หน้าหลัก >> เกาะติดลพบุรี

เกาะติดลพบุรี
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแก่นักเรียนยากจนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 จังหวัดลพบุรี (26/01/2016)
วานนี้ (25 มกราคม 2559) เวลา 10.00 น. ที่หอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 ตำบลดงดินแดง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำผ้าห่มกันหนาวพระราชทานจำนวน 256 ผืนมอบให้แก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 จังหวัดลพบุรี โดยมีนายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ประจำจังหวัดลพบุรีเป็นประธานในพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน มีนายดำรงสิทธิ์ เบ้าศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 จังหวัดลพบุรี พร้อมข้าราชการครูและนักเรียนให้การต้อนรับ
อ่าน 220 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดโครงการกำจัดผักตบชวา พัฒนาลำน้ำบางขาม (22/01/2016)
วันนี้(22 มกราคม 2559) เวลา 10.00 น. ณ วัดท่าโขลง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการกำจัดผักตบชวา พัฒนาลำน้ำบางขามจังหวัดลพบุรี เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 และสนองนโยบายของรัฐบาลที่พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันกำจัดผักตบชวาในแม่น้ำลำคลอง โดยมีส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สถานศึกษา องค์กรภาคเอกชน และกำลังทหารจากมณฑลทหารบกที่ 13 จำนวนกว่า 500 คนเข้าร่วมกิจกรรม
อ่าน 291 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (22/01/2016)
วานนี้ (21 มกราคม 2559) เวลา 09.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลัง หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะลัง อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน เปิดกรวยดอกไม้ ธูป เทียนแพ ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร พร้อมนำกล่าวคำปฏิญาณปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ในพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดลพบุรี ปี 2559” โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ เกษตรกร ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนเข้าร่วมงานจำนวนกว่า 1,000 คน
อ่าน 83 ครั้ง
ลพบุรีขุดบ่อน้ำตื้นรองรับภาวะภัยแล้ง (20/01/2016)
วานนี้ (19 มกราคม 2559)เวลา 09.30 น.นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ได้ลงพื้นที่ หมู่ที่ 3 ตำบลดีลัง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านจากบรรพบุรุษ ขุดบ่อน้ำตื้นทดแทนในภาวะภัยแล้ง โดยมี นายชรินทร์ ทองสุข นายอำเภอพัฒนานิคม และนายสุวิทย์ เดชแก้ว ผู้ใหญ่บ้านแหนบทองคำ ปี 2558 ได้นำคณะฯเดินทางไปชมบ่อน้ำตื้นที่บ้านของคุณยายสุนโทน อย่างถึง หมู่ที่ 3 ตำบลดีลัง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ซึ่งขุดบ่อน้ำตื้นมาร่วม 30 ปีแล้ว บ่อน้ำตื้นดังกล่าวจะมีความลึกประมาณ 7 เมตรโดยใช้คนขุด สามารถดึงน้ำมาใช้ซักผ้า อาบน้ำ รดน้ำผักที่ปลูกไว้ที่บ้านตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนั้น บ่อน้ำตื้น 1 บ่อ ยังสามารถให้เพื่อนบ้านสูบน้ำจากบ่อไปใช้ได้อักถึง 9 ครัวเรือน
อ่าน 137 ครั้ง
จังหวัดลพบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอพระบรมราชานุญาตเพื่อจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2559 (20/01/2016)
วันนี้ (20 มกราคม 2559) เวลา 08.39 น. นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้นำคณะกรรมการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชประจำปี 2559 ทำพิธีขอพระบรมราชานุญาตเพื่อจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2559 ณ พระที่นั่งดุสิตสวรรค์ธัญญมหาปราสาท ภายในพระนารายณ์ราชนิเวศน์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี เพื่อเป็นการสักการะและการบอกกล่าวต่อองค์สมเด็จพระนารายณ์มหาราชและความเป็นศิริมงคลแก่ประชาชนจังหวัดลพบุรีและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานทุกคน อีกทั้งเพื่อให้การจัดงานเป็นไปด้วยความราบรื่น สำหรับพระที่นั่งดุสิตสวรรค์ธัญญมหาปราสาท เป็นสถานที่ที่สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ได้ใช้ออกว่าราชการ
อ่าน 103 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดโครงการ “คุณลุงผู้ว่าฯและหัวหน้าส่วนราชการ พบนักเรียน นักศึกษา” ณ โรงเรียนบ้านดีลัง (19/01/2016)
