หน้าหลัก >> เกาะติดลพบุรี

เกาะติดลพบุรี
ผู้ว่าฯลพบุรี ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายและช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบวาตภัย ในอำเภอลำสนธิ (08/02/2016)
บ่ายวานนี้ (7 กุมภาพันธ์ 2559) นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นางนวลจันทร์ แย้มศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีทรงพล แป้นแก้ว นายอำเภอลำสนธิ และผู้นำท้องถิ่น ลงพื้นที่อำเภอลำสนธิ เพื่อตรวจสอบความเสียหายและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย กรณีเกิดเหตุวาตภัยในพื้นที่ตำบลเขารวก ตำบลกุดตาเพชร และตำบลลำสนธิ จำนวน 53 ครัวเรือน โดยได้มอบถุงยังชีพและเงินสงเคราะห์ให้กับผู้ประสบภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและความช่วยเหลือในเบื้องต้น
อ่าน 87 ครั้ง
ลพบุรี รับฟังความคิดเห็นเรื่อง ร่างกฎกระทรวงกำหนดห้ามก่อสร้างอาคารบางชนิดในจังหวัดลพบุรี (08/02/2016)
วันนี้(8 กุมภาพันธ์ 2559) เวลา 09.30 น. นายรังสรรค์ ตันเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน จากทุกภาคส่วนในท้องที่จังหวัดลพบุรี เพื่อพิจารณาร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยและร่างกฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดลพบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 200 คน ณ ห้องทานตะวัน ศาลากลางจังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
อ่าน 114 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมขี่จักรยานแต่งชุดไทย “จากวงเวียน สู่เวียงวัง” เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2559 (07/02/2016)
วันนี้ (7 กุมภาพันธ์ 2559) เวลา 07.00 น. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมขี่จักรยานแต่งชุดไทย “จากวงเวียน สู่เวียงวัง” โดยมี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมฯ ณ วงเวียนเทพสตรี(วงเวียนสมเด็จพระนารายณ์มหาราช) อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี มีชมรมจักรยานในจังหวัดลพบุรีและต่างจังหวัด หน่วยงานราชการและเอกชน นักเรียน นักศึกษา อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และประชาชนทั่วไป นำจักรยานเข้าร่วมกิจกรรมร่วมพันคัน
อ่าน 134 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล “งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2559” (06/02/2016)
เช้าวันนี้(6 กุมภาพันธ์ 2559) เวลา 06.45 น. ที่ สนามกอล์ฟ จอมพล ป. มณฑลทหารบกที่ 13 อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล “กอล์ฟพระนารายณ์ 2016” เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ผู้เป็นบูรพกษัตริย์ในแผ่นดินลพบุรี ให้ขจรไกลตราบนานเท่านาน และเป็นการจัดหารายได้สนับสนุนการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 30 ประจำปี 2559 นอกจากนี้ยังเป็นการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้นักกีฬากอล์ฟ แต่งไทยมาร่วมสร้างบรรยากาศความเป็นไทย โดยมีนักกอล์ฟจากภาคราชการและเอกชนเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 72 ทีม แบ่งการแข่งขันเป็น 2 รอบ รอบเช้าจำนวน 36 ทีม และรอบบ่าย จำนวน 36 ทีม
อ่าน 86 ครั้ง
จ.ลพบุรี จัดแถลงข่าวงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 30 ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 13 – 21 กุมภาพันธ์ 2559 ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ อ.เมือง จ.ลพบุรี (30/01/2016)
วานนี้(29 มกราคม 2559) เวลา 17.30 น. นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2559 ประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่าวนท้องถิ่น และภาคเอกชน ได้ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 30 ประจำปี 2559 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 – 21 กุมภาพันธ์ 2559 ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี
อ่าน 172 ครั้ง
เรือนจำกลางลพบุรี จัดโครงการพัฒนาจิตใจผู้ต้องขังโดยใช้หลักธรรมทางศาสนา (29/01/2016)
