หน้าหลัก >> เกาะติดลพบุรี

เกาะติดลพบุรี
จ.ลพบุรี จัดโครงการ “คุณลุงผู้ว่าฯ พบนักเรียน นักศึกษา” ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (15/06/2016)
วันนี้(15 มิถุนายน 2559) เวลา 08.00 น. นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ และภาคเอกชน ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ แผ่เมตตา กล่าวคำปฏิญาณตนเป็นพสกนิกรที่ดี ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ร่วมกับคณะ ครู นักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิยาลัยราชภัฏเทพสตรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ตามโครงการ “คุณลุงผู้ว่าฯ พบนักเรียน นักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559” ของศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดลพบุรี เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับนักเรียน และการสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
อ่าน 147 ครั้ง
มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ มอบถุงพระราชทานตามโครงการ “หนึ่งใจ...ช่วยเหลือผู้ประสบภัย” แก่ชาวลพบุรี (15/06/2016)
วันนี้ (15 มิถุนายน 2559) เวลา 10.00 น. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงพระกรุณาโปรดให้นายมนัส โนนุช กรรมการและผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานแก่ผู้ประสบภัยจำนวน 500 ชุด ตามโครงการ “หนึ่งใจ...ช่วยผู้ประสบภัย” ของมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ โดยร่วมกับ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และหน่วยงานทุกภาคส่วนในจังหวัดลพบุรี จัดโครงการนี้ขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ทั้งนี้ เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในเบื้องต้น รวมถึงเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจแก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดลพบุรี
อ่าน 116 ครั้ง
ผู้ว่าฯลพบุรี และนายกเหล่ากาชาด จ.ลพบุรี เยี่ยมชาวบ้านผู้ด้อยโอกาสและพิการ พร้อมทั้งมอบเงินและถุงยังชีพ ที่อำเภอท่าวุ้ง (14/06/2016)
วันนี้ (14 มิถุนายน 2559) เวลา 08.10 น. ที่บ้านเลขที่ 68/1 หมู่ 8 ตำบลบางงา อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี และนางนวลจันทร์ แย้มศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี พร้อมคณะได้นำถุงยังชีพ เครื่องอุปโภค บริโภค พร้อมเงินสงเคราะห์ จำนวน 2,000 บาท มอบให้แก่ เด็กชาย ภาณุ แป้นวงศ์ อายุ 10 ปี เป็นผู้พิการบกพร่องทางร่างกาย พิการทางการเคลื่อนไหว ไม่สามารถเดินได้ ขาลีบและมีอาการเกร็ง
อ่าน 111 ครั้ง
จ.ลพบุรี ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) (14/06/2016)
วันนี้ (14 มิถุนายน 2559) เวลา 09.00 น. นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิด โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดลพบุรี ปี 2559 ณ วัดภิญโญสโมสร หมู่ที่ 4 ตำบลท่าวุ้ง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งบำบัดทุกข์ บำรุงสุข เพื่อให้ประชาชนอยู่ดี มีสุข โดยทางจังหวัดลพบุรี ได้นำนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลมาประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบ พร้อมให้คำปรึกษาแนะนำจากส่วนราชการที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง อาทิ การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชน การแก้ไขปัญหายาเสพติด ปัญหาด้านกฎหมาย อีกทั้งเป็นการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างส่วนราชการต่างๆ กับประชาชนในพื้นที่ นอกจากนี้ยังได้นำบริการจากหน่วยราชการต่างๆ มาบริการประชาชน เช่น การฝึกอาชีพ การตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาลอานันทมหิดล การบริการตัดผม การแจกพันธุ์ไม้ รวมทั้งการจำหน่ายสินค้าราคาถูก ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่อยู่ห่างไกล ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปติดต่อราชการกับหน่วยงานต่างๆ
อ่าน 96 ครั้ง
มหาดไทยบูรณาการทหาร-พลเรือน ร่วมฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับชาติ D-MEx 2016 เสริมสร้างศักยภาพกลไกตอบโต้เหตุฉุกเฉินที่มีเอกภาพ ที่จังหวัดลพบุรี (10/06/2016)
วันนี้ ( 10 มิถุนายน 2559) เวลา 10.00 น. พลโท ณัฐ อิทรเจริญ รองเสนาธิการทหารบก และนายชยพล ธิติศักดิ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารภัยระดับชาติ พ.ศ.2559 ( Disaster Management Exercise : D-MEx 2016 ) ที่ กองพลทหารปืนใหญ่ จังหวัดลพบุรี
