หน้าหลัก >> เกาะติดลพบุรี

เกาะติดลพบุรี
จ.ลพบุรี จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา ตามโครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข (24/02/2016)
วานนี้ ( 23 กุมภาพันธ์ 2559 ) เวลา 19.00 น. พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดลพบุรี ทั้งหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษา และพ่อค้าประชาชน ร่วมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตภาวนา ตามโครงการหมู่บ้าศีล 5 ประชาเป็นสุข ซึ่งเทศบาลเมืองลพบุรี สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี ร่วมกับคณะสงฆ์ และผู้ที่เกี่ยวข้องจัดขึ้น ณ สวนราชานุสรณ์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว พร้อมทั้งเพื่อส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาให้ข้าราชการและประชาชน ประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีการดำเนินชีวิตโดยการใช้หลักธรรมคำสอนทางศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ
อ่าน 64 ครั้ง
ผู้ว่าฯลพบุรี เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาการจราจรเขตเทศบาลเมืองลพบุรีในช่วงเวลาเร่งด่วน (23/02/2016)
วันนี้ (23 กุมภาพันธ์ 2559) เวลา 14.30 น. ที่ห้องประชุมสำนักงานกาชาดจังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้เรียกประชุมหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ได้แก่ ผู้แทนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 13 ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี ผู้แทนนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ผู้แทนบริษัทมินิแบร์ ประเทศไทย(ลพบุรี)จำกัด และบริษัทที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาการจราจร บริเวณรอบวงเวียนเทพสตรี(วงเวียนสมเด็จพระนารายณ์มหาราช) และวงเวียนศรีสุริโยทัย(วงเวียนสระแก้ว) ที่ปัจจุบันพบว่ามีสภาพการจราจรติดขัดเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะในช่วงเวลา 06.30-09.00น. และเวลา 16.30-17.30 น. เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยและเกิดความสะดวกในการใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าว
อ่าน 106 ครั้ง
ไอเดียสุดเก๋ พ่อเมืองลพบุรี แจกแก้วน้ำให้บุคลากรในศาลากลางจังหวัด หวังลดขยะแถมส่วนลด 5 บาท เวลาซื้อน้ำในศาลากลางจังหวัดลพบุรี (23/02/2016)
วันนี้ (23 ก.พ.59) เวลา 09.30 น. นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้มอบแก้วน้ำดื่มให้แก่ส่วนราชการที่อยู่ในศาลากลางจังหวัด เพื่อนำไปมอบให้แก่บุคลากรในสังกัด เพื่อไว้ใส่น้ำดื่มแทนแก้วพลาสติก โดยมีร้านจำหน่ายน้ำผลไม้และกาแฟ ที่เปิดร้านจำหน่ายในบริเวณศาลากลางจังหวัดลพบุรี คือร้านอ้อมและยุ้ยกาแฟสด รถขายกาแฟเคลื่อนที่ของโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล เข้าร่วมโครงการกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีด้วย หากท่านใดนำแก้วน้ำที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี มอบให้หรือแก้วน้ำของตนเองมาซื้อน้ำผลไม้ กาแฟ จะได้ส่วนลด 5 บาททันที
อ่าน 115 ครั้ง
ผู้ว่าฯ พร้อมพุทธศาสนิกชนชาวลพบุรี ร่วมทำบุญตักบาตร และเวียนเทียน เนื่องใน “วันมาฆบูชา” (22/02/2016)
วันนี้ (22 กุมภาพันธ์ 2559) เวลา 06.30 น. พระเทพเสนาบดี เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีทำบุญตักบาตรอาหารคาวหวาน และเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปีพุทธศักราช 2559 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน นักเรียน และประชาชนพร้อมครอบครัว ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ณ วัดกวิศราราม ราชวรวิหาร ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
อ่าน 67 ครั้ง
รองปลัดกระทรวงเกษตรละสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดลพบุรี วิเคราะห์สภาพปัญหา ความต้องการเกษตรกรในพื้นที่ (20/02/2016)
วันนี้(20 กุมภาพันธ์ 2559) เวลา 11.30 น. นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์ รองปลัดกระทรงเกษตรและสหกรณ์ นายนำชัย พรหมมีชัย และนายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ ผู้ตรวจราชการกระทรงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และวิเคราะห์สภาพปัญหา ความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรบ้านหน่วยประคอง และแปลงใหญ่มันสำปะหลัง หมู่ที่ 10 ต.ดงดินแดง อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี
