต้ม เติมสี เครื่องหมายจราจร เพื่อการสัญจรที่ปลอดภัย” โดยนำผู้ที่กระทำผิด ที่อยู่ในระบบการคุมประพฤติ โดยเฉพาะผู้กระทำผิด ฐานขับรถในขณะเมาสุรา ขับรถโดยประมาท และขับรถเสพสิ่งเสพติด เพื่อให้ผู้กระทำผิดเหล่านี้มีความตระหนักอย่างยิ่งที่จะไม่กระทำผิดซ้ำในลักษณะเดิมอีก โดยมีผู้กระทำผิด จำนวน 300 คน เข้าทำกิจกรรม
อ่าน 97 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงและมอบเช็คเงินสดอุดหนุนให้แก่ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล (ศบกต.) (07/04/2016)
วันนี้ (7 เม.ย.59) นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงและมอบเช็คเงินสดอุดหนุนให้แก่ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล (ศบกต.) ตามโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59 ณ ศาลาประชาคม อ.เมือง จ.ลพบุรี
อ่าน 74 ครั้ง
ขนส่งจังหวัดลพบุรี ตรวจเข้มรถสาธารณะ ช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ พร้อมแจ้งผู้ประกอบการติด GPS (07/04/2016)
กรมการขนส่ง ได้เตรียมแผนป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2559 โดยตั้งเป้าลดจำนวนอุบัติเหตุของรถโดยสารสาธารณะ ให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด ซึ่งมีการบูรณาการกับทุกหน่วยงานสังกัดกระทรวงคมนาคม และหน่วยงานในพื้นที่ เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนอย่างใกล้ชิด
อ่าน 113 ครั้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นำถวายราชสดุดี รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระมหากษัตริย์ราชวงศ์จักรี เนื่องในวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ (06/04/2016)
วันนี้(6 เมษายน 2559) เวลา 09.00 น. นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานนำหัวน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน ร่วมประกอบ พิธีถวายราชสักการะและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ณ มณฑลพิธีชั่วคราว ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี พร้อมทั้ง วางพานพุ่มถวายราชสักการะ และอ่านถวายอาศิรวาทราชสดุดี แด่ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความกตัญญูกตเวทิตาธรรม ต่อพระปฐมบรมจักรีวงศ์ และสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า ในพระบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์
อ่าน 76 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี ปิดโครงการก่อสร้างภาชนะเก็บน้ำกลาง ปั้นโอ่งน้ำ เพื่อบริหารจัดการน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง (05/04/2016)
วันนี้( 5 เมษายน 2559) เวลา 13.30 น. ที่วัดภาวนาสิตาราม หมู่ที่1 ตำบลดีลัง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานปิดโครงการ ก่อสร้างภาชนะเก็บน้ำกลาง ปั้นโอ่งน้ำ เพื่อบริหารจัดการน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง เป็นการจ้างแรงงานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งให้มีงานทำ มีรายได้ ภายใต้การทำงานในรูปแบบประชารัฐ
อ่าน 98 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี เร่งขจัดปัญหาขยะในพื้นที่ เน้นย้ำสร้างจิตสำนึกประชาชนคัดแยกขยะ (04/04/2016)
วันนี้(4 เมษายน 2559) เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เรียกประชุมหัวหนน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดลพบุรี ที่เป็นเจ้าภาพในการบำบัดขยะมาประชุมปรึกษาหารือแนวทางการบูรณาการแก้ไขปัญหาขยะตกค้างที่มีอยู่เป็นจำนวนมากและนำเอกชนร่วมลงทุนในกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อ่าน 75 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี เร่งรณรงค์สวมหมวกนิรภัย เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน (04/04/2016)
นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี กล่าวว่า การรณรงค์สวมหมวกนิรภัยไม่ได้รณรงค์เฉพาะช่วงเทศกาลเท่านั้น จังหวัดลพบุรี ได้ดำเนินการรณรงค์มาอย่างต่อเนื่อง แต่ปัญหาสำคัญประการหนึ่งของอุบัติเหตุคือวินัยในความปลอดภัยของการใช้รถใช้ถนน หนึ่งในยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดคือรถมอเตอร์ไซด์ เพราะมีความคล่องตัวสูง ทำให้ขับขี่ด้วยความรวดเร็ว การแซงซ้ายแซงขวา การเลี้ยวกะทันหัน ตัดหน้ากระชั้นชิด หรือการขับขี่ย้อนศร ยังไม่รวมถึงการเมาแล้วขับซึ่งอันนี้จะเป็นต้นเหตุหลักๆของการเกิดอุบัติเหตุ
