หน้าหลัก >> เกาะติดลพบุรี

เกาะติดลพบุรี
จ.ลพบุรี จัดอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs ธุรกิจการเกษตร วิสาหกิจชุมชน และการท่องเที่ยว รุ่นที่ 1 (15/01/2016)
วันนี้(15 มกราคม 2559) เวลา 11.00 น. ที่โรงแรมลพบุรีอินน์ รีสอร์ท อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs ธุรกิจการเกษตร วิสาหกิจชุมชนและการท่องเที่ยว รุ่นที่ 1 โดยมีจังหวัดลพบุรีและหอการค้าจังหวัดลพบุรี ร่วมกันจัดขึ้นภายใต้โครงการแผนปฏิบัติราชการจังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อให้ภาคีเครือข่ายพัฒนาทุกภาคส่วน ได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการเตรียมความพร้อมของประผู้ประกอบการ SMEs
อ่าน 144 ครั้ง
จ.ลพบุรี จัดกิจกรรมเดินรณรงค์แต่งไทย “ชาวลพบุรีพร้อมใจแต่งไทยทั้งเมือง”ในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2559 (15/01/2016)
วันนี้ (15 มกราคม 2559 ) เวลา 09.00 น.ที่ สวนราชานุสรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดการเดินรณรงค์แต่งไทย “ชาวลพบุรีพร้อมใจแต่งไทยทั้งเมือง”ในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2559 โดยมีหัวหน้าหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชน จำนวน 3,000 คน พากันแต่งกายด้วยชุดไทยย้อนยุคในสมัยกรุงศรีอยุธยา ในแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชและชุดไทยประยุกต์ ออกเดินรณรงค์ในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี เพื่อเป็นการเชิญชวนให้ชาวลพบุรีรวมพลังแต่งชุดไทยทั้งเมือง ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม ถึง 21 กุมภาพันธ์ 2559 นี้
อ่าน 299 ครั้ง
จ.ลพบุรี ประชุมคณะทำงานรับผิดชอบโครงการบูรณาการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ตามนโยบายของรัฐบาล (14/01/2016)
วันนี้( 14 มกราคม 2559) เวลา 09.30 น.ที่ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายไชยรัตน์ นวีภาพ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี เป็นประธาน การประชุมคณะทำงานรับผิดชอบโครงการบูรณาการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง ปี 2558/59 ภายใต้ 8 มาตรการช่วยเหลือ
อ่าน 184 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดโครงการ “คุณลุงผู้ว่าฯและหัวหน้าส่วนราชการ พบนักเรียน นักศึกษา” ณ โรงเรียนเมืองใหม่ (ชะลอราษฎร์รังสฤษฏ์) (12/01/2016)
วันนี้(12 มกราคม 2559) เวลา 08.00 น. นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ และภาคเอกชน ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ แผ่เมตตา กล่าวคำปฏิญาณตนเป็นพสกนิกรที่ดี ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ร่วมกับคณะ ครู นักศึกษา โรงเรียนเมืองใหม่ (ชะลอราษฎร์รังสฤษฏ์) อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ตามโครงการ “คุณลุงผู้ว่าฯ และหัวหน้าส่วนราชการพบนักเรียน นักศึกษา” ของศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดลพบุรี เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับนักเรียน และการสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
อ่าน 146 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี เริ่มเคาะประตูบ้าน บริษัท ห้างร้าน เพื่อรณรงค์แต่งไทย ในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2559 (08/01/2016)
วันนี้(8 มกราคม 2559) เวลา 09.00 น.นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ร่วมแต่งไทยสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เดินรณรงค์เชิญชวนชาวลพบุรีพร้อมใจแต่งไทยทั้งเมือง อันเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดลพบุรี ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม ถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมีนายวรวิทย์ วงศ์สุวรรณ อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดลพบุรี นางนวลจันทร์ แย้มศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป นายรังสรรค์ ตันเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถาบันการศึกษา จำนวนกว่า 200 คน เข้าร่วมเดินรณรงค์เชิญชวนชาวลพบุรีพร้อมใจแต่งไทยทั้งเมืองทั่วตัวเมืองลพบุรี
อ่าน 245 ครั้ง
ป.ป.ช.จังหวัดลพบุรี จัดแถลงผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2558 (06/01/2016)
