หน้าหลัก >> เกาะติดลพบุรี

เกาะติดลพบุรี
จ.ลพบุรี เปิดอบรมโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้แกนนำจิตอาสาอาสาสมัครสภากาชาดไทยเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (17/05/2016)
เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 17 พฤษภาคม 2559 เหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรีนำโดยนางนวลจันทร์ แย้มศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรีพร้อมด้วยสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรีได้ร่วมกันจัดพิธีเปิดอบรมโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้แกนนำจิตอาสาอาสาสมัครสภากาชาดไทย ณ ห้องประชุมอำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยมีนายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดการอบรม เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลและการพัฒนาทางด้านยุทธศาสตร์ของจังหวัดลพบุรีจึงได้กำหนดการศึกษาเพื่อสร้างองค์ความรู้ผู้มีจิตอาสาในระดับตำบลและอำเภอเป็นอาสาสมัครสภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกา ผู้อำนวยการสภากาชาดไทยทรงเจริญพระชนมพรรษา 60 พรรษาในปี 2558
อ่าน 160 ครั้ง
ผู้ว่าฯ ลพบุรี ลงพื้นที่ตรวจสอบตลิ่งแม่น้ำป่าสักพัง (17/05/2016)
บ่ายวานนี้(16 พฤษภาคม 2559) นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นายอำเภอชัยบาดาล วิศกรจากกรมเจ้าท่า โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะนาว ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่ริมตลิ่งแม่น้ำป่าสักทรุดตัว บริเวณหมู่ที่ 7 บ้านคลองเดื่อพัฒนา ตำบลท่ามะนาว อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี จนกระทบกับโครงสร้างหลักของบ้านเลขที่ 1 หมู่ 7 ซึ่งเป็นบ้านของนายพรานณรงค์ หลาบงาม อายุ 39 ปี และบ้านเลขที่ 174/2 หมู่ 7 ของนายปรีชา หลาบงาม อายุ 47 ปี ซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำป่าสัก ปรากฏว่าดินทรุดตัวเพิ่มมากขึ้นเป็นทางยาวหลายเมตร มีความลึกกว่า 10 เมตร ซึ่งอาจทำให้บ้านเรือนราษฎรบริเวณดังกล่าวได้รับความเสียหายเพิ่มมากยิ่งขึ้น และบริเวณนี้เป็นพื้นที่เดิมที่เกิดดินทรุดตัวเมื่อ 2 ปีก่อน เคยได้แก้ปัญหาด้วยการทำผนังกันดินทรุดตัวมาแล้ว
อ่าน 118 ครั้ง
ผู้ว่าฯลพบุรี มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน (17/05/2016)
เย็นวานนี้ (16 พฤษภาคม 2559) ที่ วัดท่ามะนาว ตำบลท่ามะนาว อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในการมอบสิ่งของยังชีพ เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน ให้แก่ชาวบ้านในเขตพื้นที่ ตำบลท่ามะนาว อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี จำนวน 96 ครัวเรือน ที่ประสบวาตภัยเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 จนทำให้บ้านเรือนได้รับความเสียหาย โดยสิ่งของบรรเทาทุกข์ดังกล่าว ได้รับการสนับสนุนจาก องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะนาว และกิ่งกาชาดอำเภอชัยบาดาล ร่วมกันนำไปมอบให้แก่ผู้ประสบภัย
อ่าน 119 ครั้ง
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ตรวจเยี่ยมการแก้ไขปัญหาภัยแล้งด้วยน้ำบาดาลเพื่อฟื้นฟูและคืนความสมบูรณ์ให้ป่าจำปีสิรินธร (13/05/2016)