อ่าน 185 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดโครงการบรรพชาสามเณร เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมพรรษา 61 พรรษา (04/04/2016)
วันนี้ (4 เมษายน 2559) เวลา 12.30 น. ที่วัดเสาธงทอง อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ปกครอง และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมพิธีบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมพรรษา 61 พรรษา อีกทั้งยังเป็นประโยชน์ในการเผยแผ่คำสอนทางพระพุทธศาสนาแก่เยาวชนไทย
อ่าน 112 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2559 (02/04/2016)
วันนี้ ( 2 เมษายน 2559) เวลา 08.30 น. ที่ หอประชุมเทศบาลเมืองเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 2 เมษายน 2559 โดยมีข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ พ่อค้าประชาชนทุกหมู่เหล่า รวมทั้งสมาชิกเหล่ากาชาด ได้ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร โดยผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานถวายเครื่องราชสักการะและเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพหน้าพระฉายาลักษณ์ พร้อมนำกล่าวถวายราชสดุดี
อ่าน 133 ครั้ง
จ.ลพบุรี เตรียมจัดงานมหกรรมวิสาหกิจชุมชนกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 (ลพบุรี อ่างทอง สิงห์บุรี ชัยนาท) อย่างยิ่งใหญ่ (02/04/2016)
จังหวัดลพบุรี เตรียมจัดงานมกหรรมวิสาหกิจชุมชนกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ได้แก่จังหวัดลพบุรี อ่างทอง สิงห์บุรี และชัยนาท อย่างยิ่งใหญ่ พร้อมนำสุดยอดผลิตภัณฑ์จากวิสาหกิจชุมชน และสินค้าเกษตรแปรรูป จาก 4 จังหวัดมาแสดงและจำหน่ายกว่า 30 ร้านค้า คาดมีรายได้สะพัดภายในงานไม่ต่ำกว่าวันละ 3 แสนบาท
อ่าน 185 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี ปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2559 (02/04/2016)
วานนี้ (1 เมษายน 2559) เวลา 17.30 น. ที่บริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พลตำรวจตรี สืบพงษ์ ภาษยะวรรณ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกันปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม และระดมสรรพกำลังแสดงความพร้อมในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและควบคุมสถานการณ์อาชญากรรม ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2559 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลภายใต้ชื่อคำขวัญการรณรงค์ที่ว่า “สงกรานต์ปลอดภัย ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย สร้างวินัยจราจร” ในเขตพื้นที่รับผิดชอบตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี โ
อ่าน 134 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (01/04/2016)
วันนี้( 1 เมษายน 2559) เวลา 09.00 น. นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศาลาการเปรียญวัดดงน้อย ตำบลกกโก อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ซึ่งกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นกองทุนที่ดำเนินการเพื่อช่วยเหลือเด็กก่อนวัยเรียนที่ครอบครัวมีฐานะยากจน และด้อยโอกาสในชนบท ให้ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ในส่วนกลางกำหนดจัดตั้งกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯขึ้นที่กรมการพัฒนาชุมชน สำหรับส่วนภูมิภาคกำหนดให้จัดตั้งกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯขึ้นทุกจังหวัด
อ่าน 90 ครั้ง
ข้าราชการหน่วยงานต่างๆในจังหวัดลพบุรี ร่วมกันแข่งขันกีฬาเพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2559 (01/04/2016)
เช้าวันนี้(1 เมษายน 2559) ที่ สนามกีฬาพระราเมศวร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา “วันข้าราชการพลเรือน” ประจำปี พ.ศ. 2559 โดยมีนายรังสรรค์ ตันเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี กล่าวรายงาน สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานทุกสังกัดกระทรวงในจังหวัดลพบุรี ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาและการออกกำลังกาย ตลอดจนเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเป็นการสร้างเครือข่ายการบริหารงาน และความรัก ความสามัคคีในระหว่างหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น
อ่าน 109 ครั้ง
สมาคมพัฒนาสตรีละโว้ จัดกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากล (01/04/2016)
