หน้าหลัก >> เกาะติดลพบุรี

เกาะติดลพบุรี
จังหวัดลพบุรี ปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2559 (02/04/2016)
วานนี้ (1 เมษายน 2559) เวลา 17.30 น. ที่บริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พลตำรวจตรี สืบพงษ์ ภาษยะวรรณ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกันปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม และระดมสรรพกำลังแสดงความพร้อมในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและควบคุมสถานการณ์อาชญากรรม ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2559 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลภายใต้ชื่อคำขวัญการรณรงค์ที่ว่า “สงกรานต์ปลอดภัย ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย สร้างวินัยจราจร” ในเขตพื้นที่รับผิดชอบตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี โ
อ่าน 135 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (01/04/2016)
วันนี้( 1 เมษายน 2559) เวลา 09.00 น. นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศาลาการเปรียญวัดดงน้อย ตำบลกกโก อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ซึ่งกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นกองทุนที่ดำเนินการเพื่อช่วยเหลือเด็กก่อนวัยเรียนที่ครอบครัวมีฐานะยากจน และด้อยโอกาสในชนบท ให้ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ในส่วนกลางกำหนดจัดตั้งกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯขึ้นที่กรมการพัฒนาชุมชน สำหรับส่วนภูมิภาคกำหนดให้จัดตั้งกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯขึ้นทุกจังหวัด
อ่าน 91 ครั้ง
ข้าราชการหน่วยงานต่างๆในจังหวัดลพบุรี ร่วมกันแข่งขันกีฬาเพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2559 (01/04/2016)
เช้าวันนี้(1 เมษายน 2559) ที่ สนามกีฬาพระราเมศวร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา “วันข้าราชการพลเรือน” ประจำปี พ.ศ. 2559 โดยมีนายรังสรรค์ ตันเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี กล่าวรายงาน สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานทุกสังกัดกระทรวงในจังหวัดลพบุรี ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาและการออกกำลังกาย ตลอดจนเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเป็นการสร้างเครือข่ายการบริหารงาน และความรัก ความสามัคคีในระหว่างหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น
อ่าน 112 ครั้ง
สมาคมพัฒนาสตรีละโว้ จัดกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากล (01/04/2016)
ค่ำวานนี้ (31 มีนาคม 2559) เวลา 18.00 น. ที่สโมสรนายทหารปืนใหญ่ ค่ายพิบูลสงคราม กองพลทหารปืนใหญ่ ตำบลท่าแค อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสตรีสากล จังหวัดลพบุรี เพื่อเป็นการแสดงพลังของสตรี เชื่อมความสามัคคี และเป็นกำลังใจที่มุ่งมั่นทำงานเพื่อพัฒนาสังคม จัดโดยสมาคมพัฒนาสตรีละโว้ ร่วมกับคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
อ่าน 166 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี เรียกประชุมทุกหน่วยงาน เตรียมการแก้ไขปัญหาภัยแล้งปีนี้ (31/03/2016)
วันนี้ (31 มีนาคม 2559) เวลา 13.30 น. นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งจังหวัดลพบุรี ณ ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี
อ่าน 131 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดพิธีถวายราชสักการะวันที่ระลึกมหาเจษฎาบดินทร์พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (31/03/2016)
วันนี้ (31 มีนาคม 2559) เวลา 09.00 น.นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานนำข้าราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรภาคเอกชน และประชาชนชาวจังหวัดลพบุรี ร่วมงานวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ถวายราชสักการะและพิธีถวายราชสดุดี พร้อมวางพานพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 แห่งราชวงศ์จักรี ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
อ่าน 155 ครั้ง
ทีมงานรองนายกรัฐมนตรี ตรวจภัยแล้ง ขุดเจาะบ่อบาดาลป่าจำปีสิริธร อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี (31/03/2016)
วานนี้(30 มีนาคม 2559) พล.อ.วิทยา จินตนานุรัตน์ ประธานคณะทำงานกลั่นกรองแผนงาน โครงการต่าง ๆ ของรองนายกรัฐมนตรีประวิตร วงษ์สุวรรณ ลงพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ป่าจำปีสิรินธร ณ บ้านซับจำปา อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี เพื่อตรวจติดตามจุดปล่อยน้ำบ่อบาดาลและฝายน้ำล้นด้านบนของป่าจำปีสิรินธร ในการติดตั้งแผงโซลาเซลสูบน้ำจากบ่อบาดาลเข้าสู่ป่าจำปีสิรินธร เพื่อสร้างความชุ่มชื้นให้กับป่าจำปีที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง จนทำให้ต้นจำปีสิรินธรล้มตายไปจำนวนมาก
อ่าน 122 ครั้ง
กองพลทหารปืนใหญ่ จัดงานวันสถาปนากองพลทหารปืนใหญ่ครบรอบปีที่ 33 (29/03/2016)
