หน้าหลัก >> เกาะติดลพบุรี

เกาะติดลพบุรี
กองพลทหารปืนใหญ่ ค่ายพิบูลสงคราม จ.ลพบุรี เปิดโครงการ ทหารกองหนุน เพื่อความมั่นคง ประจำปี 2558 ตามนโยบายของกองทัพบก (29 เม.ย. 2558)
วานนี้( 28 เมษายน 2558) พลตรี ธนิสร วงษ์กล้าหาญ ผู้บัญชาการกองพลทหารปืนใหญ่ ค่ายพิบูลสงคราม จังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดโครงการทหารกองหนุน เพื่อความมั่นคงประจำปี 2558 ของกองพลทหารปืนใหญ่ ณ สโมสรนายทหารปืนใหญ่ ค่ายพิบูลสงคราม จ.ลพบุรี โดยมีทหารกองประจำการ ที่จะครบกำหนดปลดเป็นทหารกองหนุน จากหน่วยขึ้นตรงของกองพลทหารปืนใหญ่ เข้าร่วมกว่า 200 นาย เข้าร่วม ซึ่งได้รับเกียรติจาก พลเอกประยุทธ เมฆวิชัย ประธาน คณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดลพบุรี เป็นวิทยากรทรงคุณวุฒิพิเศษ ร่วมบรรยาย
อ่าน 46 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี ได้จัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน เมษายน 2558 (29 เม.ย. 2558)
วันนี้(29 เมษายน 2558) เวลา 10.00 น. นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดพลบุรี เป็นประธานประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน เมษายน 2558 พร้อมด้วย นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจจังหวัดลพบุรี นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา องค์กรเอกชน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมทานตะวัน ศาลากลางจังหวัดลพบุรี สำหรับการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ได้จัดเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองท้องถิ่นช่วยแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนชาวลพบุรี
อ่าน 94 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี เปิดศูนย์รับบริจาคเงินหรือสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวในประเทศเนปาล (28 เม.ย. 2558)
วันนี้(28 เมษายน 2558) เวลา 10.00 น. นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดศูนย์รับบริจาคเงินหรือสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่ประเทศเนปาล ณ เทวสถานปรางค์แขก ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยเปิดรับบริจาคเงิน และปัจจัยเพื่อการดำรงชีพของพี่น้องชาวเนปาลและผู้ประสบภัยทุกคนในประเทศเนปาล
อ่าน 52 ครั้ง
กรมรบพิเศษที่ 2 หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ จัดกำลังพลเดินเท้าเข้าป่าสร้างฝายชะลอน้ำแบบกึ่งถาวร (28 เม.ย. 2558)
วานนี้(27 เมษายน 2558) พันเอก เชษฐา ตรงดี ผู้บังคับการกรมรบพิเศษที่ 2 หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช จ.ลพบุรี พร้อมคณะ ได้เดินเท้าลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้า การดำเนินงาน ของกำลังพลตามโครงการสร้างฝายชะลอน้ำ แบบกึ่งถาวร และการจัดทำโป่งอาหารให้แก่สัตว์ป่าเพิ่มเติม ตามโครงการฟื้นฟูป่าต้นน้ำเฉลิมพระเกียรติฯ ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา ต.กุดตาเพชร อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี
อ่าน 96 ครั้ง
ผู้ว่าฯลพบุรีประชุมติดตามสถานการณ์และการดำเนินงานของศูนย์เฉพาะกิจจังหวัดลพบุรีเพื่อสนับสนุนการรักษาความสงบแห่งชาติ (27 เม.ย. 2558)
วันนี้ (27 เมษายน 2558) เวลา 07.30 น. นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์และผลการดำเนินงานของศูนย์เฉพาะกิจสนับสนุนการรักษาความสงบแห่งชาติ พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์กับอำเภอต่างๆทั้ง 11 อำเภอของจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยนายอภิสรรค์ สง่าศรี ปลัดจังหวัดลพบุรี ทหาร และภาคส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนและกำกับ ติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย คสช.และรัฐบาล เพื่อประมวลเป็นผลการปฏิบัติในภาพรวมของจังหวัดต่อไป ณ ห้องประชุมพระปรางค์สามยอด ศาลากลางจังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี
อ่าน 57 ครั้ง
จังหวัดลพบุรีจัดพิธีวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช (25 เม.ย. 2558)