ค่ำวานนี้ (31 มีนาคม 2559) เวลา 18.00 น. ที่สโมสรนายทหารปืนใหญ่ ค่ายพิบูลสงคราม กองพลทหารปืนใหญ่ ตำบลท่าแค อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสตรีสากล จังหวัดลพบุรี เพื่อเป็นการแสดงพลังของสตรี เชื่อมความสามัคคี และเป็นกำลังใจที่มุ่งมั่นทำงานเพื่อพัฒนาสังคม จัดโดยสมาคมพัฒนาสตรีละโว้ ร่วมกับคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
อ่าน 165 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี เรียกประชุมทุกหน่วยงาน เตรียมการแก้ไขปัญหาภัยแล้งปีนี้ (31/03/2016)
วันนี้ (31 มีนาคม 2559) เวลา 13.30 น. นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งจังหวัดลพบุรี ณ ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี
อ่าน 131 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดพิธีถวายราชสักการะวันที่ระลึกมหาเจษฎาบดินทร์พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (31/03/2016)
วันนี้ (31 มีนาคม 2559) เวลา 09.00 น.นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานนำข้าราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรภาคเอกชน และประชาชนชาวจังหวัดลพบุรี ร่วมงานวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ถวายราชสักการะและพิธีถวายราชสดุดี พร้อมวางพานพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 แห่งราชวงศ์จักรี ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
อ่าน 155 ครั้ง
ทีมงานรองนายกรัฐมนตรี ตรวจภัยแล้ง ขุดเจาะบ่อบาดาลป่าจำปีสิริธร อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี (31/03/2016)
วานนี้(30 มีนาคม 2559) พล.อ.วิทยา จินตนานุรัตน์ ประธานคณะทำงานกลั่นกรองแผนงาน โครงการต่าง ๆ ของรองนายกรัฐมนตรีประวิตร วงษ์สุวรรณ ลงพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ป่าจำปีสิรินธร ณ บ้านซับจำปา อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี เพื่อตรวจติดตามจุดปล่อยน้ำบ่อบาดาลและฝายน้ำล้นด้านบนของป่าจำปีสิรินธร ในการติดตั้งแผงโซลาเซลสูบน้ำจากบ่อบาดาลเข้าสู่ป่าจำปีสิรินธร เพื่อสร้างความชุ่มชื้นให้กับป่าจำปีที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง จนทำให้ต้นจำปีสิรินธรล้มตายไปจำนวนมาก
อ่าน 121 ครั้ง
กองพลทหารปืนใหญ่ จัดงานวันสถาปนากองพลทหารปืนใหญ่ครบรอบปีที่ 33 (29/03/2016)
วันนี้ (29 มี.ค.59) เวลา 09.30 น. พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสารท ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานในพิธีวันสถาปนากองพลทหารปืนใหญ่ครบรอบปีที่ 33 ณ ค่ายพิบูลสงคราม ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยมี พลตรี ธนิสร วงษ์กล้าหาญ ผู้บัญชาการกองพลทหารปืนใหญ่ นายภานุ แย้มศรี ผู้วาราชการจังหวัดลพบุรี และกำลังพลให้การต้อนรับ
อ่าน 159 ครั้ง
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี จัดงานสมัชชาครอบครัวจังหวัดลพบุรี ประจำปี 2559 (29/03/2016)
วันนี้ (29 มีนาคม 2559) เวลา 09.00 น. นางดวงสุดา เมืองวงษ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี ได้เป็นประธานเปิดงานสมัชชาครอบครัวจังหวัดลพบุรี ประจำปี 2559 ที่ ศูนย์สัมมนาจัดเลี้ยงมนณิพา อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ซึ่งจัดโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี
อ่าน 217 ครั้ง
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดลพบุรี มอบป้ายศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลและประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ จ.ลพบุรี (28/03/2016)
วันนี้ (28 มีนาคม 2559) เวลา 09.00 น. ที่ศูนย์สัมมนาจัดเลี้ยงมนณิพา อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นาย ภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีมอบป้ายศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบล จำนวน 65 แห่ง และประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของศูนย์ยุติธรรม จังหวัดลพบุรี ซึ่งมี นายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดลพบุรีทั้ง 11 อำเภอ จำนวน 124 แห่ง เข้าร่วมรับป้ายและร่วมประชุม ซึ่งจัดโดยสำนักงานยุติธรรมจังหวัดลพบุรี
อ่าน 338 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 [30] 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 ถัดไป>>