วันนี้ (29 มกราคม 2559) เวลา 09.00 น. ที่ เรือนจำกลางลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาจิตใจผู้ต้องขัง “หลักสูตรสัคคสาสมาธิ” ตามแนวทางพระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์สิรินฺธโร) เพื่อพัฒนาระดับจิตใจผู้ต้องขัง ด้วยการเรียนและการฝึกปฏิบัติสมาธิ ให้มีความพร้อมที่จะเรียนรู้และพัฒนาชีวิตให้ดีขึ้น ถือเป็นการแก้ไขฟื้นฟูพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง ให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับสังคมภายนอกได้อย่างมีความสุขภายหลังพ้นโทษ และเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติต่อไป โดยไม่หวนกลับมากระทำผิดซ้ำอีก อันเป็นแนวทางที่สำคัญในการคืนคนดีสู่สังคมอย่างแท้จริง
อ่าน 167 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี เตรียมเปิด “ร้านค้าชุมชนพาณิชย์” เพื่อชาวลพบุรี ในห้างสรรพสินค้า (28/01/2016)
วันนี้(28 มกราคม 2559) เวลา 13.30 น. นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยนายวงศ์ศักดิ์ จารุวนาลัย พาณิชย์จังหวัดลพบุรี และ หัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นที่ตรวจสถานที่ทำ “ร้านค้าชุมชนพาณิชย์” ร้านค้าประชารัฐ สร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจท้องถิ่น เพื่อชาวลพบุรี ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีลพบุรี 1 อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ซึ่งได้จัดสรรพื้นที่เปล่า ขนาด 44 ตารางเมตร บนชั้น 2 เป็นโซนทำเลทองให้กับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี แบบไม่คิดค่าใช้จ่าย ซึ่งหากคิดเป็นค่าเช่าประมาณเดือนละ 100,000 กว่าบาท คาดว่าจะสามารถเปิดจำหน่ายสินค้าได้ประมาณวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559
อ่าน 132 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี ได้จัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน มกราคม 2559 (28/01/2016)
วันนี้(28 มกราคม 2559) เวลา 09.30 น. นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน มกราคม 2559 พร้อมด้วย นายรังสรรค์ ตันเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจจังหวัดลพบุรี นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา องค์กรเอกชน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมทานตะวัน ศาลากลางจังหวัดลพบุรี สำหรับการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ได้จัดเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองท้องถิ่น ช่วยแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนชาวลพบุรี
อ่าน 143 ครั้ง
ผู้ว่าฯลพบุรี มอบผ้าห่มและเสื้อกันหนาว เพื่อแจกจ่ายบรรเทาความเดือดร้อนและความช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบภัยหนาว (28/01/2016)
วานนี้( 27 มกราคม 2559) เวลา 13.30 นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นายกลวัชร ทรัพย์ส่งสุข หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกันมอบผ้าห่ม จำนวน 1,000 ผืนและเสื้อกันหนาว จำนวน 1,000 ตัวในพื้นที่อำเภอท่าหลวง ส่วนอำเภอลำสนธิได้มอบผ้าห่มจำนวน 500 ผืน เสื้อกันหนาวจำนวน 500 ตัว และมอบถุงยังชีพ 47 ชุด พร้อมเงินช่วยเหลือครอบครัวละ 1,000 บาทให้แก่ครอบครัวที่ประสบวาตภัย จำนวน 47 ครอบครัว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและความช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ โดยมีประชาชนในพื้นที่เข้ามารับมอบในครั้งนี้
อ่าน 87 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี เตรียมจัดงาน “รวมพลคนปีวอก” (26/01/2016)
วานนี้ (25 มกราคม 2559) เวลา 15.30 น. นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเตรียมการจัดงาน “รวมพลคนปีวอก” ณ อาคารเอนกประสงค์เทศบาลเมืองเขาสามยอด ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี เพื่อให้การเตรียมจัดงานฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์โดยมี ท่านเจ้าคุณพระอุดมประชาทร เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ นายวรวิทย์ วงษ์สุวรรณ อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดลพบุรี หัวหน้าหน่วยงานราชการ ผู้แทนรัฐวิสาหกิจ ผู้แทนภาคเอกชน และคณะกรรมการทุกฝ่าย เข้าร่วมประชุม
อ่าน 133 ครั้ง
