หน้าหลัก >> เกาะติดลพบุรี

เกาะติดลพบุรี
จังหวัดลพบุรี จัดพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง (14/11/2015)
เช้าวันนี้ (14 พฤศจิกายน 2558) เวลา 08.45 น. นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดกรวยถวายเครื่องราชสักการะ และวางพานพุ่ม ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงก่อให้เกิดโครงการพระราชดำริฝนหลวงขึ้นมาบรรเทาทุกข์ยาก แก่มวลพสกนิกรให้รอดพ้นจากความแห้งแล้งอย่างสัมฤทธิ์ผล ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรภาคเอกชน และประชาชนในจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ นอกจากจะมีพิธีวางพานพุ่มแล้วยังมีการจัดนิทรรศการพระราชกรณียกิจทางด้านฝนหลวงในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อีกด้วย
อ่าน 59 ครั้ง
หม่อมเจ้ามาลินีมงคล ยุคล อมาตยกุล พระราชปนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีฉลองสถานศึกษารางวัลพระราชทาน (13/11/2015)
วันนี้ (13 พฤศจิกายน 2558) เวลา 10.00 น. นาย ภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นายสมศักดิ์ สุนาถวนิชย์กุล ประธานกรรมการบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ นำหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ เฝ้ารับเสด็จ หม่อมเจ้ามาลินีมงคล ยุคล อมาตยกุล พระราชปนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีฉลองสถานศึกษารางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประเภทอาชีวศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2557 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
อ่าน 189 ครั้ง
สำนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี จัดพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของข้าราชการกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย (13/11/2015)
วานนี้ ( 12 พฤศจิกายน 2558) เวลา 15.00 น. ที่ ห้องประชุมสำนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้ร่วมลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการเพื่อปกป้องและปราบปรามการทุจริตของข้าราชการกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย กับนายวิรัตน์ สายลิ่ม เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี และสาขาเจ้าพนักงานที่ดินอำเภอในพื้นที่จังหวัดลพบุรี อีกจำนวนกว่า 30 คน เพื่อให้สำนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรีใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานและกำกับดูแลการปฏิบัติราชการของบุคลากร อันเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
อ่าน 185 ครั้ง
ผู้ว่าฯลพบุรี และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี ลงพื้นที่ตำบลหนองแขม อำเภอโคกสำโรง เยี่ยมชาวบ้านผู้ยากไร้ พร้อมทั้งมอบเงินและถุงยังชีพ (13/11/2015)
วานนี้ (12 พฤศจิกายน 2558) เวลา 08.00 น.นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี และนางนวลจันทร์ แย้มศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี พร้อมคณะได้เดินทางไปบ้านเลขที่ 78หมู่ที่ 1 ตำบลหนองแขม อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ซึ่งเป็นบ้านของนางผัน อุดมพืช อายุ 65 ปี เป็นผู้ที่ยากไร้ มีอาชีพรับจ้างทั่วไป ที่อยู่อาศัยมีสภาพทรุดโทรมมาก มีบุตร 3 คนทำงานต่างจังหวัดและนานๆครั้งถึงจะกลับมาดูแล มีรายได้จากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ
อ่าน 57 ครั้ง
ผู้ว่าฯลพบุรี เปิดฤดูกาลท่องเที่ยวและเที่ยวชมทุ่งทานตะวันทุ่งแรกของจังหวัดลพบุรี ประจำปี 2558 (13/11/2015)
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 เวลา 08.30 น. นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวและเที่ยวชมทุ่งทานตะวันทุ่งแรกของจังหวัดลพบุรี ประจำปี 2558 บริเวณทุ่งบ้านหนองข่อย หมู่ที่ 7 ตำบลหนองแขม อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ที่กำลังออกดอกบานสระพรั่ง เหลืองอร่ามเต็มท้องทุ่งกว่า 1,000 ไร่ ตลอด 2 เส้นทาง เรียบถนนพหลโยธิน ระหว่างอำเภอโคกสำโรง กับ อำเภอหนองม่วง เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ และอยู่ห่างจากกรุงเทพฯไม่มากนัก สำหรับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบกับธรรมชาติและความสวยงามของดอกทานตะวัน สามารถเข้าเที่ยวชมได้หลากหลายพื้นที่ ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึง เดือนมกราคม 2559 โดยแต่ละแปลงปลูก จะทยอยออกดอกและเบ่งบานตามช่วงเวลาที่กำหนด เพื่อให้นักท่องเที่ยวมั่นใจว่าถึงปีนี้ จะประสบกับภัยแล้ง แต่เมื่อนักท่องเที่ยวมาเที่ยวแล้วจะไม่ผิดหวัง มีดอกทานตะวันบานให้ชมแน่นอน
