หน้าหลัก >> เกาะติดลพบุรี

เกาะติดลพบุรี
จังหวัดลพบุรี ประกอบพิธีขอพระบรมราชานุญาตจัดงาน เจ้าพระยา-ป่าสัก Expo 2018 (16/05/2018)
วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.29 น. นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประกอบพิธีขอพระบรมราชานุญาตจัดงาน "มหกรรมเจ้าพระยา-ป่าสัก Expo 2018 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2" ณ พระที่นั่งดุสิตสวรรค์ธัญญมหาปราสาท ภายในพระนารายณ์ราชนิเวศน์ อำเภอเมืองลพบุรี เพื่อเป็นการถวายราชสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราช และขอพระบรมราชานุญาตจัดกิจกรรมต่างๆในงาน มหกรรมเจ้าพระยา-ป่าสัก Expo 2018 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 อีกทั้งเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดงานและประชาชนชาวลพบุรี
อ่าน 5 ครั้ง
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลพบุรี จัดประชุมชี้แจงสิทธิประกันสังคมมาตรา 40 แก่บุคลากรสำนักงานประกันสังคมและเครือข่าย (16/05/2018)
วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. ที่โรงแรมลพบุรีอินน์ รีสอร์ท อำเภอเมืองลพบุรี สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลพบุรี จัดประชุมชี้แจงสิทธิประกันสังคมมาตรา 40 แก่บุคลากรสำนักงานประกันสังคมและเครือข่าย รุ่นที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ประกันสังคมมาตรา 40 ที่ปรับปรุงใหม่ เสริมสร้างเครือข่ายและพัฒนาผู้นำประกันสังคมมาตรา 40 ให้สามารถสื่อสารให้แรงงานนอกระบบตระหนักถึงความสำคัญของการมีหลักประกัน และสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ปัญหาอุปสรรคข้อคิดเห็นต่างๆ ที่จะทำให้การขยายความคุ้มครองประกันสังคมมาตรา 40 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
อ่าน 3 ครั้ง
บรรยากาศโรงเรียนทุกแห่งเปิดภาคเรียนวันแรกการจราจรติดขัด เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องทำงานอย่างหนัก เพื่อเร่งระบายรถ (16/05/2018)
บรรยากาศโรงเรียนทุกแห่งเปิดภาคเรียนวันแรกการจราจรติดขัด เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องทำงานอย่างหนัก เพื่อเร่งระบายรถ เนื่องจากผู้ปกครองส่วนใหญ่ เลือกจะนำรถยนต์ส่วนตัวมาส่งบุตรหลานของตนเองในวันแรกของการเปิดภาคเรียน
อ่าน 7 ครั้ง
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี บรรยายพิเศษ"กำเนิดไทย"ที่ลพบุรี (15/05/2018)
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี สร้างความตระหนักรักชาติและกำเนิดไทย บรรยายพิเศษเรื่อง "กำเนิดไทย" แก่ลูกหลานเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 11 จังหวัดลพบุรี
อ่าน 7 ครั้ง
ตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี เปิดศูนย์ปฏิบัติการเชิงรุก ในการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานทางภูมิศาสตร์ (15/05/2018)
วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 พล.ต.ต.ชัยน์วัฒน์ อรัญวัฒน์ ผู้บังครับการตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี เปิดศูนย์ปฏิบัติการเชิงรุก ในการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานทางภูมิศาสตร์ GIS Location MAP เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ในบริบทของศูนย์ควบคุมและสั่งการ Control and Command Operation Center หรือที่เรียกกันว่า CCOC ซึ่งโครงการดังกล่าว ถือเป็นตามนโยบายการป้องกันปราบปราม ของตำรวจภูธรภาค 1 ซึ่งในส่วนของตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี ได้ดำเนินการโตรงการดังกล่าว เพื่อจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานทางภูมิศาสตร์ เป็นภาพรวม ทั้ง 11 อำเภอ เพื่อใช้ประโยชน์ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม
อ่าน 6 ครั้ง
อบต.พันท้ายนรสิงห์ จ.สมุทรสาคร ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว (14/05/2018)
องค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์ 234 หมู่ 4 ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร จัดกิจกรรมในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 ขึ้น
อ่าน 3 ครั้ง
คณะรัฐมนตรี อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (12/05/2018)
นางสวามินี อิสระทะ ประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
อ่าน 5 ครั้ง