เช้าวันนี้(25 เมษายน 2558)เวลา 09.00 น ที่ หอประชุมอำเภอเมืองลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานวางพวงมาลาถวายราชสักการะ และจุดธูป เทียนเครื่องทองน้อย อ่านประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงปรีชาสามารถ กล้าหาญ เด็ดเดี่ยว สร้างความเป็นเอกราชให้แก่ชาติไทย มีหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก
อ่าน 38 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดงานประเพณีแห่พระศรีอริยเมตไตร ประจำปี 2558 (25 เม.ย. 2558)
วานนี้(24 เมษายน 2558) เวลา 14.00 น. บริเวณหน้าวิหารวัดไลย์ ตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานแถลงข่าวงานประเพณีแห่พระศรีอาริยเมตไตร ประจำปี 2558 ซึ่งจัดโดยจังหวัดลพบุรี ร่วมกับกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 (ลพบุรี,สิงห์บุรี,ชัยนาท,อ่างทอง)และชมรมรักษ์วัดไลย์ เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น ดำรงไว้ซึ่งประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น ซึ่งการจัดงานนมัสการพระศรีอารยเมตไตร
อ่าน 30 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี เปิดตัว (Kick Off) โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง (25 เม.ย. 2558)
วานนี้ (24 เมษายน 2558) เวลา 10.00 น. นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดตัว (Kick Off) โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ณ บริเวณจุดดำเนินโครงการฯริมห้วยเต่าเหลือง หมู่ที่ 6 ตำบลดอนดึง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี โดยมีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย ประสานกับกระทรวงกลาโหม เพื่อให้ทหารร่วมสนับสนุนประชาชนในพื้นที่ดำเนินโครงการฯ โดยมีหลักการสำคัญคือ ช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่เกษตรแล้งซ้ำซาก ให้มีรายได้ในช่วงฤดูแล้ง และสร้างโอกาสให้ชุมชนเกษตรสามารถพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของชุมชน
อ่าน 47 ครั้ง
ผู้บัญชาการกองพลทหารปืนใหญ่พร้อมคณะมอบเงินสนับสนุนให้แก่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ประจำจังหวัดลพบุรี (25 เม.ย. 2558)
เช้าวานนี้(24 เมษายน 2558)เวลา 08.30 น ที่ ศาลากลางจังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี พลตรี ธนิศร วงษ์กล้าหาญ ผู้บัญชาการกองพลทหารปืนใหญ่พร้อมคณะ เดินทางมามอบเงินสนับสนุน จำนวน 50,000 บาท ให้แก่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯประจำจังหวัดลพบุรี โดยมีนายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ในฐานะประธานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯประจำจังหวัดลพบุรี เป็นผู้รับมอบ เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ
อ่าน 70 ครั้ง
ทุกภาคส่วนของจังหวัดลพบุรี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์และแก้ไขปัญหาขอทาน (24 เม.ย. 2558)
วานนี้(23 เมษายน 2558) เวลา 14.00 น. นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยแนวทางการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์และแก้ไขปัญหาขอทาน “ลพบุรีไม่มีค้ามนุษย์ สแกน สกัด สะกด” เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีการประสานการทำงานกันเป็นทีม เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ และเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยมีหน่วยงานภาครัฐและองค์กรต่างๆ จำนวน 36 หน่วยงานร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง และผู้เข้าร่วมงานกว่า 80 คน ณ ศูนย์สัมมนาจัดเลี้ยงมนณิพา อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
อ่าน 35 ครั้ง
สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดลพบุรี เร่งสร้างเครือข่าย ป.ป.ช. เน้นการมีส่วนร่วม ในการป้องกันการทุจริต ตามนโยบาย รัฐบาล และ คสช. (23 เม.ย. 2558)