อ่าน 150 ครั้ง
จ.ลพบุรี เปิดโครงการลพบุรีโมเดล และบันทึกข้อตกลงการดูแลผู้สูงอายุแบบระยะยาว ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง และส่งเสริมพัฒนาการเด็ก (20/02/2016)
วานนี้(19 กุมภาพันธ์ 2559) เวลา 15.00 น. ที่แหล่งสมาคมหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี แพทย์หญิงมยุรา กุสุมภ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และคณะผู้บริหาร เปิดโครงการ “ลพบุรีโมเดล” และบันทึกข้อตกลงการดูแลผู้สูงอายุแบบระยะยาว ผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง และส่งเสริมการพัฒนาการเด็ก ระหว่างนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลพบุรี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี นายกองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น นายกเทศมนตรี โดยมีนายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี กล่าวต้อนรับ ในโอกาสนี้ได้มีพิธีมอบธงสัญญลักษณ์ “ลพบุรีโมเดล”ให้แก่นายอำเภอทุกอำเภอด้วย
อ่าน 195 ครั้ง
การประปาภูมิภาคเขต 2 เตรียมรับมือภัยแล้ง มั่นใจน้ำอุปโภค บริโภคเพียงพอต่อประชาชนในพื้นที่ (18/02/2016)
วันนี้(18 กุมภาพันธ์ 2559) เวลา 10.00 น.นายจิรชัย มูลทองโร่ย รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานบอร์ดการประปาส่วนภูมิภาค ได้ตรวจติดตามมาตรการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและแผนงานเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ระยะสั้นเร่งด่วนของการประปาภูมิภาค เขต 2 จังหวัดลพบุรี ณ สำนักงานประปาส่วนภูมิภาค สาขาลพบุรี โดยมีนายรังสรรค์ ตันเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี และผู้บริหารการประปาส่วนภูมิภาค เขต 2 ให้การต้อนรับ
อ่าน 114 ครั้ง
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จัดสัมมนา พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ที่จังหวัดลพบุรี (18/02/2016)
วันนี้(18 กุมภาพันธ์ 2559) เวลา 09.00 น.นายจิรชัย มูลทองโร่ย รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการสัมมนา และบรรยายพิเศษ ในโครงการสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 แก่ผู้นำชุมชนในส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โดยมีนายรังสรรค์ ตันเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี กล่าวต้อนรับ ณ โรงแรมลพบุรีอินน์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจในหลักการและสาระสำคัญของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ให้แก่ผู้นำชุมชนในพื้นที่จังหวัดลพบุรี จำนวน 90 คนให้ได้รับความเข้าใจ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่แก่สมาชิกในชุมชนของตนเอง และประชาชนทั่วไปให้เข้าใจถึงสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการได้อย่างถูกต้อง และรู้จักใช้สิทธิตามกฎหมายเพื่อประโยชน์ของตนเอง ชุมชน และส่วนรวมของประเทศได้
อ่าน 78 ครั้ง
ผู้ว่าฯลพบุรี เปิดจุดปล่อยน้ำ เพื่อเพิ่มความชุมชื้นให้ป่าจำปีสิรินธร จำปีหนึ่งเดียวในโลก หลังได้รับผลกระทบจากภัยแล้งอย่างหนัก ก่อนยืนต้นตายหมดทั้งป่า (18/02/2016)
เช้าวันนี้ (18 กุมภาพันธ์ 2559) นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้ลงพื้นที่ ติดตามการดำเนินการแก้ไขอันเกิดจากผลกระทบจากภัยแล้งอย่างหนัก ของป่าจำปีสิรินธร จำปีหนึ่งเดียวในโลก ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ป่าจำปีสิรินธร ถือเป็นต้นไม้ชนิดเดียวของโลก ที่มีในประเทศไทย ณ บ้านซับจำปา อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี ซึ่งเป็นป่าพรุขนาดใหญ่ และมีตาน้ำจากใต้ดินผุดขึ้นมา แต่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา มีฝนตกน้อย และประสบปัญหาภัยแล้งต่อเนื่อง ทำให้น้ำผุดจากใต้ดินน้อยจนถึงแห้งขอด ส่งผลให้ความชื้นในพื้นป่า มีไม่ถึง 10 % ทำให้กระทบต่อต้นจำปีสิรินธร ยืนต้นตายไปแล้วจำนวนมาก และอาจยืนต้นตายเพิ่มขึ้นอีกได้ หากไม่เร่งแก้ไข้
อ่าน 98 ครั้ง
พิธีส่งมอบอาคารอเนกประสงค์ ในพื้นที่การฝึกคอบร้าโกลด์ 16 ที่ ลพบุรี (18/02/2016)
