หน้าหลัก >> เกาะติดลพบุรี

เกาะติดลพบุรี
องคมนตรี ตรวจเยี่ยมโรงเรียนกองทุนการศึกษา จ.ลพบุรี และมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี หน่วยงานเสริมหนุนภารกิจ สนองพระราชปณิธาน ร.10 สืบสาน รักษา ต่อยอด (07/08/2018)
วันที่ 6 สิงหาคม 2561 ที่ห้องประชุม ชั้น 9 อาคาร 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อำเภอเมืองลพบุรี ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เข้าตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาในพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ซึ่งเป็นหน่วยงานเสริมหนุนทางวิชาการ โดยมี นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับ
อ่าน 29 ครั้ง
จำนวน ปัญหา และความต้องการของสถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิตในจังหวัดลพบุรี (02/08/2018)
นางสาวรัชนี วงศ์รัชตนันท์ สถิติจังหวัดลพบุรี เปิดเผยว่า จากผลการจัดทำสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๖๐ จังหวัดลพบุรี มีสถานประกอบการที่ดำเนินกิจการอุตสาหกรรมการผลิตในหมวดใหญ่การผลิต การจัดหาน้ำ การจัดการและบำบัดน้ำเสีย ของเสียและสิ่งปฏิกูล และหมวดย่อยการจัดพิมพ์จำหน่ายหรือเผยแพร่ทั้งสิ้นจำนวน 3,319 แห่ง มีอุตสาหกรรมสำคัญ คือ การผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร และการผลิตเสื้อผ้า เครื่องแต่งกายร้อยละ 25.6 และ 16.7 ตามลำดับ อุตสาหกรรมในลำดับรองลงไป ได้แก่ การผลิตสิ่งทอ มีร้อยละ 12.2
อ่าน 7 ครั้ง
หลายพื้นที่จังหวัดลพบุรี ยังอับฝน ข้าวโพดแล้งไม่ติดฝัก ต้องตัดทิ้งให้วัวกิน ขณะที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ น้ำต่ำสุดในรอบปี ปริมาณน้ำเหลือไม่ถึงร้อยละ 20 ของความจุเขื่อน (08/07/2018)
ถึงแม้ในหลายจังหวัดจะมีฝนเพิ่มขึ้น แต่ที่จังหวัดลพบุรี หลายอำเภอยังคงได้รับผลกระทบจากภัยแล้งอย่างหนัก โดยเฉพาะในพื้นที่ อำเภอพัฒนานิคม อำเภอหนองม่วง และ อำเภอเมือง เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพด จำนวนหลายพันไร่ ทั้งในตำบลช่องสาริกา และ ตำบลโคกตูม ต่างได้รับความเสียหายเนื่องยังคงเป็นพื้นที่อับฝน และฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานาน ทำให้ข้าวโพด ที่เพาะปลูกไว้ ไม่ติดฝัก ส่วนที่มีฝักก็ไม่มีเมล็ด ฝักมีขนาดเล็กแนบติดกับลำต้น และแห้งเหี่ยวเฉาตาย ผลผลิตได้รับความเสียหายทั้งหมด
อ่าน 29 ครั้ง
6 จังหวัด ภาคใต้ฝั่งตะวันตก เตรียมพร้อมรับมือภาวะฝนตกหนักและคลื่นลมแรง ในช่วงวันที่ 6 - 12 กรกฎาคม (08/07/2018)
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประสาน 6 จังหวัด ภาคใต้ฝั่งตะวันตก ได้แก่ ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล เตรียมพร้อมรับมือภาวะฝนตกหนักและคลื่นลมแรง ในช่วงวันที่ 6 - 12 กรกฎาคม พร้อมเข้มงวดการเดินเรือทุกประเภทให้มีความปลอดภัย
อ่าน 11 ครั้ง
จ.ลพบุรี ปล่อยพันธุ์ปลาลงแม่น้ำป่าสัก ก่อนลงสู่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ (21/06/2018)
วันที่ 21 มิถุนายน 2561 ที่ตำบลบัวชุม อำเภอชัยบาดาล นายศรีชัย ตันฑะโสภณ นายอำเภอชัยบาดาล พร้อมด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลบัวชุม บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ นักเรียน นักศึกษา ชาวอำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ใช้ประชารัฐ ร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลาตะเพียนและปลาไน จำนวน 50,000 ตัว (ห้าหมื่นตัว) โดยเฉพาะปลาตะเพียนขาวซึ่งเป็นปลาประจำจังหวัดลพบุรี ลงในแม่น้ำป่าสักตอนบนของจังหวัดลพบุรี ณ บริเวณท่าน้ำวัดโบสถ์ ตำบลบัวชุม อำเภอชัยบาดาล
อ่าน 24 ครั้ง
เหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี จัดอบรมพัฒนาจิตอาสา สู่อาสาสมัครสภากาชาดไทย (21/06/2018)
