หน้าหลัก >> เกาะติดลพบุรี

เกาะติดลพบุรี
เรือนจำกลางลพบุรี จัดโครงการพัฒนาจิตใจผู้ต้องขังโดยใช้หลักธรรมทางศาสนา (29/01/2016)
วันนี้ (29 มกราคม 2559) เวลา 09.00 น. ที่ เรือนจำกลางลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาจิตใจผู้ต้องขัง “หลักสูตรสัคคสาสมาธิ” ตามแนวทางพระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์สิรินฺธโร) เพื่อพัฒนาระดับจิตใจผู้ต้องขัง ด้วยการเรียนและการฝึกปฏิบัติสมาธิ ให้มีความพร้อมที่จะเรียนรู้และพัฒนาชีวิตให้ดีขึ้น ถือเป็นการแก้ไขฟื้นฟูพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง ให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับสังคมภายนอกได้อย่างมีความสุขภายหลังพ้นโทษ และเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติต่อไป โดยไม่หวนกลับมากระทำผิดซ้ำอีก อันเป็นแนวทางที่สำคัญในการคืนคนดีสู่สังคมอย่างแท้จริง
อ่าน 175 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี เตรียมเปิด “ร้านค้าชุมชนพาณิชย์” เพื่อชาวลพบุรี ในห้างสรรพสินค้า (28/01/2016)
วันนี้(28 มกราคม 2559) เวลา 13.30 น. นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยนายวงศ์ศักดิ์ จารุวนาลัย พาณิชย์จังหวัดลพบุรี และ หัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นที่ตรวจสถานที่ทำ “ร้านค้าชุมชนพาณิชย์” ร้านค้าประชารัฐ สร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจท้องถิ่น เพื่อชาวลพบุรี ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีลพบุรี 1 อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ซึ่งได้จัดสรรพื้นที่เปล่า ขนาด 44 ตารางเมตร บนชั้น 2 เป็นโซนทำเลทองให้กับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี แบบไม่คิดค่าใช้จ่าย ซึ่งหากคิดเป็นค่าเช่าประมาณเดือนละ 100,000 กว่าบาท คาดว่าจะสามารถเปิดจำหน่ายสินค้าได้ประมาณวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559
อ่าน 138 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี ได้จัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน มกราคม 2559 (28/01/2016)
วันนี้(28 มกราคม 2559) เวลา 09.30 น. นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน มกราคม 2559 พร้อมด้วย นายรังสรรค์ ตันเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจจังหวัดลพบุรี นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา องค์กรเอกชน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมทานตะวัน ศาลากลางจังหวัดลพบุรี สำหรับการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ได้จัดเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองท้องถิ่น ช่วยแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนชาวลพบุรี
อ่าน 148 ครั้ง
ผู้ว่าฯลพบุรี มอบผ้าห่มและเสื้อกันหนาว เพื่อแจกจ่ายบรรเทาความเดือดร้อนและความช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบภัยหนาว (28/01/2016)
วานนี้( 27 มกราคม 2559) เวลา 13.30 นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นายกลวัชร ทรัพย์ส่งสุข หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกันมอบผ้าห่ม จำนวน 1,000 ผืนและเสื้อกันหนาว จำนวน 1,000 ตัวในพื้นที่อำเภอท่าหลวง ส่วนอำเภอลำสนธิได้มอบผ้าห่มจำนวน 500 ผืน เสื้อกันหนาวจำนวน 500 ตัว และมอบถุงยังชีพ 47 ชุด พร้อมเงินช่วยเหลือครอบครัวละ 1,000 บาทให้แก่ครอบครัวที่ประสบวาตภัย จำนวน 47 ครอบครัว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและความช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ โดยมีประชาชนในพื้นที่เข้ามารับมอบในครั้งนี้
อ่าน 92 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี เตรียมจัดงาน “รวมพลคนปีวอก” (26/01/2016)
วานนี้ (25 มกราคม 2559) เวลา 15.30 น. นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเตรียมการจัดงาน “รวมพลคนปีวอก” ณ อาคารเอนกประสงค์เทศบาลเมืองเขาสามยอด ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี เพื่อให้การเตรียมจัดงานฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์โดยมี ท่านเจ้าคุณพระอุดมประชาทร เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ นายวรวิทย์ วงษ์สุวรรณ อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดลพบุรี หัวหน้าหน่วยงานราชการ ผู้แทนรัฐวิสาหกิจ ผู้แทนภาคเอกชน และคณะกรรมการทุกฝ่าย เข้าร่วมประชุม
อ่าน 139 ครั้ง
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแก่นักเรียนยากจนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 จังหวัดลพบุรี (26/01/2016)