วันนี้( 23 เมษายน 2558) เวลา 10.00 น. นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดโครงการขยายเครือข่าย แนวร่วมในการป้องกันการทุจริต ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดลพบุรี ณ ห้องประชุมสัมมนาท้าวทองกรีบม้า โรงแรมลพบุรีอินน์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างทัศนคติและค่านิยมเกี่ยวกับความสื่อสัตย์สุจริต ร่วมถึงการมีส่วนร่วมป้องกันการทุจริตของสื่อมวลชนจังหวัดลพบุรี เพื่อร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการรวมพลังขับเคลื่อน รณรงค์ และสร้างสรรค์สังคมให้ปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยมีผู้ร่วมกิจกรรมประกอบด้วย คณะบุคคล ผู้ประกอบการวิชาชีพสื่อสารมวลชน นักจัดรายการจากสถานีวิทยุกระจายเสียงในพื้นที่จังหวัดลพบุรี กว่า 70 คน เข้าร่วมงาน
อ่าน 50 ครั้ง
จ.ลพบุรี เปิดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ “วันเทศบาล” ประจำปี 2558 (23 เม.ย. 2558)
วันนี้(23 เมษายน 2558) เวลา 09.30 น. นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ “วันเทศบาล” ประจำปี 2558 ณ สนามกีฬาพระราเมศวร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เชิดชูความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบเทศบาล เตือนใจให้ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้างเทศบาล ได้สำนึกในความรัก ความเสียสละ และความรับผิดชอบ ที่จะพัฒนาท้องถิ่นของตนให้เจริญก้าวหน้า และเพื่อส่งเสริมและกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกสันนิบาตเทศบาลจังหวัดลพบุรี
อ่าน 35 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ขับเคลื่อนแผนแม่บทกรมการปกครองต่อประชาคมอาเซียนในระดับพื้นที่ (23 เม.ย. 2558)
วันนี้(23 เมษายน 2558) เวลา 09.00 น. นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการ ขับเคลื่อนแผนแม่บทกรมการปกครองต่อประชาคมอาเซียนในระดับพื้นที่ (DORA 's Master Plan on ASEAN Community) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ ห้องประชุมเจ้าพระยาวิชาเยนทร์ โรงแรมลพบุรีอินน์ รีสอร์ท อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ทั้งนี้ สืบเนื่องจากที่ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ใน พ.ศ. 2558 นี้ อันจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ทั้งทางวัฒนธรรม สังคม การเมือง และส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชนในสังคมไทย จึงมีความจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในฐานะผู้นำท้องถิ่นที่เป็นตัวแทนภาครัฐบาล ที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญหลักได้มีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ตลอดจนผลกระทบที่จะเกิดกับสังคมไทย และสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการพัฒนา สร้างความพร้อมในพื้นที่ได้
อ่าน 48 ครั้ง
กองทัพบกโดยหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษจังหวัดลพบุรี จัดการแข่งขันกีฬากระโดดร่มกองทัพไทย ครั้งที่ 48 และการกระโดดร่มชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2558 ชิงถ้วยพระราชทานฯ (22 เม.ย. 2558)
วันนี้(22 เมษายน 2558) เวลา 10.00 น.ที่ แหล่งสมาคมหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี พลตรี กิติศักดิ์ บัวสถิตย์ ผู้บัญชาการศูนย์สงครามพิเศษ ได้เป็นประธานการแถลงข่าวการจัดแข่งขันกีฬากระโดดร่มกีฬากองทัพไทย ครั้งที่ 48 และการกระโดดร่มชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2558 ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งนี้กองทัพบกโดยหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ จังหวัดลพบุรี เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 ถึง วันที่ 15 พฤษภาคม 2558 ณ สนามสีหราชเดโช หน้ากองบัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี
อ่าน 47 ครั้ง
จ.ลพบุรี จัด “สภากาแฟยามเช้า”สร้างสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างส่วนราชการ (22 เม.ย. 2558)
วันนี้(22 เมษายน 2558) เวลา 07.30 น.ที่หอประชุมอำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นำส่วนราชการและสื่อมวลชน จำนวนกว่า 100 คน เข้าร่วมทำกิจกรรม Morning Brief (สภากาแฟยามเช้า) โดยครั้งนี้ ชมรมนายอำเภอจังหวัดลพบุรี เป็นเจ้าภาพจัดขึ้น เพื่อพบปะและร่วมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างไม่เป็นทางการระหว่างส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆในพื้นที่จังหวัดลพบุรี