วันนี้ (6 มกราคม 2559) เวลา 11.00 น. ที่โรงแรมเบญจธารา บูติค เพลส รีสอร์ท ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นางจันทิรา จิตรชื่น ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดลพบุรี ในฐานะประธานคณะทำงานโฆษกสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดลพบุรี เป็นประธานแถลงผลการดำเนินงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ 2558 ในรอบ 12 เดือน ช่วงเดือนตุลาคม 2557 ถึงเดือนกันยายน 2558 ซึ่งประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ทุกภารกิจ โดยแยกเป็นผลการดำเนินงานในภารกิจหลัก 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการปราบปรามการทุจริต ด้านการตรวจสอบทรัพย์สิน และด้านการป้องกันการทุจริต
อ่าน 122 ครั้ง
เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี นำคณะสงฆ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ส่วนราชการระดับอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอลำสนธิ ทำMOU โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 (05/01/2016)
วันนี้(5 ม.ค.59) เวลา 09.00 น. ที่ หอประชุมโรงเรียนลำสนธิวิทยา อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี พระเทพเสนาบดี เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี ผู้แทนคณะสงฆ์จังหวัดลพบุรี และนายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ผู้แทนจังหวัดลพบุรี ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ คณะสงฆ์อำเภอ ส่วนราชการระดับอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอลำสนธิ เพื่อขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 จังหวัดลพบุรี ระยะที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2559-2560 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและร่วมเป็นคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการตามที่ได้รับการประสานจากจังหวัด และร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ทุกภาคส่วนเข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่อง ตามแนวทางของมหาเถรสมาคม ที่ได้ส่งเสริมให้ทุกหมู่บ้าน ชุมชน ได้ร่วมกันปฏิบัติตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
อ่าน 141 ครั้ง
จ.ลพบุรี สรุปสถิติอุบัติเหตุทางท้องถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 (05/01/2016)
วันนี้(5 ม.ค. 2559) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม สนง.ปภ.จังหวัดลพบุรี ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ชั้น 2 นายเธียรชัย อัจฉริยพันธุ์ ปลัดจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุม การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 ครั้งที่ 7 ในระบบวิดีโอ คอนเฟอเรนซ์ไปยัง 11 อำเภอของจังหวัดลพบุรี สรุปรายงานประจำวันที่ 4 มกราคม 2559 ดังนี้ อำเภอเมืองลพบุรี มีอุบัติเหตุ 1 ครั้ง บาดเจ็บ 1 คน,อำเภอบ้านหมี่ มีอุบัติเหตุ 2 ครั้ง บาดเจ็บ 3 คน ,อำเภอโคกเจริญ มีอุบัติเหตุ 1 ครั้ง บาดเจ็บ 2 คน รวม วันที่ 4 มกราคม 2559 จังหวัดลพบุรี มีอุบัติเหตุ 4 ครั้ง บาดเจ็บ 6 คน ไม่มีผู้เสียชีวิต สรุปรายงานสะสมระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2558-4 มกราคม 2559 รวมอุบัติเหตุ 24 ครั้ง บาดเจ็บ 20 คน เสียชีวิต 8 คน
อ่าน 193 ครั้ง
ผู้ว่าฯลพบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นที่ตรวจเส้นทางการจราจรและเยี่ยมเจ้าหน้าที่ประจำจุดบริการ บนถนนสายหลัก ในโค้งสุดท้ายของเทศกาลปีใหม่ 2559 (04/01/2016)
วันนี้(4 มกราคม 2559) เวลา 10.00 น. นายภานุแย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นที่ตรวจเส้นทางการจราจรของจังหวัดลพบุรีและตรวจเยี่ยมจ้าหน้าที่ประจำจุดบริการประชาชนในอำเภอโคกสำโรง การจราจรในวันนี้(4 มกราคม 2559) มีปริมาณรถสัญจรเบาบาง เคลื่อนตัวได้สะดวก ไม่ติดขัด ส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวที่ใช้รถส่วนบุคคลได้ทยอยเดินทางกลับล่วงหน้าแล้ว และระหว่างที่ขบวนรถของผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ขับผ่านมาทางถนนสายอำเภอบ้านหมี่ ได้พบรถเก๋ง ยี่ห้อฮอนด้า สีดำ ทะเบียน กธ 6675 ลพบุรี ตกลงในนาข้าวข้างทาง ผู้ขับเป็นชาย ขับมาคนเดียว ไม่ได้รับอันตราย รถยนต์ได้รับความเสียหายเล็กน้อย สาเหตุเกิดจากผู้ขับหลับใน
อ่าน 76 ครั้ง
ผู้ว่าฯลพบุรี และนายกเหล่ากาชาด จ.ลพบุรี มอบเงินและถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัย ไฟไหม้บ้าน ที่ อ.บ้านหมี่ (04/01/2016)