วานนี้ (25 มกราคม 2559) เวลา 10.00 น. ที่หอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 ตำบลดงดินแดง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำผ้าห่มกันหนาวพระราชทานจำนวน 256 ผืนมอบให้แก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 จังหวัดลพบุรี โดยมีนายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ประจำจังหวัดลพบุรีเป็นประธานในพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน มีนายดำรงสิทธิ์ เบ้าศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 จังหวัดลพบุรี พร้อมข้าราชการครูและนักเรียนให้การต้อนรับ
อ่าน 150 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดโครงการกำจัดผักตบชวา พัฒนาลำน้ำบางขาม (22/01/2016)
วันนี้(22 มกราคม 2559) เวลา 10.00 น. ณ วัดท่าโขลง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการกำจัดผักตบชวา พัฒนาลำน้ำบางขามจังหวัดลพบุรี เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 และสนองนโยบายของรัฐบาลที่พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันกำจัดผักตบชวาในแม่น้ำลำคลอง โดยมีส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สถานศึกษา องค์กรภาคเอกชน และกำลังทหารจากมณฑลทหารบกที่ 13 จำนวนกว่า 500 คนเข้าร่วมกิจกรรม
อ่าน 186 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (22/01/2016)
วานนี้ (21 มกราคม 2559) เวลา 09.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลัง หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะลัง อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน เปิดกรวยดอกไม้ ธูป เทียนแพ ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร พร้อมนำกล่าวคำปฏิญาณปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ในพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดลพบุรี ปี 2559” โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ เกษตรกร ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนเข้าร่วมงานจำนวนกว่า 1,000 คน
อ่าน 74 ครั้ง
ลพบุรีขุดบ่อน้ำตื้นรองรับภาวะภัยแล้ง (20/01/2016)
วานนี้ (19 มกราคม 2559)เวลา 09.30 น.นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ได้ลงพื้นที่ หมู่ที่ 3 ตำบลดีลัง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านจากบรรพบุรุษ ขุดบ่อน้ำตื้นทดแทนในภาวะภัยแล้ง โดยมี นายชรินทร์ ทองสุข นายอำเภอพัฒนานิคม และนายสุวิทย์ เดชแก้ว ผู้ใหญ่บ้านแหนบทองคำ ปี 2558 ได้นำคณะฯเดินทางไปชมบ่อน้ำตื้นที่บ้านของคุณยายสุนโทน อย่างถึง หมู่ที่ 3 ตำบลดีลัง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ซึ่งขุดบ่อน้ำตื้นมาร่วม 30 ปีแล้ว บ่อน้ำตื้นดังกล่าวจะมีความลึกประมาณ 7 เมตรโดยใช้คนขุด สามารถดึงน้ำมาใช้ซักผ้า อาบน้ำ รดน้ำผักที่ปลูกไว้ที่บ้านตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนั้น บ่อน้ำตื้น 1 บ่อ ยังสามารถให้เพื่อนบ้านสูบน้ำจากบ่อไปใช้ได้อักถึง 9 ครัวเรือน
อ่าน 114 ครั้ง
จังหวัดลพบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอพระบรมราชานุญาตเพื่อจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2559 (20/01/2016)
วันนี้ (20 มกราคม 2559) เวลา 08.39 น. นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้นำคณะกรรมการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชประจำปี 2559 ทำพิธีขอพระบรมราชานุญาตเพื่อจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2559 ณ พระที่นั่งดุสิตสวรรค์ธัญญมหาปราสาท ภายในพระนารายณ์ราชนิเวศน์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี เพื่อเป็นการสักการะและการบอกกล่าวต่อองค์สมเด็จพระนารายณ์มหาราชและความเป็นศิริมงคลแก่ประชาชนจังหวัดลพบุรีและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานทุกคน อีกทั้งเพื่อให้การจัดงานเป็นไปด้วยความราบรื่น สำหรับพระที่นั่งดุสิตสวรรค์ธัญญมหาปราสาท เป็นสถานที่ที่สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ได้ใช้ออกว่าราชการ
อ่าน 92 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดโครงการ “คุณลุงผู้ว่าฯและหัวหน้าส่วนราชการ พบนักเรียน นักศึกษา” ณ โรงเรียนบ้านดีลัง (19/01/2016)
