หน้าหลัก >> เกาะติดลพบุรี

เกาะติดลพบุรี
การประปาภูมิภาคเขต 2 เตรียมรับมือภัยแล้ง มั่นใจน้ำอุปโภค บริโภคเพียงพอต่อประชาชนในพื้นที่ (18/02/2016)
วันนี้(18 กุมภาพันธ์ 2559) เวลา 10.00 น.นายจิรชัย มูลทองโร่ย รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานบอร์ดการประปาส่วนภูมิภาค ได้ตรวจติดตามมาตรการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและแผนงานเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ระยะสั้นเร่งด่วนของการประปาภูมิภาค เขต 2 จังหวัดลพบุรี ณ สำนักงานประปาส่วนภูมิภาค สาขาลพบุรี โดยมีนายรังสรรค์ ตันเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี และผู้บริหารการประปาส่วนภูมิภาค เขต 2 ให้การต้อนรับ
อ่าน 123 ครั้ง
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จัดสัมมนา พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ที่จังหวัดลพบุรี (18/02/2016)
วันนี้(18 กุมภาพันธ์ 2559) เวลา 09.00 น.นายจิรชัย มูลทองโร่ย รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการสัมมนา และบรรยายพิเศษ ในโครงการสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 แก่ผู้นำชุมชนในส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โดยมีนายรังสรรค์ ตันเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี กล่าวต้อนรับ ณ โรงแรมลพบุรีอินน์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจในหลักการและสาระสำคัญของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ให้แก่ผู้นำชุมชนในพื้นที่จังหวัดลพบุรี จำนวน 90 คนให้ได้รับความเข้าใจ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่แก่สมาชิกในชุมชนของตนเอง และประชาชนทั่วไปให้เข้าใจถึงสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการได้อย่างถูกต้อง และรู้จักใช้สิทธิตามกฎหมายเพื่อประโยชน์ของตนเอง ชุมชน และส่วนรวมของประเทศได้
อ่าน 85 ครั้ง
ผู้ว่าฯลพบุรี เปิดจุดปล่อยน้ำ เพื่อเพิ่มความชุมชื้นให้ป่าจำปีสิรินธร จำปีหนึ่งเดียวในโลก หลังได้รับผลกระทบจากภัยแล้งอย่างหนัก ก่อนยืนต้นตายหมดทั้งป่า (18/02/2016)
เช้าวันนี้ (18 กุมภาพันธ์ 2559) นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้ลงพื้นที่ ติดตามการดำเนินการแก้ไขอันเกิดจากผลกระทบจากภัยแล้งอย่างหนัก ของป่าจำปีสิรินธร จำปีหนึ่งเดียวในโลก ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ป่าจำปีสิรินธร ถือเป็นต้นไม้ชนิดเดียวของโลก ที่มีในประเทศไทย ณ บ้านซับจำปา อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี ซึ่งเป็นป่าพรุขนาดใหญ่ และมีตาน้ำจากใต้ดินผุดขึ้นมา แต่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา มีฝนตกน้อย และประสบปัญหาภัยแล้งต่อเนื่อง ทำให้น้ำผุดจากใต้ดินน้อยจนถึงแห้งขอด ส่งผลให้ความชื้นในพื้นป่า มีไม่ถึง 10 % ทำให้กระทบต่อต้นจำปีสิรินธร ยืนต้นตายไปแล้วจำนวนมาก และอาจยืนต้นตายเพิ่มขึ้นอีกได้ หากไม่เร่งแก้ไข้
อ่าน 104 ครั้ง
พิธีส่งมอบอาคารอเนกประสงค์ ในพื้นที่การฝึกคอบร้าโกลด์ 16 ที่ ลพบุรี (18/02/2016)
เช้าวานนี้(17 กุมภาพันธ์ 2559) พลเอก ปราการ ชลยุทธ รองเสนาธิการทหาร พร้อมด้วย พันโท เดวิด ค็อก รองหัวหน้าส่วนโครงการช่วยเหลือประชาชน และ นาย อับบากินี รามู อุปทูตอินเดีย ประจำประเทศไทย ได้ร่วมกันกระทำพิธี ส่งมอบอาคารอเนกประสงค์ ณ โรงเรียนบ้านราษฏร์บำรุง ตำบลกุดตาเพชร อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี โดยมี นาย ภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นตัวแทนหัวหน้าส่วนราชการ ในการรับมอบอาคารหลังดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อใช้ในกิจกรรมเกี่ยวข้องกับการศึกษาของโรงเรียนร่วมถึงกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน
อ่าน 152 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี ประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่อำเภอท่าหลวง (18/02/2016)
