หน้าหลัก >> เกาะติดลพบุรี

เกาะติดลพบุรี
จังหวัดลพบุรี จัดพิธีบวงสรวงศาลพระกาฬ เพื่อดูแลสุขภาพลิง และควบคุมประชากรลิง (22/04/2016)
สืบเนื่องจากปัจจุบันนี้ ประชากรลิงในพื้นที่โดยรอบศาลพระกาฬ ปรางค์สามยอด และพื้นที่ใกล้เคียง มีเป็นจำนวนมาก ลิงบางส่วนได้ก่อความเดือดร้อนแก่ร้านค้า ผู้พักอาศัย แต่ลิงเป็นเสน่ห์ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวที่มาเยือนจังหวัดลพบุรีเป็นจำนวนมาก เช่นกัน จากประชากรลิงที่เพิ่มจำนวนมากขึ้น ทำให้มีข้อเสนอแนะว่า ทางราชการจำเป็นต้องหาแนวทางควบคุมให้มีจำนวนลิงที่เหมาะสม รวมทั้งการดูแลสุขภาพลิงเพื่อป้องกันโรคติดต่อต่างๆ จังหวัดลพบุรี จึงได้มอบหมายให้ สำนักงาน ปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 สาขาสระบุรี กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองลพบุรี ดำเนินการวิเคราะห์ วางแผนดูแลสุขภาพลิง
อ่าน 215 ครั้ง
จ.ลพบุรี ประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าระดับจังหวัด (คปป.จ.ลบ.) (18/04/2016)
วันนี้ (18 เมษายน 2559) เวลา 13.30 น. ที่ ห้องประชุมทานตะวัน ศาลากลางจังหวัดลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 1/2559 โดยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าแห่งชาติ (คปป.) ได้มีคำสั่งที่ 7/2552 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2552 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าจังหวัดทุกจังหวัด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน มีผู้แทนจากส่วนราชการต่างๆ เป็นอนุกรรมการ
อ่าน 105 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี สรุปยอดการเกิดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์วันสุดท้าย ( 17 เมษายน 59) เกิดอุบัติเหตุ 2 ครั้ง บาดเจ็บ 2 คน (18/04/2016)
สรุปสถิติการเกิดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2559 ของจังหวัดลพบุรี ตั้งแต่วันที่ 11-17 เมษายน 2559 เกิดอุบัติเหตุทั้งสิ้น 45 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 39 คน และมีผู้เสียชีวิต 9 คน ผู้เสียชีวิตรายที่ 9 คือนายทวิช ขันทอง อายุ 16 ปี ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ตัดหน้ารถยนต์ส่วนบุคคล เหตุเกิดเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2559 และได้เสียชีวิตเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2559 เวลา 00.20 น.ที่โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช
อ่าน 176 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี สรุปยอดการเกิดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ วันที่ 6 ( 16 เมษายน 59) เกิดอุบัติเหตุ 5 ครั้ง บาดเจ็บ 5 คน (17/04/2016)
สรุปสถิติการเกิดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2559 ของจังหวัดลพบุรี ตั้งแต่วันที่ 11-16 เมษายน 2559 เกิดอุบัติเหตุทั้งสิ้น 43 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 38 คน และมีผู้เสียชีวิต 8 คน ผู้เสียชีวิตรายที่ 8 คือนายชำนาญ ตรัสงาม อายุ 55 ปีผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ได้เสียชีวิตเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2559 เวลา 15.00 น.ที่โรงพยาบาลบ้านหมี่ (เหตุเกิดเมื่อวันที่ 13 เม.ย.59)
อ่าน 125 ครั้ง
พ่อเมืองลพบุรี ตรวจเยี่ยมสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลพบุรี พร้อมสั่งการให้จัดระเบียบรถตู้ต่างจังหวัดเพื่อความสะดวกของประชาชน (17/04/2016)
วันที่ 16 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ที่สถานีขนส่งจังหวัดลพบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี และได้สั่งการให้ขนส่งจังหวัดลพบุรีจัดระเบียบรถตู้ที่เดินทางไปต่างจังหวัดให้จอดรับ-ส่งผู้โดยสารภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลพบุรี เพื่อความสะดวกของประชาชนและนักท่องเที่ยว
