หน้าหลัก >> เกาะติดลพบุรี

เกาะติดลพบุรี
ลพบุรี จัดขบวนแห่สงกรานต์รีไซเคิลและตามรอยเท้าพ่อ วิถีพอเพียง (14 เม.ย. 2560)
วันนี้(14 เมษายน 2560) นายศรีชัย ตันฑ ะโสภณ นายอำเภอชัยบาดาล เป็นประธานจัดขบวนแห่สงกรานต์ จัดขบวนแห่สงกรานต์รีไซเคิลและตามรอยเท้าพ่อ วิถีพอเพียง เน้นการคัดแยกขยะเพื่อลดปริมาณขยะ นำมารีไซเคิล (นำกลับมาใช้ใหม่ สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากขยะ) ลดโลกร้อน การปลูกพืชแบบเศรษฐกิจพอเพียง ตามรอยพ่อเท้าพ่อ วิถีพอเพียง ที่อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรีจัดให้มีขบวนแห่สงกรานต์อันยิ่งใหญ่ ถึง 16 อบต. 1 เทศบาล ผู้ร่วมขบวนกว่าหนึ่งพันคน อย่างอลังการ ซึ่งรถแต่ละคันที่มาร่วมขบวนแห่ตกแต่งโดยเน้นรูปแบบของการจัดการขยะซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของบ้านเมืองอีกเรื่องหนึ่ง จึงสร้างแรงจูงใจ และความตระหนัก ให้ประชาชนชาวลพบุรี ลดปริมาณขยะโดยการคัดแยกขยะ การรีไซเคิล
อ่าน 22 ครั้ง
นักท่องเที่ยวพาครอบครัว ลูกหลานหลบร้อนลงเล่นน้ำอ่างเก็บน้ำซับเหล็กทะเลน้ำจืดกลางเมืองลพบุรี ในวันครอบครัว (14 เม.ย. 2560)
สำหรับบรรยากาศวันที่14เมษายน ซึ่งถือเป็นวันครอบครัว ที่บริเวณอ่างเก็บน้ำซับเหล็ก ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอเมืองลพบุรี ซึ่งถือเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ที่มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน เนื่องจากในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชได้ขุดอ่างเก็บน้ำซับเหล็กขึ้นมาเพื่อเป็นแหล่งน้ำดิบในการทำน้ำประปา ไปใช้ในพระราชวังนารายณ์ ถือเป็นต้นกำเนิดของการประปาของไทย
อ่าน 20 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี สรุปยอดการเกิดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี2560 ในวันที่สาม เกิดขึ้น 16 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 2 ราย (14 เม.ย. 2560)
วันนี้ (14 เมษายน 2560) เวลา 9.30 น. ที่ ศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี2560 จังหวัดลพบุรี ศาลากลางจังหวัดลพบุรี นายแพทย์ไพโรจน์ สุรัตนวณิช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560 โดยมีคณะทำงานติดตามจุดตรวจและจุดให้บริการประชาชนของส่วนราชการเข้าร่วมประชุม และถ่ายทอดสัญญาณผ่านระบบ เว็บคอนเฟอเรน (Web Conference) กับทุกอำเภอในจังหวัดลพบุรี กับทุกอำเภอในจังหวัดลพบุรี สรุปการเกิดอุบัติเหตุในวันที่ 13 เมษายน 2560 ซึ่งเป็นวันที่สามของการรงณรงค์ “ขับรถดีมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นทั้งหมด 16 ครั้ง มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 16 ราย มีผู้เสียชีวิต 2 ราย
อ่าน 20 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำจุดบริการในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2560 (14 เม.ย. 2560)
วันที่ 13 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. นางสวามินี อิสระทะ ประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ได้ลงพื้นที่ เพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของจุดบริการประชาชน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2560 ของจังหวัดลพบุรี โดยได้ตรวจเยี่ยมจุดให้บริการประชาชนในเขตอำเภอโคกสำโรง จำนวน 2 จุด คือ จุดแรกได้แก่ จุดให้บริการประชาชนบริเวณสี่แยกวังเพลิง ตำบลวังเพลิง ส่วนจุดที่ 2 คือจุดให้บริการประชาชนตำบลห้วยโป่ง พร้อมทั้งได้มอบน้ำดื่มและสิ่งของ ให้กับเจ้าหน้าที่ประจำจุดบริการประชาชนทั้ง 2 จุด เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน
อ่าน 12 ครั้ง
บรรยากาศการจัดกิจกรรมงานประเพณีสงกรานต์ ปี 2560 ของจังหวัดลพบุรี (14 เม.ย. 2560)
วันที่ 13 เมษายน 2560 เวลา 11.00 น. นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม “สงกรานต์เมืองลิง ถนนดินสอพอง ครรลองวิถีไทย” ครั้งที่ 2 ที่ถนนดินสอพอง หมู่ที่ 5 ต.ทะเลชุบศร อ.เมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ในรูปแบบย้อนยุคนุ่งโจง พันผ้าขาวม้า แต่งไทย ไร้แอลกอฮอล์ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลรณรงค์ให้ประชาชนเล่นน้ำสงกรานต์ตามวัฒนธรรมประเพณีไทยที่ดีงามและประหยัดน้ำ เป็นแบบอย่างของงานวัฒนธรรมสร้างสุข สงกรานต์ปลอดภัย พื้นที่เล่นน้ำปลอดเหล้า ลดปัญหาการเมาสุราทะเลาะวิวาทในชุมชน และสร้างความสมัครสมานสามัคคีในชุมชน