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแก่นักเรียนยากจนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 จังหวัดลพบุรี (26/01/2016)
วานนี้ (25 มกราคม 2559) เวลา 10.00 น. ที่หอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 ตำบลดงดินแดง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำผ้าห่มกันหนาวพระราชทานจำนวน 256 ผืนมอบให้แก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 จังหวัดลพบุรี โดยมีนายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ประจำจังหวัดลพบุรีเป็นประธานในพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน มีนายดำรงสิทธิ์ เบ้าศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 จังหวัดลพบุรี พร้อมข้าราชการครูและนักเรียนให้การต้อนรับ
อ่าน 139 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดโครงการกำจัดผักตบชวา พัฒนาลำน้ำบางขาม (22/01/2016)
วันนี้(22 มกราคม 2559) เวลา 10.00 น. ณ วัดท่าโขลง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการกำจัดผักตบชวา พัฒนาลำน้ำบางขามจังหวัดลพบุรี เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 และสนองนโยบายของรัฐบาลที่พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันกำจัดผักตบชวาในแม่น้ำลำคลอง โดยมีส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สถานศึกษา องค์กรภาคเอกชน และกำลังทหารจากมณฑลทหารบกที่ 13 จำนวนกว่า 500 คนเข้าร่วมกิจกรรม
อ่าน 159 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (22/01/2016)
วานนี้ (21 มกราคม 2559) เวลา 09.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลัง หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะลัง อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน เปิดกรวยดอกไม้ ธูป เทียนแพ ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร พร้อมนำกล่าวคำปฏิญาณปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ในพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดลพบุรี ปี 2559” โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ เกษตรกร ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนเข้าร่วมงานจำนวนกว่า 1,000 คน
อ่าน 71 ครั้ง
ลพบุรีขุดบ่อน้ำตื้นรองรับภาวะภัยแล้ง (20/01/2016)
วานนี้ (19 มกราคม 2559)เวลา 09.30 น.นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ได้ลงพื้นที่ หมู่ที่ 3 ตำบลดีลัง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านจากบรรพบุรุษ ขุดบ่อน้ำตื้นทดแทนในภาวะภัยแล้ง โดยมี นายชรินทร์ ทองสุข นายอำเภอพัฒนานิคม และนายสุวิทย์ เดชแก้ว ผู้ใหญ่บ้านแหนบทองคำ ปี 2558 ได้นำคณะฯเดินทางไปชมบ่อน้ำตื้นที่บ้านของคุณยายสุนโทน อย่างถึง หมู่ที่ 3 ตำบลดีลัง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ซึ่งขุดบ่อน้ำตื้นมาร่วม 30 ปีแล้ว บ่อน้ำตื้นดังกล่าวจะมีความลึกประมาณ 7 เมตรโดยใช้คนขุด สามารถดึงน้ำมาใช้ซักผ้า อาบน้ำ รดน้ำผักที่ปลูกไว้ที่บ้านตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนั้น บ่อน้ำตื้น 1 บ่อ ยังสามารถให้เพื่อนบ้านสูบน้ำจากบ่อไปใช้ได้อักถึง 9 ครัวเรือน
อ่าน 111 ครั้ง
จังหวัดลพบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอพระบรมราชานุญาตเพื่อจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2559 (20/01/2016)
วันนี้ (20 มกราคม 2559) เวลา 08.39 น. นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้นำคณะกรรมการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชประจำปี 2559 ทำพิธีขอพระบรมราชานุญาตเพื่อจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2559 ณ พระที่นั่งดุสิตสวรรค์ธัญญมหาปราสาท ภายในพระนารายณ์ราชนิเวศน์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี เพื่อเป็นการสักการะและการบอกกล่าวต่อองค์สมเด็จพระนารายณ์มหาราชและความเป็นศิริมงคลแก่ประชาชนจังหวัดลพบุรีและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานทุกคน อีกทั้งเพื่อให้การจัดงานเป็นไปด้วยความราบรื่น สำหรับพระที่นั่งดุสิตสวรรค์ธัญญมหาปราสาท เป็นสถานที่ที่สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ได้ใช้ออกว่าราชการ