วันนี้(13 พฤษภาคม 2559) เวลา 09.00 น. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ลงพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ป่าจำปีสิรินธร หมู่ที่ 1 ตำบลซับจำปา อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี เพื่อตรวจเยี่ยมบริเวณจุดขุดเจาะบ่อบาดาล และฝายน้ำล้น พร้อมเปิดแพรคลุมป้ายเปิดการใช้งานบ่อบาดาล บริเวณด้านบนของป่าจำปีสิรินธร และรับฟังการบรรยายสรุป โดยการติดตั้งแผงโซลาเซลสูบน้ำจากบ่อบาดาลเข้าสู่ป่าจำปีสิรินธร เพื่อสร้างความชุ่มชื้นให้กับป่าจำปีสิรินธรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง
อ่าน 130 ครั้ง
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ(องค์กรมหาชน)กระทรวงกลาโหม ปิดกิจกรรมค่ายจรวดประดิษฐ์เพื่อการสื่อสาร ปี 2559 ที่จังหวัดลพบุรี (13/05/2016)
วันที่ 12 พฤษภาคม 2559 ที่ ลานพลับพลาสาธิต เขาพลุโลน ศูนย์การทหารปืนใหญ่ จังหวัดลพบุรี พล.อ.อ.พงศธร บัวทรัพย์ ประธานกรรมการบริหาร สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ(องค์กรมหาชน) หรือ สทป. เป็นประธานพิธีปิดค่ายจรวดประดิษฐ์เพื่อการสื่อสาร ปี2559 ซึ่งค่ายจรวดประดิษฐ์เพื่อการสื่อสาร ปี2559 สทป.ได้ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพื่อคัดนักเรียนระดับ ปวส.และปวช. และอาจารย์จากวิทยาลัยเทคนิคในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 16 สถาบัน
อ่าน 230 ครั้ง
จังหวัดลพบุรีคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ประจำปี ๒๕๕๙ (13/05/2016)
วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. ที่ โรงแรมลพบุรีอินน์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย จังหวัดลพบุรี ประจำปี ๒๕๕๙ (OTOP Product Champion) ซึ่งเป็นโครงการตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อจัดทำฐานข้อมูลผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และการจัดระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (๑ – ๕ ดาว) ที่จะนำไปสู่การกำหนดแผนและพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งกำหนดดำเนินการคัดสรรทุกๆ ๒ ปี
อ่าน 102 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี เปิดงานสินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์ และอาหารปลอดภัย (12/05/2016)
วานนี้(11 พฤษภาคม 2559) เวลา 17.30 น. ที่ บริเวณลานเอนกประสงค์ที่ว่าการอำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดงาน “สินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์ และอาหารปลอดภัยจังหวัดลพบุรี” เป็นการบูรณาการของหน่วยงานต่างๆ เพื่อแสดงความพร้อมและศักยภาพของจังหวัดที่เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์ และอาหารปลอดภัยที่สำคัญของจังหวัด ตามยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี ที่มุ่งผลิตอาหารปลอดภัยให้กับผู้ผลิตและผู้บริโภคเป็นสำคัญ และเตรียมความพร้อมของเกษตรกรในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
อ่าน 188 ครั้ง
ผู้ว่าฯลพบุรี ลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้าการเร่งรัดแก้ไขปัญหาการกำจัดขยะมูลฝอย (11/05/2016)
นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้ลงพื้นที่ตรวจบ่อขยะในพื้นที่อำเภอพัฒนานิคมและอำเภอชัยบาดาล เพื่อตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาในพื้นที่วิกฤติที่ต้องเร่งแก้ไขปัญหาการกำจัดขยะมูลฝอยไม่ถูกต้องและตกค้างสะสม ตามแผนปฏิบัติการการแก้ไขปัญหาขยะในพื้นที่วิกฤติฯที่ผ่านความเห็นชอบจาก คสช. โดยลงพื้นที่ ตำบลโคกสลุง หมู่ที่ 10 บ้านห้วยยาง ตำบลโคกสลุง อำเภอพัฒนานิคม มีพื้นที่ 12 ไร่ ปริมาณขยะ 4 - 6 ตัน/วัน ปัจจุบันบริหารจัดการขยะด้วยวิธีเผาและฝังกลบ จึงได้มอบหมายให้ อบต.โคกสลุง มีการคัดแยกขยะแต่ละประเภทก่อนทำลายอย่างถูกวิธี รวมทั้งจัดทำรั้วรอบหรือปลูกต้นไม้ใหญ่รอบบ่อขยะให้มิดชิดเพื่อป้องกันไม่ให้ขยะปลิวออกนอกบ่อขยะ และไม่ควรเผาขยะเพราะจะทำให้เกิดมลพิษ