อ่าน 207 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี สรุปยอดการเกิดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ วันที่ 5 ( 15 เมษายน 59) เกิดอุบัติเหตุ 5 ครั้ง บาดเจ็บ 5 คน ผู้เสียชีวิต 1 คน (16/04/2016)
วันนี้ (16 เม.ย.59 ) เวลา 09.00 น. นายรังสรรค์ ตันเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมสรุปผลการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2559 ของจังหวัดลพบุรี โดยมีคณะทำงานติดตามจุดตรวจและการให้บริการประชาชนของส่วนราชการ เข้าร่วมประชุม และถ่ายทอดการประชุมผ่านระบบ เว็บคอนเฟอเรน (Web Conference) ณ ห้องประชุมพระปรางค์สามยอด ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี
อ่าน 179 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี สรุปยอดการเกิดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ วันที่ 4 ( 14 เมษายน 59) เกิดอุบัติเหตุ 14 ครั้ง บาดเจ็บ 13 คน ผู้เสียชีวิต 3 คน (15/04/2016)
วันนี้ (15 เม.ย.59 ) เวลา 09.00 น. นายรังสรรค์ ตันเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมสรุปผลการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2559 ของจังหวัดลพบุรี โดยมีคณะทำงานติดตามจุดตรวจและการให้บริการประชาชนของส่วนราชการ เข้าร่วมประชุม และถ่ายทอดการประชุมผ่านระบบ เว็บคอนเฟอเรน (Web Conference) ณ ห้องประชุมพระปรางค์สามยอด ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี
อ่าน 234 ครั้ง
งานมหาสงกรานต์ สืบสานประเพณีชักพระศรีอาริยเมตไตรย์ ห่มผ้าพระเจดีย์พระบรมสารีริกธาตุ จังหวัดลพบุรี (15/04/2016)
วันนี้ (15 เม.ย. 59) เวลา 09.19 น. นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีบวงสรวงพระศรีอาริยเมตไตรย์ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในงานมหาสงกรานต์ สืบสานประเพณีชักพระศรีอาริยเมตไตรย์ ห่มผ้าพระเจดีย์พระบรมสารีริกธาตุ ของจังหวัดลพบุรี ณ วัดเชิงท่า ตำบลท่าหิน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยมีอาจารย์ณรงค์ศักดิ์ คูกิติรัตน์ อาจารย์บุญยัง ขวัญอยู่ พร้อมคณะ เป็นผู้ทำพิธีบวงสรวง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดำเนินการก่อนมีพิธีชักพระศรีอาริยเมตไตรย์ แห่รอบเมืองลพบุรี โดยจะมีการแสดงระบำลวะปุระ การแสดงระบำลพบุรี การแสดงสี่ภาค และ การแสดงมหกรรมกลอง
อ่าน 100 ครั้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมคณะ ออกตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน พร้อมมอบน้ำดื่ม อาหารสำเร็จรูปให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน (15/04/2016)
วันที่ 13 เมษายน 2559 เวลา 17.30 น. นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะส่วนราชการ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสื่อมวลชน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ จุดบริการประชาชน ณ จุดตรวจสี่แยกม่วงค่อม อำเภอชัยบาดาล และ จุดบริการประชาชน อำเภอท่าหลวงโดยมีเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ อาสาสมัครสาธารณสุข อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจร และการเดินทางให้แก่ประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง
อ่าน 123 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี เปิดงานประเพณีสงกรานต์ “สงกรานต์เมืองลิง ถนนดินสอพอง ครรลองวิถีไทย” ด้วยบรรยากาศย้อนยุคแบบไทยๆ (15/04/2016)
วันที่ 13 เมษายน 2559 เวลา 16.00 น. นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดงานประเพณีสงกรานต์ “สงกรานต์เมืองลิง ถนนดินสอพอง ครรลองวิถีไทย” ที่ถนนดินสอพอง ต.ทะเลชุบศร อ.เมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ในรูปแบบย้อนยุคนุ่งโจง พันผ้าขาวม้า แต่งไทย ไร้แอลกอฮอล์ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลรณรงค์ให้ประชาชนเล่นน้ำสงกรานต์ตามวัฒนธรรมประเพณีไทยที่ดีงามและประหยัดน้ำ เป็นแบบอย่างสร้างสุข สงกรานต์ปลอดภัย พื้นที่เล่นน้ำปลอดเหล้า ลดปัญหาการเมาสุราทะเลาะวิวาทในชุมชน และสร้างความสมัครสมานสามัคคีในชุมชน