เช้าวานนี้(17 กุมภาพันธ์ 2559) พลเอก ปราการ ชลยุทธ รองเสนาธิการทหาร พร้อมด้วย พันโท เดวิด ค็อก รองหัวหน้าส่วนโครงการช่วยเหลือประชาชน และ นาย อับบากินี รามู อุปทูตอินเดีย ประจำประเทศไทย ได้ร่วมกันกระทำพิธี ส่งมอบอาคารอเนกประสงค์ ณ โรงเรียนบ้านราษฏร์บำรุง ตำบลกุดตาเพชร อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี โดยมี นาย ภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นตัวแทนหัวหน้าส่วนราชการ ในการรับมอบอาคารหลังดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อใช้ในกิจกรรมเกี่ยวข้องกับการศึกษาของโรงเรียนร่วมถึงกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน
อ่าน 111 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี ประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่อำเภอท่าหลวง (18/02/2016)
วานนี้(17 กุมภาพันธ์ 2559) เวลา 14.00 น. นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ประธานคณะทำงานแก้ไขปัญหาการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะทำงาน โดยมี คณะทำงานประกอบด้วย นายภานุกิจ ดิษพึ่ง ผู้อำนวยการสำนักงานชลประธานที่ 10/ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี /ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี /ผู้อำนวยการโครงการชลประทานลพบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 10 อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี เพื่อหาแนวทางในการจัดทำโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยระบบไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำแก่งผักกูด ตำบลแก่งผักกูด อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี เป็นโครงการนำร่อง
อ่าน 81 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดการประกวดสวดมนต์หมู่ฯทำนองสรภัญญะของนักเรียน นักศึกษา ประจำปี 2559 (17/02/2016)
วันนี้(17 กุมภาพันธ์ 2559) เวลา 09.00 น. คณะสงฆ์จังหวัดลพบุรี ร่วมกับจังหวัดลพบุรี และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะของนักเรียน นักศึกษา จังหวัดลพบุรี ประจำปี 2559 โดยมี พระครูภัทรธรรมคุณ เจ้าคณะอำเภอพัฒนานิคม เป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวสัมโมทนียคาถา ณ วัดเขาวงพระจันทร์ ตำบลห้วยโป่ง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
อ่าน 81 ครั้ง
จังหวัดลพบุรีจัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลและพิธีบวงสรวง ดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนารายณ์มหาราช (16/02/2016)
วันนี้(16 กุมภาพันธ์ 2559) เวลา 07.00 น. ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นำหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาชน ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ หลังจากนั้นต่อด้วยพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เพื่อแสดงความเคารพรำลึกถึงพระคุณของพระมหากษัตริย์ไทยผู้ยิ่งใหญ่ พระองค์หนึ่งผู้สร้างเมืองลพบุรีให้เป็นราชธานีที่สอง และสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่เมืองลพบุรี และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ประชาชนจังหวัดลพบุรีและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานแผ่นดินฯทุกคน
อ่าน 172 ครั้ง
ผู้ว่าฯลพบุรี มอบจักรยานพระราชทานให้นักเรียนยากจน (16/02/2016)
วานนี้(15 กุมภาพันธ์ 2559) เวลา 09.00 น. จังหวัดลพบุรี จัดพิธีมอบรถจักรยานพระราชทาน ตามโครงการจักรยานพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร ให้แก่นักเรียนที่ยากจนและด้อยโอกาสในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี จำนวน 112 คัน ได้แก่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต1 จำนวน 44 คัน ,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 จำนวน 44 คัน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 จำนวน 24 คัน ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยมี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีมอบ
อ่าน 98 ครั้ง
เปิดฉากแล้วยิ่งใหญ่ตระการตา งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 30ประจำปี 2559 (14/02/2016)
สำหรับบรรยากาศงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 30 ประจำปี 2559 ที่ จังหวัดลพบุรี ได้เปิดฉากขึ้นแล้ว อย่างเป็นทางการ เมื่อค่ำวานนี้(13 กุมภาพันธ์ 2559) ภายในโบราณสถาน พระนารายณ์ราชนิเวศน์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยในปีนี้ได้รับเกียรติจาก นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ทั้งนี้งานดังกล่าว ชาวลพบุรี พร้อมด้วยหน่วยงานทุกภาคส่วนในจังหวัดลพบุรีได้ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อย้อนอดีต สู่ประวัติศาสตร์อันเรืองรุ่ง กว่า 300 ปี ซึ่งเมืองลพบุรี เคยเป็นราชธานีแห่งที่ 2 รองจากพระนครศรีอยุธยา และถือเป็นช่วงยุคทองของสยามประเทศ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช องค์บูรพระมหากษัตริย์ไทย ผู้ทรงนำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่เมืองลพบุรี อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น และเพื่อเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวของจังหวัดลพบุรี
อ่าน 140 ครั้ง
สทป.ส่งมอบต้นแบบระบบจรวดหลายลำกล้องแบบนำวิถี DTI-1G ให้กองทัพบก (12/02/2016)
เช้าวานนี้( 12 กุมภาพันธ์ 2559) ที่ กองพลทหารปืนใหญ่ ค่ายพหลโยธิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี พลเอก อุดมเดช สีตบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีรับมอบ และได้มอบนโยบายให้พัฒนาระบบจรวดหลายลำกล้องแบบนำวิถีส่งมอบให้กองทัพบกใช้งาน โดยพลอากาศเอก พงศธร บัวทรัพย์ ประธานกรรมการบริหารสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ หรือ สทป. ส่งมอบให้แก่หน่วยผู้ใช้คือ กองพลทหารปืนใหญ่
อ่าน 162 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2559 (10/02/2016)
วันนี้(10 กุมภาพันธ์ 2559) เวลา 14.00 น. ที่หอประชุมอำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ในฐานะในฐานะผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบปีที่ 62 ประจำปี 2559 โดยในพิธีประกอบด้วย พิธีทางศาสนา เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่เสียชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่ การกล่าวคำปฏิญาณตนของผู้บังคับบัญชาและเจ้าหน้าที่สมาชิก อส.
อ่าน 121 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดงาน “รวมพลคนปีวอก” เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลของคนเกิดปีวอก (10/02/2016)
ค่ำวานนี้( 9 กุมภาพันธ์ 2559) ที่ วงเวียนสมเด็จพระนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี พระอุดมประชาทร เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราชและรูปหนุมาน ของงาน “รวมพลคนปีวอก” ที่จัดครั้งประวัติศาสตร์ของจังหวัดลพบุรี เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลของคนเกิดปีวอก ให้นักท่องเที่ยวรู้จักเมืองลพบุรีมากยิ่งขึ้น และเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการ “พุทธสถาน” ที่อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ให้เป็นที่รู้จักและพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางด้านพุทธศาสนา โดยมี คณะสงฆ์ในจังหวัดลพบุรี ภาคราชการ ภาคเอกชน และประชาชน เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก
อ่าน 186 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติฯ วางพานพุ่ม และถวายราชสดุดี สมเด็จพระนารายณ์มหาราช (09/02/2016)
เช้าวันนี้( 9 กุมภาพันธ์ 2559 ) ที่บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นำส่วนราชการต่างๆ ครู อาจารย์ นักเรียนนักศึกษา และประชาชนทั่วไปกว่า 1,000 คน แต่งกายย้อนยุคในสมัยกรุงศรีอยุธยาในแผ่นดินสมัยสมเด็จพระนารายณ์และชุดไทยประยุกต์ เดินเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เนื่องในโอกาสจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2559 ในระหว่างวันที่ 13 – 21 กุมภาพันธ์ 2559
อ่าน 121 ครั้ง
ผู้ว่าฯ ลพบุรี ตรวจติดตามโครงการตำบลละ 5 ล้านบาท (09/02/2016)
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล(ตำบลละ 5 ล้านบาท) และโครงการตามแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนตามมาตรการเร่งด่วนแก้ไขปัญหาด้านการผลิตและรายได้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง(กยจ.) ที่อำเภอพัฒนานิคม
อ่าน 97 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 [33] 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 ถัดไป>>