วันนี้(19 มกราคม 2559) เวลา 08.00 น. นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ และภาคเอกชน ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ แผ่เมตตา กล่าวคำปฏิญาณตนเป็นพสกนิกรที่ดี ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ร่วมกับคณะ ครู นักศึกษา โรงเรียนบ้านดีลัง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ตามโครงการ “คุณลุงผู้ว่าฯ และหัวหน้าส่วนราชการพบนักเรียน นักศึกษา” ของศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดลพบุรี เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา และการสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
อ่าน 98 ครั้ง
จ.ลพบุรี จัดอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs ธุรกิจการเกษตร วิสาหกิจชุมชน และการท่องเที่ยว รุ่นที่ 1 (15/01/2016)
วันนี้(15 มกราคม 2559) เวลา 11.00 น. ที่โรงแรมลพบุรีอินน์ รีสอร์ท อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs ธุรกิจการเกษตร วิสาหกิจชุมชนและการท่องเที่ยว รุ่นที่ 1 โดยมีจังหวัดลพบุรีและหอการค้าจังหวัดลพบุรี ร่วมกันจัดขึ้นภายใต้โครงการแผนปฏิบัติราชการจังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อให้ภาคีเครือข่ายพัฒนาทุกภาคส่วน ได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการเตรียมความพร้อมของประผู้ประกอบการ SMEs
อ่าน 151 ครั้ง
จ.ลพบุรี จัดกิจกรรมเดินรณรงค์แต่งไทย “ชาวลพบุรีพร้อมใจแต่งไทยทั้งเมือง”ในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2559 (15/01/2016)
วันนี้ (15 มกราคม 2559 ) เวลา 09.00 น.ที่ สวนราชานุสรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดการเดินรณรงค์แต่งไทย “ชาวลพบุรีพร้อมใจแต่งไทยทั้งเมือง”ในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2559 โดยมีหัวหน้าหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชน จำนวน 3,000 คน พากันแต่งกายด้วยชุดไทยย้อนยุคในสมัยกรุงศรีอยุธยา ในแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชและชุดไทยประยุกต์ ออกเดินรณรงค์ในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี เพื่อเป็นการเชิญชวนให้ชาวลพบุรีรวมพลังแต่งชุดไทยทั้งเมือง ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม ถึง 21 กุมภาพันธ์ 2559 นี้
อ่าน 339 ครั้ง
จ.ลพบุรี ประชุมคณะทำงานรับผิดชอบโครงการบูรณาการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ตามนโยบายของรัฐบาล (14/01/2016)
วันนี้( 14 มกราคม 2559) เวลา 09.30 น.ที่ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายไชยรัตน์ นวีภาพ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี เป็นประธาน การประชุมคณะทำงานรับผิดชอบโครงการบูรณาการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง ปี 2558/59 ภายใต้ 8 มาตรการช่วยเหลือ
อ่าน 200 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดโครงการ “คุณลุงผู้ว่าฯและหัวหน้าส่วนราชการ พบนักเรียน นักศึกษา” ณ โรงเรียนเมืองใหม่ (ชะลอราษฎร์รังสฤษฏ์) (12/01/2016)
วันนี้(12 มกราคม 2559) เวลา 08.00 น. นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ และภาคเอกชน ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ แผ่เมตตา กล่าวคำปฏิญาณตนเป็นพสกนิกรที่ดี ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ร่วมกับคณะ ครู นักศึกษา โรงเรียนเมืองใหม่ (ชะลอราษฎร์รังสฤษฏ์) อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ตามโครงการ “คุณลุงผู้ว่าฯ และหัวหน้าส่วนราชการพบนักเรียน นักศึกษา” ของศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดลพบุรี เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับนักเรียน และการสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
อ่าน 165 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี เริ่มเคาะประตูบ้าน บริษัท ห้างร้าน เพื่อรณรงค์แต่งไทย ในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2559 (08/01/2016)
วันนี้(8 มกราคม 2559) เวลา 09.00 น.นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ร่วมแต่งไทยสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เดินรณรงค์เชิญชวนชาวลพบุรีพร้อมใจแต่งไทยทั้งเมือง อันเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดลพบุรี ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม ถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมีนายวรวิทย์ วงศ์สุวรรณ อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดลพบุรี นางนวลจันทร์ แย้มศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป นายรังสรรค์ ตันเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถาบันการศึกษา จำนวนกว่า 200 คน เข้าร่วมเดินรณรงค์เชิญชวนชาวลพบุรีพร้อมใจแต่งไทยทั้งเมืองทั่วตัวเมืองลพบุรี