อ่าน 160 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี สรุปยอดการเกิดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ วันที่ 3 ( 13 เมษายน 59) เกิดอุบัติเหตุ 13 ครั้ง บาดเจ็บ 12 คน ผู้เสียชีวิต 2 คน (14/04/2016)
วันนี้ (14 เม.ย.59 ) เวลา 09.00 น. นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมสรุปผลการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2559 ของจังหวัดลพบุรี โดยมีคณะทำงานติดตามจุดตรวจและการให้บริการประชาชนของส่วนราชการ เข้าร่วมประชุม และถ่ายทอดการประชุมผ่านระบบ เว็บคอนเฟอเรน (Web Conference) ณ ห้องประชุมพระปรางค์สามยอด ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี
อ่าน 99 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี สรุปยอดการเกิดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ วันที่ 2 ( 12 เมษายน 59) เกิดอุบัติเหตุ 4 ครั้ง บาดเจ็บ 4 คน ไม่มีผู้เสียชีวิต (13/04/2016)
วันนี้ (13 เม.ย.59 ) เวลา 09.00 น. นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมสรุปผลการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2559 ของจังหวัดลพบุรี โดยมีคณะทำงานติดตามจุดตรวจและการให้บริการประชาชนของส่วนราชการ เข้าร่วมประชุม และถ่ายทอดการประชุมผ่าน
อ่าน 76 ครั้ง
ชาวลพบุรีร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ไทย ประจำปี 2559 (13/04/2016)
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า และพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดลพบุรีร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์จำนวน 99 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในเทศกาลสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ไทย
อ่าน 62 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจและจุดบริการในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2559 (12/04/2016)
วันนี้ ( 12 เมษายน 2559 ) เวลา 11.00 น. นางสวามินี อิสระทะ ประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ได้ลงพื้นที่ เพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของจุดตรวจและจุดบริการในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2559 ของจังหวัดลพบุรี โดยได้ตรวจเยี่ยมจุดตรวจและจุดบริการให้บริการประชาชนในเขตอำเภอโคกสำโรง จำนวน 3 จุด คือ จุดที่ 1 จุดตรวจและให้บริการประชาชน บริเวณบ้านวังขอนขว้าง ตำบลวังขอนขว้าง จุดที่ 2 จุดตรวจและให้บริการประชาชนบริเวณสี่แยกวังเพลิง ตำบลวังเพลิง และจุดที่ 3 เป็นจุดบริการ/ด่านชุมชน ที่หน้า อบต.ห้วยโป่ง ตำบลห้วยโป่ง พร้อมได้มอบน้ำดื่มและสิ่งของ ให้กับเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจตรวจ เพื่เป็นขวัยและกำลังใจในการปฏิบัติงาน
อ่าน 103 ครั้ง
ศูนย์ปฏิบัติการ่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี2559จังหวัดลพบุรี สรุปยอดการเกิดอุบัติเหตุวันแรก มีผู้เสียชีวิต 1รายและบาดเจ็บ 1ราย (12/04/2016)
วันนี้ (12 เมษายน 2559) เวลา 09.00น. ที่ ศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี2558 จังหวัดลพบุรี ศาลากลางจังหวัดลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2559 จังหวัดลพบุรี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรายงานการตรวจเยี่ยมจุดตรวจต่างๆ ทั้ง 11 อำเภอ และถ่ายทอดสัญญาณผ่านระบบ เว็บคอนเฟอเรน (Web Conference) กับทุกอำเภอในจังหวัดลพบุรี สรุปยอดการเกิดอุบัติเหตุ วันที่ 11 เมษายน 2559 ของจังหวัดลพบุรี ซึ่งเป็นวันแรก ของการรงณรงค์ “สงกรานต์ปลอดภัย ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย สร้างวินัยจราจร” มีผู้บาดเจ็บที่ได้รับการรักษาแล้วกลับบ้านได้ 19ราย ผู้บาดเจ็บเข้ารับการรักษาตัวที่ 1 ราย และ เสียชีวิต 1 ราย