วานนี้(17 กุมภาพันธ์ 2559) เวลา 14.00 น. นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ประธานคณะทำงานแก้ไขปัญหาการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะทำงาน โดยมี คณะทำงานประกอบด้วย นายภานุกิจ ดิษพึ่ง ผู้อำนวยการสำนักงานชลประธานที่ 10/ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี /ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี /ผู้อำนวยการโครงการชลประทานลพบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 10 อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี เพื่อหาแนวทางในการจัดทำโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยระบบไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำแก่งผักกูด ตำบลแก่งผักกูด อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี เป็นโครงการนำร่อง
อ่าน 90 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดการประกวดสวดมนต์หมู่ฯทำนองสรภัญญะของนักเรียน นักศึกษา ประจำปี 2559 (17/02/2016)
วันนี้(17 กุมภาพันธ์ 2559) เวลา 09.00 น. คณะสงฆ์จังหวัดลพบุรี ร่วมกับจังหวัดลพบุรี และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะของนักเรียน นักศึกษา จังหวัดลพบุรี ประจำปี 2559 โดยมี พระครูภัทรธรรมคุณ เจ้าคณะอำเภอพัฒนานิคม เป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวสัมโมทนียคาถา ณ วัดเขาวงพระจันทร์ ตำบลห้วยโป่ง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
อ่าน 89 ครั้ง
จังหวัดลพบุรีจัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลและพิธีบวงสรวง ดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนารายณ์มหาราช (16/02/2016)
วันนี้(16 กุมภาพันธ์ 2559) เวลา 07.00 น. ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นำหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาชน ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ หลังจากนั้นต่อด้วยพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เพื่อแสดงความเคารพรำลึกถึงพระคุณของพระมหากษัตริย์ไทยผู้ยิ่งใหญ่ พระองค์หนึ่งผู้สร้างเมืองลพบุรีให้เป็นราชธานีที่สอง และสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่เมืองลพบุรี และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ประชาชนจังหวัดลพบุรีและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานแผ่นดินฯทุกคน
อ่าน 208 ครั้ง
ผู้ว่าฯลพบุรี มอบจักรยานพระราชทานให้นักเรียนยากจน (16/02/2016)
วานนี้(15 กุมภาพันธ์ 2559) เวลา 09.00 น. จังหวัดลพบุรี จัดพิธีมอบรถจักรยานพระราชทาน ตามโครงการจักรยานพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร ให้แก่นักเรียนที่ยากจนและด้อยโอกาสในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี จำนวน 112 คัน ได้แก่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต1 จำนวน 44 คัน ,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 จำนวน 44 คัน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 จำนวน 24 คัน ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยมี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีมอบ
อ่าน 117 ครั้ง
เปิดฉากแล้วยิ่งใหญ่ตระการตา งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 30ประจำปี 2559 (14/02/2016)
สำหรับบรรยากาศงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 30 ประจำปี 2559 ที่ จังหวัดลพบุรี ได้เปิดฉากขึ้นแล้ว อย่างเป็นทางการ เมื่อค่ำวานนี้(13 กุมภาพันธ์ 2559) ภายในโบราณสถาน พระนารายณ์ราชนิเวศน์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยในปีนี้ได้รับเกียรติจาก นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ทั้งนี้งานดังกล่าว ชาวลพบุรี พร้อมด้วยหน่วยงานทุกภาคส่วนในจังหวัดลพบุรีได้ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อย้อนอดีต สู่ประวัติศาสตร์อันเรืองรุ่ง กว่า 300 ปี ซึ่งเมืองลพบุรี เคยเป็นราชธานีแห่งที่ 2 รองจากพระนครศรีอยุธยา และถือเป็นช่วงยุคทองของสยามประเทศ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช องค์บูรพระมหากษัตริย์ไทย ผู้ทรงนำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่เมืองลพบุรี อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น และเพื่อเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวของจังหวัดลพบุรี
อ่าน 160 ครั้ง
สทป.ส่งมอบต้นแบบระบบจรวดหลายลำกล้องแบบนำวิถี DTI-1G ให้กองทัพบก (12/02/2016)
เช้าวานนี้( 12 กุมภาพันธ์ 2559) ที่ กองพลทหารปืนใหญ่ ค่ายพหลโยธิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี พลเอก อุดมเดช สีตบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีรับมอบ และได้มอบนโยบายให้พัฒนาระบบจรวดหลายลำกล้องแบบนำวิถีส่งมอบให้กองทัพบกใช้งาน โดยพลอากาศเอก พงศธร บัวทรัพย์ ประธานกรรมการบริหารสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ หรือ สทป. ส่งมอบให้แก่หน่วยผู้ใช้คือ กองพลทหารปืนใหญ่
อ่าน 181 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2559 (10/02/2016)
วันนี้(10 กุมภาพันธ์ 2559) เวลา 14.00 น. ที่หอประชุมอำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ในฐานะในฐานะผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบปีที่ 62 ประจำปี 2559 โดยในพิธีประกอบด้วย พิธีทางศาสนา เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่เสียชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่ การกล่าวคำปฏิญาณตนของผู้บังคับบัญชาและเจ้าหน้าที่สมาชิก อส.
อ่าน 146 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดงาน “รวมพลคนปีวอก” เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลของคนเกิดปีวอก (10/02/2016)
ค่ำวานนี้( 9 กุมภาพันธ์ 2559) ที่ วงเวียนสมเด็จพระนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี พระอุดมประชาทร เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราชและรูปหนุมาน ของงาน “รวมพลคนปีวอก” ที่จัดครั้งประวัติศาสตร์ของจังหวัดลพบุรี เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลของคนเกิดปีวอก ให้นักท่องเที่ยวรู้จักเมืองลพบุรีมากยิ่งขึ้น และเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการ “พุทธสถาน” ที่อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ให้เป็นที่รู้จักและพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางด้านพุทธศาสนา โดยมี คณะสงฆ์ในจังหวัดลพบุรี ภาคราชการ ภาคเอกชน และประชาชน เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก
อ่าน 249 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติฯ วางพานพุ่ม และถวายราชสดุดี สมเด็จพระนารายณ์มหาราช (09/02/2016)
เช้าวันนี้( 9 กุมภาพันธ์ 2559 ) ที่บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นำส่วนราชการต่างๆ ครู อาจารย์ นักเรียนนักศึกษา และประชาชนทั่วไปกว่า 1,000 คน แต่งกายย้อนยุคในสมัยกรุงศรีอยุธยาในแผ่นดินสมัยสมเด็จพระนารายณ์และชุดไทยประยุกต์ เดินเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เนื่องในโอกาสจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2559 ในระหว่างวันที่ 13 – 21 กุมภาพันธ์ 2559
อ่าน 140 ครั้ง
ผู้ว่าฯ ลพบุรี ตรวจติดตามโครงการตำบลละ 5 ล้านบาท (09/02/2016)
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล(ตำบลละ 5 ล้านบาท) และโครงการตามแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนตามมาตรการเร่งด่วนแก้ไขปัญหาด้านการผลิตและรายได้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง(กยจ.) ที่อำเภอพัฒนานิคม
อ่าน 105 ครั้ง
ผู้ว่าฯลพบุรี ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายและช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบวาตภัย ในอำเภอลำสนธิ (08/02/2016)
บ่ายวานนี้ (7 กุมภาพันธ์ 2559) นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นางนวลจันทร์ แย้มศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีทรงพล แป้นแก้ว นายอำเภอลำสนธิ และผู้นำท้องถิ่น ลงพื้นที่อำเภอลำสนธิ เพื่อตรวจสอบความเสียหายและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย กรณีเกิดเหตุวาตภัยในพื้นที่ตำบลเขารวก ตำบลกุดตาเพชร และตำบลลำสนธิ จำนวน 53 ครัวเรือน โดยได้มอบถุงยังชีพและเงินสงเคราะห์ให้กับผู้ประสบภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและความช่วยเหลือในเบื้องต้น
อ่าน 99 ครั้ง