วันที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. เหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี จัดโครงการ "พัฒนาจิตอาสา สู่อาสาสมัครสภากาชาดไทย" หลักสูตรงานบริการโลหิต โดยมีนายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดโครงการฯ ณ ศูนย์ประชุมจัดเลี้ยงมนณิพา อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย อาสาสมัครสภากาชาดไทยจังหวัดลพบุรี จาก 11 อำเภอของจังหวัดลพบุรี กรรมการและเจ้าหน้าที่ประจำเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมอบรม จำนวน 270 คน
อ่าน 15 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมนันทนาการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้ด้อยโอกาส ประจำปี 2561 (21/06/2018)
วันที่ 20 มิถุนายน 2561 นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดงานกิจกรรม ส่งเสริมนันทนาการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มบุคคลพิเศษและผู้ด้อยโอกาส ประจำปี 2561 ณ โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี โดยมีนักเรียนผู้พิการ ครู อาจารย์จากโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศลพบุรี ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๖ จังหวัดลพบุรี และส่วนที่เกี่ยวข้อง จำนวน700 คนเข้าร่วมงาน
อ่าน 24 ครั้ง
รมช.เกษตรฯ เป็นวิทยากรบรรยายการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการออกแบบการพัฒนาระบบกสิกรรมด้วยศาสตร์พระราชา รุ่นที่ 2 ในพื้นที่ลุ่มน้ำป่าสัก ที่ จ.ลพบุรี (21/06/2018)
วันที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 17.00 น. ที่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นวิทยากรบรรยาย "โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการออกแบบการพัฒนาระบบกสิกรรมด้วยศาสตร์พระราชา รุ่นที่ 2" ในพื้นที่ลุ่มน้ำป่าสัก เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในศาสตร์พระราชา นำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการออกแบบการพัฒนาระบบกสิกรรมตามศาสตร์พระราชาให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ตามหลักโคก หนอง นา โมเดล ได้
อ่าน 68 ครั้ง
ไปรษณีย์ลพบุรี ร่วมเชียร์สนั่นเทศกาลฟุตบอลโลก 2018 พนักงานไปรษณีย์แต่งชุดทีมชาติแต่ละประเทศ ให้บริการประชาชน (21/06/2018)
ไปรษณีย์ลพบุรี ร่วมเชียร์สนั่นเทศกาลฟุตบอลโลก 2018 พนักงานไปรษณีย์แต่งชุดทีมชาติแต่ละประเทศ ให้บริการประชาชน พร้อมจัดแต่งสถานที่สร้างบรรยากาศ ส่งเสริมการขายไปรษณียบัตรทายผลบอลโลก
อ่าน 52 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัด“สภากาแฟยามเช้า” กิจกรรม Morning Brief สร้างสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างส่วนราชการ (21/06/2018)
วันที่ 19 มิถุนายน 2561 เวลา 07.00 น.ที่ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ(แห่งที่ 2 ) ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นำส่วนราชการ จำนวนกว่า 100 คน เข้าร่วมหารือพบปะยามเช้า หรือสภากาแฟ (MORING BRIEF) ตามที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี โดย ดร.ปัญญา แก้วเหล็ก ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดขึ้น
อ่าน 15 ครั้ง
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 2 ตรวจติดตามงานแผนตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล ที่จังหวัดลพบุรี (21/06/2018)