อ่าน 88 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดโครงการ “คุณลุงผู้ว่าฯและหัวหน้าส่วนราชการ พบนักเรียน นักศึกษา” ณ โรงเรียนบ้านดีลัง (19/01/2016)
วันนี้(19 มกราคม 2559) เวลา 08.00 น. นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ และภาคเอกชน ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ แผ่เมตตา กล่าวคำปฏิญาณตนเป็นพสกนิกรที่ดี ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ร่วมกับคณะ ครู นักศึกษา โรงเรียนบ้านดีลัง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ตามโครงการ “คุณลุงผู้ว่าฯ และหัวหน้าส่วนราชการพบนักเรียน นักศึกษา” ของศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดลพบุรี เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา และการสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
อ่าน 89 ครั้ง
จ.ลพบุรี จัดอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs ธุรกิจการเกษตร วิสาหกิจชุมชน และการท่องเที่ยว รุ่นที่ 1 (15/01/2016)
วันนี้(15 มกราคม 2559) เวลา 11.00 น. ที่โรงแรมลพบุรีอินน์ รีสอร์ท อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs ธุรกิจการเกษตร วิสาหกิจชุมชนและการท่องเที่ยว รุ่นที่ 1 โดยมีจังหวัดลพบุรีและหอการค้าจังหวัดลพบุรี ร่วมกันจัดขึ้นภายใต้โครงการแผนปฏิบัติราชการจังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อให้ภาคีเครือข่ายพัฒนาทุกภาคส่วน ได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการเตรียมความพร้อมของประผู้ประกอบการ SMEs
อ่าน 116 ครั้ง
จ.ลพบุรี จัดกิจกรรมเดินรณรงค์แต่งไทย “ชาวลพบุรีพร้อมใจแต่งไทยทั้งเมือง”ในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2559 (15/01/2016)
วันนี้ (15 มกราคม 2559 ) เวลา 09.00 น.ที่ สวนราชานุสรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดการเดินรณรงค์แต่งไทย “ชาวลพบุรีพร้อมใจแต่งไทยทั้งเมือง”ในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2559 โดยมีหัวหน้าหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชน จำนวน 3,000 คน พากันแต่งกายด้วยชุดไทยย้อนยุคในสมัยกรุงศรีอยุธยา ในแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชและชุดไทยประยุกต์ ออกเดินรณรงค์ในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี เพื่อเป็นการเชิญชวนให้ชาวลพบุรีรวมพลังแต่งชุดไทยทั้งเมือง ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม ถึง 21 กุมภาพันธ์ 2559 นี้
อ่าน 239 ครั้ง
จ.ลพบุรี ประชุมคณะทำงานรับผิดชอบโครงการบูรณาการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ตามนโยบายของรัฐบาล (14/01/2016)
วันนี้( 14 มกราคม 2559) เวลา 09.30 น.ที่ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายไชยรัตน์ นวีภาพ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี เป็นประธาน การประชุมคณะทำงานรับผิดชอบโครงการบูรณาการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง ปี 2558/59 ภายใต้ 8 มาตรการช่วยเหลือ
อ่าน 145 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดโครงการ “คุณลุงผู้ว่าฯและหัวหน้าส่วนราชการ พบนักเรียน นักศึกษา” ณ โรงเรียนเมืองใหม่ (ชะลอราษฎร์รังสฤษฏ์) (12/01/2016)
วันนี้(12 มกราคม 2559) เวลา 08.00 น. นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ และภาคเอกชน ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ แผ่เมตตา กล่าวคำปฏิญาณตนเป็นพสกนิกรที่ดี ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ร่วมกับคณะ ครู นักศึกษา โรงเรียนเมืองใหม่ (ชะลอราษฎร์รังสฤษฏ์) อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ตามโครงการ “คุณลุงผู้ว่าฯ และหัวหน้าส่วนราชการพบนักเรียน นักศึกษา” ของศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดลพบุรี เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับนักเรียน และการสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
อ่าน 108 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 [34] 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 ถัดไป>>