อ่าน 162 ครั้ง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 จังหวัดลพบุรี จัดโครงการ “84 ชุมชนปลอดภัย ใช้ไฟ PEA” เฉลิมพระเกียรติฯ (09/06/2016)
วันนี้ (9 มิถุนายน 2559) เวลา 14.00 น. ที่ วัดตองปุ ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายถวิล เปลี่ยนศรี ประธานคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “84 ชุมชนปลอดภัย ใช้ไฟ PEA” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ตลอดจนยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยการใช้ไฟฟ้า โดยให้พนักงานผู้เชี่ยวชาญและลูกจ้างของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เข้าไปตรวจสอบ ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้ารั่ว ปรับปรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน รวมถึงจัดกิจกรรมส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกให้ความรู้ แนะนำการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัยให้กับประชาชนในชุมชนที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดอัคคีภัย เพื่อเป็นการลดเหตุอัคคีภัยที่อาจจะเกิดขึ้นกับชุมชนทั้ง 84 ชุมชนทั่วประเทศในพื้นที่รับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยมีนายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และผู้นำชุมชน ให้การต้อนรับ
อ่าน 179 ครั้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี อัญเชิญพวงมาลาพระราชทาน ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต (09/06/2016)
วันนี้(9 มิถุนายน 2559) เวลา 08.30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี อัญเชิญพวงมาลาพระราชทาน ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ 8 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ซึ่งมี พลตรี วิสุทธิ์ ศรีจันทราพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอานันทมหิดล พร้อมคณะข้าราชการ แพทย์ พยาบาล ลูกจ้างโรงพยาบาลอานันทมหิดล และข้าราชการทหาร พลเรือนในพื้นที่จังหวัดลพบุรี นำพวงมาลามาน้อมเกล้าถวายราชสักการะฯ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีต่อโรงพยาบาลอานันทมหิดล และปวงชนชาวไทย ณ โรงพยาบาลอานันทมหิดล ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
อ่าน 166 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี ประกอบพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ (09/06/2016)
วันนี้ (9 มิถุนายน 2559) เวลา 07.00 น. ที่ สวนราชานุสรณ์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี พระภาวนาสมณคุณ รองเจ้าคณะจังหวัดลพบุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยนางนวลจันทร์ แย้มศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี นายรังสรรค์ ตันเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ นักเรียน นักศึกษา พ่อค้าประชาชนจังหวัดลพบุรีร่วมทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 71 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และร่วมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
อ่าน 119 ครั้ง
ชลประทานลพบุรี สำนักงานชลประทานที่ 10 จัดกิจกรรมขุดลอกคูคลองเฉลิมพระเกียรติฯ (08/06/2016)
นายสุภเวช ยวนแหล ผู้อำนวยการโครงการการชลประทานลพบุรี เปิดเผยว่า เนื่องด้วยในปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองราชย์ครบ ๗๐ ปี กรมชลประทาน จึงได้จัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี โดยได้เล็งเห็นความสำคัญว่า โครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่มีอยู่ทั้งประเทศ ๗๖ จังหวัด อันเป็นแหล่งน้ำที่พระองค์พระราชทานพระราชดำริให้ก่อสร้างขึ้น เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในการทำการเกษตร แต่เนื่องจากโครงการ ฯต่างๆ มีการใช้งานเป็นเวลาหลายปี ขาดการดูแลบำรุงรักษาโดยเฉพาะอย่างยิ่ง โครงการฯ ที่มีระบบแพร่กระจายประเภทคูคลอง จึงต้องมีการดูแลบำรุงรักษาให้ใช้งานได้ยาวนานต่อไป กรมชลประทานจึงได้จัดกิจกรรมชุดลอกคูคลองขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสดังกล่าว
อ่าน 182 ครั้ง
ชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดลพบุรีเตรียมจัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ (08/06/2016)
วานนี้ (7 มิถุนายน 2559) เวลา 13.30 น. ที่ หอประชุมสำนักงานเทศบาลเมืองเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายเธียรชัย อัจฉริยพันธุ์ ปลัดจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมการจัดงาน “เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ สร้างความปรองดองสมานฉันท์และปลูกจิตสำนึกประชาธิปไตยของคนในชาติ” โดยมี หน่วยงานราชการ ตำรวจ หน่วยงานทางการศึกษา และชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมประชุม
อ่าน 211 ครั้ง
สหกรณ์จังหวัดลพบุรี จัดงาน “7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2559” (07/06/2016)
วันนี้ (7 มิถุนายน 2559) เวลา 09.30 น. ที่ โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายรังสรรค์ ตันเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดงาน “7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2559” โดยมี นายอุบล เทพทอง สหกรณ์จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยหน่วยงานราชการ บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง ขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดลพบุรี และประชาชนในพื้นที่ จำนวน 250 คนเข้าร่วมงาน
อ่าน 175 ครั้ง
สสจ.ลพบุรี จัดเสวนา “สานพลังสร้างเด็กลพบุรีสู่อนาคตของชาติ” เดินหน้า “ลพบุรีโมเดล” (06/06/2016)
วันนี้(6 มิถุนายน 2559) เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 6 โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี จัดการเสวนา “สานพลังสร้างเด็กลพบุรีสู่อนาคตของชาติ” เดินหน้า “ลพบุรีโมเดล” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพการดูแลสุขภาพทุกกกลุ่มวัยแบบระยะยาว แบบบูรณาการลดผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังจากโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ด้วยทีมสหวิชาชีพ และการดูแลคุณภาพชีวิตเด็กแบบองค์รวม
อ่าน 121 ครั้ง
รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดกิจกรรมรรรงค์อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ที่จังหวัดลพบุรี (03/06/2016)
วันนี้(3 มิถุนายน 2559) เวลา 10.00 น. ที่ โรงเรียนวัดข่อยใต้ ตำบลบ้านข่อย อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายจตุพร บุรุษพัฒน์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก และวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ตามโครงการส่งเสริมการจัดการโรงเรียนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน(ทสม.) เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าและส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้กับประชาชนและเยาวชนในพื้นที่
อ่าน 216 ครั้ง
ผู้ว่าฯลพบุรี ร่วมโครงการปลูกป่าทางอากาศ กับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติและสถาบันฝึกดับเพลิงและกู้ภัยชั้นสูงไทยไฟร์ ทาฟต้า (03/06/2016)
วานนี้(2 มิถุนายน 2559) ที่ เขาตะเภา ตำบลเพนียด อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี นายภานุแย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ร่วมกิจกรรมปลูกป่าทางอากาศ ในโครงการโปรยเมล็ดพันธุ์ไม้ป่าทางอากาศ ร่วมกับสถาบันฝึกดับเพลิงและกู้ภัยชั้นสูงไทยไฟร์ ทาฟต้า และสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ หน่วยสนับสนุนทางการแพทย์ในสถานการณ์ภัยพิบัติ โดยใช้เครื่องบินเล็กโปรยเมล็ดพันธุ์ไม้ ประกอบไปด้วย ขี้เหล็ก สะเดา อินทนิล สมอ และคูณ จำนวน 2,000,000 เมล็ด ในพื้นที่ป่าเขาตะเภา ตำบลเพนียด อำเภอโคกสำโรง ให้มันงอกเองตามธรรมชาติ และเจริญเติบโตช่วงฤดูฝน เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าและสร้างพื้นที่ป่าต้นน้ำให้สมบูรณ์ ซึ่งการโปรยเมล็ดพันธ์พืชทางอากาศ เป็นอีกวิธีหนึ่งในการปลูกป่านอกเหนือจากการนำต้นกล้าปลูกลงดินซึ่งได้ผลมากกว่าและเป็นทางเลือกในการฟื้นฟูสภาพป่าในพื้นที่ที่เข้าถึงยาก
อ่าน 120 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดโครงการสัมมนาการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ความรู้ความเข้าใจร่างรัฐธรรมนูญ วิทยากรระดับอำเภอ (ครู ข) (02/06/2016)
วันนี้(2 มิถุนายน 2559) เวลา 09.30 น. นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดการโครงการสัมมนาการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ความรู้ความเข้าใจร่างรัฐธรรมนูญ วิทยากรระดับอำเภอ หรือ (ครู ข) ณ ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี เพื่อสร้างวิทยากรกระบวนการในการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาและสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาของร่างรัฐธรรมนูญแก่ประชาชนทุกภาคส่วนสามารถใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจออกเสียงประชามติ
อ่าน 122 ครั้ง