วันนี้(19 มกราคม 2559) เวลา 08.00 น. นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ และภาคเอกชน ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ แผ่เมตตา กล่าวคำปฏิญาณตนเป็นพสกนิกรที่ดี ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ร่วมกับคณะ ครู นักศึกษา โรงเรียนบ้านดีลัง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ตามโครงการ “คุณลุงผู้ว่าฯ และหัวหน้าส่วนราชการพบนักเรียน นักศึกษา” ของศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดลพบุรี เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา และการสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
อ่าน 92 ครั้ง
จ.ลพบุรี จัดอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs ธุรกิจการเกษตร วิสาหกิจชุมชน และการท่องเที่ยว รุ่นที่ 1 (15/01/2016)
วันนี้(15 มกราคม 2559) เวลา 11.00 น. ที่โรงแรมลพบุรีอินน์ รีสอร์ท อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs ธุรกิจการเกษตร วิสาหกิจชุมชนและการท่องเที่ยว รุ่นที่ 1 โดยมีจังหวัดลพบุรีและหอการค้าจังหวัดลพบุรี ร่วมกันจัดขึ้นภายใต้โครงการแผนปฏิบัติราชการจังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อให้ภาคีเครือข่ายพัฒนาทุกภาคส่วน ได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการเตรียมความพร้อมของประผู้ประกอบการ SMEs
อ่าน 123 ครั้ง
จ.ลพบุรี จัดกิจกรรมเดินรณรงค์แต่งไทย “ชาวลพบุรีพร้อมใจแต่งไทยทั้งเมือง”ในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2559 (15/01/2016)
วันนี้ (15 มกราคม 2559 ) เวลา 09.00 น.ที่ สวนราชานุสรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดการเดินรณรงค์แต่งไทย “ชาวลพบุรีพร้อมใจแต่งไทยทั้งเมือง”ในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2559 โดยมีหัวหน้าหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชน จำนวน 3,000 คน พากันแต่งกายด้วยชุดไทยย้อนยุคในสมัยกรุงศรีอยุธยา ในแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชและชุดไทยประยุกต์ ออกเดินรณรงค์ในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี เพื่อเป็นการเชิญชวนให้ชาวลพบุรีรวมพลังแต่งชุดไทยทั้งเมือง ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม ถึง 21 กุมภาพันธ์ 2559 นี้
อ่าน 259 ครั้ง
จ.ลพบุรี ประชุมคณะทำงานรับผิดชอบโครงการบูรณาการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ตามนโยบายของรัฐบาล (14/01/2016)
วันนี้( 14 มกราคม 2559) เวลา 09.30 น.ที่ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายไชยรัตน์ นวีภาพ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี เป็นประธาน การประชุมคณะทำงานรับผิดชอบโครงการบูรณาการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง ปี 2558/59 ภายใต้ 8 มาตรการช่วยเหลือ
อ่าน 154 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดโครงการ “คุณลุงผู้ว่าฯและหัวหน้าส่วนราชการ พบนักเรียน นักศึกษา” ณ โรงเรียนเมืองใหม่ (ชะลอราษฎร์รังสฤษฏ์) (12/01/2016)
วันนี้(12 มกราคม 2559) เวลา 08.00 น. นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ และภาคเอกชน ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ แผ่เมตตา กล่าวคำปฏิญาณตนเป็นพสกนิกรที่ดี ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ร่วมกับคณะ ครู นักศึกษา โรงเรียนเมืองใหม่ (ชะลอราษฎร์รังสฤษฏ์) อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ตามโครงการ “คุณลุงผู้ว่าฯ และหัวหน้าส่วนราชการพบนักเรียน นักศึกษา” ของศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดลพบุรี เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับนักเรียน และการสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
อ่าน 119 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี เริ่มเคาะประตูบ้าน บริษัท ห้างร้าน เพื่อรณรงค์แต่งไทย ในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2559 (08/01/2016)
วันนี้(8 มกราคม 2559) เวลา 09.00 น.นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ร่วมแต่งไทยสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เดินรณรงค์เชิญชวนชาวลพบุรีพร้อมใจแต่งไทยทั้งเมือง อันเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดลพบุรี ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม ถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมีนายวรวิทย์ วงศ์สุวรรณ อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดลพบุรี นางนวลจันทร์ แย้มศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป นายรังสรรค์ ตันเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถาบันการศึกษา จำนวนกว่า 200 คน เข้าร่วมเดินรณรงค์เชิญชวนชาวลพบุรีพร้อมใจแต่งไทยทั้งเมืองทั่วตัวเมืองลพบุรี
อ่าน 223 ครั้ง