อ่าน 264 ครั้ง
ป.ป.ช.จังหวัดลพบุรี จัดแถลงผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2558 (06/01/2016)
วันนี้ (6 มกราคม 2559) เวลา 11.00 น. ที่โรงแรมเบญจธารา บูติค เพลส รีสอร์ท ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นางจันทิรา จิตรชื่น ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดลพบุรี ในฐานะประธานคณะทำงานโฆษกสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดลพบุรี เป็นประธานแถลงผลการดำเนินงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ 2558 ในรอบ 12 เดือน ช่วงเดือนตุลาคม 2557 ถึงเดือนกันยายน 2558 ซึ่งประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ทุกภารกิจ โดยแยกเป็นผลการดำเนินงานในภารกิจหลัก 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการปราบปรามการทุจริต ด้านการตรวจสอบทรัพย์สิน และด้านการป้องกันการทุจริต
อ่าน 133 ครั้ง
เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี นำคณะสงฆ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ส่วนราชการระดับอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอลำสนธิ ทำMOU โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 (05/01/2016)
วันนี้(5 ม.ค.59) เวลา 09.00 น. ที่ หอประชุมโรงเรียนลำสนธิวิทยา อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี พระเทพเสนาบดี เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี ผู้แทนคณะสงฆ์จังหวัดลพบุรี และนายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ผู้แทนจังหวัดลพบุรี ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ คณะสงฆ์อำเภอ ส่วนราชการระดับอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอลำสนธิ เพื่อขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 จังหวัดลพบุรี ระยะที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2559-2560 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและร่วมเป็นคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการตามที่ได้รับการประสานจากจังหวัด และร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ทุกภาคส่วนเข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่อง ตามแนวทางของมหาเถรสมาคม ที่ได้ส่งเสริมให้ทุกหมู่บ้าน ชุมชน ได้ร่วมกันปฏิบัติตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
อ่าน 146 ครั้ง
จ.ลพบุรี สรุปสถิติอุบัติเหตุทางท้องถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 (05/01/2016)
วันนี้(5 ม.ค. 2559) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม สนง.ปภ.จังหวัดลพบุรี ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ชั้น 2 นายเธียรชัย อัจฉริยพันธุ์ ปลัดจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุม การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 ครั้งที่ 7 ในระบบวิดีโอ คอนเฟอเรนซ์ไปยัง 11 อำเภอของจังหวัดลพบุรี สรุปรายงานประจำวันที่ 4 มกราคม 2559 ดังนี้ อำเภอเมืองลพบุรี มีอุบัติเหตุ 1 ครั้ง บาดเจ็บ 1 คน,อำเภอบ้านหมี่ มีอุบัติเหตุ 2 ครั้ง บาดเจ็บ 3 คน ,อำเภอโคกเจริญ มีอุบัติเหตุ 1 ครั้ง บาดเจ็บ 2 คน รวม วันที่ 4 มกราคม 2559 จังหวัดลพบุรี มีอุบัติเหตุ 4 ครั้ง บาดเจ็บ 6 คน ไม่มีผู้เสียชีวิต สรุปรายงานสะสมระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2558-4 มกราคม 2559 รวมอุบัติเหตุ 24 ครั้ง บาดเจ็บ 20 คน เสียชีวิต 8 คน
อ่าน 203 ครั้ง
ผู้ว่าฯลพบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นที่ตรวจเส้นทางการจราจรและเยี่ยมเจ้าหน้าที่ประจำจุดบริการ บนถนนสายหลัก ในโค้งสุดท้ายของเทศกาลปีใหม่ 2559 (04/01/2016)
วันนี้(4 มกราคม 2559) เวลา 10.00 น. นายภานุแย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นที่ตรวจเส้นทางการจราจรของจังหวัดลพบุรีและตรวจเยี่ยมจ้าหน้าที่ประจำจุดบริการประชาชนในอำเภอโคกสำโรง การจราจรในวันนี้(4 มกราคม 2559) มีปริมาณรถสัญจรเบาบาง เคลื่อนตัวได้สะดวก ไม่ติดขัด ส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวที่ใช้รถส่วนบุคคลได้ทยอยเดินทางกลับล่วงหน้าแล้ว และระหว่างที่ขบวนรถของผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ขับผ่านมาทางถนนสายอำเภอบ้านหมี่ ได้พบรถเก๋ง ยี่ห้อฮอนด้า สีดำ ทะเบียน กธ 6675 ลพบุรี ตกลงในนาข้าวข้างทาง ผู้ขับเป็นชาย ขับมาคนเดียว ไม่ได้รับอันตราย รถยนต์ได้รับความเสียหายเล็กน้อย สาเหตุเกิดจากผู้ขับหลับใน