อ่าน 35 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดโครงการ “ผู้ว่าฯ ลพบุรี ให้ความสุข บำบัดทุกข์ สร้างความสมานฉันท์ สร้างสรรค์ค่านิยม ปี 2558” (21 เม.ย. 2558)
วันนี้(21 เมษายน 2558) เวลา 09.00 น. นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ “ผู้ว่าฯ ลพบุรี ให้ความสุข บำบัดทุกข์ สร้างความสมานฉันท์ สร้างสรรค์ค่านิยม ปี 2558” (จังหวัดเคลื่อนที่) เพื่อนำบริการด้านต่างๆและเครื่องอุปโภค บริโภค ของส่วนราชการในระดับจังหวัดทั้งหน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรีไปให้บริการประชาชนในพื้นที่ เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือระหว่างกัน พร้อมทั้งรับฟังปัญหาความเดือดร้อน ความต้องการของประชาชนและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับผิดชอบแก้ไขปัญหาของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว ณ วัดซับจำปา หมู่ที่ 1 ตำบลซับจำปา อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี
อ่าน 36 ครั้ง
สรุปการรณรงค์ 7 วันอันตราย ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2558 จังหวัดลพบุรี เสียชีวิต 6 ราย บาดเจ็บ 21 ราย (16 เม.ย. 2558)
วันนี้(16 เมษายน 2558) ที่ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2558 จังหวัดลพบุรี ศาลากลางจังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมสรุปผลการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2558 ซึ่งรณรงค์ช่วงระหว่างวันที่ 9-15 เมษายน 2558 (รวม 7 วัน) สำหรับวันที่ 15 เมษายน 2557วานนี้ เกิดอุบัติเหตุ 1 ครั้ง บาดเจ็บ 1 ราย เหตุเกิดที่อำเภอเมืองลพบุรี โดยนายปิยะยุทธ ทองเล็ก อายุ 26 ปี ขับขี่รถจักรยานยนต์ เฉี่ยวชนกับรถยนต์ อาการไม่รู้สึกตัว แขนหัก มูลนิธิอาสาสมัครนำส่งโรงพยาบาลอานันทมหิดล
อ่าน 51 ครั้ง
รองผู้ว่าฯ ลพบุรี พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมจุดบริการช่วงเทศกาลสงกรานต์ (15 เม.ย. 2558)
วันนี้(15 เมษายน 2558) เวลา 10.00 น. นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมพร้อมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดลพบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมมอบสิ่งของให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจจุดบริการร่วมในถนนสายหลักและสายรองในพื้นที่อำเภอเมือง อำเภอบ้านหมี่ อำเภอหนองม่วง อำเภอโคกเจริญ และอำเภอสระโบสถ์ ของจังหวัดลพบุรี เพื่อเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และรับทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
อ่าน 32 ครั้ง
จังหวัดลพบุรีรายงานอุบัติเหตุวันที่ 6 ของการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์ ปี 2558 มีอุบัติเหตุสะสม 11 ครั้ง เสียชีวิต 4 ราย (15 เม.ย. 2558)
วันนี้ (15 เมษายน 2558) เวลา 9.00น. ที่ ศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2558 จังหวัดลพบุรี ศาลากลางจังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2558 จังหวัดลพบุรี โดยวานนี้วันที่ 14 เมษายน 2558 ที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันที่หก มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นทั้งหมด 1 ครั้ง มี มีผู้เสียชีวิต 1 ราย
อ่าน 45 ครั้ง
จังหวัดลพบุรีรายงานอุบัติเหตุวันที่ 5 ของการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์ ปี 2558 มีอุบัติเหตุสะสม 10 ครั้ง เสียชีวิต 3 ราย (14 เม.ย. 2558)
วันนี้ (14 เมษายน 2558) เวลา 9.00น. ที่ ศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2558 จังหวัดลพบุรี ศาลากลางจังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2558 จังหวัดลพบุรี โดยในวันที่ 13 เมษายน 2558 ที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันที่ห้า มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นทั้งหมด 3 ครั้ง มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 11 ราย มีผู้เสียชีวิต 1 ราย
อ่าน 55 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 [37] 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 ถัดไป>>