อ่าน 173 ครั้ง
จังหวัดลพบุรีและบริษัทเบทาโกร มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน (11/05/2016)
วานนี้ (10 พฤษภาคม 2559) เวลา 11.00 น. ที่องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในการมอบสิ่งของยังชีพ เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน ให้แก่ชาวบ้านในเขตพื้นที่ ตำบลนิคมลำนารายณ์ และตำบลศิลาทิพย์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี จำนวน 134 ครัวเรือน ที่ประสบวาตภัยเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2559 จนทำให้บ้านเรือนได้รับความเสียหาย โดยสิ่งของบรรเทาทุกข์ดังกล่าว ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทเบทาโกร มูลนิธิสายธาร และกิ่งกาชาดอำเภอชัยบาดาล ร่วมกันนำไปมอบให้แก่ผู้ประสบภัย
อ่าน 78 ครั้ง
ลพบุรี พายุฤดูร้อนถล่มอำเภอชัยบาดาลและโคกสำโรง อีกระลอกบ้านพังเสียหาย 270 หลังคาเรือน (06/05/2016)
ที่อำเภอชัยบาดาล และอำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี เกิดพายุฝนกระหน่ำ ลูกเห็บตก ลมกระโชกแรง ทำให้มีบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย 7 ตำบล (ต.นิคมลำนารายณ์ ต.ชัยนารายณ์ ต.ศิลาทิพย์ ต.บ้านใหม่สามัคคี ต.ลำนารายณ์ ต.ชัยบาดาลและตำบลวังเพลิง) ทั้งหมด 31หมู่บ้าน รวมทั้งสิ้น 270 หลังคาเรือน (อ.ชัยบาดาล 204 หลังคาเรือน อ.โคกสำโรง 66 หลังคาเรือน รวม 2 อำเภอ บ้านพังเสียหาย 270 หลังคาเรือน) ต้นไม้และเสาไฟฟ้าหักโค่น หลายจุดทำให้ไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกกว้าง ขณะนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ดำเนินแก้ไขสามารถใช้ได้ตามปกติแล้ว โชคดีที่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิต
อ่าน 147 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี เตรียมจัดงานสินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์ ละอาหารปลอดภัย (05/05/2016)
วานนี้(4 พฤษภาคม 2559) เวลา 17.00 น. ที่ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายรังสรรค์ ตันเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานแถลงข่าว การจัดงาน “สินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์ และอาหารปลอดภัยจังหวัดลพบุรี” ในระหว่างวันที่ 11 – 14 พฤษภาคม 2559 ณ ลานเอนกประสงค์ที่ว่าการอำเภอเมืองลพบุรี เป็นการบูรณาการของหน่วยงาน เพื่อแสดงความพร้อมและศักยภาพของจังหวัดที่เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์ และอาหารปลอดภัยที่สำคัญของจังหวัด ตามยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี ที่มุ่งผลิตอาหารปลอดภัยให้กับผู้ผลิตและผู้บริโภคเป็นสำคัญ
อ่าน 138 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี ประกอบพิธีถวายราชสดุดีและจัดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสวันฉัตรมงคล วันที่ 5 พฤษภาคม 2559 (05/05/2016)
วันนี้(5 พฤษภาคม 2559) เวลา 09.00 น. ที่ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นำข้าราชการ ทหาร ตำรวจ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และประชาชน ประกอบพิธีถวายราชสดุดี และวางพานพุ่มถวายราชสักการะ เพื่อเทิดพระเกียรติคุณ และแสดงความจงรักภักดี แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล ซึ่งเป็นวันคล้ายวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติ ประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และสมโภชพระมหาเศวตฉัตร ให้เป็นสวัสดิมงคลแก่ราชสมบัติ เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี
อ่าน 109 ครั้ง
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 2 เดินทางมาประชุมติดตามสถานการณ์ภัยแล้งและติดตามการดำเนินงานโครงการแก้ปัญหาภัยแล้ง ที่จังหวัดลพบุรี (05/05/2016)
วันนี้(4 พฤษภาคม 2559)เวลา 09.30 น. นางนฤมล พนาวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 2 เดินทางมาประชุมตรวจติดตามสถานการณ์และการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ด้านพืช ประมง ปศุสัตว์ และน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคในพื้นที่จังหวัดลพบุรี ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย เกษตรและสหกรณ์จังหวัด เกษตรจังหวัด ปศุสัตว์จังหวัด ประมงจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีสาระสำคัญในการประชุม ได้แก่ สถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำของจังหวัดเพื่อการอุปโภคบริโภค การรักษาระบบนิเวศน์ และการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อผลิตสินค้าเกษตรแบบบูรณาการ
อ่าน 113 ครั้ง
จ.ลพบุรี จัดพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) การรับซื้อหญ้าอาหารสัตว์และการให้ยืมชุดอุปกรณ์ผลิตอาหารสัตว์ (05/05/2016)
วันนี้ (4 พฤษภาคม 2559) เวลา 10.00 น. ที่ สหกรณ์โคนมพัฒนานิคมจำกัด อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การรับซื้ออาหารสัตว์ ภายใต้โครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดลพบุรี ปี 2559 และโครงการเชื่อโยงเครือข่ายระบบการผลิตและการตลาดสินค้าสหกรณ์ ระหว่าง สหกรณ์โคนมพัฒนานิคม จำกัด โดยนายพิบูล โพธิ์ศรี ประธานกรรมการสหกรณ์ฯและนายพิชัย เสมอชาติ ตัวแทนสมาชิกสหกรณ์ผู้ปลูกหญ้าอาหารสัตว์ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ สมาชิกสหกรณ์ผู้ปลูกหญ้าอาหารสัตว์ได้รับประโยชน์สูงสุด และสหกรณ์ได้รับวัตถุดิบในการผลิตอาหาร TMR ที่มีคุณภาพ
อ่าน 253 ครั้ง
จ.ลพบุรี เตรียมจัดตั้งตลาดน้ำบางขามวัดคุ้งท่าเลา และแหล่งท่องเที่ยวลุ่มน้ำบางขาม (05/05/2016)
วันที่ 3 พฤษภาคม 2559 เวลา 17.30 น. นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นางนวลจันทร์ แย้มศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ วัดคุ้งท่าเลา หมู่ที่ 6 ตำบลบางพึ่ง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ซึ่งอยู่ริมลำน้ำบางขาม เพื่อเตรียมจัดตั้งเป็นตลาดน้ำบางขาม และแหล่งท่องเที่ยวลุ่มน้ำบางขาม เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของอำเภอบ้านหมี่ และคาดหวังว่าตลาดน้ำบางขาม วัดคุ้งท่าเลา จะเป็นตลาดน้ำแห่งเดียวของจังหวัดลพบุรี ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวและเป็นแหล่งจำหน่ายผลผลิตของพี่น้องเกษตรกรและผู้ประกอบการ OTOP ต่อไป
อ่าน 142 ครั้ง
จ.ลพบุรี จัดประชุมคณะกรรมการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๙. (03/05/2016)