อ่าน 85 ครั้ง
ผู้ว่าฯลพบุรี และนายกเหล่ากาชาด จ.ลพบุรี มอบเงินและถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัย ไฟไหม้บ้าน ที่ อ.บ้านหมี่ (04/01/2016)
เมื่อเวลา 03.30 น. วันนี้ (4 มกราคม 2559) ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ที่บ้านเลขที่ 45 หมู่ 4 ตำบลเชียงงา อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ซึ่งเป็นบ้านของนางสุนทรี จำปา อายุ 58 ปี อดีตรักษาการ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลเมืองบ้านหมี่ สันนิฐานว่ามีสาเหตุมาจากไฟฟ้าลัดวงจร ซึ่งบ้านที่เกิดเหตุอยู่หน้า ที่ทำการ อบต.เชียงงา ห่างกันประมาณ 100 เมตร ขณะเกิดเหตุ มีผู้อาศัยอยู่ 4 คน
อ่าน 93 ครั้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ลงพื้นที่ตรวจจุดบริการ สั่งการทุกหน่วยเพิ่มมาตรการเข้ม รองรับการเดินทางกลับของประชาชนหลังวันหยุดยาวช่วงเทศกาลปีใหม่ (03/01/2016)
วันนี้(3 มกราคม 2559) เวลา 10.00 น. นายภานุแย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ได้ออกตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ พร้อมนำสิ่งของมามอบให้แก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครที่ประจำในแต่ละจุดตรวจบริการประชาชนและจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์ ที่จุดตรวจหลักในอำเภอโคกสำโรงและอำเภอเมืองลพบุรี โดยแต่ละจุดมีการเตรียมการให้บริการเป็นอย่างดี
อ่าน 97 ครั้ง
ศูนย์ปฏิบัติการ่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 จังหวัดลพบุรี สรุปยอดการเกิดอุบัติเหตุ ในวันที่สาม เกิดขึ้น 3 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 2 ราย (01/01/2016)
วันนี้ (1 มกราคม 2559 ) เวลา 9.00น. ที่ ศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 จังหวัดลพบุรี ศาลากลางจังหวัดลพบุรี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล ปีใหม่ 2559 สรุปการเกิดอุบัติเหตุในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งเป็นวันที่สาม ของการรงณรงค์ “สุขกาย สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย รับปีใหม่ 2559” มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นทั้งหมด 3 ครั้ง มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 1 ราย มีผู้เสียชีวิต 2 ราย โดยอำเภอที่เกิดอุบัติเหตุ ได้แก่ อำเภอชัยบาดาล มีผู้เสียชีวิตจำนวน 2 ราย ได้แก่ นายศราวุธ พวงทองและนายแก้วทอง แซ่ลิ้ม ส่วนที่อำเภอบ้านหมี่ มีผู้บาดเจ็บ 1 ราย ได้แก่นางสาววันเพ็ญ สุขเจริญ
อ่าน 95 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2559 (01/01/2016)
คืนวานนี้ (31 ธันวาคม 2558) เวลา 22.30 น. ที่พระอารามหลวง วัดเสาธงทอง ตำบลท่าหิน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี พระครูสิริจริยาภรณ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเสาธงทอง รองเจ้าคณะอำเภอเมืองลพบุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานฆราวาส นำหัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชนชาวลพบุรี กว่า 2,000 คน เข้าร่วมประกอบพิธีสวดมนต์ข้ามปีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เพื่อเสริมสร้างชีวีให้สดใส สุขใจ ตลอดปี 2559 เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครับ ตลอดจนถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ โดยมีคณะสงฆ์จังหวัดลพบุรี ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ข้ามปี จนถึงเวลา 01.00 น. ของวันใหม่
อ่าน 180 ครั้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ตรวจจุดให้บริการประชาชนและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 (31/12/2015)
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีออกตรวจจุดบริการประชาชนและจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์เทศกาล ปีใหม่ 2559 พร้อมทั้งให้กำลังใจ และนำสิ่งของมามอบให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้วย ซึ่งในทุกจุดมีความพร้อมในการให้บริการประชาชนเป็นอย่างดี
อ่าน 137 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 [40] 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 ถัดไป>>