วันนี้ (29 มี.ค.59) เวลา 09.30 น. พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสารท ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานในพิธีวันสถาปนากองพลทหารปืนใหญ่ครบรอบปีที่ 33 ณ ค่ายพิบูลสงคราม ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยมี พลตรี ธนิสร วงษ์กล้าหาญ ผู้บัญชาการกองพลทหารปืนใหญ่ นายภานุ แย้มศรี ผู้วาราชการจังหวัดลพบุรี และกำลังพลให้การต้อนรับ
อ่าน 160 ครั้ง
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี จัดงานสมัชชาครอบครัวจังหวัดลพบุรี ประจำปี 2559 (29/03/2016)
วันนี้ (29 มีนาคม 2559) เวลา 09.00 น. นางดวงสุดา เมืองวงษ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี ได้เป็นประธานเปิดงานสมัชชาครอบครัวจังหวัดลพบุรี ประจำปี 2559 ที่ ศูนย์สัมมนาจัดเลี้ยงมนณิพา อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ซึ่งจัดโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี
อ่าน 220 ครั้ง
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดลพบุรี มอบป้ายศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลและประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ จ.ลพบุรี (28/03/2016)
วันนี้ (28 มีนาคม 2559) เวลา 09.00 น. ที่ศูนย์สัมมนาจัดเลี้ยงมนณิพา อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นาย ภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีมอบป้ายศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบล จำนวน 65 แห่ง และประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของศูนย์ยุติธรรม จังหวัดลพบุรี ซึ่งมี นายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดลพบุรีทั้ง 11 อำเภอ จำนวน 124 แห่ง เข้าร่วมรับป้ายและร่วมประชุม ซึ่งจัดโดยสำนักงานยุติธรรมจังหวัดลพบุรี
อ่าน 343 ครั้ง
หน่วยแพทย์พระราชทาน ตามแนวพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ออกบริการตรวจรักษาราษฎรที่ จ.ลพบุรี (26/03/2016)
วันนี้ (26 มีนาคม 2559) เวลา 09.00 น.คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี โรงพยาบาลชัยบาดาล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชัยบาดาล ผู้นำชุมชน และพสกนิกรชาวอำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมโครงการหน่วยแพทย์พระราชทาน ตามแนวทางพระราชดำริ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เจริญพระชนมายุครบ 88 พรรษา และเฉลิมพระชนมายุ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2558และสามทศวรรษการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรดันดารตามแนวทางพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
อ่าน 79 ครั้ง
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 11 จ.ลพบุรี จัดการประกวดดนตรีพ้นภัยยาเสพติด ประจำปี 2559 (24/03/2016)
วันนี้ (24 มีนาคม 2559) เวลา 09.00 น. ที่โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 11 จังหวัดลพบุรี ได้รับมอบหมายจากกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จัดโครงการประกวดดนตรีพ้นภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2559 รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ชิงโล่รางวัลนายกรัฐมนตรี โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธานเปิดโครงการฯ มีทีมที่ส่งเข้าร่วมจากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนทั่วประเทศ จำนวน 16 ทีม
อ่าน 129 ครั้ง
ขนส่งจังหวัดลพบุรี จัดอบรมพนักงานขับรถรับส่งนักเรียน (24/03/2016)
วันนี้ (24 มีนาคม 2559) เวลา 09.00 น. ที่ ห้องคอนเวนชั่น โรงแรมลพบุรีอินน์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายรังสรรค์ ตันเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมพนักงานขับรถรับส่งนักเรียน เพื่อให้พนักงานขับรถและบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้มีจิตสำนึกในเรื่องความปลอดภัยของรถโรงเรียน เสริมสร้างทักษะการขับขี่อย่างปลอดภัย การให้ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับรถโรงเรียน และกระตุ้นเตือนให้เกิดผลในทางปฏิบัติ โดยผลักดันให้รถรับส่งนักเรียนที่ยังดำเนินการไม่ถูกต้อง มาดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎระเบียบของทาง
อ่าน 111 ครั้ง
ผู้ว่าฯจ.ลพบุรี เปิด"คลองสวย น้ำใส ประชาร่วมใจรักษ์แม่น้ำลพบุรี" ปลุกจิตสำนึกประชาชนมีส่วนร่วมอนุรักษ์แหล่งน้ำ (23/03/2016)
วันนี้(23 มีนาคม 2559) เวลา 09.00 น. จังหวัดลพบุรี ร่วมกับ ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร มณฑลทหารบกที่ 13 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชน ร่วมกันจัด “โครงการคลองสวย น้ำใส ประชาร่วมใจรักษ์แม่น้ำลพบุรี” โดยมีนายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดงาน ณ บริเวณประตูน้ำ หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
อ่าน 129 ครั้ง