ป.ป.ช.จังหวัดลพบุรี จัดแถลงผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2558 (06/01/2016)
วันนี้ (6 มกราคม 2559) เวลา 11.00 น. ที่โรงแรมเบญจธารา บูติค เพลส รีสอร์ท ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นางจันทิรา จิตรชื่น ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดลพบุรี ในฐานะประธานคณะทำงานโฆษกสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดลพบุรี เป็นประธานแถลงผลการดำเนินงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ 2558 ในรอบ 12 เดือน ช่วงเดือนตุลาคม 2557 ถึงเดือนกันยายน 2558 ซึ่งประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ทุกภารกิจ โดยแยกเป็นผลการดำเนินงานในภารกิจหลัก 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการปราบปรามการทุจริต ด้านการตรวจสอบทรัพย์สิน และด้านการป้องกันการทุจริต
อ่าน 104 ครั้ง
เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี นำคณะสงฆ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ส่วนราชการระดับอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอลำสนธิ ทำMOU โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 (05/01/2016)
วันนี้(5 ม.ค.59) เวลา 09.00 น. ที่ หอประชุมโรงเรียนลำสนธิวิทยา อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี พระเทพเสนาบดี เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี ผู้แทนคณะสงฆ์จังหวัดลพบุรี และนายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ผู้แทนจังหวัดลพบุรี ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ คณะสงฆ์อำเภอ ส่วนราชการระดับอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอลำสนธิ เพื่อขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 จังหวัดลพบุรี ระยะที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2559-2560 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและร่วมเป็นคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการตามที่ได้รับการประสานจากจังหวัด และร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ทุกภาคส่วนเข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่อง ตามแนวทางของมหาเถรสมาคม ที่ได้ส่งเสริมให้ทุกหมู่บ้าน ชุมชน ได้ร่วมกันปฏิบัติตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
อ่าน 129 ครั้ง
จ.ลพบุรี สรุปสถิติอุบัติเหตุทางท้องถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 (05/01/2016)
วันนี้(5 ม.ค. 2559) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม สนง.ปภ.จังหวัดลพบุรี ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ชั้น 2 นายเธียรชัย อัจฉริยพันธุ์ ปลัดจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุม การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 ครั้งที่ 7 ในระบบวิดีโอ คอนเฟอเรนซ์ไปยัง 11 อำเภอของจังหวัดลพบุรี สรุปรายงานประจำวันที่ 4 มกราคม 2559 ดังนี้ อำเภอเมืองลพบุรี มีอุบัติเหตุ 1 ครั้ง บาดเจ็บ 1 คน,อำเภอบ้านหมี่ มีอุบัติเหตุ 2 ครั้ง บาดเจ็บ 3 คน ,อำเภอโคกเจริญ มีอุบัติเหตุ 1 ครั้ง บาดเจ็บ 2 คน รวม วันที่ 4 มกราคม 2559 จังหวัดลพบุรี มีอุบัติเหตุ 4 ครั้ง บาดเจ็บ 6 คน ไม่มีผู้เสียชีวิต สรุปรายงานสะสมระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2558-4 มกราคม 2559 รวมอุบัติเหตุ 24 ครั้ง บาดเจ็บ 20 คน เสียชีวิต 8 คน
อ่าน 166 ครั้ง
ผู้ว่าฯลพบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นที่ตรวจเส้นทางการจราจรและเยี่ยมเจ้าหน้าที่ประจำจุดบริการ บนถนนสายหลัก ในโค้งสุดท้ายของเทศกาลปีใหม่ 2559 (04/01/2016)
วันนี้(4 มกราคม 2559) เวลา 10.00 น. นายภานุแย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นที่ตรวจเส้นทางการจราจรของจังหวัดลพบุรีและตรวจเยี่ยมจ้าหน้าที่ประจำจุดบริการประชาชนในอำเภอโคกสำโรง การจราจรในวันนี้(4 มกราคม 2559) มีปริมาณรถสัญจรเบาบาง เคลื่อนตัวได้สะดวก ไม่ติดขัด ส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวที่ใช้รถส่วนบุคคลได้ทยอยเดินทางกลับล่วงหน้าแล้ว และระหว่างที่ขบวนรถของผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ขับผ่านมาทางถนนสายอำเภอบ้านหมี่ ได้พบรถเก๋ง ยี่ห้อฮอนด้า สีดำ ทะเบียน กธ 6675 ลพบุรี ตกลงในนาข้าวข้างทาง ผู้ขับเป็นชาย ขับมาคนเดียว ไม่ได้รับอันตราย รถยนต์ได้รับความเสียหายเล็กน้อย สาเหตุเกิดจากผู้ขับหลับใน
อ่าน 67 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 [36] 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 ถัดไป>>