วันที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ที่ ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี นายนริสชัย ป้อมเสือ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 2 พร้อมคณะ ได้ร่วมประชุมกับหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจติดตามงานตามแผนตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี โดยมีนายวีระชัย นาคมาศ และนายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ให้การต้อนรับ ซึ่งหัวหน้าส่วนราชการและผู้แทนหน่วยงานได้บรรยายสรุปผลการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงานที่ผ่านมาให้คณะผู้ตรวจราชการ เขต 2 ได้รับทราบ
อ่าน 11 ครั้ง
ปิดฉากแล้ว อย่างสนุกสุดมันส์ สำหรับการแข่งขันเรือยาวประเพณี 12 ฝีพาย เพื่ออนุรักษ์และสืบสานประเพณีงานแข่งเรือยาว ของดี อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี (21/06/2018)
ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย และ อำเภอบ้านหมี่ ได้ร่วมกันจัดการแข่งขันเรือยาวประเพณี 12 ฝีพาย เพื่ออนุรักษ์สายน้ำ และสืบสานประเพณีงานแข่งเรือยาว ของดี อำเภอบ้านหมี่ เพื่อชิงถ้วยพร้อมเงินรางวัล ตลอดจนเพื่อเป็นการอนุรักษ์แม่น้ำลำคลอง และวิถีแห่ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นชาวอำเภอบ้านหมี่ ที่ควบคู่กับสายน้ำ ให้คงอยู่คู่ชุมชนตลอดไป อันก่อให้เกิดความรักความสามัคคี และมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รวมถึงเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวระดับท้องถิ่น ณ บริเวณสะพานบ้านกล้วย คลองชลประทานชัยนาท-ป่าสัก หมู่ 5 ต.บ้านกล้วย อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี ซึ่งปีนี้ มีหมู่บ้าน ตำบลต่างๆ ส่งเรือเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 8 ลำ และ ได้รับความสนใจจากประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมาก
อ่าน 33 ครั้ง
อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี จัดการแข่งขันเรือยาวประเพณี 12 ฝีพาย เพื่ออนุรักษ์และสืบสานประเพณีงานแข่งเรือยาว ของดีอำเภอบ้านหมี่ (16/06/2018)
วันที่ 16 มิถุนายน 2561 นายสุชาติ ลายน้ำเงิน อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลพบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดการแข่งขันเรือยาว 12 พาย โดยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย และ อำเภอบ้านหมี่ ได้ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อชิงถ้วยพร้อมเงินรางวัล ตลอดจนเพื่ออนุรักษ์และสืบสานประเพณีแข่งเรือยาว เป็นการอนุรักษ์แม่น้ำลำคลอง และวิถีประเพณีท้องถิ่นอันดีงามให้คงอยู่คู่ชุมชน ก่อให้เกิดความรักความสามัคคี และมีน้ำใจเป็นนักกีฬา ส่งเสริมการท่องเที่ยวระดับท้องถิ่น
อ่าน 30 ครั้ง
กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย กรมทหารปืนใหญ่ที่ 72 มอบสิ่งของ และถังบรรจุน้ำดื่มขนาด 1,500 ลิตร แก่ประชาชน และวัด ในพื้นที่ห่างไกล (16/06/2018)
กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย กรมทหารปืนใหญ่ที่ 72 มอบสิ่งของ และถังบรรจุน้ำดื่มขนาด 1,500 ลิตร แก่ประชาชน และวัด ในพื้นที่ห่างไกล เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน ตามนโยบายกองทัพบก
อ่าน 14 ครั้ง
เด็กนักเรียน ระดับชั้นอนุบาล ถึง ประถมศึกษาตอนต้น กว่า 700 คน เดินถือป้ายข้อความ ต่างๆ เดินรณรงค์ไม่เล่นการพนันฟุตบอลโลก 2018 (15/06/2018)
ที่ โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด 1 อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี คณะครูอาจารย์ ได้นำนักเรียน ตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึงระดับประถมศึกษา จำนวนกว่า 700 คน แต่งการด้วยชุดลูกเสือ เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ร่วมกันถือแผ่นป้ายข้อความต่างๆ ที่เด็กๆ ได้เขียน และวาดภาพประกอบด้วยตนเอง อาทิ ดูบอลไม่พนันก็มันได้ , ดูบอลอย่างเดียวไม่เอี่ยวพนัน , ความสนุกอยู่ที่เกมกีฬา ความจนอยู่ที่การพนัน , รักกันจริงต้องทิ้งการพนัน , ดูบอลให้สนุกจะไม่เป็นทุกข์ถ้าไม่พนัน และข้อความอื่นๆ อีกมากมาย ออกมาร่วมกัน เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ไม่ยุ่งเกี่ยวกับการพนันบอลโลก ไปรอบสถานศึกษา และชุมชนใกล้เคียง