เมื่อเวลา 03.30 น. วันนี้ (4 มกราคม 2559) ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ที่บ้านเลขที่ 45 หมู่ 4 ตำบลเชียงงา อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ซึ่งเป็นบ้านของนางสุนทรี จำปา อายุ 58 ปี อดีตรักษาการ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลเมืองบ้านหมี่ สันนิฐานว่ามีสาเหตุมาจากไฟฟ้าลัดวงจร ซึ่งบ้านที่เกิดเหตุอยู่หน้า ที่ทำการ อบต.เชียงงา ห่างกันประมาณ 100 เมตร ขณะเกิดเหตุ มีผู้อาศัยอยู่ 4 คน
อ่าน 81 ครั้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ลงพื้นที่ตรวจจุดบริการ สั่งการทุกหน่วยเพิ่มมาตรการเข้ม รองรับการเดินทางกลับของประชาชนหลังวันหยุดยาวช่วงเทศกาลปีใหม่ (03/01/2016)
วันนี้(3 มกราคม 2559) เวลา 10.00 น. นายภานุแย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ได้ออกตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ พร้อมนำสิ่งของมามอบให้แก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครที่ประจำในแต่ละจุดตรวจบริการประชาชนและจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์ ที่จุดตรวจหลักในอำเภอโคกสำโรงและอำเภอเมืองลพบุรี โดยแต่ละจุดมีการเตรียมการให้บริการเป็นอย่างดี
อ่าน 89 ครั้ง
ศูนย์ปฏิบัติการ่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 จังหวัดลพบุรี สรุปยอดการเกิดอุบัติเหตุ ในวันที่สาม เกิดขึ้น 3 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 2 ราย (01/01/2016)
วันนี้ (1 มกราคม 2559 ) เวลา 9.00น. ที่ ศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 จังหวัดลพบุรี ศาลากลางจังหวัดลพบุรี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล ปีใหม่ 2559 สรุปการเกิดอุบัติเหตุในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งเป็นวันที่สาม ของการรงณรงค์ “สุขกาย สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย รับปีใหม่ 2559” มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นทั้งหมด 3 ครั้ง มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 1 ราย มีผู้เสียชีวิต 2 ราย โดยอำเภอที่เกิดอุบัติเหตุ ได้แก่ อำเภอชัยบาดาล มีผู้เสียชีวิตจำนวน 2 ราย ได้แก่ นายศราวุธ พวงทองและนายแก้วทอง แซ่ลิ้ม ส่วนที่อำเภอบ้านหมี่ มีผู้บาดเจ็บ 1 ราย ได้แก่นางสาววันเพ็ญ สุขเจริญ
อ่าน 85 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2559 (01/01/2016)
คืนวานนี้ (31 ธันวาคม 2558) เวลา 22.30 น. ที่พระอารามหลวง วัดเสาธงทอง ตำบลท่าหิน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี พระครูสิริจริยาภรณ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเสาธงทอง รองเจ้าคณะอำเภอเมืองลพบุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานฆราวาส นำหัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชนชาวลพบุรี กว่า 2,000 คน เข้าร่วมประกอบพิธีสวดมนต์ข้ามปีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เพื่อเสริมสร้างชีวีให้สดใส สุขใจ ตลอดปี 2559 เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครับ ตลอดจนถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ โดยมีคณะสงฆ์จังหวัดลพบุรี ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ข้ามปี จนถึงเวลา 01.00 น. ของวันใหม่
อ่าน 166 ครั้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ตรวจจุดให้บริการประชาชนและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 (31/12/2015)
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีออกตรวจจุดบริการประชาชนและจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์เทศกาล ปีใหม่ 2559 พร้อมทั้งให้กำลังใจ และนำสิ่งของมามอบให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้วย ซึ่งในทุกจุดมีความพร้อมในการให้บริการประชาชนเป็นอย่างดี
อ่าน 134 ครั้ง
ศูนย์ปฏิบัติการ่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 จังหวัดลพบุรี สรุปยอดการเกิดอุบัติเหตุ ในวันที่สอง เกิดขึ้น 3 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 3 ราย (31/12/2015)