วันนี้ (๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙) เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี จัดประชุมคณะกรรมการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย และคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบกลั่นกรองผลิตภัณฑ์ที่สมัครเข้าคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ (OTOP Product Champion :OPC) เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจแนวทางและหลักเกณฑ์การคัดสรรฯ แก่คณะกรรมการฯ ให้มีมาตรฐานเป็นไปตามแนวทางเดียวกัน จำนวน ๕๐ คน ณ โรงแรมลพบุรีอินน์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ในโอกาสนี้ นายรังสรรค์ ตันเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ให้เกียรติมาบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมด้วย
อ่าน 135 ครั้ง
ส่วนราชการ จ.ลพบุรี ทำ MOU สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง (02/05/2016)
วันนี้ (2 พฤษภาคม 2559) เวลา 10.00 น. นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังให้กับส่วนราชการ ณ โรงแรมลพบุรีอินน์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
อ่าน 110 ครั้ง
จ.ลพบุรี มอบหม้อหุงข้าวไฟฟ้าให้ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าภาคกลาง จ.นครนายก เพื่อไว้หุงข้าวให้ลิงลพบุรีที่นำไปฝากเลี้ยงไว้ (29/04/2016)
วันนี้ (29 เมษายน 2559) เวลา 16.30 น. ที่ศาลากลางจังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายรังสรรค์ ตันเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้มอบหม้อหุงข้าวไฟฟ้า ขนาด 10 ลิตร จำนวน 1 ใบ ให้กับศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าภาคกลาง จังหวัดนครนายก โดยมีนายธงชัย เสี่ยงเทียนชัย นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้าศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าภาคกลาง จังหวัดนครนายก เป็นผู้รับมอบ เพื่อไว้ใช้ในการหุงข้าวให้ลิงของจังหวัดลพบุรีที่นำไปฝากเลี้ยงไว้
อ่าน 161 ครั้ง
จ.ลพบุรี จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่เกษตรกรและประชาชน (29/04/2016)
วันนี้ (29 เมษายน 2559) เวลา 09.00 น. ที่โรงเรียนบ้านดีลัง ตำบลดีลัง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี นายรังสรรค์ ตันเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ และโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดลพบุรี ปี 2559” โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ เกษตรกร ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนเข้าร่วมงานจำนวนกว่า 1,000 คน
อ่าน 172 ครั้ง
ผู้ว่าฯลพบุรี ส่งลิงที่ทำหมันแล้ว พักฟื้นศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่า ภาคกลาง จังหวัดนครนายก (28/04/2016)
จากการที่จังหวัดลพบุรี ได้ดำเนินการดูแลสุขภาพลิงและควบคุมประชากรลิง ระหว่างวันที่ 25 – 29 เมษายน 2559 สามารถจับลิงมาทำหมัน ถ่ายพยาธิ และรักษาโรค ได้แยกเป็นลิงเพศผู้ที่ทำหมัน จำนวน 53 ตัว ลิงเพศเมีย/ลิงเด็กทำการดูแลสุขภาพ จำนวน 44 ตัว รวม 97 ตัว และได้นำลิงทั้งหมด 97 ตัว ไปพักฟื้นที่ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าภาคกลาง จังหวัดนครนายก เมื่อวันที่ 25,26 เมษายน 2559 ซึ่งจาการดูแลสุขภาพและควบคุมประชากรลิงครั้งนี้ ทางจ้าหน้าที่ได้เก็บตัวอย่างเลือด รวมทั้งสารคัดหลั่งบริเวณช่องปากและทวารหนัก เพื่อจะเก็บตัวอย่างเชื้อโรค ที่ติดต่อระหว่างลิงด้วยกันหรือเชื้อโรคที่อาจติดต่อมาสู่คน ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ทางปศุสัตว์จะเก็บไว้แล้วป้อนข้อมูลให้สาธารณสุขจังหวัดลพบุรี เพื่อเป็นประโยชน์ในการวางแผนด้านสาธารณสุขต่อไป
อ่าน 165 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 [32] 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 ถัดไป>>