อ่าน 39 ครั้ง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี จัดประชุมเครือข่ายด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี (15/06/2018)
วันที่14 มิถุนายน 2561 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี โดย นายไพโรจน์ สุรัตนวนิช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะทำงานจากงานข้อมูลสารสนเทศและสื่อสารความเสี่ยง กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข จัดการประชุมเครือข่ายด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรีขึ้น ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี ได้จัดทำโครงการ พัฒนาและสร้างเสริมความเข้มแข็งงานสื่อสารความเสี่ยง และสร้างภาพลักษณ์องค์กร
อ่าน 18 ครั้ง
ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบก ร่วมงานวันการบินทหารบก ประจำปี 2561 ที่จังหวัดลพบุรี (15/06/2018)
วันที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ที่ ค่ายสมเด็จพระศรีนครินทรา ศูนย์การบินทหารบก จังหวัดลพบุรี พลเอก โกญจนาท ศุกระเศรณี ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบก เดินทางมาเป็นประธานงาน "วันการบินทหารบก" ประจำปี 2561 ซึ่งเป็นการระลึกถึงวีรกรรมเจ้าหน้าที่การบินทหารบก ที่ได้เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่เพื่อปกป้อง และรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศ ด้วยความกล้าหาย อดทน และเสียสละเป็นแบบอย่างที่ดีของชาวการบินทหารบกในปัจจุบัน
อ่าน 45 ครั้ง
ความน่ารัก น่าเอ็นดู ในพิธีวันทา บูชาครู ของนักเรียนอนุบาลเด็กเล็ก พร้อมด้วย พานไหว้ครู ขนมลูกชุบสีสันสวยงาม ชวนรับประทาน (15/06/2018)
ช่วงนี้ สถาบันการศึกษาหลายแห่ง ต่างพากันทยอยจัดกิจกรรมไหว้ครู ให้กับนักเรียนนักศึกษา เพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อ พระคุณของคุณครู ซึ่งมักจะจัดขึ้นในช่วง เดือนมิถุนายน ของทุกปี และโดยส่วนใหญ่จะเป็นวันพฤหัสบดี ของภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษานั้นๆ ให้เป็นวันไหว้ครู
อ่าน 50 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดงานมหกรรมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว (13/06/2018)
นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดลพบุรี โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี ได้เตรียมจัดงานมหกรรมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 (ลพบุรี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง) ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2561 ระหว่างเวลา 10.00 – 20.00 น. ณ เขตพระราชฐานชั้นนอก พระนารายณ์ราชนิเวศน์ ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
อ่าน 13 ครั้ง
ผู้ตรวจการแผ่นดิน พบสื่อมวลชนจังหวัดลพบุรี และจัดกิจกรรม CSR ปลูกป่าตามโครงการ “เฉลิมพระเกียรติเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์” ที่อ่างเก็บน้ำห้วยกระแทก จังหวัดลพบุรี (13/06/2018)
นายสงัด ปัถวี รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เปิดเผยว่า สำนักงานผู้ตรวจ การแผ่นดิน ได้กำหนดจัดโครงการผู้ตรวจการแผ่นดิน พบสื่อมวลชน จังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่ 16 – 17 กรกฎาคม 2561ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 อาคาร 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี
อ่าน 13 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 ถัดไป>>