อ่าน 103 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ปี 2559 (13/11/2015)
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.00 น. ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน จุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย และเปิดกรวยดอกไม้ ธูป เทียนแพ ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ฯ และ นำกล่าวคำปฏิญาณปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ในพิธีเปิดโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดลพบุรี ปี 2559” เพื่อนำบริการด้านต่าง ๆและเครื่องอุปโภค บริโภค ของ ส่วนราชการในระดับจังหวัดทั้งหน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน และสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี นำบริการเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบมาออกหน่วยบริการแก่ประชาชนในพื้นที่
อ่าน 87 ครั้ง
จ.ลพบุรี ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี เดินหน้ามอบป้ายหมู่บ้านศีล 5 ระยะที่ 3 ในพื้นที่อำเภอสระโบสถ์ (11/11/2015)
วันนี้ ( 11 พ.ย. 58) เวลา 09.00 น. นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานกล่าวให้โอวาทและมอบนโยบายการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี โดยมีพระราชพุทธิวราภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี เป็นประธานคณะสงฆ์ทำพิธีมอบป้ายหมู่บ้านรักษาศีล 5 แก่ กำนัน และผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่อำเภอสระโบสถ์ จำนวน 12 หมู่บ้าน จังหวัดลพบุรีมีประชากรทั้งหมด จำนวน 538,517 คน สมัครเป็นสมาชิกรักษาศีล 5 จำนวน 461,187 คน และมีหมู่บ้านรักษาศีล 5 จำนวน 1,122 แห่ง
อ่าน 75 ครั้ง
วันสุดท้ายของการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD” (10/11/2015)
วันนี้( 10 พฤศจิกายน 2558) บรรยากาศการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 “ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD” ของจังหวัดลพบุรี ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี ยังคงได้รับความสนใจจากประชาชนเดินทางมาลงทะเบียนกันอย่างต่อเนื่อง หลังมีผู้ลงทะเบียนแล้วกว่า 7,000 คน โดยทางจังหวัดลพบุรี จัดเจ้าหน้าที่มาคอยให้บริการทุกคนตั้งแต่วันแรกที่ผ่านมา
อ่าน 98 ครั้ง
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จัดโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม ที่จังหวัดลพบุรี (09/11/2015)
วานนี้ (8 พฤศจิกายน 2558) เวลา 09.00 น.นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง เป็นประธานกล่าวเปิดพร้อมกับปาฐกถาพิเศษ ในโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม ที่ห้องเจ้าพระยาวิชาเยนทร์ โรงแรมลพบุรีอินน์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยมี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี กล่าวต้อนรับ มีผู้เข้าร่วมอบรม ประกอบด้วย ผู้นำจากภาคราชการ นายก/สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศิลปินพื้นบ้าน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารสถานศึกษา ทนายความ และสื่อมวลชนจากจังหวัดลพบุรี จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดอ่างทอง รวมทั้งสิ้น 120 คน
อ่าน 95 ครั้ง
คณะนักศึกษา วปอ. 58 และคณะนักศึกษาสถาบันต่างๆ ศึกษาดูงานด้านความมั่นคงทางทหารที่จังหวัดลพบุรี (06/11/2015)
วันนี้ (6 พ.ย.58 ) เวลา 09.00 น. พลโทไชยอนันต์ จันทคณานุรักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรและคณะนักศึกษาจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรสถาบันป้องกันประเทศ รุ่นที่ 58 คณะนักศึกษาวิทยาลัยเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 57 คณะนักศึกษาวิทยาลัยการทัพบกรุ่นที่ 61 คณะนักศึกษาวิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ 48 ผู้เข้าอบรมหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคงรุ่นที่ 115 และ 116 คณะนักศึกษาโรงเรียนเสนาธิการทหารบกชุดที่ 94 คณะนักศึกษาโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ 60 และนายทหารนักเรียนหลักสูตรชั้นนายพันทางทหารร่วมระหว่าง เหล่า ราบ ม้า ปืน ช่าง และสื่อสาร ได้เดินทางมาศึกษาดูงานความมั่นคงทางทหารที่จังหวัดลพบุรี ณ กองพลรบพิเศษที่ 1 ค่ายเอราวัณ จังหวัดลพบุรี โดยมีนายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พลตรีชาติชาย วัฒน์ธนนันท์ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ให้การต้อนรับ