เทศบาลเมืองลพบุรี เปิดโครงการขุดลอกคูคลองและท่อระบายน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2559 (22/03/2016)
วันนี้ ( 22 มีนาคม 2559 ) เวลา 10.00 น. ที่บริเวณ คลองสายบัว ถนนเดโช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ ขุดลอกคูคลอง และท่อระบายน้ำในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี ประจำปีงบประมาณ 2559 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 โดยมีนายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี หน่วยงานทหาร หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนเข้าร่วมในพิธี
อ่าน 70 ครั้ง
รองผู้ว่าฯลพบุรี ปล่อยแถวปฏิบัติการสนธิกำลังจู่โจมตรวจค้นยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายภายในเรือนจำกลางลพบุรี (22/03/2016)
วันนี้ (22 มีนาคม 2559) เวลา 05.45 น. ที่เรือนจำกลางลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายรังสรรค์ ตันเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยนายดุสิต จันทร์สถิตย์ ผู้บัญชาการเรือนจำกลางจังหวัดลพบุรี และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง สนธิกำลังฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ สาธารณสุข สำนักงาน ปปส.ภาค1 เจ้าหน้าที่เรือนจำและสมาชิก อส. ร่วม 500 นาย ปฏิบัติการจู่โจมตรวจค้นสิ่งผิดกฎหมายภายในเรือนจำกลางลพบุรี เพื่อเป็นการปราบปรามยาเสพติดในเรือนจำ การป้องกันการซุกซ่อนอาวุธ การนำโทรศัพท์มือถือและสิ่งของต้องห้ามเข้ามาในเรือนจำ
อ่าน 112 ครั้ง
: จังหวัดลพบุรี จัดพิธีมอบตราตั้งหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (21/03/2016)
เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559 เวลา 14.00 น. พระพรหมดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีมอบตราตั้งหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล ในพื้นที่อำเภอชัยบาดาล อำเภอท่าหลวง และอำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี จำนวน 23 หน่วย และใบแต่งตั้งคณะกรรมการหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล จำนวน 30 คน พร้อมมอบถ้วยรางวัลการจัดนิทรรศการหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล จำนวน 14 รางวัล โดยมีนายภานุ แย้มศรี กล่าวถวายรายงาน ณ โรงเรียนบ้านเขาสมโภชน์ ตำบลบัวชุม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
อ่าน 108 ครั้ง
จ.ลพบุรี ฝึกซ้อมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา (18/03/2016)
วันนี้ (18 มีนาคม 2559) เวลา 13.15 น. จังหวัดลพบุรี ได้บูรณาการหน่วยงาน ภาคส่วนต่างๆ ประกอบด้วย ภาคราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ชุดเผชิญเหตุสถานการณ์วิกฤต (ERT) บุคลากรทางการแพทย์ และมูลนิธิต่างๆ ร่วมฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ 2559 กรณีการเกิดอัคคีภัยในสถานศึกษา ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยมี นายรังสรรค์ ตันเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในการฝึกซ้อมแผนฯ
อ่าน 127 ครั้ง
จ.ลพบุรี จัดพิธีถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2559 (18/03/2016)
วันนี้ (18 มีนาคม 2559) เวลา 08.00 น. นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนข้าราชการในระดับท้องถิ่นจากทุกองค์กรในจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายสักการะ และกล่าวถวายราชสดุดี ต่อเบื้องหน้า พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 5 บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2559 เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ที่ได้ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดตั้งตำบลท่าฉลอม เป็นสุขาภิบาลหัวเมืองแห่งแรก นับเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครอง และเป็นการถือกำเนิดของการปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งแรกในประเทศไทย
อ่าน 97 ครั้ง
จ.ลพบุรี ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) (17/03/2016)
วันนี้(17 มีนาคม 2559) เวลา 09.30 น. นายรังสรรค์ ตันเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิด โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดลพบุรี ปี 2559 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง หมู่ที่ 4 ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งบำบัดทุกข์ บำรุงสุข เพื่อให้ประชาชนอยู่ดี มีสุข โดยทางจังหวัดลพบุรี ได้นำนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลมาประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบ พร้อมให้คำปรึกษาแนะนำจากส่วนราชการที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง อาทิ การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน การแก้ไขปัญหายาเสพติด ปัญหาด้านกฎหมาย
อ่าน 87 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 [31] 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 ถัดไป>>