วันนี้ (31 ธันวาคม 2558 ) เวลา 9.00น. ที่ ศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 จังหวัดลพบุรี ศาลากลางจังหวัดลพบุรี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนฯ สรุปยอดการเกิดอุบัติเหตุ วันที่ 30 ธันวาคม 2558 ซึ่งเป็นวันที่สอง ของการรงณรงค์ “สุขกาย สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย รับปีใหม่ 2559” มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นทั้งหมด จำนวน 3 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 3 ราย ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ
อ่าน 87 ครั้ง
ผู้ว่าฯลพบุรี ขอความร่วมมือป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 ในรายการ “ ผู้ว่าฯพบประชาชน” (30/12/2015)
วันนี้(30 ธ.ค.2559) เวลา 12.05 น. ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่ ตำบลโคกกระเทียม อำเภอเมืองลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้จัดรายการ “ผู้ว่าฯลพบุรีพบประชาชน” ภายใต้การนำของท่านพลตรีสุรศักดิ์ แพน้อย ผู้บัญชาการศูนย์การทหารปืนใหญ่ พันโทประเวศ พุ่มศรี ผู้อำนวยการสถานีวิทยุศูนย์การทหารปืนใหญ่ เป็นผู้ดำเนินรายการ ในช่วงเวลา 12.05-12.25 น. ระบบ A.M.612 KHz สาระสำคัญในการพูดคุยกับพี่น้องประชาชน ได้แก่ การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 ของจังหวัดลพบุรี
อ่าน 81 ครั้ง
รพ.พระนารายณ์มหาราช จังหวัดลพบุรี จัดซ้อมแผนรองรับอุบัติเหตุ ช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2559 (30/12/2015)
วันนี้ (30 ธ.ค.58) เวลา 09.30 น. โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช จังหวัดลพบุรี ได้จัดซ้อมแผนรองรับอุบัติเหตุเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2559 โดยการซ้อมแผนครั้งนี้เป็นการสมมติเหตุการณ์การเกิดอุบัติเหตุทางการจราจร ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นจำนวนมาก ที่บริเวณปากซอยผลไม้ ถนนนเรศวรทางไปเอราวัณ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
อ่าน 191 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี สรุปผลการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนวันแรกในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 บาดเจ็บ2 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต (30/12/2015)
วันนี้ (30 ธันวาคม 2558) เวลา 09.00 น. ที่ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี ศาลากลางจังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 “สุขกาย สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย รับปีใหม่ 2559” ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2558 – 4 มกราคม 2559 เพื่อสรุปผลการปฏิบัติงานในวันแรกที่ผ่านมา ทั้ง 11 อำเภอของจังหวัดลพบุรี โดยผ่าน ระบบวีดิทัศน์ทางไกล (video conference)
อ่าน 62 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำจุดบริการในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 (29/12/2015)
วันนี้ ( 29 ธันวาคม 2558 ) เวลา 14.00 น. นายไชยยันต์ พงศะบุตร ประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ได้ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของจุดบริการในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 จังหวัดลพบุรี โดยได้ตรวจเยี่ยมจุดบริการให้บริการประชาชนในเขตอำเภอโคกสำโรง จำนวน 2 จุด ประกอบด้วย จุดให้บริการประชาชนบ้านวังขอนกว้าง และจุดให้บริการสี่แยกวังเพลิง ทั้งนี้ได้นำน้ำดื่มและสิ่งของไปมอบกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้วย
อ่าน 70 ครั้ง
พระเทพเสนาบดี เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี อวยพรปีใหม่ และผู้ว่าฯลพบุรีเป็นผู้แทนกล่าวแสดงมุทิตาจิตในโอกาสที่ได้เลื่อนสมศักดิ์ (29/12/2015)
วันนี้ (29 ธันวาคม 2558) เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมทานตะวัน ศาลากลางจังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี พระเทพเสนาบดี เจ้าอาวาสวัดกวิศราราม เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี ได้กล่าวอวยพรปีใหม่พุทธศักราช 2559 แก่หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลพบุรี ในปีใหม่นี้ โดยขอให้ทุกคนคิดดี ทำดี เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต พร้อมดำเนินชีวิตตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ตรัสว่า การทุจริตเป็นการทำชั่ว การทำสุจริตเป็นการทำดี และเกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติบ้านเมือง
อ่าน 464 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 [39] 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 ถัดไป>>