อ่าน 12 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี สรุปยอดการเกิดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ วันที่ 2 เกิดอุบัติเหตุ 15 ครั้ง บาดเจ็บ 15 ราย มีผู้เสียชีวิต 1 ราย (14 เม.ย. 2560)
วันที่ 13 เม.ย.2560 เวลา 09.30 น. นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมสรุปผลการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2560 ของจังหวัดลพบุรี โดยมีคณะทำงานติดตามจุดตรวจและจุดให้บริการประชาชนของส่วนราชการ เข้าร่วมประชุม และถ่ายทอดการประชุมผ่านระบบ เว็บคอนเฟอเรน (Web Conference) ณ ห้องประชุมพระปรางค์สามยอด ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี
อ่าน 12 ครั้ง
ชาวลพบุรีร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ไทย ประจำปี 2560 (14 เม.ย. 2560)
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า และพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดลพบุรีร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์จำนวน 99 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในเทศกาลสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ไทย
อ่าน 13 ครั้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมคณะ ออกเยี่ยมจุดบริการประชาชน พร้อมมอบน้ำดื่ม อาหารสำเร็จรูปให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ (14 เม.ย. 2560)
วันที่ 12 เมษายน 2560 เวลา 17.00 น. นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะส่วนราชการ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสื่อมวลชน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ จุดบริการประชาชน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2560 ณ จุดบริการตรวจและจุดบริการ ในพื้นที่อำเภอเมือง อำเภอโคกสำโรง อำเภอพัฒนานิคม และอำเภอชัยบาดาล โดยมีเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ อาสาสมัครสาธารณสุข อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจร และการเดินทางให้แก่ประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง
อ่าน 12 ครั้ง
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ร่วมกับขนส่งจังหวัดลพบุรี จัดโครงการอาชีวะอาสา (12 เม.ย. 2560)
เช้าวันที่ 12 เมษายน 2560 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ร่วมกับขนส่งจังหวัดลพบุรี จัดโครงการอาชีวะศึกษา ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2560 ในกิจกรรม "ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร" ตั้งแต่วันที่ 11 - 17 เมษายน 2560 รวม 7 วัน ณ หน่วยอาชีวะอาสาวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี โดยมี นายกฤษณะ พึ่งปาน ขนส่งจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดโครงการฯ มีคณะครู นักเรียน และนักศึกษา เข้าร่วมโครงการจำนวน 60 คน
อ่าน 8 ครั้ง
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2560 จังหวัดลพบุรี สรุปยอดการเกิดอุบัติเหตุวันแรกมีผู้เสียชีวิต 1รายและบาดเจ็บ 11ราย (12 เม.ย. 2560)
วันนี้ (12 เมษายน 2560) เวลา 09.30น. ที่ ศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี2560 จังหวัดลพบุรี ศาลากลางจังหวัดลพบุรี นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2560 จังหวัดลพบุรี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรายงานการตรวจเยี่ยมจุดตรวจต่างๆ ทั้ง 11 อำเภอ และถ่ายทอดสัญญาณผ่านระบบ เว็บคอนเฟอเรน (Web Conference) กับทุกอำเภอในจังหวัดลพบุรี
อ่าน 11 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดงาน “ชุมนุมภูมิปัญญาอาวุโสจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 15 เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ วันครอบครัวและเทศกาลสงกรานต์จังหวัดลพบุรี ประจำปี 2560” (11 เม.ย. 2560)
วันนี้(11 เมษายน 2560)เวลา 09.00 น. ที่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “ชุมนุมภูมิปัญญาอาวุโสจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 15 เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ วันครอบครัวและเทศกาลสงกรานต์จังหวัดลพบุรี ประจำปี 2560” โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและผู้สูงอายุเข้าร่วมงานประมาณ 1,200 คน
อ่าน 14 ครั้ง
รพ.พระนารายณ์มหาราช จังหวัดลพบุรี จัดซ้อมแผนรองรับอุบัติเหตุหมู่ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2560 (10 เม.ย. 2560)