ลพบุรี รับฟังความคิดเห็นเรื่อง ร่างกฎกระทรวงกำหนดห้ามก่อสร้างอาคารบางชนิดในจังหวัดลพบุรี (08/02/2016)
วันนี้(8 กุมภาพันธ์ 2559) เวลา 09.30 น. นายรังสรรค์ ตันเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน จากทุกภาคส่วนในท้องที่จังหวัดลพบุรี เพื่อพิจารณาร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยและร่างกฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดลพบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 200 คน ณ ห้องทานตะวัน ศาลากลางจังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
อ่าน 155 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมขี่จักรยานแต่งชุดไทย “จากวงเวียน สู่เวียงวัง” เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2559 (07/02/2016)
วันนี้ (7 กุมภาพันธ์ 2559) เวลา 07.00 น. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมขี่จักรยานแต่งชุดไทย “จากวงเวียน สู่เวียงวัง” โดยมี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมฯ ณ วงเวียนเทพสตรี(วงเวียนสมเด็จพระนารายณ์มหาราช) อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี มีชมรมจักรยานในจังหวัดลพบุรีและต่างจังหวัด หน่วยงานราชการและเอกชน นักเรียน นักศึกษา อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และประชาชนทั่วไป นำจักรยานเข้าร่วมกิจกรรมร่วมพันคัน
อ่าน 222 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล “งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2559” (06/02/2016)
เช้าวันนี้(6 กุมภาพันธ์ 2559) เวลา 06.45 น. ที่ สนามกอล์ฟ จอมพล ป. มณฑลทหารบกที่ 13 อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล “กอล์ฟพระนารายณ์ 2016” เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ผู้เป็นบูรพกษัตริย์ในแผ่นดินลพบุรี ให้ขจรไกลตราบนานเท่านาน และเป็นการจัดหารายได้สนับสนุนการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 30 ประจำปี 2559 นอกจากนี้ยังเป็นการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้นักกีฬากอล์ฟ แต่งไทยมาร่วมสร้างบรรยากาศความเป็นไทย โดยมีนักกอล์ฟจากภาคราชการและเอกชนเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 72 ทีม แบ่งการแข่งขันเป็น 2 รอบ รอบเช้าจำนวน 36 ทีม และรอบบ่าย จำนวน 36 ทีม
อ่าน 112 ครั้ง
จ.ลพบุรี จัดแถลงข่าวงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 30 ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 13 – 21 กุมภาพันธ์ 2559 ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ อ.เมือง จ.ลพบุรี (30/01/2016)
วานนี้(29 มกราคม 2559) เวลา 17.30 น. นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2559 ประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่าวนท้องถิ่น และภาคเอกชน ได้ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 30 ประจำปี 2559 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 – 21 กุมภาพันธ์ 2559 ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี
อ่าน 204 ครั้ง
เรือนจำกลางลพบุรี จัดโครงการพัฒนาจิตใจผู้ต้องขังโดยใช้หลักธรรมทางศาสนา (29/01/2016)
วันนี้ (29 มกราคม 2559) เวลา 09.00 น. ที่ เรือนจำกลางลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาจิตใจผู้ต้องขัง “หลักสูตรสัคคสาสมาธิ” ตามแนวทางพระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์สิรินฺธโร) เพื่อพัฒนาระดับจิตใจผู้ต้องขัง ด้วยการเรียนและการฝึกปฏิบัติสมาธิ ให้มีความพร้อมที่จะเรียนรู้และพัฒนาชีวิตให้ดีขึ้น ถือเป็นการแก้ไขฟื้นฟูพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง ให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับสังคมภายนอกได้อย่างมีความสุขภายหลังพ้นโทษ และเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติต่อไป โดยไม่หวนกลับมากระทำผิดซ้ำอีก อันเป็นแนวทางที่สำคัญในการคืนคนดีสู่สังคมอย่างแท้จริง
อ่าน 202 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 [38] 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 ถัดไป>>