อ่าน 103 ครั้ง
ชาวลพบุรี รดน้ำดำหัวขอพรผู้ว่าราชการจังหวัด เนื่องในวันสงกรานต์ (12/04/2016)
วานนี้ (11 เมษายน 2559) เวลา 16.00 น. นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นำข้าราชการในจังหวัดลพบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และประชาชนชาวจังหวัดลพบุรี ได้ร่วมพิธีรดน้ำดำหัว นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี และนางนวลจันทร์ แย้มศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2559
อ่าน 141 ครั้ง
พ่อเมืองลพบุรี มั่นใจดินสอพองลพบุรี ปลอดสารเคมี ใช้เล่นสงกรานต์ได้อย่างปลอดภัย (11/04/2016)
จากกระแสข่าวที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค(สคบ.)ลงพื้นที่โรงงานผลิตแป้งเพื่อใช้เล่นสงกรานต์ ซึ่งขณะนี้พบว่ามีผู้จำหน่าย ขายยิปซั่มคู่กับแป้งดินสอพอง เนื่องจากมีการอัดเม็ดสีขาวคล้ายกับดินสอพอง ทำให้ประชาชนเข้าใจผิดและเลือกซื้อยิปซั่มที่มีสีขาว ว่าสะอาดกว่าดินสอพองไปใช้เล่นสงกรานต์ ซึ่งอาจจะเป็นอันตรายต่อผิวหนังและอาจทำให้เป็นมะเร็งปอดได้จังหวัดลพบุรี ก็มีความห่วงในเรื่องนี้จึงได้นำสื่อมวลชนเข้าเยี่ยมชมแหล่งผลิตดินสอพองแหล่งใหญ่ของจังหวัดลพบุรี เพื่อทดสอบคุณภาพของดินสอพองลพบุรี
อ่าน 90 ครั้ง
จ.ลพบุรี เปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาล สงกรานต์ ปี 2559 (11/04/2016)
เช้าวันนี้ (11 เมษายน 2559) เวลา 09.30 น. นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี2559 จังหวัดลพบุรี ภายใต้ชื่อว่า “สงกรานต์ปลอดภัย ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย สร้างวินัยจราจร” ณ บริเวณหน้าหน้าสำนักงานขนส่งจังหวัดลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี พร้อมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนในพื้นที่จังหวัดลพบุรี จัดตั้งจุดตรวจและบริการตามมาตรการ 1ร. 2ส. 3ข. 4ม.(10 รสขม) ทั่วจังหวัดลพบุรีโดยบูรณาการร่วมกับทหาร ตำรวจ ข้าราชการพลเรือน อาสาสมัครในพื้นที่
อ่าน 91 ครั้ง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ) ตรวจติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง และการปฏิบัติการฝนหลวงที่ จังหวัดลพบุรี (10/04/2016)
วันนี้ (10 เม.ย. 59) เวลา 13.30 น. พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจติดตามสถานการณ์ภัยแล้งและการปฏิบัติการฝนหลวง ณ เขื่อนป่าสัก ชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี โดยมีนายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดลพบุรี มีพื้นที่เสี่ยงที่คาดว่าเกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำ จำนวน 11 อำเภอ 91 ตำบล 677 หมู่บ้าน เพิ่มขึ้นจากปี 2558 จำนวน 9 ตำบล 56 หมู่บ้าน แต่ยังไม่มีการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง)
อ่าน 60 ครั้ง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ลงพื้นที่จังหวัดลพบุรี ตรวจศักยภาพโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน (08/04/2016)
วันนี้ (8 เมษายน 2559) เวลา 15.45น. พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วยนายสุนชัย คำนูญเศรษฐ์ ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) นำคณะผู้บริหารกระทรวงพลังงาน ลงพื้นที่จังหวัดลพบุรี เพื่อเยี่ยมชมการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน โรงไฟฟ้าชีวมวล (เศษไม้สับ) ประเภท VSPP-Non firm ขนาด 8 เมกะวัตต์ ของบริษัท เอเวอร์กรีน พลัส จำกัด ที่อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี โดยมีนายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ให้การต้อนรับ
อ่าน 129 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 [33] 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 ถัดไป>>