วันที่ 10 เมษายน 2560 เวลา 09.45 น. โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช จังหวัดลพบุรี ได้จัดซ้อมแผนรองรับอุบัติเหตุหมู่ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของแพทย์ พยาบาล อาสาสมัครมูลนิธิ และทีมแพทย์ฉุกเฉินจากโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2560 โดยการซ้อมแผนครั้งนี้เป็นการจำลองเหตุการณ์การเกิดอุบัติเหตุทางถนน บริเวณปากซอยนเรศวร 8 ทางไปเอราวัณ อำเภอเมืองลพบุรี มีรถโดยสารหกล้อชนกับรถตู้ ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นจำนวนมาก และมีผู้เสียชีวิต 1 ราย
อ่าน 17 ครั้ง
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี จัดโครงการ "อาชีวะอาสา"ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560 (7 เม.ย. 2560)
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และขนส่งจังหวัดลพบุรี ได้จัดโครงการ "อาชีวะอาสา"ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560 เพื่อสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนให้ประชาชนที่เดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560 ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา สาขาวิชาช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างอิเลคทรอนิคส์ บริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว และสาขาอื่นๆ ฝึกปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง
อ่าน 13 ครั้ง
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี จัดโครงการ "รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในสถานศึกษา"ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2560 (7 เม.ย. 2560)
วันที่ 7 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. ที่ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี ได้จัดโครงการ "รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายในสถานศึกษา"ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2560 ภายใต้คำขวัญรณรงค์ที่ว่า "สงกรานต์ปลอดภัย ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย สร้างวินัยจราจร" โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อกระตุ้นเตือนให้นักเรียน นักศึกษาเกิดจิตสำนึก ในการช่วยกันป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยมุ่งที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน นักศึกษา รวมทั้งสร้างจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการเสริมสร้างความปลอดภัยในระบบจราจร อีกทั้งให้เกิดความรู้ ความตระหนัก ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมายจราจร มารยาทในการขับขี่และรู้จักวิธีป้องกันตัวเองขณะขับขี่ยานพาหนะ
อ่าน 13 ครั้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นำถวายราชสดุดี รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระมหากษัตริย์ราชวงศ์จักรี เนื่องในวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ (6 เม.ย. 2560)
วันนี้(6 เมษายน 2560) เวลา 09.00 น. นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นำหัวน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน ร่วมประกอบ พิธีถวายราชสักการะและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ณ มณฑลพิธีชั่วคราว ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี พร้อมทั้ง วางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ และอ่านถวายอาศิรวาทราชสดุดี แด่ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความกตัญญูกตเวทิตาธรรม ต่อพระปฐมบรมจักรีวงศ์ และสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า ในพระบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์
อ่าน 12 ครั้ง
จ.ลพบุรี เปิดกิจกรรมรณรงค์ ประกาศปฏิญญาและปล่อยขบวนรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2560 "ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร" (6 เม.ย. 2560)
วันที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. ที่ หน้าที่ว่าการอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ว่าที่ร้อยตรีทรงพล แป้นแก้ว นายอำเภอพัฒนานิคม ได้นำหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารและสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน อาสาสมัคร มูลนิธิ กลุ่มสตรี และพี่น้องชาวอำเภอพัฒนานิคมกว่า500 คน ร่วมกันลงนามประกาศปฏิญญาและปล่อยขบวนรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2560 โดยมีนายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม
อ่าน 13 ครั้ง
อ.ท่าวุ้ง ลพบุรี ซ้อมแผนรองรับอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560 (6 เม.ย. 2560)
วันที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. ว่าที่ร้อยตรี ธนาธร แข็งขัน นายอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นายเกรียงศักดิ์ เหลืองวิไล นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่าวุ้ง พร้อมด้วยกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ท่าวุ้ง เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอำเภอท่าวุ้ง อาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูจุดท่าวุ้ง และอาสาสมัครกู้ภัยมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งจุดท่าวุ้ง เข้าร่วมซ้อมแผนอุบัติเหตุทางถนน เพื่อเตรียมความพร้อมช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี2560 ที่จะมาถึง
อ่าน 18 ครั้ง
ผู้ว่าฯลพบุรี ใช้ปฏิญญาร่วมกันระหว่างคนในครอบครัว มุ่งหวังลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ (4 เม.ย. 2560)
นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี กล่าวว่า จังหวัดลพบุรีได้เตรียมการป้องกันและลดอุบติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยจัดให้มีการรณรงค์ "ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร" เพื่อสร้างความตระหนักรับรู้ กระตุ้นเตือนจิตสำนึกให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนมีวินัยจราจร และลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติภัยต่างๆ ซึ่งกำหนดการณรงค์เป็น 2 ช่วง คือช่วงการรณรงค์และเสริมสร้างวินัย ระหว่างวันที่ 22 มีนาคมถึงวันที่ 10 เมษายน 2560 และช่วงควบคุมเข้มระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2560 จังหวัดลพบุรีได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติให้เข้าถึงครอบครัวและชุมชน โดยให้อำเภอทุกอำเภอดำเนินมาตรการเชิงรุกกับกลุ่มผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ที่มีพฤติกรรมเสี่ยง และจัดประชุมพลังสตรีหรือแม่บ้านทุกตำบล ทุกหมู่บ้าน เพื่อทำปฏิญญาร่วมกันระหว่างคนในครอบครัว หากดื่มสุรามึนเมาห้ามขับขี่รถจักรยานยนต์ออกจากบ้าน อาจจะมีการยึดกุญแจรถไว้
อ่าน 14 ครั้ง
จ.ลพบุรี เปิดประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง (4 เม.ย. 2560)
วันที่ 4 เมษายน 2560 จังหวัดลพบุรี ได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความปรองดองเพิ่มเติม ที่ห้องประชุมทานตะวัน ศาลากลางจังหวัด และที่หอประชุมอำเภอชัยบาดาล โดยเชิญประชาชนทุกภาคส่วนในพื้นที่ มาร่วมเสนอแนวทางการสร้างความเข้าใจ สร้างความสามัคคี ปรองดองสมานฉันท์ ซึ่งเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระเสรี ภายใต้เงื่อนไขห้ามบันทึกภาพและเสียงทุกกรณี เพื่อไม่ให้มีการนำไปขยายผลจนเกิดผลกระทบ โดยมีประเด็นการแสดงความคิดเห็นอยู่ 10 ประเด็น อาทิ ด้านการเมือง ความเหลื่อมล้ำการครอบครองที่ดินทำกินของเกษตรกรและการบริหารจัดการน้ำ กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ด้านสังคมเศรษฐกิจ การศึกษา สาธารณะสุข ด้านสื่อสารมวลชน ด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อ่าน 15 ครั้ง
ผู้มีรายได้น้อยจังหวัดลพบุรี ลงทะเบียนคนจนรอบ 2 วันแรกคึกคัก (3 เม.ย. 2560)
เมื่อเวลา 08.30 น.วันที่ 3 เมษายน 2560 ที่สำนักงานคลังจังหวัดลพบุรี ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ประชาชนชาวลพบุรีทยอยกันเดินทางมาลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยเพื่อรับสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัดลพบุรี ได้มาคอยให้คำแนะนำแก่พี่น้องประชาชน ในการเตรียมเอกสาร การกรอกข้อมูลการลงทะเบียน พร้อมทั้งขั้นตอนการยื่นเอกสาร ในส่วนของธนาคารออมสิน สาขาวงเวียนสระแก้ว มีพี่น้องประชาชนจำนวนมากเดินทางมาลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุ ผู้ประกอบอาชีพรับจ้างรายวัน ที่มีความต้องการความช่วยเหลือในหลายๆด้าน โดยนายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้เดินทางมาตรวจความเรียบร้อยการลงทะเบียนในครั้งนี้ด้วย ส่วนปัญหาที่พบเรื่องการเตรียมเอกสาร และการกรอกข้อความของผู้สูงอายุที่เขียนหนังสือไม่ได้
อ่าน 79 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 ถัดไป>>