กระทรวงพลังงาน เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 โครงการขยายระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (11/05/2018)
วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น. ที่ โรงแรมลพบุรีอินน์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายผดุงศักดิ์ หายปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 โครงการขยายระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำหรับวันนี้เป็นการประชุมรับฟังความคิดเห็นของหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องของจังหวัดลพบุรี โดยมีผู้แทนหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคเอกชน สถาบันทางสังคมที่เกี่ยวข้อง และสื่อมวลชน จำนวน 50 คน เข้าร่วมประชุม
อ่าน 7 ครั้ง
สวนกระแส สิ้นเชิงขายไปได้ยังไง ทุเรียนหมอนทอง กิโลละ 39 บาท ลูกค้าแน่นร้านทุกวัน แกะ ฉีก ดูพู กันอย่างเห็นๆ ที่ ลพบุรี (11/05/2018)
หลังมีกระแสโด่งดัง ในโลกโซเซียล สื่อสังคมออนไลน์ ถึงร้านขายทุเรียนสวนกระแส ราคาตลาดทุเรียนที่กำลังแพงอยู่ขณะนี้ จนมีลูกค้าพากันเดินทางไปจับจองต่อคิว เพื่อซื้อทุเรียนที่ร้านแห่งนี้จนแน่นร้านทุกวัน
อ่าน 18 ครั้ง
อัพเดท สถานการณ์น้ำ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี หลังฝนตกต่อเนื่องตลอด 1-2 สัปดาห์ ที่ผ่านมา ปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 5 จากสัปดาห์ก่อน เขื่อนยังสามารถรองรับน้ำได้อีกในปริมาณมาก (11/05/2018)
สถานการณ์น้ำของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ล่าสุดเช้านี้(11 พ.ค.61) ที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
อ่าน 6 ครั้ง
ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป คณะรักษาความสงบแห่งชาติ จัดกิจกรรม"สื่อมวลชนสัมพันธ์ ครั้งที่1" (10/05/2018)
วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น. ที่โรงแรมลพบุรีอินน์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป คณะรักษาความสงบแห่งชาติ จัดกิจกรรม "สื่อมวลชนสัมพันธ์ ครั้งที่ 1" ตามโครงการสร้างความรัก ความปรองดองและสร้างความยุติธรรมในสังคมภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อลดความขัดแย้ง โดยมีพลโทพิบูลย์ มณีโชติ ผู้อำนวยการศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป คณะรักษาความสงบแห่งชาติ เป็นประธานเปิดกิจกรรม
อ่าน 6 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี เตรียมจัดงาน"มหกรรมเจ้าพระยา-ป่าสัก EXPO 2018 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2" (09/05/2018)
วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 17.00 น. ที่พระนารายณ์ราชนิเวศน์ ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นายปริญญา โพธิสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท นายศิริชัย ศรีเหนี่ยง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี นายประมวล มุ่งมาตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นายสาธิต เหล่าสุวรรณ ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 และนายปรีชา ตรีเนตรกมล ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงาน "มหกรรมเจ้าพระยา-ป่าสัก EXPO 2018 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2"
อ่าน 3 ครั้ง
ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลาง ขึ้นปฏิบัติการทำฝนหลวงในพื้นที่จังหวัดลพบุรี และใกล้เคียง เพื่อสร้างความชุมชื้นให้แก่ผิวดิน (09/05/2018)
นายขวัญชัย เพ็ชรกลับ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงลพบุรี ได้นำอากาศยาน จากกรมฝนหลวงและการบินเกษตร แบบคาราแวน (Caravan) จำนวน 3 ลำ บรรทุกสารฝนหลวง จำนวน 2.1 ตัน ขึ้นจาก สนามบินกองบิน 2 ฐานบินโคกกระเทียม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี หลังเรดาห์ตรวจสภาพอากาศตรวจพบกลุ่มเมฆฝน และมีความชื้นที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติการ เพื่อปฏิบัติการทำฝนหลวง บริเวณเหนือท้องฟ้าในพื้นที่ อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี และ อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี ที่ระดับความสูง 6,000 ฟุต 7,500 ฟุต และ 8,000 ฟุต จำนวน 2 เที่ยวบิน ทั้งรอบเช้า และ รอบบ่าย
อ่าน 5 ครั้ง
ผู้ว่าฯ ลพบุรีพร้อมประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลพบุรี เปิดกิจกรรมกำจัดขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน (08/05/2018)
วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นางจุรีพร โพธิ์ปภาพันธ์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลพบุรี ร่วมเปิดกิจกรรมกำจัดขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน ณ บริเวณข้างๆโรงอาหาร ศาลากลางจังหวัด อำเภอเมืองลพบุรี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม
อ่าน 3 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมโครงการประชารัฐร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสุนัขและแมว ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า (08/05/2018)
นายจรูญ ชูเกียรติวัฒนา ปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดลพบุรีโดยสำนักงาน ปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี กำหนดจัดกิจกรรมโครงการประชารัฐร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า และควบคุมประชากรสุนัขและแมว ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในพื้นที่ทั้ง ๑๑ อำเภอระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้จังหวัดลพบุรีเป็นจังหวัดปลอดโรคพิษสุนัขบ้าและลดจำนวนประชากรสุนัขและแมว
อ่าน 6 ครั้ง
สธ.ร่วมมือแพทยสภาเปิดคลีนิคแพทย์อาสาเฉพาะทาง 21 คลินิกดูแลประชาชน จ.ลพบุรี (06/05/2018)
กระทรวงสาธารณสุขจับมือแพทยสภาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดโครงการแพทย์อาสาเปิดคลินิกเฉพาะทาง 21 คลินิก ดูแลประชาชนพื้นที่จังหวัดลพบุรีและจังหวัดใกล้เคียงให้เข้าถึงการรักษาแบบเฉพาะทางและยั่งยืน
อ่าน 3 ครั้ง
ลพบุรี ทำหมันลิงหลังเพิ่มประชากรสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านและวัด (06/05/2018)
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช นำโดย นางสาวกาญจนา นิตยะ ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า ร่วมกับ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 สาขาสระบุรี และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาสมโภชน์ จังหวัดลพบุรี จัดการควบคุมประชากรลิงแสม บริเวณวัดเขาสมโภชน์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน และวัด การแก้ไขปัญหา อันเกิดจากการเพิ่มขึ้นของประชากรลิงที่สร้างความเดือดร้อน รำคาญกับชาวบ้านไปทำลายพืชผลทางการเกษตรและผู้มาปฏิบัติธรรมในวัด ให้เหมาะสมตามหลักวิชาการ
อ่าน 3 ครั้ง
ข้าราชการดีเด่นจังหวัดลพบุรี ยึดแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงตน (06/05/2018)
นายศิริศักดิ์ สกุลโสรัจจะ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี เปิดเผยถึงความรู้สึกภายหลังได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลข้าราชการดีเด่น ประจำปี 2560 จังหวัดลพบุรีว่า รู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างมาก และถือเป็นเกียรติในชีวิตการปฏิบัติราชการ ที่มีความตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ โดยกล่าวว่า ตนเองรับราชการตั้งแต่ระดับ 1 และเลื่อนลำดับมาเรื่อยๆ จนมีโอกาสปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดูแลเรื่องการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยต่างๆ มาแล้ว 3 จังหวัด คือ จังหวัดสุรินทร์ ภูเก็ต และลพบุรี
อ่าน 6 ครั้ง
สำนักงาน คปภ.จัดอบรมความรู้ประกันภัย สำหรับการประกันภัยข้าวนาปี ประจำปี 2561 (06/05/2018)
วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. ที่ โรงแรมลพบุรีอินน์ อำเภอเมืองลพบุรี สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.) จัดอบรมความรู้ประกันภัย(Training for the trainers) สำหรับการประกันภัยข้าวนาปี ประจำปี 2561 เพื่อเป็นการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการปฏิรูปการประกันภัยพืชผลให้มีความต่อเนื่องและยั่งยืน
อ่าน 5 ครั้ง
มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ แพทยสภา สถาบันพระปกเกล้า นำทีมแพทย์อาสาเฉพาะทางออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ตรวจรักษาโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ ที่รพ.พระนารายณ์มหาราช จ.ลพบุรี (06/05/2018)
มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ แพทยสภา สถาบันพระปกเกล้า และนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 6 จัดโครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทาง ร่วมใจ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
อ่าน 2 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 ถัดไป>>