อ่าน 143 ครั้ง
เกษตรกรในพื้นที่ จ.ลพบุรี ปลูกแคนตาลูป เนื่องจากได้ผลผลิตดี ใช้น้ำน้อย และระยะการปลูกสั้น (05/11/2015)
จากสถานการณ์ภัยแล้ง รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้ประชาชนทุกภาคส่วน ให้ร่วมมือประหยัดน้ำอย่างจริงจัง โดยเฉพาะภาคการเกษตร ที่จะเหลือน้ำสำหรับไม้ผลและอ้อยที่จะต้องสำรองไว้ในต้นฤดูฝนอีก 1,300 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งก็ยังไม่เพียงพอต่อการทำนาปรัง ดังนั้น สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี จึงขอความร่วมมือเกษตรกรในจังหวัดว่าในฤดูกาลทำนาในปีหน้าให้งดเว้นการทำนาและหันมาเพาะปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยและมีผลผลิตดี ซึ่งได้รับความร่วมมือจากกลุ่มเกษตรเป็นอย่างดียิ่ง โดยจังหวัดลพบุรีจึงลงมือเพาะปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อย
อ่าน 343 ครั้ง
นายนิยม วรปัญญา อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ วัดมณีชลขัณฑ์ พระอารามหลวง จังหวัดลพบุรี (05/11/2015)
วันนี้ (5 พฤศจิกายน 2558) เวลา 10.00 น. ที่ วัดมณีชลขัณฑ์ พระอารามหลวง อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายนิยม วรปัญญา เป็นประธานในพิธีอัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ประจำปี 2558 ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดมณีชลขัณฑ์ (พระอารามหลวง) โดยมีนายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนชาวจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานเป็นจำนวนมาก
อ่าน 81 ครั้ง
ผู้ว่าฯ ลพบุรี ลงพื้นที่เพื่อตรวจดูสภาพน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ (05/11/2015)
วานนี้(4 พ.ย.2558 )เวลา 13.00 น. นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ,นางนวลจันทร์ แย้มศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี พร้อม หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้เข้ารับฟังการบรรยายสรุปเพื่อเตรียมพร้อมในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ณ ห้องประชุม เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี จากนายปัญญา กัลปสุข ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ซึ่งจากการรายงานสถานการณ์น้ำในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ซึ่งมีความจุ 960 ล้านลูกบาศก์เมตร มีน้ำใช้การได้ 635 ล้าน ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 66 ของความจุเขื่อนฯ
อ่าน 70 ครั้ง
จ.ลพบุรี ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี เดินหน้ามอบป้ายหมู่บ้านศีล 5 ระยะที่ 3 ในพื้นที่อำเภอพัฒนานิคม (05/11/2015)
วานนี้ ( 4 พ.ย. 58) เวลา 11.00 น. นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานกล่าวให้โอวาทและมอบนโยบายการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ณ หอประชุมอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี โดยมีพระราชพุทธิวราภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี เป็นประธานคณะสงฆ์ทำพิธีมอบป้ายหมู่บ้านรักษาศีล 5 แก่ กำนัน และผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่อำเภอพัฒนานิคม จำนวน 34 ป้าย
อ่าน 59 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี มอบบ้านเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (04/11/2015)
วันนี้ (4 พฤศจิกายน 2558) เวลา 11.00 น.นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีมอบบ้านเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ครบ 5 รอบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 จำนวน 1 หลัง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทั้งมอบพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มอบป้ายทะเบียนบ้าน ตลอดจนสิ่งของจำเป็นเพื่อการอุปโภคบริโภค และทุนทรัพย์จำนวนหนึ่ง ให้แก่ครอบครัวนางพวง อ่วมน้อย อายุ 65 ปี ราษฎรบ้านซอย 27 สาย 2 ซ้าย หมู่ที่ 5 ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม
อ่าน 80 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี เปิดโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 6 (03/11/2015)
วานนี้ (2 พฤศจิกายน 2558) เวลา 10.00 น. ที่ หอประชุมร่วมใจศรัทธา วัดพระบาทน้ำพุ ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดลพบุรี รุ่นที่ 6 ตามโครงการการบริหารพัฒนาคนและสังคมตามกลุ่มเป้าหมาย โดยมีท่านเจ้าคุณพระอุดมประชาทร เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ กล่าวสัมโมนียกถา และนายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับ
อ่าน 102 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจ้าอยู่หัว BIKE FOR DAD (30/10/2015)
วันนี้ (30 ตุลาคม 2558) เวลา 10.00 น.จังหวัดลพบุรี จัดประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมจักรยาน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าหัว Bike for Dad เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 ที่ ห้องประชุมทานตะวัน ศาลากลางจังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี โดยมีนายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมฯ เพื่อให้การดําเนินการจัดกิจกรรมปั่นจักรยาน เฉลิมพระเกียรติฯของจังหวัดลพบุรี เป็นไปอย่างสมพระเกียรติ
จังหวัดลพบุรี ประชุมผู้นำเครือข่ายในงานพัฒนาชุมชน (30/10/2015)
วันนี้ (30 ตุลาคม 2558) เวลา 14.00 น. ที่โรงแรมลพบุรีอินน์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรีสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี ได้จัดการประชุมผู้นำเครือข่ายในงานพัฒนาชุมชน โดยมี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วย นายรังสรรค์ ตันเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี และผู้นำกลุ่มองค์กรต่างๆในพื้นที่จังหวัดลพบุรี อาทิ สมาคมประชาอาสาพัฒนาชุมชน/ สมาคมพัฒนาสตรีละโว้ธานีจังหวัดลพบุรี /เครือข่ายกองทุนแม่แห่งแผ่นดิน จำนวนกว่า 80 คน เข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้นำกลุ่มองค์กรต่างๆ ได้แลกเปลี่ยนแนวคิดกับผู้บริหารจังหวัด และนำไปถ่ายทอดความรู้ในการพัฒนาสู่ภาคประชาชน ซึ่งจะก่อให้เกิดแรงบันดาลใจ และความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเองของประชาชน อันจะนำไปสู่ความมีคุณภาพชีวิตที่ดี และร่วมพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า
อ่าน 95 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดสัมมนา โครงการลดใช้พลังงานในภาครัฐ ของส่วนราชการ ปี 2558 (30/10/2015)
วันนี้ (30 ตุลาคม 2558) เวลา 09.00 น. ที่โรงแรมลพบุรีอินน์ รีสอร์ท อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดการสัมมนา โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ของส่วนราชการจังหวัดลพบุรี ปี 2558 เพื่อชี้แจงวิธีการรายงานผลข้อมูลการใช้พลังงานของหน่วยงาน ผ่านโปรแกรมรายงานทางเว็บไซด์ รวมถึงแนวทางเทคนิค และกลยุทธ์ในการใช้พลังงานในหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตามตัวชี้วัดที่ 4 ระดับความสำเร็วของการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน ประจำปี 2558
อ่าน 104 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี แถลงข่าวการจัดงานประเพณีลอยกระทง “ย้อนยุค จอมพล ป. พิบูลสงคราม” ประจำปี 2558 (30/10/2015)
วานนี้(29 ตุลาคม 2558) เวลา 17.00 น. ที่ บริเวณอนุสาวรีย์จอมพล ป.พิบูลสงคราม อำเภอเมืองลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี และนายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ร่วมกันแถลงข่าว การจัดงานประเพณี “ลอยกระทงย้อนยุคจอมพล ป. พิบูลสงคราม ประจำปี 2558” ซึ่งคณะกรรมการจัดงานฯและผู้มาร่วมงานแถลงข่าว ได้แต่งกายย้อนยุคสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็นการสะท้อนวัฒนธรรมการแต่งกายในสมัยนั้น ส่วนเอกลักษณ์ที่สำคัญของเครื่องแต่งกายสมัยนั้นที่พบเห็นเด่นชัดคือการเลือกสวมใส่เสื้อผ้าสีสดใสและมีหมวกเป็นเครื่องประดับ
อ่าน 134 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 [38] 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 ถัดไป>>