สำนักงาน ธ.ก.ส.ลพบุรี มอบถังน้ำดื่มแก่ชุมชน จำนวน 300 ถังในโครงการ ธ.ก.ส. รวมใจสู้ภัยแล้ง ปี 58/59 (02/06/2016)
วันนี้(2 มิถุนายน 2559) เวลา 08.30 น. สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดลพบุรี และสาขาลพบุรี ได้มอบถังน้ำดื่มขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 40 ถัง ในโครงการ ธ.ก.ส. รวมใจสู้ภัยแล้ง ปี 58/59 แก่ชุมชนอำเภอเมืองลพบุรี โดยมีนายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในการมอบถังน้ำดื่มแก่ชุมชนบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี มีกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่เป็นผู้รับมอบ
อ่าน 140 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี ฝึกเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์การชุมนุมในที่สาธารณะ (01/06/2016)
วันนี้(1 มิถุนายน 2559) เวลา 09.00 น. ที่ สนามกีฬามณฑลทหารบกที่ 13 จังหวัดลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในการฝึกการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์การชุมนุมในที่สาธารณะ ตามพระราชบัญญัติการชุมนุมในที่สาธารณะ พ.ศ.2558 มาตรา 19 เป็นการบูรณาการระหว่างพลเรือน ตำรวจ และทหาร ร่วมกันฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุฯในการจัดกำลังเข้าควบคุมสถานการณ์การชุมนุม เมื่อผู้ชุมนุมไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. เจ้าหน้าที่จะร้องขอต่อศาลให้บริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่ควบคุม ทั้งนี้เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติ และคุ้นเคยกับการออกคำสั่ง ลดความผิดพลาด ความสูญเสีย ก่อนการปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์จริง ให้ทันต่อเหตุการณ์ เนื่องจากความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีการสื่อสารที่รวดเร็ว ฝูงชนอาจมีการรวมตัวได้อย่างรวดเร็วมีจำนวนมาก สามารถกระทำผิดกฎหมายหรือก่อเหตุรุนแรงได้มากขึ้น
อ่าน 148 ครั้ง
มณฑลทหารบกที่ 13 จัดการเสวนาและพัฒนาสัมพันธ์สื่อมวลชนในพื้นที่รับผิดชอบ 4 จังหวัด (31/05/2016)
วันนี้( 31 พฤษภาคม 2559) เวลา 10.00 น. ที่ สโมสรนายทหาร มณฑลทหารบกที่ 13 จังหวัดลพบุรี พลตรี ดำริห์ สุขพันธุ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 13 เป็นประธานเปิดงานเสวนาและพัฒนาสัมพันธ์สื่อมวลชน (ประชารัฐ) ในพื้นที่เขตความรับผิดชอบ 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดลพบุรี จังหวัดอ่างทอง จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดชัยนาท เพื่อพบปะพุดคุยและประสานสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น รวมทั้งแนวทางการเสนอข้อมูลข่าวสารสู่สาธารณอย่างถูกต้องและมีประโยชน์ต่อสังคม ยึดมั่นในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อรักษาอธิปไตยของชาติ ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ นอกเหนือจากการทำความเข้าใจในเรื่องการรับรู้ในการเป็นกระบอกเสียงให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิ์ลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญในวันที่ 7 สิงหาคม 2559 นี้
อ่าน 171 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2559 (30/05/2016)
วันนี้ (30 พ.ค. 59) เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรีอำเภอเมืองลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการส่วนกลางที่มีพื้นที่ปฏิบัติงานในจังหวัดลพบุรี นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารองค์กรภาคเอกชน ประจำเดือนพฤษภาคม 2559 เพื่อรับทราบนโยบายในการบริหารราชการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งก่อนวาระการประชุม มีการมอบรางวัลหน่วยงานต้นแบบด้านการสวมหมวกนิรภัย 100 % จำนวน 15 หน่วยงาน และประกาศผลการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี 2559 จังหวัดลพบุรี จำนวน 2 ราย
อ่าน 86 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ (28/05/2016)
วันนี้ (28 พฤษภาคม 2559) เวลา 09.00 น.ที่ วัดเสาธงทอง (พระอารามหลวง) ตำบลท่าหิน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี พระครูภาวนาโสภณ เจ้าคณะอำเภอเมืองลพบุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีบรรพชาอุปสมบทนาค จำนวน 10 รายที่เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท 770 รูปเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559
อ่าน 117 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 [30] 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 ถัดไป>>